Spravodajca č. 6/2012-13                                                10. 8. 2012   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Z dôvodu reprezentácie výberu amatérov SsFZ v Minsku v dňoch 9.- 15.8.2012, ŠTK zrušilo stretnutia MRS 2.kola (12.8.2012) Nová Baňa – Závažná Poruba, Zvolen – Brusno, MFK BB – B. Štiavnica. Zainteresované FK predložia do 16.8.2012 ŠTK návrh spoločnej dohody odohratia MFS.

2.      ŠTK neschvaľuje vzájomnú dohodu FK Nová Baňa a Závažná Poruba na odohratie MFS 2.kola dňa 4.11.2012. Touto cestou pripomíname všetkým FK, že stretnutia vylosované pre jesennú časť 2012/2013 sa musia v náhradnom termíne odohrať do 28.10.2012.

3.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·        15.08.2012 (streda) – 1.kolo Medzibrod – Hliník n. Hronom o 17,00

·        23.08.2012 (štvrtok) – 4.kolo Žarnovica – Málinec o 16,00

·        25.08.2012 (sobota) – 4.kolo Vinica – Tornaľa o 14,00

·        28.08.2012 (utorok) – 14.kolo KNM – Pohronie DŽ/ZH o 16,00

·        29.08.2012 (streda) – 2.kolo Trstená – Tvrdošín o 16,00

·        01.09.2012 (sobota) – 5.kolo Medzibrod – Selce o 15,30

4.      Oznamujeme FK v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis o stretnutí že R stretnutia je povinný povoliť štart v stretnutí aj hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania nemá RP(plastová karta), ale je overiteľný cez verejný register matriky SFZ, prevádzkovaný na www.futbalnet.sk. Takýto postup môže hráč uplatniť len 1x a R stretnutia túto skutočnosť a dôvod uvedie do zápisu o stretnutí. Tento pokyn platí aj pre všetky stretnutia dospelých a mládeže kde sa elektronický zápis nevyhotovuje.

5.      V súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského futbalu (ISSF) do praxe, upozorňujeme R a DZ že sa môže aj v MRS na RP hráčov a v elektronickom Zápise o stretnutí vyskytnúť rozdielny (doplňujúci) údaj  pri názve klubu hráča. Rozhodujúci údaj v prechodnom období je názov mesta resp. obce. Rozhodca na stretnutí hráča pripustí do hry a zistené skutočnosti uvedie na zadnej strane zápisu.

6.      Žiadame R a DZ delegovaných na stretnutia v prvých kolách, aby venovali zvýšenú pozornosť na nabehnutie ISSF a včasným príchodom na stretnutia zabezpečili v spolupráci s klubovými ISSF manažérmi plynulé vybavenie predzápasovej a pozápasovej administratívnej agendy. Upozorňujeme že až do odvolania sa vyhotovuje na stretnutí elektronický aj papierový zápis o stretnutí.

7.      Nedostatky s ISSF na stretnutiach v 1.kole MRS u FK: Zvolen (nezaregistrovaný manager ISSF), Čadca (nevypísanie zápisu), Krásno, Z. Poruba (neumožnený prístup k internetu), Kalinovo (technický problém spustenie systému), Žilina B (nebol k dispozícii funkčný PC a pripojenie na internet).

ŠTK po vyhodnotení zistených nedostatkov z 2.kola MRS s ISSF u FK odstúpi na riešenie DK SsFZ.

