Spravodajca č. 12/2012-13                                              21. 9. 2012   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1. ŠTK nariaďuje odohrať MFS v náhradnom termíne :

         26.9.2012 / streda /  - 2. kolo N.Baňa – Z. Poruba o 15.30

         26.9.2012 / streda / -  2. kolo Zvolen – Brusno o 15.30

         26.9.2012 / streda / -  2. kolo MFK BB – B. Štiavnica o 15.30

         26.9.2012 / streda/  - 14. kolo Kalinovo – Žilina B o 15.30

2.  ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS :

         22.9.2012  /sobota/   - 8. kolo Medzibrod – Krupina o 15.00

3.  Upozorňujeme FK Čadca na povinosť vyhotovenia zápisu o stretnutí v papierovej

      forme pod následkom disciplinárneho konania.

4.   Nezaslanie zápisu o stretnutí : 7. kolo 5. liga sk „C“ Sásová – Selce / R Žiak Miroslav/

       Oneskorené zaslanie zápisu o stretnutí : 4. liga skn Juh 7. kolo P.Č.Balog - Revúca

       / R Marek Remeň/

5.     Oznámenie pre FK Divín . V stretnutí 7. kola 4. ligy JUH  Divín – Poltár obdržal ŽK

         hráč FK Divín Miroslav Záchenský rp. 931110.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. OZNAMUJE

a) účastníkom V. ligy dorastu sk. A, že ŠK Čierne odohrá svoje doma hrané MFS v sobotu o 14,00 hod.

b)že dohrávka 2. kola III. ligy dor. U – 19 a U – 17  Kremníčka – JUPIE B. Bystrica sa odohrá 26.9.2012 o 10,00 – 12,30 hod. Na HP v Radvani na prírodnej tráve.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)   8. kolo V. ligy  dor.  sk. C Hrochoť – Látky   22.9.2012   o  15,00   hod. FK látky uhradili poplatok 5.- €.

b)   8. kolo II. ligy  žiakov U – 15 a U - 13 sk. JUH  Detva - Krupina 26.9.2012 /streda/  o  15,00- 17,00   hod.  FK Detva uhradí na účet SsFZ 5.- €.

3.  Nariaďuje odohrať:

a)  8. kolo III. ligy dor. U – 19 a U - 17  JUPIE B. Bystrica B – Čadca 23.9.2012  o 9,00- 11,30 hod.  Zmena UHČ. Dôvod: Kolidovanie MFS.

4. Na základe potvrdenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v B. Bystrici, ruší odohratie MFS 8. kola III. Ligy dor. U-19 a U-17 Kremnička – K. N. Mesto a žiada FK Kremnička predložiť na najbližšie zasadnutie KM spoločnú dohodu o dohratí MFS.

5. Námietky voči MFS :

a) FK Poltár, v MFS 7. kola II. ligy žiakov U – 15 sk. JUH bola prerokovaná ako neopodstatnená.

b) FK Radoľa, v MFS 7. kola III. ligy žiakov U – 15 sk A bola prerokovaná ako neopodstatnená.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-201 Na návrh TMK SsFZ pokuta po 50 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neplnenie nariadení SsFZ týkajúcich sa predkladania platných trénerských licencií v stretnutiach súťažného ročníka 2011/2012 pre FK Turany, Predmier, Rosina, Dolný Hričov, Zákamenné (všetko družstvá dorastu),

D-202 Na návrh TMK SsFZ pokuta po 30 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neplnenie nariadení SsFZ týkajúcich sa predkladania platných trénerských licencií v stretnutiach súťažného ročníka 2011/2012 pre FK Oravské Veselé, Detva, Čierne  (všetko družstvá dorastu), Zákamenné, Liesek (obe družstvá SŽ),

D-203 Na návrh TMK SsFZ pokuta po 20 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za neplnenie nariadení SsFZ týkajúcich sa predkladania platných trénerských licencií v stretnutiach súťažného ročníka 2011/2012 pre FK Predmier, Hliník nad Hronom, Divín, Sásová, Čebovce, Vinica (všetko družstvá dospelých), Hnúšťa, Tomášovce, Zuberec, Očová, Bzovík, Dlhá nad Oravou (všetko družstvá dorastu), MFK Banská Bystrica (družstvo SD), Kysucký Lieskovec, Terchová, Belá-ZA, Trstená, Teplička nad Váhom, Oravská Lesná, Slimáčik Mojš-Žilina, Breza, Istebné (všetko družstvá SŽ),

