Spravodajca č. 13/2013-14                                              4. 10. 2013

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    ŠTK schvaľuje náhradné termíny MFS:

·         05.10.2013 o 14,30 hod. – 10.kolo V. liga D Olováry – Čebovce 

·         16.10.2013 o 15,00 hod. – 15.kolo MRS Čadca – L. Štiavnica

2.    ŠTK súhlasí so zmenou UHČ v MFS:

·        12.10.2013 o 17,00 hod. – 11.kolo Šalková – Krupina

·        26.10.2013 o 17,00 hod. – 13.kolo Šalková – Jupie BB

3.    Na základe nezrovnalostí štartu hráča v MFS upravujeme text čl. X/1 RS 2013/2014 nasledovne:

Hráči sa musia pred MFS preukázať R platným RP(U15 a U13 ŽP), pričom sú povinní nosiť so sebou na MFS aj preukaz poistenca. V MFS dospelých a II. ligy U19 a U17 je platným RP plastový aj papierový RP s výnimkou uvedenou v kap. XV. bod 3 RS 2013/2014.

4.    Na základe ústne podanej informácie vedúceho sekretariátu SsFZ na Aktíve SsFZ dňa 5.7. 2013 papierové RP hráčov platia len do 31.12.2013.

5.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi písomný doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí. V prípade straty, alebo odcudzenia RP je nutné požiadať o vydanie nového RP do najbližšieho súťažného stretnutia.

6.    V prípade ak FK nepožiada po matričných a registračných úkonoch o vystavenie plastového RP, považuje sa štart hráča v stretnutí za disciplinárne previnenie.

7.    ŠTK zamieta podnet FK Kotešová so stanoviskom, že hráči FK Divinka Holeša a Podmalík hrali v stretnutí Divinka – Kotešová oprávnene. Postup R a DZ odstupujeme KR SsFZ.

8.    Nedostatky s ISSF : Badín, Sásová, Rajec, Mýtna, . Pripomíname FK že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí – nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Stále platia nariadenia predkladania zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.

9.    Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístupy všetci manažéri klubov.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Hlaváč)

1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS

a) 11.kolo II. ligy U19 a U17  Rakytovce – Lučenec 10.10.12.9.2013 (štvrtok)  13,00 – 15,30 hod.

     FK Rakytovce  uhradia  5 .-€ v MZF.

b) 12.kolo IV. ligy dor. sk. C  Jan. Lehota – Krivaň    19.10.2013 o 14,30 hod. ihr. Jan. Lehota

c) 7.kolo II. ligy U15 a U13 skup. SEVER  ZA Mojš – Dol. Kubín  9.10.2013 (streda) o 14,00 - 16,00 hod.

d) 7.kolo III. ligy  U13 sk.  A   Stará Bystrica – Raková 16.10.2013 /streda / o 15,00 hod.

e) 7.kolo III. ligy  U15 sk.  A   Stará Bystrica – Raková  23.10.2013 / streda / o 15,00 hod.

f)  7.kolo III. ligy  U15 a U13 sk. A  Varín - Staškov 10.10.2013 / štvrtok / o 13,00 – 15,00 hod.

2. Kontumuje MFS:

a)9.kolo IV. ligy dor. sk. C Selce – Slov. Ľupča priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Selce  podľa

    SP čl.100/b.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-341 Peter Korista 1006553 Divinka 5 SN od 23.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-342 FK Divinka dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti hráča po stretnutí dňa 22.9.13,

D-343 Stanislav Cibuľa 1122995 Krupina 9 mesiacov nepodmienečne od 19.9.13 do 18.6.14, 1-6-3a a 1-10, uhradiť 10 € v MZF,

D-344 Michal Zimáni 1183657 Krupina 6 SN od 19.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-345 Martin Selecký 1095674 Krupina 8 SN od 3.10.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-346 Marián Valica zástupca hlavného usporiadateľa FK Krupina dospelí 3 mesiace nepodmienečne od 3.10.13 do 2.1.14, 1-6-2a, uhradiť 10 € v MZF,