8.      Prerokované námietky kapitánov: Divín – Žarnovica (H – odstupujeme KR SsFZ)

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.  OZNAMUJE

a)  účastníkom V. ligy  dor.sk. D,  že Slovan Dudince odhlasuje svoje družstvo dorastu zo súťaže,

     FK ktoré boli vyžrebované odohrať MFS s Dudincami budú mať voľno.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)  4. kolo III. ligy dor. U – 19 a U -17  Kremnička - POHRONIE  3.11.2012 (streda) o 10,00 – 12,30 hod

b)  5. kolo V. ligy dor. sk. A Teplička – D. Tižina 2.9.2012   opačne hrané , na ihrisku FK Dol. Tižina o 13,00  hod.

c)   7. kolo V. ligy dor. sk. A  D. Hričov - Čierne 15.9.2012 opačne hrané, na ihrisku v Čiernom  o 15,00  hod.

d)   4. kolo V. ligy dor. sk. B  Trstena - Likavka   4.9.2012 ( utorok )  o 16,30 hod.   

e)   1. kolo V. ligy dor.  sk. C  Braväcovo – Slov. Ľupča  15.8.2012 (streda ) o 17,00 hod.

f)   5. kolo V. ligy  dor. sk. C  Očová - Selce 29.8.2012 ( streda )  o 16,00 hod.

g)   4. kolo V. ligy  dor. sk. D  Bušince – Revúca 29.8.2012 ( streda )  o 16,00 hod.

h)    2. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U - 13 sk. SEVER Zakamenné - Trstená  22.8.2012 o 14,00 a 16,00 hod.

i)    2. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U - 13  Teplička – Vrútky  19.9.2012 ( streda) o 14,00 -  16,00       hod.

j)   2. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U - 13  sk. SEVER Or. Jasenica - Belá 5.9.2012 (streda) o 14,00 – 16,00  hod.

k)   5. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U 13  sk. A  Juventus ZA - Skalité 12.9.2012 (utorok) o 15,30 – 17,30  hod.

3. Nariaďuje  odohrať  MFS

a)  2. kolo III. ligy dor. U – 19 a U - 17  R. Sobota – N. Baňa 12.8.2012  o 10,00 – 12,30 hod. Na ihrisku v Ožďanoch.

b)  III. dor. U – 19 a U - 17   

            kolo  Zvolen – R. Sobota   dňa 1.9.2012 o 10,00 – 12,30 hod.

            7.   kolo  Zvolen – Sliač           dňa 15.9.2012 o 10,00 a 12,30 hod

            9.   kolo  Zvolen -  Jupie B. B. dňa 29.9.2012 o 10,00 – 12,30 hod.

            11. kolo  Zvolen – POHRONIE ZH dňa 13.10.2012 o 10,00 – 12,30 hod.

c)         3. kola IV. Ligy dor. sk. SEVER   Turzovka – Žilina B   29.8. 2012 ( streda) o 14,30 hod.

d)    I. Liga žiakov U – 13 A  - B

2         kolo   Zvolen – Čadca    2.9.2012 10,00 – 11,30 hod.

            6.   kolo    Zvolen – Ružomberok  16.9.2012  10,00 – 11,30 hod

            8.   kolo  Zvolen – Martin            30.9.2012  10,00 – 11,30 hod.

           10.  kolo  Zvolen – Dukla B. B       14.10.2012  10,00 – 11,30 hod.

4. Ruší odohratie MFS 2. kola III. ligy U-19 a U-17 MFK BB – Bytča.

5.  Kontumujeme MFS:

1. kola V. Ligy dor. sk. B Istebné – Dol. Kubín, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Istebné, podľa SP čl.100 /e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 2 a 3/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Veľký Krtíš, Žiar nad Hronom, Čadca, Dolný Kubín a Lučenec na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov zo súťažného ročníka 2011/2012 tých družstiev FK, ktoré zostúpili do súťaží riadených ObFZ. Jedná sa o družstvá FK Lesenice dospelí (60 €), Lutila dospelí (10 €), Rudinská dospelí (14 €), Klin dospelí (14 €), Ochodnica žiaci (125 €)  a Cinobaňa dorast (121 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev FK uvedených v zozname do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ a príslušné ObFZ.

