Spravodajca č. 8/2012-13                                                24. 8. 2012   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Predvolávame zástupcov FK T. Štiavnička, Rajec a Dudince dňa 30.9.2012 o 15,00 hod. na SsFZ k potvrdeniu zoznamov hráčov pre súťažný ročník 2012/2013.

2.      ŠTK nariaďuje odohrať MFS v náhradnom termíne:

·        26.09.2012 (streda) –   2.kolo N. Baňa – Z. Poruba o 15,30

·        26.09.2012 (streda) –   2.kolo Zvolen – Brusno o 15,30

·        26.09.2012 (streda) –   2.kolo MFK BB – B. Štiavnica o 15,30

·        26.09.2012 (streda) – 14.kolo Kalinovo – Žilina B o 15,30

3.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·        25.08.2012 (sobota) –  4.kolo Vinica – Tornaľa o 14,00

·        28.08.2012 (utorok) – 14.kolo KNM – Pohronie DŽ/ZH B o 16,00

·        29.08.2012 (streda) –   2.kolo Trstená – Tvrdošín o 16,00

·        01.09.2012 (sobota) –  5.kolo Medzibrod – Selce o 15,30

·        08.09.2012 (sobota) –  6.kolo Kotešová – Staškov o 15,30

·        15.09.2012 (sobota) –  7.kolo Stráňavy – Trstená o 14,00

·        22.09.2012 (sobota) –  8.kolo Medzibrod – Krupina o 15,00

4.      Žiadame R a DZ delegovaných na stretnutia v prvých kolách, aby venovali zvýšenú pozornosť na nabehnutie ISSF a včasným príchodom na stretnutia zabezpečili v spolupráci s klubovými ISSF manažérmi plynulé vybavenie predzápasovej a pozápasovej administratívnej agendy. Upozorňujeme že až do odvolania sa vyhotovuje na stretnutí elektronický aj papierový zápis o stretnutí.

5.      Vo všetkých stretnutiach dospelých aj mládeže, kde sa vyhotovuje zápis o stretnutí v papierovej verzii, sa pri mene štartujúceho hráča uvádza rodné číslo ako bolo zaužívané, nie identifikačné číslo z ISSF.

6.      Oneskorené začiatky stretnutí: D. Strehová – Sklabiná. Upozorňujeme FK Sklabiná na dodržiavanie RS SsFZ čl.XV/3, rešpektovanie farby dresov domáceho družstva.

7.      Prerokované námietky kapitánov: D. Strehová - Sklabiná (H – čiastočne opodstatnená), v tomto stretnutí boli udelené OT ŽK hráčom: Drienovský (840629), Kováč (780429) a Žingor (790724).

8.      Žiadame FK Sl. Ďarmoty, V. Lehota, Vavrečka a Demänová o písomné stanovisko k odstráneniu nedostatkov zistených pri obhliadke futbalových ihrísk členmi ŠTK, kde bol stanovený termín 15.8.2012.

9.      Na základe žiadosti FC 98 Hajnáčka sme cestou ISSF preverili oprávnený štart hráčov FK Čebovce Attila Kovács a Zsolt Bogdány. Postup rozhodcu bol správny.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)  4. kolo III. ligy dor. U – 19 a U -17 Rim. Sobota - Čadca 24.8.2012 (piatok) o 10,00 – 12,30 hod.

      FK Čadca uhradí na účet  SsFZ 5.- €.

b)  7. kolo IV. ligy dor. sk. SEVER  Or. Jasenica - Stráňavy 15.9.2012   o 12,30 hod.

c)   8. kolo IV. ligy dor. sk.JUH Bacúch -  Hodruša-Hámre 19.9.2012 (streda ) o 15,30 hod

d)   6. kolo V. ligy dor. sk. B  Turany - Švošov   29.8.2012 ( streda )  o 16,00 hod.   

e)   5. kolo V. ligy dor.  sk. C  Hont. Nemce - Pozámčok  2.9.2012 o 11,00 hod.Zmena UHČ.

f)   4. kolo II. ligy  žiakov U – 15 a U - 13 sk. SEVER  Teplička – AJAX ZA 25.8.2012   o 10,00- 

