Spravodajca č. 43/2013-14                                                               16. 5. 2014

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

 1. Z dôvodu avizovanej výstrahy SHMÚ ohľadne nepriaznivého počasia hlavne severnej časti Slovenska, výnimočne povoľujeme odohratie najbližších MFS dospelých na schválených HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2013/2014.
 2. Pripomíname FK, že posledné dve súťažné kolá sa odohrajú v rovnakom termíne 8. a 15.6.2014 o 17,00 hod., žiadosti o zmenu bude ŠTK posudzovať individuálne v zmysle RS 2013/2014 kap. VI./ čl. 6/c.
 3. Prihlášky družstiev dospelých pre nový súťažný ročník 2014/2015 je potrebné zaslať na SsFZ v termíne do 20.6.2014. Formulár – prihláška do súťaže nájdete v ISSF v časti Dokumenty. Štartovný vklad uhradí FK prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry za mesiac jún 2014. Výška štartovného vkladu sa pre nový súťažný ročník nemení - (500/370/230 €). Informácie ohľadne sezónnych súpisiek 2014/2015 zverejníme v najbližších Spravodajcoch.
 4. Prideľovanie čísel pre súťažný ročník 2014/2015 sa uskutoční na SsFZ dňa 25.6.2014. Pripomíname FK, že ako pomôcka k štartovým číslam je na stránke SsFZ v sekcii Komisie-ŠTK-Materiály zverejnená Bergerova tabuľka čísel. Následne budú pridelené čísla zverejnené na Aktíve ŠTK a KM, ktorý sa uskutoční 27.6.2014 (v piatok) o 15,00 hod v B. Bystrici.
 5. V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Divinka hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 21.kola V. ligy A Divinka – Belá a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Belá 3 body a skóre 0:7. Prípad odstupujeme DK SsFZ.
 6. ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·     17.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 22.kolo V. liga A Staškov – S. Bystrica

·     17.05.2014 (sobota) o 16,00 hod. – 22.kolo V. liga A Strečno – Stráža

·     18.05.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo MRS Rakytovce – Krásno

·     21.05.2014 (streda)  o 17,00 hod. – 23.kolo MRS N. Baňa – Rakytovce  

·     23.05.2014 (piatok)  o 17,00 hod. – 23.kolo IV. liga Stráňavy – O. Veselé

·     31.05.2014 (sobota) o 17,00 hod. – 24.kolo IV. liga S T. Štiavnička - Bytčica

·     01.06.2014 (nedeľa) o 17,00 hod. – 24.kolo V. liga C Pliešovce – Č. Balog

·     04.06.2014 (streda)  o 17,00 hod. – 21.kolo MRS Badín – Čadca

·     04.06.2014 (streda)  o 17,30 hod. – 24.kolo MRS Brusno – Z. Poruba

·     14.06.2014 (sobota) o 17,30 hod. – 28.kolo MRS Brusno – Bytča

 1. Rušíme odohratie MFS 24.kola MRS Brusno – Bytča dňa 21.5.2014 o 17,30, náhradný termín v bode 6.
 2. ŠTK nariaďuje odohrať MFS 22.kola V. ligy A Belá – Skalité dňa 21.5.2014 o 17,00 pre nesplnenie podmienky RS 2013/2014 kap. VI./ čl. 7/d a naplnení čl.8.
 3. ŠTK zamieta podnet FK Bytčica o preloženie MFS 25.kola IV. ligy S Bytčica – Trstená na 13.6.2014, odporúčame po vzájomnej dohode FK predohrať MFS dňa 4.6.2014 o 17,00 hod.
 4. Prerokované námietky kapitánov :

·       Zvolen – Kováčová (H – neopodstatnená, odstupujeme KR)

·       Žarnovica – Revúca (D – neopodstatnená, odstupujeme KR)

·       Š. Bane – V. Krtíš (D – neopodstatnená, odstupujeme KR)

 1. Oneskorené začiatky stretnutí :

·       Detva – Fiľakovo (vhodenie dymovnice pred UHČ), Hnúšťa – Kováčová (ISSF, tlač), Divinka – Belá (ISSF), Čierne – Terchová (ISSF), Bobrov – Zubrohlava (ISSF), Č. Balog – Jakub (ISSF)