D-204 Lukáš Hiadlovský 950516 Slovenská Lupča 3 SN od 10.9.12, 1-4a,

D-205 Martin Vrábeľ 990714 Belá 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-206 Ján Pintér 980827 Jesenské 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-207 Peter Vrábeľ 951109 Zákamenné 2 SN od 10.9.12, 1-5a,

D-208 Peter Mutňan 940424 Kremnička 1 SN od 12.9.12, 1-4a,

D-209 Ján Hollý 891112 Kysucký Lieskovec 3 SN od 10.9.12, 1-6-1b, doplatiť 6 €,

D-210 Milan Kováč vedúci družstva Radoľa dorast 4 SN od 17.9.12, 1-3b,

D-211 Marek Kubišta 980406 Radoľa 3 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-212 Marek Timek 851218 Krásno nad Kysucou 1 SP do 30.4.13, 1-1a,

D-213 Dávid Rajnoha 961230 Krásno nad Kysucou 4 SN od 17.9.12, 1-6-1b,

D-214 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-138 trestá MFK Banská Bystrica dospelí zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohratie stretnutia dňa 12.9.12 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za úhrady R a DZ),

D-215 Michal Kminiak 861009 Banská Štiavnica 1 SN od 13.9.12, 1-5a,

D-216 Matúš Valaštek 920122 Tisovec 1 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-217 Roman Paldia 890614 Trstená 1 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-218 Juraj Gelčinský 910810 Trstená 6 SN od 17.9.12, 1-3c,

D-219 Vladimír Madleňák 730512 Oravská Jasenica 1 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-220 Gabriel Pál 920914 Jesenské 1 SP do 31.5.13, 1-4a,

D-221 Ján Skrutek 890216 Poltár 1 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-222 Michal Korenčík 860620 Stará Bystrica 4 SN od 17.9.12, 1-3b,

D-223 Tomáš Chovanec 880310 Nová Bystrica 1 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-224 Lukáš Cvacho 880215 Terchová 1 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-225 Ivan Čička 910211 Kotešová 1 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-226 Adam Sabaka 940219 Likavka 1 SP do 31.5.13, 1-1a,

D-227 Ján Sekula 840316 Hrochoť 3 SN od 17.9.12, 1-3b,

D-228 Tomáš Pančík 830909 Detva 3 SN od 17.9.12, 1-6-1b,

D-229 Erik Fülop 920323 Sklabiná 1 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-230 Tomáš Tóth 940410 Hodruša Hámre 4 SN od 13.9.12, 1-2b,

D-231 Tomáš Šimanica 960703 Raková 5 SN od 17.9.12, 1-6-1b,

D-232 Dominik Ťapaják 950220 Zuberec 2 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-233 Dominik Caloo 941129 Dolný Kubín 2 SP do 31.5.13, 1-4a,

D-234 Martin Prandl 951021 Slovenská Ľupča 4 SN od 17.9.12, 1-3b,

D-235 Alexander Laštiak 940306 Slovenská Ľupča 2 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-236 Ondrej Siman 940925 Jelšava 6 SN od 17.9.12, 1-6-1b,

D-237 DK žiada FK Jelšava v termíne do 25.9.12 o písomné vyjadrenie k poškodeniu vstupných dverí šatne hostí v stretnutí V. ligy skupina D dorast  Nenince-Jelšava,

D-238 Robert Špilák 980902 Skalité 2 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-239 Matej Pikula 990407 Detva 3 SN od 17.9.12, 1-2b,

D-240 Roman Doboš 960826 Vrútky 4 SN od 17.9.12, 1-6-1b,

D-241 Tomáš Minarovič 980218 Kysucký Lieskovec 3 SN od 17.9.12, 1-3a,

D-242 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie v zmysle Prílohy 3 bod 5 DP previnenie Ján Gombala R – nesprávny postup pri riešení námietky kapitána a vedúceho družstva pred stretnutím V. ligy skupina D dorast Kokava nad Rimavicou-Hajnáčka. R v termíne do 25.9.12 predloží na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu a doklad o úhrade poplatku 5 €,

