11. 6. 2010

Spravodajca č. 46/2009-10

 

Žiadame R a DZ, aby okrem DL a ich zmien sledovali úradné správy ŠTK a KM (najmä odložené stretnutia – dohrávky). V prípade kolidácie delegovania kontaktovať DZ p. Lehoťan, R p. Perašín.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

Na svojom mimoriadnom zasadnutí 10. 6. 2010 okrem iných v odvolacom konaní:

1.       Zamietol odovlanie FK K. Lúčka voči rozhodnutiu disciplinárnej komisie zverejnenom v Spravodajcovi č. 42/2009-10 bod D-891 zastavenie činnosti na 1 zápas nepodm. Dôvod: nesplenené náležitosti stanovené SP čl. 123 bod j (pečiatka) DP čl. 27 bod a (nezaslanie na vedomie DK). Odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ.

2.       Prerokoval odvolanie hráča TJ Slovan Skalité Vladimíra Mudríka voči rozhodnutiu DK zverejneného v Spravodajcovi č. 42/2009-10 bod D-890 VV podľa čl. 27 bod b potvrdil rozhodnutie DK (trest zastavenia činnosti 7 mesiacov nepodm. ostáva v platnosti). Odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ.

3.       Prerokoval odvolanie TK Slovan Skalité voči rozhodnutiu DK zverejneného v Spravodajcovi č. 42/2009-10 bod D-892. VV podľa čl. 27 bod b potvrdil rozhodnutie DK (1 súť. stretnutie nepodm. zastavená činnosť pre mužstvo dospelých, 400+10 € pokuta). Odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ.

4.       Oboznámil sa s obsahom listu od FK REaMOS K. Lieskovec s dátumom 7. 10. 2009 (list bol doručený 10. 6. 2010)  s pomenovaním „Opätovné prehodnotenie odvolania sa klubu voči rozhodnutiu ŠTK“ – Spravodajca č. 12/2009-10 a voči rozhodnutiu DK – Spravodajca č. 13/2009 – 10 bod D 288, D-330. Podané odvolanie FK bolo definitívne uzavreté rozhodnutím o potvrdení vynesených trestov na zasadnutí 13. 11. 2009 Pre opätovné riešenie prípadu nie je žiadna opodstatnenosť.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Upozorňujeme FK že v zmysle RS SsFZ časť II čl. 6 a 7 sa posledné 2 kolá všetkých súťaží SsFZ odohrajú v jednom termíne 13.6. a 18.6.2010 s UHČ o 17,00 hod. Posúdenie spôsobilosti hracej plochy v týchto termínoch sú výhradne v právomoci delegovaného rozhodcu stretnutia! ŠTK povoľuje v extrémnych prípadoch použiť aj schválené náhradné hracie plochy, aj umelé a škvarové. Žiadame funkcionárov FK, aby vynaložili všetky dostupné prostriedky k odohratiu stretnutí v posledných kolách, aby bola dodržaná regulárnosť súťaží SsFZ.

2.       VV SsFZ na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 10.6.2010 Uznesením č. 41/2010 výnimočne povolil náhradný termín 15.6.2010 pre neodohrané stretnutia. Nariaďujeme odohrať stretnutia Fiľakovo – Krásno (15.6.2010 o 17,00) a Tvrdošín – K. Lúčka (15.6.2010 o 17,00).

3.       Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 sú zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – (prihláška do súťaží, pokyny k prihláške, návratka ). Vyplnenú prihlášku a návratku zaslať v takej forme aby boli na tlačive, pečiatka FK a 2 podpisy štatutárov FK. Súčasťou prihlášky musí byť aj čitateľný doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2010/2011.

4.       Prerokované námietky kapitánov: Závodie – Bytčica (H – neopodstatnená).

5.       Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 16.6.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

6.       V najbližšom Spravodajcovi SsFZ budú zverejnené konkrétne nedostatky a prvé termíny plnenia licenčného systému pre FK III. ligy

7.       Po skončení súťažného ročníka 2009/2010 budú na základe zastavenia činnosti odpočítané mínusové body nasledovným družstvám dospelých: III. liga  V. Krtíš – 6 bodov, IV. liga S K. Lieskovec – 6 bodov, K. Lúčka – 3 body, Skalité – 3 body, V. liga D Radzovce – 3 body.