D-3 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 3/2012-13, na návrh ŠTK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 26.7.12 za neuhradenie štartovného vkladu pre ročník 2012/2013 družstvám dospelých FK Sklabiná a Čebovce. Zastavená  činnosť družstiev dospelých FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite ŠTK SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 26.7.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-4 Na základe kap. XVIII. bod 7 RS 2011/12 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za mesiace marec – máj 2012), Spravodajcu č. 2 a 3/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 26.7.12 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1324 + 848 €), Kremnica dorast (151 + 142 €), Kremnička SD (381 + 401 €) a Habovka SŽ (112 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 26.7.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-8 Peter Uličný 760623 Liptovský Hrádok 1 SN od 6.8.12, 1-5a,

D-9 Branislav Labant 760511 Rosina 3 SN od 6.8.12, 1-3a,

D-10 Milan Mičenec 750106 Rosina 5 SN od 6.8.12, 1-3b,

D-11 Marek Finta 900702 Bytčica 1 SN od 6.8.12, 1-5a,

D-12 Ján Segeč 881017 Poltár  2 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-13 Rudolf Šavlík 890323 Čierny Balog DK hráčovi dňom 6.8.12 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-14 Peter Rebek 860731 Podlavice 1 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-15 Peter Džurný 840407 Nová Bystrica 1 SN od 6.8.12, 1-5a,

D-16 Milan Šagúl 730812 Hnúšťa 2 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-17 Erik Václavík 950502 Dolný Hričov 5 SN od 6.8.12, 1-3b

D-18 Na návrh ŠTK SsFZ DK v nadväznosti na D-2 trestá FK Kysucký Lieskovec dospelí zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohratie stretnutia dňa 5.8.12 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za štartovné).

D-19 Dušan Rigo 970122 Podzámčok 2 SN od 6.8.12, 1-5a,

D-20 Matej Karník 940510 Lisková 8 SN od 6.8.12, 1-4b,

D-21 Szabolcs Tischler 940830 Fiľakovo 2 SN od 6.8.12, 1-1b,

D-22 Ivan Schneider 950101 Fiľakovo 2 SN od 6.8.12, 1-5a,

D-23 Peter Petík 831226 Tomášovce 2 SP do 30.4.13, 1-1b,

D-24 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

        Marek Melicher 870124 Poltár zamieta sa,

D-25 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

        Miroslav Tavel 920610 Turčianska Štiavnička chýba poplatok za ČK,

D-26 DK predvoláva na zasadnutie dňa 16.8.12

         o 15:45 hod zo stretnutia Veľký Krtíš-Čierny Balog IV. liga juh dospelí R Miroslav Verkin a DZ Pavel Jánošík,

         o 16:00 hod. zo stretnutia Divín-Žarnovica IV. liga juh dospelí FK Divín Pavel Štengl HU a FK Žarnovica          

         Ľubomír Čunderlík vedúci družstva.  

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Dôrazne upozorňujeme nasledovných rozhodcov: Hranica, Nedbal, F. Chovanec, Janovec, Kmeť, Spišák, že do dnešného dňa nie sú zaradení v systéme ISSF SFZ z dôvodu, že nezaslali požadované údaje (vyplnené identifikačné karty). Vyzývame menovaných R, aby okamžite tak urobili, v opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na MFS.

2.       Upozorňujeme nasledovných R na skutočnosť, že v ISSF majú uvedené rozdielne údaje ako v Rozpise súťaží SsFZ (jedná sa o e-mailové adresy R): Behančín, Kuteľ, Hromádka, Katrenčík, Ja. Kyzek, Lupták, Martvoň. R Petrák doteraz nenahlásil e-mailovú adresu. Vyzývame menovaných R  k urýchlenému upresneniu požadovaných údajov na sekretariáte SsFZ u p. Jánošovej – obratom !

3.       Jesenné fyzické previerky R MR Stred a vybraných R sa uskutočnia dňa 7. 9. 2012 (piatok) od 15,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Zúčastnia sa všetci R MR, R zaradení  v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti súťaží. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť  potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent 30/35s)...