D-347 Na základe prerokovania previnení na ŠTK a DK SsFZ FK Krupina dospelí zastavenie činnosti na 2 súťažné stretnutia nepodmienečne, uzatvorenie ihriska na 1 súťažné stretnutie nepodmienečne od 26.9.13, pokuta 400 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1d, 2-1b a 2-6 za inzultácie AR1 asistentom trénera, inzultáciu AR1 hráčom, obliatie AR1 hráčom, napadnutie asistenta trénera súpera hráčom, napadnutie hráča súpera zástupcom hlavného usporiadateľa, ďalšie neprístojnosti hráčov a divákov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí dňa 15.9.13. Prípad odstupujeme na konečné doriešenie ŠTK SsFZ.

D-348 Marián Petráš 1093874 Nová Baňa 3 SN od 26.9.13, 1-6-1b, uhradiť 10 € v MZF,

D-349 Jaroslav Tješ 1300283 Rabča 1 SN od 23.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-350 Matúš Levický 1155443 Tisovec 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-351 FK Medzibrod dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť hráča v stretnutí dňa 28.9.13,

D-352 FK Jakub dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosť hráča v stretnutí dňa 28.9.13,

D-353 Michal Tonhajzer 1146368  Medzibrod 6 SN od 30.9.13, 1-6-2a, uhradiť 10 € v MZF,

D-354 Na základe článku 1 bod 5 DP Rudolf Rubint 1062022 Jakub 6 SN po uplynutí trestu uvedeného pod D-109,      1-2b, uhradiť 10 €,

D-355 Nemanja Bukvič 1199510 Bytča 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-356 Ján Segeč 1164964 Lučenec 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-357 Jozef Nikel 1261991 Bacúch 2 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-358 Lukáš Stieranka 1295442 Hnúšťa 2 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-359 Erik Adamec 1139020 Buzitka 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-360 Pavol Bugáň vedúci družstva FK Stráža dospelí 8 SN od 30.9.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-361 FK Stráža dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) podľa DP 2-1b za neprístojnosti vedúceho družstva po stretnutí dňa 29.9.13,

D-362 Lukáš Mišo 1241617 Tomášovce 3 SN po uplynutí trestu za 4 ŽK, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-363 Samuel Kubla 1261528 Krásno nad Kysucou 4 SN od 30.9.13, 1-6-1b, uhradiť 5 € v MZF,

D-364 Dominik Ostrák 1306968 Rosina 4 SN od 30.9.13, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-365 Juraj Gelčinský 1210919 Trstená 2 SN + zmena podmienečného trestu 1 stretnutie na nepodmienečný od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-366 Marián Štefaničiak 1146805 Turčianska Štiavnička 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-367 Adam Santoris 1230347 Zvolen 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-368 Mário Vnuk 1228702 Radoľa 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-369 Dominik Timko 1238968 Lisková 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-370 Slavomír Selecký 1171478 Hrochoť 2 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-371 Dušan Vidiečan 1246569 Sásová 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-372 Michal Macko 1187090 Príbelce 1 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-373 Matej Čambora 1229025 Staškov 1 SN od 30.9.13, 1-4a, uhradiť 10 € v MZF,

D-374 Filip Faško 1250040 Revúca 2 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 10 € v MZF,

D-375 Filip Faško 1250040 Revúca hráč v termíne do 8.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k svojmu pokusu o neoprávnený štart v zastavenej činnosti v stretnutí IV. ligy skupina juh dospelí Hnúšťa-Revúca,

D-376 Lukáš Smerek 1172038 Revúca hráč v termíne do 8.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k pokusu o neoprávnený štart hráča Filip Faško 1250040 v zastavenej činnosti v stretnutí IV. ligy skupina juh dospelí Hnúšťa-Revúca,

