21. 4. 2011

Spravodajca č. 40/2010-11

 

Upozornenie pre R a DZ 

Vzhľadom ku skutočnosti, že 25.4.11 (pondelok) je štátnym sviatkom, bezpodmienečne žiadame všetkých R a DZ o zaslanie zápisov o stretnutí a správ DZ poštou listom 1. triedy doporučene najneskôr 26.4.11 (utorok) do 12:00 hod. Dodržanie tohto nariadenia bude príslušnou komisiou preverené.

 

Upozorňujeme FK, R a DZ, že sekretariát SsFZ ajv prípade, že za stretnutím SsFZ nasleduje stretnutie súťaže riadenej príslušným ObFZ (stretnutie súťaží SsFZ je predzápasom), započíta za takéto stretnutie náhrady aj odmenu R a AR v plnej výške. Úpravu paušálnych náhrad (znížia o cestovné) vykoná príslušný FK vo vyúčtovaní stretnutia ObFZ

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na zasadnutí 15. 4. 2011 zobral na vedomie informáciu od OK SsFZ o podaní odvolania OFK Kotešová proti rozhodnutiu MaK o schválení prestupu hráča Tomáša Kostana do FK Bytča. Odvolanie bolo OFK Kotešová pred prerokovaním stiahnuté. Odvolací vklad 33.19 € sa vracia FK Kotešová.

Ďalej na návrh KR, po spracovaní podkladov KR ObFZ v pôsobnosti SsFZ schválil zoznam FK neplniacich podmienku o počte R a na základe RS 2010/11 časť 4 podmienky v štart v súťažiach SsFZ bod 3 zaťažil FK neplniace túto podmienku finančným poplatkom: III. liga L. Štiavnica 400 € (-2R), IV. liga FK Bytčica 130 (-1), FK Predmier 260 (-2), Skalité 130 (-1), Ďanová 130 (-1), O. Jasenica 260 (-2), D. Strehová 260 (-2), FK Dúbrava 260 (-2), Š. Bane 130 (-1), Hliník 260 (-2), V. liga: T. Štiavnička 100(-1), ), Černová 200 (-2), Likavka 200 (-2), Ludrová 200 (-2), Žarnovica 200 (-2), Šalková 100 -1), Selce 100 (-1), Hajnáčka 200 (-2), Jesenské 200 (-2), N. Bystrica 100 (-1), Rudinská 100 (-1), Varín 100 (-1). Poplatok je splatný na účet SsFZ do12. 5. 2011.

Na základe žiadosti ObFZ Žilina súhlasí s prevedením prostreiadkov vo výške 2000€ (neplnenie podmienky o počte ml. družstiev) na účet ObFZ Žilina.

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Stretnutia (MFK BB – L. Štiavnica), (Podlavice – Š. Bane), (Sl. Ľupča – Krupina) a (Priechod – Badín) sa odohrajú v pôvodnom termíne a UHČ dňa 8.5.2011 o 16,30 hod.

2.      Na základe odporučenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Lipt. Mikuláši rušíme stretnutie 18. kola IV. ligy S Dúbrava – Bytčica. FK Dúbrava doporučujeme odohrať stretnutie dňa 18.5.2011.

3.      Na základe vzájomnej dohody sa stretnutie 20. kola III. ligy MFK BB – Čadca odohrá dňa 23.4.2011 o 15,30 hod. (poplatok MFK BB uhradený)

4.      ŠTK súhlasí s predohraním stretnutia 26. kola V. ligy C dňa 18.6.2011 o 17,00 Sl. Ľupča - Jasenie

5.      MFS 24. kola III. ligy L. Lúčka – Námestovo sa odohrá dňa 21.5.2011 (sobota) o 17,00 hod., 15. kolo V. ligy C H. Hámre – Lutila dňa 25.5.2011 v UHČ, 14. kolo V. liga C Lutila – Sl. Ľupča dňa 11.5.2011 o 17,00 hod.

6.      Dôrazne upozorňujeme FK K. Lieskovec na opakované nedostatky v dodržiavaní SP pri organizovaní a účasti na MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     20. kola III. ligy SD a MD Bytča – N. Baňa 24. 4. o 11.00-13.30; Námestovo – Zvolen 20. 4. o 12.00-14.30; 29. kolo Kremnička – Bytča 3. 5. o 11.00-13.30, Tvrdošín – N. Baňa 4. 5. o 11.00-13.30,

b)     17. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Terchová – Stráňavy 18. 5. o 16.00,

c)     18. kolo V. ligy dorast sk. C Bzovík – Pliešovce 26. 4. o 15.00,

d)     18. kolo II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH B. Bystrica – Tisovec 26. 4. o 10.00-12.00 na ihr. v Radvani,

e)     16. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Horehron – B. Štiavnica 22. 4. o 11.00-13.00,

2.      Kontumuje MFS 19. kola III. ligy MD Lučenec – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre 5:0 ponecháva v platnosti prospech FK Lučenec podľa SP čl. 100/e.

