15. 4. 2011

Spravodajca č. 39/2010-11

 

Upozorňujeme FK, R a DZ, že sekretariát SsFZ ajv prípade, že za stretnutím SsFZ nasleduje stretnutie súťaže riadenej príslušným ObFZ (stretnutie súťaží SsFZ je predzápasom), započíta za takéto stretnutie náhrady aj odmenu R a AR v plnej výške. Úpravu paušálnych náhrad (znížia o cestovné) vykoná príslušný FK vo vyúčtovaní stretnutia ObFZ

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     V náväznosti na uskutočnenie Finále Slovenského pohára SFZ dňa 8.5.2011 o 17,00 hod. v Banskej Bystrici, s možnosťou účasti na tomto stretnutí, ŠTK SsFZ navrhuje zmenu UHČ na 14,00 hod. v stretnutiach (MFK BB – L. Štiavnica), (Podlavice – Š. Bane), (Sl. Ľupča – Krupina) a (Priechod – Badín). Žiadame zainteresované FK o vyjadrenie sa k navrhovanej zmene UHČ a to buď písomnou formou alebo telefonicky predsedovi ŠTK  v termíne do 21.4.2011.

2.     MFS 24. kola III. ligy L. Lúčka – Námestovo sa odohrá dňa 21.5.2011 (sobota) o 17,00 hod., 15. kolo V. ligy C H. Hámre – Lutila dňa 25.5.2011 v UHČ, 14. kolo V. liga C Lutila – Sl. Ľupča dňa 11.5.2011 o 17,00 hod., 15. kolo V. ligy A S. Bystrica – Rosina dňa 21.4.2011 o 16,00 hod. a 14. kolo V. ligy C Hrochoť – Krupina dňa 21.4.2011 o 17,00 hod.

3.     Prerokované námietky kapitánov družstiev: K. Lúčka – O. Jasenica (H – neopodstatnená)

4.     Nedostatky usporiadateľskej služby na stretnutiach: Príbelce – Hajnáčka, Podvysoká – Strečno, Kováčová – Š. Bane, upozorňujeme FK Kováčová pri organizovaní domácich MFS na dodržiavanie SP čl.49 a odstránenie nedostatkov z posledného MFS. Obhliadku priestorov futbalového štadióna FK Kováčová vykoná zástupca ŠTK v najbližšom možnom termíne.

5.     ŠTK SsFZ v prípade nepriaznivého počasia povoľuje v jarnej časti 2010/2011 až do 1.5.2011 vrátane využiť na MFS všetkých súťaží schválené náhradné hracie plochy.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     19. kola III. ligy SD a MD L. Mikuláš – Kremnička 11. 5. 11 o 11.00-13.30; 20. kola Kremnička – D. Kubín 20. 4. 11 o 14.00-16.30,

b)     14. kolo V. ligy dorast sk. A Čierne – Skalité 4. 5. 11 o 16.00,

c)     16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Žiar – Badín 21. 4. 11 o 12.00-14.00,

d)     15. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Čierne – Terchová 26. 4. 11 o 10.00-12.00,

e)     10. kola I. ligy MŽ sk. SEVER Čadca – Juventus ZA 19. 4. 11 o 16.30-18.00 (v poradí U12-U13),

2.      Kontumuje MFS:

a)     18. kola III. ligy MD Fiľakovo – Zvolen priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/e,

b)     15. kola V. ligy dorast sk. C Pliešovce – Látky priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Pliešovce podľa  SP čl. 100/e,

c)     16. kola V. ligy dorast sk. C Bzovík – Kremnica priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Kremnica podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča FK Bzovík T. Dvorský 930131 v dobe zastavenej činnosti),

3.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)     29. kola III. ligy SD a MD Kremnička – Bytča 4. 5. 11 o 11.00-13.30 na ihr. v Radvani,

b)     22. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – Rajec 22. 5. 11 o 10.30,

c)     17. kolo V. ligy dorast sk. C Stožok – Bzovík 16. 4. 11 o 13.30, 19. kolo Stožok – J. Lehota 30. 4. 11 o 14.00, 21. kolo Stožok – Očová 14. 5. 11 o 14.00, 25. kolo Stožok – Kremnica 11. 6. 11 o 14.30,

d)     22. kola I. ligy MŽ sk. JUH Tempus RS – Jupie BB 28. 4. 11 o 16.30-18.00, 24. kolo Tempus RS – N. Baňa 2. 5. 11 o 16.30.-18.00, 26. kolo Tempus RS – Č. Balog 23. 5. 11 o 16.30-18.00,

e)     12. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. C Badín – Kremnica 12. 6. 11 o 10.00.