D-377 Miroslav Štempel vedúci družstva FK Revúca dospelí menovaný v termíne do 8.10.13 zašle na DK písomné vyjadrenie k pokusu o neoprávnený štart hráča Filip Faško 1250040 v zastavenej činnosti v stretnutí IV. ligy skupina juh dospelí Hnúšťa-Revúca,

D-378 FK Tisovec dorast DK žiada v termíne do 8.10.13 o predloženie kópie zápisu o stretnutí IV. ligy skupina D dorastu Tisovec-Revúca, ktoré obdržal kapitán a vedúci družstva po stretnutí,

D-379 FK Revúca dorast DK žiada v termíne do 8.10.13 o predloženie kópie zápisu o stretnutí IV. ligy skupina D dorastu Tisovec-Revúca, ktoré obdržal kapitán a vedúci družstva po stretnutí,

D-380 FK Partizán Čierny Balog dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1a za neprístojnosť diváka v stretnutí dňa 29.9.13,

D-381 DK berie na vedomie podanie FK Krupina dospelí týkajúce sa odvolania na zníženie výšky trestu D-305,

D-382 Roland Béreš 1219630 Slovenské Ďarmoty 5 SN od 23.9.13, 1-6-1b a 1-2a, uhradiť 10 € v MZF,

D-383 Jozef Mrva 1178796 Lisková 4 SN od 3.10.13, 1-3b, uhradiť 10 € v MZF,

D-384 Juraj Cudrák 1323658 Podvysoká 2 SN od 30.9.13, 1-5a,uhradiť 5 € v MZF,

D-385 Roman Ondák 1260384 Strečno 2 SN od 30.9.13, 1-5a, uhradiť 5 € v MZF,

D-386 Martin Urban 1279372 Ludrová 2 SP do 31.5.14, 1-4a, uhradiť 5 € v MZF,

D-387 Jaromír Kozák 1327948 Vavrečka 5 SN od 30.9.,13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-388 FK Jesenské dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 2-1b za neprístojnosti v stretnutí dňa 22.9.13,

D-389 FK Belá dospelí pokuta 50 € + 10 € za prerokovanie previnenia podľa DP 2-6 za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia V. ligy skupina A dospelí Belá-Divinka podľa kap. XVI. ods. 3 RS 2013/14,

D-390 Jakub Vráb 1272258 Medzibrod 4 SN od 27.9.13, 1-3b, uhradiť 5 € v MZF,

D-391 Zastavenie činnosti za 4 ŽK na 1 MFS od 30.9.13:

           Peter Halák 1090711 Liptovská Štiavnica, uhradiť 10 € v MZF, 

           Šimon Púchy 1197833 Brusno, uhradiť 10 € v MZF,

           Marián Seko 1173623 Krásno nad Kysucou, uhradiť 10 € v MZF,

           Jozef Uličný 1224099 Nová Baňa, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Kormanec 1190084 Čadca, uhradiť 10 € v MZF,

           Jozef Polka 1182517 Čadca, uhradiť 10 € v MZF,

           Branislav Labant 1078085 Rosina, uhradiť 10 € v MZF,

           Vladimír Mazúr 1148279 Vrútky, uhradiť 10 € v MZF,

           Igor Kochol 1198211 Štiavnické Bane, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Laurov 1183812 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF,

           Peter Hudec 1246848 Žarnovica, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Lapin 1154772 Detva, uhradiť 10 € v MZF,

           Michal Korenčík 1179602 Stará Bystrica, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Padala 1155523 Divinka, uhradiť 10 € v MZF,

           Marek Kurčík  1084343 Sásová, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Gelieň 1210631 Hriňová, uhradiť 10 € v MZF,

           Lukáš Mišo 1241617 Tomášovce, uhradiť 10 € v MZF,

           Ján Laciak 1183994 Lubeník, uhradiť 10 € v MZF,

           František Koristek 1188028 Mýtna, uhradiť 10 € v MZF,

           Boris Bološ 1240980 Sklabiná, uhradiť 10 € v MZF,

D-392 Žiadosti o zmenu zvyšku trestu na podmienečný – článok 31 bod 2 DP:     

