Spravodajca č. 44/2012-13                                             31. 5. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Hajnáčka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 23.kola V. ligy D Hnúšťa - Hajnáčka a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Hnúšťa 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    V zmysle čl. 100/b SP trestáme FK Nenince hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 23.kola V. ligy D D. Strehová – Nenince a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK D. Strehová 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

3.    ŠTK upozorňuje že po skončení súťažného ročníka bude FK K. Lieskovec, Bytča, MFK BB, Sučany, Sklabiná a V. Lehota odrátaných v celkovom hodnotení po - 3body.

4.    ŠTK SsFZ schvaľuje náhradné termíny stretnutí dospelých:

01.06.2013 o 10,30 hod. – 24.kolo V. liga C Detva – Slov. Ľupča

05.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo MRS

05.06.2013 o 17,00 hod. – 15.kolo IV. liga S Bytčica – Makov

07.06.2013 o 17,00 hod. – 21.kolo V. liga A S. Bystrica – Rajec

07.06.2013 o 17,30 hod. – 21.kolo V. ligy A Terchová – Kotešová

08.06.2013 o 17,00 hod. – 25.kolo V. liga A Staškov – Radoľa

12.06.2013 o 17,00 hod. – 19.kolo MRS B. Štiavnica – D. Tižina

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga S Tvrdošín – Makov

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Č. Balog – Kováčová

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo IV. liga J Poltár – Jupie BB

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga A Terchová – Raková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 17.kolo V. liga C Priechod – Šalková

12.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo V. liga C Hrochoť – Krupina

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo IV. liga S T. Štiavnička – Tvrdošín

22.06.2013 o 17,00 hod. – 16.kolo V. liga D Sklabiná – D. Strehová   

23.06.2013 o 17,00 hod. – 18.kolo MRS a 16.kolo IV. a V. liga

5.    ŠTK ruší stretnutie 21.kola V. ligy A Terchová – Kotešová, nový termín v bode 4. FK Terchová uhradí poplatok 10 € za predelegovanie R a DZ.

6.    Oneskorené začiatky stretnutí: Kalinovo – D. Tižina, Krásno – Pohronie  (opodstatnené, dopravná nehoda), Sásová – Krupina (technické zabezpečenie H).

7.    Žiadame FK z dôvodu pretrvávajúcich nedostatkov v prevádzkovaní ISSF, aby tejto oblasti venovali viac pozornosti aj keď je v jarnej časti len pilotná prevádzka. Nakoľko od novej sezóny budeme pracovať s ISSF v ostrej prevádzke je ešte dostatok času na prípravu vytvorenia požadovaných podmienok  pri vypisovaní elektronického zápisu o stretnutí. (FK K. Lieskovec, Bánova, Dudince, Jasenie).

8.    Rozhodca je aj naďalej povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby, alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. Zároveň však musí byť požiadané o vydanie registračného preukazu danému hráčovi cez elektronickú podateľňu v ISSF. R stretnutia si vyžiada od FK písomný doklad o objednaní vyhotovenia RP na SFZ a túto skutočnosť aj s dôvodom uvedie v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

9.    Elektronický Zápis o stretnutí zo súťažného stretnutia vytvorený v ISSF je rovnocenným dokladom ako papierový Zápis o stretnutí, ktorý je tiež potrebné na stretnutí vyhotoviť a vytlačiť ako doposiaľ a pred stretnutím podpísať kapitánmi družstiev v zmysle SP čl. 85/2. Žiadame preto FK zabezpečiť potrebné technické vybavenie k splneniu týchto požiadaviek. Povinnosti pri tvorbe elektronického Zápisu o stretnutí sú totožné ako pri tvorbe papierového Zápisu o stretnutí, čo v praxi znamená, že kluby sú povinné pripraviť v stanovenej lehote pred začiatkom stretnutia svoje nominácie hráčov na stretnutie v ISSF. Rozhodca pred stretnutím skontroluje a uzatvorí nominácie hráčov jednotlivých družstiev v ISSF, po skončení stretnutia rozhodca bezodkladne doplní, uloží a schváli v ISSF elektronický Zápis o stretnutí na mieste konania stretnutia resp. doma, najneskôr však do 24 hod. od skončenia stretnutia. Dôvody, alebo príčiny nevytvorenia elektronického Zápisu o stretnutí priamo na mieste konania stretnutia, je rozhodca povinný uviesť do Zápisu o stretnutí, v časti "Záznam rozhodcu", ako v papierovej, tak aj v elektronickej forme Zápisu o stretnutí a DZ vo svojej správe.

