Spravodajca č. 2/2012-13                                                13. 7. 2012   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Začiatok súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 5.8.2012. Potvrdzovanie súpisiek pre jesennú časť 2012/2013 a zoznamov pre celý súťažný ročník 2012/2013 sa uskutoční v dňoch 26.7. a 2.8.2012 (štvrtok) vždy od 15,00 do 17,00 na SsFZ.

2.      Z dôvodu reprezentácie výberu amatérov SsFZ v Minsku v dňoch 9.- 15.8.2012, ŠTK ruší odohratie dvoch stretnutia MRS 2. kola (12.8.2012) Nová Baňa – Závažná Poruba a Zvolen – Brusno. Dotknuté FK predložia na ŠTK návrh spoločnej dohody na termín odohratia MFS.

3.      Na základe písomného odvolania sa družstva FK Ďanová zo súťaží SsFZ, ŠTK s odvolaním sa na SP čl. 108/3 a RS 2012/2013 čl.XI/8 ponecháva chválené vyžrebovanie stretnutí IV. ligy Sever pre súťažný ročník 2012/2013. FK vyžrebované s FK Ďanová majú voľný žreb, FK Ďanová sa v súťažnom ročníku 2012/2013 považuje za zostupujúce družstvo zo IV. ligy Sever.

4.      V súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, upozorňujeme R a DZ že sa môže aj v MRS na RP hráčov a v elektronickom Zápise o stretnutí vyskytnúť rozdielny (doplňujúci) údaj  pri názve klubu hráča. Rozhodujúci údaj v prechodnom období je názov mesta resp. obce. Rozhodca na stretnutí hráča pripustí do hry a zistené skutočnosti uvedie na zadnej strane zápisu.

5.      Obhliadku futbalových ihrísk nových účastníkov súťaží SsFZ vykonajú zástupcovia ŠTK v termíne od 27.7.- 3.8.2012. Podrobný harmonogram obhliadok bude zverejnený v najbližšom Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  OZNAMUJE:

a) FK súťaží mládeže, že vylosovanie jednotlivých súťaží mládeže nájdete v tabuľkovom systéme na stránke SsFZ,

b)  účastníkom I. ligy  MŽ, že súťažný ročník 2012- 2013 sa začne 1. kolom  11.8.2012, aby   navezovalo na 1. ligu  SŽ a 13. kolo sa odohrá 29.8.2012.

c)   účastníkom II. ligy SŽ a MŽ , III. Ligy SŽ a MŽ skup. A, B a C, že súťažný ročník 2012 – 2013 sa začne 11.8.2012   2. kolom, nakoľko 12.9.2012 je pracovný deň a boli pripomienky od R a FK.

d)  účastníkom III. Ligy    skup. D, že súťažný ročník 2012 – 2013 sa bude hrať 4. kolovo so 6 účastníkmi a začiatok 18.8.2012  1. kolom

e)  Novým účastníkom V. ligy dorastu skup. A je víťaz barážového  zápasu Kys. Lieskovec – Štiavnik 3  :  2 je družstvo Kys. Lieskovca a bude mať číslo 7.

f)  V.  ligu dorastu skup. C  budú  hrať  FK:   1. Hrochoť, 2. Selce, 3.  Braväcovo, 4. Očová, 5. Kremníca, 6. Dudince,  7. B. Štiavnica,  8. Látky, 9. Hont. Nemce, 10. Podzámčok, 11.  Pliešovce, 12. Slov. Ľupča, 13. Bzovík, 14. Stožok

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Žiadame R a DZ z nom. listiny SsFZ pre súť. roč. 2012/13, aby si na stránke SsFZ v časti Komisie-KR-materiály prekontrolovali, svoje kontaktné údaje: adresa alebo opravy zaslali e mailom (matejka@ssfz.sk) prípadne faxom 048/4148914) najneskôr do 10. 7. 2012 do 14.00 hod.

