20. 5. 2011

Spravodajca č. 44/2010-11

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Dúbrava hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 21. kola IV. ligy S Fomat Martin – Dúbrava a ponechávame podľa čl. 106/2 výsledok dosiahnutý v tomto stretnutí 7:0.

2.      Na základe vzájomnej dohody sa MFS odohrajú:

·        24. kolo III. liga MFK BB – Krásno n. Kysucou  21.5.2011 o 17,00 hod.

·        24. kolo III. liga L. Lúčka – Námestovo 21.5.2011 o 17,00 hod.

·        15. kolo V. liga C H. Hámre – Lutila dňa 25.5.2011 v UHČ.

·        25. kolo V. liga C Žarnovica – Selce 8.6.2011(streda) o 17,30 hod

·        26. kolo V. liga C Šalková – Badín 18.6.2011 o 19,00 hod.

·        26. kolo V. liga C Sl. Ľupča – Jasenie 18.6.2011 o 17,00 hod.

3.      Prerokované námietky kapitánov družstiev: Z. Poruba – L. Lúčka (H – bezpredmetná)

4.      Oneskorené začiatky stretnutí: Kremnička – KNM (opakovane technické dôvody)

5.      Nedostatky na stretnutiach: Trstená – Palúdzka (ohradenie okolo HP), O. Podzámok – Ludrová (hlásateľská služba).

6.      Berieme na vedomie list ŠK Agro Baník Dúbrava.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     24. kolo III. ligy SD a MD Bánová – B. Bystrica 21. 5. 11 v UHČ

b)     24. kola V. ligy dorast sk. A Turzovka – D. Hričov 1. 6. 11 o 17.00

c)     14. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Vrútky 2. 6. 11, o 17.00

d)     22. kola V. ligy dorast sk. C Detva - Dudince 21. 5. 11 o 15.00

e)     25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A Turzovka – Čierne 8. 6. 11 o 14.00-16.00

f)       15. kola I. ligy MŽ sk. SEVER K. N. Mesto – L. Mikuláš 21. 5. 11 o 13.00

g)     12. kola I. ligy MŽ sk. JUH Jupie BB – N. Baňa 22. 5.11 o 10.00-11.30

h)     11. kola I. ligy MŽ sk. JUH Dukla BB – Tempus RS 18. 5. 11 o 14.30

i)       12. kola V. ligy sk. D Revúca – Balog 21. 5. 11 o 16.00

2.      Ruší MFS 22. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tornaľa – H. Hámre. H. Hámre vzdáva MFS prospech FK Tornaľa.

3.      Kontumuje MFS:

a)     23. kola III. ligy MD B. Bystrica – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti prospech FK B. Bystrica podľa SP čl. 100/e,

b)     22. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tornaľa – H. Hámre priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Tornaľa podľa SP čl. 100/b,

c)     21. kola V. ligy dorast sk. B Lisková – Ľubochňa priznáva 3 body a skóre 11:0 ponecháva v platnosti prospech FK Lisková podľa SP čl. 100/e,

d)     19. kola V. ligy dorast sk. C Dudince – Bzovík priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Bzovík podľa SP čl. 100/i. Prípad odstupuje na DK,

e)     21. kola V. ligy dorast sk. C Dudince – J. Lehota priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Dudince podľa SP čl. 100/b,

f)       18. kola III. ligy SŽ sk. B L. Hrádok – Hruštín priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK L. hrádok podľa SP čl. 100/b.

4.      KM a TMK pozýva na svoje zasadnutie 2. 6. 11 o 15.00 zástupcov FK, ktoré majú záujem štartovať v roč. 2011/2012 v I. LMŽ za účelom rozhodnutia a štruktúre súťaží I. LMŽ v nastávajúcom súť. roč.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-920 Oprava číslovania trestov uvedených pod D-994-1019 na D-894 – 919

D-921 Oprava trestu uvedeného pod D-891 – účinnosť podm. trestu do 30. 9. 11,

D-922 Oprava trestu uvedeného pod D-1011 – účinnosť trestu od 12. 5. 11,

D-923 Vladimír Mudrík 820720 Skalité zmena podm. trestu na nepodm. od 12. 5. 11 do 24. 8. 11 + 4 SN po uplynutí zmeneného trestu 1-3b, 7 € uhradiť,

