Spravodajca č. 41/2012-13                                             10. 5. 2013

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

15.05.2013 o 17,00 hod. – 30.kolo MRS Brusno – Pohronie B

15.05.2013 o 17,00 hod. – 14.kolo IV. liga J Málinec – Tachty

18.05.2013 o 16,00 hod. – 22.kolo V. liga A Strečno – Staškov

22.05.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo MRS

22.05.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo V. liga A Terchová – S. Bystrica

01.06.2013 o 10,30 hod. – 24.kolo V. liga C Detva – Slov. Ľupča

05.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo MRS

05.06.2013 o 17,00 hod. – 15.kolo IV. liga S Bytčica – Makov

08.06.2013 o 17,00 hod. – 25.kolo V. liga A Staškov – Radoľa

12.06.2013 o 17,00 hod. – 19.kolo MRS B. Štiavnica – D. Tižina

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga S Tvrdošín – Makov

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Č. Balog – Kováčová

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Poltár – Jupie BB

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga A Terchová – Raková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Priechod – Šalková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo V. liga C Hrochoť – Krupina

23.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS a 16.kolo IV. a V. liga

2.    ŠTK neschvaľuje žiadosť FK Bytča o zmenu MFS 23.kola Žilina B – Bytča 12.5.2013 o 10,30 UT Žilina-Strážov. Stretnutie sa odohrá v pôvodnom termíne.

3.    Na základe žiadosti FK Dudince žiadame predložiť vzájomnú dohodu o zmene termínu MFS Pliešovce – Dudince.

4.    Pripomíname FK že posledné dve súťažné kolá sa musia kvôli regulárnosti súťaže odohrať v jeden termín (16.6. a 23.6.2013 o 17,00 hod.)

5.    Prerokované námietky kapitánov v stretnutí: Palúdzka - Sučany (H – neopodstatnená), Vinica – D. Strehová (H – neopodstatnená)

6.    Berieme na vedomie vyjadrenia FK Sučany a hráča Patrika Noska, spolu s námietkou kapitána odstupujeme KR SsFZ.

7.    Oneskorené začiatky stretnutí: Jupie BB – V. Krtíš (opodstatnené, technické nedostatky), N. Bystrica – Strečno (ISSF)

8.    Chýbajúce zápisy zo stretnutí L. Lúčka – Rosina, Makov – K. Lieskovec, T. Štiavnička – Vrútky, T. Kľačany – Bešeňová!

9.    Žiadame FK z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov v prevádzkovaní ISSF, aby tejto oblasti venovali viac pozornosti aj keď je v jarnej časti len pilotná prevádzka. Nakoľko od novej sezóny budeme pracovať s ISSF v ostrej prevádzke je ešte dostatok času na prípravu vytvorenia požadovaných podmienok  pri vypisovaní elektronického zápisu o stretnutí.

10.  Rozhodca je aj naďalej povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia si vyžiada od FK písomný doklad o objednaní vyhotovenia RP na SFZ a túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

11.  Elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF je rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí, ktorý je tiež potrebné na stretnutí vyhotoviť a vytlačiť ako doposiaľ a pred stretnutím podpísať kapitánmi družstiev v zmysle SP čl. 85/2. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

12.  Ďalšie pokyny týkajúce sa ŠTK sledujte v bode Informácie ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS:

a) 21.kolo III.ligy U-19 a U-17 – Zvolen – Bánová, 19.5.2013 o 10,00 a 12,30 hod.

b) 21. kolo III.ligy  U - 19 a U – 17 -  Vrútky - Rim. Sobota 5.6.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.

c) 21. kolo IV. liga dor. sk. SEVER - Tvrdošín - Žilina B, 11.5.2013 o 10,30 hod.  (zmena ÚHČ)

d) 24. kolo IV. liga dor. sk. JUH -  Bacúch – Hliník, 31.5.2013 (piatok) o 17,00 hod. ihrisko Benuš

e) 20.kolo V.ligy dor. sk.A – Radoľa - Teplička, 15.5.2013 (streda) o 16,30 hod., ihrisko Radoľa

f) 17. kolo II. ligy U - 15 a U - 13 sk. SEVER - Tvrdošín – Habovka 15.5.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

g) 20. kolo II. ligy U - 15 a U - 13 sk. SEVER - Tvrdošín – Krásno, 22.5.2013 (streda) o 11,00 a 13,00 hod.

