12. 11. 2010

Spravodajca č. 20/2010-11

 

Športovo – technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.       ŠTK SsFZ na svojom zasadnutí schválila dosiahnuté výsledky v súťažiach dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011.

2.       Vyhodnotenie súťaží dospelých za jesennú časť súťažného ročníka 2010/2011 bude v najbližšej dobe zverejnené na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály – Vyhodnotenie ŠTK.

3.       Prehľad ŽK na web stránke SsFZ je skompletizovaný a odsúhlasený.

4.       Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2010/2011 je stanovený na 27.3.2011.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Schvaľuje výsledky MFS súťaží mládeže, ktoré sa odohrali v jesennej časti súť. roč. 2010/11.

2.      Kontumuje MFS:

a)       10. kola V. ligy dorast sk. B Bešeňová – O. Veselé priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Bešeňová podľa SP čl. 100/b.

b)       13. kola II. ligy SŽ sk. SEVER O. Jasenica – T. Teplice priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech O. Jasenica podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča FK T. Teplice). Prípad odstupuje na doriešenie DK.

3.      Námietky FK Žiar n. Hr. z MFS 5. kola III. ligy SD K. N. Mesto – Žiar bola prerokovaná ako neopodstatnená. R a DZ odstupujeme na doriešenie KR a DK.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-562 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 1. 11. 10 na 2 MFS: Erik Adamec 821024 Buzitka doplatiť 7 €,

D-563 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 1. 11. 10 na 1 MFS: Miroslav Greguška 810521 L. Štiavnica, Peter Hudec 770820 N. Baňa, Daniel Kohút 841116 MFK BB, Mário Madleňák 780914 O. Jasenica, František Bednár 790610 Predmier, Peter Podhradský 800130 Stráňavy, Miloš Uradník 820504 Klin, Vladimír Marček 740810 Dražkovce, Ján Poničan 931206 Hrochoť – všetci doplatiť 7+7 €, Martin Čučka 820921 L. Štiavnica, Radoslav Bočej 830519 K. Lieskovec, Peter Martiník 831024 Raková, Peter Oboril 760828 Priechod, Jozef Rozenberg 800602 Lutila, Denis Čepo 881001 Čebovce – všetci doplatiť 7 €, František Halfar 810529 Skalité,

D-564 Roman Bartoš 930906 Očová 2 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-565 Daniel Válek 860521 Tvrdošín neprerokované previnenie pre porušenie DP – chýba poplatok,

D-566 Patrik Alloush 921202 Dražkovce 4 SN od 1. 11. 10, 1-6-1b, 7+7 € doplatiť,

D-567 Ľubomír Pittner 920202 Badín 1 SN od 1. 11. 10, 1-4a, 3+3 € doplatiť,

D-568 Pavol Čilík asist. trénera FK Brusno dosp. 4 SN od 1. 11. 10, 1-3b, 7+7 € doplatiť,

D-569 Anton Sidora 630608 Skalité 4 SN od 1. 11. 10, 1-3a, 7+7 € doplatiť,

D-570 Lukáš Frolo 920512 Černová 5 SN od 1. 11. 10, 1-3b, 3+3 € doplatiť,

D-571 Michal Náležinský 960618 Rajec 5 SN od 1. 11. 10, 1-6-1b, 3+3 € doplatiť,

D-572 Kristian Farský 970319 O. Jasenica 4 SN od 1. 11. 10, 1-6-1a, 3+3 € doplatiť,

D-573 Marek Straka 960214 Oščadnica 3 SN od 1. 11. 10, 1-4a, 3+3 € doplatiť,

D-574 Miroslav Greguška 810521 L. Štiavnica 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK 1-5a, 7 € doplatiť,

D-575 Ján Betík tréner FK Tornaľa dosp. 5 SN od 1. 11. 10, 1-3b,

D-576 Kristian Radoš 940518 Balog n. I. DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-577 Marian Berky 771116 Poltár 1 SN od 1. 11. 10, 1-5a,

D-578 Peter Pehel 940213 Kokava 5 SN od 1. 11. 10, 1-6-1a,

D-579 Samuel Simonides 980807 T. Teplice 4 SN od 1. 11. 10, 1-6-1a,

D-580 Doplnenie kvalif. previnenia u D-517, 1-6-1c,

D-581 DK odstupuje KR list FK Kováčová ohľadom stretnutia IV. ligy sk. JUH Kováčová – Brusno,

D-582 DK odstupuje KR list FK Brusno ohľadom stretnutia IV. ligy sk. JUH Kováčová – Brusno,

D-583 Na návrh KM Jaroslav Gíreth ved. dr. FK T. Teplice SŽ – DK menovanému dňom 11. 11. 10 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia (neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí 31. 10. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-584 Na návrh KM Eduard Kovalčík 970425 T. Teplice DK menovanému dňom 11. 11. 10 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia (neoprávnený štart hrača na cudzí RP v stretnutí 31. 10. 10) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-585 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: Lukáš Moravčík 950322 Kremnica, Andrej Bánovský 940322 MFK BB, Lukáš Krajči 961218 R. Teplice – chýbajú poplatky za ČK,

D-586 FK Kokava n. R. dorast pokuta 150+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti hráčov a nedostatočnú uspor. službu v stretnutí 30. 10. 10,

D-587 FK Balog dorast pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti hráčov v stretnutí 30. 10. 10,

D-588 Dávid Šajban 930824 Pliešovce 4 SN od 8. 11. 10, 1-3b,

D-589 FK Brusno dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionárov v stretnutí 31. 10. 10.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.       KR na svojom zasadnutí rozhodla o zmene termínu pracovného stretnutia rozhodcov a mentorov projektu Talent. Stretnutie sa uskutoční v dňoch 17. – 18. 12. 2010 v priestoroch Mestského úradu v Rajeckých Tepliciach. Pozvánky budú zaslané elektronickou poštou,  program a ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich Spravodajcoch, prípadne na webovej stránke SsFZ.

