20. 8. 2010

Spravodajca č. 8/2010-11

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       V zmysle SP čl. 100/b trestáme hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie FK Turany v MFS 1.kola III. ligy 8.8.2010 L. Štiavnica – Turany, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK L. Štiavnica.

2.       Žiadame FK o predloženie písomných vzájomných dohôd o odohratí stretnutí 2. kola L.Lúčka-L.Štiavnica, Z.Poruba-Kremnička, 4. kola Palúdzka-Malý Čepčín v termíne do 26.8.2010.

3.       Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: Stráňavy-Fomat Martin 11.9.2010 o 14,00, Rosina-S.Bystrica 1.9.2010 o 17,00, Závodie-Rudinská 17.9.2010 o 16,00, Hliník-Revúca 1.9.2010 o 16,00, Černová-T.Kľačany 1.9.2010 o 15,30, Ďanová-Dúbrava 1.9.2010 o 15,30, N.Bystrica-Varín 1.9.2010 o 15,30, K.Lúčka-Bytčica 15.9.2010 o 16,30, Trstená – O.Veselé 26.8.2010 o 16,30 (FK Trstená uhradí 10€ za predelegovanie R a DZ), Kováčová-B.Štiavnica 15.9.2010 o 15,30, Palúdzka-Tvrdošín 1.9.2010 o 15,30, Hrochoť-Badín 15.9.2010 o 16,30, Sl.Ľupča-Priechod 1.9.2010 o 15,30.

4.       Z dôvodu nepredloženia vzájomných dohôd FK nariaďujeme odohrať MFS : Predmier-Fomat Martin, Podvysoká-D.Tižina, Belá-Raková, T.Štiavnička-Klin, Dražkovce-O.Podzámok, Ludrová-Likavka všetky 1.9.2010 o 15,30 hod., Lutila-H.Hámre 25.8.2010 o 15,30 (FK Lutila uhradí 10€ za predelegovanie R a DZ)

5.       Schvaľujeme zmeny termínov: III. liga 14. kolo Bánová – Kremnička 8.9.2010 o 16,00, V.liga C 8.kolo Priechod – Selce 15.9.2010 o 15,30.

6.       Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS V. ligy C 3. kola Selce-Hrochoť dňa 22.8.2010 v UHČ v opačnom poradí. Stretnutie sa odohrá na štadióne ŠK Hrochoť.

7.       Na základe vykonaných obhliadok FK schvaľujeme HP pre FK: Mojš, Kotešová, N. Bystrica, Klin, Likavka, Tornaľa, Buzitka, Fiľakovo-Biskupice, Balog n.Ipľom, Záhorce, Pohorelá, Jasenie.

8.       Berieme na vedomie stanovisko DZ SsFZ p. Jančoka k neodohranému stretnutiu V. ligy C Lutila – H. Hámre.

9.       Zoznamy a súpisky hráčov nepredložili FK: Oravský Podzámok.

10.   Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ!

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)      2. kola III. ligy SD a MD Bánová – Čadca 19. 8. o 14.30-17.00; 2. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Hôrky  - L. Lúčka 1. 9. o 16.00; 2. kola IV. ligy dorast sk. JUH Hliník – Žarnovica 15. 9. o 15.00; 2. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Trstená – Terchová 18. 8. o 16.00; 2. kola V. ligy dorast sk. A Rosina – Turzovka 15. 9. o 16.00; 2. kola V. ligy dorast sk. B Likavka – O. Veselé 1. 9. o 14.00; 2. kola V. ligy dorast sk. C Bacúch – Kremnica 24. 8. o 16.00; 6. kola V. ligy dorast sk. B Sihelné – Lisek 12. 9. v UHČ; 8. kola V. ligy dorast sk. B Sihelné – Bešeňová 26. 9. v UHČ; 13. kola V. ligy dorast sk. B Sihelné – Likavka 31. 10. v UHČ; 4. kola V. ligy dorast sk. D Halič – V. Blh 28. 8. o 13.30; II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Rajec 31. 8. o 14.00-16.00; 5. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Zvolen C – N. Baňa 5. 9. o 14.30-16.30, 7. kolo Zvolen C – Hriňová 19. 9. o 14.30-16.30, 9. kolo Zvolen C – Sliač 3. 10. o 14.30-16.30 – dôvod: kolidovanie so SD a MD; 5. kolo I. liga MŽ Zvolen – Tempus RS 2. 10. o 14.00-15.30 – dôvod kolidovanie so SŽ 2. kola V. ligy dorast sk. D Divín – Tisovec 25. 8. o 15.00; 2. kola V. ligy dorast sk. D D. Strehová – Kokava 25. 8. o 16.30; 3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B O. Lesná – Z. Poruba 8. 9. o 15.00-16.30; 3. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – Hliník 24. 10. o 10.00-12.00; 4. kola III. ligy SŽ a MŽS sk. C Závadka – Kováčová 8. 9. o 15.30-17.00; 3. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Rajec – Belá 8. 9. o 15.00-17.00; 2. kola V. ligy dorast sk. C Bzovík – H. Hámre 1. 9. o 13.00; 2. kola I. ligy MŽ sk. JUH Zvolen – N. Baňa 25. 8. o 10.00-11.30, 4. kolo  III. ligy SŽ a MŽ sup. A  K. Lieskovec - Turzovka    8.9.2010 o 15,00 - 17,00 hod./streda/