h)  21. kolo II. ligy U - 15 a U - 13 sk. SEVER - Rajec – Habovka, 10.5.2013 (piatok) o 14,30 a 16,30 hod.

i) 13.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk..A – Bánová – Oščadnica, 22.5.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

j) 16.kolo III.ligy U-15 a U-13 sk.A – ZA-Závodie – Terchová, 21.5.2013 (ut.) o 14,00 a 16,00 hod. (ihr.Závodie)

k) 13. kolo III. ligy U - 15 a U - 13 skup. C - Štiav. Bane – Sliač, 22.5.2013 (streda) 14,00 a 16,00 hod.

l) 13.kolo III.ligy U-15 a U-13 skup.C – Kremnica – Hont.Nemce, 22.5.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

m) 17. kolo I. liga U – 13 - ZA Závodie - Lip. Mikuláš, 21.5.2013 (utorok) o 15,00 a 16,30 hod. ihrisko Závodie.

n) 20.kolo I.ligy U-13 – Jupie BB – Žilina, 6.6.2013 (štvrtok) o 16,00 a 17,30 hod.

o)  22. kolo I. ligy U – 13 - Žilina - Ružomberok 11.5.2013 é 12,00 a 13,30 hod. (zmena ÚHČ)

2.  Nariaďuje odohrať MFS:

a) 21.kolo IV.ligy dorastu sk.JUH – Hodruša – Bacúch, 11.5.2013 o 15,00 hod.

b) 21.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk.SEVER -  ZA Mojš – Dlhá n.O,11.5.2013 o 14,30 a 16,30 hod. Ihrisko UT-Strážov

3.Kontumuje MFS:

a)15.kolo III.ligy U-17 Čadca – Vrútky priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Čadca podľa SP článok 100/b. Odstupujeme prípad na DK.

b) 14.kolo V.ligy dorastu sk.B – Trstená – Bešeňová priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Trstená podľa SP, článok 100/b.

c) 20.kolo V.ligy dorastu sk.B Lipt Sliače – Bešeňová priznávame 3 body a skóre 6:1 v prospech FK Liptovské Sliače podľa SP, článok 100/e.

4. Ruší odohratie MFS 21, kola III. ligy U 19 a U17 K. N. Mesto – Kremnička (11.5.) z dôvodu vzdania sa FK Kremnička v prospech súpera.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-602 Na základe Spravodajcov č. 39 a 40/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 13.5.13 za neuhradenie nedoplatkov družstvám FK Oravská Jasenica (260 €), Belá-Dulice (100 €), Hliník nad Hronom (200 €), Skalité (100 €), Sučany (100 €) a Demänová (200 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 13.5.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-603 Michal Zuberník 1159909 Banská Štiavnica 4 SN od 2.5.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-604 Na návrh ŠTK SsFZ FK Divinka dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 1.5.13,

D-605 Matej Šamaj 1220677 Bytča 1 SN od 2.5.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-606 Peter Dovčiak 1103309 Priechod 1  SN od 2.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-607 Lukáš Dauda 1329506 Liptovské Sliače 3 SN od 2.5.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-608 Dávid Šroba 1237783 Zuberec 2 SN od 2.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-609 Miroslav Polka 1219548 Staškov 1 SN od 2.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-610 Miroslav Cader 1225113 Nová Bystrica 5 SN od 2.5.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-611 Kristián Kováč 1249448 Radoľa 6 SN od 2.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-612 Patrik Žúbor 1253007 Radoľa 5 SN od 2.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-613 Kristián Baláž 1300073 Radoľa 4 SN od 2.5.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-614 Peter Stav 1314921 Čierne 5 SN od 2.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-615 Peter Vnuk 1253006 Radoľa 2 SN od 2.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-616 Pavel Širka 1247885 Kováčová 2 SN od 2.5.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-617 Tomáš Kubica 1311485 Rosina 2 SN od 2.5.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-618 Róbert Brodziansky 1242529 Nová Baňa 5 SN od 2.5.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-619 Matej Kubaščík 1299912 Radoľa 2 SN od 2.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-620 Štefan Binder 1305575 Banská Štiavnica 2 SN od 2.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-621 Filip Labai 1303973 Sliač 3 SN od 6.5.13, 1-4a, nesprávne uhradené 5 € – nie MZF,

