Spravodajca č. 40/2011-12                                              20. 4. 2012   

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

Na sojom zasadnutí 13. 4. 2012 v B. Bystrici, okrem iných:

a)       zobral na vedomie informáciu OK SsFZ o stiahnutí odvolania OŠK Bešeňová vo veci odvolania voči rozhodnutiu MaK o neprerokovaní opakovaných prestupov hráčov do FK Bešeňová, pred prerokovaním; odvolací vklad 30 € sa vracia FK Bešeňová,

b)      zobral na vedomie informáciu DK SsFZ o obdržaní odvolania od MFK D. Kubín, vo veci rozhodnutia DK o nepodmienečnom zastavení činnosti družstva SD za neuhradenie poplatkov a pokút;  riešenie odvolania DK  SsFZ v zmysle FN neprislúcha,

c)       na návrh ŠTK udelil, podľa RS 2011/12, XVIII. Hospodárske záležitosti bod 5, poplatok vo výške 500 € pre FK Poľnohospodár V. Blh za odhlásenie družstva dospelých z V. ligy sk. D,

d)      na návrh KM udelil, podľa RS 2011/12, XVIII. Hospodárske náležitosti bod 5 poplatok vo výške 100 € pre FK Cementáreň L. Lúčka (IV. liga dorast sk. SEVER), KotešováFK Čadca  (V. liga dorast sk. A) za odhlásenie družstiev z uvedených súťaží,

e)       na návrh KR vyradil z nominačných listín R a DZ SsFZ rozhodcov Gača, Drapáč, Šulgan, Beňo, Hronček, Kmeť, Löcsös, Rajniak a DZ Marek a Michalko; zároveň zaradil na nominačnú listinu R pre súť. roč. 2011/12 R Rendla (ZsFZ) a Perexta (VsFZ).

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Jupke Podlavice hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16. kola IV. ligy Juh Fiľakovo – Jupie Podlavice a priznávame podľa čl. 106/1 SP FK Fiľakovo 3 body a skóre 3:0.

2.      Nariaďujeme FK Kováčová dňom 20.4.2012 vykonať náležité opatrenia v zmysle SP na bezpečný odchod hráčov a členov realizačných tímov oboch družstiev do kabín s podmienkou nevyužívať priestor Reštaurácie. Touto cestou žiadame DZ delegovaných na stretnutia v Kováčovej o písomné vyjadrenie v správe DZ plnenia tohto opatrenia.

3.      Žiadame FK Bytča o písomné nahlásenie miesta odohrania dvoch doma vylosovaných MFS v zmysle rozhodnutia DK SsFZ.

4.      Žiadame FK Bytčica o zaslanie písomného zdôvodnenia neodohrania MFS 14. kola IV. ligy S Bytčica – Bytča v termíne do 25.4.2012, fotokópiu vyjadrenia zaslať na ObFZ Žilina.

5.      Na základe vzájomnej dohody schvaľujeme zmenu termínu MFS 21. kola MRS V. Krtíš – Čadca na 28.4.2012 o 16,00 hod. FK V. Krtíš obratom uhradí poplatok 10 € za predelegovanie R a DZ.

6.      ŠTK schvaľuje pre FK Čadca zmeny hracích dní pre domáce stretnutia v sobotu:

22. kolo 5.5.2012 o 16,30 (Čadca – Z. Poruba)

24. kolo 19.5.2012 o 17,00 (Čadca – N. Baňa)

25. kolo 26.5.2012 o 17,00 (Čadca – MFK BB)

27. kolo 9.6.2012 o 17,00 (Čadca – Kalinovo)

7.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·       21.04.2012 – 18. kolo K. Lieskovec – Skalité o 16,00

·       25.04.2012 – 17. kolo Turany – Ďanová o 16,00

·       25.04.2012 – 15. kolo Raková – Bánova o 16,30

·       01.05.2012 – 14. kolo Bytčica – Bytča o 16,30

·       01.05.2012 – 14. kolo Hliník – Jupie BB o 16,30

·       01.05.2012 – 14. kolo Belá – Podvysoká o 16,30

·       01.05.2012 – 14. kolo N. Bystrica – Rajec o 16,30

·       01.05.2012 – 14. kolo Rudinská – S. Bystrica o 16,30

·       01.05.2012 – 14. kolo Terchová – Raková o 16,30

·       01.05.2012 – 14. kolo T. Kľačany – Dúbrava o 16,30

·       01.05.2012 – 14. kolo Trstená – Dražkovce o 16,30

·       01.05.2012 – 15. kolo Skalité – Sučany o 16,30

·       01.05.2012 – 15. kolo L. Hrádok – Predmier o 17,00

·       01.05.2012 – 15. kolo Klin – Vrútky o 16,30

·       01.05.2012 – 15. kolo Ludrová – Palúdzka o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo O. Jasenica – Belá o 17,00

