28. 1. 2011

Spravodajca č. 28/2010-11

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.        Na základe RS SsFZ  2010/2011 schválené výnimky hracích dní a časov, ktoré sú uvedené pri vylosovaní v RS platia počas celého súťažného ročníka, alebo až do odvolania. Zmeny hracích dní a časov uverejnené v Spravodajcoch SsFZ /ŠTK KM/ platia len na príslušnú časť súťažného ročníka /jeseň/. Z toho dôvodu upozorňujeme funkcionárov FK aby si uvedené výnimky dní a časov pre jarnú časť súťažného ročníka 2010/2011 uplatnili písomne najneskôr do 1. marca. 2011. Všetky takto uplatnené zmeny hracích dní a časov budú uverejnené v Spravodajcovi SsFZ  4. marca. 2011 a následne 11. marca. 2011. Pri tejto príležitosti zároveň upozorňujeme FK, ktorých výnimky budú schválené ŠTK a KM SsFZ na zmenu v RS 2010/2011 časť II Termínová listina, hracie dni a časy,  bod 4b a tou je povinnosť informovať o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena dotýka.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-602 FK Vrútky dosp. pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia V. ligy sk. B dosp. Vrútky – Tvrdošín podľa nariadení SsFZ.

D-603 Daniel Válek 860521 Tvrdošín 3 SN od 1. 11. 10, 1-3b, 7 € doplatiť.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Oznamujeme predbežný termín a miesto konania zimného seminára R a DZ SsFZ: 4. – 6. marec 2011 v Liptovskom Mikuláši.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      Krajské finále NIKE PREMIER CUP 2010/11 pre ZA kraj sa uskutoční 30.marca 2011 (streda) v Martine (účastníci SŽ  FK Čadca, MŠK Žilina, MŠK K.N.Mesto, MŠK Fomat Martin, MFK Ružomberok, MFK Dolný Kubín) a pre BB kraj 31. marca 2011 (štvrtok) vo Zvolene (účastníci MFK Lokomotíva Zvolen, Dukla B.Bystrica, FK Žiar nad Hronom, Partizán Č. Balog, TEMPUS R. Sobota, ŽP Šport Podbrezová)

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

2.      Zamietnutý prestup: Krutek Tomáš 850404 FC TVS Kláštor p. Znievom – ŠK AQUA T. Teplice podľa čl. 12.

3.      Neprerokované prestupy podľa čl. 5/1 PP: Benčo Michal 940914, Feketík Miroslav 781219, Janičina Lukáš 870301, Matejovie Miroslav 810704, Mráz Dalibor 900120, Mráz Michal 860321, Mrázik Michal 861026, Slačka Michal 821123 všetci z Baník Dúbrava  do Partizán Ľubeľa.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

1.      Nedoplatky oddielov za súťažný ročník 2010/2011. Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 18.11.2010  HK-SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov voči SsFZ. 3.liga--  Kremnička s.č.17- 60- eur., L. Štiavnica s č. 20 – 35 €, N. Baňa s č. 20 14 €, MFK BB s č. 20 – 14 €, 4.liga- Revúca s.č.14-110 eur., Predmier s.č.16-7 eur, s.č.17-110 eur, s.č.19- 60 eur,s.č.19-510 eur......spolu 701-eur.,Dúbrava s.č.16- 14eur,Bytčica s.č.17-7 eur,s.č.19-210-eur,K.Lúčka s.č.18-11 eur. K. Lúčka Vv SsFZ ml. mužstvo 2000-eur., O. Jasenica s č. 20 – 14 €,  Skalité s č. 20 – 14 €. 5. liga - Príbelce s.č.18 -7 eur., Klin s.č.17-7eur. Buzitka s č. 20 – 7 €, Klin s č. 20 – 14 €, Dražkovce s č. 20 – 28 €, Priechod s č. 2 – 7 €, Lutila s č. 20 – 7 €, Čebovce s č. 20 – 7 €. Dorast- Terchová s.č.13- 7 eur., J. Lehota s.č.13- 3eur., Látky s.č.14- 3 eur., T. Teplice s.č.14- 3 eur., Zákamenné s.č.14- 6 eur., Klenovec s.č.15- 3 eur., Skalité s.č.15- 60 eur., Ružiná s.č.17- 3eur., Dudince s.č.19- 7 eur., Bzovík s.č.19- 3eur., MFK B.B. s.č.19- 3 eur., Halič s.č.19-14 eur, Badín s. č. 20 – 6 €, Černová s č. 20 – 6 €, ŽiaciDlhá s.č.15 - 6 €, s.č.18- 410 €, S. Lupča s.č.18-3 €, Zvolen s.č.18- 60 €, Rajec s č. 20 – 6 €, O. Jasenica s č. 20 – 6 €. HK-SsFZ nariaďuje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom obratom pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ.