           Peter Kindernaj 1218958 Krupina zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP, uhradiť 10 € v MZF,

           Richard Lunter 1054201 Revúca zamieta sa, porušenie článku 31 bod 2 DP, uhradiť 10 € v MZF,

           Attila Botoš 1211849 Fiľakovo zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 10 € v MZF,

           Peter Cavar 1250609 Hnúšťa zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF,

           Tomáš Villant 1276836 Slovenská Ľupča zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 5 € v MZF,

           Miloš Ľachký 1249352 Kremnica zmena zvyšku trestu na 1 SP do 30.6.14, uhradiť 5 € v MZF,

D-393 DK predvoláva na zasadnutie dňa 3.10.13: 

           o 16:00 hod. zo stretnutia Stará Bystrica-Podvysoká V. liga skupina A dorast R Juraj Vojtuš, FK Stará Bystrica Miroslav Griga HU, Anton Šumský vedúci družstva, Tomáš Baričiak 1293821, FK Podvysoká Peter Bičánek vedúci družstva, Lukáš Palica 1260733.

Účasť menovaných na zasadnutí DK je bezpodmienečne nutná pod následkom disciplinárnych opatrení.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Spravodajcovi SsFZ.    

 

Komisia rozhodcov (predseda František Vorel )

1.     Pozývame na zasadnutie KR dňa 10. 10. 2013 od 16,00 hod. na SsFZ v B. Bystrici R: Chovanec, Katrenčík, Hubočan, Melicher, Mitúch, Pšenák, Spišák, Staník, Perexta, Meszároš. Účasť menovaných je povinná.

2.     Z dôvodu oneskorených ospravedlnení a oneskoreného zaslania zápisu o stretnutí uhradia poplatky nasledovní R: Gašperec, Vrtich, Ďuriník -  7,- eur, Mačuda, Dvorský, – 14,- eur, Behančin, Truban – 21,- eur. Uhradiť do 10 dní a fotokópiu dokladu o úhrade zaslať  elektronickou poštou : miroslav.fajcik@spp- distribucia.sk.

3.     Žiadame R, ktorí nemajú v ISSF vo svojom evidenčnom formulári nahratú fotografiu, aby svoju fotografiu (v elektronickej podobe – vyhotovenú dig. fotoaparátom, resp. mobilom – zásadne neskenovanú od ramien hore) zaslali najneskôr do 31.10.2013 na adresu: sutaze@ssfz.sk. Fotografia je nevyhnutná k hramadnej objednávke plastových preukazov pre R.

4.     Ospravedlnenia R:  Dobrocký 12.10.2013,  Glajza 12.10.2013, Botka 12.10., 19.10.-20.10., 26.10.-27.10.2013,  Kollár 20.10.2013, Hucák 12.10., 20.10. a 2.11.2013, Forbak 26.10.-27.10.2013, Frontová 18.10.-20.10.2013, Súhrada 19.10.2013, 20.10.2013 – zrušené, Blichárová 18.10.-20.10.2013, 5.10.2013 – zrušené, Kyzek 19.10.-20.10.2013, Budáč ml. 19.10.-20.10.2013, Gemzický 26.10.2013, Stankovianska 18.10.-20.10.2013, Hanesová 5.10., 12.10., 19.10. a 26.1.2013, Horák PN od 30.9.2013, Kuriš 27.10.2013,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.    TMK SsFZ plánuje organizovať od novembra 2013 školenie trénerov UEFA B licencie (pre držiteľov 4 /C licencie) a školenie trénerov UEFA C GRASSROOTS licencie (pre trénerov bez licencie). Záujemcovia pošlite prihlášky do 15. októbra 2013 – prihlášku nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

2.    TMK SsFZ  organizuje 17. novembra 2013 (nedeľa) od 09.00 hod. v Banskej Bystrici doškoľovací seminár trénerov SsFZ ( slúži na predĺženie platnosti trénerských licencií  C a UEFA B). Na seminár je potrebné prihlásiť sa do 30. októbra 2013 – prihlášku nájdete na na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály.