4.       KR navrhne na najbližšie zasadnutie VV SsFZ zaradiť na nom. listinu R 5. ligy R Pilšáková, Staník a Vozár. Menovaní sú povinní absolvovať teoretické a fyzické previerky v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.

5.       Upozorňujeme futbalové kluby, ako aj R a DZ na znenie RS SsFZ 2012/13, str. 28, čl. XVII. t. j. skutočnosti, voči ktorým môže kapitán družstva podávať námietky do zápisu o stretnutí.

6.       Žiadame predložiť video resp. DVD záznamy zo stretnutí 1.kola: 4.liga sk. Juh Š. Bane – Kováčová, 5.liga sk. D Tomášovce – Čebovce.

7.       Ospravedlnenia R: Chudý 24.8.-25..8.2012,Matejčík J. ukončenie PN, Košarník 22.9.2012, Perexta PN, Bušo 26.8.2012, Koós 29.8.-3-9-2012, Budáč ml. 25.8.2012, Pilšáková 25.8.-26.8.2012, Botka 25.8.2012, Ploštica 24.8. – 7.9.2012, Dvorštiak 25.8.-26.8., 3.9.-10.9. a 17.9.-24.9.2012, Ďuriník 1.9.-2.9.2012,Supuka 2.9.2012, Čambora 26.8.2012, Krkošová 18.8.,29.8.,12.9.,22.9., 29.9.,6.10, 13.10., 27.10.a 3.11.2012, Kosturský 1.9.2012, Močiliak PN od 7.8.2012, Krajčí J. 13.10.2012, Havran 1.9.2012, Weiss r. 18.8.2012, Ondák 16.9.2012, Roštár 8.9.2012, Jekkel 8.9.-9.9.2012, Taraba 1.9.-17.9.2012,

8.       Ospravedlnenie DZ : Švehlík 2. 9., Matoš 1 – 2. 9., 13. – 14. 10., Doboš 14. – 25. 8.,, Veky 1. – 2.9., Babka 3. – 16. 9., M. Budač 18. – 25.8.,

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ pozýva na špecializovaný seminár mládežníckych trénerov SsFZ – kategória prípravky, ktorý sa bude konať v dňoch 25. – 26. augusta 2012 v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši, nasledovných trénerov: Danko Jozef, Vrábel Peter, Petrok Marián, Migaľa Lukáš, Brisuda Vladislav, Chládek Marcel, Faško Jaroslav, Čieško Ľubomír, Gál Milan, Hanula Ján, Žigmund Stanislav, Kaprálik Dušan, Doroš Ivan. Zraz pozvaných trénerov je v areáli futbalového ihriska v Bobrovci v sobotu 25. augusta o 10.00 hod. Vzhľadom na nízky počet prihlásených trénerov vyzývame záujemcov o uvedený seminár, aby sa obratom prihlásili u p. Štefaňáka ( tel. 0902 937 058 resp. mail peterstefanak@gmail.com) – Náklady na účasť na seminári hradí účastníkom SsFZ (strava, ubytovanie, lektori).

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Mak SsFZ na svojom zasadnutí dňa 2. augusta schválila podľa článku 11/bod 2a opakované prestupy hráčov: 

-          Marek Garaj 900122 OŠK Lisková – Oravan Oravská Jasenica

-         Dominik Marton 900414 OŠK Lisková – Oravan Oravská Jasenica

2.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

3.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

4.      Zároveň upozorňujeme funkcionárov FK, že Matrika SsFZ vybavuje všetky matričné a registračné  podania v elektronickej podobe (ISSF), ale naďalej aj v papierovej podobe (ako doteraz). Naďalej bude SsFZ vyhotovovať RP v papierovej forme, ale len do 31.8.2012. Podklady k vystaveniu papierového RP je však potrebné v pôsobnosti SsFZ zasielať do tohto termínu výhradne na Matriku SsFZ – matriky ObFZ nie sú z technických dôvodov schopné zabezpečiť tlač papierových RP.

