13. 4. 2012

Spravodajca č. 39/2011-12 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Na zasadnutie ŠTK dňa 19.4.2012 o 16,15 predvolávame HU p. Melicherčíka a vedúceho H p. Bukovského (Kováčová – Poltár)

2.      ŠTK schvaľuje termíny neodohratých MFS:

·        16. kolo Čadca – KNM 16.5.2012 o 17,00

·        17. kolo Žilina B – N. Baňa 19.4.2012 o 16,00

·        17. kolo Krásno – Čadca 23.5.2012 o 17,00

·        17. kolo L. Štiavnica – Kalinovo 23.5.2012 o 17,00

·        14. kolo Belá – O. Veselé 16.5.2012 o 16,00

·        14. kolo Bytčica – Bytča 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo Hliník – Jupie BB 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo Belá – Podvysoká 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo N. Bystrica – Rajec 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo Rudinská – S. Bystrica 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo Terchová – Raková 1.5.2012 o 16,30

·        14. kolo T. Kľačany – Dúbrava 1.5.2012 16,30

·        14. kolo Trstená – Dražkovce 1.5.2012 o 16, 

·        15. kolo Bytčica – D. Tižina 16.5.2012 o 17,00

·        15. kolo Skalité – Sučany 1.5.2012 o 16,30

·        15. kolo L. Hrádok – Predmier 1.5.2012 o 17,00

·        15. kolo O. Jasenica – Belá 8.5.2012 o 17,00

·        15. kolo O. Veselé – K. Lieskovec 25.5.2012 o 17,30

·        15. kolo Terchová – Belá 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Radoľa – Rudinská 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo S. Bystrica – Rosina 8.5.2012 o 15,30

·        15. kolo Strečno – Podvysoká 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Raková – Bánová 25.4.2012 o 16,30

·        15. kolo Mošovce – T. Kľačany 8.5.2012

·        15. kolo Klin – Vrútky 1.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Trstená – Bobrov 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Dražkovce – T. Štiavnička 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Ludrová – Palúdzka 1.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Likavka – Dúbrava 8.5.2012 o 16,30

·        15. kolo Hrochoť – Detva 8.5.2012 o 17,00

·        16. kolo Makov – O. Veselé 25.5.2012 o 17,30

3.      ŠTK ruší MFS 16. kola V. ligy A N. Bystrica – S. Bystrica, stretnutie sa na základe vzájomnej dohody odohrá dňa 1.6.2012 o 17,00 hod.

4.      ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 22. kola IV. ligy J Brusno – B. Štiavnica na 16.5.2012 o 17,00 hod.

5.      ŠTK schvaľuje zmenu termínu MFS 18. kola IV. ligy S K. Lieskovec – Skalité dňa 21.4.2012 o 16,00 hod.(sobota).

6.      Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme odohrať stretnutie 15. kola V. ligy B Bešeňová – Černová dňa 8.5.2012 o 16,30 hod.

7.      Z dôvodu nepredloženia vzájomnej dohody o odohratí MFS 17. kola MRS Turany – Ďanová, ŠTK nariaďuje odohrať stretnutie dňa 25.4.2012 o 16,00 hod.

8.       

9.      Prerokované námietky kapitánov družstiev : Kováčová – Poltár  (H – 3x neopodstatnené), odstupujeme KR a DK SsFZ.

10.   ŠTK povoľuje odohrať MFS na schválených náhradných plochách v termíne do 1.5.2012 vrátane.

11.   Žiadame FK Oravské Veselé o písomné vyjadrenie dôvodu predĺženia termínu schválenia náhradnej hracej plochy na UT v Námestove po 1.5.2012.

12.   Oneskorené začiatky stretnutí: Revúca – Divín.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

                a) 16. kola III. ligy SD a MD Čadca – N.Baňa 16.5.2012(streda) o 12.30 – 14.30 hod. Ako predzápas.

                b) 17. kola IV. ligy dor. sk. JUH  Šálková – Bacúch 14.4.2012 o 11.30 hod.