8.       Aktuálny prehľad ŽK každého FK dospelých, rozdelených podľa súťaží sa nachádza na web-stránke SsFZ v časti Spravodaje SsFZ – Prehľad ŽK – záložky (III. liga, IV. liga, V. liga). Upozorňujeme však, že výstup má informatívny charakter a nezbavuje FK zodpovednosti viesť si vlastnú evidenciu osobných trestov. V prípade nezrovnalostí kontaktujte referenta ŠTK SsFZ (p. Turňa 0911/813 940).

9.       Na základe vzájomnej dohody nariaďuje odohrať dohrávané stretnutie 22. kola V. ligy sk. B O. Veselé – Palúdzka 11. 6. 10 o 18.00 na ihrisku v O. Veselom.

10.   Ruší odohratie  MFS III. ligy Turany – Králiky (27. kolo) a Fiľakovo – Bánová (28. kolo).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2010/2011 sú zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – (prihláška do súťaží, pokyny k prihláške, návratka ). Vyplnenú prihlášku a návratku zaslať v takej forme aby boli na tlačive, pečiatka FK a 2 podpisy štatutárov FK. Súčasťou prihlášky musí byť aj čitateľný doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2010/2011.

2.      Dôrazne upozorňujeme futbalové kluby dospelých a mládeže pôsobiacich v súťažiach SsFZ o zaslanie vyplneného novelizovaného tlačiva - Pasportizácia futbalového štadióna - na sekretariát SsFZ a to buď poštou alebo v elektronickej podobe v termíne do 16.6.2010. Materiál je zverejnené na web-stránke SsFZ v časti Komisie - ŠTK – materiály – pasportizácia  (v prípade priameho použitia dokumentu kliknúť na doc.). Pasportizácia pre pomocnú hraciu plochu musí byť vyplnená a zaslaná samostatne. Následne upozorňujeme, že od nového súťažného ročníka 2010/2011 budú môcť FK hrať súťažné stretnutia len na schválených hracích plochách podľa novej Pasportizácie.

3.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

26. kola III. ligy SD a MD Badín – Fomat MT 14. 6. o 15.00-17.00, 28. kola III. ligy SD a MD Badín – Hôrky 19. 6. o 14.00-16.30, 30. kola III. ligy SD a MD N. Baňa – Žiar 14. 6. o 14.00-16.30, 24. kola IV. ligy dorast sk. JUH B. Štiavnica – D. Hámre 16. 6. o 17.00, 22. kolo IV. liga JUH Poltár – Selce 16. 6. o 17.00, 24. kolo Poltár – Sliač 14. 6. o 17.00, 24. kolo Tomášovce – Jesenské 17. 6. 10 o 17.00, 22. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER L. Sliače – O. Jasenica 14. 6. o 17.00, 24. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – Žabokreky 16. 6. o 17.00, 23. kolo IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – L. Hrádok 16. 6. o 17.00, 26. kolo V. ligy dorast sk. A Zborov – Staškov 19. 6. o 14.00, 14. kolo Čadca B – Štiavnik 18. 6. o 17.00, , V. liga dorast sk. B 226. kolo Ľubochňa – Trstená 19. 6. o 13.00, 24. kolo V. ligy dorast sk. C H. Hámre – H. Nemce  18. 6. o 17.00, 24. kolo V. ligy dorast sk. D Sklabiná – Divín 11. 6. o 17.00, 24. kola V. ligy dorast sk. D Kokava – Tisovec 17. 6. o 17.00, 16. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Dlhá 16. 6. o 16.00-18.00, 22. kolo Dlhá – R. Teplice 18. 6. o 16.00-18.00, 24. kolo Dlhá – Rajec 14. 6. o 16.00-18.00, 24. kolo O. Veselé – K. N. mesto 10. 6. o 14.00-17.00, O. Veselé – R. Teplice 15. 6. o 16.30-18,30, 25. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Hriňová – Krupina 16. 6. o 16.00-18.00, 24. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Revúca – Fiľakovo 16. 6. o 15.00-17.00, 26. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH MFK BB – Zvolen C 16. 6. o 14.00-16-00, III. ligy SŽ a MŽ sk. A 22. kolo Čadca C – K. N. Mesto 16. 6. o 14.00-16.00, 20. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B Zakamenné – Kláštor 20. 6. o 10.00-12.00, 17. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D Tornaľa – Pliešovce 12. 6. o 10.00-12.00, 16. kolo D. Strehová – Radzovce 9. 6. o 15.00-17.00, 18. kolo D. Strehová – Jelšava 17. 6. o 10.00-12.00, 18. kolo Kalinovo – Očová 12. 6. o 10.00-12.00, 26. kola I. ligy MŽ sk. SEVER Čadca – Ružomberok 13. 6. o 10.00-11.30, III. liga SŽ a MŽ sk. A 20. kolo Terchová – S. Bystrica 10. 6. o 15.00-17.00, 23. kolo Terchová – Varín 17. 6. o 15.00-17.00, 21. kolo Terchová – Krásno 15. 6. o 15.00-17.00, 13. kolo Bánová – Krásno 14. 6. o 15.30-17.30, III. liga SŽ a MŽ sk. B 20. kolo L. Hrádok – Z. Poruba 15. 6. o 16.00-18.00.