Podklady k vystaveniu papierového RP- ako doteraz, doklad na overenie RČ len v prípade prvotnej registrácie  v SFZ (všetci žiaci sú už nahratí v matrike ISSF, teda registrovaní !).

5.      O registráciu nových hráčov by mali požiadať FK svoje príslušné matriky podľa horeuvedeného.

Dočasne však navrhujeme, aby všetky ObFZ v pôsobnosti SsFZ vystavovali na požiadanie aj papierové ŽP pre všetkých žiadateľov (ako doteraz, včetne poplatku) a hráčov, ktorých nedokážu zadať do matriky (sú matrične príslušní k SsFZ) zaslať na SsFZ k zadaniu elektronickou poštou (ako doteraz). Toto opatrenie však neplatí pre FK príslušné ku Matrike SFZ.

6.      Uvedené opatrenia vyhotovovanie RP v papierovej forme, ako aj vybavenie matričných úkonov v „ papierovej“  forme sú však len snahou o bezproblémové naštartovanie súťaží na všetkých úrovniach. V žiadnom prípade neobmedzujú možnosť postupovať podľa príslušných návodov a školenia v ISSF systéme. Jedná sa najmä o plastový preukaz – jednotný pre všetky vekové kategórie, ktorý nemá záznam o klubovej príslušnosti a nie je potrebné ho zasielať pri vybavovaní akéhokoľvek transferu.

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

Na svojom zasadnutí dá 26.7.2012 prejednala medziodielové pohľadávky:

  1. Nariaďuje Družstevník Hôrky vyplatiť sumu 237,- € pre ŠK Tvrdošín za neodohrané MFS dorastu

IV.liga skupina Sever medzi ŠK Tvrdošín a Družstevník Hôrky pod následkom disciplinárneho konania..

  1. Nariaďuje FK Ružomberok-Biely Potok vyplatiť sumu 307,30 € pre TJ Tatran Oravské Veselé za neodohrané MFS dorastu V. ligy sk.B medzi TJ Tatran Oravské Veselé a  FK Ružomberok- Biely Potok pod následkom disciplinárneho konania.
  2. Zaevidovala splátkový kalendár MŠK Turany  pre FC Baník Veľký Krtíš  v celkovej sume 300,- € za neodohrané MFS  Majstrovstva regiónu STRED medzi FC Baník Veľký Krtíš a MŠK Turany.
  3. Zaevidovala faktúru na Sitno Banská Štiavnica pre FK Jesenské vo výške 344,80 € za neodohrané MFS dorastu IV. ligy skupina Juh medzi FK Jesenské a Sitno Banská Štiavnica.
  4. Zaevidovala faktúru na Tatran Sučany pre FK REaMOS Kysucký Lieskovec vo výške 185,50 € za neodohrané MFS dospelých IV. ligy skupina Sever medzi FK REaMOS Kysucký Lieskovec a Tatran Sučany.
  5. Zaevidovala faktúru na Sokol Trnavá Hora pre FK Sokol Braväcovo vo výške 278,04 € za neodohrané MFS dorastu V. ligy sk.C medzi FK Sokol Braväcovo a Sokol Trnavá Hora.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.   Upozorňujeme funkcionárov FK, že nahraním všetkých žiakov do systému matriky sú všetci už registrovaní v SFZ.

      Z uvedeného dôvodu už nie je možné dať súhlas na tlačivo Prihláška k registrácii k zaregistrovaniu za iný FK.

       Prechod hráča do iného FK je možný výhradne prestupom.

2.  

       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského

  Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových

  ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej

      podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach.

      Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke

      SFZ v čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade

      nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu

      sa samotnou registráciou.

http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

2.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) doporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF.

