28. 10. 2011

Spravodajca č. 17/2011-12

 

Zápisy zo stretnutí hraných v dňoch 29. a 30.10.11 zaslať listom 1. triedy doporučene v pondelok 31.10.11 do 12:00 hod. a správy DZ najneskôr v utorok 01.11.11 e-mailom do 12:00 hod.

 

Tradičné porady vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaží sa uskutočnia:

V. liga sk. A a B

31. 10. 2011 (pondelok) o 16.00 v penzióne Svätý MitroTurč. Kľačanoch,

V. liga sk. C a D

4. 11. 2011 (piatok) o 16.00 v Detve v hoteli Detva,

IV. liga sk. SEVER

7. 11. 2011 (pondelok) o 16.00 v penzióne Esprit v Sučanoch,

IV. liga sk. JUH

8. 11. 2011 (utorok) o 16.00 v Divadelnej reštaurácii vo Zvolene,

Majstrovstvá regiónu

11. 11. 2011 (piatok) o 14.00 v B. Bystrici  (miesto konania upresníme) - súbežne sa uskutoční aj spoločné stretnutie TMK SsFZ s trénermi MR.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Hliník n. Hronom hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 11. kola IV. ligy J Revúca – Hliník n. Hronom s priznaním 3 bodov a skóre 3 : 0 v prospech FK Revúca.

2.      ŠTK prerokovala protest FK Ludrová voči oneskorenému začiatku stretnutia V. ligy B Vrútky – Ludrová a po vypočutí delegáta stretnutia p. Majsniara, konštatuje neopodstatnené čerpanie čakacej doby zo strany FC Vrútky. ŠTK SsFZ zaslaný podnet odmieta a s návrhom finančného postihu pre FC Vrútky odstupuje prípad DK SsFZ.

3.      ŠTK prerokovala námietku TJ Málinec voči neoprávnenému štartu hráča v stretnutí IV. ligy J Divín – Málinec s rozhodnutím oprávnenosti štartu hráča D13 Peter Rutkay v tomto stretnutí. Nakoľko však boli v tomto stretnutí zo strany R a DZ porušené Zásady pre činnosť a hodnotenie R a DZ SsFZ, odstupujeme prípad KR SsFZ.

4.      Stanovisko k žiadosti o prešetrenie oprávnenosti štartu hráča FK V. Blh Milana Baldovského bude zaslané FK Vinica v elektronickej podobe.

5.      Schvaľujeme zmeny termínov MFS :

1.      13.kolo V. liga C Sl. ĽupčaSásová dňa 29.10.2011 o 14,00 hod.

2.      13. kolo MRS – L. Lúčka – Kalinovo dňa 29.10.2011 o 14,00 hod.

6.      Prerokované námietky kapitánov v stretnutiach: Skalité – Bytča (D+H – odstúpené DK SsFZ)

7.      Oneskorené začiatky stretnutí: O. Veselé – Sučany (neskorý príchod H), Poltár – B. Štiavnica (technické príčiny H), Likavka – T. Štiavnička (technické príčiny).

8.      Pre administratívne nedostatky v stretnutí V. ligy A Strečno – Rajec a porušenia RS SsFZ čl. XX/11,13, odstupujeme na riešenie DK SsFZ : R Staník, DZ Marek, kapitána družstva D a H.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 13. kola IV. ligy dorast sk. JUH Bacúch – Žarnovica 6. 11. 11 o 13.00 na ihr. FK Beňuš. FK Bacúch uhradí na účet SsFZ 10 € za predelegovanie.

