8. 10. 2010

Spravodajca č. 15/2010-11

 

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       Na zasadnutie ŠTK dňa 14.10.2010 o 15,15 hod. predvolávame pp. Zelezník, Tilesch, Konečný (Hrochoť – Priechod)

2.       Nedostatky v stretnutí V. Blh – Brusno odstupujeme na riešenie KR SsFZ. (Hromádka. Jánošík DZ)

3.       Schválené zmeny termínov na základe vzájomných dohôd FK: Z. Poruba - Kremnička 13.10.2010 o 15,30, KNM - L. Lúčka 13.10.2010 o 14,30, L. Štiavnica - Námestovo 13.10.2010 o 15,00, Čadca – MFK BB 20.10.2010 o 15,30, Podlavice – V. Blh 13.10.2010 o 15,00, Vinica – Cinobaňa 20.10.2010 o 15,00.

4.       Na základe žiadostí súhlasíme so zmenami UHČ v MFS: Šálková – Jasenie 9.10.2010 o 17,30, Šálková – Lutila 23.10.2010 o 17,00,

5.       Neodohrané stretnutie 8. kola III. ligy Fiľakovo – Kalinovo nariaďujeme odohrať dňa 27.10.2010 o 14,30 hod.

6.       Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme odohrať stretnutie Fiľakovo – Bánová dňa 20.10.2010 o 14,30.

7.       ŠTK schvaľuje odohrať stretnutie 13. kola V. ligy D Buzitka – Záhorce dňa 31.10.2010 o 14,00 hod. v opačnom poradí na futbalovom štadióne v Záhorciach.

8.       Prerokované námietky kapitánov: T. Štiavnička - Palúdzka (H – neopodstatnená), Predmier – Ďanová (H – neopodstatnená)

9.       Upozorňujeme FK na dôslednejšie plnenie si povinností vo veci hlásateľskej služby počas MFS (posledne Ďanová, Nenince).

10.   ŠTK SsFZ pripomína, že vylosované MFS jesennej časti 2010/2011 všetkých súťaží dospelých sa musia odohrať v termínoch do 1.11.2010!

11.   Nakoľko v poslednom období registrujeme oneskorené začiatky MFS z dôvodu porúch technických zariadení (PC, tlačiarne, faxy, kopírovacie stroje) vyzývame FK o dôslednejšie plnenie si povinností a využitia všetkých možností k zabezpečeniu odohratia MFS v zmysle SP a RS!

12.   Upozorňujeme funkcionárov FK na povinnosť v prípade zrušenia MFS resp. odohratia MFS na schválenej náhradnej hracej ploche, že po súhlase ŠTK oboznámiť o tomto rozhodnutí s dostatočným časovým predstihom hosťujúci FK, R a DZ SsFZ  a urýchlene zaslali na ŠTK spoločnú dohodu o odohratí neodohraného MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       4. kola III. ligy SD a MD Kremnička – L. Mikuláš 3. 11. 10 o 12.00-14.15; 7. kola K. N. Mesto – Fiľakovo 14. 10. 10 o 12.00-14.30; 8. kola Čadca – Lučenec 13. 10. 10 o 12.00-14.30; 13. kola Kremnička – Námestovo 27. 10. 10 o 12.00-14.30 na UT v Radvani,

b)       7. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – Raková 13. 10. 10 o 14.30; Černová – Z. Poruba 14. 10. 10 o 15.00; 10. kolo Z. Poruba – Trstená 10. 10. 10 o 10.30,

c)       5. kola V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – Strečno 13. 10. 10 o 15.00

d)       5. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Zákamenné 11.10. 10 o 15.00.

e)       7. kola V. ligy dorast sk. C Dudince – Braväcovo 13. 10. 10 o15.00,

f)         6. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Dlhá – Skalité 12. 10. 10 o 14.00-16.00 v opačnom poradí ako bolo vyžrebované na ihr. v Dlhej; 1. kola Varín – Vrútky 20. 10. 10 o 14.00-16.00,

g)       6. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Terchová – Teplička 8. 10. 10 o 14.00-16.00,

h)       10. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B Sučany – Klin 9. 10. 10 o 13.30-15.30.

