17. 9. 2010

Spravodajca č. 12/2010-11

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: L. Lúčka - L. Štiavnica 29.9.2010 o 15,00, Z. Poruba - Kremnička 29.9.2010 o 15,00, KNM - L. Lúčka 13.10.2010 o 14,30, L. Štiavnica - Námestovo 13.10.2010 o 15,00, Čadca – MFK BB 20.10.2010 o 15,30, KNM – V. Krtíš 29.9.2010 o 15,00, T. Teplice – Predmier 22.9.2010 o 16,00, Žarnovica – Sásová 25.9.2010 o 15,00, Šálková – Radvaň 29.9.2010 o 18,00.

2.       Na základe žiadostí súhlasíme so zmenami UHČ v MFS: Šálková – Jasenie 9.10.2010 o 17,30, Šálková – Lutila 23.10.2010 o 17,00,

3.       Súhlasí s odohratím MFS 7. kola V. ligy sk. D Hajnačka – Sklabiná na ihr. v Gem. Jablonci v UHČ. R, DZ a súper sa dostavia do Hajnačky.

4.       V termíne do 23.9.2010 žiadame predložiť písomnú vzájomnú dohodu neodohraného stretnutia Fiľakovo – Bánová.

5.       Z dôvodu nepredloženia vzájomnej dohody nariaďujeme odohrať stretnutie Palúdzka – Tvrdošín dňa 6.10.2010 o 15,00 s možnosťou využitia UT.

6.       ŠTK SsFZ pripomína, že vylosované MFS jesennej časti 2010/2011 všetkých súťaží dospelých sa musia odohrať v termínoch do 1.11.2010!

7.       Nakoľko v poslednom období registrujeme oneskorené začiatky MFS z dôvodu porúch technických zariadení (PC, tlačiarne, faxy, kopírovacie stroje) vyzývame FK o dôslednejšie plnenie si povinností a zabezpečenia odohratia MFS v zmysle SP a RS.

8.       Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS resp. odohratia MFS na schválenej náhradnej hracej ploche, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ  a urýchlene zaslali na ŠTK spoločnú dohodu o odohratí neodohraného MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       6. kola III. ligy SD a MD Žiar – B. Bystrica 6. 11. 10 o 10.00-12.30; Bánová – L. Mikuláš v obrátenom poradí a 21. kolo L. Mikuláš – Bánová,

b)       6. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – Krásno 22. 9. 10 o 16.00; 2. kola Hôrky – L. Lúčka 15. 9. 10 o 13.30; 6. kolo L. Sliače – Predmier 22. 10. 10 o 16.00 (18.00 UT); 8. kolo O. Jasenica – Krásno 25. 9. 10 o 15.00; 5. kolo Terchová – L. Hrádok 14. 9. 10 o 15.00; 6. kolo L. Hrádok – Rajec 22. 9. 10 o 14.00.

c)       6. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tomášovce – Žarnovica 22. 9. 10 o 16.00; Šalková – Brusno 15. 9. 10 o 12.00.

d)       6. kolo V. ligy dorast sk. A Zborov – Svrčinovec 21. 9. 10 o 16.30; Skalité – Kotešová 15. 9. 10 o 15.30; 6. kolo Radoľa – D. Hričov 22. 9. 10 o 16.00.

e)       6. kolo V. ligy dorast sk. B T. Teplice – O. Veselé 24. 9. 10 o 16.00.

f)         6. kolo V. ligy dorast sk. D Tisovec – Revúca 22. 9. 10 o 16.30; 7. kolo Ružiná – Sklabiná 19. 9. 10 o 13.00; 6. kolo Divín – Halič 22. 9. 10 o 15.30.

g)       6. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER T. Teplice – Trstená 29. 9. 10 o 14.00-16.00; Skalité – Dlhá 29. 9. 10 o 14.00-16.00; 9, kola Dlhá – V. Rovné 2. 10. 10 o 10.00-12.00.

