21. 10. 2011

Spravodajca č. 16/2011-12

 

Tradičné porady vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaží sa uskutočnia:

V. liga sk. A a B

31. 10. 2011 (pondelok) o 16.00 v penzióne Svätý MitroTurč. Kľačanoch,

V. liga sk. C a D

4. 11. 2011 (piatok) o 16.00 v Detve v hoteli Detva,

IV. liga sk. SEVER

7. 11. 2011 (pondelok) o 16.00 v penzióne Esprit v Sučanoch,

IV. liga sk. JUH

8. 11. 2011 (utorok) o 16.00 v Divadelnej reštaurácii vo Zvolene,

Majstrovstvá regiónu

11. 11. 2011 (piatok) o 14.00 v B. Bystrici  (miesto konania upresníme) - súbežne sa uskutoční aj spoločné stretnutie TMK SsFZ s trénermi MR.

 

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na zasadnutí 14. 10. 2011 v B. Bystrici okrem iných:

a)     v odvolacom konaní bol informovaný o opätovnom obdržaní odvolania OŠK Baník Stráňavy voči zápasu IV. ligy SEVER 1. kola Skalité – Stráňavy hraného 7. 8. 2011 – neoprávnený štart hráča Skalitého Michala Krenžela. VV v tejto záležitosti prípad uzavrel na zasadnutí 23. 9. 2011. VV odvolanie OŠK Baník Stráňavy v zmysle SP čl. 125 pre nesplnenie náležitosti stanovených SP čl. 1223 neprerokoval. V tejto záležitosti v odvolacom konaní na úrovni SsFZ nie je oprávnenie pokračovať. Poplatok za odvolanie 34 € sa vracia OŠK Baník Stráňavy,

b)    zobral na vedomie materiál predložený KR Plnenie podmienok o počte R FK hrajúcich v súť. SsFZ 2011/2012 a ukladá uvedeným FK zabezpečiť najneskôr do 30. 3. 2012 chýbajúci počet R, pod následkom finančného postihu podľa RS, časť VI. bod 3: MR: L. Lúčka a Ďanová (-1); Z. Poruba a N. Baňa (-2); IV. liga: Predmier, Skalité a  Družs. Belá (-1); O. Jasenica, Poltár, Hliník, Kováčová a Málinec (-2); V. liga: Šalková, Vrútky, Príbelce, Lesenice, Varín a T. Štiavnička (-1); Černová, Bešeňová, Palúdzka, Žarnovica, D. Strehová, Nenince, Vinica, N. Bystrica, Rudinská, Detva a  V. Blh (-2),

c)     schválil v zmysle RS 2010/2011časť VI, bod 3 rozdelenie finančných prostriedkov za neplnenie podmienky o počte R za súť. roč. 2010/2011 pre jednotlivé ObFZ: ObFZ BB 526,5 €; ObFZ CA 310,5 €; OFZ DK 104 €; LFZ LM 682,5 €; ObFZ LC 178,5 €; TFZ MT 270,5 €; ObFZ RS 517,5 €; ObFZ VK 553,5 €, ObFZ ZV 268 €, ObFZ ZH 414,5 € a ObFZ ZA  553,5 €. Uvedené prostriedky využijú príslušné ObFZ výhradne na nábor a prípravu nových R.

d)    schválil na základe návrhu TMK výšku príspevku na organizáciu Medzioblastných turnajov žiakov U - 12 v r. 2011 vo výške 250 € rovnako pre organizátorov aj zúčastnené ObFZ.

e)     schválil na návrh TMK rozdelenie 600 ks lôpt, ktoré obdržal v rámci projektu SFZ. Základné rozdelenie:

- pre každý ObFZ v pôsobnosti SsFZ á 10 ks,

      - pre každé ml. družstvo štartujúce v súť. roč. 2011/12 v súť. riadených SsFZ á 2 ks,

      SsFZ v spolupráci s príslušnými ObFZ zabezpečí, aby si ich mohli zástupcovia príslušných FK prevziať na    jednotlivých ObFZ do 30. 10. 2011,

f)     prerokoval materiál predložený ŠTK Plnenie podmienok o počte ml. družstiev v súťažiach SsFZ a na základe tohto materiáli v súlade s RS 2011/12 časť VI. bod 2 a náväzne čl. XVII. Hospodárske náležitosti bod 4 uložil sankciu vo výške 1 000 € pre FK Lutila splatnú do 25. 11. 2011.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.     Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

1.     12.kolo V. liga C Žarnovica – Sl. Ľupča dňa 22.10.2011 o 14,00 hod.

