Spravodajca č. 45/2011-12                                              25. 5. 2012   

 

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Od 28.5.2012 budú na stránke SsFZ zverejnené aktuálne Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013, Pokyny k prihláške a Návratka FK SsFZ. Materiál nájdete v časti Komisie – ŠTK – Materiály – kliknutím na (.doc).

2.      Z dôvodu priebežného spracovania Rozpisu súťaží SsFZ 2012/2013 skoršieho termínu uzávierky RS 2012/2013 žiadame Návratku FK zaslať v termíne do 14.6.2012.

3.      Posledný termín uzávierok Prihlášok do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013 je 22.6.2012, prideľovanie čísel FK pre nový súťažný ročník sa uskutoční na SsFZ dňa 26.6.2012.   

4.      Potvrdzujeme správnosť udelenia OT ŽK hráčovi FK Banská Štiavnica – Michal Necpál v stretnutí IV. ligy S dňa 16.5.2012 Brusno – B. Štiavnica.

5.      V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Sučany hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 22. kola IV. ligy S K. Lieskovec – Sučany a priznávame podľa čl. 106/2 SP FK K. Lieskovec 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

6.      V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Lesenice hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 22. kola V. ligy D Tornaľa – Lesenice a priznávame podľa čl. 106/2 SP FK Tornaľa 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

7.      ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·        25.05.2012 – 15. kolo O. Veselé – K. Lieskovec o 17,30

·        31.05.2012 – 16. kolo Makov – O. Veselé o 17,30

·        01.06.2012 – 16. kolo N. Bystrica – S. Bystrica o 17,00

·        02.06.2012 – 26. kolo MFK BB – Žilina B o 17,30 (MFK BB uhradí poplatok 10 €)

·        02.06.2012 – 24. kolo Detva – H. Hámre o 14,30

·        09.06.2012 – 25. kolo Medzibrod – Hrochoť o 17,00

·        09.06.2012 – 25. kolo Predmier – Tvrdošín o 17,00

·        16.06.2012 – 26. kolo Hrochoť – Lutila o 17,00

·        16.06.2012 – 26. kolo Badín – Jesenské o 17,00

·        16.06.2012 – 26. kolo Sásová – Sl. Ľupča o 17,00

8.      Oneskorené začiatky stretnutí: Sklabiná - Nenince (neskoro predložený zápis o stretnutí),

9.      Berieme na vedomie list FK Tachty k stretnutiu V. ligy D Čebovce – Tachty, postup DZ k požiadavke uvedenia námietky kapitána H po stretnutí bol správny, pripomienku k 78’ odstupujeme na riešenie KR SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a) 24. kola IV. ligy dor. sk. SEVER  Krásno - Černová  2.6.2012  o 14.30 hod.

b) 25. kola  IV. ligy dor. sk. SEVER  Tvrdošín - Sučany 6.6.2012  o 17.00 hod.

c) 22. kola  III. ligy SŽ a MŽ sk. B  Breza - Zakamenné   2.6.2012 o 13.00 – 15.00 hod.

2. Kontumuje MFS:

a)  24. kola III. ligy SD a MD Bytča – Fiľakovo, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Bytča, podľa SP čl. 100/ b.

b)  24. kola III. ligy SD a MD B. Bystrica – D. Kubín, priznáva 3 body a skóre 4 : 0 ponecháva v platnosti v prospech FK B. Bystrica, podľa SP čl. 100 / e.

c)  24. kola III. ligy  MD Lučenec - Bánová, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Lučenec, podľa SP čl. 100/b. Ospravedlnenie FK Bánová berie na vedomie.

d)  22. kola IV. ligy   dor. sk.  JUH Jesenské – B. Štiavnica, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Jesenské, podľa SP čl. 100 / b. Ospravedlnenie FK  B. Štiavnica  berie na vedomie.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-958 Marek Grečmal 940423 Staškov 2 SN od 14.5.12, 1-5a,

D-959 Dušan Szabo tréner FK Nová Baňa 3 SN od 14.5.12, 1-3b,

D-960 Tomáš Cyprich 950929 Čierne 2 SN od 14.5.12, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-961 Michal Kmeť 810612 Selce 1 SN od 21.5.12, 1-5a,

