Spravodajca č. 49/2011-12                                              22. 6. 2012   

 

Aktív ŠTK a KM

V piatok 29. 6. 2012 sa uskutoční v priestoroch veľkej kongresovej sály Obvodného úradu v B. Bystrica, Ľ. Štúra 1 (pri obch. centre Európa) Aktív ŠTK a KM. Pred uskutočnením samotného aktívu od 14.00 hod. bude prezentovať Výkonný manažér projektu a vedúci IT odd. SFZ zavádzanie Informačného systému slov. futbalu do praxe a školiť klubových ISSFZ manažérov – účasť z FK MR je nevyhnutná, účasť ostatných zástupcov FK výrazne doporučujeme aj v prípade ak sa doteraz nestihli registrovať v ISSF. Od 15,00 hod samotný Aktív ŠTK a KM SsFZ.

Program: otvorenie, príhovor predsedu, vyhodnotenie súť. roč, 2011/12, ocenenie najúspešnejších kolektívov, RS SsFZ 2012/13, pridelenie čísel, záver.

Ukončenie aktívu plánujeme okolo 17.30. Počítame s účasťou zástupcov všetkých FK, ktorých družstvá budú štartovať v súťažnom ročníku 2012/2013 v súťažiach riadených  SsFZ ako aj zástupcov jednotlivých ObFZ.  Z priestorových dôvodov však len výnimočne viac ako dvoch z jedného FK.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK SsFZ na svojom zasadnutí schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2011/2012.

2.      Aktív ŠTK a KM SsFZ sa uskutoční dňa 29.6.2012 (piatok) v Banskej Bystrici, začiatok súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 5.8.2012. Návrh termínovej listiny dospelých aj mládež, pre súťažný ročník 2012/2013, nájdete na našej stránke v časti KOMISIE – ŠTK, prípadne KM – materiály.

3.      Na stránke SsFZ sú zverejnené aktuálne Prihlášky do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013, Pokyny k prihláške a Návratka FK SsFZ. Materiál nájdete v časti Komisie – ŠTK – Materiály – kliknutím na (.doc).

4.      Upozorňujeme zástupcov FK zaradených pre budúci súťažný ročník v MRS, že súčasťou prihlášky do súťaží SsFZ je povinnosť uviesť aj meno zaregistrovaného klubového manažéra ISSF v zmysle projektu Informačného systému SFZ (klub je ISSF aktívny), ďalej schopnosť zabezpečiť na každý domáci MFS v mieste konania PC s pripojením na internet.

Klubový ISSF manažér v čo najkratšom čase zabezpečí preverenie registrácie (matričných úkonov) hráčov svojho FK, bezpodmienečne však hráčov, ktorý budú nastupovať v MRS. Následne v matrike trénerov registráciu svojich trénerov.

5.      Z dôvodu priebežného spracovania Rozpisu súťaží SsFZ 2012/2013 a skoršieho termínu uzávierky RS 2012/2013 žiadame Návratku FK zaslať obratom.

6.      Posledný termín uzávierok Prihlášok do súťaží SsFZ pre súťažný ročník 2012/2013 je 22.6.2012, prideľovanie čísel FK pre nový súťažný ročník sa uskutoční na SsFZ dňa 26.6.2012.   

7.      ŠTK SsFZ po skončení súťaží odráta mínusové body FK : Lutila (- 9 b.), Hliník n. Hronom (- 3 b.)

8.      Upozorňujeme futbalovú verejnosť že v prípade, ak sa do súťaží dospelých SsFZ 2012/2013 prihlásia aj stredoslovenské družstvá hrajúce súťaže SFZ, ktoré nevypadli, budeme musieť ich žiadosť o zaradenie do príslušnej súťaže akceptovať. V prípade, že sa ich nepodarí v súťažiach SFZ nahradiť družstvami zo SsFZ, nemusia byť zaradené do príslušných súťaží SsFZ ani družstvá, ktoré neskončia na zostupových miestach (RS SsFZ 2011/12 časť IX. Postup - zostup bod 1).

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Kontumuje MFS:

a)  26. kola V. ligy  dor. sk. A   Belá - Raková , priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Belá, podľa SP čl. 100 / b.

b)  26. kola V. ligy dor. sk. D  Revúca - Klenovec, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v  prospech FK Revúca, podľa SP čl. 100 / e.

c)  26. kola V. ligy  dor. sk. D  Čierny Balog - Kokava, priznáva 3 body a skóre 11 : 0 v prospech FK  Č. Balog, podľa SP čl. 100 / e.

d)  26. kola V. ligy  dor. sk. D   Tisovec - Hajnáčka, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Tisovec, podľa SP čl. 100 / b.

e)  26. kola II. ligy SŽ sk. SEVER  Bytča - Skalité, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v  prospech FK Bytča, podľa SP čl. 100 / b. Ospravedlnenie FK Skalité berie na vedomie.

f)  26. kola II. ligy  SŽ sk. JUH  Fiľakovo – B. Bystrica, priznáva 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK  Fiľakovo, podľa SP čl. 100 / b.

