Spravodajca č. 19/2012-13                                              9. 11. 2012   

 

Konferencia SsFZ – 13. 12. 2012

Zmena súčasných Stanov SsFZ patrí medzi najväčšie legislatívne opatrenia nášho zväzu v ostatnom období. Uskutoční sa tak na Konferencii SsFZ 13. 12. 2012 v B. Bystrici.

Upozorňujeme FK hrajúce regionálne súťaže dospelých (MR, IV., V. liga) na povinnosť nahlásiť na sekretariát SsFZ elektronickou formou svojho zástupcu - delegáta s právom hlasovať

do 12. 11. 2012.

Podrobnejšie informácie na inom mieste našej web stránky. Následne budú delegátom konferencie zaslané pracovné dokumenty.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach dospelých a umiestnenie družstiev za jesennú časť súťažného ročníka 2012/2013. Neodohralo sa stretnutie 13. kola V. ligy A Terchová – S. Bystrica.

2.      ŠTK SsFZ sa chce touto cestou poďakovať všetkým obetavým funkcionárom FK za vynaložené úsilie k zabezpečeniu odohratia MFS 13. kola v náhradnom termíne súťaží dospelých i napriek zhoršeným klimatickým podmienkam. Z 24 futbalových klubov sa to nepodarilo len funkcionárom FK Terchová.

3.      Začiatok jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je stanovený na 24. marca 2013.

4.      Zmeny týkajúce sa ISSF budú zverejnené v najbližších Spravodajcoch SsFZ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS

a)  Nedohraté MFS 13.kolo V. Ligy dor. sk. B  Likavka – L. Sliače  10.11.2012 o 13,30 hod.

b)  Nedohraté MFS  13. kolo  II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 sk. JUH  Žarnovica – Poltár 10.11.2012  o 11,00 a 13,00 hod.

2. Kontumuje  MFS:

a)  13. kola IV. ligy dor. sk. JUH  Hliník - Jesenské, priznáva 3 body a skóre 3  :  0   v prospech FK Hliník  n / Hr.,  podľa SP čl. 100 / b.                                                                                                                                                                                              b)  13. kola  V. Ligy dor. sk. D  Tomášovce - Hajnáčka, priznáva 3 body a skóre 3  :  0    prospech  FK  Tomášovce, podľa  SP čl. 100 / e.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-474 Na základe čl.10 bod 10 DP,DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 21.3.13:

          Ľuboš Večerek 940602 Zákamenné do 8.4.13,

          Roland Berki 990917 Tachty do 11.4.13,

          Rastislav Staškovan R do 24.4.13,

          Marek Havrla 951002 Divín do 29.4.13,

          Radoslav Havrla 961025 Divín do 29.4.13,

          Ladislav Gerebenits tréner Bytča do 2.7.13,

          Róbert Berki VD Tachty do 23.7.13,

          Ladislav Mátrahegyi tréner Tachty do 23.7.13,

          Štefan Kulich VD Hajnáčka do 21.8.13,

          Ján Budai tréner Hajnáčka do 21.8.13,

          Pavel Sluka VD Podzámčok do 21.8.13,

          Martin Babiak tréner Podzámčok do 21.8.13,

          Jozef Plieštik VD Braväcovo do 4.9.13,

          Stanislav Divok tréner Braväcovo do 4.9.13,

D-475 Dušan Drieňovský 840629 Sklabiná 4 SN od 29.10.12, 1-6-1b,

D-476 Peter Mahút 870522 Liptovská Štiavnica 3 SN od 29.10.12, 1-3b, doplatiť 10 €,

D-477 Dragan Drljača tréner Dražkovce dospelí  DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-478 Kamil Arnold zdravotník Detva dospelí 3 SN od 29.10.12, 1-3b, doplatiť 10,

D-479 Ján Paulišin tréner Detva dospelí 3 SN od 29.10.12, 1-3b, doplatiť 10,

D-480 Miloš Bambura asistent trénera Detva dospelí 3 SN od 29.10.12, 1-3b, doplatiť 10,

D-481 Miroslav Švihla 740802 Tornaľa 5 SN od 29.10.12, 1-3b, doplatiť 10 + 10 €,

D-482 Norbert Kluka 910428 Tornaľa 3 SN od 29.10.12, 1-3b, doplatiť 10 + 10 €,

D-483 Ivan Ďurčok tréner Príbelce dospelí 6 SN od 29.10.12, 1-3b, doplatiť 10 + 10 €,