D-962 Lukáš Mesík 871103 Selce 1 SN od 21.5.12, 1-5a,

D-963 Milan Adam 800105 Selce 2 SN od 21.5.12, 1-2b,

D-964 Karol Rakyta 901203 Selce 1 SN od 21.5.12, 1-5a,

D-965 Milan Volko 791004 Kováčová 1 SP do 30.9.12, 1-4a,

D-966 Ján Stehlík 930131 Stožok 2 SN od 17.5.12, 1-5a,

D-967 Marek Hermanský 920817 Čierny Balog 1 SP do 30.9.12, 1-4a,

D-968 Jaroslav Iliev 960720 Žilina B 6 SN od 21.5.12, 1-6-1b,

D-969 Lukáš Lacko 970803 Vrútky 3 SN od 21.5.12, 1-2b,

D-970 Martin Ciesar 950329 Stráňavy 3 SP do 30.9.12, 1-4a,

D-971 Erik Pešan 930921 Krásno nad Kysucou 2 SN od 21.5.12, 1-5a,

D-972 Andrej Kirn 930124 Stará Bystrica 2 SN od 21.5.12, 1-5a,

D-973 Ján Hrabovský 971003 Oščadnica 2 SN od 21.5.12, 1-5a,

D-974 Marek Klimčík 970407 Liesek 3 SN od 21.5.12, 1-2b,

D-975 Peter Bandík 970603 Liesek DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-976 Lukáš Valentíny 930312 Poltár 3 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 21.5.12, 1-4a,

D-977 Ladislav Rácz 940530 Hajnáčka 2 SN od 21.5.12, 1-5a,

D-978 Erik Mag 930331 Hajnáčka 2 SN od 21.5.12, 1-5a,

D-979 Štefan Macho 900906 Belá 4 SN od 21.5.12, 1-3b,

D-980 Michal Droppa 830327 Pliešovce 1 SN od 21.5.12, 1-4a,

D-981 Lukáš Kubek 970630 Závažná Poruba 1 SN od 21.5.12, 1-4a,

D-982 FK Divín dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nepredloženie videozáznamu zo stretnutia IV. ligy skupina juh dospelí Divín - Badín v stanovenom termíne,

D-983 Na základe Spravodajcu č. 43/2011-12 a podkladov HK a sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 28.5.12 za neuhradenie pokút, poplatkov a záloh na odmeny R a DZ týmto družstvám FK:

Ďanová (200 €), Lietavská Lúčka (200 €), Nová Baňa (400 €), Liptovská Štiavnica (odmeny R a DZ), Krásno nad Kysucou (odmeny R a DZ), Žilina B (odmeny R a DZ), Veľký Krtíš (odmeny R a DZ), Žiar nad Hronom (odmeny R a DZ), Čadca (odmeny R a DZ), MFK Banská Bystrica (odmeny R a DZ), Predmier (130 € + odmeny R a DZ), Skalité (130 €), Belá (MT 130 € + odmeny R a DZ doplatok 440 €), Oravská Jasenica (260 €), Kysucký Lieskovec (130 € + odmeny R a DZ), Tvrdošín (odmeny R a DZ), Dolná Tižina (odmeny R a DZ), Hliník nad Hronom (260 € + odmeny R a DZ), Badín (odmeny R a DZ), Divín (odmeny R a DZ doplatok 341 €), Banská Štiavnica (odmeny R a DZ), Rudinská (200 € + odmeny R a DZ), Nová Bystrica (200 €), Nenince (200 €), Lesenice (200 €), Hajnáčka (200 € + odmeny R a DZ), Selce (100 €), Repište (odmeny R a DZ), Sásová (odmeny R a DZ), Lutila (odmeny R a DZ),  Vinica (odmeny R a DZ), Hnúšťa (odmeny R a DZ), Poltár (217 €), Čebovce (7 € + odmeny R a DZ),  Tomášovce (odmeny R a DZ), Príbelce (odmeny R a DZ), Sklabiná (odmeny R a DZ), Ludrová (110 € + odmeny R a DZ), Bešeňová (odmeny R a DZ) – všetko družstvá dospelých, Sielnica (10 €), Čadca (100 €) – všetko družstvá dorastu a Hruštín (medzioddielová pohľadávka 157,92 € pre FK Liptovský Hrádok) – družstvo SŽ. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 28.5.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body). DK zároveň žiada FK Kotrčina Lúčka o úhradu nedoplatku 500 € pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