2.       Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 27. 7. 2012 na Právnickej   fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15 do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu SsFZ 2012/2013 je povinná. KR upozorňuje najmä R na primerané spoločenské oblečenie.

3.       Rozhodca Scherer z dôvodu neuhradenia poplatku 7,- eur za nedostatky vyplývajúce z jeho činnosti nebude v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ v jesennej časti delegovaný na stretnutia  dospelých až  do splnenia si tejto povinnosti. Kópiu  dokladu o uhradení  obratom zaslať e-mailom p. Fajčíkovi.

4.       DZ, ktorí neuhradili poplatok za objednávku košieľ nebudú rovnako v jesennej časti obsadzovaní na stretnutia dospelých až do splnenia si tejto povinnosti.

5.       Opakovane vyzývame rozhodcov – nováčikov, ktorí boli zaradení na nom. listinu 5. ligy a do dnešného dňa neuhradili 195,- eur a nenahlásili veľkosť výstroje (Gašperec, Janovec, Kalmár, Kelemen, Staňo, Šimovič, Weiss R., Zaťko), aby tak urýchlene urobili z dôvodu odoslania hromadnej objednávky a spolu s fotokópiou dokladu o zaplatení zaslali elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Požadované údaje je rovnako potrebné preposlať elektronickou poštou aj zástupcovi firmy ATAK p. Bobákovi, e-mail: top@atak.sk. Uvedenú sumu uhradia menovaní R na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko.

6.       Rozhodcovia zaradení na nom. listinu MR Stred (Balázsik, Horný, Gonda, Gyorgy, Janíček, Juríček, Kapusta, Korenčík, Košarník, Králik, Kuchársky,  Ligas, Matejčík, Poliak, Sikora, Tapfer, Tokár), ktorí doteraz neuhradili 42,- eur za modré dresy ATAK (dlhý aj krátky rukáv) sú povinní uvedenú sumu obratom uhradiť na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol  999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu  o zaplatení ako aj prípadné zmeny veľkosti dresov oproti poslednej objednávke nahlásiť okamžite e-mailom p. Fajčíkovi a rovnako aj zástupcovi firmy ATAK, e-mail: top@atak.sk.  V prípade oneskoreného nahlásenia a uhradenia dresy nebudú dodané na letnom seminári R v B. Bystrici dňa 27. 7. 2012 a voči menovaným R budú vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ.

7.       Ospravedlnenia R: Maršalek LS a do 9.8.2012, Hraško 25.8.- 26.8.2012 a prac.dni, Ligas 16.7.- 29.7.2012, Juríček prac.dni, Remeň soboty do 12:00, Baka LS, prac.dni a soboty, Hreus  prac.dni, Faber soboty do 12:00, Močiliak prac. dni a soboty, Kuriš prac. dni a soboty, Mihálka LS, Bariak 18.8., 8.9., 29.9., 20.10.2012 a prac. dni, Hucák 18.8.2012, Sitár PN od 26.6.2012, Hýllová soboty, Nemček 4.-5.8.2012, Juríčka 18.8.- 26.8.2012, Súhrada 10.8.-20.8.2012

8.       Upozorňujeme R a DZ na povinnosť aktualizovať prípadné dlhodobé ospravedlnenia (prac. dni, soboty a pod.) pre nový súťažný ročník 2012/2013.

9.       Ospravedlnenie DZ : Konečný 21. – 29. 7., M. Budač 27. 7. – 5. 8., Kosec  28. 7., 11. 8., 18. 8., 8.9., 15.9., 29. 9., 20. 10., 3. 11., Kolibáč 10. 7. – 2. 8., Piaček 1. – 9. 8.,

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.  TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár mládežníckych trénerov SsFZ – kategória žiaci, ktorý sa bude konať v dňoch 21. – 22. júla 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Jaroslav Beťko, Marián Markech, Ondrej Václavík, Peter Nemoga, Jozef Bolibruch, Maroš Skopal, Ján Dzuro, Eduard Gábriš, Jaroslav Petrák, Stanislav Špila, Alexander Koščol, Milan Mlynár, Stanislav Žigmund, Pavol Sučák, Róbet Hlaváč, František Čajka, Adrián Kubáni, Gabriel Arvai, Andrej Benczo, Miroslav Ťažký. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 21. júla o 10.00 hod.

