17. 6. 2011

Spravodajca č. 48/2010-11

 

Dňa 1. 7. 2011 sa o 14.30, tradične v priestoroch Kongresovej sály Obvodného úradu v B. Bystrici, uskutoční Aktív ŠTK a KM v priebehu ktorého prebehne vyhodnotenie uplynulého súťažného ročníka, ocenenie najúspešnejších kolektívov a vyžrebovanie nového súť. roč. Na aktív pozývame zástupcov futbalových klubov, ktorých družstvá budú štartovať v  súť. roč. 2011/2012 v súťažiach SsFZ dospelých a mládeže, ďalej zástupcov ŠTK, KM ObFZ a zástupcov médii. Z technických dôvodov počítame s účaťou jedného, max. dvoch zástupcov z jedného FK. Žiadame sekretárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ, aby o konaní aktívu informovali príslušné FK vo svojej pôsobnosti.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Prihláška do súťaží SsFZ, návratka a pokyny k vyplneniu pre súťažný ročník 2011/2012 sú zverejnené na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály – Prihláška (.doc). Vyplnenú prihlášku do súťaží s návratkou je nutné zaslať na SsFZ najneskôr do 20. 6.2011 s možnosťou využitia aj v elektronickej podobe na adresu futbal@ssfz.sk. Upozorňujeme funkcionárov FK na dôsledné vyplnenie prihlášok do súťaží SsFZ (u dospelých aj na povinnosť uvádzať farbu dresov).

2.      Schválené výnimky na základe vzájomných dohôd FK:

3.      26. kolo V. liga C Šálková – Badín 18.6.2011 o 19,00 hod.

4.      26. kolo V. liga C Sl. Ľupča – Jasenie 18.6.2011 o 17,00 hod.

5.      28. kolo III. liga Krásno – Kalinovo 18.6.2011 o 17,00 hod.

6.      28. kolo III. liga V. Krtíš – Kremnička 18.6.2011 o 17,00 hod.

7.      28. kolo III. liga Fiľakovo – L. Lúčka 18.6.2011 o 17,00 hod. (FK Fiľakovo uhradí poplatok 10€ za predelegovanie R a DZ v termíne do 20.6.2011)

8.      28. kolo III. liga Čadca – Námestovo 18.6.2011 o 17,00 hod. (FK Čadca uhradí poplatok 10€ za predelegovanie R a DZ v termíne do 20.6.2011)

9.      28. kolo III. liga MFK BB – Bánová 18.6.2011 o 14,00 hod. (MFK BB uhradí poplatok 10€ za predelegovanie R a DZ v termíne do 20.6.2011)

10.   V termíne do 20.6.2011uhradí aj FK Gemer poplatok 10€ za predelegovanie R a DZ (stretnutie 25. kola V. liga D Gemer – Hnúšťa)

11.   Prerokované námietky kapitánov družstiev: Sklabiná - Jesenské (H – neopodstatnená)

12.   Oneskorené začiatky stretnutí: Vrútky - Likavka (technické dôvody)

13.   Začiatok súťažného ročníka 2011/2012 je plánovaný na 7. augusta 2011 s UHČ o 17,00 hod., termínová listina súťažného ročníka 2011/2012 je zverejnená na web stránke SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Prihlášky do súťaží SsFZ pre súť. roč. 2011/12 sú zverejnené na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – materiály – prihláška do súťaží, pokyny k prihláške, návratka. Vyplnenú prihlášku a návratku zaslať v takej forme, aby boli na tlačive pečiatka FK a 2 podpisy štatutárov FK. Termín zaslania prihlášky je do 20. 6. 2011. Termín vo vlastnom záujme žiadame dodržať.

2.      Upozorňujeme FK v prípade neodohrania MFS pre nepriaznivé počasie, takéto MFS sa musia odohrať do 21. 6. 11 o 17.00 dorast o 15.00-17.00 žiaci a výsledok MFS ohlásiť p. Vankovi ihneď po skončení stretnutia na č. t. 0907 609846.