D-622 Andrej Košinár 1277377 Sučany 2 SN od 6.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-623 Jaroslav Tomaník 1148170 Predmier 1 SN od 6.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-624 Matej Panák 1235424 Rajec 2 SN od 6.5.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-625 Patrik Nosek 1238945 Sučany 1 SN od 6.5.13, 1-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-626 Ján Timko 1107713 Likavka 1 SN od 6.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-627 Miloš Ľachký 1249352 Kremnica 1 SN od 6.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-628 Lukáš Juríček 1260762 Vidiná 3 SN od 6.5.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-629 Mário Auxt 1241175 Čierny Balog 1 SN od 6.5.13, 1-5a, uhradiť 10 e v MZF,

D-630 Peter Hanes 1249870 Hriňová 2 SN od 6.5.13, 1-5a, nesprávne uhradené 5 € – nie MZF,

D-631 Jozef Koštialik 1159674 Bytčica 2 SN od 6.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-632 Michal Hamorník 1248774 Zvolen 1 SN od 6.5.13, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-633 Michal Griga 1174448 Nová Bystrica 1 SN od 6.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-634 Michal Čief 1218635 Selce 3 SN od 6.5.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-635 Michal Karásek 1251487 Fiľakovo 1 SN od 6.5.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-636 Martin Brezoňák 1293567 Rabča 1 SN od 6.5.13, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-637 Daniel Klemm 1277387 Vrútky 2 SN od 6.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-638 Marek Černický 1260282 Revúca 2 SN od 6.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-639 Radoslav Hniličan 1248833 Liptovský Hrádok 3 SN od 6.5.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF

D-640 DK odstupuje KR SsFZ list Ing. Ondreja Václavíka, trénera FK Fiľakovo dospelí, ohľadom stretnutia IV. ligy Juh dospelí Poltár-Fiľakovo,

D-641 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 2.5.13:

          Bartolomej Gonos 1154934 Brusno, uhradiť 10 € v MZF,

D-642 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Róbert Hermánek 1168308 Slovenská Lupča zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

D-643 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 14.5.13:

           zo stretnutia IV. ligy Juh dospelí Poltár-Fiľakovo.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

  1. Náhradné, resp. opravné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v Banskej Bystrici na štadióne Na Štiavničkách dňa 16. 5. 2013 od 16,00 hod. Prezentácia prebehne od 15,30 hod. v športovej hale. Požadované limity sú platné tak ako sú zverejnené na webovej stránke SsFZ v Zásadách pre činnosť R a DZ SsFZ. Rozhodcovia s ambíciami od budúcej sezóny postúpiť do vyššej súťaže musia splniť požadované limity pre túto súťaž. R, ktorí nesplnia stanovené limity pre konkrétnu súťaž a vekovú kategóriu, resp. sa nezúčastnia FP, budú od novej sezóny zaradení o súťaž nižšie. R 4. a 5. ligy predložia platné lekárske potvrdenie od praktického lekára – originál potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu R a vykonať FP, bez ktorého nie je možné FP absolvovať. R, ktorí sa z vážnych zdravotných resp. iných závažných dôvodov nezúčastnili FP v riadnom termíne, uhradia poplatok 10,- eur. Počas konania FP sú všetci R povinní používať oblečenie (joggingové súpravy, príp. tričká) firmy ATAK. FP sa zúčastnia nasledovní R: Korenčík, Krahulec, Parobek, Tapfer, Urda, Fábry, Golian, Kúchen, Mačuda, Staník, Mitúch, Forbak, Hubočan, Rogoň, Vozár, Zaťko, Rendla, Guži, Maga, Sivák, Hanesová, Budinec, Kyzek Jo., Kyzek Ja., Havran, Nagy, Rybár.
  2. V dňoch 18. a 19. mája 2013 sa v Kežmarských Žľaboch uskutoční spoločný seminár PROGRAM TALENT MENTOR VsFZ a SsFZ . Rozhodcovia zaradení v programe dostali pozvánku aj s programom seminára, svoju účasť musia potvrdiť e-mailom p. Roštárovi. Semináru sa za KR SsFZ záčastnia pp. Vorel, Vais, Tomčík a Roštár.
  3. Ospravedlnenia R: Kučera 25.5.2013, Pilšáková od 8.5. PN, Fáber 1.6.2013, Truban 26.5.2013, Wojčík 25.5. a 1.6.2013, Gajdošík 1.6.2013, Koleno 1.6.-2.6. a 8.6.-9.6.2013, Čičmanec 15.6.2013, Ligas 25.5.2013, Mačuda od 7.5. do konca jarnej časti , 2 x neskoro, Krajči J. 1.6. dopolud. a 15.6.2013, Kollár 25.5.2013, Bušo 25.5.2013, Uhorskai 25.5.,1.6., 8.6. dopol., 15.6. dopol., Jaroščiak PN od 10.5.2013, Šuška 1.6.-2.6.2013,
  4. Info: Druhý kontakt na vedúceho OÚ: 0907 818 200 – dočasne do opravy mob. tel.
  5. Ospravedlnenie DZ : Kmoško 1. – 16. 6., Jánošík 11. – 12. 5., Ostrihoň PN pokračuje do oznámenia, Jančok 18.5., Ševec 26. 5.,
  6. Zmena  MT : Doboš  0903 952 559