D-243 Ján Dubašák 950213 Oravská Polhora 2 SN od 17.9.12, 1-5a,

D-244 Dávid Gáspár 940722 Fiľakovo 2 SP do 30.6.12, 1-4a,

D-245 Na návrh sekretariátu SsFZ DK v nadväznosti na D-138 trestá FK Sučany dospelí zastavením činnosti na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne + 10 € za prerokovanie previnenia podľa čl. 10 bod 13 DP, DP 2-6 a DP 2-9 (odohratie stretnutia dňa 16.9.12 v nepodmienečne zastavenej činnosti – nedoplatok za úhrady R a DZ),

D-246 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 10.9.12:

           Peter Hudec 780820 Žarnovica,

           Peter Rutkaj 860214 Divín,

           Róbert Elek 870307 Kováčová doplatiť 13 €,

D-247 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 13.9.12:

           Branislav Macura 940310 Krásno nad Kysucou,

D-248 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 17.9.12:

           Miroslav Záchenský 921110 Divín,

           Ján Pagáč 841005 Poltár,

           Ján Chovanec 741217 Malý Čepčín,

           Tibor Žingor 790724 Sklabiná,

D-249 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Igor Kochol 900403 Štiavnické Bane odpúšťa sa,

           Peter Džurný 840407 Nová Bystrica zamieta sa,

           Patrik Foltáni 960627 Slovenská Ľupča zamieta sa,

D-250 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Štefan Mrenka tréner Kysucký Lieskovec dospelí nesprávny poplatok,

           Jaroslav Mihalda 820107 Kysucký Lieskovec nesprávny poplatok za 4 ŽK,

           Pavel Pačalaj 960903 Nová Baňa chýba poplatok za ČK,

           Dávid Betík 900813 Tornaľa chýba poplatok za ČK,

           Martin Oršuliak 950221 Dlhá nad Oravou chýba poplatok za ČK,

           Ján Borák 981109 Oravské Veselé chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. FP rozhodcov sa uskutočnia v piatok 21. 9. 2012 od 15,00 hod. v Banskej Bystrici na štadióne Na

    Štiavničkách. Prezentácia prebehne od 14,30 do 15,00 hod. v priestoroch šatní ŠH. Zúčastnia sa

    všetci R MR, R zaradení v Projekte Talent a R, ktorí nesplnili, resp. sa nezúčastnili FP v jarnej časti   

    súťaží: Adamec, Ivanič, Jačmeník, Vrtich, Antalík, Ďuriník, Forbak, Hlinica, Hubočan, Kalmár,

    Katrenčík, Krajči M., Mitúch, Nagy, Ploštica, Rogoň, Sivák, Staník, Truban B., Truban M., Valentýni,

    Vozár, Weiss R., Žiak M., Žiak P., Žubor, Hanesová, Pilšáková. R MR Stred a R Projektu Talent

    predložia potvrdenie  od telovýchovného lekára o spôsobilosti absolvovať FP a vykonávať funkciu

    R. Ostatní R, ktorí nepredložili potvrdenia v jarnej časti sú povinní priniesť potvrdenie od

    praktického lekára.  Bez uvedeného potvrdenia nebudú môcť FP absolvovať. Limity požadované

    pre jednotlivé  súťaže sú uvedené v Zásadách pre činnosť R SsFZ (MR 30/40s, Projekt Talent

    30/35s)...

2.  Pozývame na zasadnutie KR dňa 21. 9. 2012 o 16,00 hod. v ŠH Na Štiavničkách v Banskej Bystrici

     zo stretnutia 4. ligy sk. Juh 5. kolo Č. Balog – Žarnovica R Mačuda, AR 1 Martin a AR 2 Mihálik.

3. Dňa 4. 10. 2012 od 16,15 hod. sa v Banskej Bystrici – Radvani uskutoční Praktický tréning

    rozhodcov zaradených v Projekte Talent SsFZ. Uvedenej akcie sa povinne zúčastnia všetci R

    zaradení v uvedenom programe a rovnako sa ho môžu dobrovoľne ako pozorovatelia zúčastniť aj R

    všetkých súťaží SsFZ. Program bol zaslaný frekventantom elektronickou poštou.

