14. 1. 2011

Spravodajca č. 26/2010-11

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme futbalovej verejnosti, že vo veku 58 rokov nás 4. 1. 2011 navždy opustil bývalý výborný futbalista a dlhoročný tréner Jozef Túry, naposledy tréner družstva dospelých TJ Máj Černová. Česť jeho pamiatke!

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-602 FK Vrútky dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia V. ligy sk. B dosp. Vrútky – Tvrdošín podľa nariadení SsFZ.

D-603 Daniel Válek 860521 Tvrdošín 3 SN od 1. 11. 10, 1-3b, 7 € doplatiť.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ: 4. – 6. marec 2011 v Liptovskom Mikuláši.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      Krajské finále NIKE PREMIER CUP 2010/11 pre ZA kraj sa uskutoční 30.marca 2011 (streda) v Martine (účastníci SŽ  FK Čadca, MŠK Žilina, MŠK K.N.Mesto, MŠK Fomat Martin, MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín) a pre BB kraj 31. marca 2011 (štvrtok) vo Zvolene (účastníci MFK Lokomotíva Zvolen, Dukla B.Bystrica, FK Žiar nad Hronom, Partizán Č. Balog, TEMPUS R. Sobota, ŽP Šport Podbrezová)

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.      Nedoplatky oddielov za súťažný ročník 2010/2011. Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 18.11.2010  HK-SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov voči SsFZ. 3.liga--  Kremnička s.č.17- 60- eur., L. Štiavnica s č. 20 – 35 €, N. Baňa s č. 20 14 €, MFK BB s č. 20 – 14 €, 4.liga- Revúca s.č.14-110 eur., Predmier s.č.16-7 eur, s.č.17-110 eur, s.č.19- 60 eur,s.č.19-510 eur......spolu 701-eur.,Dúbrava s.č.16- 14eur,Bytčica s.č.17-7 eur,s.č.19-210-eur,K.Lúčka s.č.18-11 eur. K. Lúčka Vv SsFZ ml. mužstvo 2000-eur., O. Jasenica s č. 20 – 14 €,  Skalité s č. 20 – 14 €. 5. liga - Príbelce s.č.18 -7 eur., Klin s.č.17-7eur. Buzitka s č. 20 – 7 €, Klin s č. 20 – 14 €, Dražkovce s č. 20 – 28 €, Hrochoť s č. 20 -14 €, Priechod s č. 2 – 7 €, Lutila s č. 20 – 7 €, Čebovce s č. 20 – 7 €. Dorast- Terchová s.č.13- 7 eur., J. Lehota s.č.13- 3eur., Látky s.č.14- 3 eur., T. Teplice s.č.14- 3 eur., Zákamenné s.č.14- 6 eur., Klenovec s.č.15- 3 eur., Skalité s.č.15- 60 eur., Ružiná s.č.17- 3eur., Dudince s.č.19- 7 eur., Bzovík s.č.19- 3eur., MFK B.B. s.č.19- 3 eur., Halič s.č.19-14 eur, Badín s. č. 20 – 6 €, Černová s č. 20 – 6 €, ŽiaciDlhá s.č.15 - 6 €, s.č.18- 410 €, S. Lupča s.č.18-3 €, Zvolen s.č.18- 60 €, Rajec s č. 20 – 6 €, O. Jasenica s č. 20 – 6 €. HK-SsFZ nariaďuje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom do 1.12.2010 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ.