 1. Nedostatky v stretnutí: Dražkovce - Bešeňová (výpadok ISSF, papierový zápis, správny postup R), Tornaľa – Príbelce (zabezpečenie občerstvenia pre H družstvo)
 2. ISSF : Pripomíname, že vypisovanie elektronického zápisu o stretnutí v zmysle RS 2013/2014 čl. XV. odst.1/i.– nominácie hráčov je možné realizovať včas pred stretnutím aj mimo miesta stretnutia, nie tesne pred UHČ, čím sa neopodstatnene posúvajú začiatky stretnutí. Opakované nedostatky so zabezpečením ISSF na MFS a nedodržanie UHČ budeme v jarnej časti riešiť opatreniami cestou DK SsFZ.
 3. Evidenciu ŽK podľa hráčov, družstiev a súťaží si vedie v súťažiach dospelých ŠTK už len vo svojej internej evidencii osobných trestov. Pre FK je smerodajná a záväzná presná evidencia osobných trestov v ISSF, v časti Reporty, ku ktorým majú prístup všetci manažéri klubov. Podľa nového Disciplinárneho poriadku bude ŠTK predkladať DK SsFZ zoznam hráčov na potrestanie po 5., 9., 12., atď. napomenutí ŽK.
 4. Reorganizácia súťaží 2014/2015 – aktuálny stav je k nahliadnutiu na úvodnej web-stránke SsFZ v časti Reorganizácia – priebežný stav (pod tabuľkami). Tento materiál je priebežne po odohratých kolách od CL po V. ligy aktualizovaný.
 5. Rušíme, na základe nahlásenia nevyhovujúcich hracích plôch vplyvom pretrvávajúceho nepriaznivého počasia, odohratie MFS:

-       22. kola IV. ligy SEVER Tvrdošín – Or. Jasenica

-       22. kolo IV. ligy SEVER Or. Veselé – Belá-Dulice

-       24. kolo MR Teplička n/Váhom/D.T. – Bytča

-       24. kolo MR  Makov – K.N. Mesto

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme FK a rozhodcov na oznámené zrušené stretnutia v tejto časti US – KM v bode 4.

 

Dôrazne žiadame FK, aby v prípade žiadosti o zmenu termínu, času a miesta stretnutia v termíne kratšom ako 21 dní, ako aj v prípade odloženého stretnutia z dôvodu nespôsobilej HP, zabezpečili spolu so svojím podaním v ISSF aj súhlas súpera formou podania na KM v ISSF ( nestačí telefonický kontakt na súpera ). Bez potrebného súhlasu súpera komisia žiadosť neschváli, resp. ho schváli až po zaevidovaní súhlasného podania v ISSF.

 

1.    KM  schvaľuje nasledovné zmeny termínov ÚHČ a miest MFS:

ŽIACI  

a)    II.liga U15, U13 – 22.kolo (Čadca – Slimáčik) z termínu 17.5 na 18.5.2014 o 10,30 a 12,00 Čadca uhradí 5€ v MZF,

b)    II.liga U15, U13 – 25.kolo (N. Baňa – Hnúšťa) z termínu 7.6. na 8.6.2014 o 10,30 a 12,00,

c)    II.liga U15, U13 – 22.kolo (Hnúšťa - Brusno) z termínu 17.5. na 28.5.2014 15,00 a 17,00

Brusno uhradí 5€ v MZF,

d)    III.liga U15, U13 – 21.kolo (Čadca B – Raková) z termínu 14.5. na 22.5.2014 o 15,30 (U13) 17,00 (U15),

e)    II.liga U15, U13 – 22.kolo ( O. Veselé - Belá ) z termínu 18.5. na 20.5.2014 o 15,00 a 17,00 ( žiadame FK Belá o potvrdenie uvedeného termínu v ISSF do 18.5.2014 ),

 