                     FK 09 Bacúch  uhradí na účet SsFZ 10.-€.

                c) 16. kolo V. ligy dor. sk. B Or. Veselé – Rabča 4.5.2012 (piatok) o 16.00 hod

                 d) 15. kola V. ligy dor. sk. B  Bešenová – Zuberec 1.5.2012 (utorok) o 14.00 hod.

                e) 15. kola V. ligy dor. sk. B  Vrútky – Turany  8.5.2012 (utorok) o 13.00 hod.

                 f) 14. kola V. ligy dor. sk. A  Turzovka – Dol. Hričov 25.4.2012 (streda) o17.00 hod.              

                g) 24. kola V. ligy dor. sk. A  Radoľa – Turzovka 6.6.2012 (streda) o 17.00 hod.

                h) 16. kola  II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Krásno – Rajec 16.5.2012 (streda) o 12.00 – 12.00 hod.

                  i)  17. kola  II. ligy SŽ a MŽ sk. SEVER Tvrdošín – Or. Veselé 24.4.2012(utorok) o 15.00 17.00 hod.

                j)  16. kola  III.  ligy SŽ a MŽ sk. A  Oščadnica – Zborov 15.4.2012 (nedeľa) o 15.00 -  17.00 hod.

                k) 16  kola III. ligy SŽ a  MŽ sk. A  Makov – Čierne 31.5.2012 (štvrtok) o 14.30 – 16.00 hod.

                l)  16. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk.  C Brusno – Kováčová 1.5.2012 (utorok) o 10.00 – 12.00 hod.

           

             2.  Nariaďuje odohrať MFS:

               a)  15. kolo II. ligy SŽ a MŽ. sk. JUH Lučenec - Poltár 8.5.2012 (utorok) o 14.30 hod.

 

             3. Kontumuje MFS:

            a)  15. kola V. ligy dor. sk. C Kováčová – Hor. Hámre, priznáva 3 body a skóre 3:0 prospech

                  FK Kováčová, podľa SP čl. 100/e.

            b)  15. kola V. ligy dor. sk. D Poltár – Klenovec, priznáva 3 body a a skóre 3:0 prospech FK

                  Poltár, podľa SP čl. 100/b.

            c)   18.kola III. ligy MD K. N. Mesto – Nová Baňa, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 prospech

                  K. N. Mesta, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie N. Bani  berie na vedomie.

            d)  16. kola V. ligy dor. sk. C  Hont. Nemce – Sielnica, priznáva 3 body a skóre 17 : 0

                  poneháva v platnosti prospech FK Tek. Nemce podľa SP čl. 100 /e.

 

Povoľuje štart hráčky Sony Kyseľovej nar.5.3.1996 v súťaži V. ligy dor. sk. C za  Tatran  VLM Pliešovce v súťažnom ročníku 2011- 2012 na platný ŽP.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-674 DK odstupuje KR SsFZ previnenie Igor Katreniak zo stretnutia IV. ligy skupina juh dorast Tornaľa-Krupina (oneskorené zaslanie zápisu s ČK) a zo stretnutia V. ligy skupina D dospelí Tomášovce – Hrnčiarska Ves (nesprávny popis ČK na prednej strane zápisu),

D-675 Pavol Pilko tréner FK Medzibrod dospelí 3 SN od 2.4.12, 1-3b,

D-676 Peter Rajčok vedúci družstva FK Medzibrod dospelí 4 SN od 2.4.12, 1-6-2a,

D-678 Patrik Keresztes 961002 Fiľakovo 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-679 Eugen Bari 921221 Fiľakovo 4 SN od 9.4.12, 1-6-1b,

D-680 Michal Cibuľa vedúci družstva FK Liptovský Hrádok dospelí 3 SN od 9.4.12, 1-3a,

D-681 Viktor Kudláček 950516 Liptovský Hrádok 5 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 9.4.12, 1-6-1b,

D-682 Michal Žufaj 930403 Liptovský Hrádok 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-683 Štefan Rubint 940908 Rimavská Sobota 4 SN od 9.4.12, 1-3b,