·       08.05.2012 – 15. kolo Terchová – Belá o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Radoľa – Rudinská o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo S. Bystrica – Rosina o 15,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Strečno – Podvysoká o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Mošovce – T. Kľačany o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Trstená – Bobrov o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Dražkovce – T. Štiavnička o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Likavka – Dúbrava o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Bešeňová – Černová o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Hrochoť – Detva o 17,00

·       16.05.2012 – 16. kolo Čadca – KNM o 17,00

·       16.05.2012 – 14. kolo Belá – O. Veselé o 16,00

·       16.05.2012 – 15. kolo Bytčica – D. Tižina o 17,00

·       16.05.2012 – 22. kolo Brusno – B. Štiavnica o 17,00

·       23.05.2012 – 17. kolo Krásno – Čadca o 17,00

·       23.05.2012 – 17. kolo L. Štiavnica – Kalinovo o 17,00

·       25.05.2012 – 15. kolo O. Veselé – K. Lieskovec o 17,30

·       31.05.2012 – 16. kolo Makov – O. Veselé o 17,30

·       01.06.2012 – 16. kolo N. Bystrica – S. Bystrica o 17,00

8.      ŠTK povoľuje odohrať MFS na schválených náhradných plochách v termíne do 1.5.2012 vrátane.

9.      Dôrazne upozorňujeme FK Čadca využívať na MFS SsFZ výhradne Zápisy o stretnutí vzoru SsFZ!

10.  Oneskorené začiatky stretnutí: Divín – Hliník (oneskorený príchod H)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

                a) 18. kola III. ligy SD a MD Kremnička - Zvolen 6.6.2012 (streda) o 14.30 – 17.00 hod.

                b) 21. kola III. ligy SD a MD Kremníčka – Žiar n/ Hr.  29.4.2012(nedeľa) o 10.00 – 12.30 hod.

                c) 25. kolo III. ligy SD a MD Badín – K. N. Mesto 6.6.2012 (streda) o 14,30 – 17.00 hod.

                d) 14. kola IV. ligy dor. sk. JUH Hliník – Sliač 1.5.2012 o 14.00 hod. predzápas dosp.,

                e) 14. kola V. ligy dor. sk. A  Belá – Zborov 1.5.2012 o 14.00 hod. predzápas dosp.,

                 f) 14. kola V. ligy dor. sk. A  Terchová – Raková 1.5.2012 o 14.00 hod. predzápas dosp.,              

                g) 16. kola V. ligy  dor. sk. A  Čierne – Terchová 25.5.2012 o 17.00 hod.

                h) 14. kola  V. ligy dor. sk. B Zuberec – Rabča 11.5.2012 o 16.30 hod.

                 i) 14. kola  V. ligy dor. sk. B Dlhá – Bešenová 8.5.2012 o 14.00 hod. pozápas SŽ a MŽ.

                j)  14. kola  V. ligy dor. sk. B Trstená – Liesek 8.5.2012 o 14.00 hod. predzápas dosp., 

                k) 15  kola  V. ligy dor. sk. B  Liesek – Dlhá   1.5.2012 o 14.00 hod.

                l)  15. kolo  V. ligy dor. sk.  B Rabča - Likavka 1.5.2012 o 15.00 hod.

               m) 20. kola  V. liga dor. sk. C Pliešovce – Kováčová 6.5.2012 o 14.00 hod.

               n)  22. kola  II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH Badín – Krupina  19.5.2012 o 10.00 – 12.00 hod.

               o)  23. kola  II. ligy SŽ a MŽ sk. JUH MFK B.Bystrica – Badín 30.5.2012 (streda) o 16.00 – 18.00 hod.

               p) 16. kolo III. Ligy SŽ a MŽ sk. B  Or. Lesná – Rabča 22.4.2012 o10.00 – 12.00 hod. v Zákamennom,

                r) 15. kolo III. Ligy SŽ a MŽ sk. C Kováčová – Horehron 8.5.2012 o 10.00 – 12.00 hod.

                s) 15. kolo  I. Liga MŽ  JUPIE B.B. Podlavice – D. Kubín 15.5.2012 (piatok) o 14.30 – 15.30 hod.              