4.      Ruší MFS 17. kola:

           V. ligy dorast sk. A Svrčinovec – Skalilté, sk. B O. Veselé – Vrútky,

           II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER O. Veselé – Vrútky,

           III. ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica – Krásno, Čierne – Radoľa,

5.      Predvoláva na zasadnutie 21. 4. 11 o 15.30 za MFS 18. kola III. ligy MD Bánová – N. Baňa

      FK N. Baňa: M Adámek

      FK Bánová: ved. dr. M. Ševčík, Michal Jaššo 951103

      R: M. Ježík

6.      Schvaľuje propozície XX. ročníka medzinárodného futb. turnaja MD a pohár J. Švehlíka 18. 6. 11 v Lovči.

     

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-695 DK odstupuje KR list FK Tvrdošín ohľadom stretnutie III. ligy SD Tvrdošín – Lučenec,

D-696 Marián Ondrúšek 930107 Krásno 2 SN od 11. 4. 11, 1-5a,

D-697 Pavol Ondrík 800216 Š. Bane 2 SN od 11. 4. 11, 1-5a,

D-698 Tomáš Helt 970408 K. Lieskovec 2 SN od 4. 4. 11, 1-5a, 2 € doplatiť,

D-699 Patrik Potočár 960715 Radoľa 1 SN od 4. 4. 11, 1-1a, 3+3 € doplatiť,

D-700 Ján Hlava 930814 Čadca 2 SN od 11. 4. 11, 1-5a,

D-701 Adam Viglaský 920318 N. Baňa 4 SN od 11. 4. 11,1-6-1b,

D-702 Vladimír Jašica 920830 D. Kubín 5 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 11. 4. 11, 1-6-1b,

D-703 Lukáš Hykl T. Kľačany 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-704 Robert Dzurek 901026 Trstená 3 SN od 11. 4. 11, 1-6-1a,

D-705 Sergej Čabala 840907 MFK BB 1 SN od 11. 4. 11, 1-5a,

D-706 František Pecko 850719 L. Lúčka 1 SN od 11. 4. 11, 1-5a,

D-707 Marek Grečmal 940423 Staškov 1 SN od 4. 4. 11, 1-1a, 3+3 € doplatiť,

D-708 Pavol Pavlík 950406 D. Hričov 2 SN od 11. 4. 11, 1-5a,

D-709 Pavol Kopásek 900825 Strečno 5 SN od 11. 4. 11, 1-3b,

D-710 Ľubomír Belko 781021 Strečno 1 SN od 11. 4. 11, 1-5a,

D-711 Dušan Savič 840621 Makov 2 SN od 11. 4. 11, 1-6-1a,

D-712 Tomáš Cabadaj 851122 N. Bystrica 1 SN od 11. 4. 11, 1-5a,

D-713 Ján Sásik 800404 Krupina 4 SN od 11. 4. 11, 1-3b,

D-714 Ján Ďurajka 850228 Krupina 1 SN od 11. 4. 11, 1-5a,

D-715 Anton Malček 830904 Krupina 2 SP do 30. 9. 11, 1-6-1a,

D-716 FK Krupina dosp. pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť diváka po stretnutí 10. 4. 11,

D-717 Stanislav Didi 940901 Dudince 4 SN od 11. 4. 11, 1-6-1a,

D-718 Tomáš Turan 930310 Pliešovce 4 SN od 11. 4. 11, 1-4a,

D-719 Matúš Cút 930218 Pliešovce 6 SN od 11. 4. 11, 1-2c,

D-720 Martin Olšiak 930917 Látky 4 SN od 4. 4. 11, 1-4a, 3 € doplatiť,

D-721 Peter Ftorek 930515 Látky DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-722 Ján Segeč ved. dr. FK Látky dorast , 4 SN od 14. 4. 11, 1-10, 7 € uhradiť,

D-723 FK Látky dorast pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-3 za svojvoľné opustenie HP družstvom v stretnutí 2. 4. 11,

