Spravodajca č. 47/2011-12                                              8.6. 2012   

 

S hlbokým zármutkom oznamujeme futbalovej verejnosti, že dňa 7.6.2012 nás opustil, vo veku nedožitých 70 rokov dlhoročný funkcionár LAFC Lučenec a ObFZ Lučenec

Eugen Košťál.

Posledná rozlúčka s „Jencim“ bude 11.6.2012 (v pondelok) o 13,00 hod. na Mestskom cintoríne v Lučenci.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

  1. Na stránke SsFZ sú zverejnené aktuálne Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013, Pokyny k prihláške a Návratka FK SsFZ. Materiál nájdete v časti Komisie – ŠTK – Materiály – kliknutím na (.doc).
  2. Z dôvodu priebežného spracovania Rozpisu súťaží SsFZ 2012/2013 a skoršieho termínu uzávierky RS 2012/2013 žiadame Návratku FK zaslať v termíne do 15.6.2012.
  3. Posledný termín uzávierok Prihlášok do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013 je 22.6.2012, prideľovanie čísel FK pre nový súťažný ročník sa uskutoční na SsFZ dňa 26.6.2012.
  4. Športovo-technický aktív ŠTK a KM sa uskutoční v B. Bystrici v piatok 29.6.2012 o 15,00 hod.   
  5. V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Hodruša Hámre hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 24. kola V. ligy C Detva – H. Hámre a priznávame podľa čl. 106/1 SP FK Detva 3 body a skóre 3:0. Berieme na vedomie písomné vyjadrenie FK H. Hámre k nenastúpeniu na MFS.
  6. V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Sučany hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 24. kola IV. ligy S Tvrdošín - Sučany a priznávame podľa čl. 106/2 SP FK Tvrdošín 3 body a skóre dosiahnuté v stretnutí 6:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
  7. Schvaľujeme zmenu UHČ v stretnutí:

·       17.06.2012 – 26. kolo Priechod – Detva o 11,30

  1. ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·       09.06.2012 – 25. kolo Vrútky – Bešeňová o 17,00 (FK Vrútky uhradí poplatok 10€)

·       09.06.2012 – 25. kolo Medzibrod – Hrochoť o 17,00

·       09.06.2012 – 25. kolo Predmier – Tvrdošín o 17,00

·       09.06.2012 – 27. kolo Čadca – Kalinovo o 17,00

·       09.06.2012 – 27. kolo Fomat Martin – Žilina B o 17,00

·       15.06.2012 – 28. kolo MFK BB – Fomat Martin o 17,00 (MFK BB uhradí poplatok 10€ + 10€ za

                                    zmenu v stretnutí MFK BB – Žilina B)

·       16.06.2012 – 26. kolo Hrochoť – Lutila o 17,00

·       16.06.2012 – 26. kolo Badín – Jesenské o 17,00

·       16.06.2012 – 26. kolo Sásová – Sl. Ľupča o 17,00

·       16.06.2012 – 26. kolo Žarnovica – Medzibrod o 17,00

·       16.06.2012 – 28. kolo K. N. Mesto – Z. Poruba o 17,00

·       16.06.2012 – 28. kolo Kalinovo – L. Lúčka o 15,30

·       16.06.2012 – 26. kolo Poltár – Málinec o 17,30

·       16.06.2012 – 28. kolo Žilina B – Tisovec o 17,00 (FK Žilina B uhradí poplatok 10€)

  1. Prerokované námietky kapitánov v stretnutí : N. Bystrica – S. Bystrica (H – 2x neopodstatnené), Ludrová – Vrútky (H – 2x neopodstatnené)
  2. Oneskorené začiatky stretnutí : Šalková – Krupina (technické príčiny), K. Lieskovec – Belá (opakovane technické príčiny)

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a) 26. kola IV. ligy dor. sk. JUH  Kalinovo – B. Štiavnica  16.6.2012  o 13.00 hod.

b) 26. kola  V. ligy dor. sk. B Lisková - Zuberec 15.6.2012  o 17.00 hod. FK Lisková uhradí na   účet  SsFZ  10.-€

c) 26. kola V. ligy dor. sk. D Poltár – Dol. Strehová  16.6.2012   o 15.00 hod.

d) 26. kola  V. ligy dor sk. D   Halič - Tomášovce  16.6.2012  o 11.00   hod.

2. Kontumuje MFS:

a)  26. kola III. ligy  MD   Bytča - Kremnička , priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Bytča, podľa SP čl. 100 / b.

b)  24. kola V. Ligy dor. sk. A  St. Bystrica - Raková, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v  prospech FK R. Sobota, podľa SP čl. 100 / b.

c)  24. kola V. ligy  dor. sk. C Detva – Hor. Hámre, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Detva, podľa SP čl. 100 / b.

