29. 10. 2010

Spravodajca č. 18/2010-11

 

Upozorňujeme R a DZ, že vzhľadom na skutočnosť, že 1. 11. 2011 je sviatok, aby zápisy a správy DZ zo stretnutí konaných 30. a 31. 10. 2010 zaslali najneskôr 2. 11. 10 (utorok) do 12.00 hod. listom 1. triedy doporučene.

 

Ako sme avizovali, uskutočnia sa po ukončení jesennej časti súť. roč. stretnutia vedenia SsFZ so zástupcami FK. Prípravou týchto stretnutí sleduje SsFZ zámer, okrem krátkeho vyhodnotenia priebehu súťaží, aj oficiálne, ale aj neformálne prezentovať svoje názory na prácu orgánov SsFZ a tiež vyjadriť svoje postrehy podnety a návrhy na skvalitnenie riadenia súťaží. Závery z týchto porád už niekoľko rokov prispievajú ku skvalitneniu činnosti zväzu, ako aj ku zlepšeniu komunikácie medzi FK a zväzom. Z organizačných dôvodov počítame s účasťou dvoch zástupcov z jedného FK. Harmonogram stretnutí :

V. liga sk. D, C            -     2. 11. 2010 (pondelok) o 16.00 v zariadení DUVOKS v obci Kriváň – na hlavnej ceste medzi Zvolenom a Lučencom,

V. liga sk. A, B            -     3. 11. 2010 (streda) o 15.30 v reštaurácii Marakana v Žiline – Strážove, tréningový areál MŠK Žilina,

IV. liga sk. SEVER -     8. 11. 2010 (pondelok) o 16.00 v penzióne ESPRINT v Sučanoch (na svetelnej križovatke vpravo v smere od MT – asi 30 m).

IV. liga sk. JUH -     9. 11. 2010 (utorok) o 16.00 v priestoroch Divadelnej reštaurácie vo Zvolene (areál DJGT).

III. liga                    -     12. 11. 2010 (piatok) o 15.30 v penzióne a reštaurácii ŠK Kremnička v B. Bystrici. Paralelne s týmto stretnutím prebehne aj stretnutie trénerov FK III. ligy - viď správa TMK.

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       ŠTK schvaľuje odohrať stretnutie 13. kola V. ligy D Buzitka – Záhorce dňa 31.10.2010 o 14,00 hod. v opačnom poradí na futbalovom štadióne v Záhorciach.

2.       Prerokované námietky kapitánov : Ďanová – K. Lúčka (H 2x – neopodstatnené), Bytčica – Predmier (H – neopodstatnená), Brusno – Žiar (H – neopodstatnená), Podvysoká – Belá (H – neopodstatnená), Dražkovce – Palúdzka (H – neopodstatnená).

3.       ŠTK SsFZ pripomína, že vylosované MFS jesennej časti 2010/2011 všetkých súťaží dospelých sa musia odohrať v termínoch do 1.11.2010.

4.       Rozhodnutím VV SsFZ sa prvé jarné kolo dospelých (16. resp. 14. kolo) predohrávať nebude, odohrá sa v plánovanom termíne 27.3.2011 (začiatok jarnej časti 2010/2011).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)       6. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – R. Teplice 3. 11. 10 o 12.00-14.00,

b)       13. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH B. Bystrica – Žiar 4. 11. 10 o 13.00-15.00,

2.      Nariaďuje odohrať MFS 13. kola V. ligy dorast sk. D Kokava – Balog n. Ip. 30. 10. 10 o 14.00.

3.      Kontumuje MFS:

a)       12. kola III. ligy MD Bytča – Tvrdošín priznáva 3 body a skóre 7:1 ponecháva v platnosti prospech FK Bytča podľa SP čl. 100/c.

b)       12. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Černová – Terchová priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Černová podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Terchová berie na vedomie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-459 Na základe novovzniknutých skutočností DK ruší rozhodnutie uvedené pod D-451,