DORAST

f)     II.liga U19, U17 – 29.kolo (Bánová – Lučenec) z termínu 15.5. na 5.6.2014 o 14,00 a 16,30,

g)    III.liga sk.Sever – 24.kolo (Sučany – Predmier), zmena ÚHČ 1.6.2014 o 14,00,

h)    III.liga sk.Sever – 22.kolo (RK Černová – L. Hrádok) zo 17.5. na 4.6.2014 o 17,00,

i)     IV.liga sk.A – 20.kolo (Čierne – Rajec) z termínu 14.5. na 11.6.2014 o 16,00,

j)     IV.liga sk.A – 22.kolo (Belá – Varín) z termínu 18.5. na 22.5.2014 o 17,00,

k)    IV. Liga sk.B – 22.kolo (Likavka – D. Kubín) z termínu 17.5. na 20.5.2014 o 17,00,

l)     IV.liga sk.C – 20.kolo (Kováčová – Kremnica) z termínu 4.5. na 6.6.2014 o 17,30.

 

2.   KM nariaďuje odohrať MFS:

a)    II. liga U15, U13 – 23.kolo (Zákamenné – O. Veselé) v pôvodnom termíne 24.5.2014 o 10,00 a 12,00 ( FK Zakamenné nepredložilo súhlas).

 

3.   KM kontumuje MFS:

a)    III.liga dor.sk.Juh – 21.kolo (V. Krtíš – Jesenské), priznávame 3 body a skóre 8:0 v prospech FK V.Krtíš ponechávame v platnosti podľa SP čl. 100/e,

b)    III.liga dor.sk.Juh – 21.kolo (Hont. Nemce – Jelšava), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Hont. Nemce, podľa SP čl.100/b,

c)    IV.liga dor.sk.A – 21. kolo (Štiavnik – Zborov) priznávame tri body a skóre 11:2 ponechávame v platnosti podľa SP 100/e.

 

4.   KM oznamuje:

a)    Dôrazne žiadame zástupcov FK ZA Mojš – O. Veselé o zaslanie zápisov zo stretnutia 21. kola II.ligy U15, U13, ktoré sa  odohralo 13.5.2014 na žiadosť FK O. Veselé.

b)    Dôrazne žiadame FK O. Veselé, aby v prípade žiadostí o zmenu termínu, času a miesta MFS v prípadoch, keď to určuje priamo RS (  zmena v termíne kratšom ako 21 dní ) predkladalo resp. v ISSF zabezpečilo spolu so žiadosťou aj vyjadrenie súpera,

c)    II. liga U-19 a U-17  (K.N.Mesto – Bytča) 17.5.2014 – stretnutie odložené. Žiadame kluby o predloženie vzájomnej dohody do 21.5.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

d)    II.liga U15, U13 – 22.kolo (Tvrdošín – Teplička) 17.5.2014 – stretnutie odložené. Žiadame kluby o predloženie vzájomnej dohody do 21.5.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

e)    III.liga dor.sk.Sever – 22.kolo (Tvrdošín – O. Jasenica)  17.5.2014 – stretnutie odložené. Žiadame kluby o predloženie vzájomnej dohody do 21.5.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

f)     III. liga dor.sk. SEVER  – 22.kolo (Z. Poruba – Predmier) 17.5.2014 – stretnutie odložené. Žiadame kluby o predloženie vzájomnej dohody do 21.5.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

g)    III.liga žiaci.sk. A – 22.kolo (Raková – O. Varín)  17.5.2014 – stretnutie odložené. Žiadame kluby o predloženie vzájomnej dohody do 21.5.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

h)    III. liga dor.sk. SEVER  – 22.kolo (Z. Poruba – Predmier) 17.5.2014 – stretnutie odložené. Žiadame kluby o predloženie vzájomnej dohody do 21.5.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

i)     III. liga dor.sk. SEVER  – 22.kolo (Krásno – Rosina) 18.5.2014 – stretnutie odložené. Žiadame kluby o predloženie vzájomnej dohody do 21.5.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

j)     IV. liga dor.sk. B  – 22.kolo (Ludrová – Dlhá nad Oravou ) 17.5.2014 – stretnutie odložené. Žiadame kluby o predloženie vzájomnej dohody do 21.5.2014, v opačnom prípade termín nariadi KM.

k)    II.liga U15, U13 – 22.kolo (O. Veselé – Belá ) 18.5.2014 – stretnutie odložené. Žiadame FK Belá  o vyjadrenie k navrhovanému termínu 20.5.2014 o 15.00 a 17.00 v termíne  do 18.5.2014.

