7. 10. 2011

Spravodajca č. 14/2011-12

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

·        10.kolo MRS Krásno - Žilina B dňa 19.10.2011 (streda) o 14,00 hod.

2.      Schvaľujeme zmeny UHČ :

·        10.kolo V. liga C Šálková – H. Hámre dňa 8.10.2011 o 18,00 hod.

·        12.kolo V. liga C Šálková – Detva dňa 22.10.2011 o 17,00 hod.

3.      Prerokované námietky kapitánov v stretnutiach : Predmier - Belá (H – odstupujeme DK a KR SsFZ), B. Štiavnica - Brusno (H - neopodstatnená), Krupina - Žarnovica (H – neopodstatnená), Nenince – Sklabiná (H 2x – odstupujeme KR SsFZ).

4.      Oneskorené začiatky stretnutí : Tisovec - Turany (porucha autobusu H), Málinec – Jupie Podlavice.

5.      Evidujeme písomné odvolanie OŠK Baník Stráňavy. 

6.      Upozorňujeme FK na dôsledné vyplňovanie zápisov o stretnutí (uvádzanie správnych mien a č.RP hráčov) a následnú zvýšenú kontrolu zo strany R a DZ na stretnutí.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)    10. kola V. ligy dorast sk. B Lisková – Zakamenné 5. 11. 11 o 11.30. Poplatok za predelegovanie bol uhradený,

b)    13. kola III. ligy SD a MD Čadca – V. Krtíš 29. 10. 11 o 10.00-12.30 na HP v Čadci.

c)    12. kola I. ligy MŽ A a B Ružomberok – Žilina 27. 10. 11 (štvrtok) O 14.30-16.00.

2.      Nariaďuje odohrať MFS:

a)    11. kola V. ligy doraast sk. C. H. Nemce – Látky 5. 11. 11 o 11.30,

b)    4. kola II.ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Belá – Trstená 5. 11. 11 o 10.00-12.00,

c)    9. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. D V. Krtíš – Kalinovo 15. 10. 11 o 10.00-12.00 v opačnom poradí ako bolo vyžrebované na HP vo V. Krtíši.

3.      Kontumuje MFS:

a)    9. kola III. ligy MD R. Sobota – N. Baňa priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK R. Sobota podľa SP čl. 100/e,

b)    9. kola III. ligy MD Badín – Rajec priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Badín podľa SP čl. 100/e,

c)    9. kola V. ligy dorast sk. A Čierne – Zborov priznáva 3 body a skóre 4:0 ponecháva v platnosti prospech FK Čierne podľa SP čl. 100/e. Prípad odstupuje na DK,

d)    9. kola III. ligy SŽ sk. A Staškov – Čierne priznáva 3 body a skóre 3:0 kont. podľa SP čl. 100/b,

e)    2. kola III. ligy SŽ sk. A Radoľa – Čierne priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Čierne podľa SP čl. 100/i,

f)     3. kola III. ligy SŽ sk. A S. Bystrica – Radoľa priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK S. Bystrica podľa SP čl. 100/i,

g)    6. kola III. ligy SŽ sk. A Radoľa – Staškov priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Staškov podľa SP čl. 100/i (neoprávnený štart hráča ŠK Radoľa Gašinec 980629),

h)    5. kola III. ligy SŽ sk. D R. Sobota – Kalinovo priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK R. Sobota podľa SP čl. 100/e,