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 22. - 23. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 10. – 11. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 13. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

3.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme funkcionárov FK družstiev štartujúcich v súťažiach SsFZ dospelých, že v zmysle RS SsFZ 2012/13, XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6/c je termín úhrady 4. zálohovej platby za činnosť R a DZ do 17. 5. 2013. Výšku sumy 4. splátky (platiť jednou sumou aj s nákladmi za servis – zelené políčko) nájdete na stránke SsFZ v časti Platby R a DZ – Rozpis zálohových platieb za R a DZ – jar 2013. Platbu realizujte výhradne na účet uvedený v rozpise (0305642565/0900) a nezabudnúť uviesť variabilný symbol.

2.     Upozorňujeme dfunkcionárov FK najmä družstiev štartujúcich v súťažiach mládeže, že v časti Platby R a DZ na stránke SsFZ nájdu materiál Prehľad MFS k fakturácii R a DZ – mesiac apríl 2013. Evidenciu jednotlivých MFS za uvedené obdobie je potrebné prekontrolovať – svoje doma hrané MFS a prípadné nezrovnalosti konzultovať s pracovníkmi sekretariátu SsFZ najneskôr 13. 5. 2013, následne budú rozoslané faktúry za uvedené obdobie.

3.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 14.5.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS: Tvrdošín – Trstená (KR) a Poltár – Fiľakovo (DK).

4.     Upozorňujeme FK, ktoré plánujú organizačné zmeny (zmeny názvov, zlúčenie a pod.) pre budúci súťažný ročník, aby tieto vykonali tak, aby žiadosť o takúto zmenu (už potvrdenú na MV SR) zaslali na Matriku SFZ najneskôr do 31.5.2013.

5.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ a OBFZ v pôsobnosti SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.     Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.     Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

 

Zmena DL:

 

Bobrov – Palúdzka (dosp., 21.k., AR2 Perexta za Jaroščiaka, aj predz.)

Pliešovce – Dudince (dosp., 22.k., R Hlaváčik, AR1 Rendla – výmena FP)

Čadca – Jupie BB (SD,MD, 21.k., AR2 ObFZ CAS za Perextu)

Zvolen – Bánová (SD,MD, hrá sa 19.5. 10:00-12:30,Tapfer, Berta, Hlaváčik – nová)

K.N.Mesto – Kremnička (SD,MD, 21.k., stretnutie zrušené)

Hodruša – Bacúch (dor., 21.k., hrá sa 11.5.o 15:00, R,AR ObFZ ZH – nová)

Pliešovce – Braväcovo (dor., 13.k., 10.5., Dado, Hucák – nová)

Radoľa – Teplička (dor., 20.k., hrá sa 15.5. o 16:30, R Drozd, Greňo – nová)

ZA Mojš – Dlhá (žiaci, 21.k., hrá sa 11.5. o 14:30-16:30, R ObFZ ZA v Strážove)

Bánová – Oščadnica (žiaci, 13.k., hrá sa 22.5. o 14:00-16:00, R Forbak – nová)

Žilina C – Terchová (žiaci, 16.k., hrá sa 21.5. o 14:00-16:00 v Závodí, R Vozár)

Kremnica – H. Nemce (žiaci, 13.k., hrá sa 22.5. o 14:00-16:00, R ObFZ ZH)

Ružomberok B – Lok. Košice (SFZ, dor., 22.k., 15.5., Vrtich, Rojček, Bella LFZ - nová)

K.N.Mesto – B- Bystrica (SFZ, žiaci, 17.k., 14.5., AR2 Drozd za Belka)

Čadca – Ružomberok (SFZ, 21.k.,4.6., správne žiaci, nie SD/MD)

            Zmena DL č.22 :

 

            Šálková – Krupina  ( V.L., sk.C., 22. k., DZ Švehlík za Jančoka )

            Belá – Demänová ( V.L., sk.B., DZ Jančok za Švehlíka )