4.      Nariaďuje odohrať MFS:

28.   kola III. ligy SD a MD: Zvolen – Čadca 19. 6. o 10.00-12.30, Krásno -. Fiľakovo 19. 6. o 14.00-16.30, Bytča – D. Kubín 19. 6. o 14.00-16.30, Bánová – Podbrezová C 19. 6. o 10.00-12.30, N. Baňa – Námestovo 19. 6. o 10.30-13.00, K. N. Mesto – Martin 19. 6. o 11.00-13.30,

26.   kolo IV. ligy dorast sk. SEVER: Raková – Belá 19. 6. o 14.30, O. Jasenica – Predmier 19. 6. o 14.30, IV. ligy dorast sk. JUH: Tomášovce – D. Hámre 19. 6. o 11.00, Hliník – Sliač 19. 6. o 14.30, V. ligy dorast sk. A: Štiavnik – Turzovka 19. 6. o 14.30, Podvysoká – Rosina 19. 6. o 14.30, sk. B: Liesek – Sihelné 17. 6. o 17.00, sk. C: H. Hámre – Kováčová 19. 6. o 17.00, H. Nemce – Očová 19. 6. o 14.30, Stožok – Dudince 19. 6. o 14.30, Hrochoť – Bzovík 19. 6. o 17.00, Detva – Zv. Slatina 19. 6. o 14.30, S. Ľupča – Kremnica 19. 6. o 17.00, sk. D: Klenovec – Hnúšťa 19. 6. o 14.30, Jelšava – D. Strehová 19. 6. o 17.00, II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER – 19. 6. o 10.00-12.00: T. Teplice – R. Teplice, Blatnica – Rajec, L. Lúčka – Trstená, Dlhá – K. N. Mesto, O. Veselé – O. Jasenica. II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH: Badín – Hriňová 19. 6. o 10.00-12.00, II. ligy SŽ a MŽ sk. A – 19. 6.: Svrčinovec – S. Bystrica 12.00-14.00, Zborov – Terchová 10.00-12.00, Čadca C – Čierne 10.00-12.00, III. ligy SŽ a MŽ sk. C – 19. 6. o 10.00-12.00 - 22. kolo: S. Ľupča – Kováčová, Horehron – Hliník.

15. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D: Poltár – V. Krtíš 12. 6. o 10.00-12.00.

5.      Kontumuje MFS:

a)       26. kola III. ligy MD N. Baňa – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK N. Baňa podľa SP čl. 100/e,

b)       24. kola V. ligy dorast sk. A Zborov – K. Lieskovec priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Zborov podľa SP čl. 100/e.

6.      Ruší MFS: 27. kola III. ligy SD a MD D. Kubín – N. Baňa, 26. kolo Badín – Fomat MT, 25. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – O. Jasenica, 20. kola I. ligy MŽ sk. JUH Jupie BB – N. Baňa.

7.      Oznamuje:

a)       FK S. Kríž V. liga dorast sk. B, že po skončení súťažného ročníka mu budú odrátané 3 body,

b)       FK Pliešovce V. ligy dorast sk. D, že po skončení súťažného  ročníka mu bude odpočítaných 6 bodov,

c)       FK Očová III. liga SŽ sk. D, že po skončení súťažného  ročníka mu bude odpočítaných 12 bodov.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1036 Jozef Hric 910419 Kremnica 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1037 Dušan Chvíľa tréner FK Hôrky SD 3 SN od 3. 6. 10, 1-2b, 7 € uhradiť,