D-460 Rastislav Urgela 760329 Žiar 3 SN od 25. 10. 10, 1-6-1b,

D-461 Na návrh KM Štefan Zajac ved. dr. FK Svrčinovec dorast 6 mesiacov nepodm. od 21. 10. 10 do 20. 4. 11, 1-10,

D-462 Na návrh KM Tomáš Dej 920805 Svrčinovec 4 SN od 21. 10. 10, 1-10,

D-463 Na návrh KM FK Svrčinovec dorast pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za pokus o neoprávnený štart hráča v stretnutí 13. 10. 10,

D-464 Jozef Mihalčatin 780512 Belá 1 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-465 Andrej Čambora 920108 Staškov 3 SN od 25. 10. 10, 1-4a,

D-466 Jozef Lupták 930709 Dudince 4 SN od 25. 10. 10, 1-3a,

D-467 FK Dudince dorast pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosť trénera v stretnutí 23. 10. 10 a uvedenie nesprávneho mena trénera v zápise,

D-468 Ľubomír Gonda 920923 Stožok 2 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-469 Patrik Balga 940309 Kremnička 4 SN od 25. 10. 10, 1-6-1b,

D-470 Martin Mudroň 950219 Tvrdošín 1 SN od 28. 10. 10, 1-4a, 3 € uhradiť,

D-471 Na návrh KM Martin Mudroň 950219 Tvrdošín 3 mesiace nepodm. po uplynutí trestu uvedeného pod D-470, 3 € uhradiť,

D-472 Erik Ondrík 930309 Tvrdošín 2 SN od 21. 10. 10, 1-5a,

D-473 Filip Janček 940805 Tvrdošín 2 SN od 21. 10. 10, 1-5a,

D-474 Maroš Dreveňák 930101 Tvrdošín 2 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-475 Lukáš Jantol 920601 Tvrdošín 5 SN od 25. 10. 10, 1-3b,

D-476 Peter Polák 900613 Podlavice 5 SN od 18. 10. 10, 1-6-1b,

D-477 Martin Straka 950801 Hriňová 2 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-478 Jakub Chriaštel 941206 Hriňová 5 SN od 25. 10. 10, 1-3b,

D-479 Tomáš Štefan 940207 Hliník 5 SN od 25. 10. 10, 1-3b,

D-480 Miroslav Trčan 840524 Málinec 3 SN od 25. 10. 10, 1-3b,

D-481 Jozef Auxt 890127 Č. Balog 1 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-482 Viktor Žingor 880102 D. Strehová 4 SN od 25. 10. 10, 1-6-1a,

D-483 Marek Čonka 880926 Divín 4 SN od 25. 10. 10, 1-6-1b,

D-484 Marian Venglár 760828 Š. Bane 4 SN od 25. 10. 10 1-6-1b,

D-485 Juraj Homola 840828 Kováčová DK hráčovi dňom 25. 10. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 3. 11. 10 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu po výlúčení v stretnutí 24. 10. 10,

D-486 Marian Krišica 760321 Skalité 2 SN + zmena podm. trestu 2 stretnutia na nepodm. od 25. 10. 10, 1-4a,

D-487 Ján Staňo 811025 Sučany 5 SN od 25. 10. 10, 1-3b,

D-488 Tomáš Ďurica 790129 K. Lúčka 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-3b porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2010/11,

D-489 Jozef Bugala 710208 K. Lúčka 1 SN od 25. 10. 10, 1-5a porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2010/11,

D-490 Ladislav Gerebenits asist. trénera FK K. Lúčka dosp. 6 SN od 25. 10. 10, 1-3b,

D-491 Cyril Špendla 790822 K. Lúčka 4 SN od 25. 10. 10, 1-3b,

D-492 FK K. Lúčka dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti v stretnutí 24. 10. 10,

