10. 6. 2011

Spravodajca č. 47/2010-11

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Lietavská Lúčka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 26. kola III. ligy L. Lúčka - Turany a ponechávame podľa čl. 106/2 výsledok dosiahnutý v tomto stretnutí 0:4.

2.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK ZA Závodie hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 24. kola V. ligy A Raková – Závodie s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v prospech FK Raková.

3.      Prihláška do súťaží SsFZ, návratka a pokyny k vyplneniu pre súťažný ročník 2011/2012 sú zverejnené na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály – Prihláška (.doc). Vyplnenú prihlášku do súťaží  je nutné zaslať na SsFZ najneskôr do 20. 6.2011, návratku však z dôvodu prípravy podkladov do adresára FK najneskôr do 15.6.2011, s možnosťou využitia aj v elektronickej podobe na adresu futbal@ssfz.sk.

4.      Schválené výnimky na základe vzájomných dohôd FK:

5.      25. kolo V. liga A Rudinská – Kotešová 11.6.2011 o 17,00 hod.

6.      25. kolo V. liga D Gemer – Hnúšťa 11.6.2011 o 17,00 hod. (FK Gemer uhradí poplatok 10€ za predelegovanie R a DZ)

7.      26. kolo V. liga C Šálková – Badín 18.6.2011 o 19,00 hod.

8.      26. kolo V. liga C Sl. Ľupča – Jasenie 18.6.2011 o 17,00 hod.

9.      28. kolo III. liga Krásno – Kalinovo 18.6.2011 o 17,00 hod.

10.   28. kolo III. liga V. Krtíš – Kremnička 18.6.2011 o 17,00 hod.

11.   Prerokované námietky kapitánov družstiev: Poltár – Kováčová (H – neopodstatnená), Lutila – Jasenie (H – neopodstatnená)

12.   Oneskorené začiatky stretnutí: Divín - Hliník (technické dôvody), Čadca - Kalinovo (nepriaznivé počasie).

13.   Upozorňujeme FK že v zmysle RS SsFZ časť II čl. 6 a 7 sa posledné 2 kolá všetkých súťaží SsFZ okrem doposiaľ schválených výnimiek odohrajú v jednom termíne 12.6. a 19.6. 2011 s UHČ o 17,00.

14.   Začiatok súťažného ročníka 2011/2012 je plánovaný na 7. augusta 2011 s UHČ o 17,00 hod.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     25. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Trstená – O. Jasenica 13. 6. 11 o 17.00 FK Slovan Trstená uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie,

b)     26. kola IV. ligy dorast sk. JUH Žarnovica – H. Hámre 18. 6. 11 o 17.00. Poplatok bol uhradený.

c)     15. kola V. ligy dorast sk. B O. Veselé – Likavka 14. 6. 11 o 17.00, 26. kola Bešeňová – Sučany 18. 6. 11 o 15.00,

d)     25. kola V. ligy dorast sk. D V. Blh – Hnúšťa 11. 6. 11 o 17.00. FK V. Blh uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie.

e)     26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Bytča – V. Rovné 15. 6. 11 o 16.30-18.30. FK Bytča uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie.

f)       25. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. A S. Bystrica – Krásno 15. 6. 11 o 14.00-16.00. FK S. Bystrica uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie.

g)     17. kola I. ligy MŽ sk. SEVER L. Mikuláš – D. Kubín 15. 6. 11 o 15.00-16.30.

2.      Kontumuje MFS:

a)     26. kola III. ligy MD Bánová – Žiar priznáva 3 body a skóre 1:6 ponecháva v platnosti prospech FK Žiar, podľa SP čl. 100/e,

      30. kola III. ligy MD Čadca – Kremnička priznáva 3 body a skóre 5:1 ponecháva v platnosti prospech FK      Čadca podľa SP čl. 100/e,

      30. kola III. ligy MD Bytča – Fiľakovo priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti prospech FK          Bytča podľa SP čl. 100/e,

b)     24. kola V. ligy dorast sk. C Kováčová – Pliešovce priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Kováčová podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Pliešovce berie na vedomie.

c)     24. kola V. ligy dorast sk. D Tisovec – Ružiná priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Tisovec podľa SP čl. 100/e.

