19. 8. 2011

Spravodajca č. 7/2011-12

 

Vo štvrtok 18. 8. 2011 skonal pri tragickej dopravnej nehode v blízkosti OD TESCO v B. Bystrici 67-ročný JUDr. Ľudovít ŠVEC. „Lajo“ niekoľko rokov vykonal funkciu člena VV SsFZ a predsedu DK SsFZ. Pohreb bude v pondelok 22. 8. 2011 o 15.00 v B. Štiavnici v kostole na Štefultove.

Česť jeho pamiatke!

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

·        4.kolo V. liga A Rudinská – Terchová dňa 27.8.2011 (sobota) o 16,00 hod.

·        4.kolo V. liga D Vinica – Hnúšťa dňa 27.82011 (sobota) o 13,30 hod.

·        5.kolo MRS KNM – Turany dňa 4.9.2011 (nedeľa) o 15,30 hod.

·        5.kolo V. liga B Bobrov – Palúdzka dňa 1.9.2011 (štvrtok) o 15,30 hod.

·        3.kolo IV. liga S Oravské Veselé – Makov dňa 19.8.2011 (piatok) o 16,30 hod.

·        7.kolo MRS KNM – MFK BB dňa 18.9.2011 (nedeľa) o 15,00 hod.

·        7.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice dňa 17.9.2011 (sobota) o 13,00 hod. (v zmysle RS SsFZ 2011/2012 čl. II bod 8.)

2.      Schvaľujeme zmenu miesta MFS :

·        3.kolo V. liga A Raková – Rudinská dňa 21.8.2011 o 16,00 hod. v Rudinskej.

·        na základe predloženia vzájomnej dohody sa stretnutie 5.kola V. ligy C Žarnovica – Repište odohrá dňa 4.9.2011 (nedeľa) o 15,00 hod. v obrátenom poradí na ihrisku v Repišti.

3.      Schvaľujeme zmenu UHČ v stretnutí 3.kola MRS Žilina B – Čadca dňa 21.8.2011 o 15,00 hod.

4.      Žiadame FK Kotešová o predloženie písomnej vzájomnej dohody s FK Rajec preloženia MFS 6. kola V. ligy A Rajec – Kotešová na sobotu 10.9.2011 o 16,00.

5.      Žiadame FK Detva o predloženie písomnej vzájomnej dohody s FK Slovenská Ľupča  o predohratí MFS 8. kola V. ligy C Detva – Sl. Ľupča na 1.9.2011 o 16,00.

6.      Prerokované námietky kapitánov v stretnutiach : Kalinovo – L. Štiavnica (H – neopodstatnená), Podvysoká – Strečno (H – neopodstatnená)

7.      Na základe stanovísk DZ SsFZ v správach zo stretnutí o neodstránení nedostatkov vyplývajúcich z obhliadok ihrísk, žiadame do najbližšieho domáceho stretnutia o vykonanie nápravy u FK Repište, Hrnčiarska Ves a Krásno (vedľajšia hracia plocha)

8.      Dôrazne upozorňujeme FK o rešpektovanie výhody farby dresov domáceho družstva v zmysle RS 2011/2012 č. XIV bod l. (naposledy FK Turany)

9.      Oneskorené začiatky stretnutí : Predmier – L. Hrádok (oneskorený príchod H), Trstená - Bobrov (opodstatnene, predzápas mládeže), Černová - Bešeňová (technické príčiny, opakovane).

10.   Upozorňujeme R a DZ v prípade odohratia stretnutia v obrátenom poradí uvádzať do zápisu o stretnutí a správ DZ domáce a hosťujúce družstvá podľa vylosovania uvedeného v RS 2011/2012 a miesto stretnutia (štadión) tam kde sa MFS odohrá.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Upozorňuej všetky FK, že pravidlo o voľbe farby dresov pre domáce FK platí len v súťažiach dospelých. V stretnutiach mládeže je povinnosťou domáceho FK sa prispôsobiť farbou dresou.

2.      Oznamuje účastníkom:

a)    III. ligy SŽ a MŽ sk. D, že FK Jesenké odohrá svoje doma hrané MFS bez dvojičky MŽ sobotu ako predzápas dospelých,

b)    II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH, že MFK BB odohrá svoje doma hrané MFS počnúc 1. kolom v nedeľu UHČ na ihrisku v Jakube. R a súper sa dostavia na HP do Jakuba,

c)    I. ligy MŽ (U12, 13), že FK Jupie Podlavice odohrá svoje doma hrané MFS sobotu UHČ na HP v Tajove,

d)    IV. ligy dorast sk. JUH, že FK Bacúch odohrá doma hrané MFS na ihrisku v Beňuši.

