Spravodajca č. 37/2012-13                                             12. 4. 2013

 

 

 

Aj vďaka pomoci jednotlivých ObFZ boli pred zahájením jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 rozdistribuované 2 sady rozlišovacích viest s logom Poštovej banky do všetkých FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ.

Upozorňujeme touto cestou futbalové kluby na povinnosť vyvesiť bannery s logom Poštovej banky a na povinnosť používať vyššie spomínané vesty od úvodných jarných kôl v každom doma hranom MFS: lavičky pre náhradníkov (domáci i hostia – kontrastná farba), usporiadatelia, podávači lôpt.. .

Zároveň žiadame delegátov stretnutia o fotografické zdokumentovanie umiestnenia bannerov PB i použitia rozlišovacích viest počas MFS. Fotografie zaslať ako prílohu ku správe delegáta na adresu: zapis@ssfz.sk.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.      Na základe požiadavky SFZ o zmenu UHČ v dňoch 1.5., 8.5. 2013 z dôvodu uskutočnenia Finále SP žien a mužov resp. ME 17 v našom regióne, nariaďujeme odohrať stretnutia MRS, IV. ligy a V. ligy v dňoch 1.5. a 8.5. 2013 o 10,30 hod. a stretnutia mládeže v týchto dňoch ako pozápasy dospelých o 13,00 hod., s výnimkou mládežníckych stretnutí 8. 5. 2013 v lokalite Žilinského kraja. Dôvodom je fakt, že 8. 5. 2013 o 18.00 sa v Žiline uskutoční zápas ME-17 Slovensko – Švajčiarsko a je žiadúce, aby futbalová mlaď zo severu nášho regiónu (a nielen odtiaľ) spomínané významné stretnutie vzhliadla. Žiadame FK, aby v záujme toho vytvorili fanúšikom futbalu podmienky a organizovali zájazdy na podporu mladých slovenských reprezentantov. Rovnako tak 5. 5. 2013 (Slovensko – Rakúsko U-17 o 14.30 v Dubnici) a 11. 5. 2013 (Švédsko – Slovensko U-17 o 16.30 v Žiline). O doriešení nateraz otvorených termínov stretnutí mládežníkov Vás budeme včas informovať. Vyzývame tiež FK, aby spolu so súpermi hľadali čo najrozumnejšie riešenia a informovali náš zväz.

2.      ŠTK ruší stretnutia dospelých :

·        MRS – 19.kolo B. Štiavnica – D. Tižina

·        IV. liga J – 17.kolo Č. Balog - Kováčová

3.      Schvaľujeme zmenu termínu a miesto konania stretnutia:

·        19.kolo MRS L. Štiavnica – Bytča dňa 13.4.2013 o 15,30 v Štiavničke pri Ružomberku

·        19.kolo MRS Krásno – Zvolen dňa 14.4.2013 o 15,30 vo Vrútkach UT

·        17.kolo IV. liga J Badín – Š. Bane dňa 14.4.2013 o 15,30 vo Zvolene UT

4.      ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

·         19.04.2013 o 16,30 hod. – 14.kolo IV. ligy S Trstená - O. Veselé

·         01.05.2013 o 10,30 hod. – 14.kolo IV. a V. liga

·         08.05.2013 o 10,30 hod. – 15.kolo IV. a V. liga

·         22.05.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo MRS

·         22.05.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo V. liga A Terchová – S. Bystrica

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 19.kolo MRS B. Štiavnica – D. Tižina

·         12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Č. Balog - Kováčová

·         05.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo MRS

·         23.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS a 16.kolo IV. a V. liga

5.      ŠTK súhlasí s odohraním MFS na schválených náhradných hracích plochách do 30.4.2013 a to aj na HP mimo sídla FK.

6.      Pripomíname FK že posledné dve súťažné kola sa musia kvôli regulárnosti súťaže odohrať v jeden termín (16.6. a 23.6.2013 o 17,00 hod.)