3.      Nariaďuje odohrať MFS 27. kola III. ligy SD a MD Kremnička – Bánová na UT v Radvani.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1064 DK v zmysle čl. 14 ods. 1 DP začána discipl. konanie voči Robertovi Pavúkovi  trénerovi FK Brusno dorast,

D-1065 Michal Tomčala 880919 Krásno 1 SN od 2. 6. 11, 1-5a,

D-1066 Michal Vozár 870412 L. Lúčka 2 SN od 2. 6. 11, 1-5a,

D-1067 Vladislav Brisuda tréner FK Čadca dosp. 6 SN od 2. 6. 11, 1-3b, 7 € uhradiť,

D-1068 FK Čadca dosp. Pokuta 50+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti trénera po stretnutí 1. 6. 11,

D-1069 Juraj Stalmašek 771023 Bánová 1 SN od 6. 6. 11, 1-5a,

D-1070 Daniel Daniška 870115 Belá 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-1071 Roman Hanuljak 920518 Strečno 6 SN od 6. 6. 11, 1-3b,

D-1072 Ján Šulgan 960119 Čierne 2 SN od 30. 5. 11, 1-5a, 3+3 € doplatiť,

D-1073 Ivan Laššák 830403 Tomášovce 1 SN od 6. 6. 11, 1-4a,

D-1074 Ján Gajdoš 841016 Príbelce 2 SN od 6. 6. 11, 1-5a,

D-1075 Jozef Berky 850913 Sklabiná 5 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b,

D-1076 Jaroslav Blaško 900405 Dúbrava 1 SN od 30. 5. 11, 1-5a, 7+7 € doplatiť,

D-1077 Štefan Mrenka asis. Trénera FK K. Lieskovec dosp. 3 SP do 31. 10. 11, 1-3a, 7 € doplatiť,

D-1078 Ladislav Malich 800915 Bytčica 2 SP do 31. 10. 11, 1-4a,

D-1079 Ján Vyletel 921230 Sučany 2 SP do 31. 10. 11, 1-4a,

D-1080 Na návrh KR Marian Halaj DZ 6 SN od 9. 6. 11, 3-8, 7  uhradiť,

D-1081 Na návrh KR FK V. Blh dosp. Pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení SsFZ,

D-1082 Michal Forgáč 950401 Lisková 5 SN od 30. 5. 11, 1-6-1b,

D-1083 Stanislav Kmeť 890710 T. Kľačany 2 SP do 31. 10. 11, 1-1a,

D-1084 Jakub Šmatlák 900817 M. Čepčín 2 SP do 31. 10. 11, 1-4a,

D-1085 Martin Kordík 780317 Jasenie 2 SP do 30. 9. 11, 1-3a,

D-1086 Robert Turák 880426 Kováčová 1 SN od 6. 6. 11, 1-5a,

D-1087 Peter Végh 720626 Kováčová DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1088 Peter Berky 940728 Očová 4 SN od 6. 6. 11, 1-3b,

D-1089 Martin Holák 941009 K. N. Mesto 2 SN od 6. 6. 11, 1-5a,

D-1090 Dávid Štóber 930623 D. Kubín 2 SN od 6. 6. 11, 1-5a,

D-1091 Tomáš Kocka 930514 Kremnička 4 SN od 6. 6. 11, 1-3b,

D-1092 Radovan Horniak 920629 Zvolen 2 SN od 2. 6. 11, 1-5a,

D-1093 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Roman Bútor 920109 Klenovec – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 11,

D-1094 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od  2. 6. 11 na 2 MFS:

Tomáš Tlelka 890307 Čadca

D-1095 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  2. 6. 11 na 1 MFS:

Martin Budinský 831025 N. Baňa

Tomáš Mészaros 870614 Fiľakovo

Róbert Hejčík 790618 MFK B. Bystrica

D-1096 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od  6. 6. 11 na 1 MFS:

Peter Mičiak 851224 K. N. Mesto

Peter Halák 770914 L. Štiavnica

Peter Maršala 910221 Bánová

Eugen Bari 921221 Fiľakovo

Roman Baláž 830825 K. Lieskovec

Miroslav Zuziak 831031 K. Lieskovec

Michal Škalák 910618 Poltár

Ivan Pipich 881207 Brusno

Peter Pečovský 851102 Č. Balog

Marcel Dohnálek 740814 D. Strehová

Martin Medvecký 900303 O. Podzámok

Roman Ološtiak 811222 H. Hámre

Daniel Škamla 780805 Hrochoť

Gábor Horváth 850215 Tomášovce

Ján Budai 750121 Hajnačka

Rastislav Klobucký 900224 Kotešová

Miroslav Kubík 890518 Rosina

Daniel Daniška 870115 Belá

Ján Mihalčatin 730716 Belá

Štefan Macho 900906 Belá

Ľubomír Palica 840119 Podvysoká

D-1097 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od   6. 6. 11 na 2 MFS:

Lukáš Švihla 900627 Revúca

Nino Barák 910219 B. Štiavnica

Michal Čepko 840104 Málinec

Igor Kochol 900403 Hliník

Peter Prokain 830122 M. Čepčín

Ján Adamec 701111 Buzitka

Pavol Dubovický 810104 N. Bystrica

D-1098 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Michal Kumor 851217 O. Veselé – chýba poplatok za 4 ŽK a ČK

Peter Tomášik 860723 Divín – chýba poplatok za 8 ŽK a ČK

Jozef Berky 850913 Sklabiná – chýba poplatok za 4 ŽK

Michal Kovanič 931007 Lučenec, Ivan Pavlík 931008 Lučenec – chýbajú poplatky za ČK

Jozef Maťko asist. trénera D. Tižina, Marian Kučera ved. dr. Jasenie, Ján Weisenbacher asist. trénera Jasenie – chýbajú poplatky

D-1099 DK predvoláva na zasadnuie 16. 6. 2011:

o 15.45

zo stretnutia M. Čepčín – O. Veselé V. liga sk. B dosp.

R: Slavomír Spišák

DZ: Peter Droppa

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná, pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Upozorňujeme R, že na základe rozhodnutia KR SsFZ sú povinní obratom (najneskôr do 17. 6. 2011) posielať platby za výstroj firmy ATAK v. d., suma – 156,- na číslo účtu: 6610704002/1111 (UniCredit Banka), var. symbol: 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uviesť meno a priezvisko R. Výstroj, ktorú si jednotliví R objednali nad rámec spoločného balíka, uhradia pri doručení. Každý R je povinný zaslať rovnako obratom fotokópiu dokladu o uhradení elektronickou poštou hospodárovi KR p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

2.     Dôrazne upozorňujeme R a DZ, že podmienkou zaradenia na nom. listinu SsFZ je nahlásenie e-mailových adries na sekretariát SsFZ. Doteraz nenahlásili: Chovanec F., Chmúrny, Martin, Truban, Petrák, Matejčík J., Dado, Chrien, Spišák, Greňo, Scherer, Kollár, Zelezník, Budinec, Poljak M., Supuka, Berta, Brodňan, Kmeť M., Paulíková, Šefraník, Špila. Žiadame menovaných nahlásiť obratom požadované údaje z dôvodu zverejnenia v Rozpise súťaží na nový súťažný ročník. 

3.     Opakovane upozorňujeme DZ na zasielanie správ zo stretnutí, ktoré rozhodujú R z programu Talent aj mentorom týchto R, a to so spätnou platnosťou od začiatku jarnej časti súť. ročníka !!!

4.     Upozorňujeme  DZ, že pred stretnutím sú povinní upovedomiť hlásateľa o povinnosti oznámiť divákom, že striedanie hráčov sa nezapočítava do premárneného hracieho času a teda sa nemusí nadstaviť.

5.     Žiadame  predsedov KR ObFZ, ktorí ešte nenahlásili rozhodcov s licenciou A (v ľubovoľnom počte) a DZ v poradí 1. – 5. pre súťaže SsFZ v súťažnom ročníku 2011/2012, aby obratom zaslali požadované údaje (doplniť presnú adresu, tel., e-mail). Rovnako je potrebné nahlásiť u R veľkosť rozhodcovskej výstroje z dôvodu jednotného vystrojovania firmou ATAK.  

6.     Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2011/2012 obratom na sekretariát SsFZ.

7.     KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. Úplné znenie bude po zapracovaní zmien a doplnkov zverejnené na webovej stránke SsFZ.

8.     KR odstupuje na doriešenie DK SsFZ DZ Marián Halaj a navrhuje menovanému zastaviť činnosť na 6 stretnutí nepodmienečne.