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)       11. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – Krásno a 13. kola Terchová – L. Sliače v sobotu o 14.00 na ihr. v Terchovej,

b)       7. kola V. ligy dorast sk. D Ružiná – Sklabiná 22. 10. 10 o 15.00,

3.      Kontumuje MFS 9. kola II. ligy SŽ sk. SEVER Dlhá – V. Rovné priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Dlhá podľa SP čl. 100/b.

4.      Ruší MFS IV. ligy dorast sk. JUH 10. kolo Sliač – Hodruša, V. ligy sk. B Bešeňová – O. Veselé.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-335 DK odstupuje KR list FK Divín z 5. 10. 10 ohľadom stretnutia V. ligy dorast sk. D Klenovec – Divín,

D-336 Na návrh KR FK Ďanová dosp. pokuta 200+10 € prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení SsFZ zo stretnutia IV. ligy sk. SEVER dosp. Ďanová – Skalité,

D-337 Na návrh KR FK Málinec dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení SsFZ zo stretnutia IV. ligy JUH Málinec – Divín,

D-338 Peter Kolenič 970522 Dlhá 2 SN od 27. 9. 10, 1-5a, 3+3 € doplatiť,

D-339 Tomáš Bačík 870222 Šalková 3 SN od 30. 9. 10, 1-6-1a,

D-340 Tomáš Ondrejka 820511 Radvaň 5 SN od 30. 9. 10, 1-3b,

D-341 Matúš Holécy 870803 S. Ľupča 2 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-342 Pavol Ondrík 860216 Š. Bane 1 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-343 Jaroslav Žilla 801018 T. Kľačany 1 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-344 Rastislav Petrek 800505 Tvrdošín 1 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-345 Ján Berky 930623 Klenovec 4 SN od 27. 9. 10, 1-6-1b, 3 € doplatiť,

D-346 Peter Sára 931219 Divín 2 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-347 Matúš Bystrianský 940711 D. Strehová 4 SN od 4. 10. 10, 1-3b,

D-348 Milan Vlačuha 800628 Vinica 1 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-349 Jozef Husár 810705 Čebovce 4 SN od 4. 10. 10, 1-6-1b,

D-350 Ján Ondrejkov 811202 V. Krtíš 1 SN od 30. 9. 10, 1-5a,

D-351 Matej Podstavek 910221 Tisovec 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b,

D-352 FK Tisovec dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti hráčov po stretnutí 3. 10. 10,

D-353 Ján Gajdošech 890822 Turany 2 SP do 30. 6. 11, 1-4a,

D-354 Sean Tóth 900816 D. Tižina 1 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-355 Michal Užák 930419 Belá 2 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-356 FK Skalité dorast pokuta 50+10 € za prerokvoanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť v stretnutí 15. 9. 10,

D-357 Igor Volko 810411 Kováčová DK hráčovi dňom 4. 10. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-358 Matej Gajdoš 951005 Sliač 4 SN od 4. 10. 10, 1-3b,

D-359 Michal Danko 930326 Hodruša Hámre 2 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-360 Martin Dirbach 921208 Hodruša Hámre 5 SN od 4. 10. 10, 1-6-1b,

D-361 Tomáš Tóth 940410 Hodruša Hámre 6 SN od 4. 10. 10, 1-6-1b,

D-362 Maroš Rolček 930804 Hôrky 3 SN od 4. 10. 10, 1-6-1a,

D-363 Lukáš Kováčik 941030 L. Sliače DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-364 Daniel Koštial 940819 Z. Poruba 2 SN od 4. 10. 10, 1-5a,

D-365 Andrej Romančík 830805 Martin 2 SP do 31. 5. 11, 1-4a,

D-366 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Norbert Blažko 920808 Kováčová – zamieta sa, Marko Püspöky 961215 Kalinovo – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 1 DP, Lukáš Stieranka 970103 Hnúšťa – zamieta sa porušenie kap. XIX bod 12 RS a čl. 31 bod 2 DP, Vladimír Jašica 920830 D. Kubín – zmena tvyšku trestu na 1 SP do 31. 5. 11,