D-493 Martin Baleja 810913 Bytčica DK hráčovi dňom 25. 10. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-494 Dušan Chvíla tréner FK Hôrky dorast 2 SP do 31. 5. 11, 1-3a,

D-495 Martin Habiňák 850604 Námestovo 1 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-496 Michal Ďurica 800817 Bánová DK hráčovi dňom 25. 10. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-497 Tomás Villant 980105 S. Ľupča 2 SN od 18. 10. 10, 1-5a, 3+3 € doplatiť,

D-498 Ľuboš Jamrich 960609 Sliač 2 SN od 25. 10. 10, 1-4a,

D-499 FK Zvolen C SŽ pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť divákov v stretnutí 23. 10. 10,

D-500 Na návrh KM Rastislav Kožienka ved. dr. FK Dlhá SŽ 6 mesiacov nepodm. od 21. 10. 10 do 20. 4. 11, 1-9-2b,

D-501 Na návrh KM Jozef Kukla tréner FK Dlhá DK na základe čl. 18 bod  1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-502 Na návrh KM František Novák asist. tr. FK Dlhá SŽ 6 mesiacov nepodm. od 21. 10. 10 do 20. 4. 11, 1-9-2b,

D-503 Na návrh KM Tibor Mudroň 961213 Dlhá DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-504 Na návrh KM FK Dlhá SŽ zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. + pokuta 400+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 a DP 2-6 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 12. 10. 10 a uvedenie nesprávneho mena trénera v zápise,

D-505 Erik Berky 930529 Ružiná 4 SN od 23. 10. 10, 1-6-1b,

D-506 Jozef Antal 910102 Vinica 1 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-507 Csaba Valaszkay 740612 Gemer 1 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-508 Ján Drugda 810628 Tomášovce 1 SN od 25. 10. 10, 1-5a,

D-509 Milan Gasper 921001 Ružiná 4 SN od 25. 10. 10, 1-3b,

D-510 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP: Patrik Mánik 840302 N. Baňa, Matej Podstavek 910221 Tisovec – zamietajú sa, Marian Ondrušek 931008 Krásno – zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-511 Peter Červoč 811012 Príbelce 4 SN od 25. 10. 10, 1-6-1b, 7 € uhradiť,

D-512 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 18. 10. 10 na 1 MFS: Branislav Ružička 910429 Likavka, Ján Žilka 920427 D. Strehová, Marek Hriň 881230 D. Strehová, Peter Červoč 811012 Príbelce – všetci, okrem Ružičku doplatiť po 7 €,

D-513 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 25. 10. 10 na 2 MFS: Ivan Laššák 830403 Tomášovce, Rastislav Michalík 740114 Čadca,

D-514 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 25. 10. 10 na 1 MFS: Matej Živner 900222 Revúca, Lukáš Švihla 900627 Revúca, Martin Auxt 850430 Č. Balog, Peter Tomášek 860723 Divín, Tomáš Tavarský 891005 Hnúšťa, Peter Filip 880721 Záhorce, Roland Datko 901210 Záhorce, Ján Betík 880604 Tornaľa, Jozef Zatyko 660524 Čebovce, Jakub Novosodliak 870122 Turany, Ivan Adam 780220 Fiľakovo, Martin Matúš 820309 K. Lieskovec, Michal Bielik 801107 K. Lúčka, Tomáš Ďurica 790129 K. Lúčka, Ján Chmúrny 780511 Ďanová, Maroš Madleňák 791031 O. Jasenica, Martin Matejčík 801006 Belá, Milan Pravňan 811014 Sučany, Pavol Dubovický 810104 N. Bystrica, Patrik Beháň 891003 Strečno, Martin Hodoň 870422 D. Tižina, Martin Malíček 840627 Rudinská, Matúš Vajda 871206 Priechod, Norbert Kluka 910428 V. Blh, Roman Sochor 770527 Š. Bane,