2.      Kontumuje MFS:

a)    12. kola V. ligy dorast sk. C Stožok – Sielnica priznáva 3 bofy a skóre 3:0 v prospech FK Stožok podľa SP čl. 100/b,

b)    12. kola  V. ligy dorast sk. D Č. Balog – Cinobaňa priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Č. Balog podľa SP čl. 100/e.

c)    10. kolo V. ligy dorast sk. C Látky – Sielnica priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti v prospech FK Látky podľa SP čl. 100/e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-424 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2011-12 a podkladov HK SsFZ (doposiaľ nepredloženie dokladu o úhrade nedoplatku), DK oznamuje FK, že podľa DP 2-9 má naďalej nepodmienečne zastavenú činnosť dňom 10.10.11 za neuhradenie pokuty Horné Hámre (20 €) družstvo dorastu. Prípadný trest za štart družstva v stretnuti jesennej časti ročníka 2011/2012 v nepodmienečne zastavenej činnosti budú udelené po poslednom kole jesennej časti ročníka 2011/2012.

D-474 Jaroslav Buček 920107 Rudinská 6 SN od 17.10.11, 1-3b,

D-475 Miroslav Grešák HU FK Rudinská dospelí 4 mesiace nepodmienečne od 17.10.11 do 16.2.12, 1-3b, uhradiť     7 €,

D-476 FK Rudinská dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 16.10.11 a neospravedlnenú neúčasť na rokovaní DK dňa 27.10.11,

D-477 Na základe výsledku prešetrenia previnenia na KR SsFZ Peter Venglarčík tréner FK Sásová dospelí 3 SN od 17.10.11, 1-3a (previnenie v stretnutí dňa 16.10.2011),

D-478 Na základe výsledku prešetrenia previnenia na KR SsFZ Tomáš Ondrejka 820511 Sásová 1 SN od 17.10.11,     1-5a,

D-479 FK Pliešovce dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť divákov v stretnutí dňa 16.10.11,

D-480 FK Sásová dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za nešportové správanie sa trénera a hráča v stretnutiach dňa 16.10.11 a 23.10.11,

D-481 Peter Venglarčík 730224 Sásová DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného (previnenie v stretnutí dňa 23.10.11),

D-482 Juraj Bajza asistent trénera FK Predmier dospelí 3 mesiace nepodmienečne od 17.10.11 do 16.1.12, 1-6-2a, uhradiť 7 €,

D-483 FK Predmier dospelí zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 27.10.11 a pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d za napadnutie hráča asistentom trénera po stretnutí dňa 16.10.11. FK Predmier uhradí náležitosti R Marek Remeň vo výške 7,08 €, DZ Antonín Piaček vo výške 7,08 € a FK Makov vo výške 11,10 € za účasť na zasadnutí DK. DK previnenie odstupuje ŠTK SsFZ.

D-484 Michal Kminiak 861009 Banská Štiavnica DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-485 Ivan Javorský vedúci družstva FK Banská Štiavnica dospelí 4 SN od 27.10.11, 1-10,

D-486 Pavol Hromádka vedúci družstva FK Lutila dospelí 4 SN od 17.10.11, 1-3b, doplatiť 7+7 €,

D-487 František Malík 941119 Čierne 2 SN od 17.10.11, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-488 Michal Belko 890824 Strečno 1 SN od 17.10.11, 1-5a, doplatiť 7+7 €,

D-489 Lukáš Vedra 950104 Kováčová 1 SN od 17.10.11, 1-4a, doplatiť 3 €,

D-490 Martin Gajdošík 870806 Vrútky 4 SN od 24.10.11, 1-6-1a,

D-491 Stanislav Krahulec 810323 Veľký Blh DK hráčovi dňom 24.10.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-492 Na návrh ŠTK SsFZ FK Vrútky dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za zavinenie oneskoreného začiatku stretnutia dňa 15.10.11,

D-493 Zoltán Kuzma 770519 Nenince DK hráčovi dňom 24.10.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-494 Miroslav Kéry tréner FK Hrnčiarska Ves dospelí 6 SN od 24.10.11, 1-3b,

D-495 FK Hrnčiarska Ves dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť trénera v stretnutí dňa 23.10.11,

D-496 Andrej Tremboš 930605 Čadca B 2 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-497 Ján Ševec 931201 Čadca B 2 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-498 Peter Vlček 871025 Dražkovce 1 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-499 Pavel Hrnčiar 750710 Málinec 2 SP do 30.6.12, 1-4a,