D-984 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 21.5.12:

           Juraj Švábik 800317 Kysucké Nové Mesto,

           Jozef Rozenberg 800602 Žiar nad Hronom,

           Peter Gavenčiak 880206 Liptovský Hrádok,

           Miroslav Bocka 850109 Skalité,

           Marek Janči 910313 Stráňavy,

           Martin Hajdóci 911216 Málinec,

           Peter Vrábel 850405 Belá,

           Marek Jakubec 870109 Radoľa,

           Pavol Kopásek 900825 Strečno,

           Michal Fedor 911207 Nová Bystrica,

           Jakub Poništ 890822 Stará Bystrica,

           Lukáš Čiljak 871128 Dražkovce,

           Denis Bubniak 930312 Palúdzka,

           Miodrag Sremac 910110 Vrútky,

           Dušan Vidiečan 791203 Sásová,

           Andrej Dubovický 790209 Sásová,

           Ľuboš Kálazy 800126 Nenince,

D-985 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 21.5.12:

           Tomáš Ďurica 790129 Žilina B,

           Richard Kutman 820609 Dražkovce,

           Michal Petrovič 870816 Mošovce,

           Kristián Lendvai 850822 Nenince,

D-986 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Tomáš Šmondrk 900509 Žarnovica zamieta sa,

           Peter Dobrík 850321 Šálková zamieta sa,

           Roman Majer 841129 Lutila zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.9.12,

           Ivan Palík 931008 Lučenec zamieta sa,

D-987 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Dávid Šestina 870305 Revúca chýba poplatok za 4 ŽK,

           Tomáš Urc 840906 Revúca chýba poplatok za 4 ŽK,

           Jozef Gaško tréner FK Selce dospelí chýba poplatok,

           Ján Píš tréner FK Žiar nad Hronom SD chýba poplatok,

           Marek Juhász 971017 Jesenské chýba poplatok za ČK,

           Denis Deme 960514 Cinobaňa chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Zaoberala sa sťažnosťou ŠK Badín  na výkon R v MFS IV. ligy Divín – Badín, konštatuje po vzhliadnutí videozáznamu, že rozhodnutia R boli správne. Vklad 7 € prepadá v prospech SsFZ. Dopis manažéra ŠK Badín odstupuje DK. Sťažnosť Jednota Bánová na výkon R a AR (Kaliňák, Budinec) v MFS III. ligy SD V. Krtíš – Bánová. Po vzhliadnutí videozáznamu vyhodnotila sťažnosť ako neopodstatnenú. Z vkladu 30 € prepadá 10 € v prospech SsFZ a 20 € sa vracia FK Bánová.

2.       Žiada ObFZ v pôsobnosti SsFZ o nahlásenie postupujúcich R a DZ do súťaží SsFZ s platnou licenciou A, najneskôr do 31.5.2012.

3.       Odstupuje FK K. Lieskovec na doriešenie (opakované nepredloženie videozáznamu z MFS K. Lieskovec – Skalité).

4.       Súhlasí so žiadosťou R J. Greňo o zaradenie na nom. listinu R SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013.

5.       Za oneskorené ospravedlnenie sa z MFS udeľuje poplatok vo výške 7€ pre R: Danišek, Krkošová, Scherer, Ježík a Žubor. Za oneskorené zaslanie zápisu z MFS udeľuje poplatok vo výške 7 € pre R: Dvorštiak a Behančin. Úhradu vykonať do 31.5.2012