D-684 Michal Mišek 760920 Klin 1 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-685 Ján Segeč 881017 Poltár 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-686 Lukáš Juriga 920407 Poltár 4 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b,

D-687 Július Kulich tréner FK Poltár dospelí 3 SN od 9.4.12, 1-3b,

D-688 Na základe správy DZ Marián Berky 771116 Poltár DK na základe čl. 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-689 Na základe správy DZ Martin Turák 840523 Kováčová DK hráčovi dňom 12.4.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 17.4.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (kopnutie súpera v prerušenej hre v 12´ stretnutia IV. ligy skupina juh dospelí Kováčová-Poltár) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-690 Na základe správy DZ Miroslav Elek 890915 Kováčová DK hráčovi dňom 12.4.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 17.4.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (kopnutie súpera v 60´ stretnutia IV. ligy skupina juh dospelí Kováčová-Poltár) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-691 Na základe správy DZ Milan Poliak 870805 Poltár DK hráčovi dňom 12.4.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 17.4.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (opľutie súpera v 60´ stretnutia IV. ligy skupina juh dospelí Kováčová-Poltár) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-692 Lukáš Valentíny 930312 Poltár 2 SP do 31.8.12, 1-4a,

D-693 Roman Šroba 950530 Zuberec 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-694 Lukáš Póni 940201 Halič 2 SP do 31.8.12,1-4a,

D-695 Tomáš Botoš 900716 Vrútky 4 SN od 9.4.12, 1-6-1b,

D-696 Jakub Gajdoš 940907 Sliač 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-697 Martin Šimurda 901005 Raková 4 SN od 9.4.12, 1-6-1a,

D-698 Pavol Turiak 930115 Raková 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-699 Marek Bukovan 930316 Raková 5 SN od 9.4.12, 1-3b,

D-700 Denis Laštík 930308 Dolný Kubín 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-701 Adam Žilák 911207 Žilina B 1 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-702 Jakub Sloviak 900719 Belá 1 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-703 Peter Kurcin 860919 Belá 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-704 Roman Uhrín 820816 Hajnáčka DK hráčovi dňom 9.4.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-705 Tomáš Hadaš 860416 Divín DK hráčovi dňom 9.4.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia (riešenie v KpRS),

D-706 Pavel Štengl 870311 Divín DK hráčovi dňom 9.4.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia (riešenie v KpRS),

D-707 DK žiada FK Radoľa v termíne do 17.4.12 o písomné vyjadrenie k poškodeniu kabíny hostí v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rosina-Radoľa,

D-708 DK žiada FK Bytča v termíne do 17.4.12 o predloženie opatrení, ktorými FK bude eliminovať opakované hrubé nešportové správanie priaznivcov ich družstva dospelých,

D-709 Lukáš Machyna 980806 Teplička nad Váhom 4 SN od 9.4.12, 1-6-1b,

D-710 Veronika Králová 995417 Badín 4 SN od 9.4.12, 1-6-1b,

D-711 Marek Pisoň 940902 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-712 Dominik Felso 970203 Fiľakovo 2 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-713 FK Medzibrod dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 2.4.12,

D-714 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 9.4.12:

          Dušan Trhančík  820729 Strečno,

          Július Dobrota 861014 Žiar nad Hronom,

          Jozef Sabó 850506 Velký Krtíš,

          Alojz Serafín 910112 Skalité,

          Ivan Minyu 911004 Hliník nad Hronom,

          Juraj Lešták 810212 Badín,

          Lukáš Juriga 920407 Poltár,

          Martin Rusnák 861219 Poltár,

          Martin Boháčik 830119 Čierny Balog,

          Adam Arbet 901127 Ludrová,

          Marian Hatala 740617 Ludrová,

          Michal Kmeť 850928 Ludrová,

          Miroslav Tavel 670929 Turčianska Štiavnička,

          Ján Rendko 920623 Turčianska Štiavnička,

          Tomáš Mažári 871212 Turčianske Kľačany,

          Marek Hlušák 841226 Palúdzka,

          Miroslav Kaplánek 771026 Bešeňová,

          Vladimír Mazúr 831128 Vrútky,

          Matej Kordík 880630 Repište,

          Michal Molnár 850827 Priechod,

          Ján Urbančok 780626 Slovenská Ľupča,

          Michal Prečuch 910704 Hnúšťa,

          Peter Červoč 811012 Príbelce,

D-715 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 9.4.12:

          Róbert Sláva 790412 Hrochoť,

          Peter Zachar 810913 Vinica,

          Jozef Koštialik 860903 Bytčica,

D-716 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný článok 31 bod 2 DP:

          Lukáš Stieranka 970103 Hnúšťa zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.8.12,

          Jaroslav Buček  920107 Rudinská  zamieta sa,

          Pavol Gereg 930124 Cinobaňa zamieta sa,

D-717 Neprerokované previnenia pre porušenie DP: 

          Tomáš Murín 930401 Krupina chýba poplatok za ČK,

          Ján Lukáč 950920 Likavka chýba poplatok za ČK,

          Ján Schvantner vedúci družstva Lučenec chýba poplatok,

          Branislav Ružička 910429 Likavka chýba poplatok za 4xŽK,

          Marian Seko 850803 Krásno nad Kysucou, chýba poplatok za 4 ŽK

          Jozef Blahuta 770120 Krásno nad Kysucou, chýba poplatok za 4 ŽK                                                              

D-718 DK predvoláva na zasadnutie dňa 12.4.12:

          o 16:00 hod. zo stretnutia Sučany-Bytča IV. liga skupina sever dospelí FK Sučany Ladislav Bránik HU, FK Bytča Jozef Šelmek prezident,

         o 16:45 hod. zo stretnutia Kováčová-Poltár IV. liga skupina juh dospelí FK Kováčová Pavel Melicherčík HU, Juraj Libiak usporiadateľ, FK Poltár Peter Bukovský vedúci družstva a Matej Valent 921006,

        o 17:30 hod. zo stretnutia Tachty-Príbeľce V. liga skupina D dospelí Vladimír Ľupták R a Miroslav Melich AR1.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Seminár licenčných komisárov ObFZ pre licenciu „A“ sa uskutoční v spolupráci s KR VsFZ v dňoch 12. -13. 5. 2012 v hoteli Crocus v Kežmarských Žľaboch. Pozvánky obdržia nahlásení frekventanti elektronickou poštou, program bude zverejnený aj na webovej stránke SsFZ. Seminára sa za KR SsFZ zúčastnia pp. Vorel, Vais a Tomčík.

2.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2012 v Reštaurácii U Vinca v Banskej Bystrici - Kremničke. Zraz pozvaných R bude o 7,30 hod. na futbalovom štadióne Na Štiavničkách, kde sa od 8,00 hod. uskutočnia fyzické previerky. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

3.       Náhradné, resp. opravné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách dňa 8. 5. 2012 o 9,00 hod. Prezentácia prebehne od 8,30 hod.  Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnili FP v riadnom termíne, uhradia poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK.

4.       KR sa na svojom zasadnutí zaoberala sťažnosťami Prameň D. Strehová (5.liga dospelí sk. D Vinica – D. Strehová) a Sokol Medzibrod (5.liga dospelí sk. C Krupina – Medzibrod). Po podrobnej videoanalýze inkriminovaných situácií KR považuje sťažnosť D. Strehovej za neopodstatnenú vo všetkých bodoch, poplatok prepadá v prospech SsFZ, sťažnosť Medzibrodu za čiastočne opodstatnenú (nesprávne nariadený PK proti mužstvu hostí), poplatok sa vracia FK Sokol Medzibrod. R a DZ uvedeného stretnutia sú v riešení KR.

5.       ÚDZ: tréning DZ sa uskutoční dňa 24. 4. 2012 o 17,30 hod. na štadióne Na Štiavničkách v rámci odvetného stretnutia semifinále SP Dukla BB – Žilina. Vybratí DZ obdržia pozvánky s programom elektronickou poštou.DZ Jančok prerušenie činnosti zo zdravotných dôvodov.