2.     13.kolo V. liga C Sl. ĽupčaSásová dňa 29.10.2011 o 14,00 hod.

3.     13. kolo MRS – L. Lúčka – Kalinovo dňa 29.10.2011 o 14,00 hod.

2.     Schvaľujeme zmeny UHČ :

·         12.kolo V. liga C Šálková – Detva dňa 22.10.2011 o 17,00 hod.

3.     Žiadame FK Vrútky o písomné vyjadrenie oneskoreného začiatku stretnutia V. ligy B Vrútky - Ludrová dňa 15.10.2011.

4.     Prerokované námietky kapitánov v stretnutiach: V. Krtíš – L. Štiavnica (H – neopodstatnená), Poltár – Fiľakovo (H - odstúpené DK SsFZ), B. Štiavnica – Divín (H – odstúpené DK a KR SsFZ), Radoľa – Belá (D – odstúpené DK SsFZ), Pliešovce – Sásová (H – neopodstatnená).

5.     Berieme na vedomie list FK Ludrová.

6.     Upozorňujeme FK Čadca na povinnosť používať v stretnutiach dospelých Zápis o stretnutí SsFZ, nie SFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.     Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)   13. kola III. ligy SD a MD Kremnička – N. Baňa 28. 10. 11 (piatok) o 10.00-12.30. FK Kremnička uhradí 10 € na účet SsFZ,

b)   12. kola I. ligy MŽ A a B Čadca – Podbrezová 28. 10. 11 (piatok) o 11.00-12.30,

c)   13. kola II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH MFK B. Bystrica – Fiľakovo 28. 10. 11 (piatok) o 10.00-12.00. MFK BB uhradí 10 € na účet SsFZ,

2.     Kontumuje MFS 11. kola:

a)   III. ligy MD Bánová – D. Kubín priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Bánová podľa SP čl. 100/e!!!

b)   III. ligy SŽ a MŽ sk. A  Staškov – Turzovka priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Staškov podľa SP čl. 100/b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-417 Martin Giertl 870929 Slovenská Ľupča 6 SN od 10.10.11, 1-6-1b,

D-418 Štefan Ondrejka asistent trénera FK Liptovská Štiavnica 4 SN od 10.10.11, 1-3b,

D-419 Miroslav Kročko usporiadateľ FK Liptovská Štiavnica 6 SN od 10.10.11, 1-3b,

D-420 Zdenko Matej asistent trénera FK Hrnčiarska Ves 6 SN od 10.10.11, 1-3b,

D-421 Kristián Mazúch 940607 Kremnička 4 SN od 10.10.11, 1-3b, doplatiť 3+3 €,

D-422 Patrik Kassal 941112 Dudince 2 SN od 10.10.11, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-423 Na návrh KR SsFZ Vladimír Badura R 4 SN od 24.10.11, 3-5, uhradiť 7 €,

D-424 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2011-12 a podkladov HK SsFZ (nepredloženie dokladov o úhrade nedoplatkov FK na sekretariát SsFZ), DK oznamuje funkcionárom FK, že podľa DP 2-9 majú naďalej nepodmienečne zastavenú činnosť dňom 10.10.11 za neuhradenie pokút družstvá FK Dolný Hričov (50 €), Čierne (50 €), Sihelné (50 €), Horné Hámre (20 €) a Halič (20 €) – všetko družstvá dorastu, Zakamenné (30 €) – družstvo SŽ. DK predvoláva svoje zasadnutie dňa 27.10.11 o 15:30 hod. funkcionárov uvedených FK, ktorí si so sebou prinesú doklad o úhrade nedoplatkov.