3.  Nariaďuje odohrať MFS:

a)  13. kolo III. ligy SŽ a MŽ sk. B   Breza – Or. Lesná  15.6.2012 (piatok) o 15.00 – 17.00 hod.

b)  28. kolo III. Ligy SD a MD  K. N. Mesto – Rajec  16.6.2012 o 10.00 – 12.30 hod.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-983 Na základe Spravodajcu č. 43/2011-12 a podkladov HK a sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 28.5.12 za neuhradenie pokút, poplatkov a záloh na odmeny R a DZ týmto družstvám FK:

Hliník nad Hronom (260 € + odmeny R a DZ), Lutila (odmeny R a DZ) a Čebovce (7 € + odmeny R a DZ) – všetko družstvá dospelých a Hruštín (meddzioddielová pohľadávka 157,92 € pre FK Liptovský Hrádok) – družstvo SŽ. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 28.5.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body). DK zároveň žiada FK Kotrčina Lúčka o úhradu nedoplatku 500 € pod následkom ďalších disciplinárnych opatrení.

D-1030 Jaroslav Súkeník 720127 Predmier 3 SN od 31.5.12, 1-3b,

D-1031 Štefan Sluka 820617 Predmier 4 SN od 31.5.12, 1-3b,

D-1032 Martin Frim 800516 Hodruša Hámre 4 SN od 31.5.12, 1-3b, uhradiť 7 €,

D-1033 Richard Bocian 891118 Hodruša Hámre 3 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od 31.5.12, 1-3b, uhradiť 7 €,

D-1034 František Danko 900329 Hodruša Hámre 3 SN od 31.5.12, 1-3b, uhradiť 7 €,

D-1035 Silvio Šimon 971009 Fiľakovo 3 SN od 4.6.12, 1-3a,

D-1036 Na návrh ŠTK SsFZ FK Sučany dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia IV. ligy skupina sever dospelí Tvrdošín - Sučany,

D-1037 Na návrh ŠTK SsFZ FK Hodruša Hámre dospelí pokuta 200 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP    2-2b za zavinené nenastúpenie na stretnutie V. ligy skupina C dospelí Detva - Hodruša Hámre,

D-1038 FK Partizán Čierny Balog dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 3.6.12,

D-1039 FK Brusno dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionára  v stretnutí dňa 3.6.12,

D-1040 Matej Ripel 000329 Belá 3 SN od 28.5.12, 1-4a,

D-1041 Dávid Beňo 961107 Žiar nad Hronom 4 SN od 4.6.12, 1-6-1b,

D-1042 Peter Samec 930716 Strečno 2 SN od 4.6.12, 1-5a,

D-1043 Tomáš Smetana 950821 Strečno 4 SN od 4.6.12, 1-6-1b,

D-1044 Marian Fungáč 950131 Kalinovo 2 SN od 4.6.12, 1-5a,

D-1045 Stanislav Griga 970314 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 4.6.12, 1-5a,

D-1046 Ján Halaj 891012 Hrnčiarska Ves 4 SN od 4.6.12, 1-3b,

D-1047 Jakub Poništ 890822 Stará Bystrica 1 SN od 2.6.12, 1-5a,

D-1048 Peter Červenec 840512 Stará Bystrica 1 SN od 2.6.12, 1-5a,

D-1049 Peter Špánik 760413 Bytča 1 SN po uplynutí trestu za 8 ŽK, 1-5a,

D-1050 Roman Krajník zdravotník FK Černová dospelí DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-1051 Ľubomír Rusko asistent trénera FK Selce dospelí 3 SN od 4.6.12, 1-3b,

D-1052 Miroslav Debnár 941218 Badín 2 SN od 4.6.12, 1-5a,

D-1053 Dominik Jelluš 950912 Badín 2 SN od 4.6.12, 1-2b,

D-1054 Peter Venglarčík tréner FK Badín SD 4 SN od 4.6.12, 1-3b,

D-1055 Peter Zbyňovec 961114 Rajec 2 SN od 4.6.12, 1-5a,

D-1056 DK berie na vedomie list FK Divín zo dňa 6.6.12,

D-1057 Radovan Čupa 810713 Rudinská 1 SN od 4.6.12, 1-5a,

D-1058 Marek Schvantner 931125 Lučenec 2 SN od 4.6.12, 1-5a,

D-1059 FK Divín dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1c za neprístojnosť diváka po stretnutí dňa 13.5.12,