l)     Dôrazne žiadame FK O. Veselé, aby v prípade žiadostí o zmenu termínu, času a miesta MFS v prípadoch, keď to určuje priamo RS (  zmena v termíne kratšom ako 21 dní ) predkladalo resp. v ISSF zabezpečilo spolu so žiadosťou aj vyjadrenie súpera,

m)   Stretnutie 22. kola - IV liga dorast sk. B ( O. Veselé - Chlebnice) – hrá sa 17.5.2014 o 16.00 na UT v Námestove.

n)    Stretnutie II. liga U19, U17,  Bánová – Námestovo v termíne 7.6.20114 sa odohrá na ihrisku v Brezanoch.

o)    Neschvaľujeme žiadosť FK Krupina o preloženie MFS II. ligy žiakov sk. Juh (Krupina – B. Štiavnica ) – nakoľko ide o pracovný deň, chýba súhlas FK B. Štiavnica.

p)    Odstupujeme DK SsFZ neospravedlnenú neúčasť FK Blatnica na stretnutí 19.kola III.ligy U15 a U13 FK Trstená – FK Blatnica.

q)    Dôrazne upozorňujeme FK, že v prípade vopred neospravedlneného nenastúpenia na MFS sú povinné sa písomne sa vyjadriť k dôvodu (prostredníctvom podania v ISSF ).

r)     Berieme na vedomie ospravedlnenie FK Jelšava za neúčasť na MFS dorastu 21. kola bez návrhu na disciplinárny postih.

s)    Námietky kapitánov a vedúcich mužstiev FK Detva a FK R. Sobota – starší žiaci  zo stretnutia II. liga U15, sk. Juh R. Sobota – Detva sú v riešení komisie,

t)     Upozorňujeme nasledovné FK na dodržiavanie ÚHČ stretnutí:

Neskoré príchody - Sásová - žiaci, Rabča – žiaci,

Technické problémy – Čadca -žiaci ( tlačiareň ),

u)    Žiadosti FK na preloženie MFS v termíne kratšom, ako 11 dní pre odohratím, bude KM schvaľovať len vo vážnych a výnimočných prípadoch, ktoré žiadajúci FK musí riadne dokladovať.

v)    FK podávajú svoje žiadosti o zmenu termínu stretnutia a aj  vyjadrenia súpera k zmene termínu stretnutia prostredníctvom ISSF. V prípade, že to RS ukladá, k žiadosti o zmenu termínu stretnutia sa prostredníctvom ISSF vyjadrí aj druhá strana - súper. KM neakceptuje odkazy na telefónne čísla FK, ktoré sa majú vyjadriť k žiadosti súpera.

w)   Všetky mládežnícke družstvá FK si vo vlastnom záujme aktualizujú svoje e-mailové adresy zaslaním na adresu: mladezssfz@gmail.com.

      Žiadame FK, ktorých domáce zápasy rozhodoval laik, aby obratom poslali papierový zápis na SsFZ, prípadne naskenovaný ihneď po stretnutí poslali na e-mail mladezssfz@gmail.com.

KM pripomína všetkým FK, že od jarnej časti 2013/2014 každé družstvo evidované v čase konania stretnutia ako neplatič za neuhradenie MZF po termíne splatnosti, bude KM SsFZ automaticky odstupovať na riešenie DK, ktorá v zmysle odporučenia VV SsFZ, udelí pokutu a následne prikročí k ďalším disciplinárnym opatreniam (odobratie bodov, zastavenie matričných úkonov a pod....).

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-1013 Marián Berec 1174755 Slovenské Ďarmoty 3 SN od 5.5.14, DP 37-3 a 64-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1014 Na návrh KR SsFZ Martin Jaroščiak R 1 týždeň nepodmienečne od 15.5.14 do 21.5.14, DP 63-1a, uhradiť 10 €.

D-1015 Igor Kučavík 1183795 Bytča 4 SN od 15.5.14, DP 56-1 za slovný prejav diskriminácie voči hráčovi súpera po stretnutí MR Stred dospelí Lučenec-Bytča, uhradiť 10 € v MZF.

D-1016  Na návrh KM SsFZ FK Blatnica SŽ pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 64-1b za nerešpektovanie rozhodnutia KM SsFZ.