D-500 Dávid Heglas 930804 Staškov 4 SN od 24.10.11, 1-6-1b,

D-501 FK Staškov dorast pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti vedúceho družstva v stretnutí dňa 23.10.11,

D-502 Peter Mydlo 930320 Pliešovce 6 SN od 24.10.11, 1-3b,

D-503 Igor Tatranský 780405 Rosina 2 SP do 30.6.12,  1-1a,

D-504 Richard Gróf 930914 Rosina 4 SN od 24.10.11, 1-3b,

D-505 Ladislav Moravčík 800801 Detva 3 SN od 24.10.11, 1-3b,

D-506 Ján Paulišin tréner FK Detva dospelí 4 SN od 24.10.11, 1-3b,

D-507 Jozef Matuška 830503 Tomášovce 3 SN od 24.10.11, 1-3a,

D-508 Martin Berky 940126 Klenovec 5 SN od 24.10.11, 1-3b,

D-509 Michal Klinčík 951029 Brusno 2 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-510 Miroslav Laclavík 770831 Ludrová DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-511 Roman Sochor 770527 Štiavnické Bane 4 SN od 24.10.11, 1-6-1b,

D-512 Matej Šamaj 921113 Bytča 1 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-513 Jakub Letko 950407 Bytča 3 SN od 24.10.11, 1-2b, 

D-514 FK Selce dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť asistenta trénera v stretnutí dňa 23.10.11,

D-515 Na návrh ŠTK SsFZ podľa čl. 14 DP a kap. XX. bod 13 RS 2011/12, DK začína disciplinárne konanie voči Tomáš Staník R za nesprávne uvedenie ŽK v zápise o stretnutí V. ligy skupina A dospelých Strečno-Rajec. DK žiada KR SsFZ o predloženie návrhu trestu R v zmysle DP 3-4c.

D-516 Na návrh ŠTK SsFZ podľa kap. XX. bod 13 RS 2011/12 Jozef Jakubes 780328 Rajec, hráč v termíne do 2.11.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (podpísanie zápisu o stretnutí V. ligy skupina A dospelých Strečno-Rajec bez ŽK uvedených v zmysle RS 2011/12) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-517 Na návrh ŠTK SsFZ podľa kap. XX. bod 13 RS 2011/12 Róbert Vojvoda 711218 Strečno, hráč v termíne do 2.11.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (podpísanie zápisu o stretnutí V. ligy skupina A dospelých Strečno-Rajec bez ŽK uvedených v zmysle RS 2011/12) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-518 Na návrh ŠTK SsFZ podľa kap. XX. bod 13 RS 2011/12, DK odstupuje KR SsFZ na riešenie Jozef Marek DZ za nedostatočnú kontrolnú činnosť pri osobných trestoch v zápise o stretnutí V. ligy skupina A dospelých Strečno-Rajec,

D-519 Lukáš Stieranka 970103 Hnúšťa 2 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-520 Arpád Lázok 980824 Hnúšťa 3 SN od 24.10.11, 1-6-1b,

D-521 DK odstupuje KR SsFZ list FK Hnúšťa ohľadom stretnutia III. ligy skupina D SŽ Hnúšťa-Kalinovo,

D-522 Marcel Bednár 750702 Trstená DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-523 Ján Krišanda 941029 Dolný Kubín 3 SN od 24.10.11, 1-2b,

D-524 Tomáš Urc 840906 Revúca 1 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-525 DK ruší doplatok 7 € u trestu uvedeného pod D-469 Peter Chromý 860929 Pliešovce,

D-526 Marek Zemko 940701 Sliač 2 SN od 24.10.11, 1-4a,

D-527 Lukáš Mesík 960721 MFK Banská Bystrica 2 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-528 Filip Pajta 950410 MFK Banská Bystrica 5 SN od 24.10.11, 1-6-1b,