D-924 Juraj Malík 820720 Skalité 4 SN od 12. 5. 11, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-925 František Mudrík 840919 Skalité 4 mesiace nepodm. od 12. 5. 11 do 11. 9. 11 + zmena podm. trestu 3 stretnutia na nepodm. po uplynutí prvého trestu, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-926 Jozef Mikula HU FK Skalité dosp. 8 SN od 12. 5. 11, 1-3b, 7 € uhradiť

D-927 Ivana Holáková hlásateľ FK Skalité 3 SN od 12. 5. 11, 1-3a, 7 € uhradiť,

D-928 FK Skalité dosp. uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. od 12. 5. 11 (nad 30 km) pokuta 500+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c, DP 2-1b a DP 2-6 za napadnutie ved. dr. súpera divákmi, neprístojnosti divákov a funkcionárov v a po stretnutí, neprístojnosti hráčov po stretnutí a nedostatočnú usporiad. službu v a po stretnutí 1. 5. 11. FK Skalité uhradí náležitosti R Tomáš Wojčík 9,8 €, AR1 Peter Vrtich 5,6 €, AR2 Michal Chudý 8,30 € a DZ Ľubomír Kadík 9,8 € za účasť na rokovaní DK. FK Skalité náležitosti uhradí na účty menovaných,

D-929 Robert Pavúk tréner FK Brusno dorast 4 SN od 19. 5. 11, 1-2b, 7 € uhradiť,

D-930 Ľubomír Valenta ved. dr. FK H. Hámre dorast 7 SN od 19. 5. 11, 1-2b, 7 € uhradiť,

D-931 FK Brusno dorast pokuta 150+10 € za prerokovanie previnení podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera a divákov v stretnutí 24. 4. 11,

D-932 FK Hodruša Hámre dorast uzatvorenie ihriska na 1 súť. stretnutie nepodm. (nad 20 km) od 19. 5. 11 + pokuta 250+10 € za prerokovanie previnení podľa DP 2-1b za neprístojnosti ved. dr, v a po stretnutí a usporiadateľa po stretnutí 24. 4. 11,

D-933 Milan Král uspor. FK H. Hámre dorast 4 mesiace nepodm. od 19. 5.  do 18. 9. 11, 1-10, 7 € uhradiť,

D-934 Na návrh KR R Michal Hlaváčik 5 SN od 23. 5. 11, DP 3-5, 7 € uhradiť,

D-935 Na návrh KM Lukáš Varday 930925 Dudince 4 SN od 19. 5. 11, 1-9-1b, 3 € uhradiť,

D-936 Na návrh KM Erik Dodok 930313 Dudince 4 SN od 19. 5. 11, 1-9-2b, 3 € uhradiť,

D-937 Na návrh KM Miroslav Strapko ved. dr. FK Dudince dorast 6 mesiacov nepodm. od 19. 5. 11 do 18. 11. 11, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-938 Na návrh KM Miroslav Greguška tréner FK Dudince dorast 6 mesiacov nepodm. od 19. 5. 11 do 18. 11. 11, 1-9-2b, 7 € uhradiť,

D-939 Na návrh KM FK Dudince dorast zastavenie činnosti na 2 súť. stretnutia nepodm. + pokuta 200+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí 30. 4. 11,

D-940 Martin Kaňa 870401 Belá 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK od 16. 5. 11, 1-5a,

D-941 Adam Košťál 941223 Zborov 2 SN od 16. 5. 11, 1-5a,

D-942 Marian Lakomčík 850616 S. Ľupča 1 SN od 12. 5. 11, 1-4a,

D-943 Matúš Vajda 871206 Priechod 4 SN od 16. 5. 11, 1-6-1b,

D-944 Peter Štulajter 811206 Jasenie 4 SN od 16. 5. 11, 1-3b,

D-945 Filip Hraško 950722 Očová 2 SN od 16. 5. 11, 1-5a,

D-946 Tomáš Rubint 841010 Buzitka 1 SN od 16. 5. 11, 1-5a, 7 € doplatiť,

D-947 Dávid Lakatoš 920721 Jesenské 5 SN od 16. 5. 11, 1-4a,

D-948 Ján Segeč 881017 Poltár 1 SN od 16. 5. 11, 1-5a,

D-949 Michal Kminiak 861009 B. Štiavnica 4 SN od 16. 5. 11, 1-6-1b,

D-950 Tomáš Lofaj 940918 Tvrdošín 1 SP do 30. 9. 11, 1-1a,

D-951 Marek Korman 950824 Tvrdošín 1 SP do 30. 9. 11, 1-4a,

D-952 Erik Masár 930110 Badín 2 SN od 16. 5. 11, 1-5a, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2010/11,