D-425 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 23.9.11) a podkladov sekretariátu SsFZ (nepredloženie dokladov o úhrade nedoplatkov FK), DK oznamuje funkcionárom FK, že podľa DP 2-9 majú naďalej nepodmienečne zastavenú činnosť dňom 17.10.11 za neuhradenie zálohy družstvo dospelých FK  Badín. DK predvoláva svoje zasadnutie dňa 27.10.11 o 15:30 hod. funkcionárov uvedených FK, ktorí si so sebou prinesú doklad o úhrade nedoplatkov.

D-426 Na návrh KM SsFZ Peter Mozolík 930228 Kotešová 4 SN od 20.10.11, 1-10,

D-427 Na návrh KM SsFZ Jaroslav Šukala vedúci družstva FK Kotešová dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 20.10.11 do 19.4.12, 1-10, 

D-428 Na návrh KM SsFZ FK Kotešová dorast pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za pokus o štart hráča na cudzí RP v stretnutí dňa 16.10.11,

D-429 Pavol Lastovica 930508 Krásno n. K. 2 SP do 30.6.12, 1-1a,

D-430 Dominik Maňák 870104 Skalité 2 SP do 30.6.12, 1-1a,

D-431 Jozef Černecký 940224 MFK Banská Bystrica 4 SN od 17.10.11, 1-6a,

D-432 Andrej Bánovský 940322 MFK Banská Bystrica 2 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-433 Patrik Ivanič 951220 MFK Banská Bystrica 2 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-434 Milan Bertók 950428 MFK Banská Bystrica 2 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-435 Patrik Görög 930630 Nenince 2 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-436 Radoslav Janiš 801002 Rudinská 1 SN po uplynutí trestu za 4ŽK, 1-5a, uhradiť 7 €,

D-437 Jaroslav Buček 920107 Rudinská DK hráčovi dňom 17.10.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-438 Miroslav Grešák HU FK Rudinská dospelí DK menovanému dňom 17.10.11 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-439 Tomáš Helt 970408 Kysucký Lieskovec 2 SN od 17.10.11, 1-1a,

D-440 Branislav Rúžička 910429 Likavka 2 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-441 Adam Válint 960721 Tornaľa 5 SN od 17.10.11, 1-6-1b,

D-442 Adrian Svorad 940724 Tomášovce 4 SN od 17.10.11, 1-6-1b,

D-443 Ján Mag 950606 Hajnáčka 4 SN od 17.10.11, 1-3b,

D-444 Roman Ološtiak 811222 Hodruša Hámre 4 SN od 17.10.11, 1-6-1b,

D-445 Rudolf Gajdošík vedúci družstva FK Hodruša Hámre dospelí 4 SN od 17.10.11, 1-3b,

D-446 Denis Debnár 970322 Nová Baňa 2 SP do 31.5.12, 1-4a,

D-447 Miroslav Kubík 890518 Rosina 4 SN od 17.10.11, 1-6-1b,

D-448 Michal Klago 860425 Podvysoká 5 SN po uplynutí trestu za 4ŽK, 1-3b,

D-449 FK Jesenské dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 16.10.11,

D-450 Peter Venglarčík tréner FK Sásová dospelí DK menovanému dňom 17.10.11 zastavuje výkon funkcie do prešetrenia previnenia na KR SsFZ (posúdenie sťažnosti FK Sásová na KR SsFZ),

D-451 Tomáš Ondrejka 820511 Sásová DK hráčovi dňom 17.10.11 zastavuje činnosť do prešetrenia previnenia na KR SsFZ (posúdenie námietky uvedenej v zápise na KR SsFZ),

D-452 Na návrh KR SsFZ FK Bešeňová dospelí pokuta 300 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia V. ligy skupina B dospelých Bešeňová-Turčianske Kľačany,

D-453 Juraj Bajza asistent trénera FK Predmier dospelí DK menovanému dňom 17.10.11 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-454 Marek Kubišta 980406 Radoľa 2 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-455 Branislav Kaplík 840815 Radoľa 5 SN od 17.10.11, 1-3b, porušenie kapitoly XIX. bod 9 RS 2011/12,

