Spravodajca č. 42/2011-12                                              4. 5. 2012   

 

Upozornenie pre rozhodcov a DZ:

Vzhľadom k tomu, že dňa 8.5.12 (utorok) je štátny sviatok, žiadame rozhodcov, aby zápisy zo stretnutí hraných v dňoch 5. a 6.5.12 bezpodmienečne zaslali na SsFZ poštou listom 1. triedy doporučene v pondelok 7.5.12. DZ zašlú správy ako zvyčajne e-mailom najneskôr v utorok 8.5.12 do 12:00 hod.  Zápisy zo stretnutí hraných dňa 8.5.12 zašlú rozhodcovia bezpodmienečne poštou listom 1. triedy doporučene v stredu 9.5.12 do 12:00 hod. a DZ zašlú správy e-mailom taktiež v stredu 9.5.12 do 12:00 hod.  Dodržanie tohto nariadenia bude KR SsFZ preverené.

Upozornenie pre funkcionárov FK:

 Riadiace komisie budú na svojich zasadnutiach dňa 10.5.12 riešiť všetky skutočnosti  týkajúce sa stretnutí odohraných aj dňa 8.5.12. Upozorňujeme funkcionárov FK,  aby všetky doklady na rokovania komisií zasielali tak, aby boli na zasadnutiach k dispozícii.

Výkonný výbor (predseda Jozef Paršo)

VV na svojom zasadnutí 13. 4. 2012 v B. Bystrici okrem iných

prerokoval materiál predložený KR, spracovaný na základe podkladov KR jednotlivých ObFZ, prehľad FK neplniacich podmienku o počte R v súť. SsFZ v zmysle RS 2011/12 časť VI. Podmienky pre štart v súť. SsFZ bod 3. Na základe uvedeného bodu RS  zaťažil nasedovné FK funančným poplatkom: MR: Ďanová 200 € (-1 rozhodca), L. Lúčka 200 € (-1), N. Baňa 400 € (-2); IV. liga: Predmier 130 € )-1), Skalité 130 € (-1), Dr. Belá 130 € )-1), O. Jasenica 260 € (-2), Málinec 260 € (-2), K. Lieskovec 130 € (-1), Revúca 130 € (-1), Hliník 260 € (-2); V. liga: Rudinská 200 € (-2), N. Bystrica 200 € (-2), Vrútky 100 € (-1), Šalková 100 € (-1), Selce 100 € (-1), D. Strehová 200 € (-2), Nenince 200 € (-2), Lesenice 200 € (-2), Hajnáčka 200 € (-2). Poplatok je splatný na účet SsFZ do 16. 5. 2012 pod následkom riešenia DK.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK schvaľuje náhradnú hraciu FK Bytča pre 21. kolo IV. ligy S (Bytča – Tvrdošín) dňa 13.5.2012 o 16,30 hod. v Rajci.

2.      V zmysle čl. 100/d SP trestáme FK Turčianska Štiavnička hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 19. kola V. ligy B Vrútky – T. Štiavnička a priznávame podľa čl. 106/1 SP FK Vrútky 3 body a skóre 3:0.

3.      ŠTK schvaľuje náhradnú hraciu FK T. Štiavnička pre  20. kolo V. ligy B (T. Štiavnička - Trstená) dňa 6.5.2012 o 16,30 hod. v Kraľovanoch.

4.      V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Dúbrava hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 16. kola V. ligy B Dúbrava - Ludrová a priznávame podľa čl. 106/1 SP FK Ludrová 3 body a skóre 3:0.

5.      V zmysle čl. 100/i SP trestáme FK Lutila hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 19. kola V. ligy C Slovenská Ľupča - Lutila a priznávame podľa čl. 106/1 SP FK Sl. Ľupča 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

6.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Hrochoť hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 19. kola V. ligy C Žarnovica - Hrochoť a priznávame podľa čl. 106/2 SP FK Žarnovica 3 body a skóre dosiahnuté v stretnutí 5:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

7.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Lesenice hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 19. kola V. ligy D Hrnčiarska Ves - Lesenice a priznávame podľa čl. 106/2 SP FK Hr. Ves 3 body a skóre dosiahnuté v stretnutí 7:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