6.       Ospravedlnenia R: Urda FP ospr., Oružinský FP ospr, Fábry FP ospr., delegovať len ako AR, Tapfer FP ospr., Parobek FP ospr., Chudý FP ospr., aj 28.4.2012, Dibdiak FP ospr., Pšenák FP ospr., Čambora 15.4.2011, Jánošík 28.4.-29.4.2012, Danišek 28.4.2012, Melich všetky soboty od 14:00 hod., Hrivík 28.4. a 5.5.2012, Osvald 11.5.-14.5.2012, Petrinec 5.5.2012, Dado 19.5.2012, Matejčík T. 6.5.2012, Kyzek Jar.,28.4.-29.4. a 5.5.2012, Grenčík – 10.4. ukončenie PN, Bacsa 13.5.-16.5.2012, Jaroščiak 14.4.-29.4.2012 neskoro, Kyzek Joz. 26.4.-29.4.2012, Nemček 5.5.-6.5.2012, Švec 7.5.-14.5.2012, Geče 5.5.-6.5.2012, Uhorskai 5.5.2012, Maršálek od 4.5. do 5.8.2012, Kapusta 21.4.-22.4.2012, Ligas 8.5.-19.5.2012, Kuba 18.5.-20.5.2012, Spišák – soboty.

7.       Ospravedlnenia DZ: Ospravedlnenie DZ :Meliš – 28. – 29. 4.,Droppa  - 28. 4. – 13. 5.Koncz – 12. – 13. 5.

8.       Dôrazné upozornenie pre DZ :Správy DZ zasielajte len  na adresu   sutaze@ssfz.sk a rozhodcovi stretnutia.Predmet aj prílohu  uvádzajte / súťaž, kolo, kto – s kým bez skratiek / napr. V. liga sk.C, 16. kolo, Detva – Žarnovica,

9.       Doplnenie Delegátov V. ligy :

 

 

HÍVEŠ Jozef

991 27

Kamenné Kosihy

Seľany č. 126

 

e-mail: hives67@gmail.com

 

M: 0905 948 601

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 31. marca 2012.
 Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne , ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu ( na SsFZ poštou) a fotografiu ( na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene - najneskôr do 31. marca 2012 - urobili v zmysle nasledujúcich pokynov:
  V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 31.3.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba.

2.       Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením.

3.       Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150 DPI. Fotky trénerov (názav fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Dňa 13. 4. 2012 zamietla MaK podľa čl. 12 PP (nesúhlas materského klubu) prestupy: 1. Adamec Vladimír 791229 Tatran O. Veselé – OŠK Istebné, 2. Garaj Marek 900122 OŠK Lisková – Oravan O. Jasenica, 3. Kupec Lukáš 860814 ŠK Selce – OFK 1950 Priechod, 4. Marton Dominik 900414 OŠK Lisková – Oravan O. Jasenica, 5. Peter Patrik 910523 TJ Nenince – Sokol O. N. Ves.

2.       Oprava S č. 38: bod č. 1 MaK 5. 4. 2012 zamietla prestup: Lupták Peter 860325 OFK S. Ľupča – Sokol Medzibrod.

 

Komisia pre riešenie sťažnosti (predseda Artúr Jakubec)

Na svojom zasadnutí 12. 4. 2012 prjednala sťažnosť FK Medzibrod na výkon R v MFS Krupina – Medzibrod, sťažnosť vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR, vklad 30 € sa vracia FK Medzibrod.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Matričné miesto SsFZ ruší s platnosťou od 18. 4. 2012 do odvolania možnosť vyhotovenia RP „na počkanie“. Všetky podklady k registrácii, výmenu RP, resp. vyhotovenie duplikátov RP zasielajte v tomto období na SsFZ poštou.

2.       Upozorňujeme funkcionárov, ktorých družstvá dospelých štartujú v súť. SsFZ, že sekretariát do dnešného dňa neeviduje doklad o úhrade III. zálohovej platby za R a DZ od FK: Čadca, L. Lúčka, Tvrdošín. Predmier, K. LIeskovec, D. Tižina, Badín, Jesenské, T. Kľačany, Sásová, Selce, Čebovce. Predmetné Fk odstupuje sekretariát po 18. 4. 2012 na riešenie DK. FK Bánová uhradí, vzhľadom na preplatok v III. splátke (+40 €) IV. zálohovú platbu vo výške 1 040 €.