D-456 Attila Botoš 911018 Fiľakovo 4 SN od 17.10.11, 1-3b,

D-457 Zdeno Rakyta tréner FK Podlavice dospelí 5 SN od 17.10.11, 1-3b,

D-458 František Bednár 790610 Predmier 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, uhradiť 7€,

D-459 Marcel Feranec 870429 Oravská Jasenica 1 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-460 Michal Slatinský 891207 Kotrčina Lúčka 1 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-461 Ján Psotný 841106 Liptovský Mikuláš Palúdzka 1 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-462 Patrik Parízek 961223 Rajec 1 SP do 31.5.12, 1-1a,

D-463 DK berie na vedomie stiahnutie námietky FK Belá zo stretnutia IV. ligy skupina sever dospelých Predmier-Belá,

D-464 Róbert Súth 920611 Vinica 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-465 Martin Gracik 960830 Oravská Jasenica 2 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-466 Michal Kminiak 861009 Banská Štiavnica hráč v termíne do 25.10.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (podpis zápisu pred stretnutím dňa 16.10.11 s údajom nezodpovedajúcim skutočnosti) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-467 Ivan Javorský vedúci družstva FK Banská Štiavnica dospelí menovaný v termíne do 25.10.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (podpis zápisu pred stretnutím dňa 16.10.11 s údajom nezodpovedajúcim skutočnosti) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-468 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 23.9.11) a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 20.10.11 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Kysucký Lieskovec a Predmier. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré sú od 20.10.11 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body). DK predvoláva svoje zasadnutie dňa 27.10.11 o 15:30 hod. funkcionárov uvedených FK, ktorí si so sebou prinesú doklad o úhrade nedoplatkov.

D-469 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 10.10.11:

           Peter Gúgľava 920901 Málinec doplatiť 7+7 €,

           Mário Vnuk 930326 Radoľa,

           Peter Chromý 860929 Pliešovce doplatiť 7 €,

D-470 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 17.10.11:

           Imrich Hanes 730716 Detva,

           Maroš Struhár 891004 Lutila,

           Jozef Koleno 841008 Ďanová,

           Saša Slavujevič 881222 Ďanová,

           Peter Kajan 910809 Liptovská Štiavnica,

           Peter Mahút 870522 Liptovská Štiavnica,

           Marian Berec 850903 Veľký Krtíš,

           Ladislav Boris 890811 Kysucké Nové Mesto,

           Tomáš Sudor 860404 Tisovec,

           Marek Gašpar 780825 MFK Banská Bystrica,

           Miroslav Švihla 740802 Tornaľa,

           Róbert Súth 920611 Vinica,

           Štefan Drugda 811130 Veľký Blh,

           Denis Čepo 881001 Nenince,

           Ján Matuška 851122 Tomášovce,

           Peter Vittek 830701 Trstená,

           Martin Ďurčák 921213 Trstená,

           Juraj Gelčinský 910810 Trstená,

           Milan Protuš 761225 Bešeňová,

           Michal Kľago 860425 Podvysoká,

           Radoslav Janiš 801002 Rudinská,

           Marian Čačurák 850915 Raková,

           Peter Zehnal 900131 Podlavice,

           Filip Krnáč 920607 Podlavice,

           Csaba Trizna 830325 Jesenské,

           Attila Bálint 901031 Jesenské,

           Ivan Belluš 920620 Brusno,

           Lukáš Balvan 900525 Bytčica,

           František Bednár 790610 Predmier,

           Ján Danížek 791229 Predmier,

           Juraj Lukašík 800121 Belá,

D-471 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP:

           Milan Supuka 941217 Žarnovica zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

           Miroslav Buček 900302 Rudinská zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP a kap. XIX. bod 12 RS 2011/12,

           Patrik Gapa 741002 Žarnovica zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

           Miroslav Kaplánek 771026 Bešeňová zmena zvyšku trestu na 1SP do 30.6.12,

D-472 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Pavol Hromádka vedúci družstva FK Lutila dospelí chýba poplatok,