D-1017 FK Braväcovo dorast pokuta 100 € + 5 € za prerokovanie previnenia, DP 50-1a, 50-4, 64-1a a 64-1b za neprístojnosť hráčov a nedostatočnú usporiadateľskú službu po stretnutí IV. ligy skupina C dorast Braväcovo-Dobrá Niva a nepredloženie písomného vyjadrenia na DK.

D-1018 FK Dobrá Niva dorast pokuta 50 € + 5 € za prerokovanie previnenia, DP 48-1c, 48-4, 50-1a, 50-4 a 58-1a za hrubé nešportové správanie sa diváka a neprístojnosti hráčov po stretnutí IV. ligy skupina C dorast Braväcovo-Dobrá Niva.

D-1019 Ján Pálka 1304173 Dobrá Niva 4 SN od 15.5.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1020 Na návrh KR SsFZ Igor Roštár R 3 mesiace nepodmienečne od 19.5.14 do 18.8.14, DP 50-1a, 50-3a, 47-1b, 47-3 a 64-1b za fyzické napadnutie hráčov a hrubé nešportové správanie sa voči divákovi po stretnutí IV. ligy skupina C dorast Braväcovo-Dobrá Niva a nepredloženie písomného vyjadrenia na DK, uhradiť 10 €.

D-1021 Na návrh KR SsFZ Peter Miklóš R 3 SN od 19.5.14, DP 63-1a za neuvedenie závažných skutočností v elektronickom zápise o stretnutí IV. ligy skupina C dospelí Braväcovo-Dobrá Niva, uhradiť 10 €.

D-1022 Michal Repček 1166612 Závažná Poruba 3 SN od 9.5.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1023 Andrej Glončák 1249553 Liptovský Mikuláš 2 SN od 9.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1024 Peter Lehotský 1295843  Liptovský Mikuláš 2 SN od 9.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1025 DK odvolaniu FK Čadca voči DO uvedenému pod D-974 po písomnom vyjadrení FK Čadca zo dňa 14.5.14 a zistení nových skutočností vyhovuje. DK ruší DO uvedené pod D-974 a ukladá nové DO FK Čadca dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 58-2 za neprístojnosti divákov v stretnutí MR Stred dospelí Čadca-Kysucké Nové Mesto.

D-1026 DK žiada KR SsFZ o predloženie odborného stanoviska k správnosti postupu AR1 pred a po neprístojnosti priaznivca hostí v 63´ stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Zvolen-Kováčová.

D-1027 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Juraj Homola 1153402 Kováčová 1 SN od 9.5.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1028 FK Vrútky MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za predčasné skončenie stretnutia II. ligy MD Bánová-Vrútky.

D-1029 FK Badín dospelí DK žiada v termíne do 20.5.14 o predloženie písomného vyjadrenia k slovnému hrubému nešportovému správaniu sa člena realizačného tímu (s jeho presnou identifikáciou) a nešportovému správaniu sa trénera v stretnutí MR Stred dospelí Rakytovce-Badín.

D-1030 Martin Hraško 1270420 Selce 5 SN od 9.5.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1031 Rastislav Lacko 1250020 Vrútky 6 SN od 12.5.14, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1032 Peter Kučera tréner FK Vrútky SD 6 SN od 12.5.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-1033 FK Vrútky SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 48-4 za neprístojnosť trénera v stretnutí II. ligy SD Bánová-Vrútky.

D-1034 Dominik Géč 1300771 Kalinovo 2 SN od 12.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1035 Vladimír Giertl 1199279 Slovenská Ľupča 1 SP do 31.8.14, DP 46-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1036 Jakub Guráň 1320429 Likavka 2 SN od 12.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1037 Jakub Záchej 1259173 Ludrová 3 SN od 12.5.14, DP 48-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1038  DK odstupuje KR SsFZ e-mail p. Jozefa Palidera zo dňa 14.5.14 ohľadom stretnutia V. ligy skupina B dospelí Bobrov-Zubrohlava.

D-1039 Na návrh ŠTK SsFZ FK Divinka dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za predčasné skončenie stretnutia V. ligy A dospelí Divinka-Belá.