2.      Všetky ďalšie nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 30.11.2010  HK- SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov. 4. liga – Belá (MT) ,V. Blh s.č. 21 - 20€, B. Śtiavnica s.č. 21 - 30€. 5. liga - Raková, D. Tižina, Priechod, Príbelce všetci s.č. 21 - 20€. Rosina, Trstená, O. Podzámok všetci s.č. 21 - 30€. Ćernová, Rudinská, T. Śtiavnička, Ćebovce všetci s.č. 21 - 50€. Dražkovce s.č. 22 - 210€. Dorast: L. Lúčka, Tisovec, Revúca, Podvysoká, Rosina, Vrútky, Šalková, Žarnovica, Hrinová, Tornala, Staškov, Zuberec všetci s.č. 21 - 20€, T. Teplice, O. Jasenica, O. Veselé, Tomašovce, Terchová, Zborov n. B, Horné Hámre, Liesek, Hont. Nemce, Čadca B, Detva,  všetci s.č. 21 - 30€, Predmier, Divín, Kremnica, Bzovík  všetci s.č. 21 - 50€, Kremnica s.č.21 - 3€ MFK BB s.č. 21 -6€, Starší dorast: Fiľakovo s.č. 21 - 20€. Starší žiaci: Fiľakovo, B. Štiavnica, Selce, Kováčová, Zborov, Liesek, H    Nemce, Dudince, Dlhá n Or, všetci S č. 21-20€, St. Bystrica, Varín, Žarnovica, Čierne, Zakamnné všetci s.č. 21 - 30€, Terchová, Radoľa, V. Rovné, Čadca C, všetci  s.č. 21 - 50€, T. Teplice  s.č. 21 - 220€ R. Teplice s.č. 21 - 6€|. HK SsFZ nariaďuje  uvedené nedoplatky uhradiť obratom pod následkom  riešenie DK SsFZ.

3.      Medzioddielové pohľadávky: HK nariaďuje uhradiť pohľadávku pre Družstevník L. Štiavnica vo výške 246,9 od MŠK Turany do 31. 1. 11. HK nariaďuje MŠK Turany uvedenú sumu uhradiť pod následkom discipl. konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Na stránke www.football11.net sú umiestnené logá (vlajky) futbalových klubov z celého sveta. V rámci SR v súť. SsFZ však niektoré doteraz chýbajú. Žiadame v záujme vlastnej propagácie aby dolemenované FK zaslali e-mailom (farebne) svoje logo na adresu rudolf.oravec@apa.sk, v prípade že to nemôžu zaslať elekt. poštou tak vlajku zašlite na adresu: Rudolf Oravec, Nemocničná 1950/61-33, 026 01 D. Kubín. Jedná sa o nasledovné FK: Š. Bane, V. Blh, Hliník, Kotešová, N. Bystrica, Podvysoká, Dražkovce, Klin, Jaasenie, S. Ľupča, Hodruša-Hámre, Lutila, Gemer, Príbelce, Tornaľa, Záhorce a Nenince.

2.     Zmeny v RS časť adresár FK: IV. liga SEVER: OŠK Baník Stráňavy od 3. 12. 10 prezident Ignác Bačinský, m 0907 126135, manager Jaroslav Ondák m 0904 162321, adresa: Ignác Bačinský, 013 25 Stráňavy 198, mládež: OŠK Lisková od 8. 12. 10 prezident Jozef Murina m 0908 929596, predseda FO Jozef Mrva ml. m 0902 435323.

3.     Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

4.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

5.      Žiada FK, organizácie, odborné komisie, funkcionárov, trénerov, hráčov, rozhodcov, delegátov, novinárov pracujúcich vo futbalovom hnutí, aby zaslali na SFZ návrhy laureátov na vyhlásenie ceny Fair play za roky 2009 a 2010 (Rozpis RS, str. 46 - Výzva komisie Fair play pri SFZ), jednotlivci a kolektívy, v troch kategóriách - dlhoročná príkladná hráčska činnosť, dlhoročná príkladná činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal, mimoriadny čin vo futbale, ktoré sa uskutoční 25. 2. 11 v Dolnom Kubíne. Písomné návrhy zasielajte najneskôr do 31. 12. 10 na adresu: SFZ, Marián Baumann, fax: 02/49249595, e-mail: baumann@futbalsfz.sk, Junácka 6, 832 80 Bratislava.