2.      Nariaďuje odohrať MFS 8. kola V. ligy dorast sk. C Braväcovo – Bacúch 15. 9. o 15.00, 1. kolo sk. D Č. Balog – Klenovec 1. 9. o 15.30.

3.      Kontumuje MFS:

a)      1. kola III. ligy MD L. Mikuláš – B. Bystrica priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK B. Bystrica podľa SP čl. 100/i (štart hráča M. Smatanu 941108 v dobe zast. činnosti),

b)      2. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – LM Plaúdzka priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK LM Palúdzka podľa SP čl. 100/i (štart hráča P. Kolčák 930107 v dobe zast. činnosti).

4.      Oprava Spravodajcu č. 7 správy KM bod 2 ...Žiar – Sliač 6. 9. (pondelok) o 15.00-17.00.

5.      Oznamuje účastníkom:

a)       III. ligy  SŽ a MŽ skup. C, že ŠK SELCE odhlasuje svoje družstvo zo súťaže. FK  ktoré  mali vo vyžrebovaní  odohrať odohrať MFS  s ŠK Selce budú mať voľno.

b)       účatníkom I. ligy MŽ skup. JUH, že FK Sitno Banská Štiavnica prihlasuje svoje družstvo do súťaže a bude mať pridelené číslo 8.

c)       účastníkom II.ligy SŽ A MŽ skup. SEVER, že Turčianske Teplice odohrajú svoje doma hrané MFS v nedeľu o 10,00 - 12,00 hod.

6.      Ruší MFS:

a)       3. kola II. ligy SŽ a MŽ skup. SEVER Rajec – Belá

b)      3. kola III. SŽ A MŽ sup. C       Badín - Selce

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-40 DK upozorňuje FK Tempus R. Sobota, že listom z 19. 8. 10 odstúpila nedoplatky vo výške 244 € v prospech SsFZ (splatnosť pokuty a poplatkov) vo výške 125,6 € v prospech MFK Hriňová (medzioddielová pohľadávka) vo výške 359,9 € v prosppech OŠK Hodruša Hámre (medzioddielová pohľadávka) vo výške 275,8 € v prospech MFK Krupina (medzioddielová pohľadávka) na vymáhanie DK prostredníctvom  prílohy 2 bod 9 DP,

D-41 Na základe oznámenia DK ObFZ ZH DK žiada do 24. 8. 10 FK H. Hámre o úhradu nedoplatku voči ObFZ ZH vo výške 50 € pod následkom zastavenia činnosti družstvu dospelých v prípade neuhradenia nedoplatku. Fotokópiu o úhrade FK zašle na ObFZ ZH a sekretariát SsFZ,

D-42 DK berie na vedomie odvolanie námietky FK Sklabiná zo stretnutia V. ligy sk. D dosp. Vinica – Sklabiná,

D-43 Vladimír Topor 920410 T. Teplice 2 SN od 16. 8. 10, 1-5a,

D-44 Peter Kolčák 930107 Rabča 4 SN od 19. 8. 10, 1-9-1b,

D-45 Miroslav Adamčík ved. dr. FK Rabča dorast 6 SN od 19. 8. 10, 1-9-2b,

D-46 Tomáš Ulický 930528 Klenovec 2 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-47 Martin Slavkovský 930809 Poltár 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 16. 8. 10, 1-5a,

D-48 Lukáš Valentíny 930312 Poltár 5 SN od 16. 8. 10, 1-3b,

D-49 Ján Tuhársky 830525 Brusno 1 SN od 16. 8. 10, 1-5a,

D-50 Marian Hric ved. dr. FK Badín dosp. 5 SN od 9. 8. 10, 1-3b, doplatiť 7 €

D-51 FK Šalková dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti diváka v stretnutí 14. 8. 10,