D-1040 FK Detva dospelí DK žiada v termíne do 13.5.14 o predloženie písomného vyjadrenia k rasistickým a národnostným prejavom priaznivcov a k použitiu dymovnice v stretnutí IV. ligy Juh dospelí Detva-Fiľakovo.

D-1041 Daniel Kortiš 1252459 Janova Lehota 2 SN od 9.5.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-1042 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Peter Hudec 1246848 Žarnovica 3 SN od 12.5.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1043 Richard Kálmán 1343561 Vinica 1 SN od 12.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1044 Adam Jágerský 1250181 Žarnovica 5 SN od 12.5.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-1045 Miroslav Kubík 1189530 Rosina 3 SN od 12.5.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-1046 Marián Štefaničiak 1146805 Turčianska Štiavnička 1 SN od 12.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1047 Daniel Beňadik 1165710 Lietavská Lúčka  1 SN od 12.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1048 Tomáš Kopas 1199355 Divinka 1 SN od 12.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1049 Rudolf Grom tréner FK Lisková dospelí 3 SN od 12.5.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-1050 Michal Čief 1218635 Jakub 1 SP do 31.8.14, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-1051 Filip Nosko 1253709 Braväcovo 4 SN od 12.5.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1052 Pavel Kucbel 1308479 Kováčová 1 SN od 12.5.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-1053 Zoltán Fandák 1197274 Lubeník 1 SN od 12.5.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-1054 DK berie na vedomie list FK V. ligy skupina A dospelí zo dňa 16.4.14 týkajúci sa ich stanoviska k DO voči FK Predmier.

D-1055 DK vracia KR SsFZ list p. Eriky Adamcovej zo dňa 22.4.14 ohľadom stretnutia V. ligy skupina D dospelí Balog nad Ipľom-Buzitka, nakoľko jeho obsah patrí do kompetencie KR SsFZ.

D-1056 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 9.5.14 na 1 MFS :

            Ladislav Kováč 1134915 Dudince, uhradiť 10 € v MZF.

D-1057 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 12.5.14 na 1 MFS :

            Tomáš Martinec 1141553 Hrochoť, uhradiť 10 € v MZF.

D-1058 Žiadosti o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:      

            Miroslav Siviček 1260025 Tomášovce zamieta sa, uhradiť 5 € v MZF.

            Peter Gašinec 1173631 Radoľa zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF. 

            Mário Martini 1153600 Belá zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

            Štefan Čepela 1153997 Belá  zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

            Michal Korenčík 1179602 Belá  zamieta sa, porušenie DP 41-1, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)         

 1. Prerokované boli nasledovné sťažnosti FK: Kováčová (Zvolen - Kováčová) – sťažnosť čiastočne opodstatnená, postupujeme DK (z dôvodu nedostatkov vo vyhotovení videozáznamu) a ŠTK, Žarnovica (Žarnovica - Revúca) – sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Š. Bane (Š. Bane – V. Krtíš) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Zubrohlava (Bobrov – Zubrohlava) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Bánová (Stráža – Bánová) -  v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu. Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť. Ďalej žiadame kluby: Radoľa – dorast (Oščadnica - Radoľa), Lučenec (Krásno nad Kysucou - Lučenec), Kalinovo (Nová Baňa - Kalinovo) o uhradenie poplatku 10 € v MFZ za neopodstatnené sťažnosti.
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článku XVIII aktualizovaného Rozpisu súťaží SsFZ 2013/14.
 3. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Š. Bane – V. Krtíš (z dôvodu nezaslania videozáznamu v lehote do 48 hod. postupujeme DK), Podlavice – Hrochoť, Čierne – Terchová, Rakytovce - Badín, Stráža - Bánová do 20.5.2014 pod následkom odstúpenia na DK SsFZ.
 4. Upozorňujeme R a DZ na dôsledné preštudovanie zmien vyznačených v Rozpise súťaží zelenou farbou, platných pre jarnú časť ročníka 2013/2014. Zmeny RS sú uvedené na webovej stránke v časti „Rozpis súťaží“. Nakoľko sa množia prípady neodôvodneného zasielania papierového Zápisu o stretnutí na SsFZ, žiadame R aby venovali zvláštnu pozornosť kapitole XIV, bod 3, písm. e) Rozpisu súťaží. Zároveň dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX Rozpisu súťaží)! Žiadame rozhodcov, aby v elektronickom zápise vyplňovali kolonku námietky a zranení hráči.
 5. Upozornenia pre DZ:
  1. V prípade, že rozhodca neudelí ČK resp. nesprávne udelí ČK, tieto skutočnosti uvediete:
  2. V Správe PR v časti 2 DISCIPLINÁRNA KONTROLA
  3. V Správe DS v časti C: ÚDAJE ZO STRETNUTIA, časť 3 - napomínaní a vylúčení hráči, okienko Podnet PR.