D-484 Tomáš Ostrihoň 971112 Bzovík 4 SN od 29.10.12, 1-6-1b, doplatiť 5 €,

D-485 Sebastián Mazúch 960516 Hrochoť 4 SN od 29.10.12, 1-6-1b, doplatiť 5 €,

D-486 Štefan Chrenovský 850127 Brusno 1 SP do 30.6.13, 1-1a,

D-487 Jakub Petrovský 940327 Krupina 6 SN od 5.11.12, 1-6-1b,

D-488 Erik Remek 911229 Stráňavy 2 SN od 5.11.12, 1-6-1a,

D-489 Jakub Holešťák 970210 Raková 4 SN od 5.11.12, 1-6-1b,

D-490 Maroš Gembický 970714 Hontianske Nemce 3 SN od 5.11.12, 1-6-1a,

D-491 Matej Antal 950611 Kremnica 3 SN od 5.11.12, 1-6-1a,

D-492 Marek Kamenský 880428 Hnúšťa 4 SN od 5.11.12, 1-6-1b,

D-493 Marek Šaliga 830705 Hnúšťa 3 SN od 5.11.12, 1-6-1b,

D-494 František Drozd R, menovaný v termíne do 13.11.12 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu týkajúceho sa nesprávneho popisu priestupkov vylúčených hráčov v stretnutí V. ligy skupina A dorast Kysucký Lieskovec-Raková,

D-495 V nadväznosti na list FK Hnúšťa ohľadom stretnutia V. ligy skupina D dospelí Hnúšťa-Vinica, Peter Zachar 810913 Vinica, hráč v termíne do 13.11.12 zašle na DK písomné vyjadrenie k slovnému hrubému nešportovému správaniu a fyzickému napadnutiu hráča domácich č. 8 Marek Kamenský 880428 v 86´ stretnutia V. ligy skupina D dospelí Hnúšťa-Vinica,

D-496 V nadväznosti na list FK Hnúšťa ohľadom stretnutia V. ligy skupina D dospelí Hnúšťa-Vinica, Marek Žubor R, menovaný v termíne do 13.11.12 zašle na DK písomné vyjadrenie k prípadným slovným prejavom hrubého nešportového správania sa a rasistických urážok hráčmi hostí voči hráčom domácich v stretnutí a v 86´ stretnutia V. ligy skupina D dospelí Hnúšťa-Vinica,

D-497 Tomáš Kucej 920302 Makov 1 SN od 5.11.12, 1-5a,

D-498 Ladislav Person 891024 Rajec 1 SN od 5.11.12, 1-5a,

D-499 Andrej Rešetár 850906 Malý Čepčín 1 SN od 5.11.12, 1-5a,

D-500 Slavomír Marko 800731 Divín 1 SN od 5.11.12, 1-5a,

D-501 DK odstupuje KR SsFZ previnenie Marián Jačmeník AR 1 a Tibor Králik DZ zo stretnutia V.ligy skupina D dospelí Sklabiná-Tornaľa (popis ČK hráča hostí nezodpovedajúci skutočnosti v zápise a správe DZ),

D-502 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 29.10.12:

           Marek Huntoš 861016 Bešeňová doplatiť 10 + 10 €,

           Miroslav Kukolík 930825 Veľký Krtíš,

           Jaroslav Horn 770730 Veľký Krtíš,

           Róbert Kútik 920612 Badín doplatiť 10 + 10 €,

           Michal Konder 910307 Badín doplatiť 10 + 10 €,

           Martin Šiška 910506 Liptovská Štiavnica doplatiť 10 €,

           Peter Halák 770914 Liptovská Štiavnica doplatiť 10 €,

           Tomáš Scherer 861110 Vrútky doplatiť 10 + 10 €,

           Martin Závodník 910428 Lietavská Lúčka doplatiť 10 €,

D-503 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 5.11.12:

           Michal Tóth 820131 Krupina,

           Peter Kajánek 810218 Raková,

           Miroslav Bocka 850109 Skalité,

           Peter Pobiják 871210 Predmier,

           Ján Matuška 851122 Tomášovce,  

           Peter Petík 831226 Tomášovce,

           Jakub Šmatlák 900817 Malý Čepčín,

D-504 Neprerokované previnenia pre porušenie DP:

           Martin Kravec 861014 Kysucké Nové Mesto chýba poplatok za ČK,

           Tomáš Helt 970408 Kysucký Lieskovec chýba poplatok za ČK,

           Marián Valica vedúci družstva Krupina chýba poplatok,

           Martin Miškei 940918 Veľký Krtíš chýba poplatok za ČK,

           Miroslav Gluch tréner Veľký Krtíš chýba poplatok,

           Tomáš Pleva 861222 Nová Baňa chýba poplatok za 4 ŽK,

           Peter Horváth 810508 Kysucké Nové Mesto chýba poplatok za 4 ŽK,

           Pavol Húšťava 870518 Kysucké Nové Mesto chýba poplatok za 4 ŽK,

           Miroslav Huťka 850527 Slovenská Ľupča chýba poplatok za 4 ŽK,

           Richard Bačík 921226 Selce chýba poplatok za 4 ŽK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1. KR na svojom zasadnutí prerokovala sťažnosti FK: L. Štiavnica (Tisovec – L. Štiavnica), Divinka (N.

    Bystrica – Divinka), MFK BB (Krásno – MFK BB). Sťažnosti L. Štiavnice a Divinky vyhodnotí na   

    najbližšom zasadnutí KR po analýze DVD záznamov zo stretnutí, sťažnosť MFK BB vyhodnotila

    ako čiastočne opodstatnenú, poplatok 10,- eur sa vracia MFK BB.

2. KR sa na podnet DK SsFZ zaoberala stretnutím dorastu 5. ligy sk. D Sklabiná – Tornaľa a na

    základe zistených skutočností budú v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ riešení R Dobrocký a DZ

    Králik (nesprávny postup R a DZ v uvedenom stretnutí).

3. V súvislosti so stretnutím I. LSŽ Námestovo – Dukla BB berieme na vedomie korešpondenciu FK

    Dukla BB, člena Rady SsFZ p. Mušáka st. ako aj vyjadrenie R Dvorštiaka. Na základe zistených

    skutočností, vyjadrení zúčastnených osôb ako aj z dôvodu nepredloženia DVD záznamu

    z predmetného stretnutia vyhodnotila KR sťažnosť FK Dukla BB ako nepreukázateľnú.

    Doporučujeme FK Dukla BB ako aj ďalším klubom, aby si zo stretnutí mládeže vyhotovovali DVD

    záznamy, na základe ktorých by bolo možné zaujať objektívne stanovisko.

4. Dňa 30. 11. 2012 (piatok) o 16,30 hod. pozývame na hodnotiacu KR SsFZ v Rajeckých Tepliciach

    v Penzióne Daniela predsedov KR ObFZ. Účasť všetkých predsedov resp. zástupcov jednotlivých

    KR ObFZ je nutná.

5. V dňoch 1. – 2. 12. 2012 sa uskutoční v Rajeckých Tepliciach pracovné hodnotiace stretnutie

    mentorov a rozhodcov zaradených v Projekte Talent SsFZ. Uvedenej akcie sa zúčastnia aj

    nasledovní R: Belko Ľ., Budáč ml., Hraško, RojčekVachan. Pozvánky s programom obdržia

    všetci pozvaní elektronickou poštou.

6. V termíne 30. 11. – 2. 12. 2012 sa uskutoční v L. Jáne seminár R Talent SFZ, na ktorý budú

    z každého RFZ pozvaní piati frekventanti. Za SsFZ sa uvedenej akcie zúčastnia R: Hrivík, Hrmo,

    Nemček, PoláčekWojčík. Menovaní obdržia pozvánky s programom elektronickou poštou z KR

    SFZ. Účasť menovaných je bezpodmienečne nutná, preto ich žiadame, aby si svoje pracovné

    a súkromné záležitosti zariadili tak, aby sa uvedeného seminára mohli zúčastniť.

7. Žiadame predložiť DVD záznamy zo stretnutí dospelých Staškov – S. Bystrica (opakovane pod

    následkom odstúpenia DK), N. Bystrica – Divinka.