3.    TMK SsFZ pripravuje doškoľovací seminár trénerov UEFA B a C licencie dňa 17. novembra 2013 v Banskej Bystrici. Vyzývame trénerov, ktorí by mali záujem aktívne vystúpiť na uvedenom seminári s teoretickou prednáškou alebo praktickým výstupom (rozsah 30 min.), aby zaslali tému a tézy svôjho výstupu na mail: peterstefanak@gmail.com do 15. októbra 2013

4.    TMK SsFZ v spolupráci so SFZ – technickým úsekom oznamuje FK a trénerom, že licencie vydané pred podpísaním  Konvencie UEFA budú platiť len do 31.12.2014 (jedná sa o licencie A,B,C). Žiadosti o rekvalifikácie zasielajte na TÚ SFZ do 30.08. 2013. Rekvalifikačné školenia sa uskutočnia v novembri 2013.

5.    Na sekretariáte SsFZ sú k dispozícii na zakúpenie metodické DVD pre trénerov: M. Ivanka, M. Hipp: Funkčný futbalový fitness tréning (15.-€) a M. Ivanka, S. Sedláček: Futbalový tréning s koordinačným rebríkom (10.-€). Platba poštovou poukážkou SsFZ alebo prostredníctvom internetbankingu , variabilný symbol:  700

 

Matričná komisia (Stanislav Špila)

1.     Upozorňujeme všetky futbalové kluby, ktoré zasielajú žiadosti o vystavenie plastových preukazov hráčov cez elektronickú podateľňu, že vzhľadom na technológiu výroby takéhoto typu preukazov je neprípustné skenovať z už použitých fotografií. Je potrebné hráča odfotografovať digitálnym fotoaparátom, prípadne mobilným telefónom a fotografiu v elektronickej podobe nahrať. Len fotografie v takejto kvalite môže odsúhlasiť príslušný matrikár do výroby. Príslušný program v ISSF vám umožní fotografiu správne upraviť „zarezať“, tak aby sa nahrala fotografia od ramien vyššie s jasnými črtami tváre.

2.     Od 16.5.2013 nastala v ISSF zásadná zmena v Základnej registrácii hráča. Oddelila sa elektronická forma registrácie od „papierovej“. Postup pri registrácii je nasledovný:

- vyplniť v elektronickej podateľni formulár“ Prihláška k registrácii hráča – podľa návodu v ISSF – v ktorej ne

  nevyhnutné vyplniť osobnú e-mailovú adresu hráča (do dovŕšenia 18. roku veku hráča sa uvedie osobná

  e-mailová adresa rodičov - zákonného zástupcu). V prípade, že po obdržaní notifikácie túto hráč, prípadne

  zákonný zástupca potvrdí, príslušný matrikár takúto žiadosť o registráciu schváli,

       - v prípade, že hráč – prípadne zákonný zástupca – nemá osobnú e-mailovú adresu, je nevyhnutné zaslať

         na príslušnú matriku žiadosť v „papierovej“ podobe,

       - za správne vyplnenie podkladov k registrácii hráča, správnosť a pravdivosť uvádzaných údajov v nich

         zodpovedá príslušný FK.