2.  Nominácia výberu SsFZ amatérov na prípravný zápas pred kvalifikáciou ME v Bielorusku - hráči: Martin Habiňák, MariánŠmheľ (MŠK Námestovo), Jinka, Michal Pleník, Filip Zvara (FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa), Jozef Caban (TJ Baník Ružiná), Andrej Romančík, Martin Ižip, Ľuboš Thomka, Rastislav Kucian, Ivan Ociepka (MŠK Fomat Martin), Roman Volna (Družstevník Ďaňová), Daniel Kohút (MFK Banská Bystrica), Dominik Škubák (FK 34 Brusno), Andrej Wolf, Gabriel Švec (MFK Nová Baňa), Miroslav Droppa (ŠK Závažná Poruba), Peter Machunka (ŠK Tvrdošín). Realizačný tím: Ján Petrák – tréner, Ivan Janiga, Vojtech Kováč, Peter Štefaňák – asistenti, Lukáš Hačkulič – masér, Bruno Motyčka – vedúci družstva. Zraz nominovaných je dňa 18. júla 2012 o 12.30  v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička. Prípravný zápas ŠK Kremnička – výber SsFZ amatéri má začiatok o 16.30 hod. Každý nominovaný obdržal nomináciu na osobnú mailovú adresu s pokynmi ohľadne podkladov na žiadosť o víza do Bieloruska – žiadame bezpodmienečne doniesť (platný pas, vyplnený vízový dotazník, farebná fotografia 3,5 x 4,5cm). V prípade potreby kontaktujte p. Štefaňáka na tel. 0902 937 058.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Zasadnutie MaK SsFZ sa uskutoční už 17.7. 2012(v utortok) o 10,00 hod. na SsFZ.

2.       Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

3.       Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že Matrika SsFZ vybavuje všetky matričné a registračné  podania v elektronickej podobe (ISSF), ale naďalej aj v papierovej podobe (ako doteraz). Naďalej bude SsFZ vyhotovovať RP v papierovej forme, ale len do 31.8.2012. Podklady k vystaveniu papierového RP je však potrebné v pôsobnosti SsFZ zasielať do tohto termínu výhradne na Matriku SsFZ – matriky ObFZ nie sú z technických dôvodov schopné zabezpečiť tlač papierových RP.

Podklady k vystaveniu papierového RP- ako doteraz, doklad na overenie RČ len v prípade prvotnej registrácie  v SFZ (všetci žiaci sú už nahratí v matrike ISSF, teda registrovaní !).

4.       O registráciu nových hráčov by mali požiadať FK svoje príslušné matriky podľa horeuvedeného.

Dočasne však navrhujeme, aby všetky ObFZ v pôsobnosti SsFZ vystavovali na požiadanie aj papierové ŽP pre všetkých žiadateľov (ako doteraz, včetne poplatku) a hráčov, ktorých nedokážu zadať do matriky (sú matrične príslušní k SsFZ) zaslať na SsFZ k zadaniu elektronickou poštou (ako doteraz). Toto opatrenie však neplatí pre FK príslušné ku Matrike SFZ.

5.       Uvedené opatrenia vyhotovovanie RP v papierovej forme, ako aj vybavenie matričných úkonov v „ papierovej“  forme sú však len snahou o bezproblémové naštartovanie súťaží na všetkých úrovniach. V žiadnom prípade neobmedzujú možnosť postupovať podľa príslušných návodov a školenia v ISSF systéme. Jedná sa najmä o plastový preukaz – jednotný pre všetky vekové kategórie, ktorý nemá záznam o klubovej príslušnosti a nie je potrebné ho zasielať pri vybavovaní akéhokoľvek transferu.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Všetky nedoplatky oddielov boli prejednané  na HK - SsFZ. Doteraz nevyrovnané sú nedoplatky oddielov.