7.      ŠTK schvaľuje FK Or. Veselé v prípade nepriaznivého počasia náhradnú hraciu plochu UT Dolný Kubín na stretnutia :

·        17.kolo O. Veselé – Bytčica 14.4.2013 o 15,30 hod.

FK O. Veselé má za povinnosť oboznámiť telefonicky hosťujúci FK, R a DZ 24 hod. pred UHČ kde sa MFS odohrá.

8.      Upozorňujeme FK, R a DZ, že od jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 je v zmysle ISSF povinnosť uvádzať pri hráčoch registračné číslo, /nie rodné číslo ako doteraz/. To platí pre vyplňovanie zápisov o stretnutí, správ DZ, evidencie ŽK, korešpondencie s orgánmi SsFZ a iné.

9.      Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

10.   Rozhodnutím VV SsFZ bolo schválené začatie pilotnej prevádzky ISSF - vyhotovenie elektronického Zápisu o stretnutí aj v IV. a V. ligách dospelých. To znamená, že od 13.4.2013 je elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF, rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí ktorý je potrebný tiež na stretnutí vyhotoviť ako doposiaľ. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

11.   Ďalšie pokyny týkajúce sa ŠTK sledujte v bode Informácie ISSF.

 

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Na základe požiadavky SFZ o zmenu UHČ v dňoch 1.5., 8.5. 2013 z dôvodu uskutočnenia Finále SP žien a mužov resp. ME 17 v našom regióne, nariaďujeme odohrať stretnutia MRS, IV. ligy a V. ligy v dňoch 1.5. a 8.5. 2013 o 10,30 hod. a stretnutia mládeže v týchto dňoch ako pozápasy dospelých o 13,00 hod., s výnimkou mládežníckych stretnutí 8. 5. 2013 v lokalite Žilinského kraja. Dôvodom je fakt, že 8. 5. 2013 o 18.00 sa v Žiline uskutoční zápas ME-17 Slovensko – Švajčiarsko a je žiadúce, aby futbalová mlaď zo severu nášho regiónu (a nielen odtiaľ) spomínané významné stretnutie vzhliadla. Žiadame FK, aby v záujme toho vytvorili fanúšikom futbalu podmienky a organizovali zájazdy na podporu mladých slovenských reprezentantov. Rovnako tak 5. 5. 2013 (Slovensko – Rakúsko U-17 o 14.30 v Dubnici) a 11. 5. 2013 (Švédsko – Slovensko U-17 o 16.30 v Žiline). O doriešení nateraz otvorených termínov stretnutí mládežníkov Vás budeme včas informovať. Vyzývame tiež FK, aby spolu so súpermi hľadali čo najrozumnejšie riešenia a informovali náš zväz.

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS

a)  16. kolo  III. ligy U – 19 a U – 17  K. N . Mesto – Bytča  22.6.2013  o 10,00 – 12,30 hod.

b)  17. kolo  III. ligy  U – 19 a U – 17  Čadca – R. Sobota  22.6.2013 / streda / o 12,30 – 15,00 hod.

c)  16. kolo  IV. ligy  dor. sk. SEVER  MŠK Žilina – Turzovka  24.4.2013 / streda / o 17,00 hod.d)

d)  17. kolo  IV. ligy  dor. sk. SEVER  Lip. Hrádok -  Krásno  5.6.2013  / streda / o 16,00 hod.

e)  15. kolo  IV. ligy  dor. sk. JUH Veľký Krtíš -  Brusno  8.5.2013 / streda / o 13,00 hod.

f)   17. kolo  IV. ligy  dor. sk. JUH Hriňová – Fiľakovo 12.6.2013 / streda / o 17,00 hod.

g)  17. kolo V. ligy dor. sk. B Or. Veselé – Turany 12.6.2013 / streda / 12.6.2013 o 17,00 hod.