           2.  Oprava Spravodajcu č. 39 Správy KM bod 1/j 16. kola III. Ligy SŽ a MŽ sk. A Oščadnica - Zborov

                15.mája.2012 (utorok) o 15.00 – 17.00 hod.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-719 Tomáš Hadaš 860416 Divín 1 SN od 9.4.12, 1-5a,

D-720 Pavel Štengl 870311 Divín 3 SN od 9.4.12, 1-3b,

D-721 FK Bytča dospelí uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne a zmena podmienečného trestu uzatvorenia ihriska na 1 súťažné stretnutie na nepodmienečný od 19.4.12 (nad 30 km), pokuta 500 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a 2-1b za neprístojnosti divákov v stretnutí dňa 8.4.12,

D-722 FK Sučany dospelí pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a, 2-1b a 2-6 za neprístojnosti divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 8.4.12,

D-723 Martin Turák 840523 Kováčová 4 SN od 12.4.12, 1-6-1b,

D-724 Miroslav Elek 890915 Kováčová 3 SN od 12.4.12, 1-6-1b,

D-725 Milan Poliak 870805 Poltár 5 SN od 12.4.12, 1-2c,

D-726 Matej Valent 921006 Poltár 5 SN od 19.4.12, 1- 2b, uhradiť 7 €,

D-727 Juraj Libiak usporiadateľ FK Kováčová dospelí 6 SN od 19.4.12, 1-6-2a, uhradiť 7 €,

D-728 FK Kováčová dospelí pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a, 2-1b a 2-6 za neprístojnosti usporiadateľa, divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 8.4.12,

D-729 FK Poltár dospelí pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a a 2-1b za neprístojnosti hráča

 a divákov v stretnutí dňa 8.4.12,

D-730 Roman Uhrín 820816 Hajnáčka 5 SN od 9.4.12, 1-6-1b,

D-731 Tomáš Murín 930401 Krupina 3 SN od 9.4.12, 1-3a,

D-732 Ján Lukáč 950920 Likavka 1 SN od 9.4.12, 1-4a,

D-733 Ján Schvantner vedúci družstva FK Lučenec SD 5 SN od 9.4.12, 1-3b,

D-734 Patrik Žubor 950503 Radoľa 2 SN od 16.4.12, 1-5a,

D-735 Jakub Patyk 931116 Radoľa 1 SN od 16.4.12, 1-4a,

D-736 Tomáš Martinec 830203 Hrochoť 4 SN od 16.4.12, 1-6-1b,

D-737 Róbert Krause 920207 Nová Baňa 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-738 Marek Drak 880302 Jesenské 4 SN od 16.4.12, 1-6-1b,

D-739 Attila Danyi 930804 Jesenské 5 SN od 16.4.12, 1-6-1b,

D-740 Jozef Tencer 950103 Nová Baňa 2 SN od 16.4.12, 1-5a,

D-741 Roman Sochor 770527 Štiavnické Bane 2 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, uhradiť 7 €,

D-742 Branislav Plešo 840716 Mošovce 1 SP do 31.8.12, 1-1a,

D-743 Martin Ďuriš 891214 Rosina 1 SN  po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-744 Erik Dodok 930313 Dudince 2 SN od 16.4.12, 1-5a,

D-745 Matej Žufaj 870917 Liptovský Hrádok 1 SN od 16.4.12, 1-5a,

D-746 Patrik Kavoň 970125 Oravská Jasenica 2 SN od 16.4.12, 1-5a,

D-747 Miroslav Láclavík 770831 Ludrová 1 SN od 16.4.12, 1-5a,

D-748 Michal Pleško 880607 Kysucký Lieskovec 1 SN od 16.4.12, 1-4a,

D-749 Matúš Gregorec 931025 Tvrdošín 2 SN od 16.4.12, 1-5a,

D-750 Milan Pisár 930515 Cinobaňa 2 SN od 16.4.12, 1-5a,

D-751 Pavel Suja 950115 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 16.4.12, 1-5a,

D-752 Na návrh ŠTK SsFZ Martin Majling 861020 Podlavice 4 SN od 19.4.12, 1-9-1b,

D-753 Na návrh ŠTK SsFZ Milan Polák vedúci družstva FK Podlavice dospelí 6 SN od 19.4.12, 1-9-2b,

D-754 Ľuboš Nemec 790212 Podlavice DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-755 Na návrh ŠTK a KR SsFZ Miroslav Žiak R zákaz výkonu funkcie od 23.4.12 do vyriešenia previnenia. DK žiada v zmysle DP-3-5 KR SsFZ o predloženie návrhu trestu za previnenie R (nedostatočná kontrola RP hráča pred stretnutím IV. ligy skupina juh dospelí Fiľakovo-Podlavice). R predloží na DK do 24.4.12 doklad o uhradení poplatku 7 € za previnenie.

