Spravodajca č. 4/2012-13 27. 7. 2012


Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. Začiatok súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 5.8.2012. Potvrdzovanie súpisiek pre jesennú časť 2012/2013 a zoznamov pre celý súťažný ročník 2012/2013 sa uskutoční ešte dňa  2.8.2012 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 na SsFZ.

 2. Z dôvodu reprezentácie výberu amatérov SsFZ v Minsku v dňoch 9.- 15.8.2012, ŠTK ruší stretnutia MRS 2. kola (12.8.2012) Nová Baňa – Závažná Poruba, Zvolen – Brusno, MFK BB – B. Štiavnica a stretnutie IV. ligy Sever Trstená – Tvrdošín. Zainteresované FK predložia obratom ŠTK návrh spoločnej dohody odohratia MFS.

 3. ŠTK ruší MFS 4.kola IV. ligy J dňa 26.8.2012 Žarnovica – Málinec a neschvaľuje náhradný termín dňa 29.8.2012. Žiada FK o zaslanie vzájomnej dohody odohratia MFS v termíne do 2.8.2012.

 4. ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

 1. Na základe písomného odvolania družstva FK Ďanová zo súťaží SsFZ, ŠTK s odvolaním sa na SP čl. 108/3 a RS 2012/2013 čl.XI/8 ponecháva chválené vyžrebovanie stretnutí IV. ligy Sever pre súťažný ročník 2012/2013. FK vyžrebované s FK Ďanová majú voľný žreb, FK Ďanová sa v  súťažnom ročníku 2012/2013 považuje za zostupujúce družstvo zo IV. ligy Sever.

 2. V súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, upozorňujeme R a DZ že sa môže aj v MRS na RP hráčov a v elektronickom Zápise o stretnutí vyskytnúť rozdielny (doplňujúci) údaj pri názve klubu hráča. Rozhodujúci údaj v prechodnom období je názov mesta resp. obce. Rozhodca na stretnutí hráča pripustí do hry a zistené skutočnosti uvedie na zadnej strane zápisu.

 3. Na základe vykonaných obhliadok futbalových ihrísk u nových účastníkov súťaží SsFZ, ŠTK stanovila termíny na odstránenie zistených nedostatkov u FK: Slovenské Ďarmoty, Veľká Lehota, Vavrečka, Demänová, Divinka.

ŠTK schválila futbalové ihriská pre FK : Lubeník, Radzovce, Staškov, D. Tižina (Teplička n. Váhom)

 1. ŠTK vykoná v náhradnom termíne dňa 31.7.2012.obhliadku futbalových ihrísk u FK Brusno a B. Štiavnica.


Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Oznamuje:

a) Potvrdzovanie súpisiek pre jesennú časť 2012 – 2013 a zoznamy pre celý súťažný ročník 2012 – 2013 sa uskutoční v dňa 2.8.2012 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

b) účastníkom I. ligy MŽ, že súťažný ročník 2012- 2013 sa začne 1. kolom 11.8.2012, aby nadväzovalo na 1. ligu SŽ a 13. kolo sa odohrá 29.8.2012.

c) účastníkom II. ligy SŽ a MŽ , III. ligy SŽ a MŽ skup. A a B , že súťažný ročník 2012 – 2013 sa začne 11.8.2012 2. kolom, nakoľko 12.9.2012 je pracovný deň a boli pripomienky od R a FK.

d) účastníkom III. ligy SŽ a MŽ skup. C, že súťažný ročník 2012 – 2013 sa začne 18.8.2012

1. kolom. ( III. liga SŽ a MŽ skup. C má len 12. účastníkov.)

e) účastníkom III. ligy SŽ a MŽ skup. D, že súťažný ročník 2012 – 2013 sa bude hrať 4. kolovo so 6 účastníkmi a začiatkom 18.8.2012 1. kolom.

f) účastníkom V. ligy dorastu sk. A, že FK Fatran D. Tižina odohrá doma hrané MFS v sobotu UHČ dorastu.

g) účastníkom V. ligy dor. sk. D, že FK Bušince odohrá doma hrané MFSv sobotu UHČ dosp.

