Spravodajca č. 5/2013-14                                               9. 8. 2013

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Lubeník hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 1.kola V. ligy D Radzovce – Lubeník a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Radzovce 3 body a skóre 4:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         09.08.2013 o 17,00 hod. – 2.kolo IV. liga J Žarnovica – B. Štiavnica

·         11.08.2013 o 14,30 hod. – 2.kolo IV. liga S Bytčica – Tvrdošín

·         24.08.2013 o 17,00 hod. – 4.kolo V. liga D Tornaľa – Lubeník

·         25.08.2013 o 10,30 hod. – 4.kolo IV. liga J Vinica – Zvolen

·         29.08.2013 o 16,00 hod. – 1.kolo IV. liga S Tvrdošín – Rosina

·         29.08.2013 o 16,00 hod. – 2.kolo IV. ligy S Vrútky – Belá Dulice

·         01.09.2013 o 15,30 hod. – 5.kolo MRS KNM – N. Baňa

·         07.09.2013 o 16,00 hod. – 6.kolo V. liga A Raková – Divinka

·         11.09.2013 o 16,00 hod. – 5.kolo V. liga B Bešeňová – Lisková 

·         14.09.2013 o 11,30 hod. – 7.kolo IV. liga S Stráňavy – Bytčica

·         18.09.2013 o 16,30 hod. – 4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

3.    Berieme na vedomie menný zoznam hráčov týkajúcich sa vírusového ochorenia od FK Poltár. Žiadame predložiť vzájomnú dohodu odohratia MFS B. Štiavnica – Poltár.

4.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

5.    Prerokované námietky kapitánov: Repište – Jupie BB (H – neopodstatnená), Krupina – Medzibrod (H – neopodstatnená, odstupujeme KR)

6.    Oneskorené začiatky stretnutí: Badín – KNM, Krásno – N. Baňa, K. Lieskovec – Belá, O. Veselé – T. Štiavnička, Radoľa – Divinka, Bánová – Belá, Demänová – Vavrečka, Šalková – Dudince, Jesenské – Príbelce.

7.    Opätovne vyzývame FK Priechod k zabezpečeniu požadovaných podmienok k vytvoreniu elektronického zápisu o stretnutí na MFS.

8.    Do dnešného dňa neevidujeme na SsFZ súpisku resp. zoznam hráčov na nový súťažný ročník od FK: Krásno, Detva, Fiľakovo, Rajec, Divinka, Lisková, Likavka, Priechod, Sl. Ľupča a Tornaľa.

9.    Touto cestou sa ŠTK ospravedlňuje za technický nedostatok vo vylosovaní 6. a 19.kola IV. ligy Sever v RS 2013/2014 zapríčinený tlačou dodávateľským subjektom. Správne vylosovanie :

 

6.kolo 8.9.2013 o 15,30 hod.         19.kolo 27.4.2014 o 16,00 hod.

Vrútky – Predmier                         Predmier – Vrútky

Rosina – Stráňavy                   Stráňavy – Rosina

Bytčica – Belá                               Belá – Bytčica

T. Štiavnička – K. Lieskovec          K. Lieskovec – T. Štiavnička

Trstená – O. Jasenica                    O. Jasenica – Trstená

O. Veselé – L. Hrádok             L. Hrádok – O. Veselé

L. Lúčka – Tvrdošín                       Tvrdošín – L. Lúčka

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.Oznamuje:

a) Účastníkom III.ligy dor.sk.Sever, že FK Turzovka odohrá doma hrané MFS v Sobotu o 14,30 hod.

b) Povoľuje štart hráčky Petre Feriancovej narodenej 3.10.1998 reg.č.1271923 kategórie U15 st.žiaci za Tatran Pliešovce

c) Povoľuje štart hráčky Sári Blaškovej narodenej 23.4.1998 reg.č.1281453 kategórie U15 st.žiaci za Tatran Pliešovce.

d) MFS 2.kola II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Žilina C – Belá (pôvodný termín 10.8.2013) sa odkladá. Žiadame kluby, aby predložili vzájomnú dohodu nového termínu.

e) Upozorňujeme FK, že telefonické žiadosti o preloženie MFS NEBUDÚ akceptované. Musia predložiť požiadavku PÍSOMNE.

f) Žiadosť FK Sitno Banská Štiavnica ohľadom preradenia družtva žiakov do III.ligy U15 a U13 bola komisiou ZAMIETNUTÁ

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a) 2.kolo III.ligy dor.sk Sever – Rosina – Lipt.Hrádok, 12.9.2013 (štvrtok) o 16,00 hod. FK L.Hrádok uhradí 5€ v MZF,

b) 4.kolo III.ligy dor.sk. Sever – Z.Poruba – Lipt.Hrádok, 25.8.2013 o 10,30 hod.,

c) 2.kolo III.ligy dor.sk.Sever – Krásno – Tvrdošín, 28.8.2013 (streda) o 16,00 hod. FK Tvrdošín uhradí 5€ v MZF,

d) 5.kolo IV.ligy dor.sk.A – Kys.Lieskovec – Belá, 4.9.2013 (streda) o 17,00 hod.,

e) 6.kolo IV.ligy dor.sk.A – Raková – Oščadnica, 7.9.2013 o 13,30 hod.,

f) 3.kolo IV.ligy dor.sk.B – Chlebnice – Lisková, 18.8.2013 o 16,00 hod. (zmena ÚHČ),

g) 2.kolo IV.ligy dor.sk.C – Kriváň – Pliešovce, 11.8.2013 o 15,00 hod.(zmena ÚHČ),

h) 2.kolo IV.ligy dor.sk.D, Látky – Kokava n.Rimavicou, 11.8.2013 o 15,00 hod. (zmena ÚHČ),

i) 2.kolo U15 a U13 sk.Sever – Čadca – Rajec, 18.9.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod. FK Rajec uhradí 5€ v MZF

j) 2.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever, Or.Jasenica – D.Kubín, 4.9.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod. FK Or.Jasenica uhradí 5€ v MZF,

k) 2.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Tvrdošín – Oravské Veselé, 11.9.2013 (streda) o 15,30 a 17,30 hod. FK Oravské Veselé uhradí 5€ v MZF.

l) 3.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Sever – Or.Veselé – Or.Jasenica, 25.9.2013 (streda) o 15,30 a 17,30 hod.,

m) 2.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Juh – Fiľakovo – Brusno, 11.9.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod. FK Brusno uhradí 5€ v MZF,

n) 4.kolo II.ligy U15 a U13 sk.Juh – Tornaľa – Brusno, 24.8.2013, o 10,00 a 12,00 hod.,

o) 2.kolo III.ligy U15 a U13 sk.A – Bánová – S.Bystrica, 10.9.2013 o 14,00 a 16,00 hod. FK Bánová uhradí 5€ v MZF,

p) 6.kolo III.ligy U15 a U13 sk.B – Rabča – Or.Podzámok, 7.9.2013 o 11,00 a 13,00 hod. (kolidovanie dorastu),

q) 8.kolo III.ligy U15 a U13 sk.B – Rabča – Klin, 21.9.2013 o 11,00 a 13,00 hod.(kolidovanie dorastu),

r) 2.kolo III.ligy U15 a U13 sk.C – Č.Balog – Hriňová, 4.9.2013 (streda) o 14,30 a 16,30 hod. FK Č.Balog uhradi 5€ v MZF,

s) 2.kolo III.ligy U15 a U13 sk.C – Sásová – Sliač, 11.9.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod. FK Sásová uhradi 5€ v MZF,

t) 3.kolo III.ligy U15 a U13 sk.C – S.Ľupča – Sásová, 18.9.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod. FK Sásová uhradí 5 v MZF,

u) 2. kolo II. ligy U-19 a U-17 FK Pohronie – Čadca, 22.8.2013 o 14,00 a 16,30. FK Čadca uhradí 5 € v MZF,

v) 2. kolo III. ligy dorastu sk. JUH Fiľakovo – Kremnička, nehrá sa, termín po dohode FK predložiť na najbližšie zasadnutie KM. FK Kremnička uhradí 5 € v MZF.

Nariaďuje odohrať  MFS:

a) MFS 2.kola II.ligy U19 a U17 Rimavská Sobota – Lučenec odohrá stretnutie 11.8.2013 na ihrisku v Jesenskom a pri zhoršených poveternostných podmienkach na umelej tráve v Rimavskej Sobote.

4. Kontumuje MFS:

a)1.kolo III.ligy dor.sk.Sever – Teplička n.Váhom – Krásno priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Teplička n.Váhom podľa SP čl.100/i. Prípad odstupujeme na DK a KR.

b)1.kolo III.ligy dor.sk.Juh – Bacúch – Fiľakovo priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Bacúch podľa SP čl.100/b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-3 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R za máj 2013), Spravodajcu č. 1/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 18.7.13 za neuhradenie faktúr družstvu FK Kremnička dorast (261,58 € + 412,37 € za mesiac jún 2013). Zastavená činnosť družstva FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. .

D-6 Na návrh sekretariátu SsFZ, DK podľa čl. 6 bod 2 DP odstupuje DK ObFZ Rimavská Sobota na disciplinárne riešenie prípad neuhradenia nedoplatku zo súťažného ročníka 2012/2013 družstva dospelých FK Tachty (653 €). Na základe DP 2-9 bod 1 žiadame DK ObFZ Rimavská Sobota o okamžité zastavenie činnosti družstva FK Tachty dospelí do termínu úhrady nedoplatku. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatku FK Tachty obratom zašle na sekretariát SsFZ a ObFZ Rimavská Sobota.

D-8 Peter Rebek 1156082 Badín 1 SN od 5.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-9 Martin Hraško 1184031 Zvolen 1 SN od 5.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-10 Michal Hoško 1166287 Liptovský Hrádok 2 SN od 5.8.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-11 Matej Sloviak 1209623 Belá 3 SN od 5.8.13, 1-2b, uhradiť 10 € v MZF,

D-12 Zdeno Šustek 1115689 Dražkovce 1 SN od 5.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-13 Matúš Holécy 1159418 Slovenská Ľupča 4 SN od 5.8.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-14 Tomáš Klinec 1248342 Medzibrod 1 SN od 5.8.13, 1-5a,  uhradiť 10 € v MZF,

D-15 Pavol Pilko tréner FK Medzibrod dospelí 4 SN od 5.8.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-16 Tomáš Parkáni 1165078 Príbeľce DK na základe článku 18 bod 1 DP upúšťa od potrestania menovaného,

D-17 Adrián Balga 1334447 Čebovce 3 SN od 5.8.13, 1-6-1a, uhradiť 10 € v MZF,

D-18 Erik Kurek 1168417 Ľubeník 4 SN od 5.8.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-19 Dárius Šavlík 1183990 Ľubeník 3 SN od 5.8.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-20 Na návrh ŠTK SsFZ FK Ľubeník dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za predčasné ukončenie stretnutia dňa 4.8.13,

D-21 Lukáš Gunda 1304509 Žarnovica 2 SN od 5.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-22 Jakub Sloviak 1198181 Belá 1 SN od 5.8.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-23 Na základe kap. XXIII. bod 6 písm. d) RS 2012/13 (splatnosť faktúr na odmeny R za jún 2013), Spravodajcu č. 1/2013-14 a podkladov sekretariátu SsFZ, DK podľa DP 2-9 nepodmienečne zastavuje činnosť dňom 12.8.13 za neuhradenie faktúr družstvám FK Bacúch dorast (149,47 €), Rimavská Sobota SD (281,58 €) a Sliač dorast (265,38 €). Zastavená činnosť družstiev FK trvá v zmysle čl. 10 bod 13 DP do dňa úhrady nedoplatkov. Fotokópiu dokladu o úhrade nedoplatkov obratom zašlite na sekretariát SsFZ. DK dôrazne upozorňuje funkcionárov FK, že v prípade uhradenia nedoplatkov po uvedenom termíne, bude DK povinná postupovať v zmysle čl. 10 bod  13 DP s uplatnením príslušného trestu (družstvá, ktoré budú od 11.8.13 v zastavenej činnosti  súťažné stretnutia odohrajú, ale po skončení súťaže im KM SsFZ odpočíta za každé takto odohrané stretnutie v zastavenej činnosti 3 body).

D-24 Lukáš Furák 1248784 Kokava nad Rimavicou 1 SN od 5.8.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-25 Adrián Bara 1254676 Poltár 2 SN od 5.8.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-26 Milan Mistrík tréner FK Slovenská Ľupča dorast 4 SN od 5.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-27 Dušan Ružička asistent trénera FK Varín dorast 4 SN od 5.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-28 Tomáš Ševčík 1258625 Krásno nad Kysucou 4 SN od 5.8.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-29 Na návrh KM SsFZ Samuel Kubla 1261528 Krásno nad Kysucou DK hráčovi dňom 8.8.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 13.8.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neoprávnený štart na neplatný RP v stretnutí dňa 4.8.13),

D-30 Na návrh KM SsFZ Stanislav Šadlák vedúci družstva Krásno nad Kysucou dorast DK menovanému dňom 8.8.13 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia. Menovaný v termíne do 13.8.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (neoprávnený štart hráča na neplatný RP v stretnutí dňa 4.8.13),

D-31 Na návrh KM SsFZ Róbert Forbak R v termíne do 13.8.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k neoprávnenému štartu hráča hostí na neplatný RP v stretnutí III. ligy skupina Sever dorast Teplička nad Váhom-Krásno nad Kysucou,

D-32 FK Krásno nad Kysucou dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 4.8.13,

D-33 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

        Tomáš Szabó 1207773 Jesenské zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF,

        Gergely Trizna 1210771 Jesenské zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF,

        Martin Drexler 1217701 Štiavnické Bane, zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF,

        František Tóth 12391123 Fiľakovo, zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30. 11. 13, uhradiť 10 € v MZF,

        Pavol Kováč 1103242 Hrnčiarska Ves zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.11.13, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.    Fyzické previerky rozhodcov MR, R Programu Talent a vybratých R SsFZ sa uskutočnia dňa 13. 9. 2013 na štadióne Na Štiavničkách v Banskej Bystrici. Zároveň sa FP povinne zúčastnia aj R, ktorí neabsolvovali, resp. nesplnili FP v jarnej časti súťažného ročníka. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich Spravodajcoch.

2.    Na základe požiadavky KR SFZ vytipovala KR SsFZ okruh cca 60 R z nominačnej listiny SsFZ, ktorí budú obsadzovaní na stretnutia I. LMD U-17 a U-16. Z dôvodu, že ich odmeňovanie bude riešiť SFZ prostredníctvom svojho ekonomického oddelenia je bezpodmienečne potrebné uzatvorenie zmluvného vzťahu so SFZ. Podklady a pokyny boli vybratým R zaslané e-mailom. V prípade nejasností kontaktujte sekretariát SsFZ. Napriek tomu, že sa všetko deje na poslednú chvíľu (nie z našej viny), žiadame dodržať uvedené termíny, teda doručiť podpísanú dohodu v 2 vyhotoveniach (prípadne iné doklady, viď e-mail) najneskôr do13.8.2013 na SsFZ.

3.    Ospravedlnenia R:  Hreus 24.-25.8. a 14.9.-15.9.2013, Golian 27.8.-31.8.2013, Túma prac.dni,

Kollár 25.8.2013, Bušo 24.8.-25.8.2013, Perexta 24.8.-25.8.2013, Capek 31.8., 14.9. a 28.9.2013, Švec ukončenie PN 19.8.2013, Králik 24.8., 7.9. a 11.9.2013, Parobek 24.8.-25.8.2013, Vrábeľ 31.8.2013, Šimko 18.8. popolud., a 24.8.2013, Širanec 23.8.-25.8.2013, Ďurkovič 31.8. a 14.9.-15.9.2013, Pilšáková 24.8.- 25.8.2013, Gonda 24.8.2013, Oružinský 29,8.,1.9.a 7.9.2013, Krahulec 24.8. a 7.9.2013, Hrtús 7.9.-8.9.2013 a prac.dni, Dibdiak 25.8.2013, Horný 31.8.2013, Rojček 25.9.2013, Rojík 31.8.-13.9.2013, Koleno 7.9.-8.9.2013

4.    Zmeny kontaktov:  Botka mail michal.botka@azet.sk; Hreus jozefhreus67@gmail.com; Maga mob. 0903 nie 0905, Majerčík mob. 0905 nie 0907, Tomáš Kolofík  tomas.kolofik@zoznam.sk; Dobroň mob. 0949 307 792,

5.    Neskoro uzatvorené el. zápisy: Rojček  uzatvorený síce v pondelok, ale až po 24.hod., Chmúrny – zatiaľ neuzatvorený,

6.    Ospravedlnenie DZ : Roštár 7 – 8.9., Alakša 24. 8. – 1.9., Mertinyák 18.8., Kmoško 31. 8., Babka 30. 8. – 16.9.,

7.    Zmena údajov v Rozpise  : Ľubomír Konečný, A.Dubčeka 376/37, 965 01 Žiar nad Hronom., Jozef Juhász,  e-mail : ocsi718@freemail.hu, Jozef Brťka   e-mail : Johanclub@centrum.sk,Hrmo  MT : 0948 504 033, e-mail : ludovithrmo@gmail.com, Ostrihoň  MT :   0911920667, 0904546974.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ pozýva na špecializovaný doškoľovací seminár pre trénerov mládeže SsFZ (kategória prípravky) v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši v dňoch 17. – 18. august 2013 všetkých prihlásených trénerov: Kultán, Šajgalík, Plichta, Hýll, Filipiak, Lešták, Hraško, Gazdík, Chabada, Palider, Šmehýľ, Beňuš, Dubovec, Stančík, Nociar, Bešina, Rosiar, Kelemen. Seminár slúži aj na predĺženie platnosti licencie. V prípade záujmu ďalších trénerov o účasť na uvedenom seminári prihláste sa na peterstefanak@gmail.com

2.    SsFZ v spolupráci so SFZ vyhlasuje nový ročník projektu futbalového turnaja mladších žiakov U 12 (ročník narodenia 2002) a starších žiačok (ročník narodenia 1998) MINI CHAMIONS LIGA SLOVENSKO 2013 - turnaja hraného na umelotrávnatých miniihriskách. Propozície trojstupňového turnaja (základné kolá, krajské kolá, celoslovenský finálový turnaj) na stránke www.ssfz.sk. V prípade záujmu o účasť vyplňte záväznú prihlášku (aktuality na www.ssfz.sk) a zašlite mailom na peterstefanak@gmail.com najneskôr do 15. augusta 2013

3.    TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na príslušné reginálne TMK a TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

4.    Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     V prípade, že klub zistí u svojho hráča nezrovnalosť údajov zaznačených v papierovom RP s údajmi v ISSF, navštívi svojmu bydlisku najbližšiu matriku (ObFZ, SsFZ) a predloží matrikárovi takýto RP. Ostatné zabezpečí príslušná matrika.

3.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Medzinárodné transfery:

Pri vyžiadaní hráča zo zahraničia (do klubu – člena SFZ), je nový klub povinný vyplniť tlačivo „žiadosť o

transfer hráča – zahraničie“, označiť možnosť 9001 a zaslať matrike SFZ do Bratislavy; registračný poplatok vo výške

20,- € sa hradí mesačnou zbernou faktúrou; pri vyžiadaní hráča do zahraničia (do klubu inej asociácie),

sú klub a hráč povinní vyplniť tlačivo „žiadosť o transfer hráča – zahraničie“ a označiť možnosť 9002;

takto vyplnenú žiadosť spolu s plastovou kartou, resp. registračným preukazom zaslať matrike SFZ

maximálne do 5 dní odo dňa zverejnenia vyžiadania v úradnej správe. V zmysle PP pre neprofesionál -

nych futbalistov, je možné vyžiadať hráča v období od 1.7. do 15.9. Matrika SFZ akceptuje len počítačom

vyplnené tlačivá.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach riadených SsFZ, že v zmysle RS SsFZ , kapitola XXIII. Hospodárske náležitosti bod 6/c majú povinnosť uhradiť na účet č. 0305642565/0900, v termíne do 19.8.2013 1. zálohovú platbu na činnosť R a DZ v stretnutiach ich družstiev. Rozpis zálohových platieb nájdete na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ. Bezpodmienečne uvádzajte pri platbe variabilný symbol.

3.    Doplnenie RS SsFZ 2013/2014, Adresár FK, Majstrovstvá regiónu STRED, FO KINEX Bytča od 25.7.2013 prezident FO Marián Krištof, m: 0903 566 688, e-mail: marian.kristof1000@gmail.com. Zároveň oznamujeme zmenu poštovej adresy FK: FO KINEX Bytča, Sidónie Sakalovej, 014 01  Bytča.