8.      Schvaľujeme zmenu UHČ v stretnutí 20. kola IV. ligy S D. Tižina – O. Jasenica dňa 6.5.2012 o 13,00.

9.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·       08.05.2012 – 15. kolo O. Jasenica – Belá o 17,00

·       08.05.2012 – 15. kolo Terchová – Belá o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Radoľa – Rudinská o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo S. Bystrica – Rosina o 15,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Strečno – Podvysoká o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Mošovce – T. Kľačany o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Trstená – Bobrov o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Dražkovce – T. Štiavnička o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Likavka – Dúbrava o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Bešeňová – Černová o 16,30

·       08.05.2012 – 15. kolo Hrochoť – Detva o 17,00

·       16.05.2012 – 16. kolo Čadca – KNM o 17,00

·       16.05.2012 – 14. kolo Belá – O. Veselé o 16,00

·       16.05.2012 – 15. kolo Bytčica – D. Tižina o 17,00

·       16.05.2012 – 22. kolo Brusno – B. Štiavnica o 17,00

·       23.05.2012 – 17. kolo Krásno – Čadca o 17,00

·       23.05.2012 – 17. kolo L. Štiavnica – Kalinovo o 17,00

·       25.05.2012 – 15. kolo O. Veselé – K. Lieskovec o 17,30

·       31.05.2012 – 16. kolo Makov – O. Veselé o 17,30

·       01.06.2012 – 16. kolo N. Bystrica – S. Bystrica o 17,00

·       02.06.2012 – 24. kolo Detva – H. Hámre o 17,00

·       09.06.2012 – 25. kolo Medzibrod – Hrochoť o 17,00

10.  Oneskorené začiatky stretnutí: Hr. Ves - Lesenice (bod 7)

11.  Námietky kapitánov v stretnutí : Č. Balog - Kováčová (D – neopodstatnená)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.       Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

                a) 20. kola IV. ligy dor. sk. SEVER  Z. Poruba – L. Hrádok 6.5.2012 o 10.00 hod. FK Závažná              Poruba uhradí na účet SsFZ 10.- €.

                b) 23. kola IV. ligy dor. sk. JUH Bacúch – Hodr. Hámre 25.5.2012 (piatok) o 16.30  hod.v Benuši,

                c) 19. kolo V. ligy dor. sk. A  Raková - Radoľa 30.5.2012 (streda) o 17,00 hod.,

                d) 21. kola V. ligy dor. sk. D  Dol. Strehová - Tisovec 11.5.2012 (piatok) o 16.00 hod.,

                e) 15. kola  II. ligy SŽ a MŽ sk.  JUH B. Bystrica – Č. Balog  14.6.2012 (štvrtok) o 15.00 – 17.00 hod.,

                f)  20. kola III. ligy SŽ a MŽ sk. B  Istebné - Zákamenné  19.5.2012 o 10.00 – 12.00 hod.,

               g) 15. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. D  V. Krtíš - Hnúšťa  5.5.2012 o10.00 – 12.00 hod. na  ihrisku FK D. Strehová  Dôvod: kolidácia  MFS.

        2.   Nariaďuje odohrať MFS:

          30. kola III. ligy  SD a MD  Nová Baňa – Žiar n/ Hr.  8.5.2012 (utorok) o 10.30 – 13.00 hod. Zmena  ÚHČ.

         3.   Žiada rozhodcu stretnutia 29. kola  III. ligy SD Badín – Nová Baňa Michala Hromádku o predloženie dokladu o zaslaní zápisu o stretnutí.

         4.    KM SsFZ prejednala námietku kapitána FK Klenovec v MFS 19. kola V. ligy  dor. skup. D Klenovec – Halič a námietku odstupuje na DK .

