29. 7. 2011

Spravodajca č. 4/2011-12

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jesennú časť súťažného ročníka 2011/2012 sa uskutoční výhradne dňa 4.8.2011 od 14,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

2.      Schvaľujeme HP pre domáce stretnutia FK Žiar n. Hronom v jesennej časti 2011/2012:

·          2.kolo 14.08.2011 UHČ   ZH - Fomat Martin (HP Ladomerská Vieska)

·          4.kolo 28.08.2011 UHČ   ZH - V. Krtíš (HP Žiar n. Hronom)

·          7.kolo 18.09.2011 UHČ   ZH - N. Baňa (HP Žiar n. Hronom)

·          9.kolo 02.10.2011 UHČ   ZH - L. Lúčka (HP Ladomerská Vieska)

·        11.kolo 16.10.2011 UHČ   ZH - Ďanová (HP Žiar n. Hronom)

·        13.kolo 30.10.2011 UHČ   ZH - L. Štiavnica (HP Ladomerská Vieska)

·        15.kolo 15.09.2011 UHČ   ZH - Krásno n. Kysucou (HP Ladomerská Vieska)

3.      Schvaľujeme zmenu termínu MFS :

·        1.kolo V. liga C SásováMedzibrod dňa 6.8.2011(sobota) o 17,00 hod.

·        4.kolo V. liga A Rudinská – Terchová dňa 27.82011 (sobota) o 16,00 hod.

·        4.kolo V. liga D Vinica – Hnúšťa dňa 27.82011 (sobota) o 16,00 hod.

4.      Schvaľujeme zmenu miesta MFS :

·        3.kolo V. liga A Raková – Rudinská dňa 21.8.2011 o 16,00 hod. v Rudinskej.

5.      Do dnešného dňa neevidujeme doklad o úhrade štartovného pre súťažný ročník 2011/2012 od FK : Kalinovo, Or. Jasenica, Badín, Revúca, Bešeňová, Černová, Palúdzka, Klin, Čebovce, Nenince, Sklabiná.

6.      Žiadame FK L. Lúčka a FK Čadca o úhradu poplatku 10€ za predelegovanie R a DZ v stretnutiach jarnej časti 2010/2011 (Fiľakovo – L. Lúčka),(Čadca – Námestovo).

7.      Na základe vykonaných obhliadok u FK schvaľujeme vybavenosť areálov a hracie plochy :

·        s pripomienkami – Radoľa, Kotrčina Lúčka, Terchová, Bobrov, Bešeňová, Blatnica, Mošovce, Trnavá Hora, Repište, Medzibrod, Lesenice, Hrnčiarska Ves, Tachty. Pripomienkované nedostatky odstrániť v termíne do 31.12.2011.

·        s výhradami HP podmienečne do 31.10.2011 pre FK Ďanová.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Oznamuje účastníkov:

a)    III. ligy SŽ a MŽ sk. B, že TJ Klin odohrá svoje doma hrané MFZ jesennej časti súť. roč. 2011/12 v nedeľu ako predzápas dospelých,

b)    II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER, že TJ Blatná Habovka odohrá svoje doma hrané MFS v jesennej časti súť. roč. 2011/12 v nedeľu ako predzápas dospelých,

c)    V. ligy dorast sk. A, že FK Teplička n. V. odohrá doma svoje hrané MFS jesennej časti v nedeľu o 11.00  Poplatok bol uhradený.

2.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 1. kola V. ligy dorast sk. B Rabča – Zuberec 1. 9. 11 o 16.00. Poplatok za predelegovanie bol uhradený.

3.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)    1. kola III. ligy SD a MD Btča – K. N. Mesto 7. 8. 11 ako predzápas dospelých o 11.30-14.00,

     3.kola Bytča – B. Bystrica 21. 8. 11 ako predzápas dospelých o 11.00-13.30,

b)    1. kola IV. ligy dorast sk. SEVER Z. Poruba – L. Lúčka 7. 8. 11 o 10.30. Z. Poruba uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie,