3.      Ruší MFS 20. kola III. ligy SD a MD Tvrdošín – B. Bystrica pre ochorenie viacerých hráčov SD a MD MFK B. Bystrica. Potvrdené Region. úradom epidemiológie. Žiadame predložiť vzájomnú dohodu o odohratí MFS.

4.      Predvoláva na zasadnutie 28. 4. 11 o 15.30 za MFS: 

      FK Tisovec: ved. dr II. ligy SŽ Š. Bálint, kap. Marek Vetrák 961230, Jaroslav Matula 950215,

      FK Lučenec: ved. dr. J. Kamenský, kap. Radovan Karásek 960628,

      R: Maroš Kúchen.

5.      KM po prejednaní námietok FK N. Baňa z MFS III. ligy MD Bánová – N. Baňa previnenia členov FK Bánová odstupuje na DK a previnenia R a AR1 na KR.

     

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-739 Oprava trestu uvedeného pod D-736 zastavenie činnosti za 8 ŽK od 11. 4. na 2 MFS: Robert Elek 870307 Kováčová,

D-740 Oprava trestu uvedeného pod D-729 FK Príbelce dosp. pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára po stretnutí 10. 4. 11,

D-741 Tomáš Hutko 920527 O. Podzámok 3 SN od 11. 4. 11, 1-6-1a, 7 € doplatiť,

D-742 Martin Chomistek tréner FK O. Podzámok dosp. 4 SN od 11. 4. 11, 1-3b, 7 € doplatiť,

D-743 Stanislav Celleng zdrav. FK príbelce 5 SN od 11. 4. 11, 1-3b, 7+7 € doplatiť,

D-744 FK Lutila pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí 10. 4. 11,

D-745 Ľubomír Podešva tréner FK Teplička SŽ 4 SN od 18. 4. 11, 1-3b,

D-746 Andrej Janik 970620 Dlhá 1 SN od 18. 4. 11, 1-4a,

D-747 Gabriel Wurcel 720626 Fiľakovo 3 SN od 18. 4. 11, 1-6-1b,

D-748 Karol Polľák tréner FK Námestovo SD 4 SN od 14. 4. 11, 1-3b,

D-749 Maroš Dreveňák 930101 Tvrdošín 2 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-750 Štefan Kočiš 930609 K. N. Mesto 4 SN od 18. 4. 11, 1-6-1b,

D-751Jaroslav Prozbik 940514 Námestovo 2 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-752 Matej Podstavek 910221 Č. Balog 5 SN od 18. 4. 11, 1-4a,

D-753 Stanislav Šimko tréner FK Žiar dosp. 4 SN od 18. 4. 11, 1-3b,

D-754 Michal Škalák 910618 Poltár 1 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-755 Marek Čonka 880926 Divín 2 SN + zmena podm. trestu 2 stret. na nepodm. od 18. 4. 11, 1-5a,

D-756 Peter Rutkaj 860214 Divín 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-757 Tomáš Strelec 920408 Jesenské 2 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-758 Ivan Kaprálik 950405 Hliník 4 SN od 18. 4. 11, 1-6-1b,

D-759 Pavol Turiak 930115 Raková 4 SN od 18. 4. 11, 1-3b,

D-760 Radoslav Hliničan 950219 L. Hrádok 2 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-761 Adam Vyšný 951122 Z. Poruba 2 SP do 30. 9. 11, 1-4a,

D-762 Peter Sokolovský 840817 Strečno 2 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-763 Ján Dubovický 840305 N. Bystrica 1 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-764 Peter Preták ved. dr. FK N. Bystrica dosp. 2 SN od 18. 4. 11, 1-3a,

D-765 Roman Paldia 890614 Trstená 1 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-766 Roman Galeta 870526 H. Hámre 1 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-767 Peter Kocka 860902 Pliešovce 1 SN od 18. 4. 11, 1-4a,

D-768 Jozef Rozenberg 800602 Lutila 1 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-769 Jan Pavlík 930219 Cinobaňa 1 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-5a,

D-770 Robert Súth 920611 Vinica 1 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-771 Robert Juhász 860521 Jesenské 1 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-772 Robert Lenkey 841217 Gemer 1 SN od 18. 4. 11, 1-4a,

D-773 Michal Šimún 921222 L. Lúčka 2 SN od 18. 4. 11, 1-5a,

D-774 Michal Jaššo 951103 Bánová DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-775 Filip Kováč 940223 Bánová DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od ptrestania menovaného,