4. Oneskorene zaslané zápisy R zo stretnutí: Remeň (L. Lúčka – K. Lieskovec), Rojík (Demänová –

    Likavka), Gajdošík (Palúdzka – M. Čepčín), Drozd (Dražkovce – Dúbrava), Ľupták (Sklabiná –

    Tomášovce), Jodas (Lubeník – Radzovce) – všetci menovaní R uhradia do 10 dní od zverejnenia

    sumu 7,- eur na účet SsFZ, do poznámky uvedú KR a meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu o

    úhrade zašlú elektronickou poštou p. Fajčíkovi !  

5.  Oneskorené ospravedlnenia: Hranica, Jaroščiak, Maga, Melicher, Zaťko - poplatok 7,- eur    

     Uhradiť najneskôr do 10 dní od zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou

     poštou p. Fajčíkovi !

    V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS.

6. Žiadame KR ObFZ nahlásiť aktuálnu oddielovú príslušnosť rozhodcov družstiev pôsobiacich v

    súťažiach SsFZ k 30. 9. 2012. Nahlásiť na SsFZ najneskôr do 30. 9. 2012.

7. Upozorňujeme FK na str. 27 článok XVI. Rozpisu súťaží SsFZ s dôrazom na povinnosť vyhotoviť

    nestrihaný a neprerušovaný záznam zo stretnutia s trvalým údajom prebiehajúceho času a taktiež

    v požadovanom formáte.

8. Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 21. 9. 2012 od 15,30 hod. v ŠH Na Štiavničkách v Banskej

    Bystrici.

9. Ospravedlnenia R: Katreniak 29.9., 6.10. a 20.10.2012, Kollár 6.10., 13.10.-14.10.2012, Jakubjak 16.10.- 23.10.2012, Mikloš 6.10., 20.10. a 27.10.2012, Uhorskai 13.10., 20.10.-21.10. a 27.10.2012, Belko – ospravedlnený na nedele do konca súť.ročníka, soboty môže, Rogoň PN od 16.9.2012, Hraško 6.10.-7.10.2012, Juríčka 6.10.-7.10.2012, Wojčík 5.10.-7.10.2012, Sivák 30.9.2012,

10. Ospravedlnenie DZ : Droppa od 25.9. do konca jesennej časti, Gonda od 15.9. do konca jesennej

     časti, Borcovan 14 – 28. 10., Dolník 22.9., Kosec 26.9., Pšenica 26.9.,

 

Trénersko-metodická kosmia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ vyhodnotila platnosť trénerských licencií na základe zápisov o stretnutí všetkých vekových kategórii v súťažiach SsFZ v súťažnom ročníku 2011/2012. Súhrnné vyhodnotenie pre jednotlivé FK nájdete na www.ssfz.sk / aktuality. Materiál postupuje DK SsFZ na doriešenie.

2.       TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť  v novembri 2012 1 beh školenia  C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a a 1 beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov - držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia/ materiály / plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk / aktuality.

3.       Grassroots projekt SFZ MINICHAMPIONS LIGA SLOVENSKO 2012 – futbalový turnaj mladších žiakov (roč. 2001), hraný na miniihriskách – pokračuje finálovými turnajmi pre BB a ZA kraj nasledovne::

Krajské kolá:

BB kraj: Zvolen – 02.10. 2012 (utorok) od 08.30 hod – účastníci: Dukla Banská Bystrica, JUPIE Podlavice, LAFC Lučenec, MŠK Rimavská Sobota, FK Pohronie Žiar n. Hronom – Dolná Ždaňa, MFK Lokomotíva Zvolen

ZA kraj: Ružomberok – 27.09 2012 (štvrtok) od 08.30 hod. – účastníci: MFK Ružomberok, MŠK FOMAT Martin, MŠK Žilina, MŠK Kysucké Nové Mesto, MFK Dolný Kubín, MŠK Námestovo

Do celoslovenského finále postupujú víťazi krajských kôl.

Celoslovenské finále:

Zvolen – 09.10. 2012 – 8 účastníkov

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

 

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

Zloženie komisie:  predseda Stanislav Špila, podpredseda Ján Forgon, zapisovateľ Jozef Hreus, tajomník Slavomír Baláž, ostatní členovia komisie Martin Rypák, Vladimír Cirbus a Vladimír Hubka. Jednotliví členovia komisie budú matričné úkony vybavovať  len s úradne overeným podpisom hráča resp. jeho zákonného zástupcu.