h)       8. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Lučenec – N. Baňa 26. 9. 10 o 13.00-15.00 na UT; 6. kola Sliač – Poltár 15. 9. 10 o 10.00-12.00; 6. kolo Revúca – Zvolen C 21. 9. 10 (utorok) 13.30 MŽ 15.00 SŽ.

i)         5. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Zborov – Ajax Mojš 22. 9. 10 o 15.00-16.30,

j)         6. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B L. Hrádok – Klin 23. 10. 10 o 10.00-12.00; 1. kolo Habovka – O. Lesná 22. 9. 10 o 13.00-15.00.

k)       6. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C S. Ľupča – B. Štiavnica 29. 9. 10 o 14.00-15.30; Hliník – Badín 30. 10. 10 o10.00-12.00.

l)         2. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D Kalinovo – Hnúšťa 22. 9. 10 o 15.00-17.00

m)     4. kolo I. ligy MŽ sk. SEVER Čadca – Ružomberok 19. 9. 10 o 9.30-11.00,

n)       3. kolo I. ligy MŽ sk. JUH Lučenec – Podbrezová 19. 9. 10 o 9.30-11.00 UT.

2.      Nariaďuje odohrať MFS 7. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH B. Bystrica – N. Baňa 19. 9. 10 o 13.00-15.00. Dôvod: kolidovanie MFS mládeže.

3.      KM pripomína, že vyžrebované MFS jesennej časti 2010/11 všetkých súťaží mládeže sa musia odohrať do 1. 11. 2010.

4.      Ruší MFS III. ligy SD a MD Tvrdošín – Žiar, K. N. Mesto – Fiľakovo, IV. liga dorast sk. SEVER Terchová – Raková.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-197 Na návrh KM Peter Kolčák 930107 Rabča 3 mesiace nepodm. od 16. 9. 10 do 15. 12. 10, 1-9-1b,

D-198 Na návrh KM Milan Bajčičák 940612 Rabča 3 mesiace nepodm. od 9. 9. 10 do 8. 12. 10, 1-9-2b a 1-10,

D-199 Na návrh KM Ján Iskierka ved. dr. FK Rabča dorast 6 mesiacov nepodm. od 9. 9. 10 do 8. 3. 11, 1-9-2b a 1-10,

D-200 Na návrh KM Jozef Mihaliak tréner FK Rabča dorast DK na základe čl. 18 bod 1 upúšťa od potrestania menovaného,

D-201 Na návrh KM FK Rabča dorast zastavenie činnosti na 3 súť. stretnutia nepodm. pokuta 500+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 a DP 2-6 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP a uvedenie mena trénera v zápise, ktorý na stretnutí nebol prítomný, v stretnutí 22. 8. 10 uvádzanie nesprávnych svedeckých výpovedí na KM a falšovanie RP hráčov,

D-202 Roman Baláž 830825 K. Lieskovec 3 SP do 30. 6. 11, 1-2b, 7 € doplatiť,

D-203 Jaroslav Mihalda 820107 K. Lieskovec 5 SN od 6. 9. 10, 1-3b a 1-10, 7 € doplatiť,

D-204 Miroslav Koka 970215 Kremnica 2 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-205 Attila Gergely 811221 Gemer DK hráčovi dňom 13. 9. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-206 Zsolt Bláha 770906 Tornaľa 3 SN od 13. 9. 10, 1-3b,

D-207 Daniel Škamla 780805 Hrochoť 1 SN od 13. 9. 10, 1-5a, porušenie kap. XIX. bod RS 2010/11,

D-208 Tomáš Šmodrk 900509 Žarnovica 1 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-209 Milan Horňák 740721 O. Podzámok 1 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-210 Dominik Partylák 930315 LM Palúdzka 2 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-211 FK Podvysoká dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1 a za neprístojnosť diváka v stretnutí 12. 9. 10,