D-724 Kristián Lendvai 850822 Nenince 4 SN od 11. 4. 11, 1-3b,

D-725 Milan Gibala asist. trénera FK Buzitka dosp. 3 SN od 11. 4. 11, 1-3a,

D-726 Peter Antal 951118 Revúca 1 SP do 30. 9. 11, 1-1a,

D-727 Patrik Oláh 930217 Poltár 6 SN od 11. 4. 11, 1-6-1b,

D-728 Jaroslav Matula 950215 Tisovec 7 SN od 11. 4. 11, 1-6-1b,

D-729 FK Príbelce dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára po stretnutí 3. 4. 11,

D-730 Tomáš Dvorský 930131 Bzovík 4 SN od 14. 4. 11, 1-9-1b,

D-731 Jozef Luciak ved. dr. FK Bzovík dorast 6 SN od 14. 4. 11, 1-9-2b,

D-732 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Marek Finta 900702 Bytčica, Lukáš Frolo 920512 Černová, Michal Náležinský 960618 Rajec, Dávid Rajnoha 961230 Krásno, Peter Pehel 920413 Kokava – zamietajú sa

Michal Holeščák 790504 Bytčica, Ján Turek 920518 D. Hričov, Boris Mihál 811128 Pliešovce – zmeny zvyškov trestov na 1 SP do 30. 9. 11,

D-733 Ľubomír Čomaj 770314 Cinobaňa 6 SN od 4. 4. 11, 1-6-1b,

D-734 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 11. 4. 11 na 1 MFS:

Imrich Lukács 860101 V. Krtíš

Peter Žofaj 860606 O. Jasenica

Marek Kosa 850815 Stráňavy

Martin Hajdóci 911216 Málinec

Michal Čepko 840104 Málinec

Jozef Vozár 850325 Č. Balog,

Peter Barčák 780107 Makov

Michal Cundrák 900227 Kotešová

Ľuboš Franek 911019 Belá

František Bytčánek 901205 Podvysoká

Rastislav Petrek 800505 Tvrdošín

Lukáš Hykl 900205 T. Kľačany

Ľubomír Vajdečka 891210 Trstená

Roman Krištofík 811227 T. Štiavnička

Marián Rapán 811015 Dražkovce

Ján Hudec 840827 Krupina

Jozef Ďorď 750921 Vinica

Miloš Varholák 800221 Vinica

Jozef Antal 910102 Vinica

Jozef Nyiri 900207 Tornaľa

Štefan Mihálik 880121 Nenince

Marian Seko 850803 Krásno

D-735 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 4. 4. 11 na 1 MFS:

Milan Poliak 870805 Poltár

Ivo Kozák 810914 Varín

D-736 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 11. 4. 11 na 1 MFS:

Róbert Elek 870307 Kováčová

D-737 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Tomáš Hutko 920527 O. Podzámok – chýba poplatok za ČK

Martin Chomistek tréner O. Podzámok, Stanislav Celleng zdrav. Príbelce – chýbajú poplatky

D-7384 DK predvoláva na svoje zasadnutie 21. 4. 2011 zo stretnutia:

o 16.00 zo stretnutia Lutila – Žarnovica V. ligy C dosp.

FK Lutila: Eva Hromádková – HÚ.

Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 7. 5. 2011 v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

1.     Dôrazne upozorňujeme R a DZ na včasné zasielanie Zápisov o stretnutí a Správ DZ (aj mládežníckych stretnutí SFZ ). V prípade nerešpektovania títo R a DZ nebudú vyplatení a bude uplatnená pokuta za oneskorené zaslanie ! Rovnako upozorňujeme DZ na zasielanie výsledkov po stretnutí formou SMS podľa platných nariadení.

2.     Ospravedlnenia R: Ploštica oprava - 16.-25.4. k dispozícii, ospr. od 26.4.-6.5.2011, Labuda 13.5.-16.5.2011, Kyzek Jo.23.4.-24.4.2011 a 3.5.-8.5.2011, Martin 18.4.2011 ukončenie PN, Jakubjak 7.5.2011, Labuda od 12.4.do 21.4.2011 PN, Nemček 8.5.2011, Čičmanec 7.5.2011, Chudý PN od 14.4.2011, Horák 5.5.-8.5.2011, Horný 16.4.2011 – neskoro,

3.     Ospravedlnenia DZ: Borcovan 30.4.-1.5.2011, Majsniar 30.4.-1.5.2011,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      NPC 2010/11 – do celoslovenského finále NIKE PREMIER CUP 2010/11 postúpili víťazi krajských finálových turnajov – za ZA kraj starší žiaci MŠK Žilina (finále MŠK Žilina – FOMAT Martin 1:0) a za BB kraj DUKLA Banská Bystrica (finále Dukla BB – Tempus R.Sobota 6:0). Celoslovenské finále NPC sa koná v dňoch 8.-9. apríla v Nitre.