D-1038 Ján Kouřil ved. dr. FK Zvolen SD 8 SN od 3. 6. 10, 1-6-1b, 7 € uhradiť,

D-1039 Milan Pavč 880718 O. Jasenica 1 SN od 31. 5. 10, 1-5a,

D-1040 Na návrh KM Štefan Balog ved. dr. Tempus RS dorast 6 mesiacov od 3. 6. do 2. 12. 10, 1-10, 7+7 € uhradiť,

D-1041 Na návrh KM Július Vrábeľ tréner FK Tempus RS dorast 6 mesiacov od 3. 6. do 2. 12. 10, 1-10, 7+7 € uhradiť,

D-1042 Na návrh KM Štefan Golian 921204 Tempus RS 4 SN od 3. 6. 10, 1-10, 3+3 € uhradiť,

D-1043 Erik Fülöp 920323 V. Krtíš 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1044 Ján Ďurajka 850228 Brusno 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1045 Tomáš Klinec 830423 Brusno 4 SN od 7. 6. 10, 1-3b,

D-1046 Michal Necpal 840111 B. Štiavnica 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1047 Attila Nagy 800322 Hajnačka 1 SN od 7. 6. 10, 1-4a,

D-1048 Jozef Koszorú 940404 Hajnačka 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1049 Henrich Chovanec 910703 Revúca 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1050 Juraj Slavkovský 910802 Revúca 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1051 Martin Berky 940126 Klenovec 4 SN od 7. 6. 10, 1-6-1b,

D-1052 Patrik Szamko 930517 Jelšava 4 SN od 7. 6. 10, 1-6-1b, 3 € uhradiť,

D-1053 Martin Rusnák 861219 Málinec 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1054 Ľubomír Čomaj 760314 Cinobaňa 2 SN od 7. 6. 10, 1-4a,

D-1055 Na návrh KM FK Tempus RS dorast pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za pokus o neoprávnený štart hráčov na cudzí RP v stretnutí 22. 5. 10,

D-1056 DK odporúča R Jozef Čuboň riešiť škodu na motor. vozidle vzniknutí pred stretnutím IV. ligy dosp. Skalité – K. N. Mesto s FK Skalité, prípadne následne prostredníctvom nefutbalových orgánov,

D-1057 Patrik Vajda 920902 Čadca B 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1058 Jozef Zemaník 930128 Čadca B 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1059 Milan Macejko 930420 K. Lieskovec 5 SN od 4. 6. 10, 1-3b,

D-1060 Martin Kosnovský 860510 Rosina 3 SN od 7. 6. 10, 1-6-1a,

D-1061 Dušan Doboš 830314 Ďanová 2 SN od 3. 6. 10, 1-5a,

D-1062 Lukáš Lazík 910901 Černová 1 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1063 Luboš Klandúch 921024 Hôrky 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1064 FK Zvolen SD pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti ved. dr. v stretnutí 30. 5. 10,

D-1065 Martin Ferianc 920628 Palúdzka 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1066 Matúš Skurčák 930329 Sihelné 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a, 3 € uhradiť,

D-1067 Ján Kajan 801202 Ludrová 1 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1068 Pavol Pisarčík 901111 O. Veselé 1 SN od 7. 6. 10, 1-5a,

D-1069 Marek Hollý 730820 Fomat MT 4 SN od 7. 6. 10, 1-6-1b,

D-1070 Marián Štefaničiak 830920 T. Štiavnička 2 SN od 7. 6. 10, 1-5a, 7 € uhradiť,

D-1071 Róbert Prjevara 840313 Vrútky 1 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-1072 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. podľa čl. 31 bod 2 DP: Peter Binek 870218 O. Jasenica, Ján Melich 790130 Málinec – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 31. 10. 10, Ľuboslav Štrba 910617 Zborov – zamieta sa, porušenie kap. XIX. bod 12 RS 2009/10, René Schmidt 930305 Kremnica – zamieta sa, Martin Purdek 960820 Detva – zamieta sa, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2009/10,

D-1073 Adrián Davidík 950807 Varín 4 SN od 7. 6. 10, 1-6-1b,

D-1074 Štefan Kobera 960113 Radzovce 5 SN od 31. 5. 10, 1-4a,

D-1075 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  31. 5. 10 na 1 MFS: Milan Remeň 870328 Sučany,