h) účastníkom II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. SEVER, že TJ Blatná Habovka odohrá doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dosp.

j) účastníkom II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. JUH, že 1. FK Horehron odohrá doma hrané MFS v nedeľu o 11,00 a 13,00 hod.na ihrisku v Pohorej.

k) účastníkom III. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. B, že FC TJ Oravský Podzámok odohrá doma hrané MFS v nedeľu ako predzápas dospelých.

l) účastníkom III. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk.C, že OFK Slovenská Ľupča odohrá doma hrané MFS v sobotu o 10,00 a 12,00 hod.

m) účastníkom I. ligy žiakov U – 13 A - B, že MŠK K. N. Mesto odohrá doma hrané MFS v nedeľu o 10,00 – 11,30 hod.

n) účastníkom I. ligy žiakov U – 13 A - B, že FK Pohronie Žiar odohrá doma hrané MFS v sobotu o 10,00 – 11,30 hod.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a) 1. kolo III. ligy dor. U – 19 a U -17 Bánová - Kremníčka 29.8.2012 (streda) o 14,30 – 17,00 hod.

ŠK Kremnička uhradí na účet SsFZ 10.- €.

b) 2. kolo IV. ligy dor. sk. JUH Fiľakovo – Hodr. Hámre 12.9.2012 (streda) o 14,00 hod.

c) 2. kolo V. ligy dor. sk. B Dlhá n/Or. - Bešenová 29.8.2012 (streda) o 14,00 hod.

d) 1. kolo V.ligy dor. sk. C Očová – Pliešovce 28.8.2012 (utorok) o16,00 hod., Pliešovce uhradia na účet SsFZ 10.-€.

e) 2. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. SEVER Dlhá n/Or. - Tvrdošín 15.8.2012 o 14,00 a 16,00 hod.

f) 3. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. SEVER Tvrdošín – Or. Veselé 19.9.2012 o 14,00 a 16,00 hod.

g) 2. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U - 13 sk. JUH Detve – 1. FK HOREHRON 27.9.2012 o 15,00 a 17,00 hod.

h) 1. kolo I. ligy žiakov U – 13 A – B Zvolen – FK POHRONIE Žiar 28.8.2012 o 10,00 a 11,30 hod.

3. Nariaďuje odohrať MFS:

a) 2. kolo V. ligy dor. sk. B Dol. Kubín - Likavka 11.8.2012 o 10,00 hod.

9. kolo V. ligy dor. sk. B Dol. Kubín – Zuberec 29.9..2012 o 10,00 hod.

11. kolo V. ligy dor. sk. B Dol. Kubín – Orav. Veselé 13.10.2012 o 10,00 hod.

13. kolo V. ligy dor. sk. B Dol. Kubín - Švošov 27.10.2012 o 10,00 hod.

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 2 a 3/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Martin, Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Čadca, Dolný Kubín a Lučenec na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2011/2012 tých družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ. Jedná sa o družstvá FK Turany dospelí (580 €), Lesenice dospelí (60 €), Hodruša Hámre dospelí (21 €), Lutila dospelí (10 €), Rudinská dospelí (14 €), Klin dospelí (14 €), Ochodnica žiaci (125 €), a Cinobaňa dorast (121 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ a príslušné ObFZ.