       12,00 hod. v pôvodnom termíne. FK  AJAX  ZA uhradí na účet SsFZ 5.- €.

g)   4. kolo II. ligy  žiakov U – 15 a U - 13 sk. SEVER Or. Veselé - Belá 26.9.2012 ( streda )  o    14,00 – 16,00 hod. FK Orav. Veselé uhradí na účet SsFZ 5.- €.

h)    2. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U - 13 sk. JUH  Detva - Tisovec  26.8.2012 o 12,00 a 14,00 hod. Ako predzápas dospelých. Oprava Spr. č. 7 / 1g.

i)    5. kolo II. ligy žiakov U – 15 a U – 13sk. JUH  B. Štiavnica - Detva 5.9.2012 ( streda) o 15,00 -  17,00 hod. FK B. Štiavnica uhradí na účet SsFZ 5.-€.

j)   4. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U - 13  sk. A  Skalité – Podvysoká  26.8.2012  o 10,00 – 12,00  hod. FK Skalité uhradí na účet SsFZ 5.- €.

k)   1. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U 13  sk. B  Breza – Or. Podzámčok 29.8.2012 (streda) o 15,00 – 17,00  hod.  FK Orav. Pozámčok uhradí na účet SsFZ 5.-€.

l)    2. koloIII. ligy žiakov U – 15 a U – 13sk. C Slov. Ľupča – Hliník  26.8.2012  o 12,00 -  14,00 hod. Ako predzápas dospelích.  FK Slov. Ľupča uhradí na účet SsFZ 5.-€.

m)   1. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U - 13  sk. C  B. Bystrica – JUPIE B. B.20.9.2012  o 15,00 – 17,00  hod. Oprava Spr. č. 7 / Bod. č. 1/l

n)   2. kolo III. ligy žiakov U – 15 a U 13  sk. C  Hriňová – MFK B. Bystrica 10.10.2012 (streda) o 14,00 – 16,00  hod.  FK MFK B. Bystrica uhradí na účet SsFZ 5.-€.

o)   3. kolo I. ligy žiakov U – 13 sk. A – B Podbrezová – Dukla B. Bystrica  12.9.2012 (streda) o 15,00 – 16,30 hod. FK Podbrezová uhradí na účet SsFZ 5.- €.

2.  Kontumujeme MFS:

a) 3. kolo III. ligy dor. U – 19  Nová Baňa - Kremníčka, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Nová Baňa, podľa SP čl.100 /b.

b) 3. kolo III. ligy dor. U – 17  Nová Baňa - Kremníčka, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Nová Baňa, podľa SP čl.100 /b.

c)  3. kolo V. ligy dor. sk. A   Podvysoká - Radoľa, priznávame 3 body a skóre 9 : 0 sa  ponecháva v platnosti v prospech  FK  Podvysoká, podľa SP čl.100 /e.

d)  3. kolo V. ligy dor. sk. B  Orav. Veselé - Zuberec, priznávame 3 body a skóre 7 : 0 sa ponecháva v platnosti v prospech  Orav. Veselé, podľa SP čl.100 /e

3. Predvoláva:

Na svoje zasadnutie 30.8.2012 o 16,00 hod. Z MFS 1. kola III. ligy žiakov U – 15 sk. D Jesenské- Tachty  18.8.2012

FK  Jesenské – Richard Szitai hráč 980521, Denis Hank kap. 980125,Július Varga ved. družstva 28.2.1956

FK Tachty- Ronald Berki  hráč 990917,Aladár Radič kap. 980221, Richard Rácz hráč  981221,Róbert Berki  ved. družstva  17.7.1963,

Rozhodca  Alexander  Pataki ul. Orgovánová  č.  557  Jesenské

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-58 DK predvoláva na svoje zasadnutie dňa 30.8.12 o 15:45 hod. zodpovedných funkcionárov, ktorí si v nadväznosti na D-49 so sebou prinesú doklad potvrdzujúci úhradu nedoplatkov a príslušný deň úhrady týchto nedoplatkov. Jedná sa o FK Blatnica SŽ (46 €) a Ružomberok MŽ (509 €).