           František Malík 941119 Čierne chýba poplatok za ČK,

           Michal Belko 890824 Strečno chýba poplatok za ČK,

           Miloš Maslakovič 890903 Ďanová chýba poplatok za 4 ŽK,

           Lukáš Vedra 950104 Kováčová chýba poplatok za ČK,

D-473 DK predvoláva na zasadnutie dňa 27.10.11:

o 16:00 hod. zo stretnutia IV. ligy skupina juh dospelí Poltár-Fiľakovo DZ: Miroslav Palacka,

o 16:15 hod. zo stretnutia IV. ligy skupina sever dospelí Predmier-Makov R: Marek Remeň, DZ: Antonín Piaček, FK Predmier: Marian Kostolný HU, Juraj Bajza asistent trénera, FK Makov: Matej Pavlica 861221,

o 16:45 hod. zo stretnutia V. ligy skupina A dospelých Rudinská-Strečno R: Michal Lepieš, DZ: Peter Králka, FK Rudinská: Miroslav Grešák HU, Jaroslav Buček 920107.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     KR sa zaoberala sťažnosťou FK Brusno v súvislosti so stretnutím 9. kola 4. ligy sk. Juh               B. Štiavnica – Brusno (R Martin, AR 1 Mačuda, AR 2 Holas, DZ Zdechovan) , kde R stretnutia nesúhlasil s hodnotením DZ. Po vzhliadnutí inkriminovaných situácií v stretnutí na videozázname KR skonštatovala, že R stretnutia sa dopustil chýb v tom, že v 29 min. a 75 min. neuznal regulárny gól . Pri dosiahnutých góloch hráčmi FK Brusno neboli porušené pravidlá futbalu . V 89 min. sa jednalo o sporný moment , ale z uvedeného video záznamu sa nedá posúdiť , či sa jednalo o hráča MH alebo v postavení MH. Z uvedených dôvodov bola R stretnutia znížená  známka z 7,4 na 6,9 a KR pozastavuje delegovanie R na tri stretnutia . Poplatok 10 € sa vracia FK Brusno.

2.     KR sa zaoberala stretnutím 5. ligy sk. D, D. Strehová – Príbelce (R –Rybár, AR1 Gača, AR2 Machyniak , DZ Hnilica). Po vzhliadnutí inkriminovaného momentu na videozázname KR dospela k záveru, že gól R nesprávne uznal, nakoľko došlo k priestupku. Poplatok 10 € sa vracia FK D. Strehová.

3.      KR sa na základe vyhodnotenia klubu zaoberala stretnutím V. Krtíš – Lip. Štiavnica, kde FK Lip. Štiavnica znížila R Jakubjakovi známku na 5,0 a oboch AR Nemček a Urda hodnotila ako slabí, a zaplatilo poplatok za prerokovanie. KR žiada predložiť videozáznam z uvedeného stretnutia najneskôr do 26. 10. 2011. Konečné stanovisko zaujme KR na svojom najbližšom zasadnutí po videoanalýze stretnutia.

4.     KR žiada videozáznam na základe sťažnosti a zaplatenia poplatku zo stretnutia 5. ligy sk. C , Pliešovce – Sásová  najneskôr do 26.10.2011. KR predvoláva R Kostúrsky Štefan a DZ Konečný Ľubomír na svoje najbližšie zasadnutie dňa 3.11.2011 o 16,30 hod.

5.     FK Bešeňová nepredložila po opakovanom upozornení videozáznam na KR zo stretnutia Bešeňová – T. Kľačany . KR odstupuje FK Bešeňová na DK SsFZ a navrhuje uloženie pokuty v sume 300 Eur.

6.     KR sa zaoberala stretnutím 5. ligy , Repište – Slov. Ľupča (R – Maga, DZ Alakša). Po vzhliadnutí inkriminovaného momentu na videozázname KR dospela k záveru, že  R správne vylúčil hráča za surovú hru , ale v zápise o stretnutí nepopísal priestupok za čo hráča vylúčil.

R Maga je v riešení a DZ p. Alakšovi pozastavuje delegovanie na dve stretnutia .

7.     KR uvoľňuje činnosť pre R p. Jačmeník

9.   Program Talent sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach v dňoch 25. -27 .11.2011. Program bude zaslaný poštou .