D-776 Miroslav Ševčík ved. dr. FK Bánová MD 6 SN od 21. 4. 11, 1-9-2b,

D-777 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Kristián Šemoda 970507 B. Štiavnica – zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 2

Dušan Savič 840621 Makov – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9. 11,

Martin Olšiak 930917 Látky, Filip Hajdúk 970104 Trstená – zamietajú sa,

D-778 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 18. 4. 11 na 1 MFS:

Boris Tabak 841226 K. N. Mesto,

Tibor Püspöky 710824 Kalinovo,

Lukáš Žiška 901031 L. Hrádok,

Ľuboš Horecký 890825 K. Lúčka,

Marek Melicher 870124 Poltár

Peter Belko 840606 Brusno

Peter Turic 810115 Málinec

Martin Turák 840523 Kováčová

Dominik Kudlík 890821 Kováčová

Peter Rutkaj 860214 Divín

Martin Lopušan 850412 Varín

Peter Zimen 861124 Varín

Jaroslav Trhančík 790318 Rosina

Michal Griga 860119 N. Bystrica

Michal Kmeť 850928 Ludrová

Miroslav Ivanič 760919 Priechod

Peter Bukovec 751029 Jasenie

Peter Balga 860513 Záhorce

Ladislav Vido 920929 Čebovce

Norbert Pelle 780901 Gemer

Attila Bálint 901031 Jesenské

Štefan Drugda 811130 V. Blh

D-779 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 18. 4. 11 na 2 MFS:

Ján Paulík 930129 Cinobaňa

D-737 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Ján Timko 790626 Likavka – chýba poplatok za 4 ŽK

Radoslav Švec 961022 Terchová, Peter Gužík 960504 Rabča – chýba poplatok za ČK

Juraj Randlísek tréner Kalinovo – chýba poplatok

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 7. 5. 2011 v Penzione Olympia v areáli futbalového ihriska  Radvaň v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané osobne.

2.      Náhradných resp. opravných fyzických previerok sa v rámci konania seminára R a DZ dňa 7. 5. 2011 od 9,00 hod. v B. Bystrici na štadione Na Stiavničkách zúčastnia nasledovní R: Ježík, Berko, Chovanec, Chudý, Jačmeník, Krajčí M., Martin, Rogoň, Beňo, Duriník, Forbak, Harezník, Katrenčík, Kmeť, Labuda, Melich, Mojžiš, Ostrihoň, Poljak M., Pšenák, Ploštica, Taraba, Vachan, Dvorštiak, Hrmo, Gombala, Kratochvíla, Kuteľ, Mikloš, Weiss, Antalík, Dibdiak, Golian, Jelok, Jodas, Koleno, Markovič, Nagy, Roštár, Truban, Ziak P., Zubor, Valentýni. Prezentácia prebehne od 8,30 – 9, 00 hod. v priestoroch šatní v Sportovej hale Na Stiavnčkách. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! Limity pre FP 150m/50m Program Talent (30s/35s), do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. (35s/40s), nad 40 r. (40s/40s), 6x40 m – (6,2 - 6,4 - 6,6 – 6,8). Rozhodcovia, ktorí nesplnia stanovené limity, resp. sa nezúčastnia náhradných FP, budú do konca súťažného ročníka obsadzovaní na súťaže dospelých len ako AR a na mládež. Všetci zúčastnení uhradia poplatok 10 €.

3.      Pozývame na zasadnutie KR dňa 28. 4. 2011 o 16,00 hod. v B. Bystrici na SsFZ zo stretnutia III. LMD 18.kolo Bánová – N. Baňa R Miroslav Ježík a AR 1 Richard Halfar.

4.      Prerokované stretnutia: dospelí  III.liga Krásno – Turany, IV.liga Brusno – Divín, MD Bánová – N. Baňa.

5.      Ospravedlnenia R: Krajčí M. zmena ospr. z 1.5.na 7.5.2011, Sitár 13.5.-14.5.2011, Ondák 8.5.2011, Lepieš 18.5.-25.5.2011, Faber 14.5.,28.5.,4.6.,11.6. a 18.6.2011, Dvorštiak 6.5.-8.5.2011, Čuboň 21.5.2011, Dado 7.5. a 11.6.2011, Hlinica od 7.5.2011 do konca jarnej časti, Juríčka 7.5.-8.5.2011, Súhrada 8.5., 28.5.a 5.6.2011, Hrivík 8.5.2011, Jelok 14.5.2011, Dian 7.5.-14.5.2011, Supuka 14.5.2011, Belko – pracovné dni, Bútora PN od 21.4.2011, Machyniak 7.5. a 29.5.2011,

6.      Ospravedlnenia DZ: Kadík od 15.4.2011 do odvolania, Doboš 30.4.2011, Švehlík 14.4.2011.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     V prípade, že FK nezrealizuje zálohovú platbu za R a DZ z účtu uvedeného v RS 2010/11 je povinný doručiť na sekretariát SsFZ kópiu dokladu o platbe (e mailom, faxom, poštou) s vysvetlením, resp. identifikáciou platcu.