D-367 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2010/11 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 18. 9. 10), Spravodajcov č. 13 a 14 (bod 1 a 2 správy HK) a podkladov HK, DK na návrh HK podľa DP 2-9 nepodm. zastavuje činnosť dňom 11. 10. 10 za neuhradenie nedoplatkov tým to družstvám FK: Fiľakovo, Krásno, Čadca, Kremnička, Turany, Martin, Hliník, Jupie BB Podlavice, Bytčica, Č. Balog, K. Lieskovec, O. Jasenica, Poltár, Predmier, Stráňavy, V. Blh, Žiar, Príbelce, Rudinská (všetko dr. dosp.), Čadca SD, Dudince a B. Štiavnica (obe dr. dorastu). Zastavená činnosť trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje, funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 11. 10. 10 v zastavenj činnosti súť. stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK resp. KM odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-368 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 4. 10. 10 na 1 MFS: Jaroslav Horn 770730 V. Krtíš, Matej Podstavek 910221 Tisovec, Juraj Stalmašek 770123 Bánová, František Pecko 850719 L. Lúčka, Ľubomír Horbváth 751228 Ďanová, Ivan Pavlovič 890612 Martin, Štefan Sluka 820617 Predmier, Július Dobrota 861014 Žiar, Lukáš Kmeť 850114 Žiar, Ľubomír Belko 781021 Strečno, Peter Goralka 920525 Raková, Štefan Čepela 841118 Belá, Miloš Beňuš 730601 Hnúšťa, Ján Adamec 781111 Buzitka, Eduard Brindzák 80801 Gemer, Peter Végh 720626 Kováčová, Peter Rebek 860731 Podlavice,

D-369 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Tomáš Kandera 851106 Dúbrava – chýba poplatok za 4 ŽK, Štefan Klus ved. dr. Predmier – chýba poplatok,

D-370 DK predvoláva na svoje zasadnutie 14. 10. 10 o 16.15 zo stretnutia Hodruša Hámre – Tornaľa IV. ligy dorast sk. JUH R: Jaroslav Kollár, FK H. Hámre: Ján Švába HU, Rudolf Gajdošík prezident FK, FK Tornaľa: Ladislav Kováč ved. dr., Ivan Drnaj tréner; o 16.45 zo stretnutia Kováčová – Hliník IV. liga sk. JUH FK Kováčová: Igor Volko 810411. Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disc. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Posledný náhradný termín fyzických previerok je dňa 14.10. 2010 o 15.30 h. na tartanovej dráhe štadiónu Na Štiavničkách v B. Bystrici. Prezentácia od 15.00 h. Zúčastnia sa: Dvorštiak, Jakubjak a Fábry. V prípade nesplnenia FP resp. neúčasti na FP budú menovaní od jarnej časti 2010/2011 preradení do IV. ligy.

2.       Na najbližšie zasadnutie KR SsFZ dňa 14. 10. 2010 o 16,30 h. do ŠH Na Štiavničkách v B. Bystrici predvolávame R František Drozd (zo stretnutia V. ligy dospelých sk. B Dražkovce – O. Podzámok).

3.       Ospravedlnenie R: R: Tokár 16.-17.10, Štrba 30.-31.10, Belko 17.10, Truban 9., 16.-17, 23., 30.-31.10. – oneskorene, Belko 17.10.10,  Halfar 23.10.10, Špila 4.10.-17.10.10 – oneskorene, Beňo 23.10.10, Bušo 22.-24.10.10, Melich 30.10.10, Mitúch 24.10.10,

4.       ÚDZ:  na rokovanie ÚDZ,  vo štvrtok 14. októbra o 16.00 hod. ( sekretariát SsFZ)  pozývame DZ Pavla Chovanca.

5.       Ospravedlnenie DZ: Jánošík 30. - 31. 10.,

6.       Nový kontakt: obsadzovací úsek - Ľ. Perašín:  0918 727 561, DZ Koncz :  vojtech.koncz@gmail.sk

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       NIKE PREMIER CUP 2010/2011 kvalifikačné kolo  - upresnenie pre odvetné zápasy – o postupujúcom družstve rozhoduje vyšší počet získaných bodov, lepší rozdiel skóre, vyšší počet strelených gólov na súperovom ihrisku. V prípade rovnosti uvedených kritérií rozhodujú kopy zo značky pokutového kopu - po 5 z každého družstva  (bez predĺženia)