D-756 Na základe kap. XVIII. bod 7 písm. b) RS 2011/12 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 30.3.12) Spravodajcov č. 38 a 39/2011-12 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť

dňom 23.4.12 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Čadca, Tvrdošín, Predmier, Kysucký Lieskovec, Selce a Čebovce. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 23.4.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-757 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 9.4.12:

          Branislav Ružička 910429 Likavka,

          Marian Seko 850803 Krásno nad Kysucou,

          Jozef Blahuta 770120 Krásno nad Kysucou,                                                              

D-758 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 16.4.12:

          Tibor Šándor 741202 Tisovec,

          Róbert Krause 920207 Nová Baňa,

          Luboš Thomka 891218 Martin,

          Ján Rácheľ 881123 Liptovský Hrádok,

          Maroš Madleňák 791031 Oravská Jasenica,

          Mário Madleňák 780914 Oravská Jasenica,

          Davor Vidosavljevič 850811 Makov,

          Peter Šulan 850321 Belá,

          Jakub Poctavek 881216 Málinec,

          Slavomír Marko 800731 Divín,

          Michal Konder 910307 Badín,

          Roman Sochor 750527 Štiavnické Bane,

          Matej Turkota 890820 Štiavnicke Bane,

          Peter Rebek 860731 Podlavice,

          Jozef Mihalčatin 780512 Belá,

          Peter Goralka 920525 Raková,

          Martin Ďuriš 891214 Rosina,

          František Bujný 770331 Kotešová,

          Jozef Slíž 800404 Podvysoká,

          Marek Urbanovič 810218 Dúbrava,

          Rastislav Švec 910902 Dúbrava,

          Marko Dunjič 900615 Vrútky,

          Radoslav Bella 790603 Palúdzka,

          Michal Tóth 820131 Krupina,

          Erik Fűlop 920323 Sklabiná,

          Peter Krivánsky 790316 Nenince,

          Ladislav Schmidt 840404 Nenince,

          Michal Jaško 870522 Dolná Strehová,

D-759 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 16.4.12:

          Tibor Pavlík 750606 Radoľa,

          Stanislav Záborský  830126 Mošovce,

D-760 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný článok 31 bod 2 DP:

          Arpád Lázok 980824 Hnúšťa zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.8.12,

          Pavol Turiak 930115 Raková zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP,

          Miroslav Dibaľa 840819 Málinec zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31.10.12,

          Michal Oravec 891130 Dúbrava zmena zvyšku trestu na 1SP do 30.9.12,

          Richard Gróf 930914 Rosina zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31.10.12,

          Róbert Hermánek 871222 Slovenská Ľupča zamieta sa,

          Pavol Gereg 93014 Cinobaňa zamieta sa,

          Peter Kurcin 860919 Belá zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.12,

           Marián Krnáč 991008 MFK B. Bystrica  zamieta sa, porušenie čl. 31 bod 2 DP a kap. XlX. bod 12 RS 2011/12,

          Jaroslav Buček 920107 Rudinská zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31.10.12,

D-761 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:                                                                                          

          Ladislav Bakša 831010 Čebovce chýba poplatok za 4 ŽK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Seminár licenčných komisárov ObFZ pre licenciu „A“ sa uskutoční v spolupráci s KR VsFZ v dňoch 12. -13. 5. 2012 v hoteli Crocus v Kežmarských Žľaboch. Pozvánky obdržia nahlásení frekventanti elektronickou poštou, program bude zverejnený aj na webovej stránke SsFZ. Seminára sa za KR SsFZ zúčastnia pp. Vorel, Vais a Tomčík.

2.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2012 v Reštaurácii U Vinca v Banskej Bystrici - Kremničke. Zraz pozvaných R bude o 7,30 hod. na futbalovom štadióne Na Štiavničkách, kde sa od 8,00 hod. uskutočnia fyzické previerky. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

3.       Náhradné, resp. opravné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách dňa 8. 5. 2012 o 9,00 hod. Prezentácia prebehne od 8,30 hod.  Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnili FP v riadnom termíne, uhradia poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK.