10.  Ďalšie pokyny týkajúce sa ŠTK sledujte v bode Informácie ISSF.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať  MFS:

a) 20.kolo III. ligy U-19 a U-17 MFK BB – Nová Baňa   11.6.2013 (utorok) o 11,00 a 13,30 hod.

b) 20. kolo III. ligy U-19 a U-17 Kremnička – Bytča  19.6.2013 (streda) o 11,30 a 14,00 hod.

c) 25. kolo III. ligy U-19 a U-17 Kremnička – MFK B. Bystrica   6.6,2013 (štvrtok) o 14,00 a 16,30 hod.

d) 16. kolo III. ligy U-19 a U-17 R. Sobota – Pohronie ZH/DŽ  29.5.2013 (streda) o 13,00 a 15,30 hod.

e) 25.kolo III.ligy U-19 a U-17 – K.N.Mesto – Nová Baňa, 7.6.2013(piatok) o 11,00 a 13,30 hod.

f) 16.kolo IV.ligy dor.sk.SeverTvrdošín – Lipt.Hrádok, 21.6.2013 o 17,00 hod.

g) 17. kolo IV. ligy dor. skup. JUH Hodruša – Brusno  6.6.2013 (štvrtok)  o 17,00 hod.

h)16.kolo IV.ligy dor.sk.JuhDetva – Krupina, 19.6.2013 o 17,00 hod.

i) 13. kolo V.ligy dor.sk. A  Terchová – Stará Bystrica 14.6.2013 o 17,00 hod. Oprava Spr. č. 43 / 1b

j) 13. kolo V. ligy dor. sk. C  Sl. Ľupča – Selce 5.6.2013 o 17,30 hod.

k)16. kolo II. ligy U – 15 a U – 13 sk. Sever Or. Veselé – Tvrdošín  4.6.2013 ( utorok ) o 15,00 – 17,00 hod.

l) 23. kolo III.ligy U-15 s U-13 sk. B – Z.PorubaLipt.Hrádok, 4.6.2013 (utorok) o 15,30 a 17,30 hod.

m) 24. kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. B – Istebné – Or.Polhora, 1.6.2013 o 16,30 a 18,30 hod.

n)16. kolo III.ligy U-15 a U-13 sk. B -  Brusno – Jupie BB, 6.6.2013 (štvrtok) o 15,00 a 17,00 hod.

o) 20. kolo III. ligy U – 15 a U – 13 sk. C Kováčová – MFK B. B. 5.6.2013 ( streda ) o 15,00 – 17,00 hod.

o) 16. kolo  I. ligy  U – 13  L. Mikuláš – Ružomberok   6.6.2013 (štvrtok) o 15,00 a 16,30 hod.

p) 24. kolo I. ligy  U – 13  Jupie B. B. - Podbrezová 4.6.2013 (utorok) o 16,00 a 17,30 hod.

r) 24. kolo III. ligy U-19 a U-17 MFK BB – Čadca 2.6.2013 o 10,00 – 12,30 hod. na umelej tráve v Radvani.

2. Nariaďuje odohrať MFS:

a) 24.kolo III.ligy U-19 a U-17 - Kremnička – Rim.Sobota,11.6.2013 (utorok) 12,30 a 15,00 hod (ihrisko Radvaň)

b) 25.kolo V.ligy dor. sk. D – Nenince – Málinec, 15.6.2013 o 17,00 hod.

