8. 7. 2011

Spravodajca č. 1/2011-12

 

Výkonný výbor 3. 6. 2011 (predseda Jozef Paršo)

-        s účinnosťou od 1. 7. 2011 pozastavil výkon matričných úkonov pre ŠK Tempus R. Sobota do vyriešenia funančných podlžnosti voči FK,

-        s účinnosťou od 1. 7. 2011 pozastavil výkon matričných úkonov pre FK AQUA T. Teplice s výnimkou čl. 27/13 (výhradne hosťovanie) do vyrovnania finančných podlžností voči SsFZ.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na zasadnutí 1. 7. 2011 okrem iných prerokoval:

-        v odvolacom konaní odvolanie FK Slovan Skalité voči rozhodnutiu DK D-928 uverejneného v Spravodajcovi SsFZ z 20. 5. 2011 a na základe DP čl. 27 odst. b) potvrdil rozhodnutie DK v predmetnej veci, odvolací vklad 30 € prepadá v prospech SsFZ,

-        vyradil z nominačnej listiny R SsFZ pre súť. roč. 2011/2012 rozhodcu J. Gombalu a rozhodcov M. Belka a P. Budáča ml. zaradil na nom. listinu IV. ligy.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Vylosovanie súťaží riadených ŠTK SsFZ nájdete v blízkej budúcnosti na stránke SsFZ v časti TABUĽKY, kliknutím v príslušnej súťaži na rozpis (1 stĺpec).

2.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jesennú časť súťažného ročníka 2011/2012 sa uskutoční výhradne v dňoch 28.7. a 4.8.2011 od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

3.      Žiadame MŠK Žilina B o zaslanie vyplneného licenčného systému pre FK III. ligy obratom na SsFZ!

4.      Do dnešného dňa neevidujeme doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2011/2012 od FK : Kysucké Nové Mesto, Fomat Martin, Žiar n. Hronom, Čadca, Kalinovo, Makov, Or. Jasenica, Bytča, Jupie BB, Brusno, Badín, Revúca, Hliník n. Hronom, Podvysoká, Likavka, Bešeňová, Černová, Palúdzka, Klin, Dúbrava, Selce, Sl. Ľupča, Hnúšťa, Čebovce, Nenince, Sklabiná.

5.      Harmonogram obhliadok futbalových štadiónov :

12.7.2011 – utorok Radoľa (9,00-10,00), Kotrčina Lúčka (11,00-12,00), Terchová (13,00-14,00), Ďanová (15,00-16,00)

14.7.2011 – štvrtok Bobrov (10,00-11,00), Bešeňová (13,00-14,00), Blatnica (15,00-15,30), Mošovce (16,00-17,00)

19.7.2011 – utorok Trnavá Hora (10,00-10,30), Repište (12,00-13,00), Medzibrod (15,00-16,00)

20.7.2011 – streda Hrušov (10,00-10,30), Lesenice (12,00-13,00), Hrnčiarska Ves (14,30-15,00), Tachty (16,30-17,30)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Schvaľuje konečné výsledky mládežníckych súťaží ročníka 2010/2011.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     Upozorňujeme R, ktorí ešte nezaslali platby za výstroj firmy ATAK v. d., aby tak obratom urobili -suma – 156,- na číslo účtu: 6610704002/1111 (UniCredit Banka), var. symbol: 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uviesť meno a priezvisko R. Výstroj, ktorú si jednotliví R objednali nad rámec spoločného balíka, uhradia pri doručení. Rovnako pri doručení obdržia aj doklad o zaplatení. Každý R je povinný zaslať rovnako obratom fotokópiu dokladu o uhradení elektronickou poštou hospodárovi KR p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Do dnešného dňa neuhradili: Antalík, Baranček, Belko, Berko, Berta, Brodňan, Budáč st., Budáč ml., Budinec, Čičmanec, Čuboň, Dian, Dibdiak, Drozd, Forbak, Gyorgy, Grenčík, Harezník, Havran, Hlinica, Horný, Hronček, Chmúrny, Chovanec, Chrien, Ježík, Jačmeník, Juríčka, Kmeť, Krajčí M., Kratochvíla, Kuteľ, Locsos, Lupták, Maga, Majer, Martinec, Martvoň, Nagy, Nedbal, Petrák, Paulíková, Poliak R., Pšenák, Rajniak, Scherer, Sikora, Spišák, Staškovan, Šalata, Šašvary, Šulgan, Šuška, Šefraník, Špila, Štrba, Taraba, Tapfer, Truban, Zelezník, Žiak P. Vyzývame menovaných R aby obratom uhradili požadovanú sumu, v opačnom prípade budú zo strany KR voči nim vyvodené príslušné opatrenia.

2.     Povinnosť objednania a zaplatenia výstroje uvedenej v predchádzajúcom bode sa týka aj R – nováčikov, ktorých nahlásili jednotlivé ObFZ do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2011/2012.