10. KR v súlade s platnými  Zásadami pre činnosť R a DZ pozastavuje delegovanie na stretnutia od 24. 10. 2011 z dôvodu oneskorené zaslanie Zápisu o stretnutí nasledovným R: Jaroščiak (Mojš – O. Jasenica),Žabka (Podbrezová – R. Sobota), Behančin (D. Tižina- Predmier), Vojtuš (Ludrová – Bobrov) , Osvald ( Vinica- Tomášovce), Balázsik (Čadca- Badín) , Martvoň ( Habovka- O. Jasenica), Čambora R. (S. Bystrica- Turzovka), Šuška (Predmier- Belá), Náther (Bobrov- Bešeňová), Kyzek J. ( Tachty- Čebovce), Dibdiak (Rosina- Turzovka), Oslanec (Kremnica- Kováčová), Ježík (Ružomberok B – L. Mikuláš), Lauer (Podbrezová B- Prešov B), Sikora (Martin- Žiar), Korenčík (Kotr. Lúčka- Rosina), Nagy (Hnúšťa- V. Blh), Korenčík (Bytča- Zvolen), Golian (Žarnovica. B. Štiavnica), Martin (Divín- Krupiná), Dibdiak (O.Polhora – Istebné), Martvoň (D.Kubín- K.N. Mesto), Ligas ( L. Mikuláš- Podbrezová B) Kapusta (L. Mikuláš- Podbrezová B), Jakubjak (Námestovo – D.Kubín), Riša (B. Bystrica- R. Sobota), Drozd ( Čadca- Žilina), Truban B. ( Žiar- Ružomberok) . KR ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,- €  . Menovaní uhradia poplatok do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a fotokópiu o úhrade zašlú elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

11.  KR dôrazne upozorňuje R na dôsledné sledovanie DL ako aj Spravodajcov SsFZ (vrátane zmien delegácií). V prípade zistenia dvojitej delegácie sú R povinní ihneď kontaktovať (telefonicky, príp. e-mailom) vedúceho obsadzovacieho úseku p. Balka. Uvedenú informáciu je potrebné zverejniť v Spravodajcovi SsFZ

12   Osravedlnenia R:  Holas 29.-30.10.

13   Ospravedlenie  DZ:Doboš  17.-29.10.     

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2011 – finálový turnaj na miniihrisku  MFK Lokomotíva Zvolen – výsledky: kategória chlapci – ročník narodenia 2000 - 1. FC VION Zlaté Moravce, 2. FK Senica, 3. Dukla Banská Bystrica, 4. MFK Dubnica, 5. 1.FC Tatran Prešov, 6. ŠK Slovan Bratislava, 7. MŠK Žilina, 8. MFK Zemplín Michalovce; kategória dievčat – ročník narodenia 1996 – 1. Slovan Duslo Šaľa, 2. ŠTICH Humenné, 3. FO Ajax Pakostov, 4. ŠKF Žirafa Žilina, 5. ŠK Slovan Bratislava

2.    TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2011 (štvrtok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie, 4. triedy  / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na peterstefanak@gmail.com do 03. novembra 2011. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

MaK 20. 10. 11 zamieta podľa čl. 12 PP tieto prestupy:

  1. Klokták Peter 780214ŠK Demänová – OŠK Bešeňová
  2. Holý Drahomír 691020 OŠK Jamník – OŠK Bešeňová
  3. Žuffa Jaroslav 810423 OŠK Jamník – OŠK Bešeňová

Prestupový lístok Petra Klotáka z ŠK Demänová spĺňa všetky podmienky, ktoré stanovuje prestupový poriadok a preto nemohol byť neprerokovaný (aj napriek prípisu funkcionárov ŠK Demänová).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Sekretariát rozoslal v týchto dňoch faktúry skutočných nákladov za R a DZ družstiev mládeže za mesiac september. Doteraz však neeviduje úhradu faktúr za mesiac august 2011 od FK: Blatnica, D. Hričov, D. Kubín, H. Nemce, Hôrky, Kremnička, Lučenec, Radzovce, MŠK R. Sobota, Tempus RS, Sihelné, Trnavá Hora a Vidiná. Dôrazne upozorňujeme na splatnosť uvedených faktúr, v prípade že faktúru neobdržali – kontaktovať sekretariát SsFZ.

