4. 11. 2011

Spravodajca č. 18/2011-12

 

Porady vedenia SsFZ so zástupcami FK jednotlivých súťaží:

Tak, ako sa už stalo viacročnou tradíciou, pripravuje vedenie SsFZ pracovné stretnutia so zástupcami futbalových klubov podľa jednotlivých súťaží dospelých. Poslaním týchto stretnutí je informovať Vás o aktuálnom dianí vo futbalovom hnutí, zhodnotiť priebeh jesennej časti príslušných súťaží z pohľadu jednotlivých odborných komisií. Neoddeliteľnou súčasťou rokovaní je aj priestor pre vyjadrenie Vašich názorov a pripomienok k priebehu jednotlivých súťaží, návrhov a podnetov na skvalitnenie riadenia súťaží prípadne zmenu, resp. doplnenie príslušných noriem. Ďalšími námetmi sú pripomienky k systému bezhotovostného styku medzi delegovanými osobami na MFS a futbalovými klubmi, prípadne informácie o pripravovanej elektronizácii v SFZ a vôbec témy, na ktoré pri väčších stretnutiach (konferencie, aktívy) nezostáva primeraný priestor. Stretnutia sa uskutočnia:

IV. liga sk. SEVER – 7.11.2011 (pondelok) o 16,00 v penzióne ESPRIT v Sučanoch – v smere od Martina, na svetelnej križovatke, odbočiť vpravo;

IV. liga sk. JUH  - 8.11.2011 (utorok) o 16,00 v Divadelnej reštaurácii vo Zvolene;

Majstrovstvo regiónu STRED – 11.11.2011 (piatok) o 14,00 hod v priestoroch penziónu Olympia v B. Bystrici – Radvani, kde sa súbežne uskutoční (ako vlani) spoločné pracovné stretnutie TMK SsFZ s trénermi družstiev Majstrovstiev regiónu STRED.

 Dovoľte  aby sme Vás touto cestou čo najsrdečnejšie pozvali na uvedené stretnutie. Počet zástupcov jednotlivých FK v zásade neobmedzujeme (privítame účasť aj ďalšieho funkcionára FK, prípadne  trénera) s kapacitných dôvodov však počítame s účasťou dvoch zástupcov z jedného FK (porada družstiev Majstrovstiev regiónu STRED troch).

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2011/2012.

2.      Prerokované námietky kapitánov družstiev : Z. Poruba – KNM (H – neopodstatnená), Pliešovce – Šálková (H – neopodstatnená)

3.      Oneskorené začiatky stretnutí : Belá – Tvrdošín (opodstatnené – porucha autobusu H)

4.      Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2011/2012 je stanovený na 25. marca 2012 s UHČ o 15,00.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.      Kontumuje MFS 13. kola:

a)    III. ligy MD Bánová – B. Bystrica priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Bánová podľa SP čl. 100/b,

b)    III. ligy MD Zvolen – D. Kubín priznáva 3 body a skóre 7:0 ponecháva v platnosti prospech FK Zvolen podľa SP čl. 100/e,

c)    III. ligy MD Žiar – Bytča priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech FK Žiar podľa SP čl. 100/e,

d)    V. ligy dorast sk. A Teplička – Kotešová priznáva 3 body a skóre 6:0 ponecháva v platnosti prospech FK Teplička podľa SP čl. 100/e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-538 Stanislav Krahulec 810323 Veľký Blh 6 SN od 24.10.11, 1-6-1b,

D-539 Zoltán Kuzma 770519 Nenince 4 SN od 24.10.11, 1-6-1b,

D-540 Na návrh KR SsFZ Tomáš Staník R 4 SN od 3.11.11, 3-4c, uhradiť 7 €,

D-541 Jozef Jakubes 780328 Rajec DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného, uhradiť   7 €,

D-542 Róbert Vojvoda 711218 Strečno DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-543 Ján Šimkovič tréner FK Očová dorast 4 SN po uplynutí predchádzajúceho trestu, 1-10,

D-544 FK Očová dorast pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nerešpektovanie rozhodnutia DK trénerom družstva v stretnutí dňa 23.10.11,