3.      Po skončení súť. roč. 2010/11 budú na základe zast. činnosti odpočítavané mínusové body nasledovných FK V. liga dorast sk. B Oravan Rabča -9 bodov, sk. C Slovan Dudince -6 bodov, II. liga SŽ a MŽ sk. SEVER Dlhá – 6 bodov, sk. JUH Tisovec – 6 bodov.

4.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     26. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Skalité – O. Veselé 19. 6. 11 o 10.00-11.30,

b)     28. kola III. ligy SD a MD Čadca – Tvrdošín 19. 6. 11 o 10.00-12.30 (nie ako predzápas).

5.      Kontumuje MFS:

a)     27. kola III. ligy SD a MD Fiľakovo – Badín priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Fiľakovo podľa SP čl. 100/b,

b)     27. kola III. ligy MD

      Kremnička – Bánová priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Kremnička podľa    SP čl. 100/e,

      B. Bystrica – Čadca priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK B. Bystrica podľa SP čl. 100/b,

      K. N. Mesto – N. Baňa priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK K. N. Mesto podľa SP čl. 100/b,

      D. Kubín – Zvolen priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/e.

c)     25. kola IV. ligy dorast sk. JUH H. Hámre – Tomášovce priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK H. Hámre podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Tomášovce berie na vedomie.

d)     25. kola V. ligy dorast sk. B Sučany – Ľubochňa priznáva 3 body a skóre 8:0 ponecháva v prospech FK Sučany podľa SP čl. 100/e,

e)     25. kola V. ligy dorast sk. D Divín – D. Strehová priznáva 3 body a skóre 3:0 ponecháva v platnosti prospech FK Divín podľa SP čl. 100/e,

f)       28. kola III. ligy SD a MD Námestovo – Kremnička priznáva 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Námestovo podľa SP čl. 100/b. ŠK Kremnička stretnutie vzdala prospech FK Námestovo z dôvodu nenaplnenia družstiev hráčmi, ktorí sa ospravedlnili z dôvodu konania sa školského výletu.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1100 Na návrh DK žiada FK Predmier a FK Varín do 21. 6. 11 o písomné vyjadrenie k štartu družstva dospelých v zastavenej činnosti v stretnutí 5. 6. 11 (neuhradený nedoplatok),

D-1101 Na základe správy DZ Andrej Murín 850111 Hliník zašle do 21. 6. 11 na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu v 47´ stretnutia Hliník – Poltár a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1102 Marek Kanáloš 941011 Poltár hráč do 21. 6. 11 zašle na DK písomné vyjadrenie k rozsahu svojho zranenia v stretnutí Hliník – Poltár,

D-1103 Jozef Maťko asist. Trénera FK D. Tižina dosp. 4 SN od 6. 6. 11, 1-3b, 7+7 € doplatiť,

D-1104 Michal Kovanič 931007 Lučenec 2 SN od 6. 6. 11, 1-5a, 7+7 € doplatiť,

D-1105 Ivan Palik 931008 Lučenec 4 SN od 6. 6. 11, 1-3b, 7+7  doplatiť,

D-1106 Marian Kučera ved. dr FK Jasenie dosp. 3 SN od 6. 6. 11, 1-3b, 7 € doplatiť,

D-1107 Ján Weisenbacher asist. Trénera FK Jasenie dosp. 3 SN od 6. 6. 11, 1-3b, 7 € doplatiť,

D-1108 Michal Kumor 851217 O. Veselé 1 SN od 13. 6. 11, 1-5a, 7+7 € doplatiť,

D-1109 Peter Tomášik 860723 Divín 2 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-5a, 7+7 € doplatiť,

D-1110 Boris Kinier 971024 O. Veselé 1 SN od 13. 6. 11, 1-1a,

D-1111 Filip Hôrecký 971124 Bytča 2 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1112 Martin Hrnko 960518 Bytča 5 SN od 13. 6. 11, 1-3b,

D-1113 Patrik Komanec 940828 Bytča 2 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1114 Ján Kret 921224 Kalinovo 1 SN od 9. 6. 11, 1-4a,

D-1115 Tomáš Ďurica 790129 K. Lúčka 2 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1116 Peter Vrábel 850405 K. Lúčka 3 SN od 13. 6. 11, 1-3b,

