16. 9. 2011

Spravodajca č. 11/2011-12

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     V zmysle č. 100/d SP trestáme FK Slov. Ľupča hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí V. ligy C Detva – Slov. Ľupča hraného dňa 1.9.20011 s priznaním 3 bodov a skóre 3:0 v prospech FK Detva. prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.     Nariaďujeme FK Slov. Ľupča uhradiť cestovné spojené s prerokovaním prípadu inzultácie so splatnosťou 29.9.2011:

·         R – Pavol Jamrich 405 96201 sumu 4,60€

·         DZ – Jozef Brťka 260 98252 sumu 10,00€

·         FK uhradí uvedené sumy na adresu menovaných.

3.     Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

·         7.kolo MRS KNM – MFK BB dňa 18.9.2011 (nedeľa) o 15,00 hod.

·         7.kolo IV. liga S Stráňavy – Belá Dulice dňa 17.9.2011 (sobota) o 13,00 hod.

·         8.kolo MRS MFK BB – Nová Baňa dňa 24.9.2011 o 10,30 hod.

4.     Na základe žiadosti ŠTK SsFZ zo dňa 8.9.2011 ohľadne štartu hráča FK Skalité v stretnutí 1.kola IV. ligy S Skalité – Stráňavy dňa 7.8.2011, vydala KM SsFZ nasledovné stanovisko: Hráč FK Skalité Michal Krenžel RP 821175 hral v uvedenom stretnutí oprávnene.

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.     Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)     9. kola V. ligy dor. sk B Sihelné – Bešeňová v opačnom poradí, ako bolo vyžrebované 1.10.2011 o 14,30 hod. na HP v Bešeňovej,

     11. kola V. ligy dor. sk. B Sihelné – Vrútky v opačnom poradí ako bolo vyžrebované 16.10.201 o 14,00 hod. na HP

      v Turanoch,

b)   7. kola I. ligy MŽ  Žiar - L. Mikuláš 25.9.2011 o15,0 – 16,30 hod. /zmena UHČ/.

2.     Nariaďuje odohrať MFS:

      11. kola V. ligy dor. sk. C Hont. Nemce – Látky 15.10.2011 o 11,30 hod., ako predzápas MFS dospelých.

3.     Námietka v MFS 5. kola:

a)   1. kola III. ligy SD R. Sobota – Badín, na základe vyžiadaného stanoviska od MaK SsFZ  - neopodstatnená,

b)   6. kola IV. ligy dor. sk. JUH Jesenské - Žarnovica bola prerokovaná ako neopodstatnená,

c)   6. kola V. ligy dor. sk. C  Bzovík – H. Nemce, boa prerokovaná ako neopodstatnená,

d)   4. kola V. ligy dor. sk. C Bzovík – Očová, bola prerokovaná a po vypočutí predvolaných bol zistený pokus o neoprávnený štart hráča FK Očová. Prípad odstupujeme na doriešenie DK. FK Očová uhradí cestovné náklady predvolaných /poštovou poukážkou na adresu menovaných/: Ján Aleman, 962 41 Bzovík 296, vo výške 5,4 € a Tomáš Dvorský 962 44  Litava 148, vo výške 5,60 €.

4.     Predvoláva na zasadnutie

      na svoje zasadnutie dňa 22.9.2011 o 16,00 hod. z MFS6. kola II. ligy SŽ sk. JUH Lučenec – Revúca,

     z FK Lučenec: vedúci družstva – Vojtech Kováč, kapitá družstva A. Strečko 970206;

     z FK Revúca: vedúci družstva M. Kasper, kapitán družstva M. Kasper 970202, hráč Vojtech Horváth 970707, hráč

    Vladimír Horváth 970202,

    R stretnutia Július Kancko, Adyho 24 Lučenec.