D-52 Matúš Cút 930218 Pliešovce 3 SN od 16. 8. 10, 1-6-1a,

D-53 Marek Kortiš 920923 Kováčová 2 SN od 16. 8. 10, 1-5a,

D-54 Patrik Timek 861205 Krásno 1 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-55 Daniel Kozák 941117 Čadca B 2 SN od 9. 8. 10, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-56 Michal Sliacky 951015 L. Sliače 2 SN od 16. 8. 10, 1-5a,

D-57 Ján Čanecký 856127 Skalité 5 SN od 16. 8. 10, 1-3b,

D-58 Szabolcs Tischler 940830 Fiľakovo 4 SN od 9. 8. 10, 1-6-1b, doplatiť 3 €,

D-59 Ladislav Balázs 951219 Fiľakovo 2 SN od 16. 8. 10, 1-5a,

D-60 Dominik Ďurai 920322 Bánová 2 SP do 31. 10. 10, 1-4a,

D-61 Ľubomír Pepich 920813 L. Mikuláš 2 SN od 16. 8. 10, 1-5a,

D-62 Patrik Keher 920825 Lučenec 2 SN od 16. 8. 10, 1-5a,

D-63 Adam Baranec 920925 N. Baňa 4 SN od 16. 8. 10, 1-6-1b,

D-64 Martin Smatana 941108 L. Mikuláš 4 SN od 19. 8. 10, 1-9-1b,

D-65 Ivan Legerský ved. dr. FK L. Mikuláš MD 6 SN od 19. 8. 10, 1-9-2b,

D-66 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Mário Lipták 781224 Radvaň, Kristián Drahoň 940111 Kováčová, Roman Sochor 770527 Š. Bane – zamietajú sa, Adam Dobrík 940625 N. Baňa – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 10,

D-67 DK predvoláva na svoje zasadnutie 26. 8. 10: o 16.15 zo stretnutia Fiľakovo – Čadca III. liga dosp. FK Fiľakovo: Zdenek Keka HU, Štefan Esztergomi prezident FK; o 16.45 zo stretnutia L. Sliače – Rajec IV. liga dorast sk. SEVER R Tomáš Martvoň. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discp. opatrení.

D-68 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 14. 8. 10)Spravodajcu č. 7/2010-11 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 23. 8. 10 za neuhradenie záloh družstvám dosp. FK: Bánová, Čadca, Kalinovo, Kremnička, L. Štiavnica, N. Baňa, Tisovec, Turany, Podlavice, Divín, Hliník, K. Lieskovec, Málinec, O. Jasenica, Poltár, Predmier, Revúca, Skalité, Stráňavy a Sučany. Zastavená činnosť trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstva dosp., ktoré budú od 23. 8. 10 v zastavenej činnosti súť. stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK odpočíta za každé takto odohrané stretnutiw v zastavenej činnosti 3 body).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Fyzické previerky R III. ligy a vybraných rozhodcov IV. ligy sa uskutočnia dňa 3.9.2010 v Banskej Bystrici na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať!

       Fyzických previerok sa zúčastnia aj pozvaní rozhodcovia IV. ligy: Bušo, Bútora, Holas, Chudý,     

       Juríček, Košarník, Krahulec, Krajči M., Kuba, Kuteľ, Kuzma, Martin, Martinec, Očenáš, Rogoň,   

       Šuška, Weiss, Wojčík, Zlejší. Limity požadované KR SsFZ: 

      III. a IV. liga Projekt Talent 150 m – 30 s , 50 m – 35 s, 40 m - 6,2 s opakovane 6x

      III. liga do 30 r. 150 m – 30 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

      III. liga od 30 r. – 40 r. 150 m – 35 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

      III. liga nad 40 r. 150 m – 40 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

      IV. liga do 30 r. 150 m – 30 s, 50 m – 40 s, 40 m - 6,4 s opakovane 6x

2.       KR SsFZ opätovne žiada jednotlivé KR ObFZ, aby obratom nahlásili na SsFZ menovité zoznamy nových rozhodcov (aj s adresou, telef. kontaktom a veľkosťou rozhodcovskej výstroje), ktorých KR ObFZ v skutočnosti vyškolili a aktívne aj uviedli do praxe za obdobie rokov 2009 - 2010. Dôvodom je distribúcia výstroje pre týchto R v rámci projektu Konvencie UEFA dňa 3. 9. 2010.