D-1117 Marek Bednárik 930406 Raková 1 SN od 13. 6. 11, 1-1a,

D-1118 Juraj Ondrla 861203 Dražkovce 1 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1119 Martin Oravec 841121 S. Ľupča 1 SN od 13. 6. 11, 1-4a,

D-1120 Michal Tóth 820131 Krupina 1 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1121 Marek Kuric 930213 Stožok 3 SN od 13. 6. 11, 1-4a,

D-1122 Kristián Vládek 951227 Dudince 1 SN od 13. 6. 11, 1-4a,

D-1123 Jakub Slafkovský 920620 Radoľa 5 SN od 13. 6. 11, 1-3b,

D-1124 Martin Baleja 810913 Bytčica DK hráčovi dňom 16. 6. 11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč do 21. 6. 11 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart v nepodm. zastavenej činnosti v stretnutí 12. 6. 11) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1125 Boris Kotrbanec ved. dr. FK Bytčica dosp. DK menovanému dňom 16. 6. 11 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný do 21. 6. 11 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča v nepodm. zastavenej činnosti v stretnutí 12. 6. 11) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-1126 Andrej Šille 930701 H. Nemce 2 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1127 Ján Vaškor asist. trénera FK Krupina dosp. 2 SN od 13. 6. 11, 1-3a,

D-1128 Ladislav Bakša 831010 Čebovce 2 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1129 DK v nadväznosti na ospravedlňujúci list Roberta Pavúka, trénera FK Brusno dorast z 15. 6. 11, ukončuje discipl. konanie voči menovanému,

D-1130 Matej Mezei 950304 Žiar 2 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1131 Štefan Šibík 851129 Sučany 1 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1132 Zvonislav Berky 920201 Ružiná 2 SN od 13. 6. 11, 1-5a,

D-1133 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 6. 6. 11 na 1 MFS:

Michal Kumor 851217 O. Veselé

Jozef Berky 850913 Sklabiná – 7 € doplatiť,

D-1134 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 6. 6. 11 na 2 MFS:

Peter Tomášik 860723 Divín, 7+7 € doplatiť

D-1135 Zastavenie činnosti za 8 ŽK od 13. 6. 11 na 2 MFS:

Martin Čučka 820921 L. Štiavnica

Miloš Beňuš 730601 Hnúšťa

Attila Bálint 901031 Jesenské

D-1136 Zastavenie činnosti za 4 ŽK od 13. 6. 11 na 1 MFS:

Pavol Janščo 881011 Čadca

Slavomír Sedliaček 781119 Bánová

Damir Major 850226 Turany

Martin Helik 910518 Revúca

Vladimír Ružinský 900113 V. Blh

Rudolf Šavlík 890323 Č. Balog

Peter Szczepaniak 911022 Č. Balog

Andrej Murín 850111 Hliník

Jaroslav Buček 920107 Rudisnká

Ján Chovanec 741217 M. Čepčín

Roman Štefanides 800519 Dražkovce

Michal Laurov 890808 Žarnovica

Martin Bocian 920112 Žarnovica

Robert Dočkal 790629 Sásová

Stanislav Bačík 840306 Krupina

Štefan Balga 840616 Čebovce

D-1137 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Ladislav Vessa 940302 Čadca B, Ján Gombala 890915 Cinobaňa, Pavol Turiak 930115 Raková – chýbajú poplatky za ČK,

Josit Baitar 850909 Hrochoť, Igor Čaba 830628 Cinobaňa – chýbajú poplatky za 4 ŽK,

Ján Poničan 931206 Hrochoť – chýba poplatok za 8 ŽK,

D-1138 Na návrh KM DK žiada FK Tvrdošín, Fiľakovo, D. Kubín a Bánová do 21. 6. 11 o písomné vyjadrenie k nenastúpeniu resp. neodohratiu stretnutí MD v roč. 2010/11,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odovlať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Upozorňujeme R, že na základe rozhodnutia KR SsFZ sú povinní obratom (najneskôr do 17. 6. 2011) posielať platby za výstroj firmy ATAK v. d., suma – 156,- na číslo účtu: 6610704002/1111 (UniCredit Banka), var. symbol: 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uviesť meno a priezvisko R. Výstroj, ktorú si jednotliví R objednali nad rámec spoločného balíka, uhradia pri doručení. Každý R je povinný zaslať rovnako obratom fotokópiu dokladu o uhradení elektronickou poštou hospodárovi KR p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

2.     Povinnosť objednania a zaplatenia výstroje uvedenej v predchádzajúcom bode sa týka aj R – nováčikov, ktorých nahlásili jednotlivé ObFZ do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2011/2012.