D-953 Na návrh KR FK Ludrová dosp. 100+10 € za prerokovanie previnenia DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia V. liga sk. B dosp. Ludrová – M. Čepčín podľa nariadení RS 2010/11,

D-954 Matúš Tavel 930331 L. Sliače 4 SN od 16. 5. 11, 1-3b, porušenie kap. XIX. bod 9 RS 2010/11,

D-955 Peter Zaťovič 930223 Krásno 2 SN od 16. 5. 11, 1-5a,

D-956 Matej Štens 970627 Oščadnica 1 SN od 9. 5. 11, 1-4a, 3+3 € doplatiť,

D-957 Martin Lejda 981020 Klin 4 SN od 9. 5. 11, 1-6-1b, 3+3 doplatiť,

D-958 Martin Kružlic 960330 Žiar 3 SN od 16. 5. 11, 1-2b,

D-959 Vladimír Borák tréner FK O. Veselé dosp. 2 SN od 9. 5. 11, 1-3a, 7+7 € doplatiť,

D-960 Michal Korbeľ 840331 Vrútky 3 SN od 16. 5. 11, 1-6-1a,

D-961 Jozef Ľalík 910320 Fiľakovo 1 SN od 16. 5. 11, 1-5a,

D-962 Jakub Hurák 880428 Tisovec 2 SN + zmena podm. trestu 1 stret. na nepodm. od 16. 5. 11, 1-5a,

D-963 Miroslav Gluch 740831 V. Krtíš 3 SN od 16. 5. 11, 1-6-1a,

D-964 Michal Gronka 960229 Vrútky 2 SN od 16. 5. 11, 1-5a,

D-965 Miroslav Adamove 970129 Kalinovo 2 SN od 16. 5. 11, 1-5a,

D-966 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Kristian Drahoň 940111 Žiar, Ján Danihel 900922 Varín – zamietajú sa

Erik Gašinec 930404 K. N. Mesto – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 11

Peter Konušiak  880124 Varín, Ľubomír Hromada 680912 M. Čepčín, Matej Podstavek 910221 Č. Balog – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 9. 11,

D-967 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 9. 5. 11 na 1 MFS:

Michal Ďurica 800817 Bánová,

Tomáš Kubica 900128 Čadca

Miroslav Švárny 760318 L. Štiavnica, 7 € doplatiť,

Tomáš Rubint 841010 Buzitka, 7 € doplatiť,

D-968 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 9. 5. 11 na 2 MFS:

Juraj Stalmašek 771023 Bánová

D-969 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  15. 5. 11 na 1 MFS:

Pavol Hýll 891212 Bánová

Michal Šimun 921222 L. Lúčka

Dušan Kaprálik 790213 O. Jasenica

Ľubomír Špilák 891214 Skalité

Tomáš Šulaj 871022 Poltár

Peter Zehnal 900131 Podlavice

Patrik Čupa 900627 Rudinská

Jozef Chrenko 761023 Bytča

Martin Kaňa 870401 Belá

Peter Gorgosz 850708 Vrútky

Vladimír Kubík 900616 Palúdzka

Marek Janák 850625 Dražkovce

Ján Bednár 730901 Radvaň

Marek Šimkovič 890723 Pliešovce

Martin Kordík 780317 Jasenie

Robert Vas 730624 Tornaľa

Mário Szabó 820302 Nenince

D-970 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  12. 5. 11 na 1 MFS:

Marian Sandány 811004 S. Ľupča

D-971 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 16. 5. 11 na 2 MFS:

Ján Sojka 901007 MFK BB

Anton Bella 861115 Sučany

Peter Rebek 860731 Podlavice

Marian Pašiak 880720 Revúca

Marian Gamboš 730727 Závodie

Tomáš Cabadaj 851122 N. Bystrica

D-972 Zastavenie činnosti za 12 ŽK od 16. 5. 11 na 3 MFS:

Peter Michalek 880112 Š. Bane

Erik Adamec 821024 Buzitka

D-973 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Marian Hric ved. dr Badín – chýba poplatok