D-529 FK Predmier dospelí pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia dňa 16.10.11 podľa nariadení SsFZ,

D-530 Patrik Keresztés 961002 Fiľakovo 2 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-531 Ján Šimkovič tréner FK Očová dorast, menovaný v termíne do 2.11.11 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu previneniu (nerešpektovanie rozhodnutia DK v stretnutí dňa 23.10.11 – pôsobenie ako funkcionár na hráčskej lavičke v stretnutí ) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-532 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 10.10.11:

           Róbert Vojvoda 711228 Strečno,

D-533 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 17.10.11:

           Miloš Maslakovič 890903 Ďanová,

           Peter Šupina 801116 Rajec,

D-534 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 24.10.11:

           Patrik Čupa 900627 Rudinská,

           Ivan Tužinský 890602 Nová Baňa,

           Slavomír Želiar 840318 Repište,

           Jaroslav Baran 791006 Slovenská Ľupča,

           Ladislav Hurík 761209 Slovenská Ľupča,

           Juraj Záturecký 890109 Pliešovce,

           Martin Matúš 820309 Kysucký Lieskovec,

           Michal Holub 851207 Oravské Veselé,

           Miloš Mušák 891105 Oravské Veselé,

           Michal Novák 810924 Hrnčiarska Ves,

           Peter Segeč 830301 Tomášovce,

           Lukáš Hykl 900205 Turčianske Kľačany,

           Marian Štefaničiak 830920 Turčianska Štiavnička,

           Marek Ďanovský 740419 Mošovce,

           Peter Michálek 880112 Štiavnické Bane,

           Martin Turák 840523 Kováčová,

           Sergej Čabala 840907 Brusno,

           Štefan Chrenovský 850127 Brusno,

           Jozef Vozár 850325 Čierny Balog,

           Marek Čonka 880926 Divín,

D-535 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný čl. 31 bod 2 DP:

           Štefan Bálint vedúci družstva FK Tisovec SŽ zamieta sa,

           Ján Rosiar tréner FK Tisovec SŽ zamieta sa,

           Milan Supuka 941217 Žarnovica zmena zvyšku trestu na jedno stretnutie podmienečne do 30.6.12,  

           Marek Hlušák 841226 Liptovský Mikuláš Palúdzka zamieta sa,  

           Jakub Gajdoš 940907 Sliač zamieta sa,   

           Marek Matuška 930128 Vrútky zamieta sa, 

           Michal Kľago 860425 Povysoká zamieta sa porušenie čl. 31 bod 2 DP,

D-536 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Pavol Ganobčík 890429 Klin chýba poplatok za 4 ŽK,

           Matej Mišek 760920 Klin chýba poplatok za 4 ŽK,

           Peter Švába 821025 Bobrov chýba poplatok za 4 ŽK,

           Miroslav Láclavík 770831 Ludrová chýba poplatok za 4 ŽK,

           Patrik Pál 911108 Príbelce chýba poplatok za 4 ŽK,

           Vojtech Ruszó 790819 Hajnačka chýba poplatok za 4 ŽK,

           Marian Ladňák 850411 Turany chýba poplatok za 4 ŽK,

           Michal Gončár 741011 Čadca chýba poplatok za 4 ŽK,

           Lukáš Martoník 920216 Kotrčina Lúčka chýba poplatok za 4 ŽK,

           Július Fodor 930513 Jesenské chýba poplatok za ČK,

           Rastislav Petrek 800505 Tvrdošín chýba poplatok za 4 ŽK,

           Miroslav Michalík vedúci družstva FK Staškov dorast chýba poplatok,

           Michal Capko 930801 Rajec chýba poplatok za ČK,

           Kristián Lednický 950918 Biely Potok chýba poplatok za ČK,

           Ján Caban asistent trénera FK Selce dospelí chýba poplatok,

D-537 DK predvoláva na zasadnutie dňa 3.11.11:

o 16:00 hod. zo stretnutia IV. ligy skupina sever dospelých Skalité-Bytča FK Skalité: Ján Holák HU, FK Bytča: Ján Rakovan asistent trénera, Jozef Šelmek prezident FK,

o 16:45 hod zo stretnutia V. ligy skupina A dospelých Stará Bystrica-Terchová dospelých R: Lukáš Pšenák, DZ: Ľubomír Polonec, FK Stará Bystrica: Anton Ficek HU, Miroslav Griga prezident FK, FK Terchová: Ján Kováč vedúci družstva, Róbert Boženík prezident FK.          .