3. Kontumuje MFS:

a) 23.kolo V.ligy dor. sk. D – Hnúšťa – Bušince, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hnúšťa podľa SP, článok 100/b

b) 23.kolo V.ligy dor. sk. D – Vidiná – Hajnáčka, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Vidiná podľa SP, článok 100/b

c) 23.kolo V.ligy dor.sk.DNenince – Revúca, priznávame 3 body a skóre 7:2 ponechávame v platnosti v prospech FK Nenince, podľa SP, článok 100/e

d) 13.kolo II.ligy U-15 a U-13 sk. Juh – Nová Baňa – Tornaľa, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Nová Baňa podľa SP, článok 100/b

e) 23.kolo II.ligy U-15 sk. Sever – Mojš.ZA – Habovka, priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Moiš Žilina podľa SP, článok 100/b.

4. Ruší odohratie MFS:

a) 24. kola IV. ligy dorastu sk. JUH Jesenské – Hriňová,

b) 24. kola II. ligy U-15 a U-13 sk. SEVER Belé – Vrútky.

 

Disciplinárna komisia (pedseda Miroslav Spišiak)

D-726 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. c) RS 2012/13 (splatnosť záloh na odmeny R a DZ do 17.5.13), Spravodajcov č. 41-43/2012-13 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK predvoláva na zasadnutie dňa 6.6.13 o 15:45 hod. funkcionárov družstiev dospelých FK Kysucký Lieskovec (778 €), Trstená (902 €), Badín (373 €, Tachty (653 €), Bánová (1045 €), Nová Bystrica (632 €), Hliník nad Hronom (775,73 €), ktorí si so sebou prinesú doklady o úhrade nedoplatkov uvedených v zátvorkách za názvami družstiev.

D-730   Na návrh ŠTK SsFZ FK Hajnáčka dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 26.5.13,

D-731   Na návrh ŠTK SsFZ FK Nenince dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-2b za nenastúpenie družstva na stretnutie dňa 26.5.13,

D-732 Pavol Blaho 1181353 Žiar nad Hronom/Dolná Ždaňa B 2 SP do 31.10.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-733 Pavel Hanzlík 1108056 Banská Štiavnica 4 SN od 27.5.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-734 Tomáš Maťko 1220478 Závažná Poruba 1 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-735 Peter Iskra  1100638 Poltár 1 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-736 FK Poltár dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 26.5.13,

D-737 Guliano Salandra 1324274 Rajec 3 SN od 27.5.13, 1-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-738 Samuel Židek 1309846 Belá 3 SN od 27.5.13, 1-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-739 Michal Bukóci 1328925 Revúca 2 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-740 Denis Baláž 1300767 Kalinovo 3 SN od 27.5.13, 1-2a, uhradiť 5 € v MZF,

D-741 Matúš Jacko 1196472 Kováčová 2 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-742 Pavel Čipčala 1179947 Málinec 5 SN od 27.5.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-743 Marek Kosa 1173423 Stráňavy 1 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-744 Jozef Dietrich 1079027 Bytčica 1 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-745 Peter Kajánek 1123563 Raková 2 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-746 Martin Sokol 1116491 Medzibrod 1 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-747 Stanislav Cibuľa 1122995 Krupina 1 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-748 Jakub Mesík 1319010 Selce 2 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-749 Róbert Juhász 1202150 Tornaľa 3 SN od 27.5.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-750 Vladimír Melišík 1208054 Stará Bystrica  4 SN od 27.5.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-751 Michal Bariak 1173588 Príbelce 1 SN od 27.5.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-752 Ján Mihálik 1158919 Oravská Jasenica 1 SN od 27.5.13, uhradiť 10 € v MZF,

D-753 Milan Farkaš 1216836 Jesenské 2 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-754 Na základe správy DZ Marek Slávik 1103339 Čebovce 3 SN od 27.5.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-755 Andrej Košinár 1277377 Sučany 6 SN od 27.5.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-756 Jakub Petrovský 1241623 Krupina 2 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-757 Peter Antal 1251509 Revúca 2 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-758 Tomáš Alberty 1299464 Revúca 2 SN od 27.5.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-759 Na základe správy DZ a odstúpenia KR SsFZ Peter Zachar 1128875 Vinica DK hráčovi dňom 30.5.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 4.6.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (surová hra voči súperovi v 3´ stretnutia V. ligy skupina D dospelí Vinica-Dolná Strehová).