3.     Dôrazne upozorňujeme R a DZ, že podmienkou zaradenia na nom. listinu SsFZ je nahlásenie e-mailových adries na sekretariát SsFZ. Doteraz nenahlásili R: Petrák, Chrien, Kmeť, Paulíková, Špila. Žiadame menovaných nahlásiť urýchlene požadované údaje z dôvodu zverejnenia v Rozpise súťaží na nový súťažný ročník. V opačnom prípade bude KR postupovať v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ.

4.     Žiadame R SsFZ o nahlásenie zmien osobných údajov – tel. čísla, trvalého bydliska, e-mail resp. iné údaje potrebné pre nový RS 2011/2012 obratom na sekretariát SsFZ.

5.     KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. Úplné znenie bude po zapracovaní zmien a doplnkov zverejnené na webovej stránke SsFZ.

6.     Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 5. 8. 2011 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,30 do 15,15 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2011/2012 je povinná.

7.      Nominačné listiny rozhodcov SsFZ 2011/2012

Majstrovstvá regiónu : (43)

Adamec , Bacsa, Balázsik T., Budáč P. st., Bútora, Čičmanec,  Dian , Fábry, Galád, Gonda, Gyorgy, Halfár, Horák, Horný, Hreus, Hrmo, Ivanič, Jakubjak, Janíček, Jánošík, Ježík, Kapusta, Koós, Korenčík, Krahulec, Krajči J., Králik, Kuchársky,  Ligas,  Matejčík T.,  Medveď,  Moják, Nemček, Očenáš, Ondák, Oružinský, Parobek, Petrinec, Sikora, Škvarek, Tapfer, Tokár, Urda. Čunderlík – mimo výkon funkcie.

IV. liga : (55)

Badura, Baka, Baranček, Behančin, Belko, Budač P. ml.,  Bušo,  Cimprich,  Čambora, Danišek, Dodok, Drapáč, Dvorštiak, Fáber, Frontová, Gača, Grenčík, Holas, Hrivík, Hromádka, Hrtús, Hýllová, Chmúrny, Chudý, Jačmeník, Juríček, Košarník,  Krajči M., Kratochvíla, Kuba, Kuteľ, Kúchen, Lauer, Mačuda, Martin, Mikloš, Nedbal, Paňko, Pavkovčeková-Stankovianska, Poláček, Poliak R., Remeň, Riša, Súhrada, Šefraník, Šulgan, Šuška, Švec, Taraba, Verkin, Vrtich, Weiss, Wojčík, Žeriava, Žiak M.

 

V. liga : (123)

Antalík, Antol, Balázsik D., Bariak, Berko, Beňo, Berta, Brodňan, Budinec, Čuboň, Dado, Danko, Dibdiak, Dobroň, Drozd, Ďuriník, Farský, Forbak, Geče, Golian, Greňo, Guži, Harezník, Havko, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Hranica, Hraško, Hronček, Hubočan, Chovanec F., Chrien, Jamrich, Jaroščiak, Jekkel, Jelok, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Kancko, Katrenčík, Katreniak, Kmeť, Koleno, Kollár, Kosturský, Krkošová, Kučera S., Kuriš, Kyzek Jaroslav, Kyzek Jozef, Labuda, Lepieš, Libiak, Löcsös, Lupták, Madera, Maga, Machyniak, Majer, Majerčík, Markovič, Maršalek, Martinec, Martinka, Martvoň, Matejčík J., Melich, Melicher, Mihálik, Mihálka, Mitúch, Močiliak, Nagy, Náther, Osvald, Paulíková, Pataki, Petrák, Ploštica, Poljak M., Polomský, Pšenák, Rajniak, Rogoň, Rohoň, Rojček, Roštár, Rybár, Scherer, Sitár, Sivák, Spišák, Staník, Staškovan, Supuka, Szabó, Šalata, Šašvary, Šimko, Širanec,  Špila, Štrba, Šupej, Tilesch, Tisoňová, Truban B., Truban M., Turňa, Tutura, Uhorskai, Urban, Vachan, Valentýni, Vojtek, Vojtuš, Vojvoda, Vozár, Zelezník, Žabka, Žiak P., Žubor.

8.      Nominačné listiny delegátov SsFZ 2011/2012

Majstrovstvá regiónu  : (24)

Babka, Badura, Braučok, Budáč P., Dolník, Forgon, Halaj, Hrčka D., Hrčka J., Hubka, Kanka, Kolibáč, Kosec, Koša, Libiak, Majsniar, Mastiš, Migaľová, Roštár, Spišiak, Šmíd, Tomčík, Vorel, Zdechovan.

 

IV. liga: (19)

Baják, Balko, Brťka, Budáč M., Čunderlík,  Doboš, Droppa, Hrmo, Jánošík, Kadík, Konečný, Kubinec, Kučera M., Kuska, Meliš, Piaček, Piatek, Pšenica, Truban.

 

V.  liga: (30)

Alakša, Barcaj, Bella, Borcovan, Ďurana P., Ďurana V., Hnilica, Hurík, Chovan, Chovanec P., Jančok, Kmoško, Koncz, Králik, Králka, Kučera T., Ligač, Macek, Marek, Michalko, Muráň, Ostrihoň, Polonec, Ševec, Švehlík, Tavač, Turňa, Veky, Vrteľ, Zeleňák. 