     2. kola IV. ligy dorast sk. JUH Hriňová – Divín 15. 9. 11 o 14.30,

c)    MŠK Žilina I. LMŽ vždy nedeľu o 10.00-11.30

           3. kolo 28. 8., Žilina – Žiar

           5. kolo 11. 9. 11, Žilina – Podbrezová

           7. kolo 25. 9. 11, Žilina – K. N. Mesto

           9. kolo 9. 10. 11, Žilina – Čadca

           11. kolo 23. 10. 11, Žilina – Juventus ZA Závodie

           na ihrisku v Závodí, v prípade nepriaznivého počasia na ihr. s UT,

d)    ŠK Juventus ZA I. LMŽ – vždy nedeľu o 13.00-14.30

           3. kolo 28. 8. 11, ŠK Juventus – K. N. Mesto

           5. kolo 11. 9. 11, ŠK Juventus – Čadca

           7. kolo 25. 9. 11 ŠK Juventus – Námestovo

           10. kolo 16. 10. 11, ŠK Juventus – Fomat MT

           12. kolo 30. 10. 11, ŠK Juventus - Žiar

     na ihrisku v Závodí UT.

e)    MŠK K. N. Mesto - nedeľa

           2. kolo 21. 8. 11, K. N. Mesto – Zvolen o 10.00-11.30,

           4. kolo 4. 9. 11, K. N. Mesto – Ružomberok o 10.00-11.30,

           13. kolo STREDA 14. 9. 11, K. N. Mesto – Dukla BB o 14.00-15.30,

           6. kolo 18. 9. 11, K. N. Mesto – Martin o 10.00-11.30,

           8. kolo 2. 10. 11, K. N. Mesto – Žiar o 10.00-11.30,

     10. kolo 16. 10. 11 K. N. Mesto – Podbrezová o 10.00-11.30

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-4    Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme príslušným ObFZ zostatky nepodmienečných trestov jednot-

         livcov zo súťažného ročníka 2010/2011 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží ObFZ, resp.

        jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach ObFZ:

         Miroslav Polka 920911 Staškov 2 str.

         Matúš Dekrét 920922 Braväcovo 4 str.

         Martin Vanko 920403 J.Lehota 5 str.

         Martin Porubský 860830 Radvaň 1 str.

         Roman Štrba zdrav. Radvaň – 3 str

         Tibor Béreš 860721 Záhorce 1 str.

         Gejza Farkaš 880318 Gemer 1 str.

         Štefan Gergely 830526 Gemer 1 str.

         Kálman Rostás 790910 Gemer 1 str.

         Ján Gombala 890915 Cinobaňa 3 str.

         Rastislav Časnocha 930108 Svrčinovec 2 str.

         Tomáš Dej 930202 Svrčinovec 3 str.

D-5    Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme príslušným ObFZ podmienečné tresty jednotlivcov zo súťažného ročníka 2010/2011 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží  ObFZ, resp. jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach ObFZ:

         Ján Turek 920518 D.Hričov 1SP do 30.9.11

         Peter Konušiak 880124 Varín 1SP do 30.9.11

         Ľubomír Hromada 680912 M.Čepčín 1SP do 30.9.11

         Martin Kordík 780317 Jasenie 2SP do 30.9.11

         Jakub Šmatlák 900817 M.Čepčín 2SP do 31.10.11

         Roman Bútor 920109 Klenovec 1SP do 31.10.11

D-6    Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme SFZ zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov

         zo súťažného ročníka 2010/2011 prechádzajúcich do súťaží SFZ:

         Zvonislav Berky 920201 Ružiná 1 str.

         Andrej Glončák 950704 L.Mikuláš 2 str.

D-7    Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 2/2011-12, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 21.7.11 za neuhradenie pokút a poplatkov týmto družstvám

         FK: Kalinovo (217 €), L.Štiavnica (7 €), Turany (117 €), Čadca (67 €), Skalité (545 €), Divín (28 €), Dúbrava (14 €), Predmier (10 €), Badín (74 €), Rudinská (7 €), Sklabiná (7 €), Hrochoť (14 €), Čebovce (14 €), všetko družstvá dospelých, Badín (67 €), družstvo SD, Brusno (167 €), Predmier (60 €), - družstvá dorastu, Fiľakovo (110 €) – družstvo MD, Čierne (6 €), Poltár (10 €) – obe družstvá SŽ.

         Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov.

         Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade

         uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku.

         Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      Na základe návrhu KR bol VV SsFZ, schválený za vedúceho obsadzovacieho úseku p. Jozef Balko , č. mob. 0903 523404, 0918 727 561, mail : soteko@stonline.sk a za vedúceho technického úseku p. Ľudovít Perašín , č. mob. 0907 818 200, mail: ludovit.perasin@gmail.com

2.      Pri prezentácií na seminári R a DZ , musí každý R zaradený na nominačnú listinu SsFZ   2011/2012 predložiť preukaz rozhodcu, vyplniť evidenčný list , kde uvedie klubovú príslušnosť a odovzdá jednu svoju fotografiu o rozmere 3x4 cm.

3.      Rozhodca p. Majer je predvolaný na najbližšie zasadnutie KR dňa 5. 8. 2011, kde prinesie ukázať rozhodcovskú výstroj Atak .

4.      Upozorňujeme R, ktorí ešte nezaslali platby za výstroj firmy ATAK v. d., aby tak obratom urobili -suma – 156,- na číslo účtu: 6610704002/1111 (UniCredit Banka), var. symbol: 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uviesť meno a priezvisko R. Výstroj, ktorú si jednotliví R objednali nad rámec spoločného balíka, uhradia pri doručení. Rovnako pri doručení obdržia aj doklad o zaplatení. Každý R je povinný zaslať rovnako obratom fotokópiu dokladu o uhradení elektronickou poštou hospodárovi KR p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Do dnešného dňa neevidujeme úhrady od nasledovných R: Antalík, Baranček, Brodňan, Čuboň, Dibdiak, Forbak,Gača, Harezník, Havran, Hlinica, Hronček, Chovanec, Kmeť, Locsos, Majer, Martinec, Martvoň, Petrák, Rajniak, Rogoň, Scherer, Spišák, Staškovan, Šalata, Šulgan, Šefraník, Špila, Taraba. DZ: Braučok, Čunderlík Jozef, Turňa Peter.

5.       Povinnosť objednania a zaplatenia výstroje uvedenej v predchádzajúcom bode sa týka aj R – nováčikov, ktorých nahlásili jednotlivé ObFZ do súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník 2011/2012.

6.      KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi. Úplné znenie bude po zapracovaní zmien a doplnkov zverejnené na webovej stránke SsFZ.

1.      Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 5. 8. 2011 na Právnickej fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,30 do 15,15 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 18,30 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2011/2012 je povinná. Žiadame všetkých o dochvíľnosť a vhodné spoločenské oblečenie.

2.      Ospravedlnenia R: Čuboň – z 5.8.-seminár, Jekkel- deleg. len v nedeľu, Wojčík 5.8.-seminár a nedeleg. soboty a prac. dni, Krkošová 5.8. seminár a 6.-7.8. a 13-14.8.2011, Šupej J. – 1.9.2011, M. Bariak -6.8, 27.8, 17,9., 8.10, a 29.10. + prac. dni, Š. Maga -13.8., Kuba – od 13.8 do 4.9.2011, P. Hraško -208.-21.8.2011 + prac. dni. , M. Očenáš-13.8. , Madera – prac. dni, P. Hraško 20.8.- 21.8. , R. Jelok 6.8. a 27.8. , Fr. Chovanec od 20.7. do 24.8.2011, Farský 13.8 -14.8.2011, Beňo- do konca septembra, Ploštica – od 8.8. do 20.8., M. Remeň 20.8.-21.8. a 27.8. ,M.Baka 20.8-21.8 len doobeda, J. Havran 17.8 – 31.8.2011 M. Machyniak 13.8-14.8, 20.8,a 28.8.- hrané po 14.oo hod., M. Šašváry 13.8.-14.8. , Hlinica – celý SR 2011-2012, Ivanič 17.8.-24.8., Riša 15.8.-26.8., Berko – info o ukončení činnosti,

3.      DZ zasielaju svoje správy  výhradne e-mailovou poštou:

      stretnutia hrané štvrtok, piatok a cez víkend: do utorka do 12,00 hod!
     
stretnutia hrané v pondelok až stredu: nasledujúci deň do 14,00 hod!     

      Správy DZ s číselným  hodnotením na emailovú adresu zapis@ssfz.sk

      Do predmetu e-mailovej správy napíšte: predmetný názov súťaže a kolo, uvádzajte napr. MR STRED,     IV.liga Sever, IV.liga JUH, V.liga sk.A, B, C, D ,  1.kolo

      Prílohu / Správu DZ o stretnutí / pomenujte : predmetný názov súťaže, kolo, stretnutie - nepoužívajte skratky pri     pomenovaniach klubov napr. VK - KNM

4.      Ospravedlnenia DZ: Chovanec – prerušenie činnosti do 1.1.2012, Roštár 6.8-7.8., Veky 6.8.-7.8., Badura 13.8.-21.8., Majsniar 5.8.-13.8., Zelenák – nedelegovať do odvolania.