 

Hospodárska komisia (Pavol Kutaľ)

HK SsFZ prerokovala medziodielové pohľadávky na svojom zasadaní 26.9.2013 ,zatiaľ nie sú uhradené fa:
1. Faktúru neuhradil FTC Fiľakovo pre FK 09 Bacúch vo výške 370 €. Za nedostavenie sa družstva 4.8.2013 na stretnutie 4 liga dorast sk.juh.- splatná 27.8.2013.
2. Faktúru neuhradil FK 34 Brusno pre MFK Tornaľa   vo výške 318.20 €.Za neodohraté stretnutie  4 liga dorast sk.juh.- splatná- 24.6.2013.
3. Faktúru neuhradil MFK Žarnovica pre MFK Tornaľa vo výške 365.58 €.Za neodohraté stretnutie zo dňa 22.6.2013.-Splatná 23.7.2013.
4. Faktúru neuhradil MFK Nová Baňa pre MFK Tornaľa vo výške 470,10 €.Za neodohraté stretnutie 16.6.2013.

6.  Faktúru neuhradil MFK Jelšava pre FK Sklo Tatran Poltár vo výške 305 €, za neodohraté MFS dorastu V. liga sk. D zo dňa 19.6.2013, splatná 10.9.2013.
HK SsFZ nariaďuje uvedené fa uhradiť do 10.10.2013 pod následkom odstúpenia na DK.

 

KpRS (predseda Artúr Jakubec)

KpRS sa na svojom zasadnutí 3.10.2013 zaoberala sťažnosťou ŠKM L. Hrádok na výkon AR v MFS Tvrdošín – L. Hrádok. Sťažnosť vyhodnotila ako oprávnenú a svoje zistenia odstupuje KR SsFZ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Úvodné zasadnutie Volebnej komisie Konferencie SsFZ sa uskutoční 9.10.2013 (v stredu) o 15,00 hod. v priestoroch SsFZ v B. Bystrici

2.    Upozorňujeme funkcionárov FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti súťažného ročníka 2012/2013 v súťažiach SsFZ, že na stránke SsFZ v časti PLATBY R a DZ nájdu dokument: Vyúčtovanie činnosti R a DZ – jar 2013, ako aj doplnené prehľady MFS k fakturácii za jednotlivé mesiace: marec-apríl, máj a jún 2013. Žiadame funkcionárov FK, aby si (ak tak doteraz neurobili) prekontrolovali uvedené prehľady za svoj FK a do 21.8.2013 upozornili sekretariát na prípadné nezrovnalosti. FK, ktorých družstvá dospelých neštartujú v súťažnom ročníku 2013/2014 v súťažiach SsFZ obdržia v krátkom čase vyúčtovanie zálohových platieb s termínom vzájomného vyrovnania pohľadávok za jarnú časť. FK, ktorých družstvá dospelých štartovali v jarnej časti a pokračujú v súťažiach riadených SsFZ aj v novom súťažnom ročníku v prípade vzájomnej pohľadávky (vyplývajúcej z vyúčtovania), túto zohľadnia v II. zálohovej platbe (termín do 23.9.2013). Ku dnešnému dňu (27.9.2013) neevidujeme doklad o úhrade II. zálohovej platby za činnosť R a DZ od FK:

      MR: Krásno nad Kysucou (1352€), N. Baňa  (645,21€),Čadca (1721€), Rakytovce (1480€),

      IV. liga: Or. Jasenica (984€), K. Lieskovec (902€), Vinica (759€),

      V. liga: Zubrohlava (20€), Lisková (830€), Bešeňová (632€), Sásová (690€), Lubeník (20€), Mýtna (545€),

      Čebovce (545€). Uvedené FK odstupujeme DK.

3.    Upozorňujeme futbalové kluby, ktorých družstvá mládeže štartujú v súťažiach SsFZ, resp. SFZ (delegovanie a odmeňovanie R zabezpečuje SsFZ), že počnúc augustom 2013 im budú náklady na činnosť R a DZ zahrnuté do mesačnej zbernej faktúry. Upozorňujeme, že náklady za činnosť R a DZ za mesiac august budú zahrnuté v mesačnej zbernej faktúre za mesiac september (vždy s mesačným oneskorením). V mesačnej zbernej faktúre bude uvedená celková suma za činnosť delegovaných osôb za príslušný mesiac. Rozpis podľa jednotlivých stretnutí nájdete, tak ako doteraz (vždy najneskôr do 10. nasledujúceho mesiaca) na stránke SsFZ v časti PLATBY R A DZ. Pri tejto príležitosti však upozorňujeme, že od 10. do 25. dňa v nasledujúcom mesiaci tak vnikne priestor na prekontrolovanie evidencie jednotlivých stretnutí a konzultáciu s pracovníkmi sekretariátu o prípadných nezrovnalostiach. Po zadaní konečných súm do mesačnej zbernej faktúry už nebude možné tieto opravovať.