 

Obsadenie medzinárodného dorasteneckého turnaja SNP:   

15.7. 11 piatok:

 skupina „A“                              

17,00  ihrisko Radvaň:  Dukla – Jupie BB   Debnár -  Adamec, Tokár     

19,00  ihrisko Radvaň:  Ostrava – Gyor      Adamec -  Debnár, Tokár

skupina „B“

17,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Podbrezová – Prešov  Turňa – Medveď, Mikloš

19,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Olomouc – MTK           Mikloš – Turňa, Medveď

16.7. 11  sobota:

           skupina „A“                               

09,00 ihrisko Rakytovce:  Dukla – Gyor                Čajka -  Krahulec, Frontová   

11,00 ihrisko Rakytovce: Ostrava – Jupie BB    Krahulec -  Čajka, Frontová 

17,00 ihrisko Kremnička: Gyor – Jupie BB        Tokár -  Adamec, Dian

19,00 ihrisko Kremnička: Ostrava – Dukla BB   Dian -  Tokár, Adamec

 

skupina „B“

09,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Podbrezová – MTK  Medveď – Turňa, Mikloš

11,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Olomouc – Prešov   Mikloš – Medveď, Turňa

17,00 ihrisko  Brezno (Valaská)   MTK – Prešov         Turňa – Medveď, Belko

19,00 ihrisko  Brezno (Valaská)  Olomouc – Podbrezová  Belko – Turňa, Medveď

17.7. 11 nedeľa:

zápasy o umiestnenie:

10,00   o 7. miesto A4 – B4   ihrisko Rakytovce      Adamec -  Krahulec, Jekkel

10,00   o 5. miesto A3 – B3   ihrisko Radvaň           Medveď – Belko, Turňa

10,00   o 3. miesto A2 – A2     ihrisko Kremnička          Horný -  Dian, Frontová

12,00   o 1. miesto A1 – A1     ihrisko hlavné Dukla                   Debnár -  Tokár, Čajka

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila

Zasadnutie sa uskutoční 15. 7. 11 (piatok) od 10.00 v zasadačke SsFZ. Účasť všetkých členov je nutná.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame FK, ktorých len družstvo (á) mládeže štartujú v súť. SsFZ a SFZ, aby faktúry, ktoré im boli zaslané v priebehu minulého týždňa uhradili v termíne vyznačenom na faktúre. V prípade akýchkoľvek problémov (neobdržali faktúru a pod.) ihneď kontaktovali sekretariát SsFZ. Zároveň upozorňujeme FK mládeže, že servisný poplatok (náklady spojené so zabezpečovaním odmeňovania R a DZ prostredníctvom SsFZ) je súčasťou II. faktúry (za máj), ktorá bola zaslaná do 16. 6. 2011. Dôrazne upozorňujeme, aby pri platbe uviedli bezpodmienečne variabilný symbol -  buď č. faktúry, alebo číslo pod ktorým je FK uvedený v prehľade k fakturácii za R a DZ (príloha fa). Vzhľadom k tomu, že k dnešnému dňu nemá sekretariát k dispozícii doklad o úhrade 1. faktúr od cca 1/3 FK, v prípade nedodržania termínov nezaradí príslušné družstvá do súťaží riadených SsFZ, prípadne vyradí zo systému bezhotovostného styku pre budúci súťažný ročník.

2.     Žiadame FK v pôsobnosti SsFZ, ktorých družstvá dorastu a dospelých sú zaradené v súť. SsFZ a ObFZ, aby podklady k zaregistrovaniu hráčov, prechádzajúcich z kategórie žiakov do kategórie dorastu zasielali na Matričné miesto SsFZ B. Bystrica do 6. 6. 2011. Náležitosti k registrácii:

      - vyplnená prihláška k registrácii (vo všetkých kolonkách strojom, alebo paličkovým písmom, presná adresa         žiadateľa aj PSČ, súhlas rodičov)

      - farebná fotografia – 4,5x3,5 cm – nie staršia ako 1 rok

      - kópia dokladu na overenie rodného čísla (RL, OP, preukaz poistenca)

      - doklad o úhrade poplatku vo výške 4 € za jedného hráča, zásadne poštovým poukazom s pretlačou SsFZ,   

        v prípade viacerých žiadateľov možnosť uhradiť jedným poukazom,

      Jedná sa o hráčov narodených od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996. Podľa horeuvedeného nepredkladajú podklady na      SsFZ ale SFZ FK: Dukla BB, MŠK Žilina, MFK Ružomberok, LAFC Lučenec, MFK D. Kubín, MŠK R. Sobota, MFK    Tatran L. Mikuláš, ŽP Podbrezová, MFK Lok. Zvolen, Sokol D. Ždaňa, Baník Ružiná, Jupie BB Podlavice, MŠK      Fomat Martin, od 1.7.2011 aj MŠK Námestovo a ŠK Kremnička.