D-212 Tomáš Ciesarik 871123 Kotešová 1 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-213 Stanislav Horňak 681223 S. Bystrica DK hráčovi dňom 13. 9. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-214 Lukáš Slivka 940302 Čadca B 4 SN od 12. 9. 10, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-215 Marian Krišica 760321 Skalité 2 SP do 30. 4. 11, 1-1a,

D-216 Ján Mihálik 870825 O. Jasenica DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-217 Viktor Žingor 880102 D. Strehová 1 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-218 Tomáš Petříček 871213 V. Blh 1 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-219 Norbert Kluka 910428 V. Blh 1 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-220 Tomáš Medveď 890801 Č. Balog DK hráčovi dňom 13. 9. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-221 DK odstupuje KR list prezidenta FK P. Č. Balog ohľadom stretnutia IV. ligy sk. JUH dosp. Kováčová – P. Č. Balog,

D-222 Tomáš Maťko 920408 L. Mikuláš 4 SN od 13. 9. 10, 1-3b,

D-223 Michal Jaššo 951103 Bánová 2 SN od 13. 9. 10, 1-6-1a,

D-224 Martin Ižip 870814 Martin 1 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-225 Marek Hollý 730820 Martin  4 SN + zmena podm. trestu 2 SN od 13. 9. 10, 1-3b,

D-226 Miroslav Selecký masér FK Hrochoť dosp. 4 SN od 13. 9. 10, 1-3b,

D-227 Marek Mušák 920606 O. Veselé 1 SN od 13. 9. 10, 1-5a,

D-228 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Juraj Záturecký 890109 Pliešovce – zamieta sa porušenie kap. XIX. bod 12 RS 2010/11

D-229 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 13. 9. 10 na 1 MFS: Rastislav Michalík 740114 Čadca, Anton Bella 861115 Sučany, Marcel Feranec 870429 O. Jasenica

D-230 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Marek Kökény 930911 Janova Lehota – chýba poplatok za ČK,

D-231 DK predvoláva na zasadnutie 23. 9. 2010 zo stretnutia: o 16.15 zo stretnutia Gemer – Hajnačka V. liga sk. D dosp.: R Michaela Krkošová, DZ Ján Barcaj, FK Gemer: Attila Gergely 811221; o 16.30 Kováčová – Č. Balog IV. liga sk. JUH dosp. FK Kováčová: Dominik Kudlík 890821, FK Č. Balog: Tomáš Medveď 890801; o 17.00 Krásno – Z. Poruba III. liga dosp. FK Krásno: Milan Hacek prezident FK; o 17.15 Sliač – Žarnovica II. liga SŽ sk. JUH R Michal Hromádka. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Ospravedlnenie R: Jačmeník – ukončenie PN, Nemček – prac.dni, Janíček 9.-10.10.10, Remeň 9 – 10.10.10, Kuriš 16.10.10, Náther 26.9.10, Farský 2.-3.10.10, Chudý 2.10.10, Ondák 9.10.10,  Melich 26.9.10, Melich 26.9.10, Švec 27.9.-4.10.10, Fáber 1.-3.10 a 8.-10.10, Vachan 30.9.-4.10.10, Krajčí M.-2.-3.10.10  je k dispozícii,

2.       Ospravedlnenie DZ: Chovanec 13.-19.9.10, Forgon 25.–26.9.10, Švehlík 25.9. a 26.9.-3.10.10, Muráň  2.–3.10.10, a  9.–10.10.10, Nosáľ  25.9., 2.a10.10.10, M. Budáč 16.10., Hurík 25.-26.9. a 3.10.10.

3.       ÚDZ: nová mailová adresa DZ: : Koša :  rastislav.kosa@hotmail.com.