D-2 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 2 a 3/2012-13, na návrh HK, ŠTK a sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 26.7.12 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám MFK Banská Bystrica (14 € + štartovný vklad), Predmier (17 €), Hliník nad Hronom (14 € + štartovný vklad), Divín (220 €), Kysucký Lieskovec (174 € + štartovný vklad), Badín (160 € + štartovný vklad), Trstená (7 €), Hajnáčka (7 €), Selce (14 €), Rajec (14 €), Nová Bystrica (7 €) – všetko družstvá dospelých, MFK Banská Bystrica (6 €), Bytča (6 €) – všetko družstvá SD, Veľký Krtíš (3 €), Fiľakovo (20 €), Čierne (3 €), Jesenské (6 €), Bzovík (6 €), (Hriňová 6 €) – všetko družstvá dorastu. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Na doklade o úhrade uveďte číslo Spravodajcu SsFZ, resp označenie nedoplatku. Prípady nezrovnalostí riešte s HK a ŠTK SsFZ, ktoré  predložili DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 26.7.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-3 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 3/2012-13, na návrh ŠTK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 26.7.12 za neuhradenie štartovného vkladu pre ročník 2012/2013 družstvám dospelých FK Zvolen, Čadca, Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa B, Žilina B, Revúca, Černová, Bešeňová, Kláštor pod Znievom, Sučany, Dúbrava, Slovenská Ľupča, Lubeník, Sklabiná a Čebovce. Zastavená  činnosť družstiev dospelých FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite ŠTK SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 26.7.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-4 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za mesiace marec – máj 2012), Spravodajcu č. 2 a 3/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 26.7.12 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1324 + 848 €), D. Kubín dorast ( 723 + 522 €), Kremnica dorast (151 + 142 €), Kremnička SD (381 + 401 €), MŠK Rimavská Sobota SD (431 €), Dolný Hričov dorast (72 €), Habovka SŽ (112 €), Hôrky dorast (64 €), Lučenec SŽ (487 €), Oravská Lesná SŽ (79 €) a Sliač SD (148 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 26.7.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-5 DK dôrazne upozorňuje FK na potrebu okamžitej úhrady faktúr na odmeny R a DZ za mesiac jún 2012, nakoľko prípady ich neuhradenia do začiatku súťažného ročníka 2012/2013 budú riešené okamžitým nepodmienečným zastavením činnosti príslušného družstva FK.

D-6 Na základe čl. 6 bod 8 DP nahlasujeme príslušným ObFZ zostatky nepodmienečných trestov jednotlivcov zo súťažného ročníka 2011/2012 u družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží ObFZ, resp. jednotlivcov, ktorí prešli do vekovej kategórie družstiev FK v súťažiach ObFZ:

Peter Steiberger 930413 Zborov nad Bystrica – 1 SN,

Martin Vlčák 930225 Teplička nad Váhom – 2 SN,

Vladimír Vavrek 930518 Liesek – 1 SN,

Miroslav Buček 900302 Rudinská – 1 SN,

Michal Mišek 760920 Klin – 2 SN,

Adam Arbet 901127 Ludrová – 1 SN,

Martin Turiak 860406 Podvysoká – 3 SN,

Filip Cerovský 930208 Hriňová – 2 SN,

Michal Bambura 930727 Čierny Balog – 1 SN,

Milan Pisár 930515 Cinobaňa – 1 SN,

Michal Danko 930326 Hodruša Hámre – 1 SN,

Martin Frim 800516 Hodruša Hámre – 1 SN,

Richard Bocian 891118 Hodruša Hámre – 1 SN,

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

 1. Rozhodca Scherer z dôvodu neuhradenia poplatku 7,- eur za nedostatky vyplývajúce z jeho činnosti nebude v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ v jesennej časti delegovaný na stretnutia dospelých až do splnenia si tejto povinnosti. Kópiu dokladu o uhradení obratom zaslať e-mailom p. Fajčíkovi.

 2. DZ, ktorí neuhradili poplatok za objednávku košieľ nebudú rovnako v jesennej časti obsadzovaní na stretnutia dospelých až do splnenia si tejto povinnosti.

 3. Opakovane vyzývame rozhodcov – nováčikov, ktorí boli zaradení na nom. listinu 5. ligy a do dnešného dňa neuhradili 195,- eur a nenahlásili veľkosť výstroje (Gašperec, Janovec, Kalmár, Kelemen, Staňo, Šimovič, Weiss R., Zaťko), aby tak urýchlene urobili z dôvodu odoslania hromadnej objednávky a spolu s fotokópiou dokladu o zaplatení zaslali elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Požadované údaje je rovnako potrebné preposlať elektronickou poštou aj zástupcovi firmy ATAK p. Bobákovi, e-mail: top@atak.sk. Uvedenú sumu uhradia menovaní R na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko.