3.       Upozorňujeme ved. dr. ml. žiakov v súť. SsFZ, že obligátne medajly si môžu vyzdvihnúť na príslušných ObFZ tak, ako v minulosti.

4.       Žiadame predložiť najneskôr do 11. 4. 2012 na sekretariát SsFZ videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Revúca – Divín (KpRS).

5.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

6.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

7.       Projekt Informačného systému slovenského futbalu (ISSF) prechádza do svojej ďalšej etapy spustením registrácie klubmi splnomocnených osôb na funkciu "Klubový ISSF manažér".
Na stránke venovanej projektu ISSF (www.futbalsfz.sk/issf/dokumenty) je prístupný v časti "Registračné formuláre" formulár "Registračný formulár Klubový ISSF Manažér" vo formáte vyplniteľného PDF dokumentu. Všetky potrebné informácie k vyplneniu registračného formuláru sú uvedené priamo v dokumente. Upozorňujeme na úradné overenie podpisu štatutárneho orgánu klubu. Bez vyplnenia povinných údajov a overenia podpisu štatutárneho orgánu klubu (Osoby) je registrácia neplatná.
Pre vyplnenie formuláru odporúčame použiť Adobe Reader (www.adobe.com/sk/products/reader.html)
V prípade akýchkoľvek problémov je Vám k dispozícii email registracia@futbalnet.sk, poprípade kontaktujte výkonného manažéra projektu ISSF.

 

Zmena DL 14:

                  Čadca – N. Baňa (SD,MD,16.5.o 12:30-14:30, Matejčík, Očenáš, Hreus – len SD, DZ Vorel)

Turzovka – D. Hričov (dor., hrá sa 25.4. o 17:00, Badura, Čuboň)

 

Zmena DL 15:

Turana – Ďanová (17.k.,hrá sa 25.4. o 16:00, pôvod.del.)

Bešeňová – Černová (hrá sa 8.5. o 16:30, Vrtich, Chudý, Remeň – nová)

O. Jasenica – Sliače (predz. dor., hrá sa 8.5. o 14:30, Kuba, Hrivik, DZ Konečný)

 

Zmena DL 16:

O. Veselé – Rabča (dor., hrá sa 4.5. o 16:00, pôvod.del.)

Oščadnica – Zborov (SŽ,MŽ, hrá sa 15.4. o 15:00-17:00, R Staškovan)

Vrútky – Turany (dor., hrá sa 8.5. o 13:00, pôvod.del.)

            Krásno – Rajec (SŽ,MŽ, hrá sa 16.5. o 12:00-14:00, R ObFZ CA)

Makov – Čierne (SŽ,MŽ, hrá sa 31.5. o 13:30-16:00, R ObFZ CA)

 

Zmena DL 17:

Šálková – Bacúch (dor., hrá sa 14.4. už o 11:30 hod., pôvod.del.)

Č. Balog – Fiľakovo (SŽ,MŽ, R Turňa za Mikloša)

Tvrdošín – O. Veselé (SŽ,MŽ, hrá sa 24.4. o 15:00-17:00, ObFZ DK)

 

Zmena DL 18:

Kováčová – Málinec (R Košarník, AR2 Martin – výmena)

Makov – Hrádok (R Chmúrny, AR1 Kuteľ – výmena)

Jelšava – Hnúšťa (SŽ,MŽ, ObFZ RS za Spišáka)

 

Zmena SFZ:

Podbrezová B – S. N. Ves (II.LSMD, 22.4.2012, AR1 Riša za Horného)

 

 

Zmena DL č. 17

Čebovce – D. Strehová (DZ D. Hrčka za KKncza)

 

Zmena DL č. 18

 

Sučany – Stráňavy   ( DZ Doboš za Mastiša )