                                          i.  Neuvedenie týchto skutočností v Správe DS bude mať za následok disciplinárne konanie voči DZ.

  1. DZ majú povinnosť si skontrolovať správnosť a včasnosť (vždy utorok do 12:00 hod.!) uzavretia správ DS a DPR v systéme ISSF. V prípade opakovania sa nedostatkov s uzatváraním správ v systéme ISSF budú DZ pozvaní na preškolenie.
  2. DZ sa dôrazne pripomína povinnosť dôsledne kontrolovať počty a prítomnosť členov US pred každým MFS.
 1. Žiadame KR ObFZ o zaslanie návrhu R a DZ postupujúcich do súťaží riadených SsFZ v termíne do 31.5.2014 na email: andrejhrmo@gmail.com
 2. Rozhodcovia, ktorí doteraz neobdržali plastový preukaz majú možnosť sa informovať o jeho prevzatí na SsFZ.
 3. Dňa 29.5.2014 sa uskutoční výjazdové zasadnutie KR v Demänovej, ktorého predmetom bude aj otázka nominačných listín R a DZ.
 4. Ospravedlnenia R:  Širanec 7.6.,  Rohoň 31.5., Súhrada 31.5., Šimko 24.5. a 1.6., Juríčka 7.6., Slašťan 31.5., Frontová 31.5.-8.6., Jakubjak 31.5., Gregorec 14.6., Kučera 8.6., Behančín od 20.5. do 1.9. – postúpené na KR, Baka 6.6.-8.6., Hanesová 17.-18.5., 24.5., 31.5.-1.6.,7.6.,14.6. a prac. dni – ospr. z 1.5. postúpené na KR, Wojčík 31.5., Fáber 8.6.-14.6., Krahulec 31.5. a 14.6., Madera 7.6., Koleno 7.6.-8.6., Zemko 31.5.-1.6., Sitár 14.6., Mészáros 24.5.-25.5., Ploštica 31.5.,
 5. Ospravedlnenie DZ : Hrmo 15.5., Doboš 25.5., Chvíľa 24-25.5., Mertinyák 24.5., Králka 11-16.6.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)       

 1. TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014 3 doškoľovacie špecalizované semináre mládeže pre trénerov SsFZ  pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 28. - 29. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 23. - 24. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Seminárov sa zúčastní 3 x po 25 trénerov (TMK ObFZ zasielajú návrhy vždy po 2 trénerov pre jednotlivé kategórie). Ďalší záujemcovia z radov mládežníckych trénerov SsFZ ( podmienkou je aktívna trénerská práca s príslušnou vekovou kategóriou v  súťažiach SsFZ a platná trénerská licencia) sa môžu prihlásiť na vyššie uvedené semináre mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 10. júna 2014, TMK následne na svojom zasadnutí uzavrie výbery  trénerov na jednotlivé semináre.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.     Oznamujeme FK, že od jarnej časti súťažného ročníka 2013/2014 schválil VV SsFZ podmienky pre to, aby platby za R a DZ u všetkých FK prebiehali prostredníctvom mesačnej zbernej faktúry, bez zálohových platieb. Tento systém však vyžaduje maximálnu platobnú disciplínu zo strany FK. V prípade potreby bude musieť SsFZ uplatniť voči neplatičom disciplinárne a športovo-technické dôsledky, prípadne obmedzenia pri registrácii a matričných úkonov. Upozorňujeme, že v prípade, že sa niektorý klub objaví v ISSF ako   n e p l a t i č, automaticky, v zmysle odporučenia VV SsFZ ho potrestá DK v zmysle DP. Z uvedeného dôvodu odporúčame futbalovým klubom uhradiť mesačnú zbernú faktúru minimálne 2 dni pred uplynutím termínu splatnosti z dôvodu času realizácie prevodu príslušnou bankou a času na „spárovanie“ platby s príslušnou faktúrou. Zásadne neodporúčame platbu poštovým poukazom (7 – 10 dní trvá identifikácia platiteľa a spárovanie FA).

