Spravodajca č. 16/2012-13                                              19. 10. 2012   

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK schvaľuje náhradný termín MFS:

·         27.10.2012 (sobota) – 13.kolo T. Štiavnička – Makov o 14,00 hod.

·         27.10.2012 (sobota) – 13.kolo Detva – Hrochoť o 14,00 hod.(FK Detva uhradí 10 € za predelegovanie R a DZ)

2.      Schvaľujeme zmenu UHČ MFS:

·         20.10.2012 (sobota) – 12.kolo Šalková – Detva18,00 hod.

3.      Prerokované námietky kapitánov: Badín – Tachty (D –neopodstatnená, odstúpené KR), Kalinovo – Krásno (H – neopodstatnená), Jesenské – Štiavnické Bane (H – neopodstatnená), Bobrov – Dúbrava (H – neopodstatnená), V. Lehota – Medzibrod (H – neopodstatnená, odstúpené KR)

4.      Oneskorené začiatky stretnutí : Príbelce – Tornaľa (technické nedostatky)

5.      Upozorňujeme FK Príbelce že v stretnutí 11.kola Príbelce – Tornaľa boli hráčom Príbeliec udelené OT ŽK - Tomáš Parkani (881215) a Peter Červoč (811012) – 4 ŽK! Zlý popis OT R a DZ odstupujeme KR SsFZ.

6.      Na základe správy DZ zo stretnutia Tachty – Divín o katastrofálnom stave kabíny pre R a DZ žiadame FK Tachty o okamžité odstránenie nedostatkov a zabezpečenie dôstojných priestorov pre hráčov, rozhodcov a DZ. Kontrolu odstránenia nedostatkov vykoná dňa 28.10.2012 DZ na stretnutí Tachty – Kováčová, následne zástupca ŠTK SsFZ v 45. týždni.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)   13. kolo IV. ligy  dor. sk. JUH  Detva – Čierny Balog  28.10.2012    o  10,30    hod. FK Detva

uhradí na účet SsFZ 5.- €.

2. Kontumuje  MFS:

a)  11. kola III. ligy dor. U – 17 Bytča – Nová Baňa, priznáva 3 body a skóre 4  :  0 ponecháva v platnosti v prospech FK Bytča,  podľa SP čl. 100 / e.                                                                              

b)  9. kola  IV.ligy dor. sk. JUH  Veľký Krtíš - Žarnovica, priznáva 3 body a skóre 3  :  0 v  prospech FK  Veľký Krtíš, podľa  SP čl. 100 / b.

c)  11. kola V. ligy dor. sk. B  Or. Polhora - Bešeňová, priznáva 3 body a skóre 4  :  0  ponecháva v  prospech FK Orav. Polhora,  podľa SP čl. 100 / e.                                                                                                              

d)  9. kola  V.ligy dor. sk. C  B. Štiavnica - Braväcovo , priznáva 3 body a skóre 4  :  1 ponecháva  v platnosti,    v prospech  FK  B. Štiavnici, podľa  SP čl. 100 / i.

e)  11. kola V. ligy dor.  sk. D  Nenince - Hajnáčka, priznáva 3 body a skóre 18  :  0 ponecháva   v       prospech FK Nenince,  podľa SP čl. 100 / e.                                                                                                                

f)   11. kola  II.ligy žiakov U - 15 sk. SEVER  Zákamenné - Habovka, priznáva 3 body a skóre     6  :  0  ponecháva v prospech FK  Zákamenné, podľa  SP čl. 100 / e.

g)  9. kola III. ligy žiakov  U - 15 sk. C  Brusno – Slov. Ľupča, priznáva 3 body a skóre 3  :  0 v prospech FK Brusno,  podľa SP čl. 100 / b.                                                                                

4. Námietka :

 v MFS 11.kola II. ligy žiakov sk. SEVER  U – 15  Vrútky – Belá  bola prerokovaná ako neopodstatnená.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-287 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcovi SsFZ č. 13/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Martin a Rimavská Sobota na disciplinárne riešenie prípady neuhradenia nedoplatkov. Jedná sa o družstvá FK Ďanová dospelí (500 €) a Klenovec dorast (100 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame príslušné DK ObFZ o okamžité zastavenie činnosti družstiev týchto FK štartujúcich v súťažiach ObFZ do termínu úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov FK obratom zašlú na sekretariát SsFZ a príslušné ObFZ.