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-801 Na návrh sekretariátu SsFZ, DK v nadväznosti na D-756 žiada v termíne do 9.5.12 FK Predmier o predloženie dokladu o úhrade nedoplatku za odmeny R a DZ,

D-802 Na návrh ŠTK SsFZ DK v zmysle článku 6 bod 5 DP odstupuje DK ObFZ Liptovský Mikuláš na riešenie previnenie hráča Filip Sirúček 940315 Dúbrava (neoprávnený štart v zastavenej činnosti v stretnutí dospelých hraného dňa 8.4.12),

D-803 Na návrh ŠTK SsFZ Marek Urbanovič 811218 Dúbrava DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-804 Peter Oravec vedúci družstva FK Dúbrava dospelí 6 SN od 3.5.12, 1-9-2b,

D-805 Patrik Čudovský 950228 Vidiná 2 SN od 23.4.12, 1-4a,

D-806 Dávid Oravec 970218 Veľký Krtíš 2 SN od 23.4.12, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-807 Marek Máni 950714 MFK Banská Bystrica 3 SN od 23.4.12, 1-2b, doplatiť  3+3 €,

D-808 Jaroslav Gočál 950425 Oravské Veselé 4 SN od 23.4.12, 1-6-1b,

D-809 Dávid Poláček 940902 Liesek 4 SN od 23.4.12, 1-6-1b,

D-810 Dominik Kamas 930209 Kokava nad Rimavicou 2 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-811 Marián Sobol 820303 Stará Bystrica 1 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-812 Juraj Mazák 891024 Rajec 1 SN od 29.4.12, 1-5a,

D-813 Michal Klinčík 951029 Brusno 2 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-814 Ján Krišanda 941029 Dolný Kubín 2 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-815 FK Poltár dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojností trénera družstva v a po stretnutí dňa 29.4.12,

D-816 Ľubomír Auxt zástupca hlavného usporiadateľa FK Čierny Balog dospelí 3 SN od 30.4.12, 1-2b,

D-817 Matúš Kozák 930825 Rabča 4 SN od 30.4.12, 1-3a,

D-818 Rastislav Petrek 800505 Tvrdošín 1 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-819 FK Bytčica dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 29.4.12,

D-820 FK Vrútky dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nedostatočnú usporiadateľskú službu v stretnutí dňa 28.4.12,

D-821 Na návrh ŠTK SsFZ FK Turčianska Štiavnička dospelí uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 3.5.12 (nad 15 km) + pokuta 400 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c a 2-1b za inzultáciu AR1 v stretnutí divákom, neprístojnosti diváka v stretnutí a neprístojnosti hráčov po stretnutí dňa 28.4.12,

D-822 Na návrh ŠTK SsFZ Roman Majer 841129 Lutila 4 SN od 3.5.12, 1-9-1b,

D-823 Na návrh ŠTK SsFZ Michal Chromík 861126 Lutila DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-824 Na návrh ŠTK SsFZ Pavol Hromádka vedúci družstva FK Lutila dospelí 6 SN od 3.5.12, 1-9-2b,

D-825 Na návrh KM SsFZ Ján Piatrik 960802 Halič DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-826 Na návrh KM SsFZ Ján Borovec 930619 Halič 4 SP do 30.9.12, 1-10,

D-827 Na návrh KM SsFZ Rudolf Nociar vedúci družstva FK Halič dorast 6 SN od 3.5.12, 1-10,

D-828 Marek Havrla 951002 Divín DK hráčovi dňom 30.4.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-829 Radoslav Havrla 961025 Divín DK hráčovi dňom 30.4.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-830 Marián Dubáň 870801 Nová Bystrica 3 SN od 30.4.12, 1-6-1a,

D-831 Miroslav Buček 900302 Rudinská 2 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od 30.4.12, 1-5a,

D-832 Tomáš Garaj 870916 Turany 4 SN od 30.4.12, 1-6-1b,

D-833 Michal Rybár 870421 Terchová 5 SN od 30.4.12, 1-6-1b,

D-834 Jakub Dlhopolček 910920 Lietavská Lúčka 1 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-835 Richard Hanák 950530 Nová Baňa 2 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-836 René Brza 940905 Dudince 2 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-837 Michal Nečeda 970802 Zborov nad Bystricou 4 SN od 30.4.12, 1-4a,

D-838 Pavol Vrábel 980520 Belá 4 SN od 30.4.12, 1-6-1a,

D-839 Tomáš Tvrdý 900803 Bánová 1 SP do 31.8.12, 1-4a,

D-840 Pavol Kubiš 860731 Podvysoká 1 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a,