 4. Rozhodcovia zaradení na nom. listinu MR Stred (Balázsik, Horný, Gonda, Gyorgy, Janíček, Juríček, Kapusta, Korenčík, Košarník, Králik, Kuchársky, Ligas, Matejčík, Poliak, Sikora, Tapfer, Tokár), ktorí doteraz neuhradili 42,- eur za modré dresy ATAK (dlhý aj krátky rukáv) sú povinní uvedenú sumu obratom uhradiť na číslo účtu 6610704002/1111, var. symbol 999, konšt. symbol 0008, do poznámky uvedú meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu o zaplatení ako aj prípadné zmeny veľkosti dresov oproti poslednej objednávke nahlásiť okamžite e-mailom p. Fajčíkovi a rovnako aj zástupcovi firmy ATAK, e-mail: top@atak.sk. V prípade oneskoreného nahlásenia a uhradenia dresy nebudú dodané na letnom seminári R v B. Bystrici dňa 27. 7. 2012 a voči menovaným R budú vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R SsFZ.

 5. Ospravedlnenia R: Supuka prac.dni a soboty, Jodas 4.8. a 11.8.2012, Koleno 18.8.-28.8.2012, Matejčík T. 4.8. a 11.8.2012, Fábry prac.dni, Paňko soboty, Krajčí M. prac.dni a sviatky cez týždeň, Madera prac.dni, Rojček LS, Poljak M. prac.dni a soboty, Žubor 5.8.2012, Kuba 11.8.-19.8.2012, Mikloš 11.8.dopold. a 18.8.2012 popoludní, Pataki 4.8.-12.8.201, Katrenčík 21.7.-31.7.2012, Kollár 11.8.,18.8.-19.8.2012, Guži 4.8.-5.8.2012, Hubočan 18.8.-19.8.2012, Čambora 4.8.-5.8.2012, Jakubjak 24.8.-4.9.2012, Parobek 4.8.-7.9.2012, Bušo 3.8.-5.8.2012, Belko pracovné dni a do 31.8.2012, Moják 11.8.-12.8.2012, Šuška 10.8.-31.8.2012, Sitár ukončenie PN 3.8.2012, Wojčík 3.8.-5.8.2012 a prac.dni, Žeriava 18.8.-19.8.2012, Geče do 30.9.2012, Janíček 11.8. a 29.8.2012, Lepieš LS a prac.dni,

 6. Ospravedlnenia R: Šmidriak 4.8.-5.8.2012, Scherer 4.8.-5.8.,11.8.-12.8.,18.8.-19.8. a 26.8.2012, Tapfer prac.dni, Dibdiak prac.dni a soboty, Ľupták LS, Kratochvíla prac.dni, Gašperec 4.8.-5.8.2012, Capek PN od 24.7. a 17.8.-3.9.2012, Grenčík LS, Šupej 18.8.-19.8.2012,Slašťan 4.8.-5.8.2012, Poliak LS, Spišák LS, Šašvary 11.8.-12.8. a 25.8.-26.8.2012 a prac.dni, Pšenák prac.dni a soboty, Uhorskai 18.8.-26.8.2012, 1.9.a 8.9.dopoludnia, Čambora 11.8.2012, Krahulec 11.8.2012 a 12.8.2012 dopoludnia, Matejčík T. 18.8. a 25.8.2012, Matejčík J. PN od 27.7.2012, Gajdošík 4.-5.8., 8.-10.8., 13.-14.8.,18.-19.8., 22.-24.8., 27.-28.8.,1.-2.9.2012, Melicher 4.8.-8.8.2012 – neskoro, Jodas 18.8. a 25.8.2012, Faber 11.8.2012, Weiss 27.7.-5.8.2012, Kyzek Jo. 10.8.-18.8.2012.

Ospravedlnenie DZ :

Palacka 19. – 30. 7., Truban 4. – 5. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8., Tomčík 31. 7. – 8. 8.,Straško 23. 7. po celú jesennú

časť súť. roč. 2012/2013, Chovan 23.7. po celú jesennú časť súť. roč. 2012/2013, Kanka 4. – 12. 8., Mastiš

17. – 19. 8., Piatek 18. – 25. 8., T. Kučera 10. – 22.8., P. Budač 18. – 19. 8.,

Upozornenie pre DZ.