2.    Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 25. 10. 2011 videozáznam, výhradne na DVD nosiči (nezakódované), z MFS:  Predmier – Makov, Rudinská – Strečno, Poltár – Fiľakovo (všetko DK), V. Krtíš – L. Štiavnica, Pliešovce Sásová (KR)

3.    Zároveň dôrazne upozorňujeme, že účet 0305642565/0900 bol zriadený VÝHRADNE na platby súvisiace s bezhotovostným vyplácaním R a DZ a je neprípustné ho využívať na iné platby. Pri každej platbe na tento účet uvádzajte bezpodmienečne variabilný symbol resp. č. faktúry.

 

 

              Zmena DL č.12 a 13

Divín-Málinec IV.liga sk.Juh-23.10. ( R Kratochvíla  za Mikloša )

Poltár-B.Štiavnica IV.liga sk.JUH-23.10.  ( R Mikloš  za  Kratochvíla )

Detva-Tisovec II.ligaaMŽ sk.Juh-22.10.  ( Jamrich  za  Dodoka )

Badín-Č. Balog II.liga SŽ a MŽ-23.10.  ( Grenčík  za  Dodoka )

Kováčová-H.Nemce V.liga dor.sk.“C“-22.10. ( Kratochvíla  ObFZ-ZV ) nová

Makov-Družst. Belá IV.liga Sever-23.10. ( Janíček  za  Tarabu )

Jupie BB-Kováčová Iv.liga-Juh-23.10.  ( Gyorgy  za  Martina )

V.Krtíš-Žiar III. LSD a MD-22.10. ( Janošík  Havran  Polomský ) nová

D.Kubín-Fiľakovo III. LSD a MD-23.10. ( Krajčí M. Urban  ObFZ-DK ) nová

L.Lúčka-Kalinovo MR Stred-22.10. ( Halfár Moják Ježík )- zmena termínu

 

Kremnička-MFK N. Baňa III. LSD a MD-28.10. ( Adamec Žubor Belko ) zmena termíbu !

Hajnačka-D.Strhová V.liga sk.“D“-30.10. ( Ľupták  za  Jodasa )

Hajnačka-Tisovec V.liga sk.“D“ -30.10. ( Ľupták  za  Jodasa )

Sl.Lupča-Sásová V.liga sk.“C“-29.10. ( Guži  za  Jamricha )

Martin-Sp.N.Ves II. LSD a MD-28.10. ( Korenčík  za  Ondáka )

Žilina-Ružomberok I. LSŽA a B- 27.10. ( Očenáš  za  Ondáka )

Černová-Likavka V. liga sk.“B“-30.10.  (  Poliak M.  za  Vojvoda )

LM Palúdzka-Dúbrava V.liga sk.“B“-30.10. ( Vojvoda za Poliaka )

Klin-T. Kľačany V.liga sk „B“-30.10. ( Moják  za  Maderu  )

Kremnička-N.Baňa III. LSD a MD-28.10. ( Adamec Dian Frontová Králka ) nová

Žiar-Bytča III. LSD a MD-29.10.  (  Belko  za  Weiss )

Bacúch-Žarnovica IV.liga dor.sk.Juh-30.10 ( Spišák  ObFZ-BB )

Braväcovo-Kováčová V.liga dor.sk.“C“-29.10. ( Roštár  ObFZ-BB )

Dukla BB.-L.Mikuláš I. liga MŽ-29.10. ( Žubor  )

Čadca-Podbrezová I. lida MŽ- 28.10. ( Drozd )

 

Oprava obsadenia V.liga dor.sk,“A-13.kolo 30.10. o 11.30 hod.

 

Predz.           Raková-Belá            Kosturský  Zelezník               Droppa

Predz.          Terchová-Čadca B   Pańko  Baranček                   Borcovan

                    Čierne-S. Bystrica    Ploštica   ObFZ-CA

Ne.11.oo     Teplička – Kotešová   ObFZ-ZA

Predz.          Rosina-D.Hričovc           Čuboň    Štrba

14.3o           Turzovka-Strečno           Vozár      Šupej

14.3o           Radoľa- Zborov               Taraba    ObFZ-CA