D-760 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 27.5.13:

          Jakub Poništ 1188718 Raková, uhradiť 10 € v MZF,

          Ján Gaboň 1198099 Jasenie, uhradiť 10 € v MZF,

          Pavol Lupták 1239511 Jasenie, uhradiť 10 € v MZF,

          Róbert Sláva 1238362 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF,

          Ján Rerich 1165349 Pliešovce, uhradené vopred 10 € - v budúcnosti neuhrádzať !!!!

          Tibor Molnár 1218934 Fiľakovo, uhradiť 10 € v MZF,

          Michal Čepko 1149086 Málinec, uhradiť 10 € v MZF,

          Vladimír Mazúr 1148279 Vrútky, uhradiť 10 € v MZF,

          Róbert Prjevara 1172270 Vrútky, uhradiť 10 € v MZF,

D-761 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

          Ladislav Rácz 1167350 Tachty zmena zvyšku trestu na 1 SP do 31.10.13, uhradiť 10 € v MZF,

          Jozef Černecký 1243421 MFK Banská Bystrica  zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

D-762 DK predvoláva na zasadnutie dňa 6.6.13: 

           o 16:00 hod. zo stretnutia Veľká Lehota-Pliešovce V. liga skupina C dospelí FK Veľká Lehota František Čík HU, R Erich Kaliňák, DZ Peter Turňa.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