2.     Oprava RS SsFZ 2013/2014, časť adresár FK, MR ŠK Z. Poruba od 11.4.2014 nevykonáva funkciu managere FK Ján Mlynček,  Mládež – FO Tatran Sučany – od 24.4.2014 dočasný predseda FO Ctibor Pročka, m: 0944 949 102.

 

Zmena DL :

N. Baňa – Rakytovce (23.k., hrá sa 21.5. o 17:00 – pôvod. del.)

V. Krtíš – Žarnovica (22.k., 18.5., R Tokár, AR1 Lepieš  – nová)

Kováčová – Detva (22.k., 18.5., R Čičmanec, AR1 Budáč st. - nová)

Rosina – T. Štiavnička (23.k., 25.5., R Kalmár, AR1 Martin, AR2 Mihálik – nová)

Divín – Málinec (23.k., 25.5., R Labuda, AR1 Martvoň, AR2 Gregorec – nová)

Kováčová – Fiľakovo (23.k., 25.5., AR1 Golian za Mikloša)

Lubeník – Jesenské (23.k., 24.5., AR1 Dobrocký za Mikloša)

Strečno – Stráža (22.k., hrá sa 17.5. - oprava termínu  u zmeny DL 23)

Černová – Dražkovce (22.k., 18.5., R Perexta za Behančina)

Likavka – D. Kubín (dor., 22.k., hrá sa až 20.5. o 17:00, R,AR LFZ - nová)

Belá – Varín (dor., 22.k., hrá sa až 22.5. o 17:00, predz. sa ruší, R,AR ObFZ ZA – nová)

Černová – L. Hrádok (dor., 22.k., hrá sa až 4.6. o 17:00, R, AR LFZ – nová)

Čierne – Rajec (dor., 20.k., hrá sa až 11.6. o 16:00, R Belko, AR Staník)

Tvrdošín – O. Jasenica (dor., 22.k., 17.5. - stretnutie zrušené)

Kováčová – Kremnica (dor., 20.k., hrá sa 6.6. o 17:30, R Hromádka, AR Doval))

Hnúšťa – Brusno (žiaci, 22.k., 17.5., hrá sa až 28.5. o 15:00-17:00, R Rybár)

R. Sobota – Hnúšťa (žiaci, 23.k., 24.5., R Rybár za Patakiho)

Čadca B – Raková (žiaci, 21.k., hrá sa 22.5. o 15:30-17:00, R ObFZ CA)

Poltár – Vinica (23.k., 25.5., DZ Mertinyák za Spišiaka)

K. N. Mesto – Bytča (II. liga dorast U19, 24. Kolo, DZ Vrtel za Dolníka)

 

Upozornenie pre R

 

Opakovane upozorňujeme R, že v prípade ak sa stretnutie, na ktoré boli nominovaní z akéhokoľvek dôvodu neodohrá (ani nezačne), takýto zápis NEUZATVÁRALI a o skutočnostiach (dôvode neuskutočnenia stretnutia, resp. o svojej prítomnosti – neprítomnosti v mieste stretnutia) informovali príslušnú riadiacu komisiu (ŠTK, KM) prostredníctvom podania na komisiu – posledná záložka v zápise o stretnutí.

 

 

Zmena DL :

 

Upozorňujeme touto cestou R a DZ, aby si vlastnom záujme prezreli v správach ŠTK a KM zoznam stretnutí, ktoré boli z dôvodu nevyhovujúcich hracích plôch vplyvom pretrvávajúceho nepriaznivého počasia  o d l o ž e n é.

 

 

 

Finálový turnaj školeskej futbalovej súťaže McDonald ́s cup v B. Bystrici - FK Dukla:

26. 5. 2014 od 13.30 -Šimko, Tuma, Kolofík

27. 5. 2014 od 9.00 - Šimko, Tuma