    Predvolaní si so sebou prinesú preukaz totožnosti /OP, kartu poistenca/.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-186 Ján Rosiar DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-187 Na základe výsledku prerokovania previnenia v stretnutí V. ligy C dospelí Detva-Sl. Lupča na ŠTK SsFZ DK trestá FK Sl. Lupča dospelí zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, pokutou 300 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za inzultáciu R hráčom v stretnutí dňa 1.9.11,

D-188 Na základe výsledku prerokovania previnenia v stretnutí V. ligy C dospelí Detva-Sl. Lupča na ŠTK SsFZ DK trestá Daniel Svetlík 890322 Sl. Lupča 7 mesiacov nepodmienečne od 2.9.11 do 1.4.12, 1-6-3b, uhradiť 7 €,

D-189 Michal Purdek 860827 Detva 4 SN od 8.9.11, 1-4b,

D-190 Na návrh KR SsFZ Róbert Hejčík 790618 MFK B. Bystrica 3 SN od 2.9.11,  

D-191 Na základe podkladov sekretariátu SsFZ, podľa kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 20.8.11) a Spravodajcu č. 9/2011-12, naďalej majú nepodmienečne zastavenú činnosť dňom 12.9.11 za neuhradenie záloh tieto družstvá dospelých FK: Turany, Predmier, D. Tižin d a Čebovce. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 12.9.11 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-192 Michal Mažári vedúci družstva FK T. Kľačany dospelí 2 SN od 5.9.11, 1-3a,

D-193 Ľudovít Mokány zdravotník FK Fiľakovo SŽ 4 SN od 5.9.11, 1-3b, doplatiť 7+7 €,

D-194 Radoslav Bočej 830519 K. Lieskovec 1 SN od 5.9.11, 1-5a,

D-195 Peter Chromý 830929 Pliešovce 1 SN od 12.9.11, 1-5a,

D-196 Richard Kutman 820609 Dražkovce 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK,1-3b,

D-197 Marek Juhász 971017 Jesenské 2 SN od 12.9.11, 1-5a,

D-198 Marian Tóth 820626 D. Strehová 3 SN od 12.9.11, 1-2b,

D-199 Maroš Matuška 931101 Tomášovce 2 SN od 12.9.11, 1-5a,

D-200 Slavomír Želiar 840318 Repište 1 SN od 12.9.11, 1-5a,

D-201 Tomáš Lončík 901115 Stráňavy 2 SN + zmena podmienečné trestu 3 stretnutia na nepodmienečný od 12.9.11, 1-4a,

D-202 Attila Domík 740825 V. Blh DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-203 Ľubomír Rusko asistent trénera FK Selce dospelí 3 SN od 12.9.11, 1-3b,

D-204 Marian Baran 810810 Bešeňová 1 SN od 12.9.11, 1-5a,

D-205 Ľubomír Lukášik 681126 Belá DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-206 Vladimír Škuta 790103 Martin 1 SN od 12.9.11, 1-5a,

D-207 Peter Bystrický 961122 D. Kubín DK hráčovi dňom 12.9.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-208 Michal Michálek 940208 R. Sobota 1 SP do 30.4.12, 1-4a,

D-209 Štefan Czene 860315 Tachty 1 SP do 30.4.12, 1-1a,    

D-210 Dávid Kúšik 961110 Žarnovica 2 SN od 12.9.11, 1-2b,

D-211 Andrej Karman 770123 Divín 1 SP do 30.4.12, 1-1a,

D-212 Tomáš Šmigura 991214 L. Mikuláš 5 SN od 12.9.11, 1-3b,

D-213 Kristián Lendvai 850822 Nenince 1 SN od 12.9.11, 1-5a,

D-214 Martin Drexler 921114  Š. Bane 4 SP do 30.4.12,1-6-1a,

D-215 FK Štiavnické Bane dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 11.9.11,

D-216 FK Bytča dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 11.9.11,

D-217 FK Sučany dorast pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 10.9.11,

D-218 Martin Gajdošík 870806 Vrútky 1 SN od 12.9.11, 1-5a,

D-219 Marek Bajza 871127 Predmier 3 SN od 12.9.11, 1-3b,

D-220 Filip Ivanič 981207 MFK B. Bystrica DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť 3 €,

D-221 Gabriel Nagy 900913 Fiľakovo 1 SN od 12.9.11, 1-5a,

D-222 Na návrh KM SsFZ Lukáš Šimkovič 950102 Očová 4 SN od 14.9.11, 1-10, uhradiť 3 €,

D-223 Na návrh KM SsFZ Ján Pivoluska vedúci družstva FK Očová dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 14.9.11 do 13.3.12, 1-10, uhradiť 7 €,

D-224 Na návrh KM SsFZ Ján Šimkovič tréner FK Očová dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 14.9.11 do 13.3.12, 1-10, uhradiť 7 €,