2.      TMK SsFZ pozýva na svoje pravidelné rozšírené zasadnutie dňa 12. apríla 2011 (utorok) o 10.30 hod. v zasadačke SsFZ, Partizánska cesta 93, Banská Bystrica predsedov TMK OBFZ v Stredoslovenskom regióne.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

MaK na zasadnutí 14. 4. 11 definitívne uzavrela po odpovediach z materských FK nasledovné hlásené prestupy. Keďže vo všetkých prípadochsa jednalo o nesúhlasné stanovisko mat. klubu a nový klub neporušil žiadne ustanovenie PP, MaK podľa čl. 12 prestupy zamieta:

1.      Le Roman 851015 MFK Žarnovica – Partizín Župkov

2.      Novotný Michal 880313 Tatran Krásno – FK Čadca

3.      Ryboň Martin 810503 REaMOS K. Lieskovec – Slovan Rudinský

4.      Vaník Dušan 810326 OFK Slov. Ľupča – Sokol Medzibrod

5.      Wolf Ján 941103 Družba M. Čepčín – FC Lok. ŽOS Vrútky

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

1.      Komisia zaevidovala podnet MŠK Turany na výkon R a AR1 (Krásno – Turany). Vzhľadom k nesplneniu čl. 4/a „Štatútu...“ podnet odmieta.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Opakovane upozorňujeme FK, že SsFZ zriadil výhradne pre príjem záloh a na výplatu R a DZ osobitný účet č. 0305642565/0900. Ďalej upozorňujeme na nevyhnutnosť uvádzať pridelený variabilný symbol, bez ktorého je znemožnená identifikácia platieb. Ďalej uvádzame zoznam špatne uhradených zálohových platieb I. splátka: Čadca predpis 1 564 € uhradené 1 060 €, započítane 50 € preplatok, doplatiť 454 €; V. Krtíš 1 155 € - 1 060 € - doplatiť 95 €, Turany 1 130 € - 1 060 € - doplatiť 70 €. Uvedené nedoplatky žiadame vyrovnať do 21. 4. 2011 na horeuvedený účet. Zároveň žiadame FK, ktoré z rôznych dôvodov uhradili zálohy v rôznej výške (nižšie sumy), aby v termíne do 21. 4. 2011 tieto doplatili.

2.     Žiadame predložiť videozáznam najneskôr do 19. 4. 2011 (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Jasenie – Sásová.

3.     Zmena RS 2010/11 časť adresár FK – mládež: ŠKF Kremnica predseda Ondrej Marianik m 0907 655821, manager Dušan Privalinec m 0905 728812.

4.     Tak, ako sme to avizovali v Spravodajcoch č. 34. a 35 zverejnili sme na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ výšku zálohových platieb za R a DZ pre FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súť. SsFZ, spolu s ďalšími potrebnými údajmi k úhrade. Bezpodmienečne uhrádzať na uvedené číslo účtu 0305642565/0900 a uviesť pridelený variabilný symbol. Termín úhrad bol stanovený do 30. 3. 2011. Do dnešného dňa nemá sekretariát k dispozícii doklad o úhrade z FK: L. Štiavnica, Z. Poruba, L. Lúčka, Málinec, Hliník, Varín, D. Tisžina, Podvysoká, M. Čepčín, O. Podzámok, Radvaň a Čebovce. Kópiu dokladu zaslať do 12. 4. 11 (e mailom, faxom) pod následkom vyradenia zo systému bezhotovostných platieb.

5.     V prípade, že FK nezrealizuje zálohovú platbu za R a DZ z účtu uvedeného v RS 2010/11 je povinný doručiť na sekretariát SsFZ kópiu dokladu o platbe (e mailom, faxom, poštou) s vysvetlením, resp. identifikáciou platcu.

6.     Zmena RS 2010/11 časť adresár FK: mládež: MFK Tatran L. Mikuláš od 4. 2. 11 prezident Jozef Repaský m 0904 850021, e mail j.repasky@mikulas.sk

7.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 

Oznamujeme R a DZ, že odmeny a paušálne náhrady z MFS, ktoré sa odohrajú 31. 4 a 1. 5. 11 započíta, z technických dôvodov, sekretariát SsFZ do odmien za mesiac máj.