Martin Berky 940126 Klenovec – chýba poplatok za ČK

Jaroslav Páleš 850903 Belá, Juraj Lang 900405 Tisovec, Juraj Mihálik 900506 O. Podzámok, Vlastimil Gorgosz 840514 T. Kľačany – chýbajú poplatky za 4 ŽK

D-974 Vojtech Radics 950716 Fiľakovo 2 SN od 9. 5. 11, 1-4

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     KR oznamuje zmenu termínu náhradného licenčného seminára pre lic. „A“ a opravných resp. náhradných fyzických previerok - uvedené akcie sa uskutočnia dňa 1. 6. 2011 od 16,00 hod. v B. Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. KR SsFZ touto cestou žiada KR ObFZ o zabezpečenie účasti menovaných R v uvedenom termíne. Zároveň chce KR umožniť aj ďalším adeptom, ktorých navrhnú príslušné ObFZ, aby v prípade záujmu mohli absolvovať v tomto termíne doškoľovací  seminár lic. „A“. Prípadných záujemcov môžu KR ObFZ nahlásiť na KR SsFZ najneskôr do 26. 5. 2011.

2.     Náhradných resp. opravných fyzických previerok sa dňa 1. 6. 2011 od 16,00 hod. zúčastnia nasledovní R: Dvorštiak, Berko, Krajčí M., Martin, Rogoň, Beňo, Ďuriník, Forbak, Harezník, Katrenčík, Kmeť, Melich, Mojžiš, Poljak M., Kratochvíla, Kuteľ, Mikloš, Weiss, Golian, Jodas, Truban, Tisoňová, Gača, Kuzma, Brodňan, Martinec, Ja. Kyzek, Kožík, Matoš, Špila, Hronček, Sitarčík. Prezentácia prebehne od 15,30 – 16,00 hod. v priestoroch šatní v Športovej hale Na Štiavničkách. R IV. a V. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné fyzické previerky absolvovať! (týka sa to tých R, ktorí tak ešte neurobili). Limity pre FP 150m/50m do 30 rokov (30s/40s), do 40 r. (35s/40s), nad 40 r. (40s/40s), 6x40 m – (6,2 - 6,4 - 6,6 – 6,8). Rozhodcovia, ktorí nesplnia stanovené limity, resp. sa nezúčastnia náhradných FP, budú od nového súťažného ročníka preradení o súťaž nižšie, R V. ligy budú obsadzovaní na súťaže dospelých len ako AR a na mládež. Rozhodcovia, ktorí sa nezúčastnili FP dňa 7. 5. 2011 uhradia poplatok  10,- €.

3.     Licenčného seminára R pre licenciu „P“ sa v dňoch 3. – 5. 6. 2011 v Bratislave zúčastnia: Čajka, Knapec, Očenáš, Tapfer, náhradník Holas. Pozvánky s programom obdržia menovaní elektronickou poštou z KR SFZ.

4.     Seminára Talent – Mentor SFZ sa v dňoch 10. - 12. 6. 2011 v Liptovskom Jáne za SsFZ zúčastní R Michal Očenáš. Menovaný obdrží pozvánku s programom e-mailovou poštou z KR SFZ.

5.     Prerokované stretnutia: K. N. Mesto – Bánová (dospelí), H. Hámre – Brusno (dorast), Poltár – Žiar n. Hr. (žiaci).

6.     Pozývame na zasadnutie KR dňa 1. 6. 2011 o 17,00 hod. v športovej hale Na Štiavničkách R Gyorgy, o 17,30 hod. R Antalík.

7.     Odstupujeme na DK SsFZ R Michal Hlaváčik (stretnutie dorastu H. Hámre – Brusno) s návrhom 5 stretnutí nepodmienečne.

8.     Upozorňujeme R a DZ, že podmienkou zaradenia na nom. listinu SsFZ je nahlásenie e-mailových adries na sekretariát SsFZ (týka sa to R a DZ, ktorí tak doteraz neurobili).

9.     Dôrazne upozorňujeme DZ na zasielanie správ zo stretnutí, ktoré rozhodujú R z programu Talent aj mentorom týchto R, a to so spiatočnou platnosťou od začiatku jarnej časti súť. ročníka !!!

10.  Upozorňujeme  DZ, že pred stretnutím sú povinní upovedomiť hlásateľa o povinnosti oznámiť divákom, že striedanie hráčov sa nezapočítava do premárneného hracieho času a teda sa nemusí nadstaviť.