      Pri tejto príležitosti dávame do pozornosti aj FK, ktorých družstvá dospelých štartujú v súťažiach riadených SsFZ,

      že sekretariát pripravuje kroky k tomu, aby aj tieto FK hradili od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 zálohové

      platby za činnosť delegovaných osôb v MFS prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry.

4.    Žiadame predložiť na sekretariát SsFZ, najneskôr do 8.10.2013, videozáznam (na DVD nosiči) z MFS: Sl. Ďarmoty – Balog nad Ipľom (KR).

 

Informácie vyplývajúce z ISSF

1.     Žiadame všetky FK o opätovnú kontrolu klubovej príslušnosti všetkých hráčov cez ISSF, nakoľko od jesennej časti súťažného ročníka je na základe rozhodnutia VV SsFZ zavedená povinnosť spracovať okrem papierovej formy zápisu o stretnutí aj elektronický zápis vo všetkých súťažiach dospelých v pôsobnosti SsFZ, v II. Lige U-19 a U-17, v III. ligách dorastu U-19 SEVER a JUH, ako aj v II. ligách U-15 a U-13 SEVER a JUH. V prípade, že sa hráč nebude dať nahrať do nominácie preto, že nie je hráčom príslušného klubu aj v ISSF a aj napriek tomu na stretnutie nastúpi, FK sa vystavuje riziku, že toto stretnutie bude skontumované.

2.    V ISSF sú dva TYPY faktúr:

- FAKTÚRA ZA ISSF KARTY - toto sú faktúry, ktoré sú v obálke čo Vám prinesie kuriér keď si objednáte registračné preukazy, tieto faktúry platíte KURIEROVI dobierkou, keď Vám prinesie preukazy, v ISSF ich máte z dôvodu, aby ste si ich vedeli znovu vytlačiť, keby ste ich stratili. TIETO FAKTURY SA NEZAPOCITAVAJU PRI VYHODNOCOVANI STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Ich STAV z neuhradenej na uhradenú sa aktualizuje neskôr, štandardne po 10 dňoch ako to zaplatíte kuriérovi, nakoľko kuriér nám podáva informáciu o platbách a platby v 10 dňových intervaloch.
 