2.     Zmena RS 2010/11 časť adresár FK: mládež: MFK Tatran L. Mikuláš od 4. 2. 11 prezident Jozef Repaský m 0904 850021, e mail j.repasky@mikulas.sk

3.     Oznamuje všetkým klubom, že matrika SFZ v Bratislave vydáva len tzv. zalievané registračné preukazy, a to i v prípade, že hráč vlastní otvorený registračný preukaz. Kluby sú povinné zároveň s registračným preukazom zaslať aj fotografiu (1 kus) pasového formátu. Registračný preukaz s dlhodobou platnosťou zostáva počas hosťovania hráča archivovaný matrikou SFZ a po ukončení hosťovania bude zaslaný doporučenou poštou materskému klubu. Dôrazne upozorňuje kluby (materské aj nové), že v prípade nezaslania registračného preukazu matrika prestupové konanie pozastaví.

 

Oznamujeme R a DZ, že odmeny a paušálne náhrady z MFS, ktoré sa odohrajú 31. 4 a 1. 5. 11 započíta, z technických dôvodov, sekretariát SsFZ do odmien za mesiac máj.

 

Hodnotenie R

III. liga: Z. Poruba – MFK BB 8,3;8,1/8,7; Kalinovo – Námestovo 7;7,3/8,3; Kremnička – N. Baňa 8,2;8,1/8,1; Bánová – Turany 8,4;8,3/8,3; V. Krtíš – L. Lúčka 8,2;8,2/8,2; Krásno – Fiľakovo 8,3;8,3/8,3; L. Štiavnica – K. N. Mesto 8,3;8,2/8,1; Čadca – Tisovec 8,1;8/7,9.

IV. liga sk SEVER: Sučany – Dúbrava 8,1;8,1/8,2; Bytčica – Ďanová 8,2;8,1/8,1; O. Jasenica – Stráňavy 8;8/8; Skalité – K. Lúčka 7,7;7,9/8,1; Belá – L. Hrádok 8;8,1/8,2; Predmier – K. Lieskovec 8;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: Č. Balog – D. Strehová 8,2;7,9/8,2; Málinec – Žiar 8,2;8,1/8,1; V. Blh – Kováčová 8,3;8,2/8,2; Š. Bane – Hliník 8,3;8,2/8,1; B. Štiavnica – Divín 8,1;8,2/8,2; Revúca – Poltár 8,1;8,1/8,1; Brusno – Jupie BB 8,2;8,2/8,1.

V. liga sk. A: Závodie – Podvysoká 7,9;8,1/8; D. Tižina –Bytčica 8,1;8,1/8,1; Rudinská – Rosina 8,2;8,2/8,2; Kotešová – N. Bystrica 8,1;8,2/8,1; S. Bystrica – Belá 8,1;8,2/8,2; Varín – Makov 8,2;8,2/8,3; Raková – Strečno 8,3;8,2/8,2.

V. liga sk. B: Trstená – Dražkovce 8,2;8,2/8,2; O. Podzámok – T. Štiavnička 8,3;8,1/8,2; O. Veselé – Vrútky 8,1;8,1/8,1; Klin – Černová 8,2;8,1/8,1; M. Čepčín – Palúdzka 8,1;8/8,1; T. Kľačany – Ludrová 8,3;8,2/8,2; Tvrdošín – Likavka 8,3;8/8.

V. liga sk. C: Hrochoť – Šalková 8,1;8,1/8,1; Selce – Radvaň 8,1;8,1/8,2; Badín – Pliešovce 8,4;8,1/8,2; Krupina – Jasenie 8,2;8,1/8,1; Sásová - Lutila 8,2;8,2/8,2; Žarnovica – Priechod 8,3;8,2/8,4; H. Hámre – S. Ľupča 8,2;8,1/8.

V. liga sk. D: Príbelce – Jesenské 8,2;8,1/8,2; Hajnačka – Buzitka 8,3;8,2/8,2; Cinobaňa – Nenince 8,2;8,1/8,1; Čebovce – Gemer 8,3;8,2/8,2; Tornaľa – Sklabiná 8;8,1/8,1; Záhorce – Hnúšťa 8,2;8,2/8; Tomášovce – Vinica 7,7;8/8.