D-545 Július Fodor 930513 Jesenské 2 SN od 24.10.11, 1-5a,

D-546 Miroslav Michalík vedúci družstva FK Staškov dorast 6 SN od 24.10.11, 1-3b, doplatiť 7+7 €,

D-547 Michal Capko 930801 Rajec 3 SN od 24.10.11, 1-6-1a, 

D-548 Kristián Lednický 950918 Biely Potok 4 SN od 24.10.11, 1-2b, doplatiť 3+3 €,

D-549 Ján Caban asistent trénera FK Selce dospelí 4 SN od 24.10.11, 1-3b, doplatiť 7+7 €,

D-550 Viktor Rék 930608 Nenince 2 SN od 31.10.11, 1-5a,

D-551 Róbert Zivák 940925 Nenince 2 SN od 31.10.11, 1-5a,

D-552 FK Stará Bystrica dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov v a po stretnutí  a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 23.10.11,

D-553 FK Terchová dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov po stretnutí dňa 23.10.11,

D-554 Jozef Rosík 970907 Čierny Balog 1 SN od 31.10.11, 1-4a,

D-555 Na návrh HK SsFZ FK Sihelné dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 22.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-556 Na návrh HK SsFZ FK Dolný Hričov dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia  nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 22.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-557 Na návrh HK SsFZ FK Čierne dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 23.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-558 Na návrh HK SsFZ FK Horné Hámre dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 23.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-559 Na návrh HK SsFZ FK Halič dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 16.10.11 a 23.10.11 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok). DK previnenie odstupuje KM SsFZ.

D-560 Na návrh HK SsFZ FK Zákamenné SŽ zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP a DP 2-9 (odohratie stretnutia   dňa 1.10.11.

D-561 Na základe článku 10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 22.3.12:

          František Mudrík 840919 Skalité 2SN,

          Štefan Bálint vedúci družstva Tisovec do 4.5.12,

          Ján Rosiar tréner Tisovec do 11.5.12,

          Miroslav Strapko vedúci družstva Dudince do 18.5.12,

          Miroslav Greguška tréner Dudince do 18.5.12,

          Andrej Murín 850111 Hliník n. Hr. do 22.5.12,

          Juraj Bajza asistent trénera Predmier do 4.6.12,

          Miroslav Grešák hlavný usporiadateľ Rudinská do 5.7.12,

          Ján Pivoluska vedúci družstva Očová do 31.7.12,

          Ján Šimkovič tréner Očová do 31.7.12 + 4 SN,

          Dalibor Král vedúci družstva Hodruša Hámre do 15.8.12,

          Ján Galeta tréner Hodruša Hámre do 15.8.12,

          Jaroslav Šukala vedúci družstva Kotešová do 6.9.12,

D-562 FK Predmier dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 30.10.11,

D-563 Viktor Kudláček 950516 Liptovský Hrádok DK hráčovi dňom 3.11.11 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 8.11.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (nepodpísanie zadnej strany zápisu o stretnutí zo dňa 30.10.11) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-564 Ivan Mihok vedúci družstva FK Liptovský Hrádok dorast DK menovanému dňom 3.11.11 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 8.11.11 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (nepodpísanie zadnej strany zápisu o stretnutí zo dňa 30.10.11) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-565 Anton Ficek  hlavný usporiadateľ  FK Stará Bystrica dospelí 4 SN od 3.11.11, uhradiť 7 €,

D-566 Patrik Wollinger 870802 Tisovec 2 SP do 30.6.12, 1-4a,

D-567 Peter Venglarčík tréner FK Badín SD, menovaný v termíne do 8.11.11 zašle na DK písomné vyjadrenia ku svojmu previneniu (nerešpektovanie rozhodnutia DK uvedeného pod D-477 v stretnutí dňa 29.10.11 v nadväznosti na kap. XIX. bod 6 RS 2011/12) a poplatok za prerokovanie previnenia,

D-568 Martin Drexler 921114 Štiavnické Bane 2 SN + zmena podmienečného trestu 4 stretnutia na nepodmienečný od 31.10.11, 1-5a,