2.       Dňa 13. októbra  2010 (streda) od 08.30 hod. sa na miniihrisku v priestoroch areálu MFK Lokomotíva Zvolen uskutoční celoslovenské finále turnaja mladších žiakov (ročník narodenia 1999) MINI CHAMPIONS  LIGA Slovensko 2010 za účasti 8 chlapčenských a 5 dievčenských družstiev. Za SsFZ postúpili do finálového turnaja víťazi krajských kôl – za BB kraj Dukla Banská Bystrica a za ZA kraj MŠK Žilina

3.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2010 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na stefanak@ssfz.sk do 31. októbra 2010. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Upozorňuje funkcionárov FK, že v zmysle PP pre neprof. futbalistov nie je možné podať žiadosť o hosťovanie, ukončiť hosťovanie (ani predčasne) od 1. 10. – 31. 12.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkony R a AR FK Ďanová na R (Predmier – Ďanová) a FK Poltár na R a AR2 (Č. Balog – Poltár). Na základe nesplnenia čl. 4/a „Štatútu... „ oba podnety odmieta.

2.       Na svojom zasadnutí 30. 9. 10 prejednala sťažnosť Slovan Skalité na výkon AR v MFS Ďanová – Skalité, podnet vyhodnotila ako nepreukázateľný, svojew zistenia odstupuje DK, vklad 30 € sa vracia FK Skalité, následne podnet FK Vinica na výkon R a AR1 v MFS Čebovce – Vinica, podnet vyhodnotila ako nepreukázateľný. Vklad 30 € sa vracia FK Vinica, podnet Slovan Divín na výkon R a AR v MFS Málinec .- Divín vyhodnotila ako nepreukázateľný, svoje zistenia odstupuje DK, vklad 30 € sa vracia FC Divín.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 12. 10. 2010 na sekretariát SsFZ: Predmier – Ďanová, Č. Balog – Poltár.

2.      Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR,žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vyknáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evodovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

3.      Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 

Zmena dohrávky:

Fiľakovo – Kalinovo (8.kolo, 27.10. o 14:30, Parobek, Koós, Hrmo, Libiak)

Jupie BB – V. Blh (8.kolo,  13.10. o 15:00, R Budáč P.za Holasa)

Čadca – Lučenec (8. kolo, SD,MD,13.10. o 12:00-14:30, Krajči J.,Matejčík T.,ObFZ CA,DZ Vrteľ)

K. N. Mesto – Fiľakovo (SD a MD, 7. kolo 14. 10. 10 o 12.00-14.30, Hreus – Korenčík, Šupej – Macek)

Skalité – Dlhá (SŽ,MŽ, 6.kolo, hrá sa v Dlhej 12.10.o 14:00-16:00, R Uhorskai)

Terchová – Raková (7.kolo, dor.,13.10. o 14:30, R, AR1 ObFZ ZA)

Černová – Z. Poruba (7.kolo, dor.,13.10. o 15:00, R Bútora, AR1 LFZ)

Dudince – Braväcovo (7.kolo, dor.,13.10. o 15:00, R Nagy, AR1 ObFZ ZV)

Svrčinovec – Strečno (5.kolo, dor.,13.10. o 15:00, R Drozd, AR1 Greňo)

O. Veselé – Zákamenné (5.kolo, dor.,1.10. o 15:00, R Matejčík J., AR1 OFZ)

Terchová – Teplička (6.kolo, SŽ,MŽ, 8.10. o 14:00-16:00, R ObFZ ZA)

 

Zmena DL 10:

K. Lieskovec – K. Lúčka (R Bušo , AR1 Baranček - predz. dor. ObFZ CA o 12:00)

S. Bystrica – Kotešová ( R Madera AR1 Drapáč - predz. dor. ObFZ CA o 12:00)

Sučany – Klin (SŽ, MŽ, hrá sa o 13:30 – 15:30, R Scherer)

Čadca – D. Kubín (SD a MD, 9.30-1200)

Z. Poruba – Trstená (dorast, 10. 10. o 10.30)

Sliač – Hodr. Hámre (dorast – nehrá sa)

Bešeňová – O. Veselé (dorast – nehrá sa)

 

Zmena DL 11:

Nenince – Hnúšťa (AR1 správne Žiak M.)