3.       Na zasadnutie KR SsFZ dňa 3. 9. 2010 o 17,00 h. v B. Bystrici v športovej hale Na Štiavničkách pozývame rozhodcov, ktorí sa nezúčastnili letného seminára R SsFZ: Hromádka, Krahulec, Kuba, Pavkovčeková, Wojčík, Dibdiak, Drapáč, Greňo, Hronček, Chrien, Kmeť, Kožík, Labuda, Sitarčík, Locsos, Lupták, Matoš, Melich. Účasť všetkých menovaných R je povinná.

1.       Zároveň pozývame na zasadnutie KR dňa 3. 9. 2010 o 17,30 h. v B. Bystrici v športovej hale Na Štiavničkách zo stretnutia 1. kola V. ligy dospelých sk. „C“ Badín – Selce R Jozef Kyzek a Miroslav Mořingl (kapitán ŠK Selce).

2.       KR berie na vedomie ukončenie činnosti R: Jaroslav Ondrašina.

3.       Zmena tel. čísla: Juraj Zlejší 0944/484131, Eva Pilšáková 0949/483976.

4.       ÚDZ: zmeny v adresári DZ:  nová adresa:  Ľ. Konečný, A. Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar n. Hronom, Libor Kolibáč : e-mail: kolibaclibor@gmail.com,  Jaroslav Šupka : supi56@centrum.sk,  Peter Králka : kralkapeter@zoznam.sk, Jozef Kuska  mob :  0904/029482 begin_of_the_skype_highlighting.      end_of_the_skype_highlighting

5.        Žiadame DZ, aby spolu so „ Správou delegáta o priebehu súťaží „  poslali aj potvrdenie  o úhrade poplatku za Rozpis súťaží SsFZ.

6.       Berieme na vedomie korešpondenciu DZ V. Jančoka.

7.       Ospravedlnenie R: Krkošová 28.-29.8.10, Matejčík T. 4.-5.9.10, Zlejší 18.-19.9.10, Valentýni 28, 30-31.8.10, Tisoňová 14.- 28.9.10, Gonda 28.8.10, Kuriš 1.-3.10.10, Balázsik – prac.dni od 30.8.10, Ondák, Krajči J.  1.9. a 15.9. sú k dispozícii, Čambora 29.8.10, Pšenák – prac.dni a soboty, Golian 28-29.8.10, Bušo 4.9.10, Kmeť 28.8., 18.-19.9., 2.-3.10, 9.-10.10.10, Ivanič – prac. dni od 6.9.10, Halfár 11.9.-12.9.10, Bariak 11.9.10.

8.       Ospravedlnenie DZ: Pšenica 18.8.10, Zeleňák 18.-31.8.10, Tomčík 27-29.8.10, Kubinec 5.-10.9.10, Borcovan 4.-5.9.10, Piaček 5.9.10, Kadík 18.-19.9.10.

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

TMK SsFZ bude v roku 2010 v súlade s podmienkami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie (všetky informácie ako aj formulár prihlášky na web stránke ssfz  v sekcii komisie / tmk / materiály :

november 2010 – marec 2011  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – marec 2011  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 30 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

november 2010 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + prax). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.      Najbližšie zasadnuti bude 9. 9. 2010 o 10.00

 

Komisia pre riešeniesťažností (predseda Artúr Jakubec)

Zaevidovala podnet FK Brusno na výkon AR1 v MFS Divín – Brusno. Na základe nesplnenia čl. 4/a Štatútu ... podnet odmieta.

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Doplnenie RS 2010/11 časť Adresár FK mládež: Tatran Č. Balog IČO: 17061831, prezident Ľubomír Štulajter 0908 935943, manager Miroslav Kliment byt 048/6191627, 0907 873225, pošta: Miroslav Kliment, Slnečná 324/27, 976 52 Č. Balog.; MFK Spartak Hriňová od 16. 8. 2010 prezident Štefan Pančo, manager Miroslav Hanes.

2.      Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá MŽ štartujú v súť. riadených SsFZ, že medaily, ktorí po skončení MFS odovzdajú podľa ich názoru najlepšiemu hráčovi súpera, si môžu vyzdvihnúť na príslušnom ObFZ.

3.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 24. 8. 2010 na sekretariát SsFZ: Fiľakovo – Čadca, Divín – Brusno.

 

Zmena deleg v Spr. č.7:

Habovka – Klin (SŽ,MŽ, hrá sa 22.8. o 12:00-14:00)

 

Zmena DL č.2:

Trstená – O. Veselé (hrá sa 26.8.10 o 15:30, pôvod. del.)

Lutila – H. Hámre (hrá sa 25.8.10 o 15:30, pôvod. del.)