6.       Ospravedlnenia R: Hreus 16.6.2012,  Machyniak 10.6.2012, Chudý 9.6.-10.6.2012, Bušo 2.6.-3.6.2012 a do konca súť.ročníka, Martin 9.6.2012, Geče od 9.6. do konca jarnej časti, Remeň 2.6.2012, Žubor 26.5.-27.5.2012 – neskoro, Danišek – 2.6.-3.6.2012 – neskoro, Vrtich od 30.5. do 6.6.2012, Matoš od 22.5.do 28.5.2012, Kyzek Ja., 9.6. a 16.6.2012, Čambora 16.6.-17.6.2012, Škvarek 9.6.2012, Frontová 9.6.2012, Králik 10.6.2012, Scherer 9.6-10.6.,16.6.-17.6. a 23.6.-24.6.2012,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špealizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  na kategorie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch. 16. – 17. jún (kategória dorast), 21. – 22. júl (kategória žiaci) a 25. – 26. august (kategória prípravka). Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemci z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 30. mája 2012, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že organizačné zmeny v kluboch (zlúčenie klubu) zmeny názvov FK vykoná Matrika SFZ v Bratislave, na základe žiadosti, ktorú je potrebné zaslať najneskôr do 31. 5. 2012. Prílohou žiadosti je aj potvrdenie o evidencii zmeny v stanovách, resp. štatútu klubu (TJ) Ministerstvom vnútra SR (fotokópia). Vybavenie takejto žiadosti oznámi príslušným FK Matrika SFZ prostredníctvom úradnej správy.

2.       Sekretariát SsFZ rozoslal v minulých dňoch klubom, štartujúcim v súťažiach mládeže SsFZ a SFZ faktúry skutočne vynaložených nákladom na činnosť R a DZ za obdobie marec - apríl 2012. Žiadame touto cestou o ich urýchlené uhradenie, bezpodmienečne uviesť  číslo faktúry, alebo VS.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

K 18.5.2012  evidujeme  u futbalových klubov prislúchajúcich k SsFZ  ako kluby ISSF aktívne (majú riadne zaevidovaných klubových ISSF manažérov) tieto FK: Palúdzka, Trstená, Tachty, Mošovce a Radoľa. Sekretariát SsFZ vyzýva všetky ostatné FK, aby vo vlastnom záujme, v čo najkratšom čase pristúpili k registrácii.

4.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

5.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

6.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že podklady prechodu žiakov do kategórie dorastu (vystavenie RP) je potrebné zaslať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012. Podklady:

-          kompletne vyplnená prihláška k registrácii vo všetkých kolónkach – čitateľne (aj súhlas rodičov na zadnej strane prihlášky),

-          fotografia rozmeru 3,5 x 4,5 cm, alebo aj menšia štandarného rozmeru (na OP, VP, príp. PAS) – nie staršia ako 1 rok,

-          poplatok 4 € za jeden preukaz, platba poštovým poukazom SsFZ (možnosť uhradiť za všetkých hráčov jedným poukazom),

-          doklad na overenie RČ sa nevyžaduje (hráči sú už zaevidovaní v databáze Matriky SFZ) – len na požiadanie v prípade nezrovnalosti.

        Matričné miesto na SsFZ vybavuje všetky žiadosti o vystavenie RP od FK vo svojej pôsobnosti, okrem FK,

        ktorých družstvá dospelých, resp. dorastu štartujú v súťažiach SFZ: MŚK Žilina, MFK Ružomberok, Dukla BB, ŽP

        Šport Podbrezová, MŠK R. Sobota, MFK Tatran L. Mikuláš, MFK D. Kubín, LAFC Lučenec, Sokol D. Ždaňa, ŠK

         Kremnička, Baník Ružiná, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK Námestovo, FK JUPIE B. Bystrica-Podlavice

         a MŠK Fomat  Martin, ktoré zasielajú podklady podľa pokynov na Matriku SFZ.

 

 

Zmena DL 23:

Badín – K. N. Mesto (SD,MD, 6.6., R Urda za Fábryho)

     

Zmena DL 24:

MFK BB – Žilina B (hrá sa v so.,2.6. o 17:30, AR2 Hrmo za Oružinského)

Bytča – Kremničaka (SD,MD, 3.6., AR1 Čuboň za Plošticu)

Breza – Zákamenné (hrá sa v so.,2.6. o 13:00-15:00, R ObFZ DK)

Lisková – Trstená (dor., 2.6., Madera, Kuriš – nová)

Látky – H. Nemce (dor.,2.6., R Guži za ObFZ ZV)