3.     Dôrazne upozorňujeme R a DZ, že podmienkou zaradenia na nom. listinu SsFZ je nahlásenie e-mailových adries na sekretariát SsFZ. Doteraz nenahlásili: Chovanec F., Chmúrny, Martin, Truban, Petrák, Chrien, Spišák, Scherer, Zelezník, Budinec, Berta, Kmeť M., Paulíková, Špila. Žiadame menovaných nahlásiť urýchlene požadované údaje z dôvodu zverejnenia v Rozpise súťaží na nový súťažný ročník. 

4.     Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2011/2012 obratom na sekretariát SsFZ.

5.     KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. Úplné znenie bude po zapracovaní zmien a doplnkov zverejnené na webovej stránke SsFZ.

6.     Pozývame na najbližšie zasadnutie KR SsFZ v Penzióne Daniela v Rajeckých Tepliciach dňa 23. 6. 2011 o 17,30 h. R Šulgan, o 17,45 hod. R Behančin a o 18,00 hod. R Drozd, 18,15 hod. Gyorgy, 18,30 hod. Zelezník.

7.     Berieme na vedomie ukončenie činnosti R Milan Mojžiš.

8.     Upozorňujeme rozhodcov a delegátov z ObFZ Zvolen zaradených na nom. listine SsFZ, aby zaslali vsetky požadované údaje v určenom termíne / pre centrálne vyplacanie náležitostí z ObFZ od suť. ročníka 2011/2012/, ktoré sú uverejnené v Spravodaji č.43 na www.obfzzv.sk.

9.     Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 5. 8. 2011 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici . Prezentácia účastníkov prebehne od 14,30 do 15,15 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2011/2012 je povinná.

10.  Ospravedlnenia R: Baranček 18.6.-19.6.2011, Budáč ml. 19.6.2011, Kratochvíla 19.6.2011.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame kolegov z ObFZ, aby na SsFZ oficiálne písomne nahlásili postupujúce družstvá do súťaží SsFZ (žiaci, dorast, dospelí). Zároveň ich žiadame, aby postupujúce družstvá upozornili, kde nájdu na web stránke SsFZ prihlášky do súťaží (Komisie – ŠTK – materiály) a zabezpečili ich včasné zaslanie.

2.     Žiadame FK, ktorých len družstvo (á) mládeže štartujú v súť. SsFZ a SFZ, aby faktúry, ktoré im boli zaslané v priebehu minulého týždňa uhradili v termíne vyznačenom na faktúre. V prípade akýchkoľvek problémov (neobdržali faktúru a pod.) ihneď kontaktovali sekretariát SsFZ. Zároveň upozorňujeme FK mládeže, že servisný poplatok (náklady spojené so zabezpečovaním odmeňovania R a DZ prostredníctvom SsFZ) vo výške:

      dvojičková súťaž dorastu (SD a MD                20 €

      dorast samostatne (IV., V. liga)                      16 €

      dvojička žiaci (SŽ A, B, SŽ a MŽ, MŽ A,B)      10 €

      bude súčasťou II. faktúry, ktorá bude zaslaná do 15. 6. 2011. Dôrazne upozorňujeme, aby pri platbe uviedli    bezpodmienečne variabilný symbol -  buď č. faktúry, alebo číslo pod ktorým je FK uvedený v prehľade k fakturácii     za R a DZ (príloha fa). Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nemá sekretariát k dispozícii doklad o úhrade 1.   faktúr od cca 1/3 FK, v prípade nedodržania termínov nezaradí príslušné družstvá do súťaží riadených SsFZ, prípadne vyradí zo systému bezhotovostného styku pre budúci súťažný ročník.