h)  15. kolo V. ligy dor. sk. C B. Štiavnica – Hont. Nemce  10.5.2013 / piatok /  o 16,30 hod.

i)  17. kolo V.ligy  dor. sk. C B. Štiavnica – Pliešovce  31.5.2013 / piatok / o 17,00 hod.

j)  17. kolo  II. ligy  U – 15 a U – 13  sk. SEVER  Krásno – Dlhá  15.5.2013 / streda / o 10,00 – 12,00 hod.

k)  17. kolo  II. ligy  U – 15 a U – 13  sk. SEVER  Trstená – Or. Jasenica 24.4.2013 / streda / o 14,00 – 16,00 hod.

l)    17. kolo  II. ligy  U – 15 a U – 13 sk. JUH  Č. Balog -  Fiľakovo  5.6.2013 /streda / o 13,00 – 15,00 hod.

m)    17. kolo  II. ligy  U – 15 a U – 13 sk. JUH  B. Štiavnica – Nová Baňa 29.5.2013 / streda / o 14,00 – 16,00 hod.

n)   26. kolo  III. ligy U -15 a U -13 sk. A  MŠK Žilina – Podvysoká 5.6.2013 / streda / o 14,00 – 16,00 hod.

o)   17. kolo  III. ligy U – 15 a U - 13 sk. B  L. Hrádok -  Istebné 28.5.2013 / utorok /  o  14,00  - 16,00 hod.

p)  21. kolo  III. ligy U – 15 a U - 13 sk. B  Sučany – Istebné 11.5.2013 / sobotu / o 10,00 – 12,00 hod.

r)  13. kolo  III. ligy U – 15 a U – 13 sk. C Kováčová – Brusno   25.4.2013 / štvrtok / o 15,00 – 17,00 hod.

s)  12. kolo  III. ligy U – 15 a U – 13 sk. D Hnúšťa – Kalinovo  24.4.2013 / streda / o 15,00 – 17,00 hod.

2.  Nariaďuje odohrať MFS

a)   21. kolo III. ligy  U – 19 a U – 17 Čadca – Jupie B. B. 12.5.2013 o 10,00 – 12,30 hod.

b)   18. kolo  III. ligy U – 19 a U -17 MFK B. Bystrica – Jupie B. B  18.4.2013 o14,00 – 16,30 hod. UT Radvani

c)   24. kolo  IV. ligy  dor. sk. SEVER   Z. Poruba – Krásno 2.6.2013  o 10,30 hod.  Oprava Spr. č. 36 / 3d.

d)   17. kolo   V. ligy dor. sk. B  Or. Polhora – Zákamenné 13.4.2013  o 13,00 hod. Na UT v Námestove.

e)   17. kolo II. ligy  U – 15 a U – 13  sk. Sever ZA Mojš – Teplička 13.4.2013 o 13,00 – 15,00 hod. na UT  v Námestove.

f)   17. kolo  III. ligy  U – 15 a U – 13 sk. B  Rabča – Blatnica  13.4.2013 o 15,00 – 17,00 hod. Na  UT            v Námestove.

g)  16. kolo  III. ligy U – 15 a U -  13 sk.  D  Lučenec B – Kalinovo 12.5.2013  o 15,00 – 17,00 hod.

h)  19. kolo  III. ligy U – 15 a U – 13 sk.  D  Lučenec B -  Radzovce 1.6.2013  o 15,00 – 17,00 hod.

i)   14. kolo  I. Ligy U – 13  MŠK Žilina – Námestovo  1.5.2013  o 14,00 – 15,30 hod. – ihrisko Strážov.