D-841 Martin Turiak 860406 Podvysoká 4 SN od 30.4.12, 1-3b,

D-842 František Turiak 870602 Podvysoká 1 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-843 Juraj Chrúst 880705 Bytča 2 SP do 30.9.12, 1-4a,

D-844 Daniel Ondrejkov 931126 Veľký Krtíš 1 SP do 30.9.12,1-4a,

D-845 Patrik Kassal 941112 Dudince 3 SN od 3.5.12, 1-4a,

D-846 Jaroslav Dominko 930505 Zborov nad Bystricou 2 SN od 3.5.12, 1-5a,

D-847 Anders Haugvad 831226 Dražkovce 1 SN od 3.5.12, 1-5a,

D-848 Marek Faktor 951028 Stará Bystrica 4 SN od 3.5.12, 1-6-1b,

D-849 Július Dobrota 861014 Žiar nad Hronom 5 SN  od 3.5.12, 1-6-1b,

D-850 Július Dražo 940523 Hliník nad Hronom 4 SN od 30.4.12, 1-6-1b,

D-851 Matej Rajnoha 930921 Čadca 2 SN od 30.4.12, 1-5a,

D-852 Michal Kmeť 850928 Ludrová 1 SP do 30.9.12,1-4a,

D-853 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 23.4.12:

          Roman Majer 841129 Lutila,

          Jakub Zaťko 910211 Trstená doplatiť 7 €,

D-854 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 26.4.2012:

          Marian Móric 800603 Ďanová,

D-855 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 30.4.12:

          Michal Prepelica 800923 Kalinovo,

          Vladimír Madleňák 730512 Oravská Jasenica,

          Roman Burzík 890209 Oravské Veselé,

          Milan Remeň 870328 Sučany,

          Palov Kubovich 770807 Dolná Tižina,

          Michal Holeščák 790504 Bytčica,

          Tomáš Medveď 890801 Čierny Balog,

          Juraj Jakubove 810524 Divín,

          Ján Radič 750623 Poltár,

          Vladimír Sendrei 861205 Poltár,

          František Sojka 930420 Štiavnické Bane,

          Pavol Kubiš 860731 Podvysoká,

          Michal Belan 840507 Rajec,

          Michal Kubina 900327 Selce,

          Peter Matonok 881125 Selce,

          Ladislav Káčer 861219 Hodruša Hámre,

          Lukáš Pechovský 891001 Pliešovce,

          Radovan Rapčan 820714 Detva,

          Tomáš Gál 891214 Vinica,

          Štefan Gemer 811225 Čebovce,

D-856 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 3.5.12:

          Marek Špilák 910115 Skalité,

          Ján Ondrejkov 811202 Veľký Krtíš,

          Štefan Brežný 780131 Terchová,

          Jozef Rybár 850524 Terchová,

          Radoslav Šimašek 850423 Stará Bystrica,

D-857 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 30.4.12:

          Jozef Vozár 850325 Čierny Balog,

          Juraj Gelčinský 910810 Trstená,

          Ján Lapin 850331 Detva,

D-858 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 3.5.12:

          Juraj Adamek 900501 Tisovec,

          Martin Trnovský 841001 Palúdzka,

D-859 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný článok 31 bod 2 DP:

          Tomáš Martinec 830203 Hrochoť zamieta sa,

          Kristián Gábor 960208 Krásno nad Kysucou zamieta sa,

          Marek Drak 880302Jesenské zmena zvyšku trestu na 2 SP do 31.10.12, 

          Martin Turák 840523 Kováčová zamieta sa,

          Dominik Varga 990130 Liptovský Mikuláš zamieta sa,

D-860 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Tomáš Šulaj 871022 Kalinovo chýba poplatok za 4 ŽK,

          Ľuboš Horecký 890825 Žilina B chýba poplatok za 4 ŽK,

          Pavol Slovák 880719 Černová chýba poplatok za 4 ŽK,

          Dávid Bari 970703 Fiľakovo chýba poplatok za ČK,

          Róbert Tóth vedúci družstva FK Fiľakovo SŽ chýba poplatok,

          Andrej Madoš 980119 Slovenská Ľupča chýba poplatok za ČK,

          Michal Jančík 980207 Turzovka chýba poplatok za ČK,

          Ladislav Bielik 990131 Zvolen chýba poplatok za ČK,       

          Jakub Slivka 981130 Ochodnica chýba poplatok za ČK,

          Július Kulich tréner FK Poltár dospelí chýba poplatok,

D-861 DK predvoláva na zasadnutie dňa 10.5.12:

          o 16:00 hod. zo stretnutia Divín-Sliač IV. liga juh dorast FK Divín Jozef Martinský vedúci družstva, Vladimír   