3.     Dňa 1. 7. 2011 sa uskutoční v B. Bystrica zasadnutie Rady SsFZ (10.30) a zasadnutie VV od 8.00.

4.     Upozorňujeme futbalovú verejnosť, že v prípade že sa do súťaží dospelých SsFZ 2011/2012 prihlásia aj stredoslovenské družstvá hrajúce súťaže SFZ, ktoré nevypadli, bude musieť SsFZ ich žiadosť o zaradenie do príslušnej súťaže akceptovať. V prípade, že sa ich nepodarí v súťažiach SFZ nahradiť družstvami zo SsFZ, nemusia byť zaradené do príslušných súťaží SsFZ ani družstvá, ktoré neskončia na zostupových miestach (RS SsFZ 2010/11 časť IX. Postup-zostup bod 1).

5.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom,

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na      SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin.

6.     Žiadame predložiť videozáznam najneskôr do 21. 6. 2011 (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Bánová – V. Krtíš a Hliník – Poltár (DK).  

 

Zmena DL 28:

Poltár – Divín ( AR1 Urda za Kratochvílu – aj predz. ako R)

H. Hámre – Pliešovce (AR1 Budáč st. za Budáča ml.)

Raková – Hôrky (dor., AR1  Staškovan za Greňa)

Skalité – O. Veselé (SŽ,MŽ, hrá sa 19.6. o 10:00-11:30, R ObFZ CA za Staškovana)

 

14.   – 17. 37. 11 XLI. Ročník medzinárodného futbalového turnaja dorastencov

zodpovedný za obsadenie jednotlivých stretnutí Ľ. Samotný

 

Ponúknime svoje projekty
Nadácia Slovenskej sporiteľne odštartovala druhý ročník grantového programu Futbal to je hra! určeného na pomoc neprofesionálnym mládežníckym družstvám na Slovensku. Nadviazala tým na úspešný 1. ročník , keď počas roku 2010 podporila sumou 200 000 € 25 futbalových subjektov vo všetkých regiónoch SR. Partnerom tohto ročníka je SFZ. Futbalové kluby s celého Slovenska môžu požiadať o grant v max. výške 6 000 € v čase od 1. 6. do10. 7. 2011 prostredníctvom tlačiva, ktoré nájdete na internetovej stránke nadácie www.nadaciaslsp.sk. Výsledky grantového programu budú známe do konca júla.

 

Hodnotenie R

 

DL 26

III. liga: MFK BB – V. Krtíš 8,1;8,1/8,1; Krásno – Bánová, Tisovec – Z. Poruba 8,2;8,1/8,1; L. Štiavnica – Kremnička 8,3;8,4/8,1; Čadca – Kalinovo 8,4;8,1/8,1; K. N. Mesto – Námestovo 8,3;8/8; Fiľakovo – N. Baňa 8,3;8,4/8,2; L. Lúčka – Turany 8,1;8/8.

IV. liga sk SEVER: K. Lieskovec – Skalité, O. Jasenica – Martin 8,2;8,1/8,1; Bytčica – Belá 8;8/8; Sučany – Predmier 7,9;8/7,9; Dúbrava – L. Hradok 8;8,1/8; Stráňavy – K. Lúčka 7,4;8,1/8,1.

IV. liga sk. JUH: D. Strehová – Š. Bane, B. Štiavnica – V. Blh 8,2;8,2/8,2; Revúca – Málinec 8,2;8,1/8,2; Brusno – Č. Balog 7,6;8,1/8,1; Jupie BB – Žiar 8,1;8,1/8,1; Poltár – Kováčová 8;8,1/8,1; Divín – Hliník 8,2;8/8.

V. liga sk. A: Podvysoká – Kotešová, Strečno – Bytča 8;8/8; S. Bystrica – Rudinská 8;8,1/8,1; Varín – D. Tižina 7,9;8,1/8; Makov – Rosina 8,3;8,3/8,3; Belá – N. Bystrica 7,7;8/8.