9.     KR berie na vedomie ukončenie činnosti R: Hnilica, Ligač a Ostrihoň.

10.  Pozývame na najbližšie zasadnutie KR SsFZ v Penzióne Daniela v Rajeckých Tepliciach dňa 23. 6. 2011 o 17,30 h. R Šulgan, o 17,45 hod. R Behančin a o 18,00 hod. R Drozd.

11.  Prerokované stretnutia: 3.liga: Z. Poruba – L. Lúčka, 4.liga Juh: Divín – Žiar, 5.liga sk. C: Šalková – Sásová, Lutila – Jasenie. KR v súvislosti s uvedenými stretnutiami zaujala primerané opatrenia.

12.  Ospravedlnenia R: Spišák 11.-12.6.2011 a 18.6.2011, Kapusta 11.6.2011, Fábry PN od 9.6.2011 do konca jarnej časti, Dibdiak 20.6. – 30.9.2011, Jánoš 18.6.-19.6.2011.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame FK, ktorých len družstvo (á) mládeže štartujú v súť. SsFZ a SFZ, aby faktúry, ktoré im boli zaslané v priebehu minulého týždňa uhradili v termíne vyznačenom na faktúre. V prípade akýchkoľvek problémov (neobdržali faktúru a pod.) ihneď kontaktovali sekretariát SsFZ. Zároveň upozorňujeme FK mládeže, že servisný poplatok (náklady spojené so zabezpečovaním odmeňovania R a DZ prostredníctvom SsFZ) vo výške:

      dvojičková súťaž dorastu (SD a MD                20 €

      dorast samostatne (IV., V. liga)                      16 €

      dvojička žiaci (SŽ A, B, SŽ a MŽ, MŽ A,B)      10 €

      bude súčasťou II. faktúry, ktorá bude zaslaná do 15. 6. 2011. Dôrazne upozorňujeme, aby pri platbe uviedli    bezpodmienečne variabilný symbol -  buď č. faktúry, alebo číslo pod ktorým je FK uvedený v prehľade k fakturácii za      R a DZ (príloha fa).

2.     Dňa 1. 7. 2011 od 14.30 sa uskutoční v B. Bystrica aktív ŠTK a KM. Predchádzať mu bude zasadnutie VV od 8.00 a Rady od 10.30. ,

3.     Upozorňujeme futbalovú verejnosť, že v prípade že sa do súťaží dospelých SsFZ 2011/2012 prihlásia aj stredoslovenské družstvá hrajúce súťaže SFZ, ktoré nevypadli, bude musieť ich žiadosť o zaradenie do príslušnej súťaže akceptovať. V prípade, že sa ich nepodarí v súťažiach SFZ nahradiť družstvami zo SsFZ, nemusia byť zaradené do príslušných súťaží SsFZ ani družstvá, ktoré neskončia na zostupových miestach (RS SsFZ 2010/11 časť IX. Postup-zostup bod 1).

4.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom,

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na      SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin.

5.     Žiadame predložiť videozáznam najneskôr do 14. 6. 2011 (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Lutila – Jasenie,  

 

 

Ponúknime svoje projekty
Nadácia Slovenskej sporiteľne odštartovala druhý ročník grantového programu Futbal to je hra! určeného na pomoc neprofesionálnym mládežníckym družstvám na Slovensku. Nadviazala tým na úspešný 1. ročník , keď počas roku 2010 podporila sumou 200 000 € 25 futbalových subjektov vo všetkých regiónoch SR. Partnerom tohto ročníka je SFZ. Futbalové kluby s celého Slovenska môžu požiadať o grant v max. výške 6 000 € v čase od 1. 6. do10. 7. 2011 prostredníctvom tlačiva, ktoré nájdete na internetovej stránke nadácie www.nadaciaslsp.sk. Výsledky grantového programu budú známe do konca júla.