D-1060 Dušan Papík 930406 Pliešovce 2 SP do 31.10.12, 1-1a,

D-1061 DK odstupuje KR SsFZ na odborné posúdenie rozhodnutí R a AR1 videozáznam zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Hodruša Hámre - Šálková,

D-1062 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 17.5.12:

            Peter Vavrek 930426 Kysucké Nové Mesto,

D-1063 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 28.5.12:

            Jozef Polka 890518 Čadca doplatiť 7+7 €,

            Martin Krištof 790415 Hliník nad Hronom,

            Peter Turňa 721016 Čierny Balog,

            Richard Ševčík 800721 Sásová,

D-1064 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 4.6.12:

            Tibor Petrovský 880328 Nenince,

            Ladislav Varga 880121 Nenince,

            Kamil Ratica  851213 Šalková,

            Peter Kindernaj 920730 Krupina,

            Matúš Holécy 870803 Slovenská Ľupča,

            Martin Štulajter 870207 Slovenská Ľupča,

            Andrej Barošinec 820804 Turčianske Kľačany,

            Gerhard Maron 680813 Turčianske Kľačany,

            Rastislav Macko 810401 Ludrová,

            Ľuboš Franek 911019 Belá,

            Miroslav Tučník 881023 Strečno,

            Branislav Labant 760511 Rosina,

            Peter Šuľaj 880309 Poltár,

            Ján Segeč 881017 Poltár,

            Nino Barák 910219 Banská Štiavnica,

            Maroš Pažout 781105 Banská Štiavnica,

            Juraj Veselovský 921013 Podlavice,

            Lukáš Kmeť 850114 Hliník nad Hronom,

            Juraj Šustek 820516 Bytča,

            Pavol Badura 890222 Krásno nad Kysucou,

            Daniel Šustek 901002 Krásno nad Kysucou,

            Nemanja Bukvič 890709 Krásno nad Kysucou,

            Jakub Dlhopolček 910920 Lietavska Lúčka,

D-1065 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 4.6.12:

            Peter Krivánsky 790316 Nenince,

            Mário Vnuk 930326 Radoľa,

            Martin Malíček 840627 Rudinská,

            Peter Špánik 760413 Bytča,

            Peter Halák 770914 Liptovská Štiavnica,

D-1066 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

            Marek Klimčík 970407 Liesek  zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.9.12,

D-1067 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

            Pavol Čillík zdravotník FK Brusno dospelí chýba poplatok,

            Marek Melicher 870124 Poltár chýba poplatok za ČK,

            Tomáš Urc 840906 Revúca chýba poplatok za ČK,

            Martin Lihocký 930409 Hontianske Nemce chýba poplatok za ČK,

            Matúš Spravač 940420 Braväcovo chýba poplatok za ČK,

            Jozef Kmeť 870630 Černová chýba poplatok za 4 ŽK,

            Rastislav Kalina 750706 Rajec chýba poplatok za 4 ŽK,

            Martin Bytčánek 850117 Podvysoká chýba poplatok za 4 ŽK,

            Ján Lokša 880121 Nová Bystrica chýba poplatok za 4 ŽK,

            Martin Minarčík  850728 Kysucký Lieskovec chýba poplatok za 4 ŽK,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.  KR na základe podrobného prešetrenia okolností súvisiacich so stretnutím 4. ligy dospelých sk.    

     Juh 21. kolo  Divín – Badín dospela k záveru, že skutočnosti uvádzané v liste manažéra ŠK  

     Badín sa nezakladajú na pravde a vychádzajúc zo zápisu o stretnutí, správy DZ, analýzy  

     videozáznamu zo stretnutia ako aj na základe vlastných zistení odstupuje družstvo hostí na     

     doriešenie DK SsFZ s návrhom na  potrestanie ŠK Badín.

2. KR sa na svojom zasadnutí zaoberala stretnutím 26. kola III. LSD V. Krtíš – Badín a na 

     základe nedostatkov v stretnutí uvádzaných v správe DZ, z dôvodu zníženého hodnotenia 

     bude  R Markovič riešený podľa  Zásad pre činnosť R SsFZ.

3. Opakovane vyzývame nasledovných R ku splneniu si povinnosti uhradenia poplatku 7,- eur za

    nedostatky vyplývajúce z ich činnosti: Kučera, Behančin, Urban, Vozár, Oružinský, Jaroštiak,

    Badura, Jelok,  Frontová, Danišek, Scherer, Ježík, Žubor. V prípade nesplnenia si uvedenej

    povinnosti do 14. 6. 2012 bude KR postupovať v  zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ. Kópiu   

    dokladu o uhradení obratom zaslať e-mailom p. Fajčíkovi.