3.      Dôrazne upozorňujeme FK na dodržanie RS 2011/12 čl. II bod 4/b (FK, ktorému bola zmena schválená upozorní doporučenou zásielkou o tejto skutočnosti všetky FK, ktorých sa táto zmena týka).

4.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)    4. kola III. ligy SD a MD B. Bystrica – Kremnička 25. 8. 11 (štvrtok) o 13.00-15.30. MFK BB uhradí na účet SsFZ 10 €,

b)    5. kola IV. ligy dorast sk. JUH Tornaľa – Bacúch 1. 9. 11 (štvrtok) o 15.30,

c)    8. kola IV. ligy dorast sk. JUH Brusno – Bacúch 15. 9. 11 (štvrtok) o 14.30,

d)    6. kola V. ligy dorast sk. C Pliešovce – Braväcovo 9. 9. 11 (piatok o 16.30,

e)    1. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. C Kremnica – Hliník 15. 9. 11 (štvrtok) o 10.00-12.00. PS Hliník uhradí na účet SsFZ 10 €.

5.      Nariaďuje odohrať MFS 5. kola III. ligy SD a MD Lučenec – S. Bystrica 4. 9. 11 o 10.00-12.30.

6.      Kontumuje MFS 2. kola III. ligy SD a MD V. Krtíš – Bytča priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK V. Krtíš podľa SP čl. 100/b. Žiada FK Bytča o písomné vyjadrenie sa k nenastúpeniue na MFS.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-31 Nikolas Mičuda 960212 Fiľakovo 4 SN od 12. 8. 11, 1-6-1b,

D-32 Marek Bednárik 930406 Raková 4 SN od 15. 8. 11, 1-6-1b,

D-33 Adrián Magoč 960909 Strečno 4 SN od 15. 8. 11, 1-4a,

D-34 Martin Kuljovský 950306 Zborov 4 SN od 15. 8. 11, 1-4a,

D-35 Jakub Ďuriš 950321 Strečno 5 SN od 15. 8. 11, 1-3b,

D-36 Pavol Puraš 851122 Radoľa 1 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-37 FK Belá dospelí pokuta 100+10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a 2-6 za neprístojnosti diváka a nedostatočnú uspor. službu po stretnutí 14. 8. 11,

D-38 Michal Kmeť 810612 Selce 1 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-39 Matej Martinec 880311 Selce 1 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-40 Martin Balko 9111013 Detva 1 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-41 Jozef Michálik 800216 Hrochoť 1 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-42 Peter Krkoš 930224 Látky 2 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-43 Matej Žofaj 930205 O. Jasenica 4 SN od 8. 8. 11, 1-6-1b, 3+3 € doplatiť,

D-44 Branislav Macura 940310 Krásno 3 SN od 15. 8. 11, 1-2b,

D-45 Marek Ďanovský 740419 Mošovce 1 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-46 Matej Majchrák 930419 Bobrov 1 SN od 15. 8. 11, 1-4a,

D-47 Vladimír Ilgo asist. trénera FK Dražkovce dosp. 5 SN od 15. 8. 11, 1-3b,

D-48 Branislav Ružička 910429 Likavka 1 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-49 Tomáš Urbaník 951207 Detva 4 SN od 8. 8. 11, 1-6-1b,

D-50 Csaba Trizna 830325 Jesenské 1 SP do 31. 10. 11, 1-4a,

D-51 Ján Segeč 881027 Poltár 4 SN od 15. 8. 11, 1-6-1b,

D-52 Robert Berky 940421 Cinobaňa 2 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-53 Miroslav Jakubec 930226 Hnúšťa 3 SN od 15. 8. 11, 1-3b,

D-54 Juraj Lipták 870201 Tachty 1 SN od 15. 8. 11, 1-5a,

D-55 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podm. čl. 31 bod 2 DP:

Marek Babka 800102 Lesenice, Tomáš Lešták 950513 Badín– zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 11,

Marek Kuric 930213 Stožok – zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31. 10. 11,

Lukáš Šuška 910323 Divín – zamieta sa

D-56 DK berie na vedomie poplatok FK Braväcovo vo výške 3 €, pričom nemá k dispozícii zápis zo stretnutia V. ligy dorast sk. C Braväcovo – Kremnica,

D-57 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

Jozef Gašpar 951 002 Sielnica, Jozef Klačanský 930512 Trnava Hora, Robert Koncz 730116 Čebovce – chýbajú poplatky za ČK.