Jasenie – Lutila (AR2 Hlinica za Tisoňovú)

Tvrdošín – Námestovo (SD.MD, AR1 Beňo za Chudého, AR2 OFZ za Beňa)

L. Mikuláš – Zvolen (SD,MD, AR1 Chudý, AR2 Vrtich)

Belá – Radoľa (dor., AR2 ObFZ ZA za Hubočana)

L. Hrádok – Hôrky (dor., AR1 Rajniak za LFZ)

Terchová – Krásno (dor., hrá sa o 14:00)

Černová – Sliače (dor., R Rojček, AR1  LFZ – nová)

Z. Poruba – Trstená (dor., hrá sa 10.10. o 10:30 hod.)

Braväcovo – J. Lehota (hrá sa 16.10. o 14:00, ObFZ BB za Baku)

Likavka – Ľubochňa (dor., R LFZ, AR1 LFZ - nová )

Z. Poruba – Hruštín (SŽ,MŽ, R Rajniak za LFZ)

Badín - Kremnička III.LSD  (DZ Pšenica za Marka )

SFZ:

L. Mikuláš – Námestovo (SŽ A,B, Tutura, Poljak M, LFZ - nová)

 

Hodnotenie R

III. liga: Krásno – MFK BB 8,3;8,2/8,2; V. Krtíš – L. Štiavnica 7,8;8,2/8,2; Bánová – Čadca 8,3;8/8,1; Kremnička – Tisovec 8,2;8,1/8,1; Kalinovo – K. N. Mesto 8,2;8,2/8,1; Z. Poruba – Fiľakovo 8,2;8,1/8; Námestovo – L. Lúčka 8;8/7,9; N. Baňa - Turany 8,4;8,2/8,1.

IV. liga sk SEVER: O. Jasenica – K. Lieskovec 8,2;8,1/8,1; Skalité – Bytčica 8,3;8,1/8,1; Martin – Sučany 8;8,2/8; Belá – Dúbrava 8,2;8,1/8,3; Predmier – Ďanová 7,4;8/8; L. Hrádok – Stráňavy 8;8,1/8; T. Teplice – K. Lúčka 8,1;8,2/8,2.

IV. liga sk. JUH: B. Štiavnica – D. Strehová 8,2;8,1/8,1; Š. Bane – Revúca 7,4;8/8,1; V. Blh – Brusno 8;8/8; Málinec – Jupie BB 7,8;8/8,1; Č. Balog – Poltár 7,9;8,4/8,2; Žiar – Divín 8,2;8,3/8,1; Kováčová – Hliník 8,2;8,2/8,3.

V. liga sk. A: S. Bystrica – Podvysoká 8;8/8,1; Kotešová – Varín 8,1;8,1/8,1; Rudinská – Raková 8;8/8; D. Tižina – Strečno 8,2;8,1/8,1; Závodie – Makov 8,4;8,2/8,2; Bytča – Belá 8,31;8,1/8,2; Rosina – N. Bystrica 7,9;8/8.

V. liga sk. B: M. Čepčín – Dražkovce 8,1;8,2/8,2; Klin T. Kľačany 8,2;8,1/8,1; O. Veselé – Tvrdošín 8,2;8,2/8,1; O. Podzámok – Likavka 8;8,1/8,1; Trstená – Ludrová 7,8;8/8; T. Štiavnička – Palúdzka 8;8/8,1; Vrútky – Černová 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. C: Sásová – Šalková 7,7;8/8; Krupina – Žarnovica 8;8/8,1; Badín – H. Hámre 8,2;8,2/8,1; Selce – S. Ľupča 7,9;7,9/8; Hrochoť – Priechod 8,2;8,3/8,1; Radvaň – Lutila 8,1;8/8; Pliešovce – Jasenie 8;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Tornaľa – Jesenské 8,3;8,1/8,1; Čebovce – Záhorce 8;8,1/8,1; Cinobaňa – Tomášovce 8,2;8/8; Hajnačka – Vinica 7,9;8/8; Príbelce – Hnúšťa 7,8;8,1/8,1; Buzitka – Sklabiná 8,3;8,1/8; Nenince – Gemer 8,4;8,3/8,2.