D-59 Michal Vyšlan 951109 Raková 1 SN od 13.8.12, 1-5a, doplatiť 2 + 5 €,

D-60 Ladislav Gerebenits tréner FK Bytča 6 mesiacov nepodmienečne od 13.8.12 do 12.2.13,1-6-3a, doplatiť            10 + 10 €,

D-61 FK Bytča dospelí zastavenie činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne, pokuta 300 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a, 2-1d a 2-6 za neprístojnosť diváka v stretnutí, napadnutie AR2 trénerom po stretnutí a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 12.8.12.Prípad odstupujeme ŠTK SsFZ.

D-62 Martin Pleva 970413 Rajec 2 SN od 16.8.12, 1-5a,

D-63 David Šarközy 980418 Hliník nad Hronom 5 SN od 20.8.12, 1-6-1b,

D-64 Martin Putec 980707 Nová Baňa 5 SN od 20.8.12, 1-3b,

D-65 Ondrej Dobrota 971101 Podlavice B 5 SN od 20.8.12, 1-6-1b,

D-66 Martin Filip 1303951 Sliač 5 SN od 20.8.12, 1-6-1b,

D-67 Matúš Levický 860108 Tisovec 1 SN od 20.8.12, 1-5a,

D-68 Peter Kubinec 790202 Štiavnické Bane 3 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-69 Miroslav Melišík 940814 Jesenské 2 SN od 20.8.12, 1-6-1a,

D-70 Peter Hanes 951108 Hriňová 2 SN od 20.8.12, 1-5a,

D-71 Ľubomír Vajdečka 891210 Trstená 1 SN od 20.8.12, 1-5a,

D-72 Dušan Drienovský 840926 Sklabiná 1 SN od 20.8.12, 1-5a,

D-73 Roman Kováč 940104 Halič 3 SN od 20.8.12, 1-3a,

D-74 Ľuboš Večerek 940602 Zakamenné 3 mesiace nepodmienečne od 20.8.12 do 19.11.12, 1-4b,

D-75 Na návrh KM SsFZ Kremnička SD pokuta 50 € + 5 € podľa DP 2-2b a kap. XX. bod 27 písm. d) RS 2012/13  a za nenastúpenie na stretnutie dňa 18.8.12,

D-76 Na návrh KM SsFZ Kremnička MD pokuta 50 € + 5 € podľa DP 2-2b a kap. XX. bod 27 písm. d) RS 2012/13  a za nenastúpenie na stretnutie dňa 18.8.12,

D-77 Šimon Mračko 940316 Vrútky 1 SP do 30.4.13, 1-4a,

D-78 Karol Horn asistent trénera Sklabiná dospelí 3 SN od 20.8.12, 1-3b,

D-79 Štefan Jacso 940720 Tornaľa 2 SN od 20.8.12, 1-5a,

D-80 Patrik Nosek 941001 Sučany 2 SN od 20.8.12, 1-5a,

D-81 Roland Berki 990917 Tachty 3 mesiace nepodmienečne od 23.8.12 do 22.11.12, 1-6-2a, uhradiť 5 €,

D-82 Tachty SŽ pokuta 200 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosti hráča a divákov po stretnutí dňa 18.8.12,

D-83 Ján Krištofík 860721 Raková 4 SN od 23.8.12, 1-9-1b, uhradiť 10 €. Prípad odstupujeme ŠTK SsFZ.

D-84 Tibor Čič vedúci družstva Raková dospelí 6 SN od 23.8.12, 1-9-2b, uhradiť 10 €,

D-85 Tomáš Tlelka 890307 Čadca 4 SN od 20.8.12, 1-3b,

D-86 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

        Branislav Labant 760511 Rosina zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.4.13,

D-87 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

        Marek Rudzan 900126 Nová Baňa chýba poplatok za ČK,

        Miroslav Zajačik 960517 Stará Bystrica nesprávny poplatok za ČK,

D-88 DK predvoláva na zasadnutie dňa 30.8.12:

         o 16:00 hod. zo stretnutia Kalinovo-Nová Baňa MR Stred dospelí R Roman Ligas,

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.       Dôrazne upozorňujeme nasledovných rozhodcov: Hranica, Nedbal, F. Chovanec, Kmeť, Spišák, že do dnešného dňa nie sú zaradení v systéme ISSF SFZ z dôvodu, že nezaslali požadované údaje (vyplnené identifikačné karty). Vyzývame menovaných R, aby okamžite tak urobili, v opačnom prípade nebudú môcť byť delegovaní na MFS.