D-58 DK predvoláva na zasadnutie 25. 8. 11 o 16.00 zo strentutia Zborov – Strečno V. liga dorast sk. A

R: Rastislav Staškovan.

Účasť menovaného na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom discipl. opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      KR na svojom zasadaní prerokovala sťažnosť  FKM Tornaľa zo stretnutia 5. ligy dospelých sk. D Tornaľa – Príbelce, konaného dňa 19. 6. 2011 a po podrobnej videoanalýze celého stretnutia skonštatovala, že chyby, ktorých sa R a AR v priebehu stretnutia dopustili, nemali vplyv na priebeh ani výsledok stretnutia.

2.      Ku sťažnosti FK Strečno v súvislosti so stretnutím 5. ligy dospelých sk. A Podvysoká – Strečno zaujme KR stanovisko po vzhliadnutí videozáznamu a analýze uvádzaných situácií.

3.      Berieme na vedomie list p. Ing. Jozefa Šuverta týkajúceho sa stretnutia 5. ligy dospelých sk. D Vinica – Hajnáčka konaného dňa 7. 8. 2011. Na základe zistených skutočností bol R stretnutia riešený na KR opravou známky a voči DZ boli prijaté opatrenia ÚDZ.

4.      KR oznamuje ŠK Badín ako aj ostatným futbalovým klubom, že v prípade zníženého hodnotenia rozhodcov z ich strany je povinnosť klubu pripojiť k Vyhodnoteniu stretnutia ústrižok o zaplatení poplatku v sume 10,- € spolu s popisom a presnou minutážou konkrétnych situácií. V prípade opodstatnenosti sa poplatok vráti príslušnému klubu, v opačnom prípade prepadne v prospech SsFZ. Bez splnenia uvedených povinností sa KR nebude takýmito zníženými hodnoteniami so strany klubov zaoberať.

5.      Upozorňujeme R na riadne a správne vypisovanie Zápisov o stretnutí v zmysle nariadení Rozpisu súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2011/12 (hlavne v súvislosti s uvádzaním OT – ŽK a ČK). Vzorový Zápis o stretnutí uvedený na webovej stránke SsFZ bude v čo najkratšom možnom čase aktualizovaný.

6.      KR v súlade s platnými  Zásadami pre činnosť R a DZ ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,- €  nasledovným R: Ježík, Korenčík, Weiss (oneskorené ospravedlnenie sa zo stretnutí), Martin (Poltár – Č. Balog), Žiak M. (Priechod – Repište), Belko (Braväcovo – Kremnica, dorast) - všetci oneskorené zaslanie Zápisov o stretnutí, Staškovan (Dúbrava – Likavka)! Všetci menovaní uhradia poplatok do 10 dní od zverejnenia na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a fotokópiu o úhrade zašlú elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

7.      KR na svojom zasadnutí prerokovala a schválila návrhy zmien do Rozpisu súťaží SsFZ pre nový súťažný ročník ako aj v Zásadách pre činnosť R a DZ platné pre nový súťažný ročník, z ktorých okrem iného vyplývajú aj zmeny limitov pre fyzické previerky rozhodcov (platné už na FP v mesiaci september 2011):

III.liga  Rozhodcovia Projekt Talent    150m – 30s , 50m – 35s, 40m – 6,2s opakovane 6x

III.liga  Rozhodcovia  ostatní           150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia do 30r.             150m – 30s, 50m -  40s, 40m – 6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m – 35s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

IV.liga  Rozhodcovia nad 40r            150m – 40s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia do 30r               150m – 30s, 50m -  40s, 40m -  6,4s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia od 30r-40r         150m -  35s, 50m -  40s, 40m -  6,6s opakovane 6x

V.liga  Rozhodcovia nad 40r             150m -  40s, 50m -  40s, 40m -  6,8s opakovane 6x

Rozhodcovia ktorí sa budú chcieť zúčastniť licenčného seminára P pre rozhodovanie v SFZ, budú musieť absolvovať osobitne test s limitami 150m za 30s a chôdza 50m za 35s, 24 opakovaní, (12 okruhov/400m) krátky beh 40m za 6,2s- 6x a 1min. oddych medzi behmi.

8.      Fyzické previerky rozhodcov III. ligy a vybratých R IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 9. 9. 2011 v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy a R zaradení do Programu Talent predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať! FP sa okrem R III. ligy a R zaradených do Programu Talent zúčastnia: Baka, Badura, Budáč ml., Hrivík, Juríček, Lauer, Weiss, Hraško, Labuda, Koleno, Rojček, Žubor, Valentýni.