 

Zmena DL 16:

Čierne – Skalité (Dor., hrá sa o 4.5. o 16:00, pôvod.del.)

 

Zmena DL 17:

Čierne – Terchová (SŽ,MŽ hrá sa 26.4.o 10:00-12:00, R Moják)

 

Zmena DL 19:

D. Hričov – Rosina (Dor., hrá sa o 16:00.)

L. Mikuláš – Kremnička (SD,MD, hrá sa 11.5.o 11:00-13:30,Vrtich,Švec,Kuriš-nová)

Čadca – Juventus ZA (MŽ, hrá sa 19. 4. 11 o 16.30-18.00 v poradí U12-U13,R ObFZ ZA)

SFZ:

Žilina – Prešov (SD,MD, hrá sa 29.4. o 13:00 a 15:15, pôvod.del.)

Žilina B – Martin (SD,MD – hrá sa v opačnom poradí, MD,SD)

 

Zmena DL 20:

Žiar – Badín (SŽ,MŽ hrá sa 21.4.o 12:00-14:00, R Hlaváčik)

SFZ:

Č. Balog – Jupie BB (hrá sa 21.4. o 14:00-16:00, pôvod.del.)

K.N.Mesto – R. Sobota (hrá sa 21.4. o 10:00-12:00, pôvod.del.)

 

Zmena DL 19:

Krásno – Hôrky (Dor., hrá sa v Povine 16.4. o 14:30,Kuba, Šašvary - nová)

 

Hodnotenie R

III. liga: MFK BB – Tisovec 8,1;8,1/8; K. N. Mesto – Čadca 8,3;8,3/8,3; Fiľakovo – L. Štiavnica 8,4;8,5/8,3; L. Lúčka – Krásno 8;8/8; Turany – V. Krtíš 8,1;8/8; N. Baňa -  Bánová 8,3;8,1/8,1; Námestovo – Kremnička 8,3;8,2/8,3; Z. Poruba – Kalinovo 7,9;8,1/8.

IV. liga sk SEVER: Predmier – Belá 7,8;8,1/8,1; L. Hrádok – Martin 8,2;8,1/8,1; K. Lúčka – O. Jasenica 8,3;8,3/8,3; Stráňavy – Bytčica 8,4;8,3/8,1; Ďanová – Sučany 8,2;8,4/8,2; K. Lieskovec – Dúbrava 8,1;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Jupie BB 8,2;8,1/8,2; Poltár – Brusno 8,2;8,1/8,1; Divín – Revúca 8,3;8,2/8,2; Hliník – B. Štiavnica 8;8,3/8,1; Kováčová – Š. Bane 8;8,1/8; Žiar – V. Blh 8;8,1/8,2; Č. Balog – Málinec 8,1;8,1/8,1.

V. liga sk. A: Podvysoká – Strečno 7,8;8/8; Makov – Raková 8,2;8,2/8,2; Belá – Varín, N. Bystrica – S. Bystrica 8,2;8,1/8,1; Rosina – Kotešová 8,2;8,1/7,9; Bytča – Rudinská 8,2;8,1/8,3; Závodie – D. Tižina 7,9;8,1/8,1.

V. liga sk. B: Dražkovce – Likavka 8,2;8/8,1; Ludrová – Tvrdošín 8,2;8,1/8,1; Palúdzka – T. Kľačany, Vrútky – Klin  8,2;8,1/8,2; Černová – M. Čepčín 8;8/8; T. Štiavnička – O. Veselé 8,3;8,2/8; Trstená – O. Podzámok 8;8,1/8;

V. liga sk. C: Šalkova – S. Ľupča, Jasenie – Sásová 8;8/8; Priechod – H. Hámre 8,3;8,2/8,2; Lutila – Žarnovica 8,2;8,1/8; Pliešovce – Krupina 8,1;8/8; Radvaň – Badín 7,9;8/8; Selce – Hrochoť 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Jesenské – Vinica 8,1;8,1/8,1; Hnúšťa – Tomášovce 8,1;8,2/8,3; Sklabiná – Záhorce 8/8,1/8; Gemer – Tornaľa 8,3;8,2/8,2; Nenince – Čebovce 8,2;8,1/8; Buzitka – Cinobaňa 7,4;8/8,3; Príbelce – Hajnačka 7,8;8/7,9.