2.       Upozorňujeme nasledovných R na skutočnosť, že v ISSF majú uvedené rozdielne údaje ako v Rozpise súťaží SsFZ (jedná sa o e-mailové adresy R): Behančín, Kuteľ, Hromádka, Katrenčík, Ja. Kyzek, Lupták, Martvoň. R Petrák doteraz nenahlásil e-mailovú adresu. Vyzývame menovaných R  k urýchlenému upresneniu požadovaných údajov na sekretariáte SsFZ u p. Jánošovej – obratom !

3.       Jesenné fyzické previerky R MR Stred a vybraných R sa uskutočnia dňa 7. 9. 2012 (piatok) od 15,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách. Zúčastnia sa všetci R MR, R zaradení  v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti súťaží: Adamec, Ivanič,  Jačmeník, Vrtich, Antalík, Ďuriník, Forbak, Hlinica, Hubočan, Kalmár, Katrenčík, Krajči M., Mitúch,  Nagy, Ploštica, Rendla, Rogoň, Sivák, Staník, Truban B., Truban M., Valentýni, Vozár, Weiss R., Žiak M., Žiak P., Žubor, Hanesová, Pilšáková. R MR Stred a R Projektu Talent predložia potvrdenie od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť potvrdenie od praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent 30/35s)...

4.       KR navrhne na najbližšie zasadnutie VV SsFZ zaradiť na nom. listinu R 5. ligy R Pilšáková, Staník a Vozár. Menovaní sú povinní absolvovať teoretické a fyzické previerky v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Zároveň žiadame uvedených R, aby obratom zaslali na sekretariát SsFZ všetky požadované údaje potrebné k ich činnosti.

5.       Upozorňujeme futbalové kluby, ako aj R a DZ na znenie RS SsFZ 2012/13, str. 28, čl. XVII. t. j. skutočnosti, voči ktorým môže kapitán družstva podávať námietky do zápisu o stretnutí.

6.       KR sa nezaoberala zníženým hodnotením R zo strany FK Badín (stretnutie Revúca – Badín) z dôvodu nezaplatenia poplatku.

7.       Žiadame R Balázsika (Raková – Predmier) – oneskorené zaslanie zápisu o stretnutí, a R Šimoviča (Terchová – Staškov) – chýba zápis, o urýchlené doručenie fotokópie dokladu o zaslaní zápisov o stretnutí.

8.       Berieme na vedomie korešpondenciu FK Hliník n. Hr. a FK Predmier. 

9.       Upozorňujeme R a DZ, aby venovali dostatočnú pozornosť správnemu vypisovaniu zápisov o stretnutí a správ DZ ( R Szabó – nesprávne uvedené striedanie hráčov v stretnutí Hnúšťa – Radzovce, DZ Hrmo – nesprávne uvedené striedanie hráčov v stretnutí Príbelce – Tomášovce, DZ Libiak – nesprávne uvedené priezvisko striedajúceho hráča v stretnutí Sklabiná - Nenince).

10.   Pozývame na zasadnutie KR dňa 7. 9. 2012 o 17,00 hod. v Banskej Bystrici v športovej hale Na Štiavničkách zo stretnutia 5. ligy sk D 3. kolo D. Strehová – Sklabiná R Jamrich, AR 1 Žiak M. a DZ Jánošík.

11.   Ospravedlnenia R: Močiliak- ukončenie PN 20.8.2012, Golian 28.8.2012, Staňo od 8.9.2012 do prihlásenia, Parobek 8.9 - 1.10.2012, Botka 8.9.-24.9.2012, Medveď 15.9.2012, Belko 3.9.-30.9.2012 a prac.dni, Osvald 16.9., 22.9. a 23.9.2012 a prac.dni, Jaovec k dispozícii, Gajdošík 15.9.-16.9., 29.9.-30.9.2012, Bútora 28.9.-30.9.2012,Mitúch 8.9.2012, Šimko 8.9.2012, Králik 8.9.-9.9.2012, Šuška 15.9.-16.9.2012, Kapusta 27.8.- 22.9.2012, Ježík 8.9.-9.9.2012, Sikora PN od 22.8.2012, Gyorgy 24.8.2012 PN,