4. Žiadame predložiť videozáznam zo stretnutia MR Stred dospelí - 30. kolo (8. 5. 2012)

    L. Štiavnica – Čadca.

5.     Ospravedlnenia R: Koleno 16.7.2012 , Katreniak 4.6.-17.6.2012, Tapfer 23.6. – 1.7.2012,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     Pozmenená nominácia výberu SsFZ amatérov na prípravný medzinárodný zápas v dňoch 19. – 20. júna 2012 v Krakove s výberom Malopolského futbalového zväzu: Machunka P. (ŠK Tvrdošín), Šmiheľ M., Kmeť A., Habiňák M., Kasan M., Siman J. (MŠK Námestovo), Pinka J., Zvara F., Páleník M. (Sokol Dolná Ždaňa), Caban J., Máč R.(TJ Baník Ružiná), Romančík A., Thomka Ľ., Kucian R., Ociepka I. (MŠK Fomat Martin), Volna R. (Družstevník Ďaňová), Škubák D. (FK 34 Brusno), Kohút D. (MFK B. Bystrica). Realizačný tím: Ján Petrák (tréner), Ivan Janiga, Vojtech Kováč (asistenti trénera), Lukáš Hačkulič (masér), Bruno Motyčka (vedúci družstva). Zraz nominovaných hráčov je v utorok 19. júna o 08.30 hod. ( hráči z BB kraja – parkovisko pred štadiónom FK DUKla BB), o 09.30 hod. ( hráči z MT – pred železničnou stanicou v Ružomberku), o 10.30 hod. ( hráči z NO – areál štadióna v Námestove).

2.     TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár mládežníckych trénerov SsFZ – kategória dorast, ktorý sa bude konať v dňoch 16. – 17. júna 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Miroslav Droppa, Jozef Kmeť, Vladimír Hýll, Anton Sýkora, Slavomír Cvacho, Tomáš Lintner, Roman Biba, Pavel Čipka, Ján Tršo, Marek Antalík, Zoltán Filipiak, Radoslav Vanko, Ľubomír Chochlík, Peter Píš, Vladimír Lámoš, Ivan Belko, Miloš Perďoch, Patrik Koňušík, Attila Domík, Milan Šiška, Stanislav Žigmund. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 16. júna o 10.00 hod.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že organizačné zmeny v kluboch (zlúčenie klubu) zmeny názvov FK vykoná Matrika SFZ v Bratislave, na základe žiadosti, ktorú je potrebné zaslať najneskôr do 31. 5. 2012. Prílohou žiadosti je aj potvrdenie o evidencii zmeny v stanovách, resp. štatútu klubu (TJ) Ministerstvom vnútra SR (fotokópia). Vybavenie takejto žiadosti oznámi príslušným FK Matrika SFZ prostredníctvom úradnej správy.

2.     Žiadame predložiť najneskôr do 12. 6. 2012 videozáznam (na DVD nosiči z MFS: L. Štiavnica – Čadca (KR).

3.     Sekretariát SsFZ rozoslal  klubom, štartujúcim v súťažiach mládeže SsFZ a SFZ faktúry (splatnosť faktúr bola do 25.5.2012) skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ za obdobie marec - apríl 2012. Ku dnešnému dňu nemá sekretariát SsFZ k dispozícii doklad o úhrade od nasledovných FK: Dukla BB Fa č. 2/2012 – 1.324 €, B. Potok FA č. 3 – 105 €, Blatnica Fa č. 4 – 46 €, Bzovík Fa č. 7 – 105 €, Cinobaňa Fa č. 8 – 105 €, D. Kubín Fa č. 13 – 723 €, Hôrky FA č. 20 – 32 €, Hriňová Fa č. 21 – 163 €, Kremnica Fa č. 26 – 151 €, Kremnička Fa č. 27 – 381, L. Sliače Fa č. 30 – 117 €, Lučenec Fa č. 33 – 323 €, Ochodnica Fa č. 36 – 46 €, Or. Lesná Fa č. 37 – 23 €, Podbrezová Fa č. 40 – 1.287 €, Radzovce Fa č. 42 – 46 €, MŠK R. Sobota Fa č. 43 – 419 €, Ružomberok Fa č. 44 – 1.407 €, Tr. Hora Fa č. 50 – 70 €, Varín Fa č. 52 – 23 €, Vidiná Fa č. 53 – 140 €. Žiadame uvedené FK, aby faktúry uhradili najneskôr do 14.6.2012 pod následkom riešenia DK. V prípade úhrady poštovým poukazom (výhradne na č. účtu 0305642565/0900) je potrebné zaslať doklad o úhrade faxom, e-mailom z dôvodu, že informácia o takto realizovanej platbe mešká  5 až 7  dní. Zásadne uvádzajte pri platbe číslo faktúry, alebo VS. Upozorňujeme zároveň, že dodržiavanie termínov splatnosti jednotlivých faktúr bude mať vplyv na zaradenie resp. nezaradenie príslušného FK do systému bezhotovostného styku s delegovanými osobami na MFS pre nový súťažný ročník, prípadne zaradenie príslušných družstiev FK do súťaží SsFZ.