D-364 Štefan Mrenka tréner Kysucký Lieskovec 5 SN od 18.10.12, 1-3b, doplatiť 10 + 10 €,

D-365 Filip Mravec 960712 Tvrdošín 4 SN od 8.10.12, 1-3b, doplatiť 5 €,

D-366 Marek Havranka 970927 Braväcovo 4 SN od 8.10.12, 1-6-1b,

D-367 Na základe kap. XXIII. bod 6 RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za mesiac august 2012), Spravodajcov č. 13 a 14/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 22.10.12 za neuhradenie faktúr družstvám FK Dukla Banská Bystrica MŽ (903 €), Bzovík dorast (70 €), Dolný Hričov dorast (35 €) a Rimavská Sobota SD (254 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 22.10.12 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-368 Jakub Kocian 961111 Nová Baňa 1 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-369 Richard Hanák 950530 Nová Baňa 2 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-370 Lukáš Melišík 880411 Stará Bystrica 4 SN od 15.10.11, 1-3b,

D-371 Michal Mažári vedúci družstva Turčianske Kľačany dospelí 5 SN od 15.10.12, 1-2b,

D-372 Marek Urbanovič 811218 Dúbrava 2 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-373 Lukáš Mesík 871103 Selce 1 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-374 Milan Král 940512 Hodruša Hámre 4 SN od 15.10.12, 1-3b,

D-375 Róbert Bugala 950409 Stráňavy 4 SN od 15.10.12, 1-6-1b,

D-376 Juraj Bielik 960719 Teplička nad Váhom 2 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-377 Rudolf Turňa 981016 Skalité 2 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-378 Tibor Petrovský 880328 Nenince 1 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-379 DK odstupuje KR SsFZ list FK Tachty zo dňa 16.10.12 ohľadom stretnutia IV. ligy juh dospelí Tachty-Divín,

D-380 Peter Škola vedúci družstva Krásno nad Kysucou dospelí 5 SN od 15.10.12, 1-3b,

D-381 Peter Gavenčiak 880206 Krásno nad Kysucou 1 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-382 Na návrh KM SsFZ Peter Bodnárik 950901 Braväcovo 4 SN od 18.10.12, 1-9-2b, uhradiť 5 €,

D-383 Na návrh KM SsFZ Jozef Plieštik vedúci družstva Braväcovo dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 18.10.12 do 17.4.13, 1-9-2b, uhradiť 5 €, 

D-384 Na návrh KM SsFZ Stanislav Divok tréner Braväcovo dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 18.10.12 do 17.4.13, 1-9-2b, uhradiť 5 €,

D-385 Na návrh KM SsFZ FK Braväcovo dorast zastavenie činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne, pokuta 200 € + 5 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za štart hráča na cudzí RP v stretnutí dňa 29.9.12,

D-386 Michal Prepelica 800923 Kalinovo hráč v termíne do 23.10.12 zašle na DK písomné vyjadrenie k priestupku voči hráčovi súpera v 90´ stretnutia dňa 14.10.12,

D-387 Július Tajti usporiadateľ Tachty dospelí 5 SN od 15.10.12, 1-3b,

D-388 FK Predmier dospelí pokuta 100 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť funkcionára po stretnutí dňa 14.10.12,

D-389 Na návrh KM SsFZ Nová Baňa MD pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 14.10.12,

D-390 FK Jasenie dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí dňa 7.10.12,

D-391 FK Hrochoť dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí dňa 7.10.12,

D-392 FK Medzibrod dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí dňa 30.9.12,

D-393 FK Sásová dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti po stretnutí

dňa 30.9.12,

D-394 Juraj Varga 890405 Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa B 1 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-395 Tomáš Hroza 901208 Lietavská Lúčka 2 SN + zmena podmienečného trestu 2 stretnutia na nepodmienečný od 15.10.12, 1-4a,

D-396 Richard Kasza 930722 Fiľakovo 1 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-397 Randin Jonas Christoffer 870411 Dražkovce 1 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-398 Lukáš Mesík 960721 MFK Banská Bystrica 4 SN od 15.10.12, 1-6-1b,