D-1076 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 7. 6. 10 na 1 MFS: Peter Juráš 810630 L. Štiavnica, Miroslav Greguška 810521 L. Štiavnica, Ján Čanecký 850627 Skalité, Peter Belko 840806 Brusno, Juraj Jakubovie 810524 Divín, Patrik Kulháň 900725 Strečno, František Bytčánek 901205 Podvysoká 7 € uhradiť, Juraj Šustek 820516 Makov, Martin Frič 840319 L. Sliače, Marek Tomčík 840525 Radvaň, Igor Volko 810411 Kováčová, Michal Wollner 890428 Kremnica, Marian Skrutek 820922 Mýtna,

D-1077 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Anton Sidora asist. tr. Skalité – chýba poplatok,

D-1078 DK predvoláva na svoje zasadnutie 17. 6. 2010 zo stretnutia:

Skalité – K. N. Mesto IV. liga dosp. SEVER o 16.15 FK Skalité: František Mudrík 840919. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame R a DZ SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla zam./byt, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2010/2011 obratom na sekretariát SsFZ.

2.       Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční 6.8.2010 v Banskej Bystrici. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2010/2011 je povinná. Žiadame rozhodcov a DZ, aby na letnom seminári boli dochvíľni a vhodne spoločensky oblečení. Program a iné požiadavky budú zverejnené v ďalších Spravodajcoch.

3.       ÚDZ :  Upozorňujeme delegátov na povinnosť zasielať "Správy delegáta o priebehu stretnutia " zo zápasov, ktoré rozhodujú rozhodcovia zaradení v programe TALENT  aj  p. Roštárovi a mentorovi rozhodcu. Žiadame DZ, ktorí nezaslali hodnotenia týchto R, aby tak obratom urobili, v opačnom prípade bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ.

4.       DZ J.Marek zmena čísla mobilu : 0917 792 061 begin_of_the_skype_highlighting                    end_of_the_skype_highlighting

5.       Berieme na vedomie list Ľubomíra Repu

6.       Ospravedlnenia DZ: Pšenica 11.6.

 

Správy so sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka).

1.        Zasadnutie Rady SsFZ sa sukutoční 1. 7. 2010 v B. Bystrici, zasadnutiu rady predchádza zasadnutie VV SsFZ.

2.        Aktív ŠTK a KM sa uskutoční 1. 7. 2010 o 15.00 v B. Bystrici.

3.        Upozorňujeme FK Trebostovo, že vzhľadom k tomu, že neplnil dohodnutá harmonogram splatenia podlžnosti, odovzdáva predmetnú vec na doriešenie DK.

4.        Vzhľadom k tomu, že sekretariát SsFZ nemá do dnešného dňa k dispozícii doklady o úhrade 4. splátky FK za R a DZ (splatná 1. 5. 2010!!!) od FK: Bytča, Fiľakovo, Králiky, L. Lúčka (60 €), Predmier (700 €),  Divín  odovzdáva agendu na ďalšie pokračovanie DK.

5.        Žiadame predložiť na sekretariát, najneskôr do 15. 6. 10 videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Nenince – Čebovce. Šalková - Badín

6.        Upozorňujeme funkcionárov FK v pôsobnosti Matričného miesta SsFZ B. Bystrica (všetky FK okrem FK Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, MFK R. Sobota, LAFC Lučenec, MŠK D. Kubín a MFK Tatran NAO L. Mikuláš, ktoré zašlú podklady na Matriku SFZ) aby podklady, potrebné k vyhotoveniu reg. preukazov hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu v súť. roč. 2010/11 zaslali na SsFZ najneskôr do 28. 5. 2010. Hráč je prostredníctvom klubu povinný predložiť v zymsle RP SFZ riadne a čitateľne vyplnenú prihlášku k registrácii (vo všetkých rubrikách, upozorňujeme na uvádzanie presnej adresy žiadateľa – hráča - aj s PSČ) doklad na overenie rod. čísla (kópiu RL, OP, karty poistenca a pod.), fotografiu pasových rozmerov (4,5x3,5 cm) nie staršiu ako 1 rok s uvedením mena hráča na zadnej strane fotografie, doklad o úhrade reg. poplatku 4 € á 1 hráč (platba sa môže realizovať jedným poštovým poukazom za všetkých žiadateľov FK). Upozorňujeme zároveň, že v prípade predloženia podkladov hráča iným FK ako materským (bez upozornenia) budeme považovať za pokus o podvod a riešiť DK. Zároveň žiadame kolegov z ObFZ, aby uvedené informácie uverejnili vo svojich úradných správach. Podrobnejšie na www.ssfz.sk Registrácie.