3.  Ruší odohratie MFS

a)   17.  kolo III. ligy U – 19 a U – 17  Čadca – R. Sobota

b)   17. kolo  IV. ligy dor. sk. SEVER  L. Hrádok – Krásno

c)   17. kolo  IV. ligy dor. sk. SEVER  Or. Veselé – Turany

d)   17. kolo  IV. ligy dor. sk. SEVER  Hriňová - Fiľakovo

e)   17. kolo  IV. ligy dor. sk. SEVER  Hod. Hámre - Brusno

f)    17. kolo  V. ligy dor. sk. C  Látky - Podzámčok

g)   17. kolo  V. ligy dor. sk. C  B. Štiavnica - Pliešovce

h)   17. kolo  II. liga U – 15 a U - 13 sk. SEVER  Trstená – Or. Jasenica

i)    17. kolo  II. liga U – 15 a U – 13 sk. SEVER Tvrdošín - Habovka

j)    17. kolo  II. liga U – 15 a U – 13 sk. SEVER Krásno - Dlhá

k)   17. kolo  II. liga U – 15 a U – 13 sk. JUH  Č. Balog - Fiľakovo

l)    17. kolo  III. liga U – 15 a U – 13 sk. B  L. Hrádok - Istebné

m)  17. kolo  III. kolo U – 15 a U - 13 sk. B  Liek a Or. Lesná

n)   13. kolo  III. kolo U – 15 a U – 13 sk. C  Št. Bane - Sliač

o)   13. kolo  III. kolo U – 15 a U – 13 sk. C Kováčová - Brusno

p)   13. kolo  III. kolo U – 15 a U – 13 sk. C Jupie B. B. - Vígľaš

r)    13. kolo III. kolo U – 15 a U -  13 sk. C Kremnica – H. Nemce

s)    12. kolo III. kolo U – 15 a U – 13 sk. D  Hnúšťa - Kalinovo

t)     17. kolo III. kolo U – 15 a U – 13 sk. A   Staškov – St. Bystrica

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-514 Z rozhodnutia Výkonného výboru SsFZ na zasadnutí dňa 18.01.2013 vyplýva, že v súťažiach riadených SsFZ pred jarnou časťou ročníka 2012/2013 boli  zrušené zostatky všetkých trestov jednotlivcov, okrem zostatkov nepodmienečných trestov jednotlivcov uložených na časové obdobie v zmysle článku 10 bod 4 DP SFZ (tresty 3 mesiace a na dlhšie časové obdobie). Evidencia ŽK v súťažiach dospelých bude vykonávaná len za jarnú časť ročníka 2012/2013. Výkonný výbor SsFZ ponechal v platnosti všetky tresty udelené družstvám FK podľa prílohy 2 DP SsFZ.

D-515 Na základe podkladov uvedených v Spravodajcoch SsFZ č. 19-26/2012-13, na návrh HK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.1.13 za neuhradenie pokút a poplatkov družstvám FK Kysucký Lieskovec (266 €), Badín (100 €) – obidve družstvá dospelých. Zastavená  činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré sú od 31.1.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK, resp. KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-516 Na základe kap. XXIII. bod 6 RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R a DZ za obdobie september - november 2012), Spravodajcu č. 26/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 31.1.13 za neuhradenie faktúry družstvu FK Dukla Banská Bystrica MŽ (1030 €). Zastavená činnosť družstva trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK Dukla Banská Bystrica, že bude povinná postupovať v zmysle DP s uplatnením príslušného trestu.

D-518 DK upozorňuje funkcionárov FK, že VV SsFZ na svojom zasadnutí dňa 20.02.2013 schválil používanie mesačných zberných faktúr v ISSF. Uložené pokuty a hlavne poplatky za prerokovanie previnení budú od 01.03.2013 uhrádzané vždy až následne po rozhodnutiach DK prostredníctvom mesačných zberných faktúr. Žiadame funkcionárov FK, aby sa vo vlastnom záujme oboznámili s novelizovanými ustanoveniami kap. XX. Disciplinárne konanie a kap. XXIVa. Mesačná zberná faktúra RS 2012/2013. Novelizovaný RS 2012/2013, schválený VV SsFZ na zasadnutí dňa 20.02.2013, je uvedený na internetovej stránke www.ssfz.sk. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK na korektnosť a dochvíľnosť pri zabezpečovaní úhrad mesačných zberných faktúr v zmysle kap. XXIVa. RS 2012/2013 a hlavne na znenie ods. 6 tejto kapitoly.