Na stránke ssfz.sk, komisia rozhodcov, dokumenty budú vystavené nové POKYNY PRE DELEGÁTOV

ZVAZU ( SsFZ ) pre sezónu 2012-2013 a Hodnotenie rozhodcov – návod. Každý DZ si na letný seminár donesie

uvedený materiál, s ktorým budeme pracovať.

 1. Upozorňujeme R a DZ na povinnosť aktualizovať prípadné dlhodobé ospravedlnenia (prac. dni, soboty a pod.) pre nový súťažný ročník 2012/2013.


Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

 1. Nominácia výberu SsFZ amatérov na kvalifikačný turnaj ME amatérov v Bielorusku (08.-15.08 2012) - hráči: Martin Habiňák, Marián Šmiheľ (MŠK Námestovo), Ján Pinka, Michal Páleník(FK Pohronie Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa), Jozef Caban, Radoslav Máč (TJ Baník Ružiná), Andrej Romančík, Martin Ižip, Ľuboš Thomka, Rastislav Kucian, Ivan Ociepka (MŠK Fomat Martin), Roman Volna (Družstevník Ďaňová), Daniel Kohút (MFK Banská Bystrica), Dominik Škubák (FK 34 Brusno), Andrej Wolf, Gabriel Švec (MFK Nová Baňa), Lukáš Blaščík (ŠK Kremnička), Peter Machunka (ŠK Tvrdošín). Realizačný tím: Ján Petrák – tréner, Ivan Janiga, Vojtech Kováč, Peter Štefaňák – asistenti, Matej Hromada – masér, Jozef Paršo ml. – vedúci družstva. Necestujúci náhradníci: Róbert Špirko (MŠK Fomat Martin), Filip Zvara (FK Pohronie ZH/DŽ), Miroslav Droppa (Závažná Poruba). Zraz nominovaných je dňa 08. augusta 2012 o 17.00 v areáli futbalového ihriska ŠK Kremnička. Každý nominovaný obdržal nomináciu na osobnú mailovú adresu s rámcovým programom kvalifikácie. Výber SsFZ sa postupne stretne s amatérskymi výbermi Bosny a Hercegoviny (10.08 o 18.00 hod.), Francúzska (12.08 o 18.00 hod.) a Bieloruska (14.08 o 18.00 hod.).

Matričná komisia (Stanislav Špila)

 1. Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

družstvo dospelých v súťažiach,

c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

- príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

(podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 1. Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že Matrika SsFZ vybavuje všetky matričné a registračné podania v elektronickej podobe (ISSF), ale naďalej aj v papierovej podobe (ako doteraz). Naďalej bude SsFZ vyhotovovať RP v papierovej forme, ale len do 31.8.2012. Podklady k vystaveniu papierového RP je však potrebné v pôsobnosti SsFZ zasielať do tohto termínu výhradne na Matriku SsFZ – matriky ObFZ nie sú z technických dôvodov schopné zabezpečiť tlač papierových RP.

Podklady k vystaveniu papierového RP- ako doteraz, doklad na overenie RČ len v prípade prvotnej registrácie v SFZ (všetci žiaci sú už nahratí v matrike ISSF, teda registrovaní !).

 1. O registráciu nových hráčov by mali požiadať FK svoje príslušné matriky podľa horeuvedeného.

Dočasne však navrhujeme, aby všetky ObFZ v pôsobnosti SsFZ vystavovali na požiadanie aj papierové ŽP pre všetkých žiadateľov (ako doteraz, včetne poplatku) a hráčov, ktorých nedokážu zadať do matriky (sú matrične príslušní k SsFZ) zaslať na SsFZ k zadaniu elektronickou poštou (ako doteraz). Toto opatrenie však neplatí pre FK príslušné ku Matrike SFZ.