7.        Sekretariát ruší dočasne do 30. 6. 10 úradné hodiny na matričnom mieste SsFZ. Požiadavky na registračné úkony bude naďalej vybavovať poštou, mimoriadne urgetné prípady po tel. dohovore aj na počkanie.

 

Zmena - dohrávky:

Fiľakovo – Krásno (26.kolo, 15.6. o 17:00, Horný, Urda, Galád, Halaj)

Tvrdošín – K. Lúčka (22.kolo, 15.6. o 17:00, Kapusta, Kuteľ, Chmúrny, Chovanec- nová)

K. N. Mesto – L. Mikuláš (19.kolo, SD,MD,16.6.,14:30-17:00 AR1 Očenáš za Ivaniča)

 

Zmena DL č. 29

Rudinská – Varín (Mastiš za Labudu)

 

Zmena DL č. 30:

K. Lúčka – Černová (R Škvarek za Petráka)

O. Jasenica – Predmier (R Petrák za Škvareka)

Bánová B – Strečno (Kapusta za Hraška)

Kováčová – Šalková (DZ Marko za Zdechovana)

Tomášovce – Vinica (nová T. Kučera – Fábry, Medveď – Konc).

Poltár – V. Krtíš (Dor., Kyzek Ja., ObFZ LC – nová)

O. Veselé – O. Jasenica (SŽ,MŽ, ObFZ DK za Hraška)

Lubochňa – Trstená (dorast, 13.00)

 

Hodnotenie R

III. liga: Králiky – Bánová 8,1;8/8; Kremnička – Turany 7,4;8,2/8,2; T. Teplice – Z. Poruba 8,1;8,3/8,2; Námestovo – Ružiná 8,5;8,2/8,2; L. Štiavnica – D. Ždaňa 8,3;8,2/8,2; Bytča – N. Baňa 8;8/8; L. Lúčka – V. Krtíš 7,8;8,2/8,1.

IV. liga sk. SEVER: Ďanová – K. Lúčka 7,8;8/8,1; O. Jasenica – Dúbrava 8,1;8,1/8,2; Tvrdošín – Černová 8,4;8,2/8,3; K. Lieskovec – Predmier 8;8,1/8,2; Belá – Sučany 8,3;8,1/8,1; Skalité – K. N. Mesto 8,3;8,3/8,2.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – V. Blh 7,9;8,2/8; B. Štiavnica – Divín 8,4;8,1/8,1; Hliník – Jupie BB 8,3;8,2/8,2; Žiar – Kalinovo 8,4;8,2/8,2; Š. Bane – Brusno 7,8;8/8; Hajnačka – Revúca 8;8,1/8,1;

V. liga sk. A: Bánová B – Oščadnica 8,1;8,1/8,1; Varín – Strečno 8,1;8,1/8,2; Raková – Rudinská 8,2;8/8,1; Podvysoká – D. Tižina 8,2;8,1/8,1; ZA Závodie – Bytčica 8;8/8; Makov – Rosiná 8,1;8/8; S. Bystrica – Belá 8,3;8,2/8,2;

V. liga sk. B: Martin – Lisková 8,1;8,1/8,2; L. Hrádok – L. Sliače 8;8,1/8; Bešeňová – Ludrová 8,2;8,1/8,1; Žaškov – Palúdzka 8,1;8/8; Vrútky – Trstená 8,4;8,2/8,1; O. Veselé – T. Kľačany 8,1;8,2/8,1; T. Štiavnička – O. Podzámok 8,2;8/8;

V. liga sk. C: Kováčová – Č. Balog, Sásová – Šalková 8,2;8,1/8,1; Hrochoť – Selce 8,3;8,1/8; Radvaň – Lovča 8,1;8,1/8; Bydín – Pliešovce 7,9;8,1/7,9; Priechod – Žarnovica 8,2;8,2/8,1; Kremnica – Lutila 8;8/8;

V. liga sk. D: Cinobaňa – Nenince 8,1;8,2/8,1; Sklabiná – Radzovce 8,2;8,1/8; Jesenské – Mýtna 8,2;8,1/8,1; Čebovce – Príbelce 8,2;8/8,1; Málinec – Kráľ 8,4/8,3/8,3.