2.  Schvaľuje:

     výsledky mládežníckych súťaží v súťažnom ročníku 2011 – 2012 dosiahnuté na ihrisku.

3.  KM  SsFZ po skončení súťaží odráta mínusové body FK:

a) V. ligy dor. sk. A     Dol. Hričov, Čierne  6 bodov

b) V. ligy dor. sk. C    Horné Hámre    6 bodov

c) V. ligy dor. sk. D   Halič    6 bodov

d) III. ligy SŽ sk. B  Zákamenné   3 body

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1113 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-983 trestá FK Lutila dospelí zastavením činnosti na 3 súťažné stretnutia nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohratie stretnutí v dňoch 3.6., 10.6. a 17.6.12 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za rozhodcov a DZ). DK previnenie odstupuje ŠTK SsFZ. 

D-1114 Michal Bariak 860401 Príbeľce 3 SN od 14.6.12, 1-6-1b,

D-1115 Dávid Gaspár 940722 Fiľakovo 1 SN od 11.6.12, 1-4a,

D-1116 Martin Čička 970327 Bytča 2 SN od 11.6.12, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-1117 Dalibor Gašparec vedúci družstva FK MFK Banská Bystrica MD 4 SN od 11.6.12, 1-3b, doplatiť 7+7 €,

D-1118 Patrik Brunčiak 950605 Závažná Poruba 2 SN od 11.6.12, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-1119 Daniel Jackuliak 941017 Sliač 2 SN od 11.6.12, 1-5a, doplatiť 3 €,

D-1120 Kristián Šemoda 970507 Banská Štiavnica 1 SN od 11.6.12, 1-4a, doplatiť 3+3 €,

D-1121 Filip Búri 970219 Žarnovica 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1122 Peter Kamas 940305 Bzovík 2 SN od 11.6.12, 1-5a, doplatiť 3+3 €,

D-1123 Milan Pisár 930515 Cinobaňa 2 SN od 11.6.12, 1-5a, 

D-1124 Vladimír Vavrek 930518 Liesek 2 SN od 11.6.12, 1-5a,

D-1125 Matúš Valaštek 920122 Tisovec 1 SN od 18.6.12, 1-5a,

D-1126 Na základe správy DZ Lukáš Žiška 901031 Liptovský Hrádok DK hráčovi dňom 21.6.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 26.6.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (priestupok v 90´ stretnutia zo dňa 17.6.12) a poplatok za prerokovanie previnenia.

D-1127 Juraj Jakubove 810524 Divín 1 SN od 18.6.12, 1-4a,

D-1128 Marek Žabka 930718 Podlavice 3 SN od 18.6.12, 1-6-1b,

D-1129 Ján Krištofík 860721 Raková 2 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-5a, uhradiť 7 €,

D-1130 Lukáš Tomka 920129 Vrútky 1 SP do 31.10.12, 1-4a,

D-1131 Csaba Pataki 830910 Hajnáčka 1 SN od 18.6.12, 1-5a

D-1132 Radovan Galčík 970705 Klin 2 SP do 31.10.12, 1-4a,

D-1133 FK Liptovský Hrádok dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí dňa 17.6.12,

D-1134 FK Stráňavy dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí dňa 17.6.12,

D-1135 DK berie na vedomie list FK Divín zo dňa 19.06.12,

D-1136 Na základe čl.10 bod 10 DP DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 2.8.12:

             Miroslav Grešák HU Rudinská do 16.8.12,

             Ján Pivoluska VD Očová do 11.9.12,

             Ján Šimkovič tréner Očová do 11.9.12,

             Miroslav Tavel 670929 Turčianska Štiavnička do 24.9.12,

             Dalibor Král VD Hodruša Hámre do 26.9.12,

             Ján Galeta tréner Hodruša Hámre do 26.9.12,

             Jaroslav Šukala VD Kotešová do 18.10.12,

             Marek Havrla 951002 Divín do 10.12.12,

             Radoslav Havrla 961025 Divín do 10.12.12,

D-1137 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 11.6.12:

             Vladimír Pleško 800607 Dražkovce,

             Ľuboš Stahoň 780120 Klin doplatiť 7 €,

             Milan Jendrišák 840115 Priechod doplatiť 7+7 €,

             Tomáš Tlelka 890307 Čadca doplatiť 7+7 €,

D-1138 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 18.6.12:

             Tomáš Gajdoš 890217 Liptovský Hrádok,

             Marek Jamečný 841003 Stráňavy,

             Anderas Stolárik 910506 Makov,

             Ján Krištofík 860721 Raková,

             Peter Kajánek 810218 Raková,

             Martin Kováč 841110 Sásová,

             Martin Sokol 800525 Medzibrod,

             Juraj Samuelčík 910426 Medzibrod,

             Tomáš Tavarský 891005 Hnúšťa,

D-1139 Zastavenie činnosti za 8 ŽK na 2 MFS od 18.6.12:

             Ladislav Boris 890811 Kysucké Nové Mesto,

             Martin Belaník 870428 Stráňavy,

             Anton Bella 861115 Sučany,

             Ján Melich 790130 Málinec,

D-1140 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

             Štefan Macho 900906  Belá zamieta sa,

D-1141 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

             Michal Čief 920811 MFK Banská Bystrica chýba poplatok za 4 ŽK,

             Michal Krenžel 821117 Skalité chýba poplatok za 4 ŽK,

             Juraj Bajza 730523 Predmier chýba poplatok za 4 ŽK,

             Miroslav Buček 900302 Rudinská chýba poplatok za 4 ŽK,

             Ivan Sáliš 920606 Medzibrod chýba poplatok za 4 ŽK,

             Slavomír Selecký 860424 Hrochoť chýba poplatok za 4 ŽK,

             Michal Mišek 760920 Klin chýba poplatok za 8 ŽK,

              Filip Cerovský 930208 Hriňová chýba poplatok za ČK,

              Jozef Gallo 940903 Brusno chýba poplatok za ČK,

             Pavol Slovák 880719 Černová chýba poplatok za ČK,

             Pavol Gaňa 940622 Dolný Hričov chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ..

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 27. 7. 2012 na Právnickej   

    fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici . Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15   

    do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

    seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

    SsFZ 2012/2013 je povinná.

2. Rozhodcovia  Kučera, Behančin, Oružinský, Scherer z dôvodu neuhradenia poplatku 7,- eur za

    nedostatky vyplývajúce z ich činnosti nebudú v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ v jesennej   

    časti delegovaní na stretnutia  dospelých až do splnenia si tejto povinnosti. Kópiu  dokladu   

    o uhradení  obratom zaslať e-mailom p. Fajčíkovi.

3. DZ, ktorí neuhradili poplatok za objednávku košieľ nebudú rovnako v jesennej časti  

    obsadzovaní na stretnutia dospelých až do splnenia si tejto povinnosti.

4. Rozhodcovia – nováčikovia, ktorých navrhli jednotlivé ObFZ  a ktorí boli schválení VV SsFZ na  

    nom. listinu 5. ligy (Belko Ľ., Botka, Capek, Čuboň T., Dobrocký, Franek, Gajdošík, Gašperec,  

    Gemzický, Gregorec, Hanesová, Hucák, Janovec, Kelemen, Kubačka, Rojík, Slašťan, Staňo,

    Šimovič, Šmidriak, Weiss R., Zaťko) nahlásia veľkosti výstroje najneskôr do 30. 6. 2012 a spolu

    s fotokópiou dokladu o zaplatení zašlú elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail

    miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, cena celej rozhodcovskej súpravy ATAK (dresy, trenky,

    štulpne, joggingová súprava...) je 195,- eur. Uvedenú sumu uhradia menovaní R na číslo účtu

    6610704002/1111, var. symbol 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno

    a priezvisko.

5. Rozhodcovia zaradení na nom. listinu MR Stred si na základe rozhodnutia KR SsFZ povinne 

    zakúpia modré dresy ATAK (dlhý aj krátky rukáv) v súhrnnej cene 42,- eur. Uvedenú sumu 

    všetci R MR uhradia najneskôr do 30. 6. 2012 na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol  

    999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu

    o zaplatení ako aj prípadné zmeny veľkosti dresov oproti poslednej objednávke nahláste e-

    mailom p. Fajčíkovi. Dresy budú dodané na letnom seminári R v B. Bystrici dňa 27. 7. 2012.

6. Noví DZ zaradení na nom. listinu 4. a 5. ligy (Bacsa, Krško, Lauer, Matoš, Straško) nahlásia   

    veľkosť košele e-mailom vedúcemu ÚDZ p. Vaisovi  viliam.vais@gmail.com  a uhradia do

    termínu 30. 6. 2012 sumu 30,- eur na č. účtu 0050192944/0900, variabilný symbol 112233.