9.      Pozývame na zasadnutie KR v priestoroch SsFZ dňa 25. 8. 2011 o 16,30 hod. zo stretnutia 5.ligy dospelých sk. C S. Ľupča – Pliešovce R Markovič. Účasť menovaného je nutná.

10.   Upozorňujeme R a DZ, že na stránke SsFZ v časti Komisie – KR, boli zverejnené informácie súvisiace s Programom Talent – Mentor.

11.   Žiadame R, ktorí na seminári nepredložili preukazy rozhodcov a fotografie požadovaných rozmerov, aby tak obratom urobili na sekretariát SsFZ.

12.   Žiadame predložiť videozáznamy zo stretnutí: MR STRED Z. Poruba – Tisovec, 4.liga sk. Juh Revúca - Badín, 5.liga sk. A Podvysoká – Strečno, sk. C Repište – Detva, S. ľupča – Pliešovce.   

13.   Ospravedlnenia R:  Korenčík 25.8.-6.9.-neskoro, M. Koleno ospr. v pracov. dňoch, J. Kollár 10.9., 17.9.-18.9., Katreniak 28.8-3.9., Dian 10.-11.9 a 1.-2.10, T. Matejčík 3.-4.9., Ježík 27.-28.8.- neskoro, Jelok 3.-4.9.a 24.9, Lauerpracov. dni neobsadz., Madera 3.9 a 17.9., V. Ľupták 3.9, Galád 29.8.-3.9., Remeň od 18.8 do prihlásenia, Horný 10.9.-17.9., R. Kuriš 7.-8.9., 14.9, 19.9,a 29.-30.9, Supuka od 10.9. nedelegovať soboty a v prac. dňoch, Močiliak PN od 16.8 do prihlásenia, Sivák 20.-21.8 PN,

14.   Ospravedlenia DZ:  Kanka- 27- 28.8, 4.9., 15.9, 8.-9.10, Truban- 27.8, Tomčík 1. 9. 11.

15.   Zmena telef. čísel a e-mail adr. :  Očenáš mobil- 0907/ 344877, Jozef  Majerčík mobil- 0905/ 926 181, Muráň – stanleymur@gmail.com, LibjakJozef.libjak@gmail.com

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.      SFZ v spolupráci so SsFZ SFZ v spolupráci so SsFZ vyhlasuje nový ročník projektu futbalového turnaja mladších žiakov (ročník narodenia 2000) na miniihriskách MINI CHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2011. Vyzývame FK (vrátane družstiev ÚTM), aby sa do 21. augusta 2011 záväzne prihlásili. Predpokladaný počet FK v základných kolách je 30 družstiev (6 skupín po 5). Propozície a prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / informácie.

 

TMK SsFZ bude v roku 2011 v súlade s pravidlami získanej akreditácie MŠ SR pre vzdelávanie trénerov organizovať nasledovné akcie:

jún – august 2011

3 odborné trénerské semináre pre trénerov mládeže SsFZ (3 x po 25 trénerov kategórie dorast, žiaci a prípravka) – výber trénerov na návrhy TMK ObFZ (po 2 trénerov) – rozsah 16 hodín (10 hod. teória / 6 hod. prax)  - 2 dni – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ

november 2011 – marec 2012  

2 školenia trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (2 x 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV.triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 150 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 190.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012  

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (1 x 20 poslucháčov) pre bývalých a súčasných hráčov 1. a 2. najvyššej slovenskej súťaže (minimálne 50 ligových štartov) – 4. trieda C licencia nie je podmienkou; v skrátenom rozsahu 120 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 10 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 160.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – marec 2012

 1 – 2 školenia trénerov 4. triedy / C licencie ( 1 – 2 x 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 60 hodín ( 2 x 2 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú 90.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 14. septembra 2011 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

november 2011 – doškoľovací seminár pre trénerov 4. triedy / C licencie, 3 triedy UEFA B licencie, 2. triedy B resp. UEFA A licencie a 1. triedy A licencie v rozsahu 8 hodín (1 deň) . Bližšie informácie a pokyny budú uvedené v ÚS SsFZ začiatkom októbra 2011

 

Matričná komisia predseda Stanislav Špila)

MaK zamieta 11. 8. 11 podľa čl. 12 PP: Finta Marek 900702 Tatran Bytčica – REaMOS K. Lieskovec.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Oznamuje, že do bezhotovostného styku vyplácania R a DZ sú zaradené všetk FK z regiónu stredného Slovenska, ktorých  družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ (s výnimkou FK Dražkovce V. liga sk. B) všetky FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ a SFZ.