4.      Ruší MFS 10. kola V. ligy dorast sk. B Lisková – Zakamenné súhlasí so vzájomnou dohodou.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-344 Martin Priškin 950524 Bzovík 2 SN od 26.9.11, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-345 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2011-12, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 10.10.11 za neuhradenie pokút, poplatkov a medzioddielových pohľadávok týmto družstvám FK: Turany (7 €), Belá (ZA 110 €), Sučany (60 €), Rudinská (110 €), Klin (30 €), Slovenská Lupča (340 €), Čebovce (20 €) – všetko družstvá dospelých, Oravská Jasenica (36 €), Sielnica (3 €), Braväcovo (3 €), Predmier (50 €), Dolný Hričov (50 €), Čierne (50 €), Terchová (50 €), Sihelné (50 €), Rosina (30 €), Bacúch (30 €), Bzovík (30 €), Sučany (20 €), Banská Štiavnica (20 €), Divín (20 €), Belá (ZA 20 €), Pliešovce (20 €), Zborov n. B. (20 €), Horné Hámre (20 €), Čadca B (20 €), Klenovec (20 €), Halič (20 €), Zuberec (20 €), Hontianske Nemce (20 €), Dudince (20 €) – všetko družstvá dorastu, Zvolen (3 €), Lučenec (3 €), Kremnička (20 €) – všetko družstvá SD, Makov (50 €), Oščadnica (50 €), Terchová (50 €), Teplička n. v. (50 €), Čierne (30 €), Zakamenné (30 €), Krásno n. K. (20 €), Brusno (20 €), Varín (20 €), Klin (30 €), Slovenská Ľupča (20 €), Staškov (20 €), Zborov n. B. (20 €), Dlhá n. O. (20 €), MFK B. Bystrica 3 €) – všetko družstvá SŽ, Jesenské dorast (354,90 € medzioddielová pohľadávka pre FK Brusno).

Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodaja SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK SsFZ, ktorá  predložila DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami.

D-346 Na základe podkladu uvedeného v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2011-12, na návrh HK SsFZ, DK SsFZ podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Lučenec na disciplinárne riešenie prípad neuhradenia medzioddielovej pohľadávky zo súťažného ročníka 2010/2011 FK Ružiná dorast pre FK Tatran Čierny Balog vo výške 178 €. ktoré zostúpilo do súťaže riadenej ObFZ Lučenec. FK Ružiná bol podľa DP 2-9 písomne vyrozumený o nedoplatku v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2011-12. Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Lučenec o okamžité zastavenie činnosti družstva FK Ružiná dorast. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK Ružiná obratom zašle na sekretariát SsFZ.

D-347 Štefan Mihálik 880121 Nenince DK hráčovi dňom 3.10.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-348 Gabriel Balajthy 890407 Hajnáčka 1 SP do 31.5.12, 1-4a,

D-349 Denis Sendrej 951214 Kokava n. R. 4 SN od 3.10.11, 1-6-1a,

D-350 Richard Bocian 881118 Hodruša Hámre 1 SP do 31.5.12, 1-4a,

D-351 Na návrh KM SsFZ Peter Gašinec 980629 Radoľa DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-352 Na návrh KM SsFZ Irenej Vnuk vedúci družstva FK Radoľa SŽ 6 SN od 6.10.11, 1-9-2b,

D-353 Na návrh KM SsFZ DK na základe čl. 14 DP začína disciplinárne konanie voči R Vladimír Badura za pripustenie hráča Peter Gašinec 980629 Radoľa k stretnutiu Radoľa-Staškov SŽ bez RP potvrdzujúceho možnosť štartu za FK Radoľa. V zmysle Prílohy 3 DP DK žiada KR SsFZ o predloženie návrhu trestu za jeho disciplinárne previnenie v zmysle Prílohy 3 bod 5 DP,

D-354 Miroslav Buček 900302 Rudinská 5 SN od 3.10.11, 1-3b,

D-355 Kristián Ďurinka 951018 Zborov n. B. 5 SN od 3.10.11, 1-6-1b,

D-356 Samuel Kubla 960429 Zborov n. B. 2 SN od 3.10.11, 1-1a,

D-357 Marcel Kocifaj 940819 Zborov n. B. 5 SN od 3.10.11, 1-6-1b,

D-358 Na návrh KM SsFZ FK Zborov n. B. dorast pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-3,

D-359 Ivan Pipich 881207 Medzibrod 1 SN od 3.10.11, 1-5a,

D-360 Jakub Gajdoš 940907 Sliač 5 SN od 3.10.11, 1-3b,

D-361 Martin Gerbáč 920723 Sklabiná 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-362 Vladimír Kačalka 830308 Dúbrava 2 SP do 31.5.12, 1-6-1a,