D-225 Na návrh KM SsFZ FK Očová dorast pokuta 300 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6,

D-226 Erik Kováč 940608 Očová 4 SN od 12.9.11, 1-3b,

D-227 Dávid Čerhýň 950214 Očová 1 SN od 12.9.11, 1-4a,

D-228 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 12.9.11:

           Tomáš Dzuriak 851022 L. Śtiavnica,

           František Lušńák 910601 Skalité,   

           Štefan Sluka 820617 Predmier,

           Štefan Čepela 841118 Belá,

           Richard Kutman 820609 Dražkovce,

           Ján Lapin 850331 Detva,   

D-229 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP:

           Jozef Pôbiš 930912 Bacúch zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.12,

           Michal Martinec 930821 Bacúch zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.12,

           Milan Jankov 941201 Bacúch zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.12,

           Andrej Ďanovský 850913 Mošovce  zamieta sa,

D-230 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Juraj Stalmašek 771023 Bánová chýba poplatok za ĆK,

           Lukáš Kmecík 950530 Bytča  chýba poplatok za ĆK,

           Andrej Hanzlík 771011 B. Štiavnica chýba poplatok za 4 ŹK,

D-231 DK predvoláva na zasadnutie dňa 22.9.11:

o 16:00 hod zo stretnutia Bytča-D. Kubín III. liga MD R: Ján Šupej,

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.     KR v súlade s platnými  Zásadami pre činnosť R a DZ opakovane vyzýva pod následkom  neobsadzovania na stretnutia zaplatiť poplatok vo výške 7,- €  nasledovným R:  Korenčík (oneskorené ospravedlnenie sa zo stretnutí), Staškovan (Dúbrava – Likavka) - všetci oneskorené zaslanie Zápisov o stretnutí ! Ďalej ukladáme zaplatiť poplatok vo výške 10,- €  R Žabka a Šimko (neúčasť na stretnutí dorastu Hodruša – Sliač) a R Tapfer (neúčasť na stretnutí dorastu Zvolen – Kremnička). Všetci menovaní uhradia poplatok do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a fotokópiu o úhrade zašlú elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

2.     Náhradné, resp. opravné fyzické previerky rozhodcov III. ligy, R zaradených do Programu Talent a vybratých R IV. a V. ligy sa uskutočnia dňa 23. 9. 2011 v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia od 15,00 do 15,30 hod. Rozhodcovia III. ligy a R zaradení do Programu Talent predložia platné lekárske potvrdenie od športového lekára. Bez lekárskeho potvrdenia nie je možné FP vykonať! FP sa zúčastnia: Adamec, Horák, Hrmo, Ježík, Koós, Ligas,  Matejčík T., Parobek, Sikora, Poláček, Baka, Hrivík, Weiss, Labuda, Koleno, Žubor, Valentýni, Kuteľ, Dvorštiak, Vachan, Žiak M.. Ďalej sa FP zúčastnia R: Rogoň, Beňo, Ďuriník, Harezník, Kmeť, Gača, Hronček.

3.     Pozývame na zasadnutie KR v priestoroch Športovej haly Na Štiavničkách v B. Bystrici dňa 23. 9. 2011 od 17,00 hod. nasledovných R: Majer, Maršálek, Golian, Lepieš, Kúchen, Roštár. Účasť všetkých menovaných je nutná.

4.     KR sa na svojom zasadnutí zaoberala sťažnosťami ŠK Badín (Revúca – Badín), konštatovala, že sťažnosť ŠK Badín je opodstatnená, poplatok sa vracia sťažovateľovi, Kováčová (Kováčová – B. Štiavnica) – sťažnosť opodstatnená, poplatok sa vracia sťažovateľovi, D. Strehová (Nenince – D.Strehová) – KR sa nezaoberala – chýba poplatok. Sťažnosť FK Divín (Hliník – Divín) bude riešiť v rámci svojej kompetencie KpRS SsFZ.

5.     Z dôvodu manipulácie s videozáznamom zo stretnutia MR Stred Turany – L. Štiavnica odstupuje futbalový klub Turany na riešenie DK s návrhom udeliť pokutu vo výške 200,- €.