          Havrla 940608, FK Sliač Ľubica Gajdošová vedúca družstva, Jakub Gajdoš 940907, Marek Zemko 940701.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Seminár licenčných komisárov ObFZ pre licenciu „A“ sa uskutoční v spolupráci s KR VsFZ v dňoch 12. -13. 5. 2012 v hoteli Crocus v Kežmarských Žľaboch. Pozvánky a program obdržali nahlásení frekventanti elektronickou poštou.  Seminára sa za KR SsFZ zúčastnia pp. Vorel, Vais a Tomčík.

2.       Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2012 v Reštaurácii U Vinca v Banskej Bystrici - Kremničke. Zraz pozvaných R bude o 7,30 hod. na futbalovom štadióne Na Štiavničkách, kde sa od 8,00 hod. uskutočnia fyzické previerky. Pozvánky s programom a pokynmi boli frekventantom zaslané elektronickou poštou.

3.       Náhradné, resp. opravné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách dňa 8. 5. 2012 o 9,00 hod. Prezentácia prebehne od 8,30 hod.  Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnili FP v riadnom termíne, uhradia poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK. FP sa zúčastnia nasledovní R: Dian, Fábry, Ivanič, Koós, Oružinský, Parobek, Tapfer, Urda. Adamec, Gonda, Belko, Chudý, Jačmeník, Krajčí M., Šefraník, Taraba, Žiak M., Dvorštiak, Kratochvíla, Mačuda, Martin, Vrtich, Antalík, Balázsik D., Berta, Danko, Dibdiak, Ďuriník, Forbak, Harezník, Hlinica, Hubočan, Chrien, Jekkel, Jelok, Juríčka, Katrenčík, Katreniak, Martvoň, Nagy, Perexta, Pšenák, Rogoň, Staník, Supuka, Szabó, Šalata, Tisoňová, Urban, Vozár, Žabka, Havko, Jodas, Machyniak,  Martinka, Mitúch, Ploštica, Rybár, Sivák, Šimko, M. Truban, B. Truban, Valentýni, P. Žiak, Žubor, Rendla.

4.       Oprava Spravodajcu č. 41:  Na základe nedostatočného si plnenia povinností súvisiacich s funkciou AR 2 v stretnutí dospelých 4.ligy sk. Juh Fiľakovo – Jupie BB odstupujeme R Miroslav Žiak na DK SsFZ s návrhom 6 SN zastavenie činnosti R.

5.       Ospravedlnenia R: Ivanič 8.5. FP ospr.,11.5. ukončenie PN, Urda 19.5.2012, Libiak 19.5.2012, Perexta PN od 11.4.2012, Badura prac.dni, Valentýni PN od 27.4.2012, Jakubjak 25.5.-26.5.2012, Baka 19.5.-20.5.2012, Kancko PN od 2.5.2012, Vojtek 24.5.-9.6.2012, Ľupták 26.5.2012, Osvald 16.5.2012, Scherer 5.5.-6.5. a 12.5.-13.5.2012 – neskoro, Fábry 2.6.-3.6.2012, Ježík 8.5.2012 – neskoro, Halfár 2.6.2012, Cimprich 26.5.-27.5.2012,

6.       Ospravedlnenie DZ :

Kanka  - 6. 5., 13, 5., Alakša – 6. 5.,

Upozornenie pre DZ :

Dodržiavať termín zasielania Správ DZ do utorka 12,00 hod a správne označovanie Predmetu a Prílohy, v prípade opakovania nedostatkov bude obmedzená delegácia na stretnutia.

Doškoľovacieho semináru delegátov ObFZ „ Licencia A „sa zúčastnia nahlásení frekventanti:

Jozef Čuboň, Róbert Forrai, Milan Hlava, Michal Krško, Marián Lauer, Vladimír Parobek, Peter Petrinec, Branislav Straško.