8. Doplnenie e-mailovej adresy DZ: F. Vorel – frantisekvorel1@gmail.com.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.   TMK SsFZ organizuje doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ 18. novembra 2012 (nedeľa) v Banskej Bystrici v budove Fakulty humanitných vied UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00) Účastnícke poplatky (v zmysle pokynov v pozvánke na seminár) je možné uhradiť poštovou poukážkou SsFZ, bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 800 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Program seminára a aktualizovaný zoznam evidovaných prihlášok na seminár sú na www.ssfz / aktuality.

2.   TMK SsFZ žiada trénerov družstiev Majstrovstiev regiónu stred o zaslanie dotazníka ankety „Jedenástka SsFZ 2012“ do 10. novembra 2012.

3.   TMK SsFZ organizuje školenie trénerov 3.triedy /UEFA B licencie (prihlásených 26 trénerov – zoznam  na www.ssfz.sk / aktuality) v nasledovných termínoch: 16.-18.11. 2012 špeciálna časť 1, 14.12-16.12 2012 špeciálna časť 2, 25. – 27. 01. 2013 všeobecná časť a 3 skupiny školenia 4 / C (spolu prihlásených 62 trénerov) v termínoch: 01.-02.12 2012 všeobecná časť, 19.01 – 20.01 2013 špeciálna časť.  Oznámenie o prijatí bolo všetkým prihláseným trénerom zaslané poštou.

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.      Registračné preukazy sa neposielajú AUTOMATICKY ani pri transferoch, ani pri základnej registrácii. Je nutné si ich objednať SAMOSTATNE!!! Najlepšie priamo cez Elektronickú podateľňu v ISSF.

2.      Vzhľadom na štandardizáciu tlačív pri prechode na ISSF prestala MaK SsFZ prijímať a už nevybaví žiadosti o registráciu hráčov a  transfer na starých tlačivách.

3.      Dňom 31. augusta 2012 bude MaK SsFZ akceptovať výhradne nové tlačivo „Žiadosť o transfer“ v rámci systému ISSF. Staré papierové prestupové lístky strácajú týmto dňom svoju platnosť.

4.      Na základe systémových zmien, súvisiacich so zavádzaním ISSF, dochádza od 1.7.2012 k nasledovným zmenám:

- vystavenie registračného preukazu (jednotného pre všetky vekové kategórie) len prostredníctvom ISSF – vyplnenie elektronického formulára – žiadosti – len klubový ISSF manažér,

- príslušnosť ku matrikepre registráciu hráča a transfer – Slovensko:

            a) zaradenia družstva dospelých do súťaže (teda ak je zaradené družstvo dospelých v súťažiach

               ObFZ – matrika príslušného ObFZ, ak v súťažiach SsFZ – matrika SsFZ...),

            b) podľa zaradenia družstva dorastu, ale len v prípade, že nemá príslušný klub zaradené

                družstvo dospelých v súťažiach,

            c) podľa družstva žiakov, ak nemá zaradené družstvo dospelých, ani dorastu.

            - príslušnosť ku matrike – v prípade transferu hráčov (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania)

            sa podáva na príslušnú matriku zväzu, do ktorej patrí cieľový klub transferu (do ktorého hráč

            smeruje). Napríklad ak smeruje hráč z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou

            (podľa vyššie uvedeného) Matrika ObFZ Zvolen, podá podklady transferu tam. Ak smeruje hráč

             z akejkoľvek súťaže do klubu, ktorého príslušnou matrikou je Matrika SsFZ, podá podklady na

            SsFZ. Z uvedeného vyplýva, že klub vybavuje všetky registračné podania, ako aj transfery

            smerujúce do jeho klubu vždy na jednej matrike.

 

Skôr ako uvedieme akékoľvek pokyny k registrácii a matričným úkonom po 31.8.2012 upozorňujeme, aby ste si pozorne prezreli videonávody, ktoré sa nachádzajú na stránke SFZ www.futbalsfz.sk/projekty/issf/videonávody.html, najmä Objednávka registračného preukazu a základná registrácia hráča.