7. Ospravedlnenie DZ : Konečný 21. – 29. 7., M. Budač 27. 7. – 5. 8., Kosec  28. 7., 11. 8., 18. 8., 8.9., 15.9., 29. 9., 20. 10., 3. 11.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár  trénerov mládeže SsFZ – kategória žiaci, ktorý sa bude konať v dňoch 21. – 22. júla 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Jaroslav Beťko, Marián Markech, Ondrej Václavík, Peter Nemoga, Jozef Bolibruch, Maroš Skopal, Ján Dzuro, Eduard Gábriš, Jaroslav Petrák, Stanislav Špila, Alexander Koščol, Milan Mlynár, Stanislav Žigmund, Pavol Sučák, Róbet Hlaváč, František Čajka, Adrián Kubáni, Gabriel Arvai, Andrej Benczo, Miroslav Ťažký. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 21. júla o 10.00 hod.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

Na základe rozdielnych údajov v databáze Matriky ISSF a vykonaných matričných úkonoch opakovane žiadame uvedené FK o prefotenie RP hráčov (predná a zadná strana) a zaslanie faxom prípadne poštou na Matriku SsFZ:

Likavka – Hanis Juraj 801228, Jesenské – Krahulec Stanislav 810329,Liptovská Osada – Vierik Vladimír 830624, Svätý Kríž – Hanis Juraj 801228, Novoť – Magdiak Marek 9303112, Hrnčiarske  Zalužany – Nosáľ Michal 930719, Olováry – Skabella Gabriel 850429, Lisková – Slačka Peter 880129, Podvysoká Škulavík Pavol 811220, Demänová – Švárny Miroslav 760318, Iľanovo – Zeleňák Lukáš 880730. Zároveň žiadame sekretárov ObFZ o oboznámenie klubov v pôsobnosti svojho zväzu.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Vzhľadom k postupnému uvádzaniu ISSF do praxe – najmä v oblasti matrika, sa uskutoční 26. 6. 2012 (utorok) o 10.00 v priestoroch SsFZ školenie sekretárov a matrikárov ObFZ v pôsobnosti SsFZ. Školenie zabezpečujú pracovníci IT oddelenia a Matriky SFZ. Účasť vzhľadom k závažnosti horeuvedených procesov je bezpodmienečne nutná.

2.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 26. 6. 2012, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS: L. Hrádok – Stráňavy.

3.       Sekretariát SsFZ rozoslal  klubom, štartujúcim v súťažiach mládeže SsFZ a SFZ faktúry (splatnosť faktúr bola do 25.5.2012) skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ za obdobie marec - apríl 2012. Ku dnešnému dňu nemá sekretariát SsFZ k dispozícii doklad o úhrade od nasledovných FK: Dukla BB Fa č. 2/2012 – 1.324 €, B. Potok FA č. 3 – 105 €, Blatnica Fa č. 4 – 46 €, Bzovík Fa č. 7 – 105 €, D. Kubín Fa č. 13 – 723 €, Hôrky FA č. 20 – 32 €, Kremnica Fa č. 26 – 151 €, Kremnička Fa č. 27 – 381, Ochodnica Fa č. 36 – 46 €, Radzovce Fa č. 42 – 46 €, MŠK R. Sobota Fa č. 43 – 419 €, Vidiná Fa č. 53 – 140 €. Žiadame uvedené FK, aby faktúry uhradili najneskôr do 14.6.2012 pod následkom riešenia DK. V prípade úhrady poštovým poukazom (výhradne na č. účtu 0305642565/0900) je potrebné zaslať doklad o úhrade faxom, e-mailom z dôvodu, že informácia o takto realizovanej platbe mešká  5 až 7  dní. Zásadne uvádzajte pri platbe číslo faktúry, alebo VS. Upozorňujeme zároveň, že dodržiavanie termínov splatnosti jednotlivých faktúr bude mať vplyv na zaradenie resp. nezaradenie príslušného FK do systému bezhotovostného styku s delegovanými osobami na MFS pre nový súťažný ročník, prípadne zaradenie príslušných družstiev FK do súťaží SsFZ.

4.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

5.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že Slovenský futbalový zväz má nové číslo účtu : 5017019990/0900 v SLSP. Vzhľadom na to, že ešte nemáme na sekretariáte SsFZ k dispozícii pretlačené poštové poukazy s novým číslom účtu je potrebné, najmä pri podávaní matričných úkonov na Matriku SFZ, použiť nepredtlačený poštový poukaz (dostupný na každej pošte) s uvedením nového účtu SFZ. V opačnom prípade Matrika SFZ matričný úkon nezrealizuje .

6.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) dodporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.