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Oneskorené zápisy: Bútora (L. Štiavnica – Z. Poruba), Baranček (Skalité – Bytča), Drozd (Kotešová – Bánová), Pšenák (S. Bystrica – Terchová), Melicher (Nenince – V. Blh), Ježík (K.N.Mesto – Čadca), Baranček (Námestovo – L. Mikuláš), Majerčík (Čadca – D. Kubín), Bútora (Ružomberok – Jupie BB), Balázsik D. (Zvolen - Lučenec), Nagy H.Hámre – Detva, Katrenčík (Dlhá – Tvrdošín), Guži (Tornaľa – Hriňová), Ďurčák (O. Jasenica – O. Veselé).  KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

2.     Osravedlnenia R:  Holas 29.-30.10.

3.     Ospravedlenie  DZ:

Doboš  17.-29.10. 

Hrmo-  29.-30.10.

Hurík -  29.10.

4.     KR žiada videozáznam na základe sťažnosti a zaplatenia poplatku zo stretnutia 5. ligy sk. C , Pliešovce – Sásová  najneskôr do 26.10.2011. KR predvoláva R Kostúrsky Štefan a DZ Konečný Ľubomír na svoje najbližšie zasadnutie dňa 3.11.2011 o 16,30 hod.

5.     Program Talent sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach v dňoch 25. -27 .11.2011. Program bude zaslaný poštou .

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2011 (štvrtok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, 4 triedy / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na peterstefanak@gmail.com do 03. novembra 2011. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

2.   Po dohode s TR SFZ bude vyššie uvedený doškoľovací seminár možnosťou na predĺženie platnosti licenčného preukazu aj pre trénerov 2. triedy / UEFA A licencie. Podmienky účasti sú uvedené v bode 1.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Sekretariát rozoslal v týchto dňoch faktúry skutočných nákladov za R a DZ družstiev mládeže za mesiac september. Doteraz však neeviduje úhradu faktúr za mesiac august 2011 od FK: Blatnica (fa 180 23 €), D. Hričov (fa 188 70 €), D. Kubín (fa 189 459 €), H. Nemce (fa 193 50 €), Hôrky (fa 196 72 €), Kremnička (fa 203 127 €), Lučenec (fa 209 300 €), Radzovce (fa 218 23 €), Tempus RS (fa 220 182 €), Trnavá Hora (fa 228 105 €) a Vidiná (fa 231 35 €) odstupujeme na doriešenie DK.

2.     Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 2. 11. 2011 videozáznam, výhradne na DVD nosiči (nezakódované), z MFS:  Nenince – V. Blh, Skalité – Bytča, St. Bystrica - Terchová (všetko DK), V. Krtíš – L. Štiavnica - opakovane, Št. Bane - Revúca ( obe KR).

3.     Pracovná porada sekretárov a matrikárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ sa uskutoční 14. 11. 2011 (pondelok) o 11.00 v penzióne Slniečko v Tajove.

4.     Spoločné zasadnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 10. 11. 2011 o 16.30 v reštaurácii U Vinca v B. Bystrici.