2.     SsFZ uhradí R v stretnutiach riadených SsFZ u družstiev dorastu a žiakov, ktoré sú predzápasom stretnutí riadených príslušným ObFZ  v plnej výške (odmena aj paušálne úhrady). Ostatné náhrady takýchto R zníži príslušný ObFZ, resp. FK pri vyúčtovaní MFS dospelých.

3.     Matričné miesto počnúc 22. 8. 2011 vybavuje základnú (prvú) registráciu hráčov, výmene neplatných RP a vystavovanie duplikátov RP výhradne doručené poštou  s dobou vybavenia do 10 pracovných dní. V prípade, že FK požiada o urýchlenie registrácie (á 10 € za jedného hráča) do 5 pracovných dní. Urýchlene aj pri osobnom doručení podkladov (na počkanie) vybaví výlučne registrácie a výmeny RP (skončená platnosť, zapísaný, zaliaty), ktoré súvisia s následným matričným úkonom (prestup, hosťovanie, ukončenie hosťovania). Zároveň žiadame dodržiavať úradné hodiny vyhradené pre matričné úkony, resp. sa ohlásiť telefonicky na sekretariáte SsFZ. Žiadame sekretárov ObFZ, aby o uvedených skutočnostiach informovali funkcionárov FK vo svojej pôsobnosti.

4.     Sekretariát spracoval a zverejnil na web stránke v časti Platby R a DZ rozpis zálohových platieb za R a DZ – jeseň 2011. Termín úhrady I. splátky pre FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v súťažiach SsFZ je v súlade so znením RS 2011/12 do 20. 8. 2011. V rozpise platieb nájdete a žiadame bezpodmienečne uvádzať: správne číslo účtu 0305642565/0900 (v prípade úhrady na iný účet platbu nebudeme akceptovať) variabilný symbol – vo vlastnom záujme z dôvodu identifikácie platiteľa uvádzať, sumu I. splátky – označenú žltou farbou (servisný poplatok neuhrádzať, je súčasťou splátky). V prípade akýchkoľvek problémov s úhradou splátky resp. nezrovnalosťami kontaktujte sekretariát SsFZ. FK, ktoré majú v súťažiach len družstvá mládeže neuhrádzajú žiadny poplatok, až faktúru za mesiac august, ktorú obdržia najneskôr do 20. 9. 11.

5.     Upozorňujeme FK mládeže, aby si preverili úhrady faktúr za minulý súť. ročník, prípadne okamžite uhradili faktúry za mesiac jún 2011. V prípade, že tak neurobia do začiatku súťaží, nebudú zaradení do systému bezhotovostných platieb pre súť. roč. 2011/12.

6.     Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

 

 

Zmena DL č.4- DZ

Turany- Čadca ( DZ Zdechovan za Tomčíka )

 

Zmena DL č.3

Mošovce – Vrútky ( Urban za Močiliak )

Or.Veselé- Makov ( Chudý  Krajčí  Stavkovianska ) nová

Žilina „B“-Čadca     sa dohrá 21.8. o 15.oo hod

N. Baňa – K.N.Mesto (SD-MD, Frontová za Poláčka)

             3.liga SŽ/MŽ- „C“ Sliač- Sl.Lupča ObFZ-ZV za Žubor )

            MFK BB – Tisovec (SŽ a MŽ ihri. Jakub)

             SFZ:

              Dukla BB B – Košice B (SD-MD, Poláček za Frontovú)

Zmena DL č.4

Krásno-Z.Poruba MR-stred( Hreus za Tokára ) 1.9.

Bytča-Čadca III.LSD ( Daníšek Hýllová ObFZ-ZA ) nová

Kalinovo-Tornaľa IV.liga-Juh ( Krahulec Dian ) nová

Halič-Vidiná V.liga-dorast-D ( ObFZ-LC za Guži )

Cinobaňa-Tomášovce V.liga-dorast-D ( ObFZ-LC za Danko )

Poltár-Fiľakovo II.liga SŽ/MŽ-Juh ( ObFZ-LC za Mačuda )

Lučenec-Hriňová II.liga SŽ/MŽ-Huh ( ObFZ-LC za Čičmanec )

Detva-Tornaľa II.liga SŽ/MŽ-Juh ( ObFZ-ZV za Martin )    

Sklabiná-Hrnč.Ves V liga sk.D( Kollár za Krkošová )

Sl.Lupča-Horehron 3.liga SŽ/MŽ-„C“ ( ObFZ-BB za Mikloš )

L.Hrádok-Liesek 3.liga SŽ/MŽ ObFZ-LM za Madera )

I.liga MŽ 3.kolo-27.8 a 1.kolo- 1.9. rušia sa ARč1,a2. Ostáva len HR !!!