Spravodajca č. 2/2013-14                                               19. 7. 2013

 

V piatok 5. 7. 2013 sa v B. Bystrici konala konferencia nášho zväzu. Okrem iného schválila termín konania volebnej Konferencie SsFZ na piatok 13. 12. 2013. Toto významné rokovanie zhodnotí končiace sa volebné obdobie, zvolí nové orgány SsFZ a vytýči úlohy na roky 2014-2017. Spomínanému zasadnutiu budú predchádzať výročné snemovania ObFZ na teritóriu stredného Slovenska.

Podrobnejšie informácie z konferencie, nájdete v krátkom čase v časti Konferencia SsFZ.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.   Sekretariát SsFZ do dnešného dňa nemá k dispozícii doklad o úhrade štartovného pre

             nový súťažný ročník od FK :  Lučenec, Badín, Bytčica, K. Lieskovec, Zvolen,

              Revúca, Divínka, BánováJupie B. Bystrica.

2.           ŠTK schvaľuje zmenu hracieho dňa v jesennej časti ročníka 2013/ 2014 :

FK Bytča – nedeľa o 10.30 hod. / okrem 11.9.2013 /

FK LAFC Lučenec- sobota UHČ.

3.   Nariaďujeme odohrať MFS IV. Ligy Sever 7. kola  OŠK Baník Stráňavy - Tatran

      Bytčica dňa 14.9.2013 o 11.30 hod.

            Nariaďujeme odohrať MFS V. ligy sk. C 1.kola MFK Strojár Krupina – TJ Sokol

            Medzibrod 3.8.2013 o 16.30 hod.

3.           Potvrdzovanie súpisiek a zoznamov pre nový súťažný ročník sa uskutoční na SsFZ

v dňoch 25.7.2013 a 1.8.2013 od 15.00 do 17.00 hod.

4.           Časový harmonogram ohliadky športových areálov :

22.7.2013 /pondelok/

9.00 – 10.00 hod.     TJ Sokol Zubrohlava

11.30 – 12.30 hod.   TJ Stráža

14.00 – 15.00 hod.    ŠK Čierne

16.30 -  17.30 hod.    ŠK Dynamo Diviaky

19.00 hod .                TJ ŠK Sokol Jakub

24.7.2013 /streda/

9.00 – 10.00 hod.   TJ Družstevník Mýtna

11.00 – 12.00 hod. FK Buzitka

14.00 – 15.00 hod. OŠK Olováry

16.30 – 17.30 hod. TJ Ipeľ Balog nad Ipľom

29.7.2013 / pondelok /

      9.00 – 10.00 hod.   MFK Spartak Hriňová

      11.30 – 12.30 hod. TJ Sokol Repište.

5. Výnimky hracích dní a hracích časov pre súťažný ročník 2013/2014

    Majstrovstvá regiónu STRED

    K. N. Mesto, Pohronie, Čadca, Teplička n/Váhom, Rakytovce, Lučenec – všetci sobota UHČ,

    Bytča – nedeľa 10,30 hod.

    IV. liga skupina SEVER

    Vrútky – sobota UHČ.

    IV. liga skupina JUH

   Zvolen – sobota UHČ, Podbrezová – nedeľa 10,30 hod. ihrisko Brezno.

    V. liga skupina A

   bez výnimiek.

    V. liga skupina B

    Bešeňová a Demänová – obaja nedeľa 10,30 hod.,

   Martin B – ihrisko T. Kľačany.

    V. liga skupina C

   Pliešovce a Medzibrod – obaja sobota UHČ,

   Šalková – sobota 19,00 hod.

    V. liga skupina D

   Lubeník – sobota UHČ.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Oznamuje:

a) že potvrdzovanie súpisiek pre jesennú časť 2013 – 2014 a zoznamov pre celý súťažný ročník 2013 -2014 sa uskutoční v dňoch 25.7. a 1.8.2013 (štvrtok ) vždy od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ.

b)  účastníkom II. ligy U – 19 a U – 17, III. ligy dorastu skup. SEVER, JUH, IV. ligy dor. skup. A,B,C,D,  že súťažný ročník2013 – 2014 sa začne 1. kolom  4.8.2013.

c)  účastníkom II. ligy žiakov U – 15 a U – 13 skup. SEVER, JUH, III. ligy žiakov U – 15 a U – 13 skup. A,B,C, že súťažný ročník 2013 – 2014 sa začne 2. kolom 10.8.2013.

d)   účastníkom III. ligy  žiakov U – 15 a U – 13 skup. D, že súťažný ročník 2013 – 2014 sa bude hrať

       4- kolovo so 6 účastníkmi a začiatkom24.8.2013 1. kolom.

e)   účastníkom IV. dor. skup. C, že FK Sitno Banská Štiavnica odhlasuje svoje družstvo dorastu zo súťaže, FK ktoré boli vyžrebované odohrať MFS s Banskou Štiavnicou budú mať voľno.

 

2: Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a)  1. kolo II. ligy U – 19 a U – 17  Námestovo – Vrútky 14.8.2013 / streda / o 14,00 – 16,30 hod.

b)  1. kolo IV. kolo dor. skup. B  Zuburec – Vavrečka  29.8.2013 /štvrtok / o 16,00 hod.

c)  1. kolo III. kolo dor. skup. JUH  Krupina – Žarnovica  3.8.2013 predzápas dospelých.

d)  2. kolo II. ligy U – 15 a U – 13 skup. JUH  Nová Baňa -  Krupina  13.8.2013 / utorok / o 10,30 – 12,30 hod

 

3.    Nariaďuje odohrať

a)  3. kolo III. ligy dor. skup. skup. SEVER  Sučany – Černová   17.8.2013  ÚHČ

      4. kolo III. ligy dor. skup. skup. SEVER  Sučany – Teplička    24.8.2013  ÚHČ

      8. kolo III. ligy dor. skup. SEVER  Sučany – Turzovka  21.9. 2013  ÚHČ

b)   7. kolo III. ligy dor. skup. SEVER  Stráňavy – Krásno  14.9.2013 o 9,00 hod.

c)   1. kolo IV. ligy dor. skup. JUH  Halič – Revúca  4.8.2013 v ÚHČ.

4.    Výnimky hracích dní a hracích časov pre súťažný ročník 2013/2014:

       II. liga dorastu U-19 a U-17

      Bytča, Lučenec, K. N. Mesto, Rakytovce, Čadca, Martin, Bánová – všetci sobota 10,00-12,30

      Jupie BB – sobota 10,00 – 12,30 ihrisko Badín,

      N. Baňa – nedeľa 10,30 – 13,00 hod.,

      Vrútky – nedeľa 11,00 – 13,30 hod.

      III. liga dorastu sk. SEVER

      Sučany, Istebné, Z. Poruba, Černová – všetci sobota UHČ dospelých,

      Turzovka a Tvrdošín – obaja sobota UHČ,

       L. Hrádok a Stráňavy – obaja sobota 14,00 hod.,

       Krásno n/Kysucou – nedeľa UHČ.

       III. liga dorastu sk. JUH

      Detva – sobota UHČ dospelých,

      Bacúch – sobota UHČ dospelých ihrisko Beňuš,

      Sliač a Jelšava – obaja sobota 14,00 hod.,

      V. Krtíš – sobota UHČ,

     Jupie BB B – nedeľa UHČ.

      IV. liga dorastu sk. A

     Zborov, Rajec, Čierne – všetci sobota UHČ dospelých,

     Radoľa – sobota 14,30 hod.

      IV. liga dorastu sk. B

     Ludrová, Or. Veselé, Lisková, Likavka a Dlhá – všetci sobota UHČ dospelých,

     D. Kubín – sobota UHČ,

     Or. Polhora – sobota 14,00 hod.,

     Zuberec – sobota 15,00 hod.

     IV. liga dorastu sk. C

     Braväcovo – sobota UHČ dospelých,

     Kováčová a Očová – obaja sobota 14,00 hod.,

     Medzibrod – sobota 10,30 hod.,

     J. lehota – nedeľa 11,00 hod.

      IV. liga dorastu sk. D

     Halič, Nenince, Bušince – všetci sobota UHČ,

     Tornaľa, Kokava, Tisovec – všetci sobota 14,00 hod.

     ŽIACI

     II. liga U-15 a U-13 sk. SEVER

     K. N. Mesto – ihrisko Povina,

     Bytča, Bobrov – nedeľa 13,00 – 15,00 hod.,

     Or. Veselé – nedeľa predzápas dospelých.

     II. liga U-15 a U-13 sk. JUH

     N. Baňa – sobota 10,30 – 12,30 hod.,

     Žarnovica – sobota 11,00 – 13,00 hod.,

     Lučenec – nedeľa 10,00 – 12,00 hod.,

     Horehron – nedeľa 11,00 – 13,00 hod. ihrisko Polomka,

     Tornaľa – nedeľa predzápas dospelých.

     III. liga U-15 a U-13 sk. A

     Čadca B, K. N. Mesto a Bánová – všetci nedeľa 10,00 – 12,00 hod.,

     Turzovka – nedeľa predzápas dospelých.

      III. liga U-15 a U-13 sk. B

      Lisková, Dlhá n/Or., Istebné, Z. Poruba, Breza, Rabča a Or. Podzámok a Klin – všetci nedeľa pred.dosp.            

      Liesek a Blatnica – nedeľa 10,00 – 12,00 hod.,

      Vrútky – sobota predzápas dospelých.

      III. liga U-15 a U-13 sk. C

      bez výnimiek.

      III. liga U-15 a U-13 sk. D

      Jesenské a Jelšava – len U-15.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1 Oprava trestu uvedeného pod D-946 Peter Taraba 1247288 Strečno 4 SN od 1.8.13, 1-9-2b, uhradiť 5 € v MZF.

D-2 DK upozorňuje funkcionárov FK a hráčov uvedených pod D-893 a D-940, že v zmysle Prílohy 1 bod 13 DP napomenutia žltou kartou a uložené disciplinárne opatrenia za napomenutia žltou kartou v súťažiach ročníka 2012/2013 sa na konci tohto ročníka anulovali. Ostatné zostatky disciplinárnych opatrení (napr. za ČK) uložené v ročníku 2012/2013 zostávajú v platnosti pre súťažný ročník 2013/2014.

D-3 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R za máj 2013), Spravodajcu č. 1/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 18.7.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Bušince dorast (88,98 €), Kokava nad Rimavicou dorast (88,98 €), Kremnička dorast (261,58 € a D-762 261,58 €), Lisková dorast (133,47 €), Lučenec (340,68 €), Rimavská Sobota SD (523,16 €), Sliač dorast (261,58 €) a Zuberec dorast (88,98 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. Prípady nezrovnalostí riešte so sekretariátom SsFZ, ktorý predložil DK zoznam FK s príslušnými nedoplatkami. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 18.7.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-4 Na základe kap. XXIV. bod 1 RS 2013/14 (úhrada štartovného), Spravodajcu č. 1/2013-14 a podkladov ŠTK SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 18.7.13 FK dospelých Lučenec, Badín, Rakytovce, Bytčica, Kysucký Lieskovec, Zvolen, Revúca, Divinka, Bánová a Jupie Banská Bystrica. Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod 13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 18.7.13 v zastavenej činnosti súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im ŠTK SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-5 Na návrh HK SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Martin na disciplinárne riešenie prípad neuhradenia nedoplatku zo súťažného ročníka 2011/2012 družstva dospelých FK Ďanová (500 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Martin o okamžité zastavenie činnosti družstva FK Ďanová dospelí do termínu úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK Ďanová obratom zašle na sekretariát SsFZ a ObFZ Martin.

D-6 Na návrh sekretariátu SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Rimavská Sobota na disciplinárne riešenie prípad neuhradenia nedoplatku zo súťažného ročníka 2012/2013 družstva dospelých FK Tachty (653 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Rimavská Sobota o okamžité zastavenie činnosti družstva FK Tachty dospelí do termínu úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK Tachty obratom zašle na sekretariát SsFZ a ObFZ Rimavská Sobota.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.      Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ sa uskutoční v piatok 2. 8. 2013 na Právnickej

fakulte UMB ul. Komenského 20 v Banskej Bystrici. Prezentácia účastníkov prebehne od 14,15

do 15,00 hod. Program bude zverejnený na webovej stránke SsFZ. Predpokladané ukončenie

seminára o 19,00 hod. Účasť všetkých rozhodcov a delegátov zaradených na nominačnú listinu

SsFZ 2013/2014 je povinná. Všetci R si na seminár prinesú preukaz R a rovnako všetkých upozorňujeme na primerané spoločenské oblečenie.

2.      Z dôvodu neuhradenia poplatkov po opakovanom upozornení pozastavujeme delegovanie na MFS od 24. 6. 2013 nasledovným R:  Katreniak, Chovanec, GašperecČambora, VrtichBušo, Staškovan, Kosturský, Králik - poplatok 7,- eur. MačudaKatrenčík, Spišák – 14,- eur. Uhradiť obratom a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk

      Ďalej žiadame uhradiť poplatok 7,- eur za oneskorené zaslanie zápisov o stretnutí nasledovných  

      R: Machyniak, Hucák. Uhradiť do 10 dní od prvého zverejnenia a fotokópiu dokladu o úhrade    

      zaslať elektronickou poštou p. Fajčíkovi. V prípade nesplnenia si uvedenej povinnosti nebudú

      menovaní R delegovaní na MFS až do uhradenia.

3.      Rozhodcovia, ktorí postúpili do súťaží SsFZ z jednotlivých ObFZ a nemajú zakúpenú výstroj ATAK, môžu sa informovať ohľadne zakúpenia si tejto výstroje elektronickou poštou u p. Fajčíka: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk, alebo telefonicky 0905/637060, príp. priamo u firmy ATAK Prešov.