D-515 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Slavomír Udaj tréner Dudince, Branislav Sluka 770321 Predmier, Rudolf Nociar asist. tr. Halič  - chýbajú poplatky, Tomáš Dvorský 930131 Bzovík, Vladimír Frančiak 930708 Zborov, Martin Pleva 970413 R. Teplice, Jaroslav Gíret 950701 T. Teplice – chýbajú poplatky za ČK,

D-516 DK predvoláva na zasadnutie 4. 11. 10 o 16.00 Bytčica – Predmier IV. liga dosp. FK Bytčica: Martin Baleja 810913, FK Predmier: Branislav Sluka 770312; o 16.30 Rabča – T. Teplice V. liga dorast FK Rabča: Marek Pilarčík 920130, FK T. Teplice: Jaroslav Giret 950701. Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych previnení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       Žiadame predložiť videozáznamy z nasledovných stretnutí dospelých: III.liga:  Kremnička – L. Štiavnica, V. Krtíš – Bánová, IV.liga: Ďanová – K. Lúčka, Jupie BB – Kováčová, V.liga: N. Bystrica – Belá, Radvaň – Sl. Ľupča, Badín – Sásová, Dražkovce - Palúdzka.

2.       KR na svojom zasadnutí rozhodla o doporučení objednania výstroje firmy ATAK pre R SsFZ. Uvedená objednávka sa uzavrie na zimnom seminári R SsFZ. V tejto súvislosti je potrebné spracovať menný zoznam R aj s veľkosťami dresov, zodpovední za jednotlivé ObFZ sú nasledovní R III. ligy: Adamec, Jánošík, Hrmo, Gyorgy, Galád, Tapfer, Moják, Jakubjak, Balázsik, Ivanič, Knapec. Menovaní R po zosumarizovaní zoznamov tieto zašlú na mailovú adresu: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, najneskôr  do 31. 10. 2010.

3.        Ospravedlnenie R: Spišák od 25.10. PN, Pilšáková od 25.10.-oneskorene,

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ upozorňuje trénerov družstiev 3. ligy dospelých na povinnosť zaslať po ukončení jesennej časti ročníka 2010/2011 (najneskôr do 5. novembra 2010) vyhodnotenie úrovne 3. ligy stred a vyplnený anketový lístok “Jedenástka SsFZ 2010”.

2.       TMK SsFZ žiada TMK ObFZ o zaslanie návrhov (najneskôr do 5. novembra 2010) na ocenenie trénerov v Stredoslovenskom regióne za príslušný ObFZ, ktoré každoročne vyhlasuje TMK SsFZ pre kategórie: najúspešnajší tréner dospelých, najúspešnejší tréner mládeže mimo ÚTM, najúspešnejší tréner mládeže ÚTM.

3.       TMK SsFZ  pozýva na posezónne stretnutie vedenia SsFZ so zástupcami FK družstiev 3. ligy, ktoré sa bude konať v piatok 12.novembra 2010 o 15,30 v Kremničke,  aj trénerov družstiev 3. ligy dospelých.

4.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2010 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na stefanak@ssfz.sk do 31. októbra 2010. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.       Zaevidovala podnety FK na výkon R FK Kováčová R, AR1 i AR2 (Podlavice – Kováčová), FK Bánová R (V. Krtíš – Bánová), K. Lúčka na R a AR1 (Ďanová - K. Lúčka), FK Palúdzka na výkon R (Dražkovce – Palúdzka). Na základe nesplnenia čl. 4/a Lštatútu...“ podnety FK Bánová, K. Lúčka a Palúdzka odmieta. Podnet FK Kováčová prijíma na ďalšie pokračovanie.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Zasadnutie VV sa uskutoční 12. 11. 10 (piatok) o 11.00 Reštaurácii a penzióne ŠK Kremnička v B. Bystrici.

2.      Najbližšie zasadnutie Rady sa uskutoční 10. 12. 10 v B. Bystrici po zasadnutí VV SsFZ.

3.      Tradičné stretnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií sa uskutoční 11. 11. 10 o 16.30 v reštaurácii „U Vinca“ v B. Bystrici – Kremničke.