 1. KR sa zaoberala listom FK Fiľakovo zo stretnutia dospelých 4.liga sk. Juh Poltár – Fiľakovo, stanovisko bude zverejnené po analýze DVD záznamu zo stretnutia.
 2. K sťažnosti FK Bacúch zo stretnutia dorastu Hodruša-Hámre – Bacúch KR zaujala stanovisko, že na základe zistených skutočností ju nie je možné preukázať. Opätovne upozorňuje FK hlavne mládežníckych stretnutí o potrebu vyhotovovať videozáznamy zo stretnutí. Usporiadajúci klub je povinný umožniť hosťujúcemu vyhotovenie tohto záznamu.
 3. Na základe prerokovania sťažnosti FK D. Strehová z stretnutia 5.ligy sk. C dospelí Vinica – D. Strehová odstupujeme na riešenie DK SsFZ hráča domácich č.5 Zachar.
 4. Berieme na vedomie stanovisko R Bertuhoreuvedenému stretnutiu a pozývame menovaného na zasadnutie KR dňa 13. 6. 2013 na SsFZ v B. Bystrici o 16,00 hod., kde vykoná písomný test z PF a futbalových noriem  spoločne s R Sitár a Melicher - znížené hodnotenia DZ.
 5. Na základe opakovaného nedoručenia DVD záznamu zo stretnutí dospelých odstupujeme na riešenie DK SsFZ FK Tvrdošín /Tvrdošín – Trstená/ a FK Sučany /Sučany – Vavrečka/ s návrhom udeliť FKTvrdošín finančný postih po 100,- eur v zmysle RS SsFZ 2012/13.
 6. K žiadosti FK Pokrok S. Bystrica o opätovné preskúmanie sťažnosti na výkon R v stretnutí dospelých 5.liga sk. A Staškov – S. Bystrica  KR postupovala v rámci štatútu KR SsFZ, povinnosťou klubu je v zmysle čl. XVI. bod 6 RS SsFZ archivovať DVD záznam najmenej 60 dní od MFS. FK Pokrok S. Bystrica obdrží písomnú odpoveď.
 7. KR sa zaoberala sťažnosťami FK zo stretnutí dospelých Vinica – Čebovce /sťažnosť FK Čebovce, DVD záznam obdržala KR v deň zasadnutia – KR zaujme stanovisko po jeho analýze/, Badín – V. Krtíš /sťažnosť FK Badín čiastočne opodstatnená, poplatok nežiadať v zbernej faktúre/, Divinka – Predmier /sťažnosť FK Divinka, žiadame zaslať FK Divinka opakovane DVD záznam/, žiaci Fomat Martin – Dukla B. Bystrica /list nespĺňa náležitosti sťažnosti, doporučenie KR pre FK rovnako ako v bode 2/.
 8. Berieme na vedomie žiadosť R Mihálika o znovuzaradenie na nom. listinu R SsFZ. KR súhlasí a predloží žiadosť na schválenie VV SsFZ.
 9. R Greňo – KR žiadosti vyhovuje.
 10. R Guži – zmena tel. čísla 0918/488 555.
 11. Predlicenčný seminár R ObFZ licencie „A“ úspešne absolvovali: Bátory M., Bátory P., Bednárik, Doval, Ďurkovič, Dvorský, Glajza, Jančo, Kolofík, Krajník, Mészáros, Námešný, Novák, Olšiak, Pásztor, Podhorský, Sabela, Smoleň, Spišiak, Šupina, Tuma, Vrábel, Zemko. DZ: Chvíla, Juhász, Pataki, Repa, Rosiar.
 12.  Žiadame jednotlivé ObFZ, aby najneskôr do 5. 6. 2013 nahlásili R a DZ v ľubovoľnom počte na postup do súťaží SsFZ pre ročník 2013/2014 s požadovanou kvalifikáciou lic. „A“.
 13. Oneskorené ospravedlnenia, resp. oneskorené zaslania zápisov o stretnutí R: Budáč ml., Šupej,     Mikloš, Katreniak, Chovanec, Dobrocký, Martinka, Gašperec, Čambora, Kelemen, Košarník, Melicher, Taraba,  Vrtich, Bušo - poplatok 7,- eur. Mačuda, Katrenčík – 14,- eur, Behančin – 21,- eur. Uhradiť najneskôr do 5. 6. 2013 a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi ! V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú menovaní R delegovaní na MFS až do uhradenia.
 14. Ospravedlnenia R: Urda 23.6.-15.7.2013, Fábry PN od 25.5.2013,  Melich 15.6.2013, Dibdiak 9.6.2013, Havran 8.6. a 15.6.2013, Koós 15.6.2013, Ľupták 15.6.2013, Ploštica 10.6.-21.6.2013, Cimprich 22.6.-23.6.2013, Farský 8.6.-9.6.2013, Dvorštiak 20-6.-30.6.2013, Grenčík – ukončenie PN k 3.6.2013, Súhrada 18.6.-28.6.2013, Vrtich 23.6.2013, Kollár 15.6. a 22.6.2013, Vojtek 22.6.2013, Tilesch 22.6.2013, Mihálka 22.6.2013, Botka 2.6. 2013 zaslané ospravedlnenie – neskoro sa ruší, Vozár 1.6.2013 – neskoro, Tapfer 1.6.2013 – neskoro, 5.6.2013, Bušo 15.6.-19.6.2013, Hanesová 15.6.-16.6.2013,
 15. Uzatváranie zápisov: Upozorňujeme rozhodcov na dodržiavanie termínu uzatvárania zápisov v ISSF. Značný počet zápisov je stále uzatváraný až po 12.hodinách. Zápis Sklabiná – S. Ďarmoty nebol napr. uzatvorený ani po 48.hod.
 16. Neskoro odoslané zápisy:

K.N.Mesto – Čadca     Králik         14.5.2013

Jupie BB – Š. Bane     Vrtich         14.5.2013

            M. Čepčín – Demänová      Koleno 14.5.2013

            V. Lehota – Šálková     Danko        13.5.2013

            Braväcovo – Bzovik     Roštár        14.5.2013

            Revúca – Hnúšťa    Spišák             14.5.2013

            Krásno – Varín       Staškovan        15.5.2013

            Revúca – N. Baňa  Spišák             14.5.2013

            Fomat MT – Dukla BB  Kosturský  14.5.2013

            Žilina – B. Bystrica Behančín          16.5.2013

            Podbrezová – S.N.Ves Gemzický   15.5.2013

            K.N.Mesto – Bytča Halfár               14.5.2013

            K.N.Mesto – Bytča Moják              14.5.2013

 1. Ospravedlnenie DZ : Babka 15.6., Majsniar 2. 6., Halaj 23.6., Jančok 22 – 30. 6.,
 2. Zmena e-mailovej adresy : Pšenica : slavomir1963@gmail.com

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ vzhľadom na nízky záujem o doškoľovacie semináre rozhodla zrušiť termín konania seminára mládeže pre kategóriu dorast  a v rámci projektu vzdelávania trénerov bude organizovať 2 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorast/žiaci a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 20. – 21. júl (kategória dorast a žiaci) a 17. – 18. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 2 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 30. mája 2013, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

2.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

3.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M.Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 28.5.2013, videozáznam (výhradne na DVD nosiči) z MFS:  Divinka – Predmier (KR - opakovane).