D-523 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2012/13 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 27.3.13), Spravodajcu č. 36/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 15.4.13 za neuhradenie záloh družstvám dospelých FK Brusno, Banská Štiavnica, Čadca, Oravská Jasenica,  Revúca, Tachty, Rajec - (doplatiť 483 €), ŠK Belá, Vavrečka, Selce, Hliník nad Hronom,  Sklabiná, Hnúšťa . Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK,  že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá dospelých, ktoré budú od 15.4.12 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.      Fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách nasledovne: štvrtok 2. 5. 2013 R programu Talent 16,00 – 16,30 hod., R MR Stred – všetci (ZA aj BB -  kraj) 16,30 – 17,30 hod., R 4. Liga všetci (ZA aj BB - kraj) 17,30 – 19,00 hod., piatok 3. 5. 2013 R 5. liga všetci (BB aj ZA - kraj), rozhodkyne (BB aj ZA kraj) 16,00 – 19,00 hod. Prezentácie prebehnú v oboch dňoch od 15,30 hod.  Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R programu Talent predložia lekárske potvrdenie od telovýchovného lekára, R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnia FP, uhradia v náhradnom termíne poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK.

2.      Náhradného termínu zimných seminárov R sa nezúčastnili:  Berta, Geče, Ivanič, Staňo. Menovaní absolvujú uvedenú povinnosť v rámci konania FP. Účasť menovaných je povinná.

3.      KR SsFZ predloží na najbližšie zasadnutie VV SsFZ návrh na vyradenie nasledovných R a DZ z nominačnej listiny: R Hranica, Janíček, Kmeť, Mihálik, Supuka, Šefraník, Truban B., DZ Gonda, Kadík, Kučera M.

4.      Licenčný seminár R a DZ (licencia A) sa uskutoční dňa 8. 5. 2013 v Banskej Bystrici. Pozvánky s programom a pokynmi budú frekventantom zaslané elektronickou poštou.

5.      FP R s limitmi SFZ sa môžu dobrovoľne zúčastniť R všetkých stupňov súťaží SsFZ, ktorí spĺňajú podmienku veku maximálne do 30 r. Títo R absolvujú FP spoločne s R Programu Talent. Všetci záujemcovia sa môžu bezodkladne prihlásiť elektronickou poštou na e-mailovej adrese: ivanrostar1948@gmail.com.

6.      Ospravedlnenia R: Gašperec – celá jarná časť neskoro, Krahulec 2.5.-5.5.2013 do 14:00, Čambora 1.5. a 8.5.2013, Žubor 27.4.2013, Poliak R. prac.dni a sviatky jarná časť, Korenčík 27.4.2013, Jelok 1.5., 11.5, celý deň, 4.4. a 18.5. popoludní, Šašvary 4.5., 6.5.-11.5.2013, Matejčík T. 1.5. a 8.5.2013, Kyzek Jaroslav 27.4., 4.5., 11.-12.5.2013, Šimko 5.5., 8.5. po 15:00, 19.5.dopoludnia, 22.5., 2.6. po 15:00, Juríček prac.dni 22.4.-26.4., 13.5.-17.5., 24.6.-28.6. a 1.6.-7.6.2013, Gonda 28.4.2013, Koleno 1.5.2013, Králik 1.5.-5.5. a 11.5.2013, Madera 8.6.-9.6.2013, Ďuriník 27.4.-28.4.2013,Gyorgy prac.dni a soboty, Petrák PN od 11.4.2013, Vozár 3.5.-6.5.2013, Čambora 4.5.-5.5.2013,

7.      KR SsFZ žiada R, DZ SsFZ, ako aj osoby, zodpovedné za obsadzovanie v rámci jednotlivých ObFZ, venovať mimoriadnu pozornosť informáciám komisií ŠTK a KM o zrušených zápasoch a zmenách termínov MFZ ako v kategórii dospelých, tak aj mládeže.