D-399 Jakub Kubala 951207 Lisková 4 SN od 15.10.12, 1-6-1b,

D-400 Kristián Kováč 950925 Radoľa 3 SN od 15.10.12, 1-2b,

D-401 FK Málinec dospelí pokuta 150 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti funkcionárov a divákov po stretnutí dňa 14.10.12,

D-402 Tomáš Dianovský 911203 Malý Čepčín 2 SP do 30.6.13, 1-4a,

D-403 Michal Špirka 961021 Belá 5 SN od 15.10.12, 1-6-1b,

D-404 Martin Čučka 820921 Liptovská Štiavnica 1 SN od 15.10.12, 1-5a,

D-405 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 8.10.12:

          Michal Horanský 830509 Málinec doplatiť 10 €,

          Peter Kindernaj 920730 Krupina,          

          Pavel Kováč 790106 Hrnčiarska Ves,

D-406 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 15.10.12:

          Viktor Koták 920225 Kalinovo,

          Radovan Kulík 830803 Banská Štiavnica,

          Peter Tomašik 860723 Divín,

          Tomáš Švihla 900627 Revúca,

          Juraj Lipták 870201 Fiľakovo,

          Juraj Šár 811025 Veľký Krtíš,

          Ján Melich 790130 Málinec,

          Peter Gúgľava 920901 Málinec,

          Michal Pavlík 850818 Štiavnické Bane,

          Filip Zboja 880209 Vrútky,

          Ján Mihálik 870825 Oravská Jasenica,

          Jakub Prielomek 920709 Oravská Jesenica,

          Ján Jeťko 810706 Kláštor pod Znievom,

          Pavol Hazucha 910204 Palúdzka,

          Vladimír Murček 740810 Dražkovce,

          Peter Goralka 920525 Raková,

          Jozef Pekara 840819 Rajec,

          Štefan Farkaš 911005 Radzovce,

          Norbert Kluka 910428 Tornaľa,

          Marian Varholák 781214 Slovenské Ďarmoty,

D-407 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Tomáš Klinec 830423 Slovenská Ľupča zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.13,

          Pavel Suja 950115 Kokava nad Rimavicou zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.13,

          Jozef Gašpar 950331 Podzámčok zamieta sa,

D-408 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

          Peter Mede 850104 Hajnáčka nesprávny poplatok za ČK,

          Tomáš Básti 920206 Hajnáčka nesprávny poplatok za 4 ŽK,

          Peter Zachar 81913 Vinica nesprávny poplatok za 4 ŽK,

          Juraj Kališ 800822 Sučany nesprávny poplatok za ČK,

          Ján Korista 800412 Divinka chýba poplatok za ČK,

          Adam Koščál 941223 Zborov nad Bystricou chýba poplatok za ČK,

          Peter Červoč 811012 Príbelce chýba poplatok za 4 ŽK,

          Miroslav Cáder 920515 Nová Bystrica chýba poplatok za 4 ŽK,

          Matej Vorčák 930817 Bešeňová chýba poplatok za 4 ŽK,

D-409 DK žiada o predloženie videozáznamu v termíne do 23.10.12:     

           zo stretnutia MR stred dospelí Kalinovo-Krásno nad Kysucou.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.  Neospravedlnená neúčasť R na stretnutiach: Hubočan, Janovec a Koleno - všetci menovaní R

     uhradia do 10 dní od zverejnenia sumu 10,- eur v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ na účet SsFZ,

     do poznámky uvedú KR a meno a priezvisko. Fotokópiu dokladu o úhrade zašlú elektronickou

     poštou p. Fajčíkovi ! 

2. Odstupujeme DK SsFZ ospravedlnenie sa FK Turčianska Štiavnička za oneskorené zaslanie DVD 

    záznamu zo stretnutia 4. ligy dospelých sk. Sever T. Štiavnička – K. Lieskovec s návrhom znížiť

    uloženú pokutu na 100,- eur.

3. KR sa na svojom zasadnutí zaoberala sťažnosťami FK: Príbelce (S. Ďarmoty – Príbelce) –

    neopodstatnená, Kotešová (Kotešová – S. Bystrica) – neopodstatnená, MFK B. Bystrica (Krásno –

    MFK BB) – chýba presná minutáž a popis priestupkov – sťažnosť v riešení. O možnosť vzhliadnuť

    DVD záznam po skončení stretnutia mali funkcionári MFK BB požiadať domáci klub, toto nie je

    v kompetencii DZ. Poplatok 10,- eur zaplatený. 