D-363 Jakub Repáň 970610 Vrútky 2 SN od 3.10.11, 1-5a,

D-364 Milan Supuka 941217 Žarnovica 4 SN od 3.10.11, 1-6-1b,

D-365 Miroslav Staňo 870925 Sučany 1 SN od 3.10.11, 1-4a,

D-366 Peter Kokavec tréner FK L. Mikuláš Palúdzka 2 SP do 31.5.12, 1-1b,

D-367 Marek Hlušák 841226 L. Mikuláš Palúdzka 4 SN od 3.10.11, 1-3b,

D-368 Jakub Huba 921105 Likavka 3 SN od 3.10.11, 1-6-1b,

D-369 Patrik Gapa 741002 Žarnovica 3 SN od 3.10.11, 1-3b,

D-370 Slavomír Želiar 840318 Repište 2 SN od 3.10.11, 1-5a,

D-371 Štefan Stupár 930923 Kremnica 2  SN + zmena podmienečného trestu jedno stretnutie na nepodmienečný od 3.10.11, 1-6-1a,

D-372 Patrik Keresztes 961002 Fiľakovo 2 SN od 3.10.11, 1-5a,

D-373 Miroslav Kaplánek 771026 Bešeňová 3 SN od 3.10.11, 1-6-1b,

D-374 Juraj Ganaj 950714 Revúca 2 SN od 3.10.11, 1-5a,

D-375 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 26.9.11:

           Michal Lalík 880312 Žilina B,

           Dávid Mihály 920726 Jesenské,

D-376 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 1.10.11:

           Tomáš Ďurica 790129 Žilina B,

D-377 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 3.10.11:

           Andrej Romančík 830805 Martin,

           Bohuš Drugda 801223 Kalinovo,

           Peter Hudec 770820 Nová Baňa,

           Jozef Arvaj 890815 Nová Baňa,

           Ján Mihálik 870825 Oravská Jasenica,

           Martin Belaník 870428 Stráňavy,

           Martin Minarčík 850728 Kysucký Lieskovec,

           Martin Slaný 860830 Banská Štiavnica,

           Lukáš Baran 890413 Podlavice,

           Peter Konček 880606 Revúca,

           Juraj Ondrla 861203 Kotrčina Lúčka,

           Peter Vlček 871025 Dražkovce,

           Andrej Žilák 871125 Turčianske Klačany,

           Ladislav Fazika 770822 Mošovce,

           Stanislav Urban 810903 Dúbrava,

           Peter Kokavec 830425 L. Mikuláš Palúdzka,

           Denis Štubniak 920827 Šalková,

           Daniel Škamla 780805 Hrochoť,

           Martin Gerbáč 920723 Sklabiná,

           Karol Bugyi 810603 Vinica,

D-378 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP:

           Richard Illeš 950322 Rimavská Sobota zamieta sa,  

D-379 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Peter Turňa 830319 Čierny Balog  chýba poplatok za ČK,

           Adam Vyšný 951122 Závažná Poruba chýba poplatok za ČK,

           Milan Remeň usporiadateľ FK Sučany  dospelí chýba poplatok,

D-380 DK predvoláva na zasadnutie dňa 13.10.11:

o 16:00 hod. zo stretnutia Nenince-Sklabiná V. liga skupina D dospelí Štefan Mihálik 880121 Nenince, Ľubomír Dado R a Ján Forgon DZ,

o 16:15 hod. zo stretnutia Predmier-Belá lV. liga sever dospelí FK Predmier Štefan Sluka vedúci družstva FK Belá Jaroslav Páleš 850903,

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel)

1.      KR v súlade s platnými  Zásadami pre činnosť R a DZ z dôvodu neuhradenia poplatkov pozastavuje delegovanie na stretnutia od 10. 10. 2011 nasledovným R:  Žabka a Šimko (neúčasť na stretnutiach). Ďalej ukladáme zaplatiť poplatok vo výške 7,- € R  Behančin (Skalité – Tvrdošín) – opakovane (oneskorené zaslanie Zápisu o stretnutí) a 10,- €  R Osvald (neúčasť na stretnutí III.LSŽ a MŽ Kremnica – Horehron) ! Menovaní R uhradia poplatok do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a fotokópiu o úhrade zašlú elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk.