2.       Zároveň pozývame na záverečné zasadnutie a vyhodnotenie jesennej časti sezóny 2010/2011 predsedov KR ObFZ. Zasadnutie sa uskutoční dňa 17. 12. 2010 od 16.00 h. v Penzióne Daniela v R. Tepliciach.

3.       Na zasadnutie KR dňa 17. 12. 2010 o 17.00 h. v MsÚ v R. Tepliciach pozývame R Tutura a Jačmeník. Účasť menovaných nutná.

4.       KR opätovne a dôrazne žiada obratom o zaslanie video, resp. DVD záznamov zo stretnutí K. Lúčka – Stráňavy a Dražkovce – Palúdzka. V prípade nedoručenia požadovaných záznamov budú menované oddiely odstúpené na doriešenie DK SsFZ.

5.       Dôrazne upozorňujeme ObFZ L. Mikuláš, že DZ súťaží SsFZ Pavol Chovanec bol disciplinárne riešený DK SsFZ (Spravodajca č.17/2010-11) a z tohto dôvodu nemôže až do uplynutia trestu vykonávať funkciu R a DZ ani v súťažiach ObFZ LM.

6.       Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ: 4. – 6. marec 2011 v Liptovskom Mikuláši.

7.        Komisia rozhodcov, úsek delegátov SsFZ  pripravuje počas zimnej prestávky „ Licenčný doplňujúci seminár delegátov zväzu“  pre získanie licencie „A“.  Absolvovanie seminára oprávňuje pôsobiť vo funkcii delegáta stretnutia na zápasoch SsFZ.  Záujemcovia sa môžu prihlásiť prostredníctvom ObFZ, alebo na mailom na adrese  v.lehotan@zoznam.sk , kde dostanú podmienky a prihlášku  pre zaradenie medzi účastníkov seminára. Konečný termín pre podanie prihlášky je 15. december 2010. KR po splnení podmienok vyberie účastníkov seminára.

8.        KR na základe videozáznamu posúdila priebeh stretnutí V. ligy, Badín – Sásová a Badín - Šalková  a prijala pre delegátov stretnutí primerané opatrenia.

9.        ÚDZ zobral na vedomie list p. Vojtecha Koncza a po zhodnotení „Správy delegáta.. „ zo stretnutia V. ligy Tornaľa –Hajnačka prijala pre delegáta zväzu primerané opatrenia.

10.     KR prerokovala vyhodnotenie videozáznamu a prijaté závery  KPRSK zo stretnutia IV. ligy JUH,  JUPIE B. Bystrica – Kováčová  a pre delegáta stretnutia prijala primerané opatrenia.

11.     KR sa zoznámila s výsledkami rokovania KM a posúdila postup delegáta zväzu pri riešení problémov  po stretnutí III.L dorastu MŠK Kysucké Nové Mesto – FK Žiar nad Hronom a prijala primerané opatrenia.

 

Trénersko- metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2010 v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy/C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na stefanak@ssfz.sk do 31. októbra 2010. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 13.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.      Najbližšie zasadnutie Rady sa uskutoční 10. 12. 10 v B. Bystrici po zasadnutí VV SsFZ.

Žiadame o predloženie videozáznamu (výhradne na DVD nosiči) do 3. 11. 2010 na sekretariát SsFZ: K. Lúčka – Stráňavy, Dražkovce – Palúdzka, Pliešovce – Hodruša Hámre, S. Ľupča – H. Hámre, Radvaň  - S. Ľupča – opakovane pod následkom riešenia DK.

2.      Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

3.      Žiadosti o registráciu hráčov prichádzajúcich do SR, žijúcich aj dočasne v SR, narodených v cudzine (okrem žiakov už evidovaných príslušným ObFZ majúcich ŽP) a všetkých žien vykonáva v zmysle Reg. poriadku výhradne Matrika SFZ. Ďalej vykonáva výhradne Matrika SFZ základné registrácie všetkých hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu z FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v dvoch najvyšších súťažiach (CL, I. liga). Ďalej uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce nedostatky pri podávaní žiadostí o registráciu hráčov. Hráči v kategórii žiakov nie sú registrovaní iba evidovaní v SFZ príslušným ObFZ, hráči prechádzajúci z kategórie žiakov do kategórie dorastu t. č. roč. nar. 1995 musia predložiť k registrácii buď ŽP alebo potvrdenie príslušného ObFZ, že neboli evidovaní ako žiaci (na zadnej strane prihlášky k registrácii).

4.      Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.