 1. Uvedené opatrenia vyhotovovanie RP v papierovej forme, ako aj vybavenie matričných úkonov v „ papierovej“ forme sú však len snahou o bezproblémové naštartovanie súťaží na všetkých úrovniach. V žiadnom prípade neobmedzujú možnosť postupovať podľa príslušných návodov a školenia v ISSF systéme. Jedná sa najmä o plastový preukaz – jednotný pre všetky vekové kategórie, ktorý nemá záznam o klubovej príslušnosti a nie je potrebné ho zasielať pri vybavovaní akéhokoľvek transferu.

Z rokovania MaK SsFZ 17.7.2012:

 1. Na základe vlastnej žiadosti ukončil dňom 17. júla 2012 činnosť v MaK SsFZ p. Jaroslav Vaňo.

 2. Dňom 31. augusta 2012 MaK SsFZ bude akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

 3. Schválené opakované prestupy (čl. 25 PP), hráči budú preregistrovaní do nového klubu po predložení ústrižku o zaplatení výchovného:

Žiadame materské kluby uvedených hráčov o predloženie RP hráča pod následkom disciplinárnych opatrení.


 1. Zmena štatutárov klubov, oprávnených podpisovať prestupové lístky:

 1. Najbližšie zasadnutie MaK sa uskutoční vo štvrtok 2. augusta 2012 o 10,00 hodine.

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Na svojom zasadnutí dá 26.7.2012 prejednala medziodielové pohľadávky:


 1. Nariaďuje Družstevník Hôrky vyplatiť sumu 237,- € pre ŠK Tvrdošín za neodohrané MFS dorastu

IV.liga skupina Sever medzi ŠK Tvrdošín a Družstevník Hôrky pod následkom disciplinárneho konania..

 1. Nariaďuje MFK Revúca vyplatiť sumu 249,30 € pre TJ Sklotatran Poltár za neodohrané MFS II.ligy SŽ a MŽ skupina Juh medzi TJ Sklotatran Poltár a MFK Revúca pod následkom disciplinárneho konania.

 2. Nariaďuje FK Ružomberok-Biely Potok vyplatiť sumu 307,30 € pre TJ Tatran Oravské Veselé za neodohrané MFS dorastu V. ligy sk.B medzi TJ Tatran Oravské Veselé a  FK Ružomberok- Biely Potok pod následkom disciplinárneho konania.

 3. Zaevidovala splátkový kalendár MŠK Turany pre FC Baník Veľký Krtíš v celkovej sume 300,- € za neodohrané MFS Majstrovstva regiónu STRED medzi FC Baník Veľký Krtíš a MŠK Turany.

 4. Zaevidovala faktúru na Sitno Banská Štiavnica pre FK Jesenské vo výške 344,80 € za neodohrané MFS dorastu IV. ligy skupina Juh medzi FK Jesenské a Sitno Banská Štiavnica.

 5. Zaevidovala faktúru na Tatran Sučany pre FK REaMOS Kysucký Lieskovec vo výške 185,50 € za neodohrané MFS dospelých IV. ligy skupina Sever medzi FK REaMOS Kysucký Lieskovec a Tatran Sučany.

 6. Zaevidovala faktúru na Sokol Trnavá Hora pre FK Sokol Braväcovo vo výške 278,04 € za neodohrané MFS dorastu V. ligy sk.C medzi FK Sokol Braväcovo a Sokol Trnavá Hora.


Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že nahraním všetkých žiakov do systému matriky sú všetci už registrovaní v SFZ.

Z uvedeného dôvodu už nie je možné dať súhlas na tlačivo Prihláška k registrácii k zaregistrovaniu za iný FK.

Prechod hráča do iného FK je možný výhradne prestupom.

2. Zároveň upozorňujeme, že matričné miesto SsFZ nebude v týždni pred zahájením súťažného ročníka (30.7. –

3.8.2012) vyhotovovať RP v režime „na počkanie“ s výnimkou RP súvisiacich s matričným úkonom (prestup,

hosťovanie).

Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského

Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových

ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej

podobe, ako aj možnosť komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach.

Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke

SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade

nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu

sa samotnou registráciou.

http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

 1. Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) doporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF.


Zmena DL č.1


Jupie BB – R. Sobota III. liga U-19 SD ( DZ Králka za Králika ).