Bacúch – Kremnica (dor., hrá sa 24.8.10 o 16:00, pôvod. del.)

Divín – Tisovec (dor., hrá sa 25.8.10 o 15:00, ObFZ LC, ObFZ LC – nová)

D: Strehová – Kokava (dor., hrá sa 25.8.10 o 15:00, ObFZ VK, ObFZ VK – nová)

H. Hámre – Krupina (dor., 1.9. o 15:30, Truban za Tapfera)

 

Zmena DL č.3:

Zvolen – Fiľakovo (SD,MD  AR2 ObFZ ZV za Galáda)

Selce – Hrochoť (hrá sa na Hrochoti, pôvod. del.)

 

Zmena DL č.4:

K. N. Mesto – L. Lúčka (Balázsik za Súkeníkovú)

Strečno – Raková (Bušo za Hraška, aj dorast)

Bacúch – Pliešovce (dor, ObFZ BB za Turňu)

H. Nemce – Kováčová (dor, ObFZ ZV za Dada)

Bzovík – Stožok (dor, ObFZ ZV za Poliaka)

Látky – Dudince (dor, ObFZ ZV za Melicha)

Jesenské – Tomášovce (dor, ObFZ RS za Machyniaka)

V. Blh – Halíč (dor, hrá sa v Halíči o 13:30, Markovič, Kaliňák - nová)

Zuberec – Bešeňová (dor., Katrenčík za Pšenáka)

O. Veselé – Rajec (SŽ,MŽ, hrá sa 31.8.10 o 14:00 – 16:00, pôvod. del.)

Tisovec - Čadca ( DZ Kosec za Braučoka )

V.Krtíš - Kalinovo ( DZ Braučok za Kosca )

Kremnička -  L. Mikuláš - dorast ( DZ Šulek za Kanku )

Kremnička - L. Mikuláš (SD,MD  Tapfer za Bertu)

SFZ:

Ružomberok – Nitra (SD,MD – Dian za Adamca)

Dukla BB – Bardejov (MD, správne Dukla BB - Senica)

K. N. Mesto – Žilina (SŽ,MŽ, hrá sa v Povine)

Dukla BB – Čadca (SZ,MŽ, hrá sa v Priechode)

Žilina – Zvolen (SŽ,MZ, hrá sa v Závodí)

Podbrezová – K. N. Mesto (SŽ,MŽ, hrá sa vo Valaskej)

Jupie BB – Dukla BB (SŽ,MŽ, hrá sa v Podlaviciach)

 

Obsadenie I.LMŽ sk. Juh:

Zvolen – N. Baňa (2. kolo, hrá sa 25.8.10 o 10:00 – 11:30, R: Hromádka)

 

Hodnotenie R

III. liga: MFK BB – Kalinovo 8,3;8,2/8,2; Námestovo – Bánová, N. Baňa – V. Krtíš 8,4;8,2/8,1; Turany – Krásno 8,1;8,2/8,1; Fiľakovo – Čadca 8,2;8,1/8,1; K. N. Mesto – Tisovec 8,1;7,9/8,2;

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – Belá Dulice 8,1;8,2/8,2; L. Hrádok – Sklaité 8,2;8,3/8; T. Teplice – O. Jasenica 8,3;8,2/8,2; Stráňavy – Sučany 8,2;8/8;

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Málinec 8,1;8,3/8,2; Č. Balog – V. Blh 8,3;8,2/8,2; Žiar – Š. Bane 8,2;8,2/8,2; Divín – Brusno 8,1;8,2/8,2; Poltár – Jupie BB 8,2;8/8;

V. liga sk. A: Bytča – Kotešová 8,2;8/8; Makov – Strečno 8,2;8,1/8,1;

V. liga sk. B: Vrútky – M. Čepčín 8;8/8;

V. liga sk. C: Šalková – Selce 7,7;7,8/8,1; Radvaň – Krupina 8;8,1/8,1; Pliešovce – Sásová 7,5;8/7,9; Jasenie – Žarnovica 8,4;8,3/8,2; S. Ľupča – Priechod 7,9;8/8.

V. liga sk. D: Jesenské – Hajnačka 7,4;7,8/8,2; Príbelce – Cinobaňa 7,7;8,1/8,1; Buzitka – Čebovce 8;8,1/8,1; Nenince – Tornaľa, Gemer – Záhorce 8,1;8/8;8,1; Sklabiná – Tomášovce 8,2;8,1/8,1; Hnúšťa – Vinica 8,3;8,1/8,1;.