4.       ÚDZ:  tréning DZ sa uskutoční dňa 24. 4. 2012 o 17,30 hod. na štadióne Na Štiavničkách v rámci odvetného stretnutia semifinále SP Dukla BB – Žilina. Vybratí DZ obdržia pozvánky s programom elektronickou poštou.

5.       Ospravedlnenia R: Polomský 5.5.-6.5.2012, Janíček 21.4., 28.4. a 5.5.2012, Dobroň 13.5.-15.5.2012, Oružinský 6.5.,12.5.,2.6.2012, Bušo 4.6.-5.6.2012, Králik 25.4.2012, Labuda od 26.5. do odvolania,  Mikloš 5.5., 8.5. dopol., 19.5. dopol.,26.5. 2012 dopol. Čambora 5.5.-6.5.2012, Martin 6.5.2012, Baka 7.5.-9.5.2012, Hreus 12.5.2012, Machyniak 5.5.-6.5. a 27.5.2012, Ježík 6.5.2012, Koleno 1.5.2012, Kuriš 9.5., 11.-13.5.,25.-26.5. a 13.6.2012, Dodok 12.5., 26.5. a 9.6.2012,

6.       Ospravedlnenia R – frekventanti sem. LK 12.-13.5.2012: Medveď, Riša, Dvorštiak, Budáč st., Čičmanec, Vojtek, Parobek, Petrinec, Kucharský, Gonda, Korenčík, Očenáš

7.       Ospravedlnenie DZ :

Roštár – 12. – 13. 5.,

Kmoško – 12. 5.,

Dolník – 29. 4.

Šmíd – 12. – 13. 5., 16. – 23. 5.,

Palacka – 29. 4.,

Upozornenie pre DZ :

Workshopu / tréningu / 24.4.2012 sa zúčastnia DZ  :

Brťka, M. Budač, P. Budač, Čunderlík, Droppa, Jánošík, Kubinec, Kuska, Mastiš, Meliš,  Piaček, Piatek, Pšenica, Šmíd

Kto z uvedených DZ nedostal pozvánku a program, kontaktujte ved. úseku DZ  V. Vaisa

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       Predlžujeme termín  vyplnenia a doručenia evidenčných kariet trénerov futbalu do 30. apríla 2012.
 Žiadame všetkých trénerov pôsobiacich v Stredoslovenskom regióne , ktorí doposiaľ nezaslali evidenčnú kartu ( na SsFZ poštou) a fotografiu ( na jan.gregus@futbalsfz.sk elektronicky), aby tak urýchlene - najneskôr do 31. marca 2012 - urobili v zmysle nasledujúcich pokynov:
  V rámci projektu ISSF (Informačný systém slovenského futbalu) prebieha elektronická preregistrácia všetkých trénerov Slovenska. K tomuto účelu žiada TMK SsFZ všetkých trénerov SsFZ o  vyplnenie a zaslanie dotazníkov – evidenčných kariet trénerov najneskôr do 30.4.2012. Na stránke www.futbalsfz.sk v sekcii Dokumenty / Tréneri a vzdelávanie  / Dokumenty / Registračný formulár tréneri  je formulár evidenčnej karty trénera v pdf formáte. Formulár odporúčame vypisovať v PC (nie rukou). Vypísanú a vytlačenú evidenčnú kartu trénera musí podpísať zaevidovaná osoba.

      Vyplnené  a podpísané dotazníky – evidenčné karty trénerov zašlite poštou na SsFZ  ( SsFZ, Peter Štefaňák,

      Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica) resp. osobným doručením.

      Súčasťou dotazníka je dodanie fotografie trénera v elektronickom formáte v minimálnom rozmere 800x600 px, 150

      DPI. Fotky trénerov (názav fotky je priezvisko-meno) zašlite elektronicky na e-mail: jan.gregus@futbalsfz.sk

 

Výberové konanie na funkcie profesionálnych trénerov mládeže : 

1.       koordinátor mládeže

2.       tréner U-17

3.       tréner U-15

4.       tréner U-11

Požadované podmienky pre uchádzačov:

-     ukončené vysokoškolské, resp. minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitou

-     minimálne UEFA A licencia

-     občianska bezúhonnosť, odborné a morálne predpoklady, riadiace a organizačné schopnosti

-     PC – užívateľská úroveň

-     Vodičský preukaz sk.B

 

Uchádzači o uvedené pozície pošlú v zalepenej obálke s označení „ Výberové konanie- NEOTVÁRAŤ“ nasledovné doklady a dokumenty

5.       žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením pozície a predstavou platu uchádzača