4.       Na zasadnutie ÚDZ prizývame DZ J.Hrčku v súvislosti so stretnutím Sásová –Priechod.

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2010/2011 kvalifikačné kolo (prvé zápasy 21.-23. septembra, odvety 5.-7.októbra 2010) BB kraj:Zvolen – Nová Baňa, Krupina - Dukla B.Bystrica, Žiar n. Hr. – JUPIE BB Podlavice, Partizán Č.Balog – MFK B.Bystrica, Tempus R. Sobota – FTC Fiľakovo, LAFC Lučenec – ŽP Šport Podbrezová; ZA kraj: Čadca – Raj.Teplice, Vrútky – MŠK Žilina, K.N.Mesto – ŠK Belá, Fomat Martin – L. Mikuláš, Námestovo – Ružomberok, D.Kubín -Trstená

TMK SsFZ bude v roku 2010 v súlade s podmienkami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie (všetky informácie ako aj formulár prihlášky na web stránke SsFZ  v sekcii komisie / TMK / materiály :

november 2010 – marec 2011  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – marec 2011  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 30 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2010 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2010 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

november 2010 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + prax). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2010

 

Komisia pre riešenie sťažností (Artúr Jakubec)

Komisia zaevidovala podnet FK Skalité na výkon AR1 (Ďanová - Skalité). Na základe splneniu náležitosti prijíma podnet na ďalšie pokračovanie a zasadnutie komisie zvoláva na 23. 9. 2010 o 15.00.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční v stredu 22. 9. 2010 o 10,00 v hoteli Tenis vo Zvolene. Spoločné rokovanie delegátov Konferencie SFZ s členmi Rady sa uskutoční po rokovaní VV o 15.00 tamtiež.

2.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 21. 9. 2010 na sekretariát SsFZ: Gemer – Hajnačka (DK), Kováčová – Č. Balog (DK, KR), Strečno – S. Bystrica (DK), Sásová – Priechod (KR), S. Ľupča – Sásová (KpRS).

3.      Upozorňujeme FK III. a IV. líg na termín 2. splátky (zálohy) na odmeny R a DZ, ktorý bol do 18. 9. 2010, III. liga suma 1 060 € a IV. liga 685 €. Nezabudnite uvádzať variabilný symbol.

 

Dohrávky:

T.Teplice – Predmier (22.9.o 16:00, Vrtich, Švec, Pavkovčeková, DZ Truban)

Z. Poruba – Krásno (dor., 6.kolo, 22.9.o 16:00, Poljak M, Beňo)

L. Sliače – Predmier (dor., 6.kolo, 22.9.o 16:00, Kuriš, Močiliak)

L. Hrádok – Rajec (dor., 6.kolo, 22.9.o 14:00, Remeň, Rajniak)

Tomášovce – Žarnovica (dor., 6.kolo, 22.9.o 16:00, Antalík, Žiak P.-nová)

Zborov – Svrčinovec (dor., 6.kolo, 21.9.o16:30, Čuboň, Čambora)

T. Teplice – O. Veselé (dor., 6.kolo, 24.9.o 16:00, Zelezník, Šefraník – nová)

Tisovec – Revúca (dor., 6.kolo, 22.9.o16:30, Baka, Roštár - nová)

Ružiná – Sklabiná (dor., 7.kolo, 19.9.o13:00, ObFZ LC, ObFZ LC)

Divín -  Halič (dor., 6.kolo, 22.9.o15:30, Budáč st., Budáč ml.-nová)

Zborov – ZA Mojš (SŽ,MŽ, 5.kolo, 22.9. o 15:00-16:30, ObFZ CA)

Habovka – O. Lesná (SŽ,MŽ, 1.kolo, 22.9. o 13:00-15:00, OFZ)

Kalinovo – Hnúšťa (SŽ,MŽ, 2.kolo, 22.9. o 15:00-17:00, ObFZ LC)

Čadca – Ružomberok (MŽ, 4.kolo, 19.9. o 9:30-11:00, ObFZ CA)

Lučenec – Podbrezová (MŽ, 3.kolo, 19.9. o 9:30-11:00, ObFZ LC, UT)

MFK BB – N. Baňa (SŽ,MŽ, 7.kolo, hrá sa o 13:00-15:00, ObFZ BB)

Radoľa – D. Hričov (dorast, 6. kolo, 22. 9. 10 o 16.00, ObFZ CA za Chovanca)

Revúca – Zvolen C (SŽ a MŽ, 6. kolo 21. 9. 10 o 13.30-15.00, pôvodná del.)