Dňa 10. septembra zamietla MaK podľa článku 12 PP (nesúhlas materského klubu) prestup hráča: Jaroslav Kotian 870730 Družstevník Kamenné Kosihy – Vinohrad Čebovce.

 

2.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať len nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

3.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča, vystavenie plastového preukazu, jeho obnova po uplynutí doby platnosti (pre hráčov všetkých vekových kategórií príslušného klubu) sa určí na základe:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

  1. V prípade, že má hráč platný „papierový preukaz ŽP, PR s možnosťou vyznačiť v ňom požadovaný matričný úkon (transfer) – zašle podklady doporučenou poštovou zásielkou na matriku SsFZ. V prípade, že podklady k transferu doručí na matriku poverená osoba (v čase úradných hodín) a požaduje vykonanie záznamu na mieste, poplatok je v takomto prípade vždy 15 € (dospelí, dorast, žiaci) – platí len do 30.9.2012 – viď pokyn generálneho sekretára SFZ – viď oznam na stránke SsFZ. Po tomto termíne požiada v každom prípade o vystavenie nového plastového RP prostredníctvom ISSF.
  2. V prípade, že má hráč  RP, ŽP neplatný, po dobe platnosti, zapísaný, poškodený, stratený, alebo zaliaty – bez možnosti vykonať záznam v tomto preukaze – požiada materský klub o vystavenie plastového preukazu prostrednícvom ISSF, prípadne klub v ktorom je hráč na hosťovaní (viď videonávod) a zašle, doručí podklady na transfer na príslušnú matriku  k zaznačeniu v matričnom systéme ISSF.

V prípade, že bude takáto zmena v ISSF vykonaná, môže takýto hráč štartovať v MFS  aj pred doručením plastového RP (výhradne v jednom MFS).

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Opätovne zdôrazňujeme, že po 31.8.2012 nevystaví matričné miesto SsFZ RP, ŽP v žiadnej forme.

 

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

 Nedoplatky oddielov za súťažný ročník 2012/2013.

HK SsFZ  prehodnotila  nedoplatky  voči SsFZ , doteraz sú nevyrovnané nedoplatky od dielov:

4-liga-Podlavice- 160 € sp,č-11,O.Jasenica-10€ sp,č 10.

5-liga-Bešenová- 60 € sp,č-10.Strečno -210 € sp.č-10,Terchová-3 € sp,č-11,Raková-20 € sp,č.8,

Dorast-Kremnica –10 €sp.č.7,10€-sp.č 9,MFK BB-4€sp,č-11,

Starší Dorast-Kremnička- 55€ sp,č.8,

Mladší dorast-Kremnička-55€sp,č.8.

Starší žiaci-Tachty-sp.č.8,10-425 €,Habovka-sp.č.11-10€.

HK nariaduje oddielom uhradiť jednotlivé sumy do 8.10. 2012 pod následkom zastavenia činnosti DK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Upozorňujeme kolegov z ObFZ na možnosť prednostného zakúpenia vstupeniek v počte 10 ks na reprezentačné zápasy SR A (viď e mail asistentky prezidenta a GS SFZ Kataríny Tóthovej z 25. 8. 2012). Platí zásada, že každý ObFZ si môže objednať cez TICKETPORTAL 10 ks vstupeniek, skôr ako sa začnú predávať pre verejnosť a do 10 dní pred reprezentačným zápasom vstupenky uhradiť a odobrať. V opačnom prípade ObFZ stratia túto prednosť.

2.       Upozorňujeme funkcionárov FK družstiev, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ, že termín úhrady II. zálohovej platby za R a DZ je v zmysle RS SsFZ 2012/2013 do 24.9.20102. Platbu je potrebné realizovať výhradne na účet č. 0305642565/0900 a  uviesť pridelený VS. V prípade platby poštovým poukazom (pozor na správne číslo účtu) zaslať (poštou, faxom, e-mailom) potvrdenku o platbe – bez toho platbu zaregistrujeme len vo výpise, až 10 dní po úhrade.