4.     Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

K 18.5.2012  evidujeme  u futbalových klubov prislúchajúcich k SsFZ  ako kluby ISSF aktívne (majú riadne zaevidovaných klubových ISSF manažérov) tieto FK:  Tisovec, Žiar nad Hronom, K. N. Mesto, Hodruša-Hámre, Skalité, Medzibrod, Makov,  Palúdzka, Trstená, Tachty, Rajec, a Radoľa. Sekretariát SsFZ vyzýva všetky ostatné FK, aby vo vlastnom záujme, v čo najkratšom čase pristúpili k registrácii.

5.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

6.     Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

7.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že podklady prechodu žiakov do kategórie dorastu (vystavenie RP) je potrebné zaslať na SsFZ najneskôr do 31.5.2012. Podklady:

-       kompletne vyplnená prihláška k registrácii vo všetkých kolónkach – čitateľne (aj súhlas rodičov na zadnej strane prihlášky),

-       fotografia rozmeru 3,5 x 4,5 cm, alebo aj menšia štandarného rozmeru (na OP, VP, príp. PAS) – nie staršia ako 1 rok,

-       poplatok 4 € za jeden preukaz, platba poštovým poukazom SsFZ (možnosť uhradiť za všetkých hráčov jedným poukazom),

-       doklad na overenie RČ sa nevyžaduje (hráči sú už zaevidovaní v databáze Matriky SFZ) – len na požiadanie v prípade nezrovnalosti.

        Matričné miesto na SsFZ vybavuje všetky žiadosti o vystavenie RP od FK vo svojej pôsobnosti, okrem FK,

        ktorých družstvá dospelých, resp. dorastu štartujú v súťažiach SFZ: MŚK Žilina, MFK Ružomberok, Dukla BB, ŽP

        Šport Podbrezová, MŠK R. Sobota, MFK Tatran L. Mikuláš, MFK D. Kubín, LAFC Lučenec, Sokol D. Ždaňa, ŠK

         Kremnička, Baník Ružiná, MFK Lokomotíva Zvolen, MŠK Námestovo, FK JUPIE B. Bystrica-Podlavice

         a MŠK Fomat  Martin, ktoré zasielajú podklady podľa pokynov na Matriku SFZ.

 

Zmena DL 26:

MFK BB – Fomat MT (hrá sa 15.6.pia, R Janíček, AR1 Jakubjak. AR2 Nemček, DZ Spišiak - nová)

Žilina B – Tisovec (hrá sa 16.6. R Balázsik, AR1 Bútora, AR2 Moják, DZ Koša – nová)

Kalinovo – L. Lúčka (hrá sa 16.6. sob, o 15:30, DZ D. Hrčka za Spišiaka)

Priechod – Detva (hrá sa už o 11:30 hod.)

Poltár – Málinec (hrá sa 16.6. o 17:30)

Poltár – D. Strehová (dor., hrá sa 16.6. sob. o 15:00 ako predz.)

Vrútky – Liesek (dor., hrá sa v pôvod. termíne, 10.6. o 11:00, R, AR ObFZ MT)

Halič – Málinec (dor., R, AR ObFZ LC – nová)

Kalinovo – B. Štiavnica (dor., R ObFZ LC za Jačmeníka)

K.N.Mesto – Rajec (SD,MD, hrá sa 16.6. o 10:00-12:30, R Kuba za Hrivíka)

Lučenec – Badín (SD,MD, R Martin, AR1 Danko, AR2 Szabó – nová)

Halič – Tomášovce (dor., 16.6., hrá sa už o 11:00)

Žilina B – Černová (dor., R Jaroščiak za Hubočana)

Breza – O. Lesná (SŽ,MŽ, hrá sa 15.6. pia o 15:00-17:00, R ObFZ DK)

 

Zmena SFZ:

L. Mikuláš – Vranov (SD,MD,29.kolo, hrá sa 9.6. o 11:00-13:15 v L. Jáne)

L. Mikuláš – Vranov (obsadenie R Švec, AR1 Tutura, AR2 Poljak, DZ Muráň)