Spravodajca č. 49/2012-13                                             4. 7. 2013

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2012/2013:

MRS   postup: MŚK Žilina B, zostup: Sitno Banská Štiavnica, MFK Lokomotíva Zvolen

IV. LS – postup: ŠK Javorník Makov, zostup: Družstevník Ďanová

IV. LJ – postup: ŠK Badín, zostup: JUPIE BB-Podlavice, ŠK Partizán Čierny Balog, FK Jesenské

V. L A – postup: FK Predmier, zostup: Slovan Nová Bystrica

V. L B – postup: Belá-Dulice, zostup: Tatran Sučany, Družba Malý Čepčín

V. L C – postup: MFK Detva, zostup: ŠK Selce, PS Hliník nad Hronom, FK 1928 Jasenie,

                           TJ Partizán Veľká Lehota

V. L D – postup: ŠK Vinica, zostup: FK Mesta Tornaľa, Nenince, FC 98 Hajnáčka

2.    Štartovné pre nový súťažný ročník (MRS – 500€, IV. liga – 370€, V. liga – 230€) uhraďte na č. ú. 0050192944/0900, nezabudnite uviesť VS – ako pri platbe za R a DZ. Štartovné nebude z technických dôvodov započítané v mesačnej zbernej faktúre!

3.    Vyhodnotenie súťažného ročníka 2012/2013 a Štatistické údaje ŠTK 2012/2013 sú zverejnené na stránke SsFZ v časti – Komisie – ŠTK – Materiály.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

Komisia mládeže SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky v stretnutiach mládeže a poradie družstiev v jednotlivých ligách po súťažnom ročníku 2012/2013.

1. Kontumujeme  MFS:

16. kolo V. ligy dor. skup. A    Zborov – Strečno, priznávame 3 body a skóre 3  :  0 v prospech

   FK Zborova  podľa SP článok 100 / i. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

 

Súťaž prípraviek.

TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 5. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa poču prihlásených družstiev najneskôr do 31. júla 2013.

 

Disciplinárna komisia (pedseda Miroslav Spišiak)

D-937 Na základe článku 10 bod 10 DP, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie  nasledovne od 1.8.13:

           Róbert Berki vedúci družstva Tachty do 27.8.13,

           Ladislav Mátrahegyi tréner Tachty do 27.8.13,

           Štefan Kulich vedúci družstva Hajnáčka do 25.9.13,

           Ján Budai tréner Hajnáčka do 25.9.13,

           Pavel Sluka vedúci družstva Podzámčok do 25.9.13,

           Martin Babiak tréner Podzámčok do 25.9.13,

           Jozef Plieštik vedúci družstva Braväcovo do 9.10.13,

           Stanislav Divok tréner Braväcovo do 9.10.13,

           František Malik 1247706 Čierne do 14.10.13,

           Tomáš Kubík 1238967 D.Tižina do 13.11.13,

           Michal Mažári vedúci družstva T.Kľačany do 27.11.13,

D-941 Peter Belko 1153192 Brusno 4 SN od 24.6.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-942 Na základe správy DZ Ján Vantúch 1176200 Terchová 4 SN od 27.6.13, 1-3b, uhradiť 10 € V MZF,

D-943 FK Strečno dorast zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-5 za neoprávnený štart hráča na cudzí RP v stretnutí V. ligy skupina A dorast Zborov nad Bystricou-Strečno,

D-944 Jozef Samec tréner FK Strečno dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 1.8.13 do 31.1.14, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-945 Marian Beháň, vedúci družstva FK Strečno dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 1.8.13 do 31.1.14, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-946 Peter Taraba 1247288 Strečno 4 SN od 1..13, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel

1.      Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 2. 8. 2013 na Právnickej

fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15

do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

SsFZ 2013/2014 je povinná. Všetci R si na seminár prinesú preukaz R a rovnako všetkých upozorňujeme na primerané spoločenské oblečenie.

2.      Z dôvodu neuhradenia poplatkov po opakovanom upozornení pozastavujeme delegovanie na MFS od 24. 6. 2013 nasledovným R:  Katreniak, Chovanec, Gašperec, Čambora, Vrtich, Bušo, Staškovan, Kosturský, Králik - poplatok 7,- eur. Mačuda, Katrenčík, Spišák – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk

      Ďalej žiadame uhradiť poplatok 7,- eur za oneskorené zaslanie zápisov o stretnutí nasledovných  

      R: Machyniak, Hucák. Uhradiť do 10 dní od prvého zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade    

      zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú

      menovaní R delegovaní na MFS až do uhradenia.