Kto z Vás nedostal Program a pozvánku kontaktujte Viliama Vaisa.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.  Nominácia výberu SsFZ amatérov na prvý kontrolný zraz (výberový prípravný zápas s ŠK Kremnička) dňa 23. mája 2012: Smataník T., Šmiheľ M., Kmeť A., Habiňák M., Kasan M. (MŠK Námestovo), Cimerman Z., Pinka J., Zvara F., Páleník M. (Sokol Dolná Ždaňa), Caban J., Máč R. (TJ Baník Ružiná), Nemec A. (Dukla B. Bystrica), Volna R., Koleno P., Koleno J. (Družstevník Ďaňová), Melicher M., Šulaj T. (Baník Kalinovo), Belica J. (CSM Tisovec), Greguška M. (Družstevník L. Štiavnica), Kohút D. (MFK B. Bystrica), Podstavek M., Blaho P., Blaščík L. (ŠK Kremnička). Realizačný tím: Ján Petrák (tréner), Ivan Janiga, Vojtech Kováč (asistenti trénera), Lukáš Hačkulič (masér), Jozef Paršo ml. (vedúci družstva). Zraz nominovaných hráčov je v stredu 23. mája o 13.00 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička, prípravný zápas má začiatok o 16.00 hod.

2.  TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špealizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch. 16. – 17. jún (kategória dorast), 21. – 22. júl (kategória žiaci) a 25. – 26. august (kategória prípravka). Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemci z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 15. mája 2012, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

2.       Matričné miesto SsFZ ruší s platnosťou od 18. 4. 2012 do odvolania možnosť vyhotovenia RP „na počkanie“. Všetky podklady k registrácii, výmenu RP, resp. vyhotovenie duplikátov RP zasielajte v tomto období na SsFZ poštou.

3.       Žiadame predložiť najneskôr do 9. 5. 2012 na sekretariát SsFZ videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS z MFS K. Lieskovec – Skalité (KR) – opakovane.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

5.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenskéh futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektovy email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

 

Zmena DL 19:

Badín – MFK BB (SD,MD, hrá sa 16.5. o 15:00 – 17:00,AR2 Berta za Osvalda)

Raková – Radoľa (dor.,19.k., hrá sa 30.5.str. o 17:00, pôvod. del.)

 

Zmena DL 20:

Turany – L. Lúčka (AR2 Balázsik za Ježíka)

D. Tižina – O. Jasenica (6.5., hrá sa už o 13:00)

T. Štiavnička – Trstená (6.5., hrá sa v Kraľovanoch)

N. Baňa – Žiar (SD,MD, hrá sa 8.5. o 10:30 – 13:00, del. podľa zm. v DL 21)

Z. Poruba – L. Hrádok (dor., hrá sa 6.5. o 10:00, Remeň, Poljak M.)

Jesenské – Divín (dor., R Parobek, AR ObFZ RS – nová)

Jesenské – Radzovce (len SŽ, R ObFZ RS za Pataki)

Hajnačka – D. Strehová (dor., AR ObFZ LC za Kaliňáka)

MFK BB – Č. Balog (SŽ,MŽ, 15.k.,hrá sa 14.6. štvr., R ObFZ BB)

R. Sobota – Lučenec (SŽ,MŽ, Pataki za Rybára)

V. Krtíš – Hnúšťa (SŽ,MŽ,5.5., hrá sa v D. Strehovej)

 

Zmena DL 21:

Bytča – Tvrdošín (hrá sa v Rajci)

Žiar – MFK BB (SD,MD, R Holas za Polomského, AR2 Polomský za Šimka)

Trstená – Zuberec (dor., R Náther za Sitára, AR ObFZ DK)

D. Strehová – Tisovec (dor., hrá sa 11.5. pia. o 16:00, pôvod.del.)

 

Zmena SFZ:

Žilina –Bardejov (SD, hrá sa 6.5.o 11:00, AR1 Ježík, AR2 Čambora - nová)

Žilina – Bardejov (MD, hrá sa 6.5. o 13:15, Ježík, Čambora, ObFZ ZA – nová)

 

 

Zmena DL č.20

Šálková – Žarnovica  ( DZ  Kubinec za Alakšu )