D-569 Kristián Štepaník 950710 Halič 2 SN od 31.10.11, 1-5a,

D-570 Stanislav Nociar 940302 Halič 4 SN od 31.10.11, 1-6-1b,

D-571 DK ruší doplatok 7+7 € u trestu uvedeného pod D-488 Michal Belko 890824 Strečno 1 SN od 17.10.11, 1-5a,

D-572 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (neuhradenie faktúr za odmeny R  a DZ za mesiac august 2011), Spravodajcu č. 17/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na úhradu nedoplatkov v termíne do 30.11.11 pod následkom nepodmienečného zastavenia činnosti družstva podľa DP 2-9 a udelenia pokuty podľa DP 2-6 za nesplnenie si povinnosti v zmysle RS 2011/12. Jedná sa o družstvá FK Blatnica SŽ (nedoplatok 23 €), Dolný Hričov dorast (70 €), Dolný Kubín SD (459 €), Hontianske Nemce dorast (50 €), Hôrky dorast (72 €), Kremnička SD (127 €), Lučenec SD (300 €), Trnava Hora dorast (105 €) a Vidiná dorast (35 €). Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ.

D-573 FK Nenince dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b a DP 2-6 za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 23.10.11 a nevyhotovenie videozáznamu podľa nariadení SsFZ,

D-574 Gábor Gemer 930312 Nenince 2 SN od 31.10.11, 1-5a,

D-575 Rastislav Vršanský 980918 Bánová  2 SP do 30.6.12, 1-4a,

D-576 Vladimír Horváth 990202 Revúca 1 SN od 31.10.11, 1-4a,

D-577 Róbert Špilák 980902 Skalité 1 SN od 31.10.11,1-4a,

D-578 Milan Minárik 901213 Makov 2 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 31.10.11, 1-5a,

D-579 Marek Martan 930926 Liptovský Hrádok 5 SN od 31.10.11, 1-3b,

D-580 Tomáš Vyparina 930617 Závažná Poruba 2 SN od 31.10.11, 1-5a,

D-581 Kristián Gábor 960208 Krásno n. K. 8 SN od 31.10.11, 1-3b,

D-582 Miroslav Sága 900908 Rudinská 2 SP do 30.6.12, 1-1a,

D-583 Michal Belan 840507 Rajec 1 SN od 31.10.11, 1-5a,

D-584 Oliver Štepita 930608 Revúca 4 SN od 31.10.11, 1-1b,

D-585 Vladimír Melišík 900803 Stará Bystrica 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-586 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 24.10.11:

          Pavol Ganobčík 890429 Klin doplatiť 7+7 €,

          Matej Mišek 760920 Klin doplatiť 7+7 €,

          Peter Švába 821025 Bobrov doplatiť 7 €,

          Miroslav Láclavík 770831 Ludrová doplatiť 7 €,

          Patrik Pál 911108 Príbelce doplatiť 7 €,

          Vojtech Ruszó 790819 Hajnačka doplatiť 7 €,

          Marian Ladňák 850411 Turany doplatiť 7+7 €,

          Michal Gončár 741011 Čadca doplatiť 7+7 €,

          Lukáš Martoník 920216 Kotrčina Lúčka doplatiť 7+7 €,

          Rastislav Petrek 800505 Tvrdošín doplatiť 7 €,

D-587 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 31.10.11:

          Michal Baričák  910826 Kysucké Nové Mesto,

          Marek Janči 910313 Kysucké Nové Mesto,

          Peter Horvát 810508 Kysucké Nové Mesto,

          Martin Hodoň 870422 Dolná Tižina,

          Andrej Pagáč 880605 Dolná Tižina,

          Michal Mojík 810425 Bytčica,

          Lukáš Žiška 901031 Liptovský Hrádok,

          Anton Bella 861115 Sučany,

          Michal Škalák 910618 Poltár,

          Marian Berky 771116 Poltár,

          Erik Jozefík 800524 Divín,

          Juraj Jánošík 920316 Bánová,

          Michal Korenčík 860620 Stará Bystrica,

          Vladimír Melišík 900803 Stará Bystrica,

          Martin Malíček 840627 Rudinská,

          Jaroslav Trhančík 790318 Rosina,

          Milan Mičenec 750106 Rosina,

          Ján Paulíni 860525 Rajec,

          Michal Petrovič 870816 Mošovce,

          Martin Kostra 880810 Turčianska Štiavnička,

          Pavol Dobrík  840202 Šalková,

          Michal Laurov 890808 Žarnovica,

          Juraj Lipták 870201 Tachty,

          Štefan Balga 840616 Čebovce,

          Ján Betík 880604 Tornaľa,

          Peter Petík 831226 Tomášovce,

          Miroslav Oláh 811209 Hrnčiarska Ves,   

D-588 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný článok 31 bod 2 DP:

          Lukáš Mesík 960721 MFK Banská Bystrica zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.12,

          Miroslav Buček  920107 Rudinská  zamieta sa,porušenie článku 31 bod 2 DP, 

D-589 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Peter Šipula 930706 Badín chýba poplatok za ČK,

          Marian Krnáč 991008 MFK Banská Bystrica chýba poplatok za ČK,

          Ján Sásik 800404 Krupina chýba poplatok za ČK,

          Jakub Fúra 930617 Lisková chýba poplatok za ČK,

          Michal Vozár 870412 Kysucký Lieskovec chýba poplatok za ČK,

          Adam Greš 951113 Oravská Jasenica chýba poplatok za ČK,

          Pavol Gaňa 940622 Dolný Hričov chýba poplatok za ČK,

          Branislav Milo 940907 Dolný Hričov chýba poplatok za ČK,

          Michal Oravec 891130 Dúbrava chýba poplatok,

          Karol Laco 850422 Nová Baňa chýba poplatok za 4 ŽK,

          Michal Novotný 880313 Čadca chýba poplatok za 4 ŽK,

          Tomáš Burger 950525 Martin chýba poplatok za 4 ŽK,

          Jakub Baranovič 920925 Lietavská Lúčka chýba poplatok za 4 ŽK,

          Peter Špánik 760413 Bytča chýba poplatok za 4 ŽK,

          Marcel Feranec  870429 Oravská Jasenica chýba poplatok za 4 ŽK,

          Michal Vozár 870412 Kysucký Lieskovec chýba poplatok za 4 ŽK,

          Jaroslav Mihalda 820107 Kysucký Lieskovec chýba poplatok za 4 ŽK,

          Eugen Bari 921221 Fiľakovo chýba poplatok za 4 ŽK,

          Peter Výlupok 880828 Badín chýba poplatok za 4 ŽK,

          Peter Džurný 840407 Nová Bystrica chýba poplatok za 4 ŽK,

          Michal Belko 890824 Strečno chýba poplatok za 4 ŽK,

          Jozef Pisarčík 810212 Klin chýba poplatok za 4 ŽK,

          Ľubomír Hvoľka 830918 Trstená chýba poplatok za 4 ŽK,

          Marek Vaškor 921208 Krupina chýba poplatok za 4 ŽK,

          Matúš Vajda 871206 Priechod chýba poplatok za 4 ŽK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.     Opakovane upozorňujeme R na povinnosť uhradiť poplatok za oneskorené Zaslanie zápisov o stretnutí:  Drozd (Kotešová – Bánová), Pšenák (S. Bystrica – Terchová), Ježík (K.N.Mesto – Čadca), Majerčík (Čadca – D. Kubín), Katrenčík (Dlhá – Tvrdošín), Guži (Tornaľa – Hriňová). Ďalej ukladáme z dôvodu oneskoreného zaslania Zápisov o stretnutí zaplatiť poplatok nasledovným R: Gonda (Fomat MT – MFK BB), Bušo (K. Lúčka – Podvysoká), Vojtek (Trstená – Bešeňová), Kučera (Hrnč.Ves – Nenince), Gonda (Fiľakovo – R. Sobota), Šimko (Zvolen – D. Kubín), Ježík (Predmier – Sučany), Staškovan (L. Lúčka – Hôrky), Staškovan (Radoľa – Zborov), Bušo (Zákamenné – Liesek), Dibdiak (Dlhá – Mojš), Behančín (Belá – O. Veselé), Havran (Tornaľa – Lučenec), Staškovan (Radoľa – Makov).   KR menovaným ukladá zaplatiť poplatok vo výške 7,-€ do 10 dní od prvého zverejnenia v Spravodajcovi SsFZ na účet SsFZ. Do poznámky uviesť KR a fotokópiu o úhrade zaslať elektronickou poštou členovi KR p. Fajčíkovi - e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. O splnení uvedených povinností zo strany R bude na najbližšom zasadnutí informovať hospodár KR.