3.      Nominačné listiny rozhodcov SsFZ 2013/2014: Majstrovstvá regiónu (41):  Budáč P. st., Bútora, Čičmanec,  Fáber, Frontová, Gonda, Halfár, Holas, Horák, Horný, Hrivík, Chudý, Jakubjak, Jekkel, Juríček, Kapusta, Knapec, Koós, Korenčík, Košarník, Krahulec, Krajči J., Králik, Kuba, Kuchársky,  Kuteľ, Libiak, Ligas, Medveď,  Moják, Nemček, Oružinský, Petrinec, Poláček, Poliak R., Rojček, Súhrada, Taraba, Vachan, Urda, Wojčík. IV. liga (62): Adamec, Badura, Baka, Behančin, Belko Ľ., Botka, Budač P. ml., Bušo, Cimprich, Čambora, Čuboň T., Danišek, Dobrocký, Dodok, Dvorštiak, Franek, Gemzický, Golian, Gregorec, Grenčík, Hreus, Hromádka, Hrtús, Hýllová, Chmúrny, Jačmeník, Jaroščiak, Ježík, Kalmár, Koleno, Kosturský, Kratochvíla, Kučera, Kúchen, Labuda, Lepieš, Machyniak, Martin, Mihálik, Mikloš, Nedbal, Paňko, Parobek, Polomský, Remeň, Sikora, Slašťan, Stankovianska, Šašvary, Šimko, Šimovič, Škvarek, Šupej, Šuška, Švec, Tokár, Valentýni,Verkin, Vojtuš, Vrtich, Weiss, Žeriava. V. liga(116): Bariak, Báthory M., Báthory P.,  Bednárik, Belko M., Budinec, Capek, Čuboň J., Dado, Danko, Dibdiak, Dobroň, Doval, Drozd, Dvorský, Ďuriník, Ďurkovič, Fábry, Farský, Forbak, Gajdošík, Gašperec, Glajza, Greňo, Guži, Hanesová, Havran, Hlaváčik, Hlinica, Hraško, Hubočan, Hucák, Chovanec, Ivanič, Jamrich, Jančok, Janovec, Jelok, Jodas, Juríčka, Kaliňák, Kancko, Katrenčík, Katreniak, Kelemen, Kollár, Kolofík, Krajči M., Krajník, Krkošová, Kubačka, Kuriš, Kyzek Jaroslav, Lupták, Mačuda, Madera, Maga,  Majerčík, Markovič, Maršalek, Martinka, Martvoň, Matejčík J., Melich, Melicher, Meszároš, Mihálka, Mitúch, Močiliak, Námešný, Náther, Novák, Olšiak, Pataki, Pásztor, Perexta, Petrák, Pilšáková, Ploštica, Podhorský, Poljak M., Pšenák, Rendla, Riša, Rogoň, Rohoň, Rojík, Roštár, Rybár, Scherer, Sitár, Sivák, Spišák, Spišiak, Staník, Staňo, Staškovan, Szabó, Širanec, Šmidriak, Štrba, Šupina, Tilesch, Truban M., Tůma, Turňa, Tutura, Uhorskai, Vojtek, Vojvoda, Vozár, Vrábeľ, Zaťko, Zemko, Žiak M., Žubor.

4.      Nominačné listiny delegátov SsFZ 2012/2013: Majstrovstvá regiónu (27): Babka, Badura, Braučok, Budáč P., Doboš, Dolník, Halaj, Hrčka D., Hrčka J., Hrmo, Hubka, Kolibáč, Kosec, Koša, Krško, Kučera T., Majsniar, Mastiš, Palacka, Perašín, Piaček, Roštár, Spišiak, Šmíd, Tomčík, Vorel, Zdechovan. IV. liga (21): Bacsa, Baják, Balko, Borcovan, Brťka, Budáč M., Čunderlík, Droppa, Jánošík, Kadík, Kanka, Konečný, Kubinec, Kuska, Lauer, Libiak, Ligač, Meliš, Piatek, Pšenica, Truban. V.  liga (27): Alakša, Bella, Ďurana, Hnilica, Hurík, Chovan, Chvíľa, Jančok, Juhász, Kmoško, Koncz, Králik, Králka, Macek, Mertinyák, Muráň, Ostrihoň, Polonec, Repa, Rosiar, Ševec, Švehlík, Tavač, Turňa, Veky, Vrteľ, Zeleňák. 

5.     Prerokované stretnutia: D. Strehová – Čebovce - z dôvodu nesprávneho postupu R v uvedenom stretnutí KR pozastavuje delegovanie R na 2 stretnutia dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2013/14. Tomášovce – D. Strehová (sťažnosť FK D. Strehová neopodstatnená, poplatok 10,- eur žiadať v zbernej faktúre), Kováčová – Podlavice, Kováčová – Tachty, Kotešová - Predmier (KR na základe vlastných zistení prijala voči R a DZ opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ). 

6.      Rozhodcovia, ktorí postúpili do súťaží SsFZ z jednotlivých ObFZ a nemajú zakúpenú výstroj ATAK, môžu sa informovať ohľadne zakúpenia si tejto výstroje elektronickou poštou u p. Fajčíka: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, alebo telefonicky 0905/637060, príp. priamo u firmy ATAK Prešov.

7.       T. Balázsik a M. Tapfer – ukončenie aktívnej činnosti.

8.     Ospravedlnenia R:    Čambora 10.8.-11.8., 18.8. a 25.8.2013, Švec od 1.8.2013 do prihlásenia,

 

 Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (dorast a žiaci) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 20. – 21. júl 2013 všetkých prihlásených trénerov:Buček,Biba, Lintner, Pavlov, Hucko, Mydliar, Demenčík, Remeselník, Jamrich, Dzuro, Kubala, Jodas, Moravec, Píš, Bindner, Kelemen, Repiský, Holúbek, Černák, Boháč, Tkáč, Danko, Pavúk, Kanda, Berecz, Kasáč, Hýll, Meliš, . Zraz všetkých účastníkov bude v sobotu 20. júla v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec o 10.00 hod. Účastníci seminára absolvujú 16 hod. teoretických prednášok a praktických výstupov ( lektori – Szénay, Kollár, Štefaňák, Foltán, Nemec, Jonis, Nemcová, Danko, Pavúk)

2.     TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 5. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa poču prihlásených družstiev najneskôr do 31. júla 2013.

3.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.     Žiadame sekretárov ObFZ, aby nám v čo najkratšom čase, najneskôr do 26.6.2013 nahlásili postupujúce družstvá do súťaží SsFZ. Zároveň ich žiadame o sprostredkovanie informácie pre tieto družstvá o termíne a spôsobe podania prihlášky do súťaží SsFZ, odoslaní návratky (podkladov do RS 2013/2014), ako aj o termíne konania aktívu. V prípade, že sa u ObFZ udiala zmena niektorého z údajov, ktoré o nich zverejňujeme v RS SsFZ (adresa, tel. , e-mail, www) – tiež požiadame nahlásiť.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Zároveň žiadame všetky FK, ktorých družstvá štartujú v súťažiach SsFZ a OBFZ v pôsobnosti SsFZ o vyplnenie a zaslanie tlačiva Registračný formulár štadiónu, platí to aj pre FK ktorých štadióny už sú v databáze. V prípade, že FK používa viacej hracích plôch, vyplní tlačivo za každú plochu zvlášť. Formulár je potrebné vyplniť, následne vytlačiť a podpísaný zaslať na sekretariát SsFZ. Akákoľvek iná forma (kópia, sken a pod.) je neprípustná. Termín: do 30.04.2013. Poznámka -v pretlači uvádzajte adresu štadiónu, nie adresu manažéra.

3.     Upozorňujeme všetkých rozhodcov, že akékoľvek problémy s vytvorením elektronického zápisu o stretnutí sú povinní uviesť do papierového zápisu.

4.     Vzhľadom k veľkému počtu zmien termínov odohratia stretnutí v ktorých sa vyhotovuje elektronický zápis, žiadame všetkých rozhodcov, aby si v ISSF priebežne kontrolovali svoje naplánované stretnutia. Delegačný list je do ISSF nahratý v priebehu 2-3 dní od jeho uverejnenia, zmeny DL v deň ich uverejnenia na stránke SsFZ. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v el. zápisoch kontaktujte P. Turňu – správcu súťaží ISSF za SsFZ (m: 0911 813 940, e-mail: pavolturna@gmail.com ) prípadne vedúceho obsadzovacieho úseku L. Perašína.

5.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.