3.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že 31. 8. 2012 prestáva matričné miesto na SsFZ vystavovať „papierové“ RP (aj ŽP), získať nový plastový RP – bez záznamu  v klubovej príslušnosti, bude možné po tomto termíne len prstredníctvom ISSF systému. Tak isto možnosť zaregistrovať nového hráča do Matriky SFZ bude možné už len prostredníctvo ISSF systému. Z tohto dôvodu opätovne upozorňujeme na registráciu tzv. ISSF managera. V prípade nejasností kontaktujte svoj príslušný zväz.

4.       Upozorňujem funkcionárov FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ, aby v súvislosti s vyplácaním R a DZ neuhrádzali žiadne finančné prostriedky, uhradia len faktúru za mesiac august 2012(zašleme cca 15.9.2012)

5.       Upozorňujeme funkcionárov príslušných FK, že do dnešného dňa neevidujeme úhradu faktúr za mesiac jún 2012: Blatnica Fa č. 119 – 46 €; Hôrky Fa č. 135 – 39 €; Hriňová Fa č. 136 – 85  €; Kokava Fa č. 140 – 35 €; Kremnica Fa č. 141 – 35 €; Kremnička Fa č. 142 – 127 €; Ochodnica Fa č. 151 – 23 €; Ružomberok Fa č. 159 – 509 €; Trnava hora Fa č. 165 – 70 €; Varín Fa č. 167 – 46 €.

6.       Ospravedlňujeme sa všetkým družstvám ml. žiakov, ale tradičné medajle sa z kapacitných dôvodov dodávateľa nepodarilo včas zabezpečiť. Vynasnažíme sa doručiť ich v priebehu budúceho týždňa na príslušné ObFZ.

7.       Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujúcich v súť. roč. 2012/13 v súť. SsFZ, že rozpis zálohových platieb za R a DZ nájdete na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ pod názvom Rozpis zálohových platieb za R a DZ jeseň 2012. Číslo účtu a variabilný symbol sú označené žltou farbou, termín (do 20. 8. 2012) a výšku I. zálohovej platby zvýraznené akvamarínovou farbou. Upozorňujeme zároveň, aby splátku uhradili včas na osobitý účet, uviedli variabilný symbol a platili zálohu jednou sumou (nie rozdelené mládež – dospelí, A – B).

 

Zmena DL 1:

Medzibrod – Hliník (hrá sa 15.8.2012 (str) o 17:00, pôvodná del.)

Braväcovo – S. Ľupča (dor., 1.kolo, hrá sa 15.8. str. o 17:00, R Mikloš, AR1 Roštár)

 

Zmena DL 2:

Trstená – Tvrdošín (odložené 2.kolo, hrá sa 29.8.str. o 16:00 – pôvod.del.)

MFK BB – Bytča (3.L dor., 2.kolo – odložené, termín bude upresnený)

Zákamenné – Trstená (žiaci 2.kolo,hrá sa 22.8.str. o 14:00-16:00, R Farský)

Teplička – Vrútky (žiaci 2.kolo, hrá sa 19.9.str. o 14:00-16:00, R Širanec)

O. Jasenica – Belá (žiaci, 2.kolo, hrá sa 5.9. str. o 14:00-16:00, R Dvorštiak)

 

Zmena DL 3:

Sásová – Hliník (3.kolo, R Gonda za Hromádku)

Dudince – Jasenie (3.kolo, R Pataki za Katreniaka)

 

Zmena SFZ:

B. Bystrica – Dubnica (I.L. MD, 4.kolo, R Horný, AR1 Krahulec - nová)

Jupie BB – L. Mikuláš (žiaci, hrá sa 19.8. o 10 -12:00, R Lupták, AR1 Hromádka, AR2 Melich - nová)

Čadca – Žiar/d.Ždaňa (žiaci, hrá sa 19.8. o 10 – 12:00, R Moják, AR1 Badura, AR2 Čambora – nová)

Žilina – Slovan (ženy, žiačky, 1.kolo – odložené, termín bude upresnený)