 

Trenersko-metodická komisia (predseda Vojtedch Kováč)

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

jún – august 2011

3 odborné trénerské semináre pre trénerov mládeže SsFZ (3 x po 25 trénerov kategórie dorast, žiaci a prípravka) – výber trénerov na návrhy TMK ObFZ (po 2 trénerov) – rozsah 16 hodín (10 hod. teória / 6 hod. prax)  - 2 dni – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ

november 2011 – marec 2012  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 50 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

november 2011 - rekvalifikačný seminár pre trénerov 3. triedy / C licencie na získanie UEFA B licencie v rozsahu 12 hodín teória (1 deň) + 6 hod. prax v klube). Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila

1.      Zasadnutie sa uskutoční 5. 8. 11 (piatok) od 10.00 v zasadačke SsFZ. Účasť všetkých členov je nutná.

2.       Schvaľuje opakovaný prestup Le Roman 851015 Žarnovica – Župkov podľa čl. 11 bod 2/a. Žiadame MFK Žarnovica o zaslanie RP do 25. 7. 2011 na SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme FK mládeže, aby si preverili úhrady faktúr za minulý súť. ročník, prípadne okamžite uhradili faktúry za mesiac jún 2011. V prípade, že tak neurobia do začiatku súťaží, nebudú zaradení do systému bezhotovostných platieb pre súť. roč. 2011/12.

2.     Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, aby o súvislosti s platbami za R nepodnikali žiadne kroky a vyčkali na pokyny v Spravodajcovi, resp. na stránke SsFZ v časti platby R a DZ.

3.     Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

4.     Upozorňujeme funkicionárov FK, ktoré zaslali podklady na výrobu RP hráčov prechádzajúcich z kategórie žiakov do dorastu, že RP zašleme len po predložení žiackych preukzaov. Doteraz tak neurobili Mojš 5x, 2x foto, Predmier 3x, Btarová 4x, Teplička n. V. 5x, Turzovka 4x, Medzibrodie 5x, Bziny 3x, Stožok 1x, V. Krtíš 1x.

 

Zmena DL 1:

Tvrdošín – K. Lieskovec (R Šefraník za Mojáka)

Klin – Mošovce (AR2 Špila za Chovanca F.)

Priechod – Šálková (R Budinec za Havrana)

Pliešovce – Selce (R Havran za Budinca)

Repište – Detva (DZ Kanka za Chovanca P.)

N. Baňa – Čadca (SD,MD, R Gonda za Fábryho)

Lučenec – Rajec (SD,MD, R Oružinský za Tokára)

Z. Poruba – L.Lúčka (dor., hrá sa 7.8. o 10:30, R Tutura, AR LFZ – nová)

O. Jasenica – Predmier (nie Tvrdošín, dor.,predz.)

Krásno – Tvrdošín (nie Staškov, dor.,predz.)

Černová – Staškov (nie Predmier, dor., 6.8. o 16:30)

Jesenské – Brusno (dor., R Antalík, AR Kancko – nová)

Lisková – Likavka (dor., R Rojček za Šveca)

Hôrky – Žilina B (dor., R Jaroščiak za Šefraníka)

Rabča – Zuberec (dor., hrá sa 1.9. o 16:00, pôvod.del.)

Liesek – Trstená (dor., hrá sa o 14:00, AR Kosturský za Barančeka)

Kremnica – H. Nemce (dor., hrá sa o 14:00, R Matoš za Berka)

Očová – Sielnica (dor., R Šimko za Galáda)

Tisovec – Halič (dor., R Gača, AR Verkin – nová)

Revúca – Cinobaňa (dor., R Katreniak, AR Pataki – nová)

Čadca B – Čierne (dor., hrá sa o 14:00)

B. Potok – Vrútky (dor., hrá sa o 14:00)

Č. Balog-Hajnačka (dor., hrá sa o 14:00)

SFZ:

Námestovo – L. Mikuláš (SD.MDV, AR2 Brodňan za Cimpricha)