6.       životopis v slovenskom jazyku

7.       kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

8.       písomný projekt v rozsahu maximálne 3 strán pod názvom: trénerská filozofia, stratégia  a model prípravy mládežníckeho družstva

 

Vaše žiadosti spolu s požadovanými dokladmi  zašlite do 11.05.2012 na adresu:

ŽP ŠPORT Podbrezová , Kolkáreň 58, 97681 Podbrezová

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1.       Odstupujeme na DK hráča Milan Vlačuha 800628 OFK Str. Plachtince pre porušenie PP čl. 10 bod c,

2.       Dňa 19. 4. 2012 zamietla MaK podľa čl. 12 PP (nesúhlas mater. klubu) posledné tri prestupy podané v marci 2012:

a) Bela Kristián 900403 Kosihy n Ip. – FK Lesenice,

b) Fekiač Marek 940118 Stožok – MFK Detva,

c) Šlapka Ladislav 871223 REaMOS K. Lieskovec – Nesluša.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

2.       Matričné miesto SsFZ ruší s platnosťou od 18. 4. 2012 do odvolania možnosť vyhotovenia RP „na počkanie“. Všetky podklady k registrácii, výmenu RP, resp. vyhotovenie duplikátov RP zasielajte v tomto období na SsFZ poštou.

3.       Žiadame predložiť najneskôr do 11. 4. 2012 na sekretariát SsFZ videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

5.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

 

 

Zmena DL 14:

Hliník – Sliač (dor., hrá sa 1.5. o 14:00 ako predz., R Hrivík, AR1 Taraba, DZ Zdechovan)

Belá – Zborov (dor., hrá sa 1.5. o 14:00 ako predz., R Scherer, AR1 Tilesch, DZ Hnilica)

Terchová – Raková (dor., hrá sa 1.5. o 14:00 ako predz., R Juríčka, AR1 Martvoň, DZ Ševec)

Zuberec – Rabča (dor., hrá sa 11.5. o 16:30, Farský, Matejčík – nová)

Trstená – Liesek (dor., hrá sa 8.5. o 14:00 ako predz., R Štrba, AR1 Ploštica, DZ Macek.)

 

Zmena DL 15:

Liesek – Dlhá (dor., hrá sa 1.5. o 14:00, R,AR ObFZ DK)

Rabča – Likavka (dor., hrá sa 1.5. o 15:00, R,AR, ObFZ DK)

 

Zmena DL 16:

Makov – O. Veselé (hrá sa vo štvrtok 31.5. o 17:30, pôvod.del.)

Kremnička – Zvolen (SD,MD, hrá sa až 6.6. o 14:30-17:00, Medveď, Mikloš, Baka, Králka)

Oščadnica – Zborov (SŠ,MŽ, hrá sa 15.5. o 15:00-17:00, R Staškovan)

Čierne – Terchová (dor., hrá sa 25.5. o 17:00, Vojtuš, Staškovan – nová)

 

Zmena DL 18:

Brusno – B. Štiavnica (dor., hrá sa 21.4. o 14:30, Weiss,Martinka)

Žiar – Podbrezová (MŽ, ObFZ ZH za Trubana)

O. Lesná – Rabča (SŽ,MŽ, hrá sa v Zakamennom)

 

Zmena DL 19:

V. Krtíš – Čadca (hrá sa v sobotu 28.4. o 16:00, pôvod.del.)

Skalité – Sučany (1.5. o 16:30, AR1 Riša za Kratochvílu)

Zvolen – R. Sobota (SD,MD AR2 Šimko za Goliana)

Kremnička – Žiar (SD,MD, hrá sa 29.4. o 10:00-12:30, Jodas, Truban M, Sivák, DZ Čunderlík)

K. N. Mesto – MFK BB (SD,MD, AR2 Štrba za Šupeja)

B. Potok – Likavka (dor., AR1 Kuriš za Maderu)

Klin – LM Palúdzka (AR1,2 aj predz. ObFZ dor. o 13:30 hod.)

Sielnica – H.Hámre (dor., AR2 ObFZ ZV za Jodasa)

 

Predohrávka:

Brusno – Hriňová  (dor., 22.kolo, hrá sa 1.5. o 14:30, Baka, Roštár)

 

Zmena SFZ:

K. N. Mesto – Zvolen  (I.LSŽ A,B, R Behančin za Kolena)

Ružomberok – Čadca (I.LSŽ A,B, AR2 Madera za Kuriša)

Jupie BB – Nitra (MD, AR2 Golian za Šimka)