2.      Dôrazne upozorňujeme R na dôsledné sledovanie DL a Spravodajcov SsFZ vrátane zmien týkajúcich sa delegovania. V prípade zistenia dvojitej delegácie sú R povinní ihneď telefonicky kontaktovať vedúceho obsadzovacieho úseku p. Balka, mobil 0918 727561.

3.      ÚDZ: z dôvodu opakujúcich sa nedostatkov pri posielaní Správ dôrazne upozorňujeme DZ na včasné zasielanie Správ DZ (aj s prílohami) !

4.      Berieme na vedomie list p. Jána Gombalu adresovaný VV SsFZ.

5.      Berieme na vedomie korešpondenciu p. Mariána Jačmeníka, menovaný R bude o výsledku rokovania KR informovaný elektronickou poštou.

6.      Prerokované stretnutia: Bešeňová – T. Kľačany (chýba video), Hajnačka – Hrn. Ves, Čebovce – Vinica, Č. Balog – Š. Bane, Hrochoť - Krupina.

7.      Pozývame na zasadnutie KR na SsFZ v B. Bystrici dňa 20. 10. 2011 od 16,00 hod. nasledovných R:  Majer (Hrochoť - Krupina), Kyzek Jozef (D. Strehová – Čebovce a Čebovce – Vinica), Jamrich (Detva – S. Ľupča a D. Strehová – V. Blh) Účasť všetkých menovaných je nutná.

8.      Žiadame opakovane predložiť videozáznam zo stretnutia 7. kola 5. ligy sk. B Bešeňová – T. Kľačany najneskôr do 12. 10. 2011 po následkom odstúpenia DK SsFZ. Ďalej žiadame v rovnakom termíne predložiť videozáznam zo stretnutia 4. ligy sk. Juh B. Štiavnica – Brusno.

9.      Ospravedlnenia R:  Čambora do konca jesennej časti., Dibdiak neosadzovať soboty a prac. dni., Bušo

od 8.10. k dispozícii SsFZ,  Hrivík 27.10.- 4.11. – J. Matejčík PN od 4.10. , Ploštica 17.10.-28.10. Madera 29.10. , R. Králik 28.10.- 2.11. Dodok 29.10.,

10.   Ospravedlenia DZ: 

Barcej - od 7.10. do skončenia jesennej časti

Kanka – od 16.10. do skončenia jesennej časti

Jánošík – 22.10.

Migalová – 21-23.10

Roštár – 22-23.10

Balko – 22-27.10.

1.      Zmena DL č.11

Radoľa- Belá ( DZ Guoth za Kmoška )

 

 

 

 

 

 

 

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

11.   Prihlášku na školenie trénerov 4/C (začínajúci tréneri bez licencie) resp. na školenie 3/UEFA B ( pre trénerov vlastniacich už 4/C) nájdete na stránke ssfz.sk, v časti komisie / TMK / materiály.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

MaK 6. 10. 11 zamieta podľa čl. 12 PP prestup hráča Záborský Martin 940714 MŠK Fomat Martin – Družstevník Dražkovce.

 

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

Na svojom zasadnutí 28. 8. 11 sa zaoberala sťažnosťou FC Divín na výkon R (Hliník – Divín). Sťažnosť, z dôvodu nevyhotovenia videozáznamu domácim FK, nemohla vyhodnotiť. FK Hliník odstupuje na DK. Vklad 30 € sa vracia FK Divín.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Oznamujeme uvedeným ObFZ, že do dnešného dňa neevidujeme úhrady faktúr: OFZ Hruštín – fa 137 – 23 €;  ObFZ LC Ružiná fa 59 – 140 €, fa 120 – 121 € a fa 175 – 35 €.