 

Zmena DL č. 7

Hajnačka – Sklabiná (hrá sa v Gem. Jablonci)

Tvrdošín – Žiar, K. N. Mesto – Fiľakovo(SD a MD nehrá sa)

Terchová – Raková (dorast – nehrá sa)

 

Zmena DL 8:

Raková – Kotešová (Golian, Rendla, Spišák, DZ Piaček – nová)

Gemer – Buzitka (R Nagy za Szaba)

Vinica – Cinobaňa (AR1 Hlaváčik za Kollára)

Námestovo – D. Kubín (SD,MD, AR2 Badura)

N. Baňa – Zvolen (SD,MD, AR2 Žubor za ObFZ)

Badín – Žiar (SD,MD, R Kučera T., AR1 Dado)

Hriňová – Šálková (dor. R ObFZ ZV za Melicha)

Tornaľa – Brusno (dor., hrá sa 26.9.10 o 14:00, R,AR ObFZ RS)

Varín – Trstená (SŽ,MŽ, Behančin za Tarabu)

 

SFZ

K. N. Mesto – Zvolen (SŽ,MŽ, AR2 Štrba)

Selce – Humenné (ženy, 15:00-13:15 žiačky, Fáber za Maršáleka)

 

Hodnotenie R

III. liga: MFK BB – Námestovo 7,9;8/8,2; N. Baňa – Z. Poruba 8,5;8,3/8,3; Turany – Kalinovo 8,3;8,1/8,1; L. Lúčka – Kremnička 8,3;8,2/8,2; Tisovec – Krásno 8,4;8,2/8,2; Čadca – L. Štiavnica 8,2;8/8.

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – L. Hrádok 8;8,3/8; K. Lúčka – Belá 8,1;8,1/8,1; Stráňavy – Martin 8;8,1/8; Ďanová – Skalité 7,9;7,9/8,2; Dúbrava – O. Jasenica 7,7;8,1/8,1; Sučany – Bytčica 8,1;8,3/8,2.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Žiar 8,1;8/8; Kováčová – Č. Balog 7,2;8,1/8,1; Hliník – Málinec 7,4;8,1/8,1; Divín – V. Blh 8,3;8,2/8,2; Jupie BB – B. Štiavnica 8,1;8,1/8,1; Brusno – Revúca 8,1;8,2/8,2.

V. liga sk. A: Podvysoká – Bytča 8,1;8,2/8; Rosina – ZA Závodie 7,9;8,1/8; N. Bystrica – D. Tižina 8;8,1/8; Belá – Rudisnká 8,1;8/8,1; Makov – Kotešová, Strečno – S. Bystrica 8,2;8,1/8,1; Raková – Varín 8,3;8/8,1.

V. liga sk. B: Dražkovce – T. Štiavnica, Tvrdošín – T. Kľačany 7,9;8,1/8; Vrútky – Trstená, Palúdzka – O. Veselé 8;8,1/8,1; Černová – O. Podzámok 8,2;8/8; Ludrová – Klin 8;8/8; Likavka – M. Čepčín 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. C: Pliešovce – Hrochoť 8,2;8,1/8,1; Jasenie – Selce 7,8;8,1/8; Lutila – Badín 8,3;8,1/8,1; Priechod – Krupina 8,2;8,1/8; S. Ľupča – Sásová 8;8,2/8,1; Hodruša – Žarnovica 8,3;8,2/8,1.

V. liga sk. D: Jesenské – Buzitka 7,9;8/8,1; Nenince – Príbelce 8,1;8,2/8,1; Gemer – Hajnačka 8,2;8/8,1; Sklabiná – Cinobaňa 8,4;8,2/8,2; Hnúšťa – Čebovce 8,1;8/8; Vinica – Tornaľa 8,1;8,2/8,2.