6.     Z dôvodu nepoužiteľného videozáznamu zo stretnutia 5.ligy sk. C S.Ľupča – Pliešovce navrhujeme cestou DK udeliť FK S.Ľupča pokutu 100,- €.

7.     Po vzhliadnutí videozáznamu zo stretnutia MFK B. Bystrica – Kalinovo KR konštatuje, že rozhodca v inkriminovanom momente správne posúdil kopnutie protihráča bez lopty a následne správne udelil hráčovi MFK B. Bystrica ČK.

8.     KR konštatuje, že v súvislosti so stretnutím 5.ligy sk. D Vinica – Sklabiná sa z predloženého videozáznamu nedá posúdiť, či došlo zo strany divákov skutočne k HNS, nakoľko kamera sa nachádzala na opačnej strane HP.

9.     V súvislosti so stretnutím dospelých 4.liga sk. Juh Prameň Kováčová – Sitno B. Štiavnica po preskúmaní všetkých okolností rozhodla, že AR 2 Miroslav Verkin postupoval v zmysle znenia pravidiel futbalu a nedopustil sa žiadneho previnenia.

10.  Ospravedlnenia R: M. Melich 1.10.2011,  Spišák 24.-25.9. a 1.-2.10., Farský 1.-2.10.,  Korenčík 2.10., Čičmanec 1.10.,  Súhrada 1.10., Madera 1.10 a 15.10., R. Králik 1.10., Rojček 1.-2.10., Matoš 17.9.,  Ríša 1.-2.10, Ploštica 25.9.-7.10., Maga 1.10. a 22.10., Tisoňová 1.10, 4.10.,- 25.10., Dodok 15.10., R. Poliak neosadzovať na soboty do konca Jesennej časti, 

11.  Ospravedlenia DZ

,Piatek  8.-9.10.2011

Kadík   24.-25.9.2011

Muráň  1.-2.10.2011

Veki    24.9.2011

Kmoško 1.10 a 16.10.2011

MFK B.B.- Žiar III. LSD a MD-24.9. ( DZ Hrčka J. za Veky )

         Zmena telef. čísel a e-mail adr. : 

             Jaroslav Osvald  Stará Kremnička 267  mobil : 0905 704 203

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     Prihlášku na školenie trénerov 4/C (začínajúci tréneri bez licencie) resp. na školenie 3/UEFA B ( pre trénerov vlastniacich už 4/C) nájdete na stránke ssfz.sk, v časti komisie / TMK / materiály.

2.     MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2011 – finálový turnaj pre BB kraj sa uskutoční dňa 21. septembra 2011 (streda) od 08.30 hod.  na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen – účastníci: Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, FTC Fiľakovo, MŠK Rimavská Sobota, MFK Lokomotíva Zvolen a MFK Strojár Krupina. Finálový turnaj pre ZA kraj sa uskutoční dňa 20. septembra 2011 (utorok) od 08.30 hod. na miniihrisku pri ZŠ Kľačno v Ružomberku – účastníci: MŠK Žilina, MFK Dolný Kubín, MŠK Ružomberok, MSK FOMAT Martin, ŠK JUVENTUS Závodie a FK Čadca.

 

Matričná komisia predseda Stanislav Špila)

MaK na základe šetrenia postupuje na doriešenie DK hráča MŠK R. Sobota Richard Illeš 950322 za porušenie PP čl. 10 odst. c.

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 20. 9. 11 videozáznam, výhradne na DVD nosiči (nezakodované), z MFS: Hrochoť – Šalková, Čebovce - Vnica.

2.    Zároveň žiadame ObFZ VK (Balog n. I. fa 61 – 121 €), ObFZ DK (Hruštín fa 22 – 46 €, fa 79 – 56 €, fa 13 – 23 €), (Rovné fa 166 – 46 €) a ObFZ LC (Ružiná fa 59 – 140 €, fa 120 – 121 €, fa 175 – 35 €) v ktorých pôsobnosti štartujú družstvá mládeže uvedených FK, aby zastavili činnosť príslušných družstiev mládeže do uhradenia uvedených faktúr..