12.   Ospravedlnenie DZ : Dolník 25.8., Kosec 25.8., Roštár 1. – 2. 9.,

13.   Kuska zmena t.f  0904029482.

14.   Oznam pre DZ : Nedokázali sme identifikovať platby za košele a kravaty tak žiadam nasledovných DZ : MR - Gonda, Kosec, IV. liga  - Ligač, Palacka, V. liga   - Híveš, Hurík, Králka, Kučera M., Macek, Straško do  31.8.2012 predložiť hodnoverný doklad o zaplatení na e-mail : viliam.vais@gmail.com

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov „MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2012“ pre chlapcov narodených po 1.1.2001. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 09.10.2012, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl. Propozície turnaja a formulár prihlášky nájdete na stránke www.ssfz.sk v aktuálnych správach. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 31.augusta 2012 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

2.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ + poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

  1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz ŽP, PR s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci).
  2. V prípade, že má hráč  RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub v ktorom je hráč na hosťovaní (viď videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku  k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF.

V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS  aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Oznamujeme FK a rozhodcom, že od  24. 8. 2012 boli do systému bezhotovostného odmeňovania R a DZ zaradené družstvá zo súťaží I. ligy žien a žiačok (Žirafa ZA a Selce) a z II. ligy žien SEVER (Bziny a Halič). Zároveň boli na základe RS SFZ 2012/13 stanovené nasledovné odmeny/paušálne náhrady I. liga ženy: R – 17 € odmena/10 € paušál,; AR 10€/9€; I. liga žiačky (dvojzápas) R – 9 €/0, AR 5 €/0; II. liga ženy R – 14 €/10 €; AR 9 €/9 €. Touto cestou zároveň oznamujeme FK, že vo všetkých súťažiach žiakov, súťaží riadených SFZ (I. liga SŽ Stred), a všetkých súťaží žiakov riadených KM SsFZ budú náhrady na činnosť R a AR v stretnutiach uhradené prostredníctvom SsFZ z prostriedkov partnera regionálneho futbalu – Poštová banka a. s. Výnimku z uvedeného tvoria FK, ktorých družstvá sú zaradené do systému ÚTM I., II. a III. kategórie. Ku žiackym družstvám boli tiež zaradené aj družstvá štartujúce v súťaží I. liga ženy/žiačky a II. liga ženy za tých istých podmienok.

2.       SsFZ započítava v stretnutiach SsFZ – aj v kategórii mládeže rozhodcom a AR odmenu za vedenie MFS, ako aj paušálne náhrady. V prípade nadväzujúcich stretnutí príslušných ObFZ je toto potrebné zohľadniť vo vyúčtovaní R a AR klubom, resp. príslušným ObFZ.

3.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2.časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

4.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. odrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody

5.       Vzhľadom na vývoj a implementáciu projektu Informačného systému Slovenského futbalu (ISSF) doporučujeme funkcionárom FK preštudovať si verejne dostupné informácie k tomuto projektu, nakoľko tento projekt zásadným spôsobom pomôže modernou formou zefektívniť ich dennú futbalovú agendu. Z klubového pohľadu je súčinnosť klubov strategicky dôležitá a preto by bolo vhodné si predmetnú dokumentáciu riadne naštudovať, poprípade pripomienkovať cez osobu p. Letka, Výkonného manažéra projektu (projektový email je issf@futbalnet.sk). Všetky dostupné dokumenty sú v PDF forme dostupné na www stránke projektu http://www.futbalsfz.sk/issf . Nájdete tu vždy najnovšie Správy, Dokumenty (odporúčame preštudovať a pripomienkovať), Odkazy a Kontakty. Obzvlášť upozorňujeme na Dokumenty: Prezentácia projektu ISSF a Procesné listy. Stránka projektu ISSF je tiež prístupná cez hlavné menu na stránke http://www.futbalsfz.sk - v časti Projekty - podmenu ISSF.