8.      Ospravedlnenie DZ : Veky 11. – 12. 5. Dolník 14.4., 27 – 28. 4., 1. 5., Hubka 5 – 21.4., Mastiš 19. 5., Jančok 14.4.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.       TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 22. - 23. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 10. – 11. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 13. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.       TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

3.       Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.       Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.       V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.       VV schválil zavedenie mesačnej elektronickej faktúry v SsFZ od 1. 3. 2013 – platí pre všetky kluby štartujúce v súťažiach SsFZ dospelých a mládeže. Všetky FK, ktoré majú status ISSF aktívny – počnúc 1. 3. 2013 neplatia poplatky za matričné úkony, disciplinárne tresty a poplatky za prerokovanie priestupkov, poplatky za preloženie stretnutí a pod. (podrobne nájdete v zmenách RS SsFZ, časť XXIV a) Mesačná faktúra a XXIV b) Registrácia, transfer a Matrika). Po skončení príslušného mesiaca budú tieto poplatky pridané na mesačnú zbernú faktúru. O vygenerovaní faktúry pre konkrétny klub budú informovaní príslušní ISSF manažéri prostredníctvom e mailu zo systému ISSF. Upozornenie – faktúra sa neposiela poštou, je len v ISSF v menu Faktúry (typ Všeobecná faktúra) a je nutné si ju vytlačiť z ISSF. Ak nájde ISSF manažér medzi faktúrami typ faktúry „Faktúra za ISSF karty“ – je to kópia faktúry, ktorou ste zaplatili kuriérovi za dobierku (túto neplaťte). Všetky ostatné informácie však nájdete v Zmenách RS (viď vyššie). Upozorňujeme však všetky FK, aby vo vlastnom záujme dodržali termín splatnosti uvedený na elektronickej faktúre.

2.       Zmeny v RS SsFZ 2012/2013, časť adresár FK – V. liga sk. DFK Slovenské Ďarmoty od 10.2.2013 predseda FK Denisa Árvayová.

3.       Opätovne upozorňujeme funkcionárov FK, že v súvislosti so zavádzaním Informačné systému Slovenského Futbalu (ISSF) do praxe, je bezpodmienečne potrebné v čo najkratšom čase zaregistrovať tzv. „Klubových ISSF manažérov“. Tento po prvom prihlásení sa do ISSF získava možnosť registrovať hráčov, požiadať o vydanie registračného preukazu pre hráčov svojho klubu, získa prístup do databázy Matriky SFZ, môže zabezpečovať transfer hráčov v elektronickej podobe (pripravuje sa), ako aj možnosť  komunikácie v elektronickej podobe so zväzovými orgánmi na všetkých úrovniach. Podrobnejšie k informáciám o pozícii klubového manažéra, resp. tímového manažéra (novinka – obmedzený prístup pre vedúcich jednotlivých družstiev), ako aj o spôsobe registrácie sa dozviete na stránke FZ  čl. Projekt ISSF a kluby, prípadne na stránke SFZ v časti Projekty – ISSF – dokumenty. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ, resp. sekretárov príslušných ObFZ ktorí vám poradia, prípadne pomôžu so samotnou registráciou. http://www.futbalsfz.sk/issf/videonavody.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.       Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.       Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.       Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.       Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

 

Zmena DL 14,15,16,17:

B. Štiavnica – D. Tižina (MR dosp., 19.k., hrá sa 12.6. o 17:00, pôvod.del.)

Č. Balog – Kováčová (dosp., 17.k., hrá sa 12.6. o 17:00, pvod.del.)