4. Ďalej KR prerokovala list prezidenta FK Družstevník Tachty zo stretnutia 4. ligy sk. Juh Tachty –

    Divín. Uvedeným stretnutím sa bude KR zaoberať až po doručení DVD záznamu s popisom

    konkrétnych situácií aj s časovými údajmi. Poplatok 10,- eur uhradený.

5. Sťažnosť TJ Pokrok S. Bystrica na výkon R v stretnutí dospelých 5. ligy sk. A Staškov – S. Bystrica

    bude prerokovaná po doručení DVD záznamu a následnej podrobnej analýze uvádzaných situácií.

    Poplatok 10,- eur zaplatený.

6. Berieme na vedomie list (námietky) trénera FK Krásno n./Kysucou dospelí týkajúci sa MFS MR

    Stred Kalinovo – Krásno. KR konštatuje, že výkon R aj AR bol adekvátne ohodnotený zníženou

    známkou zo strany DZ, ďalej sa KR nebude uvedeným listom zaoberať, nakoľko nespĺňa náležitosti

    sťažnosti.

7. Na KR bola prerokovaná sťažnosť FK Dukla B. Bystrica zo stretnutia I. LSŽ MŠK Námestovo – FK

    Dukla BB zo dňa 6. 10. 2012. Z dôvodu závažnosti uvádzaných skutočností bude na najbližšie

    zasadnutie KR pozvaný R predmetného stretnutia a sťažnosť bude podrobne prešetrená.

    Vyzývame MŠK Námestovo, príp. FK Dukla BB v prípade, že bol vyhotovený DVD záznam zo

    stretnutia, aby tento neodkladne predložili na sekretariát SsFZ.

8. Z dôvodu množiacich sa sťažností v stretnutiach mládeže vyzývame kluby pôsobiace

    v mládežníckych súťažiach, aby si podľa možnosti vyhotovovali DVD záznamy zo stretnutí, nakoľko

    je vtedy väčšia možnosť zaujať objektívne stanovisko.

9. Žiadame predložiť DVD záznamy z nasledovných stretnutí dospelých: 4. liga sk. Juh Tachty – Divín

   (aj s presnou minutážou a popisom konkrétnych situácií), 5. liga sk. A Staškov – S. Bystrica,

   5. liga sk. C Veľká Lehota – Medzibrod.

10. Zasadnutie KR SsFZ sa uskutoční dňa 8. 11. 2012 od 15,30 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici.

11. Na zasadnutie dňa 8. 11. 2012 o 17,00 hod. na SsFZ v BB pozývame R Mačuda, Slašťan, Rojček,

      Koleno, Hubočan, Janovec, Dvorštiak a DZ Badura. Účasť menovaných je bezpodmienečne nutná

      pod následkom odstúpenia DK SsFZ.

12. Ospravedlnenia R: Juríčka 27.10.-28.10.2012, Jamrich 20.10.-21.10.2012 - neskoro, Supuka 28.10.2012,    

      Hranica – pokračuje PN,

 

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje pre trénerov SsFZ dňa 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici doškoľovací seminár (pre trénerov 3.triedy/UEFA B licencie, 2.triedy /B licencie resp. UEFA A licencie, 4 triedy / C licencie, ktorým končí resp. skončila platnosť licenčného preukazu) a rekvalifikačný seminár (pre trénerov 3. triedy / C licencie za účelom rekvalifikácie ich licencie na UEFA B licenciu – posledný krát). Všetci záujemcovia sa na semináre musia písomne prihlásiť (prihláška na www.ssfz.sk / aktuality) mailom na peterstefanak@gmail.com do 05. novembra 2012. Následne budú zaslané všetkým prihláseným trénerom bližšie pokyny a poštová poukážka na zaplatenie účastníckeho poplatku (doškoľovací seminár UEFA A licencia 20.-€, UEFA B licencia 17.-€, C licencia 10.-€; rekvalifikačný seminár 30.-€). Podmienkou predĺženia trénerskej licencie je samotná účasť na doškoľovacom seminári (od 09.00 do 15.00 hod.) a odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ). Podmienkou splnenia požiadaviek rekvalifikácie je samotná účasť na seminári (od 09.00 do 17.00 hod.), odovzdanie písomného plánu ľubovoľného týždenného mikrocyklu (min. 3 TJ) a absolvovanie výberovej praktickej ukážky v rámci TJ mimo termínu konania seminára.