V. liga sk. B: Dražkovce – Klin 8,3;8,2/8,1; M. Čepčín – O. Veselé 8,1;8,2/8,3; T. Kľačany – O. Podzámok 8,3;8,1/8,1; Tvrdošín – Trstená 8,4;8,4/8,4; Likavka – T. Štiavnička 8,2;8,2/8,2; Ludrová – Vrútky 8,1;8,2/8,2; Palúdzka – Černová 7,8;7,9/8.

V. liga sk. C: šalková – Krupina 8,2;8/8,2; Sásová – Badín 8,4;8,2/8,2; Žarnovica – Selce 8,1;8,1/8; H. Hámre – Hrochoť 8;8,1/8; S. Ľupča – radvaň 8;8/8,1; Priechod – Pliešovce 8,1;8/8; Lutila – Jasenie 6,8;8/8.

V. liga sk. D: Jesenké – Čebovce 8,3;8,1/8,1; Tornaľa – Cinobaňa 8,2;8,1/8,2; Záhorce – Hajnačka, Hnúšťa – Nenince 8,1;8/8; Tomášovce – Príbelce 8,3;8,2/8,1; Vinica – Buzitka 8,2;8,1/8,1; Sklabiná – Gemer 7,9;8,1/8,1.

 

DL 27

III. liga: L. Lúčka – MFK BB 8,3;8,3/8,1; Turany – Fiľakovo 8;8,1/8,1; N. baňa – K. N. Mesto 8,2;8,2/8,2; Námestovo – Tisovec, Kremnička – Krásno 8,2;8,1/8,1; Z. Poruba – Čadca 8,1;8,1/8; Kalinovo – L. Štiavnica 8,3;8,1/8,1; Bánová – V. Krtíš 7,3;8,1/7,4.

IV. liga sk SEVER: Stráňavy – K. Lieskovec 8;8/8; K. Lúčka – Ďanová 7,6;8/8; L. Hrádok – Sučany 8,2;8,2/8,6; Predmier – Bytčica  8,2;8,1/8,1; Belá – O. Jasenica 8,1;8,1/8,1; Martin – Skalité 8,2;8,2/8,2.

IV. liga sk. JUH: Divín – D. Strehová 8,5;8,2/8,2; Hliník  - Poltár 7,4;8/8; Kováčová – Jupie BB, Žiar – Brusno, Málinec – B. štiavnica 8,1;8,1/8,1; Č. Balog – Revúca 8,2;8,1/8; V. Blh – Š. Bane 8;8/8.

V. liga sk. A: Belá – Podvysoká 8,1;8/8; N. Bystrica – Makov 8;8/8; Rosina – Strečno 8,3;8,1/8,1; Bytča – Raková 7,9;8,2/8,2; Závodie – Varín 8,1;8,2/8,1; D. Tižina – S. Bystrica 8,2;8,1/8,1; Rudinská – Kotešová 8,1;8,1/8,2.

V. liga sk. B: Palúdzka – Dražkovce 8,1;8,1/8,1; Černová – Ludrová 8,1;8,1/8,2; Vrútky – Likavka 8,2;8,31/8,1; T. Štiavnička – Tvrdošín 8,3;8,1/8,1; Trstená – T. Kľačany 8,2;8,2/8,2; O. Podzámok – M. Čepčín 8,1;8/8,1; O. Veselé – Klin 8;8,1/8,1..

V. liga sk. C: Lutila – Šalková 8,3;8,1/8,1; Jasenie – Priechod 8,4;8,2/8,2; Pliešovce – S. Ľupča 8,3;8,3/8,1; Radvaň – H. Hámre 8,2;8,1/8,2; Hrochoť – Žarnovica 8;8,1/8,2; Selce – Sásová 8;7,9/8,2; Badín – Krupina 8,2;8,1/8,1.

V. liga sk. D: Sklabiná – Jesenské, Cinobaňa – Čebovce 8,1;8/8; Gemer – Hnúšťa 8,3;8,1/8,1; Nenince – Vinica 8,2;8,3/8,2; Buzitka – Tomášovce 8,2;8,1/8,1; Príbelce – Záhorce 8,2;8,1/8,2; Hajnačka – Tornaľa 8,4;8,2/8,2; Cinobaňa – Čebovce 8,1;8/8.