6.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že 31. 8. 2012 prestáva matričné miesto na SsFZ vystavovať „papierové“ RP (aj ŽP), získať nový plastový RP – bez záznamu  v klubovej príslušnosti, bude možné po tomto termíne len prostredníctvom ISSF systému. Tak isto možnosť zaregistrovať nového hráča do Matriky SFZ bude možné už len prostredníctvo ISSF systému. Z tohto dôvodu opätovne upozorňujeme na registráciu tzv. ISSF managera. V prípade nejasností kontaktujte svoj príslušný zväz.

7.       Upozorňujem funkcionárov FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ, aby v súvislosti s vyplácaním R a DZ neuhrádzali žiadne finančné prostriedky, uhradia len faktúru za mesiac august 2012(zašleme cca 15.9.2012)

8.       Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujúcich v súť. roč. 2012/13 v súť. SsFZ, že rozpis zálohových platieb za R a DZ nájdete na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ pod názvom Rozpis zálohových platieb za R a DZ jeseň 2012. Číslo účtu a variabilný symbol sú označené žltou farbou, termín (do 20. 8. 2012) a výšku I. zálohovej platby zvýraznené akvamarínovou farbou. Upozorňujeme zároveň, aby splátku uhradili včas na osobitý účet, uviedli variabilný symbol a platili zálohu jednou sumou (nie rozdelené mládež – dospelí, A – B).

9.       Zmeny v RS 2012/13 časť adresár FK MR STRED -  MŠK K.N.Mesto – od 20.8.2012 manager MŠK František Mrmus, číslo mobilného telefónu, ako aj e-mail uvedené v RS SsFZ 2012/13 ostávajú v platnosti.

10.   Žiadame predložiť, najneskôr do 28.8.2012 video resp. DVD záznam zo stretnutí dospelých: 4. liga sk. Juh Badín – Fiľakovo, Revúca - Badín 5. liga sk. A Raková – Predmier, 5. liga sk. B Belá – Bešeňová, 5. liga sk. D D. Strehová  – Sklabiná, Radzovce – Sl. Ďarmoty.

 

 

Zmena DL 1:

Bánová – Kremnička (dor.U19-17, 29.8.o 14:30-17:00, R Ježík za Baduru, AR1 Štrba za Ježíka) )

 

Zmena DL 2:

Trstená – Tvrdošín (dohrávka 2 kolo, hrá sa 29.8. o 16:00, pôvod.del.)

 

Zmena DL 4:

MFK BB – Tisovec (4 kolo, 25.8. o 16:00, R Kapusta za Gyorgyho)

 

Zmena DL č.4 :

 

Rosina – Vrútky ( DZ Piatek za Koseca )

 

Zmena DL 5:

Radzovce – Vinica (R Melich za Dada )

Teplička n.V. – ZA Mojš (žiaci, 4.kolo, hrá sa v pôvod. termíne 25.8. o 10:00-12:00 R Taraba)

O. Veselé – Belá (žiaci, 4.kolo, hrá sa 26.9. o 14:00-16:00, R ObFZ DK)

Detva – Tisovec (žiaci, hrá sa 26.8. o 11:00-14:00, R ObFZ ZV za Jamricha)

B. Štiavnica – Detva (žiaci, 5.kolo, hrá sa 5.9. o 15:00-17:00, R ObFZ ZH za Trubana M.)

Breza – Podzámčok(žiaci, 1.kolo, hrá sa 29.8. o 15:00-17:00, R ObFZ DK)

S. Ľupča – Hliník (žiaci, 2.kolo, hrá sa 26.8. o 12:00-14:00, R ObFZ BB za Šimka)

Hriňová – B. Bystrica (žiaci, 2.kolo, hrá sa 10.10. o 14:00-16:00, R ObFZ ZV)

Podbrezová – Dukla BB (ml. žiaci, 3.kolo, hrá sa 12.9. o 15:00-16:30, R ObFZ BB)

     

Zmena SFZ:

B. Bystrica – Podbrezová (I.LS/MD, hrá sa 4.9. uto o 14:00-16:00, pôvod.del.)

Žilina – Halič (SP ženy, 1.9. o 12:30, R Šašvary AR1 Perexta AR2 Šupej)

 

Zmena DL č.5 :

 

Žilina B – Pohronie ZH/DŽ  ( DZ Mastiš sa Roštára )

Cadca – Kremnička ( DZ Piatek za Roštára )