3.       Začiatkom budúceho týždňa obdržia FK, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SFZ a SsFZ, faktúru skutočných nákladov, vynaložených SsFZ na činnosť R a DZ v ich stretnutiach, za mesiac august 2012. Úhradu je potrebné realizovať výhradne na číslo účtu uvedené na faktúre a uviesť variabilný symbol (číslo faktúry), prípadne uviesť číslo, ktoré je výrazne uvedené v prehľade stretnutí v prílohe.

4.       Oznamujeme FK a rozhodcom, že od  24. 8. 2012 boli do systému bezhotovostného odmeňovania R a DZ zaradené družstvá zo súťaží I. ligy žien a žiačok (Žirafa ZA a Selce) a z II. ligy žien SEVER (Bziny a Halič). Zároveň boli na základe RS SFZ 2012/13 stanovené nasledovné odmeny/paušálne náhrady I. liga ženy: R – 17 € odmena/10 € paušál,; AR 10€/9€; I. liga žiačky (dvojzápas) R – 9 €/0, AR 5 €/0; II. liga ženy R – 14 €/10 €; AR 9 €/9 €. Touto cestou zároveň oznamujeme FK, že vo všetkých súťažiach žiakov, súťaží riadených SFZ (I. liga SŽ Stred), a všetkých súťaží žiakov riadených KM SsFZ budú náhrady na činnosť R a AR v stretnutiach uhradené prostredníctvom SsFZ z prostriedkov partnera regionálneho futbalu – Poštová banka a. s. Výnimku z uvedeného tvoria FK, ktorých družstvá sú zaradené do systému ÚTM I., II. a III. kategórie. Ku žiackym družstvám boli tiež zaradené aj družstvá štartujúce v súťaží I. liga ženy/žiačky a II. liga ženy za tých istých podmienok.

5.       SsFZ započítava v stretnutiach SsFZ – aj v kategórii mládeže rozhodcom a AR odmenu za vedenie MFS, ako aj paušálne náhrady. V prípade nadväzujúcich stretnutí príslušných ObFZ je toto potrebné zohľadniť vo vyúčtovaní R a AR klubom, resp. príslušným ObFZ.

6.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2.časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

7.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

8.       Upozorňujeme funkcionárov FK, že 31. 8. 2012 prestáva matričné miesto na SsFZ vystavovať „papierové“ RP (aj ŽP), získať nový plastový RP – bez záznamu  v klubovej príslušnosti, bude možné po tomto termíne len prostredníctvom ISSF systému. Tak isto možnosť zaregistrovať nového hráča do Matriky SFZ bude možné už len prostredníctvo ISSF systému. Z tohto dôvodu opätovne upozorňujeme na registráciu tzv. klubového ISSF managera. V prípade nejasností kontaktujte svoj príslušný zväz.

9.       Žiadame predložiť, najneskôr do 25. 9. 2012 video resp. DVD záznam zo stretnutí dospelých: L. Lúčka – K. Lieskovec, T. Štiavnička – K. Leskovec, K. Lieskovec  - Makov, Krásno  - Brusno.

 

Zmena DL 8:

Palúdzka – Bobrov (R Juríček, AR2 Mitúch – výmena FP)

Kremnička – K. N. Mesto (SD a MD nehrá sa)

Čierne – K. Lieskovec ( dor., hrá sa o 14:00 hod.)

Detva – Krupina (žiaci, hrá sa až 26.9. o 15:00-17:00, R Hromádka)

 

Zmena DL 9:

Hrnč. Ves – S. Ďarmoty (AR 2 Rybár za Siváka)

 

Dohrávka:

Kremnička – Jupie BB (U19,17, 2.kolo, hrá sa 26.9. už o 10:00-12:30 v Radvani, DZ Hrčka J.)

 

Zmena SFZ:

Čadca – Jupie (žiaci, 7.kolo, R Kuba za Matejčíka)

Martin – Jupie BB (žiaci, 8.kolo, R Nedbal za Šefraníka – zmena ISSF)

K. N. Mesto – Pohronie ZH/DŽ (žiaci, 8.kolo, AR2 Žeriava za Hranicu – zmena ISSF)

            

            Vzhľadom na to, že do bezhotovostného systému odmeňovania R a DZ boli zaradené aj družstvá žien

            a žiačok, je bezpodmienečne potrebné (vo vlastnom záujme a záujme svojich kolegov) zaslať kópiu

            zápisu  z týchto stretnutí na sekretariát SsFZ.