1. Registrácia hráča.

Vyplniť tlačivo Matrika – prihláška k registrácii hráča – vo všetkých kolónkach (podľa návodu), vytlačiť a potvrdiť:

-          hráčom (do 18 rokov žiadateľa  potvrdzuje zákonný zástupca),

-          súhlas zástupcu klubu – pečiatka podpis,

-          doklad o úhrade poplatku vo výške 5 €, v prípade, že sa jedná o registráciu hráča do dovŕšenia 10. roku, je rozhodnutím Rady SsFZ od úhrady poplatku za registráciu oslobodený,

-          v prípade, že klub zašle v snahe urýchliť registráciu tlačivo v elektronickej podobe (viď videonávod), následne zašle na matriku SsFZ podklady v papierovej podobe a doklad o úhrade poplatku (zberná faktúra v systéme ISSF funguje zatiaľ len vo vybraných súťažiach u klubov  riadených SFZ ( SsFZ a ObFZ zatiaľ nie).,

-          upozorňujeme však, že za správne vyplnenie prihlášky k registrácii, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov zodpovedá v plnej miere predkladajúci klub.

2. Žiadosť o vydanie registračného preukazu – plastového.

      -    viď videonávod,

      -    o vydanie plastového preukazu žiada vždy materský klub hráča, môže však požiadať aj klub, kde je

            hráč na hosťovaní (videonávod),

-          poplatok 5€ , ako aj poplatok za dopravné a balné (uhradí po prevzatí RP kuriérovi).

3. Žiadosť o transfer hráča (prestup, hosťovanie, zrušenie hosťovania).

      -    vyplniť tlačivo v elektronickej podobe a vytlačiť,

      -    len vo výnimočných prípadoch vyplniť tlačivo rukou – čitateľne,

      -     podpis hráča (do 18 rokov podpis zákonného zástupcu), tento podpis (hráč - rodič) musí byť na

            tlačive overený (notár, obecný úrad, pracovisko matriky ObFZ., RFZ) – bez tohto overenia žiadosť

            o transfer nevybaví,

-          súhlas zástupcov materského klubu,

-          čitateľne mená a priezviská zástupcov materského klubu, pečiatka, podpis,

-          čitateľne meno a priezvisko zástupcov nového klubu, pečiatka a podpis,

-          doklad o úhrade  poplatku za matričný úkon – dospelí (do dovŕšenia 18. roku) -  10 €, dorast (po

-           ukončení možnosti štartovať v kategórii žiakov) – 7 €, žiaci – 5 €.

NÁSLEDNE:

V prípade akéhokoľvek transferu, po jeho schválení príslušnou matrikou požiada klubový ISSF menežér o nový plastový RP prostredníctvom ISSF. Obdobne postupuje FK aj v prípade straty platnosti akéhokoľvek RP, resp. ŽP.

      V prípade, že má hráč platný plastový RP – tento sa k žiadosti o transfer neprikladá a v okamihu

      vyznačenia transferu v ISSF môže po predložení takéhoto RP štartovať za nový FK v MFS.

Komisia pre riešenie sťažností (predseda Artúr Jakubec)

Na svojom zasadnutí 8.11.2012 sa zaoberala sťažnosťou FK Skalité na výkon R v MFS Terchová -  Skalité, sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú, svoje zistenia odstupuje na KR, vklad 40 € prepadá v prospech SsFZ.

Hospodárska komisia (predseda Pavol Kuteľ)

HK SsFZ prerokovala nedoplatky oddielov  voči SsFZ. Uvedené  nedoplatky nariaďuje uhradiť do 6.12.2012 pod následkom disciplinárneho konania.

MR:  MFK BB s.č.12-10 €, Kalinovo s.č.18-10 €, Krásno s.č.18-160 €, Zvolen s.č.18-10 €.

4.liga: Divín s.č.12-25 €, K. Lieskovec  s.č.12-6 €,s.č.13-20€,s.č.15-220 €,s.č.16-20€.T .Štiavnica s.č.15-210 €, Badín s.č.15-60€,Tvrdošín s.č.15-60€,Podlavice s.č.18-60€.      

5.liga: Predmier s.č.12-25€,s.č.16-110€,Čebovce s.č.12-25€,Vinica s.č.12-25€,s.č.18-10€,Sučany     s.č.12-10€, Raková s.č.13-210€, Bela s.č.15-110€, Sásová s.č.16-60€,s.č.18-60€,Príbelce s.č.17-10€,N. Bystrica s.č.17-20€,V. Lehota s.č.18-5€.Hajnáčka s.č.18-10€.

Starší  Dorast: MFK BB s.č.12-25€.

Mladší dorast: N .Baňa s.č.14-60€,Vrútky s.č.17-60€,MFK BB s.č.18-60€.