2.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

3.    Sekretariát do 31.5.2013 nemal k dispozícii doklad o úhrade faktúr za činnosť rozhodcov družstiev mládeže FK:

 FK Dukla BB (1.377,58 €), FK Bušince (44,49€), Dolný Kubín (88,98€), Halič (88,98€), Hriňová (44,49€), Kremnička (261,58€), FOMAT Martin (1088,08€), Oravská Polhora (133,47€), Rimavská Sobota (130,79€), Sliač (261,58€), Vidiná (44,49€), Zborov nad Bystricou (44,49€). Uvedené faktúry žiadame uhradiť do 5.6.2013 pod následkom riešenia DK.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ a OBFZ v pôsobnosti SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.     Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.     Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

     

Zmena DL:

D. Tižina – Z. Poruba (dosp., 16.k., 5.6., AR2 Košarník za Tapfera)

M. Čepčín – Likavka (dosp., 24.k., 1.6. o 17:00, R Botka za Vozára)

Terchová – Kotešová (dosp., 21.k., 7.6. o 17:30, R  Gregorec za Dibdiaka)

S. Bystrica – Rajec (dosp., 21.k., 7.6. o 17:00, R Rohoň, AR1 Scherer, AR2 Capek – nová)

Lubeník – Sklabiná (dosp. 24.k., 1.6. o 17:00, R Jekkel za Tapfera)

K. N. Mesto – N. Baňa (SD/MD, 25.k., hrá sa už 7.6. o 11:00-13:30, pôvod.del.)

MFK BB – Čadca (SD/MD, hrá sa 2.6.10:00-12:30, R Kúchen, Kratochvíla, Verkin DZ J.Hrčka - nová)

Kremnička – R. Sobota (SD/MD, 24.k., hrá sa 11.6. o 12:30-15:00 v Radvani, R Kučera za Dodoka)

Pohronie ZH/DŽ – Zvolen (SD,MD, 24.k., 2.6., AR1 Šimko za Tapfera, AR2 Frontová za Šimka)

Tvrdošín – L. Hrádok (dor., 16.k., hrá sa 21.6. o 17:00, R Labuda, AR Juríčka)

Detva – Krupina (dor., 16.k., hrá sa 19.6. o 17:00, R Libiak, AR Maga)

S. Ľupča – Selce (dor., 13.k., hrá sa 5.6. o 17:00, R Žubor, AR Šimko)

Terchová – S. Bystrica (dor., 13.k., hrá sa 14.6. o 17:00, R Žeriava, AR Franek)

O. Veselé – Tvrdošín (žiaci, 16.k., 4.6. o 15:00-17:00, R OFZ)

Brusno – Jupie BB (žiaci, 16.k., 6.6. o 15:00-17:00, R ObFZ BB)

Z. Poruba – L. Hrádok (žiaci, 16.k., 4.6. o 15:30-17:30, R LFZ)

Istebné – O. Polhora (žiaci, 24.k., hrá sa 1.6. o 16:30-18:30, R Bušo)

Bánová – Staškov (žiaci, 25.k., 9.6., R ObFZ ZA za Hreusa)

Kováčová – MFK BB (žiaci, 20.k., hrá sa 5.6. o 15:00-17:00 R Maga)

Jesenské – Hriňová (dor. – nehrá sa)

Belá – Vrútky (žiaci – nehrá sa)

Zmena DL č.24 a 25 :

Lučenec – Giraltovce ( II.LSDV, 28.k., DZ Jánošík za Kubinca )

Vrútky – O. Jasenica ( DZ  Roštár za Baduru )

Málinec- Divín ( DZ Badura za Roštára )