5.     Zasadnutie VV sa uskutoční 11. 11. 2011 o 10.00 v B. Bystrici.

 

Zmena DL č.13 – DZ

Predmier-Or.Veselé ( DZ Mastiš za Piateka )

Medzibrod-Žarnovica ( DZ Piatek za Mastiša )

Málinec – Poltár ( DZ J. Hrčka za Hrmu )

Vrútky-Dražkovce ( DZ Marek za Huríka )

T.Štiavnička-Ludrová ( DZ Hurík za Mareka )

Čadca- V. Krtíš III. LSD-29-10. ( DZ Macek za Kolibáča )

H. Hámre-Dudince ( DZ D. Hrčka- zrušený )

              Zmena DL č.13

L.Lúčka-Kalinovo MR Stred-29.10. ( Halfár Moják Ježík  Roštár )- zmena termínu

Hajnačka-D.Strhová V.liga sk.“D“-30.10. ( Ľupták  za  Jodasa )

Hajnačka-Tisovec V.liga dor. sk.“D“ -30.10. ( Ľupták  za  Jodasa )

Sl.Lupča-Sásová V.liga sk.“C“-29.10. ( Guži  za  Jamricha )

Martin-Sp.N.Ves II. LSD a MD-28.10. ( Korenčík  za  Ondáka )

Žilina-Ružomberok I. LSŽA a B- 27.10. ( Očenáš  za  Ondáka )

Černová-Likavka V. liga sk.“B“-30.10.  (  Poliak M.  za  Vojvoda )

LM Palúdzka-Dúbrava V.liga sk.“B“-30.10. ( Vojvoda za Poliaka )

Klin-T. Kľačany V.liga sk „B“-30.10. ( Moják  za  Maderu  )

Kremnička-N.Baňa III. LSD a MD-28.10. ( Adamec Dian Frontová Králka ) nová

Žiar-Bytča III. LSD a MD-29.10.  (  Belko  za  Weiss )

Bacúch-Žarnovica IV.liga dor.sk.Juh-30.10 ( Spišák  ObFZ-BB )

Braväcovo-Kováčová V.liga dor.sk.“C“-29.10. ( Roštár  ObFZ-BB )

Dukla BB.-L.Mikuláš I. liga MŽ-29.10. ( Žubor  )

Čadca-Podbrezová I. liga MŽ-29.10. ( Drozd )

MFK BB-Fiľakovo II.ligaaMŽ sk.Juh-28.10. (Adamec za Urdu )ihr.Jakub                                  

Fomat MT-MMFK BB MR-dosp.-29.10. ( Urda za Fábriho )

Fiľakovo-R.Sobota III.LSD aMD-30.10. ( Urda za Fábriho )

Hriňová-Jesenské IV.liga sk Juh-30.10. ( Adamec za P. Žiaka )

Jupie BB-Fomat MT I.liga MŽ-29.10. ( Golián za Kratochvíla )

Očová-Pliešovce V.liga sk.“C“ dor.-29.10. ( Valentýni za Košárnika )

Vrutky-Trstená II.liga SŽ a MŽ sk.Sever-29.10. Nemček Dvorštiak )nová

Zuberec-Lisková V.liga dor. Sk.“B“-2910. ( Martvoň Pšenák )

Podbrezová-Čadca I.LSŽA-B-28.10. ( P. Turňa za Lauera )

Šálková-Krupina IV.liga dor. Sk.Juh-29.10. ( Tapfer  Kollár )

Tomášovce-Sklabiná V.liga s.“D“-30.10. ( Kollár Truban Ben. Truban M. P.Budač ) nová

Tomášovce-Halič V.liga dor.sk.“D“-30.10. ( Truban Ben. Truban M. P. Budač P. )nová

Detva-Priechod V.liga sk.“C“- 30.10. ( Rybár Geče Katreniak Králik ) nová

Čadca-V. Krtíš III. LSD sa hrá So.-29.-10.- Zmena

H.Hámre-Dudince V.liga dor.sk.“C“-30.10. ( ObFZ-ZH ObFZ-ZH ) nová

Bacúch-Žarnovica IV.liga sk.Juh dor.- sa hrá 6.11. o 13.oo hod- zmena !!

Or.Jasenica-Varín II.liga SŽ aMŽ-30.10. ( Pšenák )

 

DL č.14 na 5.- 6.11. zverejníme v STREDU  2.11.2011 !!