MR- MFK BB- s.č. 44-14€;Žiar n.Hronom-s.č. 46-14€;Turany-s.č. 46-60€;s.č. 46-210€;s.č. 48-310€;Čadca-s.č.48-14€;

 4 Liga-Poltár s.č.42-110€;s.č. 43-7€;s.č. 48-7€;Kalinovo s.č. 43-7€;Predmier s.č. 43-10€,s.č 1 -7€;Hliník s.č. 44-14€;Divín s.č. 45-60€;s.č. 47-160€;K.Lieskovec s.č. 46-160€;s.č. 48-14€;Badín s.č. 48-160€;Tvrdošín s.č. 48-7€;

5 liga- Trstená s.č. 42-7€;Likavka s.č. 44-7€;Hajnačka s.č. 48-7€;Selce s.č. 46-14€;Lesenice s.č. 46-60€;Hodruša Hámre s.č. 47-231€;s.č. 48-110€;Rajec s.č 48-14€;Nová Bystrica s.č. 48-7€;Lutila s.č. 49-10€; Rudinska s.č. 1-14€; Klín s.č. 1-14€;

Starši Dorast:Bánová s.č.44-14€,D.Kubín s.č.48-10€.

Dorast:V.Krtíš s.č. 42-3€;MFK s.č.42-6€;Fiľakovo s.č. 43-20€;Čierne 45-3€;Jesenské s.č. 46-6€;Cinobaňa s.č. 46-3€;Bravačovo s.č. 48- 6€;Bytča s.č. 49-6€,;Bzovnik s.č. 49-6€, Hrinová s.č. 1-6€; Brusno s.č. 1-6€; D.Hricov s.č. 1-6€;

MD-

D. Kubín s.č. 48-10€,MFK s.č. 49-14€       

HK-SsFZ nariaduje  uvedené nedoplatky uhradiť oddielom do 23.07.2012 pod následkom  disc. riešenie DK SsFZ. Potvrdenie o úrade zašlite na sekr. SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Sekretariát SsFZ rozoslal  klubom, štartujúcim v súťažiach mládeže SsFZ a SFZ faktúry (splatnosť faktúr bola do 25.5.2012) skutočne vynaložených nákladov na činnosť R a DZ za obdobie marec - apríl 2012. Ku dnešnému dňu nemá sekretariát SsFZ k dispozícii doklad o úhrade od nasledovných FK: Dukla BB Fa č. 2/2012 – 1.324 €, D. Kubín Fa č. 13 – 723 €, Kremnica Fa č. 26 – 151 €, Kremnička Fa č. 27 – 381, Ochodnica Fa č. 36 – 46 €, MŠK R. Sobota Fa č. 43 – 419 €. Uvedené FK odovzdávame na doriešenie DK. Zároveň upozorňujeme nasledovné FK, že doteraz nemáme k dispozícii doklad o úhrade faktúr za činnosť R a DZ v mesiaci máj 2012. Úhradu žiadame vykonať, resp. predložiť doklad o úhrade do 18.7.2012. Následne odovzdávame uvedené FK na doriešenie DK. Jedná sa o FK :     V prípade úhrady poštovým poukazom (výhradne na č. účtu 0305642565/0900) je potrebné zaslať doklad o úhrade faxom, e-mailom z dôvodu, že informácia o takto realizovanej platbe mešká  5 až 7  dní. Zásadne uvádzajte pri platbe číslo faktúry, alebo VS. Upozorňujeme zároveň, že dodržiavanie termínov splatnosti jednotlivých faktúr bude mať vplyv na zaradenie resp. nezaradenie príslušného FK do systému bezhotovostného styku s delegovanými osobami na MFS pre nový súťažný ročník, prípadne zaradenie príslušných družstiev FK do súťaží SsFZ.