- VŠEOBECNÁ FAKTÚRA - toto sú faktúry, ktoré voláme MESAČNÁ ZBERNÁ FAKTÚRA, tieto faktúry je NUTNÉ uhradiť v stanovej lehote splatnosti, TIETO FAKTÚRY SA ZAPOČITAVAJÚ PRI VYHODNOCOVANÍ STAVU KLUBU NEPLATIČ ! Stavy týchto faktúr sa aktualizujú DENNE a platby spracováva Ekonomické oddelenie SFZ.
Dôležité je tiež vedieť, že na Mesačnú zbernú faktúru klubu nahrávajú poplatky a pokuty mnohokrát VIACERÉ zväzy, keď si pozriete Detail faktúry v ISSF (nie vytlačenej v PDF alebo na papieri), pri každej položke je POVINNE ZVAZ a KOMISIA daného zväzu, ktorá Vám tú položku nahrala do ISSF.
Mesačnú zbernú faktúru síce generuje a vystavuje SFZ, ale za položky na faktúre si zodpovedá jedine ten, kto tú položku do ISSF nahral, čiže Zväz a komisia, ktorá Vám položku na faktúru vytvorila ! 
Ak je už položka na faktúre, nedá sa stornovať, ale iba REKLAMOVAT ! Je to štandardná reklamácia a keď Vám bude táto reklamácia uznaná, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJÚCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položky si priebežne môžete sledovať v ISSF, nakoľko akonáhle Vám na klub nahrá Zväz a jeho komisia nejaký poplatok, vidíte ho ihneď a kým sa položka ešte nespracuje na faktúru, je možné ju zmazať, alebo opraviť.
Čo z uvedeného vlastne vyplýva ?
1. FAKTÚRY JE TREBA VYPLATIŤ ZA VŠETKÝCH OKOLNOSTÍ DO DÁTUMU SPLATNOSTI A ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
2. NEPOSIELAJTE nám potvrdenie o úhrade, pokiaľ Vás k tomu nevyzve Ekonomické oddelenie SFZ, je to zbytočné, ZAPLATENÉ JE VTEDY, KEĎ JE PLATBA VO VÝPISE Z BANKY.
3. NEZABÚDAJTE pri platbách VŽDY uvádzať Variabilný symbol platby !
4. Ak chcete reklamovať nejakú položku v ISSF alebo aj na faktúre, kontaktujte Zväz a komisiu, ktorá Vám tú položku dala, tá je za ňu plne zodpovedná!
5. Ak si budete priebežne sledovať položky faktúr v ISSF, vyhnete sa omylom na faktúrach, lebo reklamáciu stihnete podať ešte pred generovaním faktúry a Zväz a jeho komisia to ešte opravia.
6. Ak je už položka na faktúre a Vy ju reklamujete a reklamáciu Vám uznajú, bude Vám položka vrátená v NASLEDUJUCEJ MESAČNEJ ZBERNEJ FAKTÚRE. Položka sa nahráva v rovnakej hodnote len mínusom presne na to uznesenie alebo žiadosť kde bola spravená chyba a ten kto chybu vytvoril aj nahrá opäť správne údaje. Tieto opravene položky sa však premietnu až v NASLEDUJÚCEJ mesačnej zbernej faktúre.
7. NEPLAŤTE FAKTÚRY POŠTOVÝM POUKAZOM! Poštou idú peniaze na centrálny účet viac ako 5 dní. Budete mať problémy s dodržaním splatnosti faktúry do stanoveného dňa. Odporúčame platiť prevodom z účtu na účet aspoň 48 hodín vopred, alebo vkladom na účet v Slovenskej sporiteľni aspoň 24 hodín vopred.
Ešte jeden veľmi dôležitý detail.
Ak vložíte peniaze priamo na účet v Slovenskej sporiteľni, vo výpise z centrálneho účtu sa objavia až na druhý deň, NIE JE TO IHNEĎ !

 

Zmena DL:

 

Martin B – Dražkovce (dosp., 11.k., 13.10., R Capek za Scherera)

Poltár – Zvolen (dosp., 11.k., 13.10., AR2 Lepieš za Goliana, aj predz.)

Detva – V. Krtíš (dosp., 11.k., 13.10., AR1 Golian za Lepieša)

Kremnica – J. Lehota (dor., 11.k., 13.10., R, AR ObFZ ZH – nová)

Revúca – Nenince (dor., 10.k., 6.10., predz. AR Dobrocký za Jačmeníka)

Belá – Čadca (žiaci, 11.k., 12.10., R Franek za Jaroščiaka)

Žilina C – K. N. Mesto (žiaci, 11.k., R Jaroščiak za Franeka)

Martin – Podbrezová (SFZ, žiaci, 10.k., 13.10., R Scherer za Capeka)

Ružomberok – Dukla BB (SFZ žiaci, 10.k., 12.10., AR1 správne Krajčí M.)

L. Mikuláš – S. N. Ves (SFZ, ženy, 7.k., 12.10., AR Šimovič za Glajzu)