4.     Upozornenie pre nových R: Martin Bátory - nie je zaregistrovaný v v ISSF, Dominik Bednárik - nie je zaregistrovaný v ISSF, Jakub Glajza - nie je zaregistrovaný v ISSF, Oliver Doval - nemá účet, Juraj Dvorský - nemá účet, Pavol Ďurkovič - nemá účet, Tomáš Kolofík - nemá účet, Boris Krajník - nemá účet, Kristián Meszároš - nemá účet, Július Námešný - nemá účet, Pavel Olšiak - nemá účet, Ladislav Pásztor - nemá účet, Štefan Podhorský - nemá účet, Michal Spišiak - nemá účet, Roman Šupina - nemá účet, Miroslav Vrábel - nemá účet, Peter Zemko - nemá účet. Uvedení R sú povinní čo najskôr uvedené nedostatky odstrániť.

5.       T. Balázsik a M. Tapfer – ukončenie aktívnej činnosti.

6.     Ospravedlnenia R:    Baka – soboty,  Šuška do 6.9.2013, Capek 3.8.-21.8.2013, Jodas PN do 16.8.2013, Námešný 9.8.-18.8.2013, Farský 2.8.2013 LS, Ježík 2.8. – 9.8.2013, Fáber - soboty do 12:00, Kapusta 3.8.-14.8.2013, Juríčka 18.8.,24.8.-28.8.2013, Machyniak 2,10-11,24-25.8.a 7.-8.9.2013, Šupej 10.8.2013, Hucák 3.8.,14.-15.9. a 5.10.2013, Kosturský 16.-18.8.2013,  Valentýni 11.8.,17.8. a 25.8.2013, Hlinica 1.8.-18.8.2013, Horák 3.8.-11.8.2013, Krajči M. 10.8.-11.8.2013 a prac.dni, Slašťanprac.dni, Krahulec – ukončenie PN, Čuboň J. 4.8.-17.8.2013, Katrenčík 10.8.-11.8., 24.8.-25.8., 7.9.-8.9., 21.9.-22.9., 12.10.-13.10. a 26.10.-27.10.2013 a prac.dni, Mikloš 2.8. LS, Hraškoprac.dni a 24.8.-25.8.203, Kelemen 2.8. LS a soboty, Belko – celý súť. ročník, Wojčík 10.8.-11.8.2013, Rogoň 2.8.LS -3.8.2013, Lepiešprac.dni a 10.8. a 17.8.2013, Adamec 3.8.2013, Botka 3.8., 10.8.-11.8. k disp. od 13:30 a 17.8.2013,

7.     Ospravedlnenie DZ : Kosec 10., 31. 8., 21.9., 12.10., 2., 23. 11., Šmíd 3. – 15. 8., Chovan 3. – 8. 8., Bacsa 26.7. – 8.8.,  Borcovan 3. – 4.8., Švehlík 3. – 4.8., 11.8., 24.8., 31.8., 1.9., Zeleňák dňom 5.7. ukončenie činnosti DZ v rámci SsFZ BB,

8.     Prerušenie činnosti DZ v jesennej časti súťažného ročníka 2013/2014 :Droppa, Kuska, Meliš, Piatek, Veky

 

 Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (dorast a žiaci) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 20. – 21. júl 2013 všetkých prihlásených trénerov:Buček,Biba, Lintner, Pavlov, Hucko, Mydliar, Demenčík, Remeselník, Jamrich, Dzuro, Kubala, Jodas, Moravec, Píš, Bindner, Kelemen, Repiský, Holúbek, Černák, Boháč, Tkáč, Danko, Pavúk, Kanda, Berecz, Kasáč, Hýll, Meliš, . Zraz všetkých účastníkov bude v sobotu 20. júla v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec o 10.00 hod. Účastníci seminára absolvujú 16 hod. teoretických prednášok a praktických výstupov ( lektori – Szénay, Kollár, Štefaňák, Foltán, Nemec, Jonis, Nemcová, Danko, Pavúk)

2.     TMK  spolu s KM SsFZ vyzýva všetky kluby SsFZ ( s licenciou ÚTM, Grassroots ako aj bez licencie), ktoré majú záujem prihlásiť družstvo/-á v kategórich prípravky ( staršia prípravka  - U 10 / U 11  a mladšia prípravka – U 8 / U 9 ) do súťaže prípraviek pre súťažný ročník 2013 / 2014, aby zaslali oficiálnu prihlášku na SsFZ do 5. júla 2013. Spôsob organizácie súťaží upresníme podľa poču prihlásených družstiev najneskôr do 31. júla 2013.

3.     TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 31.03. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v priebehu roka 2013.

4.     Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

 Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.