11.  Ospravedlnenia R: Šefraník do 10.6.2011, Juríček 4.6. a 18.6.2011, Grenčík 4.6.-5.6.2011, Lepieš do 30.5.2011, Čunderlík 27.5.-29.5.2011, Machyniak 11.6.-12.6.2011, Forbak 11.6.-12.6.2011, Močiliak 4.6. a 18.6.2011, Belko 12.6.2011, Škvarek 4.6.2011, Havran 28.5. neskoro a 5.6.2011, Wojčík 28.5.-30.5. neskoro a 3.6.-6.6.2011, Havko od 2.6.2011 do konca jarnej časti, Čambora 5.6. a 12.6.2011, Jelok 4.6. a 11.6.2011, Nemček do konca jarnej časti

12.    Ospravedlnenia DZ: Pšenica 28.5.2011, Piaček 4.6.-5.6.2011, Borcovan 4.6.-5.6.2011,

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK prerokovala 12. 5. 11 nedoplatky FK voči SsFZ. Uvedené nedoplatky nariaďuje uhradiť do 25. 5. 11 pod následkom DK riešenia. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ:

III. liga:

Kalinovo – S č. 38 – 14 €

IV. liga

S. č. 40

Bytčica – 130 €

Predmier – 260 €

Skalité – 130 €

Ďanová 130 €

O. Jasenica – 260 €

D. Strehová – 260 €

Dúbrava – 260 €

Hliník – 260 €

Žiar S č. 42 – 100 €

V. liga

Čebovce – S č. 37 – 110 €, S č. 378 -7 €

Sklabiná – S č. 37 – 60 €

Belá – S č. 37 – 7 €

S č. 40 – 100 € Šalková, Selce, Rudinská, Varín

S č. 40 – 200 € - Černová, Ludrová, Žarnovica, Jesenské

Príbelce – S č. 40 – 110 €, S č. 40 – 14 €

O . Podzámok – S č. 40 – 14 €

dorast

Tvrdošín – S č. 37 – 110 €,

Sihelné – S č. 38 – 14 €

Čadca B – S č. 42 – 6 €

Z. Poruba – S č. 42 – 60 €

HK prerokovala medzioddielové pohľadávky:

Faktúru od ŠK Z. Poruba pre Oravan O. Jasenica pre nedostavenie sa na stretnutie 23. 4. 11 dorastu IV. liga sk. SEVER 18. kolo vo výške 146,32 €. Uvedenú faktúru je potrebné uhradiť do 25. 5. 11 pod následkom discipl. riešenia. Fotokopiu o úhrade zašlite na sekretariát SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme subjekty, ktoré obdržali začiatkom roku 2011 príspevok na náhradu škôd spôsobených vlaňajšími živelnými ,pohromami na povinnosť tento vyúčtovať a dokladovať na SsFZ do 31. 5. 11. Zatiaľ tak urobili len traja prijímatelia príspevku.

2.     Náš región jubiluje: Písal sa rok 1921, keď skupina  futbalových nadšencov založila Stredoslovenskú futbalovú župu (predchodcu nášho SsFZ). Toto významné – 90. výročie vzniku si pripomenieme na slávnostnom zhromaždení Stredoslovenského futbalového zväzu v piatok 27. mája 2011 o 14.00 v hoteli DIXON B. Bystrica (vedľa štadióna FK Dukla na Štiavničkách). Zúčastnia sa ho členovia VV, Rady SsFZ a jeho dlhoroční činovníci, zástupcovia SFZ, ObFZ, nestori i futbalové osobnosti. Súčasťou zhromaždenia bude aj krst knihy „Stredoslovenský futbal 1921-2011“, vydanej pri príležitosti spomínaného jubilea, odovzdanie ocenení a banket. Pozvánky začíname expedovať v týchto dňoch, po ich obdržaní žiadame dotyčných o potvrdenie účasti na sekretariát SsFZ.

3.     Sekretariát SsFZ rozoslal 19. 5. 2011 pre FK, ktorých družstvá štartujú v súť. SsFZ faktúry nákladov, ktoré uhradil SsFZ R a DZ za ich domáce MFS. Žiadame dodržať termín splatnosti a bezpodmienečne uvádzať pridelený variabilný symbol alebo č. fa. Nedodržanie termínu splatnosti može mať za následok vyradenie zo systému bezhotovostných úhrad.