2.     Upozorňujeme FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súť. dospelých riadených SsFZ, že na základe znenia RS 2011/12, časť XVII. Hospodárske náležitosti bod 7, mali do 23. 9. 11 uhradiť II. splátku na úhradu činnosti R a DZ v domácich MFS ich družstiev. Zároveň upozorňujeme FK, že na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ nájdu materiál Vyúčtovanie zálohových platieb jar 2011 a výšku II. zálohovej splátky upravia tak, aby došlo k vzájomnému vyrovnaniu medzi FK a SsFZ. Platby zasielajte výhradne na osobný účet SsFZ 0305642565/0900 s uvedením variabilného symbolu. K dnešnému dňu neeviduje sekretariát SsFZ doklad o úhrade II. splátky od FK: Ďanová, Z. Poruba, Žiar, N. Baňa (chyba 990 €), Čadca, K. Lúčka, Tvrdošín, Sučany, K. Lieskovec, D. Tižina, Badín, Divín, Málinec (320 €), Podvysoká, Kotr. Lúčka, Ludrová, Bešeňová, Klin, Sásová, Pliešovce, Selce, S. Ľupča, Hodruša – Hámre, Šalková, Hnúšťa, Čebovce, Nenince, Tomášovce, V. Blh, Hajnačka. V prípade neuhradenia II. splátky do 12. 10. 2011 odstupujeme uvedené FK na DK.

3.     Sekretariát SsFZ rozoslal faktúry FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ a SFZ, vo výške nákladov, ktoré uhradil SsFZ za činnosť R a DZ v stretnutiach ich družstiev v mesiaci august 2011. Uvedené faktúry žiadame uhradiť obratom na osobný účet 030564565/0900 a bezpodmienečne uviesť č. faktúry, resp. VS.

4.     Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 12 10. 2011 videozáznam, výhradne na DVD nosiči (nezakodované), z MFS:  Bešeňová – T. Kľačany a B. Štiavnica – Brusno.

5.     Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby.

 

MCHL Slovensko – finálový turnaj 13. 10. 2011 Zvolen, malá UT, od 8.00-17.00 – Galád, Hrdlička, Urda – zodpovedný za obsadenie jednotlivých stretnutí Hrdlička.

 

 

Zmena DL č.11

Radoľa- Belá ( DZ Guoth za Kmoška )

                 

 

Zmena DL č.10

 

Klin  - Z. Poruba III.liga SŽ a MŽ sk.“B“- 8.10 ( Farský za  Juríčka )

Or. Veselé-Krásno II.liga SŽ a MŽ- 9.10 ( Šuška )

T.Hora-Braväcovo V.liga dor.sk.“C“-9.10. ( Baka Belko ) nová-posledná

Badín-MFK BB. SŽ a MŽ sk.“C“- 9.10. ( Holas za Luptáka )

Jesenské-Šálková IV.liga sk. JUH- 8.10. ( ObFZ-LC, ObFZ-LC )

Hondruša Hámre- Bacúch IV. Liga sk. JUH- 8.10. ( Lepieš  kratochvíla )

Kováčová-Očová V.liga sk.“C“-dor. – 8.10. ( Supuka  Truban Benj. )

D. Kubín-R.Sobota III. LSD a MD – 9.10 ( ObFZ-DK  za Šašváry )

L.Mikuláš-Martin I.LSŽA a I.LSŽB-8.10. ( Tutura za Chudého a Urban za Rojčeka )

Z.Poruba-Stráňava IV.liga dor. Sk.SEVER- 8.10. ( Tutura za Chudého )

Tižiná-Belá IV.liga sk. Sever- 9.10. ( Horák za Barančeka )

MFK BB.- Čadca III.LSD a MD- 8.10. ( Libiak za M. Žiaka )

Jesenské – Šalková (dforast – nehrá sa)