Dorast: S.č .12 Turany-55€,Predmier-55€,Rosina -55€,Detva-35€,O.Veselé-35€,Hňúšťa-25€,Očová-25€

              Hajnáčka s.č.14-220€,Podzamčok s.č.14-15€,Kremnička s.č.15-10€,Klin s.č.15-10€,Tvrdošín                                                                                                       s.č  .16-5€,Zborov n. Bystricou s.č.17-10€,Rajec s.č.18-10€,Hriňová s.č.18-10€.

Starší  žiaci : S.č.12 K. Lieskovec -25€,Trstená -25€,O.Lesná-25€, Slimáčik Mojš Žilina -25€,Breza-25€.

                        S. Ľupča s.č.18-60€.

Medzioddielové  nedoplatky.

HK SsFZ nariaďuje uhradiť družstvu Biely Potok  pre  Oravské Veselé  sumu  307,30€  a zároveň nariaďuje  uhradiť  penále  vo výške 19.51€ do 12.11.2012 pod následkom  disciplinárneho konania.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 15.11.2012 (štvrtok) o 13,30 v B. Bystrici.

2.       Upozorňuje FK, že v prípade úhrady akejkoľvek platby poštovým poukazom, je potrebné zaslať (poštou, e mailom, faxom) doklad o úhrade (2. časť potvrdenky) na SsFZ. Informáciu o platbe v opačnom prípade obdržíme s 1 – 4 týždňovým oneskorením vo výpise z účtu.

3.       Upozorňujeme FK, ktorým sa fakturuje činnosť R v stretnutiach mládeže na termín splatnosti faktúr za obdobie september 2012. U uvedených FK doteraz neevidujeme doklad o úhrade spomenutých faktúr: FK Dukla BB  Fa. č. 225 – 994 €, Bušince 228 – 70 €, Bzovík 229 – 70 €, Čierne 230 – 105 €, D. Kubín 234 – 105 €, Hriňová – 238 – 103 €, Kremnička 243 – 254 €, Látky 244 – 105 €, L. Mikuláš 246 – 723 €, Podvysoká 254 – 105 €, Rabča 256 – 105 €, MFK R. Sobota 257 – 254 €, MFK Ružomberok 258 – 879 €, Sliač  259 – 254 €, Vidiná 266 – 35 €, Zákamenné 267 – 70 €, Zborov 268 – 70 €. Uvedené FK odstupuje sekretariát na doriešenie DK, kluby, ktoré trvale porušujú zásady upravujúce systém bezhotovostných platieb navrhne sekretariát na najbližšom zasadnutí VV SsFZ vyradiť zo systému.

4.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

5.       Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 13.11.2012 DVD videozáznam (výhradne na DVD nosiči)

       zo stretnutí dospelých Staškov – S. Bystrica (opakovane pod  následkom odstúpenia DK), N. Bystrica – Divinka.

 

Dohrávky:

Likavka – L. Sliače (dor., 13 kolo, hrá sa 10.11. o 13:30, R Rojček, AR Krajčí M.)

Žarnovica – Poltár (žiaci, hrá sa 10.11. o 11:00-13:00, R Hlaváčik)

 

SFZ:

Ružomberok – Senica (S/MD,13.kolo, hrá sa 10.11. o 13:00-15:15, MD AR2 ObFZ LM)

Námestovo – Martin (S/MD,13.kolo,14.11. o 11:00-13:15, Jakubjak, Labuda, Katrenčík, Ďurana)

Ružomberok B – Poprad (S/MD, 15.kolo,11.11. o 11:00-13:15, Bútora, Rojček, Vrtich, Mastiš)

Dukla BB – Vranov (S/MD, 15.kolo,9.11. o 12:00-14:15, Medveď, Mikloš, Turňa, Spišiak)

Jupie BB– L. Mikuláš (S/MD, 15.kolo,11.11. o 10:00-12:15, UT ZV, Poliak R, Oružinský, Žiak M. Kanka)

Podbrezová B– Lučenec (S/MD, 15.kolo, 11.11. o 10:00-12:15, Urda, Kučera, Grenčík, Hrčka J.)

 

Dôrazne upozorňujeme rozhodcov, že akékoľvek zmeny na mládežníckych stretnutiach bez písomného upovedomia (e-mail) vedúceho obsadzovacieho úseku budú považované za absenciu pôvodne delegovaného a samodelegáciu náhradného rozhodcu a tak aj budú postihované.