4.     Najbližšie zasadnutie VV sa uskutoční 3. 6. 2011 v Pliešovciach.

5.     Dňa 1. 7. 2011 od 14.30 sa uskutoční v B. Bystrica aktív ŠTK a KM. Predchádzať mu bude zasadnutie VV od 8.00 a Rady od 10.30.

6.     Opätovne upozorňujeme FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ v kategórii dosp., že do 14. 5. 2011 je potrebné II. zálohovú platbu za R a DZ. Je bezpodmienečne potrebné splátku uhradiť na novozriadený účet 0305642565/0900 a uviesť pridelený variabilný symbol. Všetky potrebné údaje sú zverejnené na stránke ssfz.sk v časti Platby R a DZ – rozpis zálohových platieb. Ďalej v tejto časti nájdete materiál pod názvom Podklady k fakturácii za R a DZ za obdobie marec-apríl. FK si môžu v tomto prehľade porovnať vlastnú evidenciu účasti R a DZ na ich MFS, ako aj výšku odmien a paušalnych náhrad. Z technických príčin (nebol v čase prípravy dokumentu k dispozícii zápis z MFS) môže v evidencii chýbať záznam (dohrávky). Tento nájdete neskôr v prehľade za mesiac máj. V prípade zistenia nezrovnalosti, kontaktujte sekretariát SsFZ najmä FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ (ktoré neplatia zálohové platby) lebo im sekretariát v priebehu najbližších dní bude rozosielať faktúry za obdobie marec-apríl 2011.

7.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom,

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na      SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin.

8.     Žiadame predložiť videozáznam najneskôr do 24. 5. 2011 (výhradne na DVD nosiči) z MFS: V. Blh – Jupie Podlavice, Š. Bane – Poltár (19.kolo – opakovane), Z. Poruba – L. Lúčka, Š. Bane – Brusno, Poltár – Žiar n. HR. (žiaci).

9.      Upozorňuje kluby, ktoré žiadajú o zaregistrovanie novovzniknutého klubu, zaregistrovanie zmeny názvu klubu, prípadne klubu, ktorý vznikol zlúčením dvoch existujúcich klubov, že všetku náležitú dokumentáciu sú povinné zasielať na matriku SFZ najneskôr do 31. 5. 11 (v prípade zlúčenia klubov sú oba kluby povinné riadne dohrať prebiehajúce majstrovské súťaže!).

 

Zmena DL 17:

O. Vesele – Likavka (dor., hrá sa 3.6. o 17:00, R,AR OFZ)

O. Vesele – Belá (SŽ, MŽ, hrá sa 8.6. o 15:00-17:00, R OFZ)

 

Zmena DL 19:

O. Vesele – Vrútky (dor., hrá sa 2.6. o 17:00, R,AR OFZ)

 

Zmena DL 24:

MFK BB – Krásno (DZ Šmíd za Migaľovú)

Čadca – Bánová (DZ Migaľová za Šmída)

Revúca – Balog n.I. (dor., hrá sa 21.5. o 16:00, R,AR ObFZ RS)

Tempus RS – Zvolen (MŽ, hrá sa 23.5. o 16:00-18:30, R ObFZ RS )

Detva - Dudince (dor., hrá sa 21.5. o 15:00, R, AR ObFZ ZV)

K. N. Mesto – L. Mikuláš (SŽ, MŽ, hrá sa 21.5. o 13:00-15:00, R ObFZ CA)

Jupie – N. Baňa (MŽ, hrá sa 22.5. o 10:00-11:30, R ObFZ BB)

 

Zmena DL 25:

Tisovec – L. Lúčka (DZ Hubka za Tomčíka)

Martin – Bytčica (DZ Libiak za Pšenicu)

Príbelce – Vinica (R Tapfer za Medveďa)

Bánová – MFK BB (SD,MD, AR2 Kuba za Šašvaryho)

Závodie – L. Mikuláš (MŽ, hrá sa o 14:00-15:30, R ObFZ ZA)

D. Kubín – Ružomberok (MŽ, hrá sa 26.5. o 14:00-15:30, R OFZ)

 

 

Hodnotenie R

III. liga:

IV. liga sk SEVER:

IV. liga sk. JUH:

V. liga sk. A:

V. liga sk. B:

V. liga sk. C:

V. liga sk. D: