Spravodajca č. 11/2013-14                                              20. 9. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Na zasadnutie ŠTK dňa 26.9.2013 o 16,00 hod. predvolávame zástupcov FK Krupina : Jozef Hraško (HU, 25.1.1957), Ján Vaškor (asistent trénera, 25.4.1954), Michal Zimány (hráč, 1183657), Stanislav Cibuľa (hráč, 1122995). Prerokovanie MFS Krupina – Pliešovce.

2.    ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         25.09.2013 o 15,00 hod. – 15.kolo MRS N. Baňa – Brusno

·         25.09.2013 o 16,00 hod. –   7.kolo MRS KNM – Čadca

·         28.09.2013 o 15,00 hod. –   9.kolo V. liga A S. Bystrica – Staškov

·         02.10.2013 o 15,30 hod. –   4.kolo V. liga B Lisková – Dúbrava

·         16.10.2013 o 15,00 hod. – 15.kolo MRS Čadca – L. Štiavnica

3.    ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v MFS:

·        28.09.2013 o 17,00 hod. –   9.kolo Šalková – Pliešovce

·        12.10.2013 o 17,00 hod. – 11.kolo Šalková – Krupina

·        26.10.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo Šalková – Jupie BB

4.    Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

5.    Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

6.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

7.    V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

8.    Prerokované námietky kapitánov: Bobrov - Palúdzka (H – 2x neopodstatnené), Krupina – Pliešovce (D – č.1 odstupujeme DK, č.2 KR),( H – odstupujeme DK), Mýtna – Príbelce (H – odstupujeme DK)

9.    Nedostatky s ISSF : Divinka a Mýtna. Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

10.  Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1.Oznamujeme:

a) FK, ktorým bola trvalá zmena hracích dní schválená, upozornia do 5 dní po schválení doporučenou listovou zásielkou na túto skutočnosť všetky príslušné družstvá FK.

b) Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

2. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS:

a)  7.kolo II. ligy U19 a U17 – Bytča – Vrútky, 2.10.2013 (streda) o 13,00 a 15,30 hod.

b) 13.kolo II. ligy U19 a U17 – Pohronie – Zvolen, 27.10.2013 o 12,30 a 15,00 hod. Dôvod: Kolidovanie

      z I.LMŽ

c)   8. kolo II. ligy U19 aU17 – Martin -  Pohronie, 2.10.2013 ( streda ) o 10,00 – 12,30 hod. FK Pohronie

        uhradí

d)  14.kolo  II. ligy U19 a U17 – K,N.Mesto – Vrútky, 25.9.2013 (streda) o 13,30 a 16,00 hod v opačnom

       poradí (vo Vrútkach)

e) 12.kolo III. ligy dor. sk. Sever – Or.Jasenica – Turzovka, 19.10.2013 o 11,30 hod.

f) 7.kolo IV. ligy dor. sk. A – Radoľa – Zborov, 9.10.2013 (streda) o 15,00 hod.

g) 9.kolo IV. ligy dor. sk. A -  Oščadnica – Čierne, 2.10.2013 (streda) o 16,00 hod.

h) 8.kolo IV. ligy dor. sk. B – Vavrečka – D.Kubín, 23.9.2013 (pondelok) o 16,00 hod. FK D. Kubín uhradí

     5 € v MZF

i) 7.kolo IV. ligy dor. sk.C – Medzibrod – Selce, 26.9.2013 (štvrtok) o 16,00 hod.

j) 2.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Sever – Teplička – ZA Mojš – 2.10.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

k) 7.kolo II. ligy U15 a U13 sk. Juh – Krupina – Lučenec, 25.9.2013 (streda) o 14,00 a 16,00 hod.

l) 3.kolo III. ligy U15 a U13 sk. A – Zborov – Staškov, 25.9.2013 (streda) o 15,00 a 17,00 hod.

m) 7.kolo III. ligy U15 a U13 sk. A – Krásno – Čierne , 26.9.2013 (štvrtok) o 15,00 a 17,00 hod.

n) 3.kolo III. ligy U15 sk. C – S.Ľupča – Sásová, 18.9.2013 (streda) o 15,00 hod.

o) 7.kolo III. ligy U15 – S.Ľupča – Hliník, 25.9.2013 (streda) o 14,00 hod.

3. Kontumuje  MFS:

a) 7.kolo III. ligy U15 – Klin – Blatnica, priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Klin podľa SP čl.100/b

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-263 Ivan Ďurčok tréner FK Príbelce dospelí 5 SN od 16.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF, porušenie kapitoly XX. bod 11 RS 2013/14,

D-264 Michal Vozár 1161678 Kysucký Lieskovec 4 SN od 16.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-265 Štefan Ripel vedúci družstva FK Kysucký Lieskovec dospelí 6 SN od 16.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-266 FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení podľa DP 2-1b za neprístojnosti hráča a vedúceho družstva po stretnutí dňa 15.9.13,

D-267 Peter Spodniak 1229411 Fiľakovo 1 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-268 Miroslav Polka 1219548 Staškov 1 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-269 Miloš Roháč 1252828 Dúbrava 1 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-270 Juraj Lukašík 1113231 Kláštor pod Znievom 1 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-271 Na základe článku 1 ods. 5 DP Štefan Marko 1083315 Sásová hráč v termíne do 24.9.13 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (opakované HNS voči rozhodcom, DZ a hráčom súpera v 2. polčase stretnutia dňa 15.9.13),

D-272 Adrian Bial 1260877 Rimavská Sobota 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-273 Marek Pacalaj 1259958 Nová Baňa 1 SP do 31.5.14, 1-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-274 Ján Štadani 1249430 Martin 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-275 Richard Hanák 1249247 Nová Baňa 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-276 Lukáš Kapitáň 1282457 Rakytovce 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-277 Ján Šeliga 1308861 Teplička nad Váhom 4 SN od 16.9.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-278 Róbert Machyňa tréner FK Teplička nad Váhom dorast 4 SN od 16.9.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-279 Erik Oláh 1300559 Fiľakovo 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-280 Peter Hanes 1249870 Hriňová 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-281 Marek Pompa 1253932 Jesenské 4 SN od 16.9.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-282 DK berie na vedomie odvolanie FK Žarnovica zo dňa 16.9.13 ohľadom pokuty uvedenej pod D-259,

D-283 Ján Vaškor asistent trénera FK Krupina dospelí DK menovanému dňom 16.9.13 zastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia,

D-284 Stanislav Cibuľa 1122995 Krupina DK menovanému dňom 19.9.13 zastavuje činnosť do  vyriešenia previnenia,

D-285 Michal Zimáni 1183657 Krupina DK menovanému dňom 19.,9.13 zastavuje činnosť do vyriešenia previnenia,

D-286 Peter Kindernaj 1218958 Krupina 4 SN od 16.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-287 Michal Tóth 1132449 Krupina 1 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-288 FK Zvolen dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti asistenta trénera v stretnutí dňa 11.9.13,

D-289 Lukáš Laurinc 1256395 Braväcovo 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-290 Tomáš Varga 1260762 Vidiná 3 SN od 16.9.13, 1-6-1a, uhradiť 5 € v MZF,

D-291 Peter Cavar 1250609 Hnúšťa 4 SN od 16.9.13, 1-2b, uhradiť 5 € v MZF,

D-292 Juraj Latus 1320204 Látky 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-293 Ján Čupaj 1282008 Dlhá nad Oravou 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-294 Miroslav Farkaš 1300721 Málinec 2 SN od 16.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-295 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 16.9.13:

           Marek Gašpar 1099670 Rakytovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Tóth 1066770 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF,

           Jaroslav Knapec 1198168 Rosina, uhradiť 10 € v MZF,

           Peter Podhradský113486 Bytčica, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Rendko 1227140 Turčianska Štiavnička, uhradiť 10 € v MZF,

           Roman Sochor 1087949 Detva, uhradiť 10 € v MZF,

           Miroslav Samec 1096090 Strečno, uhradiť 10 € v MZF,

           Rudolf Mikula 1180180 Skalité, uhradiť 10 € v MZF,

           Peter Kendy 1243465 Kotešová, uhradiť 10 € v MZF,

           Miloš Vajda 1181025 Dražkovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Čiernik 1219643 Vavrečka, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Jeťko 1127099 Kláštor pod Znievom, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Ondrtejkov 1130860 Slovenské Ďarmoty, uhradiť 10 € v MZF,

D-296 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:

           Andrej Kohár 1249180 Istebné zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

           Stanislav Demanko 1130248 Mýtna zmena zvyšku trestu na 2 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

           Radovan Ďurovič 1250600 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

           Jozef Jakubec 1266630 Bušince zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

           Marek Majerčík 1299024 Rabča zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.4.14, uhradiť 5 € v MZF,

           Milan Poliak 1248332 Málinec zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

D-297 DK predvoláva na zasadnutie dňa 26.9.13: 

           o 16:00 hod. zo stretnutia Sásová-Hriňová V. liga skupina C dospelí Roman Šupina R a Ľubomír Polonec DZ,

           o 16:30 hod. zo stretnutia Jakub-Krupina V. liga skupina C dospelí Erich Kaliňák R a Pavol Ševec DZ,

           o 16:45 hod. zo stretnutia Tvrdošín-Rosina III. liga skupina sever dorast Tibor Paňko R,

           o 17:00 hod. zo stretnutia Krupina-Pliešovce V. liga skupina C dospelí FK Krupina Jozef Hraško hlavný 

usporiadateľ, Ján Vaškor asistent trénera, Martin Selecký 1095674, Stanislav Cibuľa 1122995, Michal Zimáni 1183657 a Ján Košík prezident FK, FK Pliešovce Miroslav Danko asistent trénera,  

D-298 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 24.9.13:

           zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Krupina-Pliešovce (opakovane, s predložením úplného DVD záznamu

v zmysle kapitoly XVI. ods. 3 RS 2013/14, pod následkom disciplinárneho opatrenia pri nesplnení uvedenej     požiadavky).

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.  

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

 1. Žiadame rozhodcov v súťažiach mladších žiakov U13, U12 o dodržiavanie pravidiel a metodických pokynov pre túto vekovú kategóriu (materiál nájdete na stránke SsFZ v časti KOMISIE – KR – Materiály). Dve ihriská na šírku ihriska, súbežne dva zápasy pre každú kategóriu. Skontrolovať počty hráčov na zápase (hrajúci hráči + náhradníci) podľa zápisu. Nezačať majstrovský zápas v prípade nedodržania pravidiel (hlavne 2 ihriská na šírku hlavného ihriska).
 2. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie klubovej príslušnosti R ku klubom, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach SsFZ v aktuálnom súťažnom ročníku v termíne najneskôr do 30.9.2013. Termín žiadame dodržať z dôvodu nadväznosti na rokovanie VV SsFZ (4.10.).
 3. Žiadame R, ktorí nemajú v ISSF vo svojom evidenčnom formulári nahratú fotografiu, aby svoju fotografiu (v elektronickej podobe – vyhotovenú dig. fotoaparátom, resp. mobilom – zásadne neskenovanú od ramien hore) zaslali najneskôr do 31.10.2013 na adresu: sutaze@ssfz.sk. Fotografia je nevyhnutná k hramadnej objednávke plastových preukazov pre R.
 4. Z dôvodu oneskorených ospravedlnení a oneskoreného uzatvorenia zápisu o stretnutí pozastavujeme delegovanie na stretnutia dospelých od 23. 9. 2013 nasledovným R: Gašperec,Staškovan, Machyniak, Hromádka, Mačuda. Menovaní uhradia poplatky :  7,- resp. 14,- eur. obratom na účet SsFZ a fotokópiu dokladu o úhrade zašlú elektronickou poštou p. Fajčíkovi, e-mail: miroslav.fajcik@spp-distribucia.sk. Až do uhradenia poplatkov nebudú obsadzovaní na stretnutia dospelých.
 5. Opravné, resp. náhradné fyzické previerky R SsFZ sa uskutočnia v stredu 2. 10. 2013 od 16,00 hod. na štadióne Na Štiavničkách. Prezentácia R prebehne od 15,30 hod. v priestoroch športovej haly. Zúčastnia sa: Budáč st., Koós, Urda, Králik, Taraba, Rojček, Gonda, Horák, Korenčík, Jakubjak, Vachan, Poliak, Dodok, Slašťan. Účasť pozvaných R je povinná.
 6. Pozývame na zasadnutie KR dňa 26. 9. 2013 o 16,00 hod. na SsFZ v Banskej Bystrici nasledovných R:  Forbak, Staník, Staňo, Katrenčík, Spišák, Zaťko. V prípade neúčasti menovaných na zasadnutí KR podá návrh na najbližší VV SsFZ  na ich vyradenie z nom. listiny R SsFZ. Ďalej pozývame z dôvodu závažných nedostatkov v stretnutí na zasadnutie v uvedený deň o 16,30 hod. R Pásztor.
 7. Odstupujeme FK O. Veselé z dôvodu opakovaného nedoručenia videozáznamu zo stretnutia 4. ligy sk. Sever O. Veselé – Vrútky na DK SsFZ s návrhom uložiť pokutu 150,- eur.
 8. Prerokované sťažnosti FK: Očová – Braväcovo (dorast) – neopodstatnená, Jakub – Krupina (dospelí 5.liga sk. C) – čiastočne opodstatnená, Likavka – Vavrečka (dospelí 5.liga sk. B) – neopodstatnená, Divín – Revúca (dospelí 4.liga sk. Juh) – čiastočne opodstatnená, O. Veselé – Vrútky (4.liga sk. Sever) – v riešení, Predmier – Belá-Dulice (4.liga sk. Sever) – v riešení. KR voči konkrétnym R a DZ prijala náležité opatrenia v súlade so Zásadami pre činnosť R a DZ SsFZ. Opakovane upozorňujeme FK, aby si vyhotovovali z mládežníckych stretnutí videozáznamy, v opačnom prípade nie je možné zaujať zo strany KR k predmetným sťažnostiam stanovisko.
 9. KR na svojom zasadnutí prerokovala nedostatky R v stretnutiach a voči R Paňkovi, Vachanovi a Wojčíkovi prijala opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ.
 10. Ospravedlnenia R:  Farský 28.9., 5.10.-6.10.2013, Kelemen 5.10.-6.10. a 12.10.-13.10.2013, Blichárová 28.9., 19.10. a 26.10.2013, Chudý 12.10. a od 25.10. do konca jesennej časti, Gajdošík 5.10.-6.10.2013, Melich 5.10.2013, Kaliňák soboty do konca jesennej časti, Hrtús 5.10.2013, Dvorštiak 5.10.-6.10.2013, Glajza PN od 17.9. do 25.9.2013, Zemko 6.10.-3.11.2013, Greňo PN od 15.9.2013, Wojčík  21.9.-22.9.2013 ospr. zrušené, Stankovianska 6.10.2013, Baka ukončenie PN 21.9.2013, Ploštica 7.10.-18.10.2013, Túma PN od 19.9.2013, Širanec prac. dni, Kratochvíla od 9.10. do konca jes. časti, Martin 13.10.2013, Martinka PN od 20.9.2013 – predložiť doklad,
 11. Nedostatky z ISSF: Nedbal – zápis uzatvorený po 4 dňoch,
 12. Ospravedlnenie DZ : Čunderlík  6.10., Dolník 21 – 22.9., Borcovan 19.10., Palacka 21.9., Krško 21.9.,
 13. Nová e-mailová adresa  J. Čunderlík :cunderlik55@gmail.com.
 14. Oznámenie pre DZ : Dňa 28.9.2013 sa uskutoční tréning vybratých DZ na stretnutí CL, Banská Bystrica – Myjava.

     Vybratí DZ : Alakša, Bacsa,  M. Budáč, Doboš, Chvíľa, Juhász, Krško, Kučera, Lauer, Mertinyák, Palacka,

     Repa, Rosiar, Zdechovan Vybratí DZ dostanú program a pozvánku e-mailovou poštou. Účasť vybratých DZ je

     povinná, v prípade odôvodnených okolností okamžite oznámiť neúčasť  V. Vaisovi.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 15. októbra 2013 – prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

2.    TMK SsFZ pripravuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a C licencie dňa 17. novembra 2013 v Banskej Bystrici. Vyzývame trénerov, ktorí by mali záujem aktívne vystúpiť na uvedenom seminári s teoretickou prednáškou alebo praktickým výstupom (rozsah 30 min.), aby zaslali tému a tézy svôjho výstupu na mail: peterstefanak@gmail.com do 15. októbra 2013

3.    TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

4.    Spoločnosť Coerver Coaching v spolupráci s FC Horná Nitra organizuje 23.09. 2013 v Prievidzi jednodňové školenie určené trénerom mládeže (2 hodiny teórie a 4 hodiny prax) o základoch trénngovej metódy Coerver Coaching. Info na www.coerver.sk

5.    Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     Upozorňujeme, že v súlade s Prestupovým poriadkom pre neprofesionálnych futbalistov je možné podávať žiadosti o hosťovanie v termíne od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roka. Hosťovanie nie je možné ukončiť (ani predčasne) v termíne od 1.10. do 31.12. a od 1.4. do 30.6. kalendárneho roka.

3.      Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme funkcionárov FK, že zavedením mesačnej zbernej faktúry (MZF) nemusia uhrádzať vopred, alebo po vydaní v Spravodajcovi akýkoľvek poplatok, pokutu, ktorý je za sumou označený (MZF). V prípade, že chýba toto označenie – uhradiť sumu tradičným spôsobom na účty SsFZ všetky bežné platby na 0050192944/0900, platby výhradne za činnosť R a DZ na 0305642565/0900.

2.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 v súťažiach SsFZ, že na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ nájdu dokument: Vyúčtovanie činnosti R a DZ – jar 2013, ako aj doplnené prehľady MFS k fakturácii za jednotlivé mesiace: marec-apríl, máj a jún 2013. Žiadame funkcionárov FK, aby si (ak tak doteraz neurobili) prekontrolovali uvedené prehľady za svoj FK a do 21.8.2013 upozornili sekretariát na prípadné nezrovnalosti. FK, ktorých družstvá dospelých neštartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach SsFZ obdržia v krátkom čase vyúčtovanie zálohových platieb s termínom vzájomného vyrovnania pohľadávok za jarnú časť. FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti a pokračujú v súťažiach riadených SsFZ aj v novom súťažnom ročníku v prípade vzájomnej pohľadávky (vyplývajúcej z vyúčtovania), túto zohľadnia v II. zálohovej platbe (termín do 23.9.2013) zvýšením, resp. znížením zálohovej platby o preplatok-nedoplatok voči SsFZ. V prípade preplatku-nedoplatku do 1,00€ (vzniklo zaokrúhľovaním pri výpočte, resp. evidencii) žiadame nezapočítavať do predpisu II. zálohovej platby.

3.    Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že počnúc augustom 2013 im budú náklady na činnosť R a DZ zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry. Upozorňujeme, že náklady za činnosť R a DZ za mesiac august budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september (vždy s mesačným oneskorením). V mesačnej zbernej faktúre bude uvedená celková suma za činnosť delegovaných osôb za príslušný mesiac. Rozpis podľa jednotlivých stretnutí nájdete, tak ako doteraz (vždy najneskôr do 10. nasledujúceho mesiaca) na stránke SsFZ v časti PLATBY R A DZ. Pri tejto príležitosti však upozorňujeme, že od 10. do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci tak vnikne priestor na prekontrolovanie evidencie jednotlivých stretnutí a konzultáciu s pracovníkmi sekretariátu o prípadných nezrovnalostiach. Po zadaní konečných súm do mesačnej zbernej faktúry už nebude možné tieto opravovať.

      Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ,

      že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 zálohové

      platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

4.    Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 17.9.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS: Badín – Rakytovce, Likavka – Vavrečka a Hriňová – P. Č. Balog (všeky KR).

5.    Zmena v RS SsFZ 2013/2014, časť Adresár FK – Majstrovstvo regiónu STRED dospelí – FK LAFC Lučenec od 10.9.2013 je managerom FK Ivan Janák, m: 0905 255 281.

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jesennej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ, v II. Lige U-19 a U-17, v III. ligách dorastu U-19 SEVER a JUH, ako aj v II. ligách U-15 a U-13 SEVER a JUH. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.    V ISSF sú dva TYPY faktúr:

- FAKTÚRA ZA ISSF KARTY - toto sú faktúry, ktoré sú v obálke čo Vám prinesie kuriér keď si objednáte registračné preukazy, tieto faktúry platíte KURIEROVI dobierkou, keď Vám prinesie preukazy, v ISSF ich máte z dôvodu, aby ste si ich vedeli znovu vytlačiť, keby ste ich stratili. TIETO FAKTURY SA NEZAPOCITAVAJU PRI VYHODNOCOVANI STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandardne po 10 dňoch ako to zaplatíte kuriérovi, nakoľko kuriér nám podáva informáciu o platbách a platby v 10 dňových intervaloch.
 
- VŠEOBECNÁ FAKTÚRA - toto sú faktúry, ktoré voláme MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA, tieto faktúry je NUTNÉ uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTÚRY SA ZAPOČITAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú DENNE a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.
 
Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát VIACERÉ zväzy, keď si pozriete Detail faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je POVINNE ZVAZ a KOMISIA daného zväzu, ktorá Vám tú položku nahrala do ISSF.
 
Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten, kto tú položku do ISSF nahral, čiže Zväz a komisia, ktorá Vám položku na faktúru vytvorila ! 
 
Ak je už položka na faktúre, nedá sa stornovať, ale iba REKLAMOVAT ! Je to štandardná reklamácia a keď Vám bude táto reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položky si priebežne môžete sledovať v ISSF, nakoľko akonáhle Vám na klub nahrá Zväz a jeho komisia nejaký poplatok, vidíte ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť.
 
Čo z uvedeného vlastne vyplýva ?
 
1. FAKTÚRY JE TREBA VYPLATIŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ DO DÁTUMU SPLATNOSTI A ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
2. NEPOSIELAJTE nám potvrdenie o úhrade, pokiaľ Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
3. NEZABÚDAJTE pri platbách VŽDY uvádzať Variabilný symbol platby !
4. Ak chcete reklamovať nejakú položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá Vám tú položku dala, tá je za ňu plne zodpovedná!
5. Ak si budete priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo reklamáciu stihnete podať ešte pred generovaním faktúry a Zväz a jeho komisia to ešte opravia.
6. Ak je už položka na faktúre a Vy ju reklamujete a reklamáciu Vám uznajú, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJUCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá opäť správne údaje. Tieto opravene položky sa však premietnu až v NASLEDUJÚCEJ mesačnej zbernej faktúre.
7. NEPLAŤTE FAKTÚRY POŠTOVÝM POUKAZOM! Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dní. Budete mať problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dňa. Odporúčame platiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni aspoň 24 hodín vopred.
Ešte jeden veľmi dôležitý detail.
Ak vložíte peniaze priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, vo výpise z centrálneho účtu sa objavia až na druhý deň, NIE JE TO IHNEĎ !

 

Zmena DL:

K. N. Mesto – Makov (dosp., 9.k., 28.9., AR2 Gonda za Urdu)

Šálková – Pliešovce (dosp., 9.k., 28.9., hrá sa už o 17:00)

Kotešová – S. Bystrica (dosp., 8.k., 22.9. R Melicher za Martinku, AR1 Kuriš za Melichera)

Bytča – Vrútky (dor., 7.k., hrá sa 2.10. o 13:00-15:30 – pôvod.del.)

Martin – Pohronie (dor., 8.k., hrá sa 2.10. o 10:00-12:30 – AR1 Vozár za Franeka)

K.N.Mesto – Vrútky (dor., 14.k., hrá sa 25.9. o 13:30-16:00 opačne vo Vrútkach – nová del.)

Vrútky – K. N. Mesto (dor., 14.k., 25.9.,  R Kuteľ, AR1 Chmúrny, AR2 Tilesch, DZ Balko)

Radoľa – Zborov (dor., 7.k., hrá sa 9.10. o 15:00 R Novák, AR Chovanec)

S. Bystrica – Podvysoká (dor., 9.k., 29.9., R Vojtuš za Šušku)

Medzibrod – Selce (dor., 7.k., hrá sa 26.9. o 16:00, R Šimko za Lepieša)

Bacúch – Kremnička (dor., 22.9. v Beňuši, ObFZ BB za Túmu)

Vidiná – Látky (dor., 9.k., 29.9., AR  Kelemen za Polomského)

Hnúšťa – Nenince (dor., 9.k.,predz. dosp.  29.9. R Jačmeník AR Budáč ml. – nová)

Málinec – Tisovec (dor., 8.k., 22.9., AR Havran za Kancka)

Dukla BB – Námestovo (žiaci, 21.9., R ObFZ BB za Túmu)

Sásová – H. Nemce (žiaci, 8.k., 21.9., R Žubor za Martinku)

Teplička – ZA Mojš (žiaci, 2.k., hrá sa 2.10. o 14:00-16:00, R Gajdošík)

Krupina – Lučenec (žiaci, 7.k.,  hrá sa 25.9. o 14:00-16:00 R Oružinský)

Zborov – Staškov (žiaci, 3.k., hrá sa 25.9. o 15:00-17:00, R Drozd)

Krásno – Čierne (žiaci, 7.k., hrá sa 26.9. o 15:00-17:00 R Vojtuš za Šušku)

S. Ľupča – Hliník (žiaci U15, 7.k., hrá sa 25.9. o 15:00 R Martinka)

Halič – L. Mikuláš (SFZ, ženy, 28.9., AR Holas za Polomského)

Ružomberok – Selce (SFZ, 22.9., turnaj žiačok v Beňuši, R ObFZ BB za Túmu)

 

Zmena DL :

Lubeník – D .Strehová ( dosp. 9.k., DZ Brťka  za Alakšu )

Mýtna – Buzitka ( dosp., 9.k., DZ Juhász za Brťku  )

Šálková – Pliešovce ( dosp., 9.k., DZ Kmoško za Juhásza )

Č. Balog – Repište ( dosp., 9.k., DZ Alakša za Kmošku )