Badín – Š. Bane (dosp., 17.k., hrá sa na UT Zvolen)

Kláštor p. Z. – Belá (dosp., 17.k., R Ploštica za Petráka, AR2 Šupej za Plošticu)

K. N. Mesto – Bytča (dor.,16.k., hrá sa 22.6. o 10:00-12:30, pôvod.del.)

Čadca – R. Sobota (dor., 17.k., hrá sa 22.6. o 12:30-15:00, R Matejčík T.za Hreusa)

Žilina B – Turzovka (dor,,16.k., hrá sa 24.4. o 17:00, pôvod.del.)

L. Hrádok – Krásno (dor., 17.k., hrá sa 5.6. o 16:00, pôvod.del.)

O. Veselé – Turany (dor., 17.k., hrá sa 12.6. o 17:00, Gregorec, Matejčík J.- nová)

V. Krtíš – Brusno (dor., 15.k., hrá sa 8.5. o 13:00, Budáč ml. Machyniak - nová)

Hriňová – Fiľakovo (dor.,17.kolo,  hrá sa 12 6. o 17:00, Melich, Lupták - nová)

B. Štiavnica – H. Nemce (dor., 15.k., hrá sa 10.5. o 16:30, pvod.del.)

B. Štiavnica – Pliešovce (dor., 17.k., hrá sa 31.5. o 17:00, pôvod.del.)

H. Hámre – Brusno (dor., 17.k., zrušené)

Látky – Podzámčok (dor., 17.k., zrušené)

Trstená – O. Jasenica (žiaci, 17.k., hrá sa 24.4. o 14:00-16:00, R OFZ)

Krásno – Dlhá (žiaci, 17.k., hrá sa 15.5. o 10:00-12:00, R Staškovan)

Tvrdošín – Habovka (žiaci, 17.k., zrušené)

Č. Balog – Fiľakovo (žiaci, 17.k., hrá sa 5.6. o 13:00-15:00, R ObFZ BB)

B. Štiavnica – N. Baňa (žiaci, 17.k., hrá sa 29.5. o 14:00-16:00, R ObFZ ZH)

Lipt. Hrádok – Istebné (žiaci, 17.k., hrá sa 28.5. o 14:00-16:00, R LFZ)

Liesek – O. Lesná (žiaci, 17.k., zrušené)

Staškov – S. Bystrica (žiaci, 17.k., zrušené)

Š. Bane – Sliač (žiaci, 13.k., zrušené)

Kováčová – Brusno (žiaci, hrá sa 25.4. o 15:00-17:00, R Žiak M.)

Hnúšťa – Kalinovo (žiaci, 12.k., hrá sa 24.4. o 15:00-17:00, R ObFZ RS)

Jupie BB – Vígľaš (žiaci, 13.k., zrušené)

Kremnica – H. Nemce (žiaci, 13.k., zrušené)

O. Polhora – Zákamenné (dor., 17.k., hrá sa 13.4. o 13:00 UT Námestovo)

ZA Mojš – Teplička (žiaci, 17.k., hrá sa 13.4. o 13:00-15:00 na UT Závodie, R  Rojík)

Rabča – Blatnica (žiaci, 17.k., hrá sa 13.4. o 15:00-17:00 na UT v Námestove, R OFZ)

Žilina – Námestovo (žiaci U13, 14.k., 1.5. o 14:00-15:30, R ObFZ ZA)

Halič – Beluša (SFZ, ženy, 16.k., hrá sa  1.5. o 11:30)

Halič – Bziny (SFZ, ženy 13.k., hrá sa 18.4. o 14:00)

Selce – Slovan (SP ženy, hrá sa 17.4. o 16:00 Radvaň, Adamec, Weiss, Šimko)

 

Zmena DL č.17 :

Dolná Strehová – Hnúšťa ( dosp. 17. k., DZ Ostrihoň za Jančoka )