2.  TMK SsFZ organizuje školenie trénerov 3.triedy /UEFA B licencie (prihlásených 22 trénerov – 

     zoznam  na www.ssfz.sk / aktuality) v nasledovných termínoch: 16.-18.11. 2012 špeciálna časť 1,

    14.12-16.12 2012 špeciálna časť 2, 25. – 27. 01. 2013 všeobecná časť a 2 skupiny školenia 4 / C

     (spolu prihlásených 52 trénerov) v termínoch: 01.-02.12 2012 všeobecná časť, 19.01 – 20.01 2013

     špeciálna časť.  Oznámenie o prijatí bolo všetkým prihláseným trénerom zaslané poštou.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

2.      Vzhľadom na štandardizáciu tlačív pri prechode na ISSF prestala MaK SsFZ prijímať a už nevybaví žiadosti o registráciu hráčov a  transfer na starých tlačivách.

3.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať výhradne nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

4.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- vystavenie registračného preukazu (jednotného pre všetky vekové kategórie) len prostredníctvom ISSF – vyplnenie elektronického formulára – žiadosti – len klubový ISSF manažér

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča a transfer – Slovensko:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

V prípade akéhokoľvek transferu, po jeho schválení príslušnou matrikou požiada klubový ISSF menežér o nový plastový RP prostredníctvom ISSF. Obdobne postupuje FK aj v prípade straty platnosti akéhokoľvek RP, resp. ŽP.

  1. V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

 

Komisia pre riešenie sťažností FK na výkony R (Artúr Jakubec)

Na svojom zasadnutí 11.10.2012 v B. Bystrici prerokovala sťažnosť TJ Nenince na výkon R a AR v MFS V. ligy sk. D Radzovce – Nenince, sťažnosť vyhodnotila ako opodstatnenú, svoje zistenia odstupuje KR SsFZ, vklad 40 € sa vracia TJ Nenince.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Dňa 24. 10. 2012 (streda)  o 10.00 sa uskutoční v B. Bystrici na SsFZ pracovné stretnutie sekretárov (matrikárov) ObFZ v pôsobnosti SsFZ, za účasti vedúceho IT oddelenia SFZ. Obsahom pracovného stretnutia budú otázky týkajúce sa fungovania ISSF, ako aj používanie nových častí projektu.

2.       Spoločné zasadnutie vedenia SsFZ s členmi odborných komisií SsFZ sa uskutoční v B. Bystrici 8. 11. 2012.

3.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

4.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“, ktorí získajú prístup do Matriky SFZ, zabezpečovať registrácie a transfer hráčov v elektronickej podobe, ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

5.       Žiadame predložiť, najneskôr do 23. 10. 2012 video resp. DVD záznam zo stretnutí dospelých:  Kalinovo – Krásno (DK), Tachty – Divín (KR, s presnou minutážou a popisom konkrétnych situácií), Staškov – St. Bystrica (KR), V. Lehota – Medzibrod (KR).

 

Zmena DL 12:

O. Jasenica – Vrútky (AR2 Juríček za Hranicu, aj predzápas)

           

Zmena DL 13:

Žilina B – Z. Poruba (R Horný, AR2 Fáber – výmena)

T. Štiavnička – Makov (sob., AR2  Hýllová za Hranicu)

Detva – Hrochoť (hrá sa už v sob., 27.10.2012, pôvod.del.)

Detva – Č. Balog (dor., hrá sa 28.10. o 10:30, R, AR ObFZ ZV - nová)

Tornaľa – Bacúch (dor., R Obfz RS za Rybára)

Štiavnik – Podvysoká (dor., R Hrivík, AR Cimprich – nová)

Brusno – Žarnovica (AR Martinka za Šimka)

Staškov – Žilina B (dor., predz. DZ Hurík za Piateka)

           

Zmena SFZ:

Ružomberok – Senica (LS/MD, hrá sa v sob., 10.11. o 13:00-15:15, AR2 ObFZ LM)

B. Bystrica – Košice (LS/MD, hrá sa v pia., 26.10. o 11:00-13:15, pôvod.del.)

            Martin – Bytča (žiaci, AR2 Tilesch za Kosturského)