2.     Dôrazne upozorňujeme R na rešpektovanie článku XIV. písm. s) Rozpisu súťaží SsFZ, a to na včasné zasielanie Zápisov o stretnutí a to doporučene I. triedou podľa platných nariadení KR SsFZ !

3.     KR sa na svojom zasadnutí podrobne zaoberala sťažnosťou ŠK Badín ako aj písomnými vyjadreniami trénerov SD a MD a listom p. Milana Leštáka zo stretnutia 13. kola SD a MD Badín – Lučenec, hraného dňa 29. 10. 2011. Z dôvodu nevyhotovenia videozáznamu z predmetného stretnutia KR rozhodne až po predvolaní a vypočutí delegovaných osôb a následnom ďalšom šetrení.

4.     KR doporučuje ŠK Badín ako aj ďalším FK vyhotovovať aj v prípade mládežníckych stretnutí videozáznamy, na základe ktorých bude KR schopná objektívne posúdiť ich sťažnosti.

5.     Predvolávame na svoje zasadnutie na SsFZ v B. Bystrici dňa 10. 11. 2011 o 15,00 hod. zo stretnutia SD a MD Badín – Lučenec R Hrmo, Koós a DZ Peter Turňa.

6.     Na základe zistenia TÚ KR odstupujeme zo stretnutia SD Badín – Lučenec zo dňa 29. 10. 2011 na riešenie DK SsFZ Peter Venglarčík 730224 tréner ŠK Badín SD – výkon funkcie trénera v čase zastavenej činnosti (Spravodajca č. 17, bod D-477 DK SsFZ).

7.     Na základe Vyhodnotenia stretnutia a zaplateného poplatku za prerokovanie ŠK Badín žiadame o predloženie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy dospelých sk. Juh 13. kolo zo dňa 30. 10. 2011 Jesenské – Badín najneskôr do 8. 11. 2011.

8.     Vyhodnotenie stretnutia IV. ligy sk. Juh Divín – Málinec zo strany FK Jednota Málinec berieme na vedomie. KR sa predmetným stretnutím nezaoberala, nakoľko nie je zaplatený poplatok za prerokovanie.

9.     Odstupujeme na doriešenie DK SsFZ zo stretnutia V. ligy dospelých sk. A Strečno – Rajec R Tomáš Staník za nesprávne uvedenie ŽK v Zápise o stretnutí, s návrhom na pozastavenie činnosti R na 4 stretnutia nepodmienečne.

10.  KR sa zaoberala podnetom ObFZ Kysúc ohľadom nesprávneho postupu DZ Jozefa Mareka v stretnutí ObFZ CA. KR zaujme stanovisko po prešetrení.

11.  Na základe prerokovania sťažnosti FK Sásová (Pliešovce – Sásová) KR vracia poplatok FK Sásová, sťažnosť FK L. Štiavnica (V. Krtíš – L. Štiavnica): z predloženého videozáznamu nedá posúdiť, či hráč domácich bol pri dosiahnutí gólu mimo hry. Ďalšie inkriminované situácie posúdil R správne v zmysle pravidiel futbalu. Poplatok sa vracia FK L. Štiavnica. Sťažnosť FK Revúca (Š. Bane – Revúca) posúdila KR ako čiastočne opodstatnenú - nesprávne posúdenie AR 2 HMH v 48 min., v 52 min. správne posúdenie vhadzovania domácich – gól domácich bol dosiahnutý regulárne. Poplatok za prerokovanie sa vracia FK Revúca.