3.    Na stránke SsFZ v časti platby R a DZ nájdete materiál Vyúčtovanie zálohových platieb jar 2011.

-      FK, ktorých družstvá dospelých po minulom súť. roč. opustili súťaže SsFZ obdržia vyhodnotenie v písomnej podobe a čo najkratšom čase si vyrovnajú vzájomné pohľadávky, ktoré z vyúčtovania vyplývajú,

-      ostatné FK  družstiev dospelých po prekontrolovaní údajov (prípadné nezrovnalosti riešte s pracovníkmi sekretariátu SsFZ) výšku II. zálohovej splátky (do 23. 9. 2011) upravia tak, aby  došlo k vzájomnému vyrovnaniu medzi FK a SsFZ. Vyúčtovanie za r. 2011 v písomnej podobe zašle sekretraiát do kona roka 2011 všetkým FK (družstvá dospelých).

4.    Sekretariát spracoval a zverejnil na web stránke v časti Platby R a DZ rozpis zálohových platieb za R a DZ – jeseň 2011. Termín úhrady I. splátky pre FK, ktorých družstvo dospelých štartuje v súťažiach SsFZ je v súlade so znením RS 2011/12 do 20. 8. 2011. V rozpise platieb nájdete a žiadame bezpodmienečne uvádzať: správne číslo účtu 0305642565/0900 (v prípade úhrady na iný účet platbu nebudeme akceptovať) variabilný symbol – vo vlastnom záujme z dôvodu identifikácie platiteľa uvádzať, sumu I. splátky – označenú žltou farbou (servisný poplatok neuhrádzať, je súčasťou splátky). V prípade akýchkoľvek problémov s úhradou splátky resp. nezrovnalosťami kontaktujte sekretariát SsFZ. FK, ktoré majú v súťažiach len družstvá mládeže neuhrádzajú žiadny poplatok, až faktúru za mesiac august, ktorú obdržia najneskôr do 20. 9. 11.

5.    Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

 

Zmena DL č.7- DZ

Žilina „B“-Turany ( Dz Kanka za Migaľovú )

             Hrn.Ves-Tornaľa ( DZ Alakša za Kanku )

 

      Zmena DL č.7

Skalité- Mojš II.liga SŽ a MŽsk.Sever 4.kolo-21.9. o 15.oo-16.3o ( Čuboň ObFZ-CA )

II.liga SŽ a MŽ sk. JUH 7.kolo-17.9. ( Kuchen za Parobek a Koós )

            O.Jasenica- D.Tižina IV.liga-Sev-18.9 ( Vrtich Chudý Švec ) nová

            O.Jasenica-Žilina B IV.liga-dor.sk Sever- ( Chudý Švec ) nová

            L.Hrádok-Z.Poruba Iv.liga-dor.sk.-Sever-17.9. (Chudý  Krajčí ) nová

            Bytčica-K.Liesk. IV.liga-Sever -18-9. ( Remeň za Vrticha )

           Sučany-Predmie IV.liga Sever -18.9. ( Súhrad Šuška za Fáber  Belko )

           Bytča-Makov IV.liga Sever 18.9. ( Fáber  Poláček  Frontová )

           L.Hrádok-O.Veselé IV.lifa-Sever – 18.9. ( Lauer  Belko  Širanec )

           Poltár-Jupie BB IV liga-Juh- 18.9. ( Nedbal  Kuteľ  Chmúrny ) nová

           Rudinská-Rosina V. liga sk „A“ -18.-9. ( Vojvoda za Majerčík )

           L.Hrádok-Breza iii. liga SŽ a MŽ -17.9. ( Krajčí )

           Tvrdošín-Predmier IV. Liga -17.9. ( Šalata  ObFZ-DK ) nová

           R.Sobota-Bytča III. LSDa MD -18.9. ( Parobek za Petrinec )

           Bánová-V.Krtíš III. LSD a MD -18.9. ( Nemček Katrenčík Mihálka ) nová

           Krupina-Sliač IV. Liga- Juh-18.9.    (  Antalík  Kyzek Jaro. )

           Divín-Hond. Hámre IV. Liga- JUH- 21.9. o 16.30 hod.

           Vrútky- Černová V. liga sk.“B“ -17.9. ( Jaroštiak  Mitúch  Hubočan ) nová

           Rajec-Or. Veselé  II. liga SŽ a MŽ-stred- 17.9. ( ObFZ-ZA za Matejčík )

           Podbrezová-Humenné II. LSDV a MD-18.9. ( Gyorgy za Diana )