4.    V pondelok 29.7.2013 začína sekretariát rozosielať RS SsFZ 2013/2014, vždy jeden výtlačok na adresu FK, ktorého družstvo(á) štartujú v aktuálnom ročníku súťaží SsFZ. Ďalšie výtlačky nového RS si môžete vyzdvihnúť na sekretariáte po predložení úhrady (2 € za jeden kus) poštovou poukážkou, alebo prevodom na č. účtu: 0050192944/0900. Z technických dôvodov RS poštou zašleme len výnimočne. RS SsFZ 2013/2014 nájdete už aj na stránke SsFZ v časti ROZPIS SÚŤAŽÍ.

5.    Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 13.8.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS: Trstená – Vrútky, Terchová – Kotešová.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jarnej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.     Opakovane upozorňujeme, že po ukončení príslušného mesiaca obdržíte prostredníctvom ISSF (nie poštou) mesačnú zbernú faktúru označená v ISSFZ ako VŠEOBECNÁ FAKTÚRA, ktorú je potrebné v termíne splatnosti uhradiť na účet uvedený na faktúre a nezabudnúť uviesť tiež variabilný symbol. Doklad o úhrade nie je potrebné nikde posielať a po pripísaní na uvedený účet by mala byť v ISSF faktúra označená ako uhradená. Úhradu vykonajte:

-       prevodom z účtu na účet (internetbanking),

-       vkladom priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, čo je úplne najrýchlejšie,

-       nedoporučujeme používať platbu poštovým poukazom (šekom) – trvá dlho 3-6 dní.

      Prostredníctvom ISSFZ však dostanete aj faktúru za ISSF karty – čo je len kopia faktúry, ktorú ste uhradili    

      kuriérovi pri dodaní RP. Túto faktúru – neuhrádzajte.

 

Zmena DL:

Z. Poruba – Lučenec (dosp., 3.k., AR1 Horný za Medveďa)

Bytčica – Tvrdošín (dosp., 2.k., hrá sa už o 14:30 hod.)

Málinec – V. Krtíš (dosp., 3.k., AR1 Medveď za Horného, aj predz.)

Podbrezová B – Kováčová (dosp.,3.k., R Dobrocký, AR2 Slašťan – výmena)

R. Sobota – Lučenec (dor., 2.k., hrá sa na ihrisku v Jesenskom)

 L. Mikuláš – Rakytovce (dor., hrá sa  25.9. o 11:00-13:30, R Bútora za Rojčeka, AR1 Tutura za Bútoru)

Pohronie ZH/DŽ – Čadca (dor., 2.k., hrá sa až 22.8. o 14:00-16:30 – pôvod.del.)

Fiľakovo – Kremnička (dor., 2.k., predz. – zrušené)

L. Hrádok – Krásno (dor., 3.k., R Šimovič za Chudého – aj predz.žiaci)

Rosina – L. Hrádok (dor., 2.k., hrá sa až 12.9. o 16:00, R Jaroščiak AR Koleno – nová)

Krásno – Tvrdošín (dor., 2.k., hrá sa až 28.8. o 16:00, R Vachan za Hreusa)

Kriváň – Pliešovce (dor., 2.k., hrá sa až o 15:00 – pôvod.del.)

Látky – Kokava n.R. (dor., 2.k., hrá sa až o 15:00, R Hromádka, AR ObFZ ZV)

Žilina C – Belá (žiaci, 2.k., odložené)

Čadca – Rajec (iaci, 2.k., ďalšia zmena na 18.9. o 14:00-16:00, R Moják)

Fiľakovo – Brusno (žiaci, 2.k., hrá sa až 11.9. o 14:00-16:00, R Pataki)

Bánová – S. Bystrica (žiaci, 2.k., hrá sa až 10.9. o 14:00-16:00, R ObFZ ZA)

Sásová – Sliač (žiaci, 2.k., hrá sa až 11.9. o 15:00-17:00, R Žubor)

S. Ľupča – Sásová (žiaci, 3.k., hrá sa až 18.9.2013, R ObFZ BB)

Dukla BB – Prešov (SFZ, dor., 20.8. 14:00-16:00 Medveď, Turňa, Roštár – nová)

Ružomberok – L. Mikuláš (SFZ, žiaci, 2.k., AR1 Chudý za Šimoviča)

Bziny – Orlové (SFZ, ženy, Sl.pohár, 17.8. o 9:00, R Bušo, AR Labuda)