4.      Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 3. 11. 2010 na sekretariát SsFZ: Bytčica – Predmier, V. Krtíš – Bánová, Kremnička – L. Štiavnica (opakovane), Ďanová – K. Lúčka, Dražkovce – Palúdzka.

5.      Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

6.      Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR, žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vykonáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evidovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

7.      Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 

Dohrávky:

Bytča – R. Teplice (SŽ,MŽ, 6.kolo, hrá sa 3.11.o 10:00-12:00, R Cimprich)

 

Zmena DL č. 13:

Kokava – Balog n. Ipľom (dor., hrá sa 30.10. o 14:00, pôvod.del.)

MFK BB – Žiar (SŽ,MŽ, hrá sa 4.11.o 13:00-15:00, pôvod.del.)

 

Zmena Spravodaja z 22.10.2010:

SFZ

Žilina B – Ružomberok B (SD,MD, hrá sa 10.11. o 12:00 – 14:15,pôvod.del.v DL 12)

 

Zároveň upozorňujeme R a DZ, že v DL č. 13/1 je zverejnené obsadenie dohrávok a zmien DL č. 13

 

Hodnotenie R

III. liga: MFK BB – L. Lúčka, Tisovec – Námestovo 8;8/8; Fiľakovo – Turany, V. Krtíš – Bánová 8,3;8,2/8,2; K. N. Mesto – N. Baňa 8,2;8,1/8; Čadca – Z. Poruba 8,1;8/8; L. Štiavnica – Kalinovo 8,3;8,3/8,3; Krásno – Kremnička 8;8/8,1.

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – Stráňavy 8,2;8,1/8; Ďanová – K. Lúčka 7,7;8,1/7,9; Dúbrava – T. Teplice 8,2;8/8,1; Sučany – L. Hrádok 8;8,2/8; Bytčica – Predmier 7;8/8; O. Jasenica – Belá 8,1;8,1/8; Skalité – Martin 7,9;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Divín 8;8,2/8,2; Poltár – Hliník 8,2;8,1/8,1; Jupie BB – Kováčová 7,9;8,1/8,2; Brusno – Žiar, Revúca – Č. Balog 8,4;8,2/8,2; B. Štiavnica – Málinec 8;7,8/8,1; Š. Bane – V. Blh 8;8/8,1.

V. liga sk. A: Podvysoká – Belá 7,9;8/8; Makov – N. Bystrica 8,2;8,3/8,3; Strečno – Rosina, S. Bystrica – D. Tižina 8;8/8; Raková – Bytča 8,2;8,1/8; Varín – ZA Závodie 8;8,2/8,1; Kotešová – Rudinská 8,1;8,1/8.

V. liga sk. B: Dražkovce – Palúdzka 7,8;7,9/7,9; Ludrová – Černová 7,9;8/8; Likavka – Vrútky 8;8,1/8,1; Tvrdošín – T. Štiavnička 8,1;8,1/8,2; T. Kľačany – Trstená, Klin – O. Veselé 8,2;8,1/8,1; M. Čepčín – O. Podzámok 8;8/8.

V. liga sk. C: Šalková – Lutila 7,9;7,9/8; Priechod – Jasenie 8,2;8,1/8; S. Ľupča – Pliešovce 8,2;8/8; Hodruša – Radvaň 8;8,2/8,1; Žarnovica – Hrochoť 8;8,2/8; Sásová – Selce 7,8;8/8,1; Krupina – Badín 8,3;8,3/8,3.

V. liga sk. D: Jesenské – Sklabiná 8,2;8,1/8; Hnúšťa – Gemer 8,1;8,1/8,1; Vinica – Nenince 8,1;8/8,1; Tomášovce – Buzitka, Tornaľa – Hajnačka, Čebovce – Cinobaňa 8,2;8,1/8,1; Záhorce – Príbelce 8;8,1/8.