2.      Všetky ďalšie nedoplatky oddielov boli prejednané dňa 30.11.2010  HK- SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov. 4. liga – Belá (MT) ,V. Blh s.č. 21 - 20€, B. Śtiavnica s.č. 21 - 30€. 5. liga - Raková, D. Tižina, Priechod, Príbelce všetci s.č. 21 - 20€. Rosina, Trstená, O. Podzámok všetci s.č. 21 - 30€. Ćernová, Rudinská, T. Śtiavnička, Ćebovce všetci s.č. 21 - 50€. Dražkovce s.č. 22 - 210€. Dorast: L. Lúčka, Revúca, Podvysoká, Rosina, Vrútky, Šalková, Hrinová, Staškov, Zuberec všetci s.č. 21 - 20€, T. Teplice, O. Jasenica, O. Veselé, Tomašovce, Terchová, Zborov n. B, Horné Hámre, Liesek, Hont. Nemce, Čadca B, Detva,  všetci s.č. 21 - 30€, Predmier, Divín, Kremnica, Bzovík  všetci s.č. 21 - 50€, Kremnica s.č.21 - 3€ MFK BB s.č. 21 -6€, Starší dorast: Fiľakovo s.č. 21 - 20€. Starší žiaci: Fiľakovo, B. Štiavnica, Selce, Kováčová, Zborov, Liesek, H    Nemce, Dudince, Dlhá n Or, všetci S č. 21-20€, St. Bystrica, Varín, Čierne, Zakamnné všetci s.č. 21 - 30€, Terchová, Radoľa, V. Rovné, Čadca C, všetci  s.č. 21 - 50€, T. Teplice  s.č. 21 - 220€ R. Teplice s.č. 21 - 6€|. HK SsFZ nariaďuje  uvedené nedoplatky uhradiť obratom pod následkom  riešenie DK SsFZ.

3.      Medzioddielové pohľadávky: HK nariaďuje uhradiť pohľadávku pre Družstevník L. Štiavnica vo výške 246,9 od MŠK Turany do 31. 1. 11. HK nariaďuje MŠK Turany uvedenú sumu uhradiť pod následkom discipl. konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Na stránke www.football11.net sú umiestnené logá (vlajky) futbalových klubov z celého sveta. V rámci SR v súť. SsFZ však niektoré doteraz chýbajú. Žiadame v záujme vlastnej propagácie aby dolemenované FK zaslali e-mailom (farebne) svoje logo na adresu rudolf.oravec@apa.sk, v prípade že to nemôžu zaslať elekt. poštou tak vlajku zašlite na adresu: Rudolf Oravec, Nemocničná 1950/61-33, 026 01 D. Kubín. Jedná sa o nasledovné FK: Š. Bane, V. Blh, Hliník, Kotešová, N. Bystrica, Podvysoká, Dražkovce, Klin, Jaasenie, S. Ľupča, Hodruša-Hámre, Lutila, Gemer, Príbelce, Tornaľa, Záhorce a Nenince.

2.     Zmeny v RS časť adresár FK: IV. liga SEVER: FO Tatran Sučany od 3. 1. 2011 predseda FO Ivan Dubovec m 0917 793295, tajomník Peter Moric m 0911 851583 adresa  Ivan Dubovec, Pionierska 22, 038 52 Sučany

3.     Matričné miesto upozorňuje funkcionárov FK, najmä ved. dr. dospelých, aby si pozorne prekontrolovali RP svojich hráčov, RP ktorých platnosť končí k 31. 12. 2010 je potrebné vymeniť. Informácie o postupe pri výmene RP, ako aj podklady potrebné k výmene nájdete na www.ssfz.sk v časti Registrácie.

4.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

5.      Žiada FK, organizácie, odborné komisie, funkcionárov, trénerov, hráčov, rozhodcov, delegátov, novinárov pracujúcich vo futbalovom hnutí, aby zaslali na SFZ návrhy laureátov na vyhlásenie ceny Fair play za roky 2009 a 2010 (Rozpis RS, str. 46 - Výzva komisie Fair play pri SFZ), jednotlivci a kolektívy, v troch kategóriách - dlhoročná príkladná hráčska činnosť, dlhoročná príkladná činnosť a celkový prínos pre slovenský futbal, mimoriadny čin vo futbale, ktoré sa uskutoční 25. 2. 11 v Dolnom Kubíne. Písomné návrhy zasielajte najneskôr do 31. 12. 10 na adresu: SFZ, Marián Baumann, fax: 02/49249595, e-mail: baumann@futbalsfz.sk, Junácka 6, 832 80 Bratislava.