2.       Upozorňujeme FK, že doteraz nemáme k dispozícii doklad o úhrade faktúr za činnosť R a DZ v mesiaci máj 2012. Úhradu žiadame vykonať, resp. predložiť doklad o úhrade do 18. 7. 2012. Následné odovzdávame na riešenie DK. Ide o FK: Dukla BB Fa 60 – 848 €; Breza Fa 64 – 56 €; Cinobaňa Fa 66 – 121 €; D. Hričov Fa 70 – 72 €; D. Kubín Fa 71 – 522 €; Dudince Fa 72 – 86 €; Habovka Fa 73 – 112 €; Hôrky Fa 78 – 64 €; Kokava Fa 83 – 121 €; Kremnica Fa 84 – 142; Kremnička Fa 85 – 401 €; Lučenec Fa 91 – 487 €; Ochodnica Fa 94 – 79 €; O. Lesná Fa 95 – 79 €; O. Polhora Fa 96 – 79 €; Rabča Fa 99 – 154 €; Radzovce Fa 100 – 33 €; MŠK R. Sobota Fa 101 – 431 €; MŠK Ružomberok Fa 102 – 1 036 €; Sliač Fa 104 – 148 €; Zborov Fa č. 113 – 165 €; Zvolen Fa  115 – 646 €.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu sa samotnou registráciou.

Upozorňujeme, že vyšiel druhý videonávod pod názvom Prvé kroky ISSF manazera, viď adresa http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

4.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) doporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF. Upozorňujeme, že v Projektoch nájdete aj Strategický plán SFZ a tiež www stránku venovanú Novelizácii noriem SFZ.

 

Rozpis zápasov Turnaja SNP 2012

 

 

20.7. 12.piatok:

                       skupina „A“                               skupina „B“

16,00  ihrisko Kremnička:                            16,00 ihrisko Podbrezová:

Dukla BB-Vion Z. Moravce                        Podbrezová-MFK Dubnica  

 

18,00  ihrisko Kremnička:                            18,00 ihrisko Brezno

Baník Ostrava- ETO Gyor                           Tatran Prešov – MFK Košive                           

21.7. 12.sobota:

            skupina „A“                               skupina „B“

09,00 ihrisko Mičiná:                              09,00 ihrisko Podbrezová

Dukla BB- ETO Gyor                                  Podbrezová -MFK Košice

 

10,45 ihrisko Mičiná:                                               10,45 ihrisko  Podbrezová

Vion Z.Moravce – Baník Ostrava                           MFK Dubnica – Tatran Prešov

     

15,30 ihrisko Kremnička                        15,30 ihrisko: Podbrezová

ETO Gyor – Vion Z. Moravce                     MFK Košice – MFK Dubnica                                  

17,15 ihrisko Kremnička                        17,15 ihrisko: Podbrezová

Baník Ostrava – Dukla BB                          Podbrezová – Tatran Prešov 

 

22.7. 12.nedeľa:

zápasy o umiestnenie:

 

            09,00   o 7. miesto A4 – B4   ihrisko Mičiná (po zápase obed – Kremnička)

            10,45   o 5. miesto A3 – B3   ihrisko Mičiná(po zápase obed – Kremnička)

            10,00   o 3. miesto A2 – A2    ihrisko hlavné Kremnička (po zápase obed – Kremnička)

            12,00   o 1. miesto A1 – A1    ihrisko hlavné Kremnička (po zápase obed – Kremnička)

            13,45  Vyhodnotenie turnaja

                

V prípade veľmi nepriaznivého počasia sa stretnutia turnaja odohrajú na ihriskách s umelým povrchom na štadiónoch FK Dukla B. Bystrica, UT Radvaň.

 

Garantom obsadenia R je Ľubomír Samotný. Garantom sk. B Pavol Turňa.