 

 

Zmena DL 27:

Kremnička – Bánová (SD,MD, hrá sa na UT v Radvani)

Trstená – O. Jasenica (dor., hrá sa 13.6. o 17:00, R Farský, AR Šalata – nová)

V. Blh – Hnúšťa (dor., hrá sa 11.6. o 17:00)

S. Bystrica – Krásno (SŽ,MŽ, hrá sa 15.6. o 14:00-16:00, R Chovanec)

 

Zmena DL 28:

Tornaľa – Príbelce (R Adamec za Jánoša)

Zvolen – K. N. Mesto (SD,MD, R Tokár, AR1 Žubor, AR2 Medveď, DZ Pšenica – nová)

Žarnovica – Hodruša (dor., hrá sa 18.6. o 17:00, R Kollár, AR ObFZ ZH – nová)

Bešeňová – Sučany (dor., hrá sa o 15:00)

Bytča – V. Rovné (SŽ,MŽ, hrá sa 15.6. o 16:30-18:30, R Mitúch)

 

Zmena SFZ:

Žilina – Košice (SD,MD, hrá sa 15.6. o 13:00-15:15, pôvod.del.)

 

Dohrávka:

O. Veselé – Likavka (dor., 15.kolo,  hrá sa 14.6. o 17:00, R Dvorštiak, AR Matejčík J.– nová)

 

 

Hodnotenie R

 

DL 25

III. liga: MFK BB – Kremnička, Bánová – Kalinovo 8,2;8,2/8,2; V. Krtíš – Z. Poruba 8,4;8,2/8,2; Krásno – Námestovo 8,1;8,2/8,3; L. Štiavnica – N. Baňa 8,1;8/8,2; Čadca – Turany 8;8/8; Tisovec – L. Lúčka 8;7,9/8,1; K. N. Mesto Fiľakovo 8,1;8/8.

III. liga: Turany – MFK BB 8,3;8,3/8,3; N. Baňa – L. Lúčka 8,5;8,2/8,2; Námestovo – Fiľakovo, Kalinovo – Tisovec  8,3;8,2/8,2; Z. Poruba – K. N. Mesto 8,3;8,3/8,2; Kremnička – Čadca 8,3;8,1/8,2; Bánová – L. Štiavnica, V. Krtíš – Krásno 8,2;8,2/8,2.

IV. liga sk SEVER: K. Lúčka – K. Lieskovec 8,2;8,2/8; L. Hrádok – Ďanová 8,3;8,2/8,1; Predmier – Dúbrava 8,1;8/8; Belá – Sučany 8,1;83,1/8,1; Martin – Bytčica 8,3;8,1/8,1; Skalité – O. Jasenica 8;8/8.

IV. liga sk. JUH: Hliník – D. Strehová 8,3;8,2/8,1; Kováčová – Divín, V. Blh – Revúca 8,3;8,2/8,2; Žiar – Potár 8,5;8,4/8,4; Č. Balog – Jupie BB 7,9;8/8,1; Málinec – Brusno 8,2;8,1/8,2; Š. Bane – B. Štiavnica 7,9;8/8,2.

V. liga sk. A: N. Bystrica – Podvysoká 8,1;8,1/8,1; Rosina – Belá 8,2;8,2/8,1; Bytča – Makov 8,3;8,1/8,1;Závodie – Strečno 7,9;8,1/8; D. Tižina – Raková, Rudinská – Varín 8,1;8/8; Kotešová – S. Bystrica 8,2;8/8,1.

V. liga sk. B: Černová – Dražkovce, Trstená – Likavka 8,2;8,2/8,2; Vrútky – Palúdzka 7,9;7,8/8; T. Štiavnička – Ludrová 7,9;8,1/8,1; O. Podzámok – Tvrdošín 8,3;8,1/8,1; O. Veselé – T. Kľačany 8,2;83,2/8,1; Klin – M. Čepčín 8,3;8,2/8,2.

V. liga sk. C: Jasenie – Šalková 8,1;8/8; Pliešovce – Lutila , Hrochoť – S. Ľupča 8,3;8,2/8,1; Radvaň – Priechod 7,9;8,1/8; ; Selce – H. Hámre 8,1;8,1/8,1; Badín – Žarnovica 8;8/8; Krupina – Sásová 8,2;8/8.

V. liga sk. D: Gemer – Jesenské 8,2;8/8,2; Nenince – Sklabiná 7,9;8,1/8,1; Buzitka – Hnúšťa 8,1;8,1/8,1; Príbelce – Vinica 8,1;8/8; Hajnačka – Tomášovce 8,4;8,2/8,2; Cinobaňa – Záhorce 8,3;8,1/8,1; Čebovce – Tornaľa 8;8,1/8.