12.  Berieme na vedomie list manažéra FK Hnúšťa p. Mgr. Mariana Petroka súvisiaci so stretnutím III. ligy žiakov sk. D Hnúšťa – Kalinovo.

13.  KR berie na vedomie list R Miroslava Ježíka a jeho návrhom sa bude zaoberať s perspektívou do jarnej časti súťaží SsFZ.

14.  Žiadame R Františka Chovanca o predloženie relevantných dokladov potvrdzujúcich udalosti súvisiace s dopravnou nehodou zo dňa 29. 10. 2011 najneskôr do 10. 11. 2011.

15.  Program Talent - Mentor sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach v dňoch 25. - 27 .11. 2011. Program a pozvánky budú zaslané elektronickou poštou.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 17. novembra 2011 (štvrtok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, 4 triedy / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť ( s uvedením mena a priezviska, kontaktnej adresy, triedy trénerského vzdelania a druhu seminára) na adresu SsFZ, TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica resp. mailom na peterstefanak@gmail.com do 07. novembra 2011. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár 10.-€, rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 16.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára

2.   Po dohode s TR SFZ bude vyššie uvedený doškoľovací seminár možnosťou na predĺženie platnosti licenčného preukazu aj pre trénerov 2. triedy / UEFA A licencie. Podmienky účasti sú uvedené v bode 1.

3.   TMK SsFZ pozýva na svoje spoločné zasadnutie dňa 11.11. 2011 o 14.00 hod. v penzióne Olympia v Banskej Bystrici - Radvani   trénerov družstiev Majstrovstiev regiónu STRED. Zároveň žiadame trénerov družstiev MR o odovzdanie materiálov (hlasovací lístok do ankety „11-ka roka SsFZ za rok 2011“ + hodnotenie úrovne MR) poštou, mailom resp. osobne na stretnutí do 11.11. 2011.

 

Odvolacia komisia (predseda Dušan Čaban)

Pozýva na svoje zasadnutie 10. 11. 2011 o 14.00 zástupcov TJ Snaha Zborov n. Bystricou: predseda FK Pavol Droščák, tajomník Stanislav Šurkala a rozhodcu MFS V. ligy doast sk. A Čierne – Zborov hraného 2. 10. 11 Jaroslava Dobroňa k prejednaniu odvolania voči rozhodnutiu DK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Sekretariát rozoslal v týchto dňoch faktúry skutočných nákladov za R a DZ družstiev mládeže za mesiac september. Doteraz však neeviduje úhradu faktúr za mesiac august 2011 od FK: Blatnica (fa 180 23 €), D. Hričov (fa 188 70 €), D. Kubín (fa 189 459 €), H. Nemce (fa 193 50 €), Hôrky (fa 196 72 €), Kremnička (fa 203 127 €), Lučenec (fa 209 300 €), Radzovce (fa 218 23 €), Tempus RS (fa 220 182 €), Trnavá Hora (fa 228 105 €) a Vidiná (fa 231 35 €) odstupujeme na doriešenie DK.

2.     Žiadame predložiť na sekretariát najneskôr do 8. 11. 2011 videozáznam, výhradne na DVD nosiči (nezakódované), z MFS: Vrútky – Dúbrava, Tisovec – Žilina B, Bešeňová - Vrútky (všetko DK), Jesenské - Badín ( KR).

3.     Z M E N A :Pracovná porada sekretárov a matrikárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ sa uskutoční 16 11. 2011 (streda) o 11.00 v penzióne Slniečko v Tajove.

4.     Spoločné zasadnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií SsFZ sa uskutoční vo štvrtok 10. 11. 2011 o 16.30 v reštaurácii U Vinca v B. Bystrici.

5.     Zasadnutie VV sa uskutoční 11. 11. 2011 o 10.00 v B. Bystrici.

 

 

Zmena DL č.13-1

 

Lisková – Zákamenné V.liga dor. Sk.“B“-5.11. ( Tilesch za Scherera )

H. Nemce – Látky V.liga dor. Sk.“C“-5.11  ( Dodok  Krkošová  ObFZ-ZV )

Čadca – L.Mikuláš I.LSŽS „A,B“-5.11. ( Petrák Čuboň ObFZ-CA )