Spravodajca č. 9/2014-15                                                                  22. 8. 20147

 

 

Upozorňujeme FK, že VV SFZ, na svojom zasadnutí 1.7.2014, schválil  splatnosť mesačnej zbernej faktúry na 10 dní.

Zároveň upozorňujeme, že MZF je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom, alebo vkladom na bankový účet. Platbu poštovým poukazom nebude ekonomické oddelenie SFZ akceptovať a platbu bude považovať za neuhradenú.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Rušíme MFS 4.kola V. ligy A Belá – Čierne

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        22.08.2014 /piatok/ o 17,00 hod. 4.kolo V. liga B   Nižná – Fomat B

·        29.08.2014 /piatok/ 11,00 hod. 14.kolo III. liga     Kremnička – Bytča

·        29.08.2014 /piatok/ o 16,30 hod. 4.kolo V. liga A   Belá – Čierne /Belá 10€ MZF/

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga S   Tvrdošín – O. Veselé

·        29.08.2014 /piatok/      o 16,00 hod. 5.kolo IV. liga J   Vinica – Zvolen B

·        30.08.2014 /sobota/     o 16,00 hod. 5.kolo V. liga C   Medzibrod – Repište

·        30.08.2014 /sobota/     o 10,00 hod. 5.kolo V. liga D   Čebovce – D. Strehová

·        01.09.2014 /pondelok/ o 15,30 hod. 5.kolo III. liga       Žarnovica – Bytča

·        06.09.2014 /sobota/     o 15,00 hod. 6.kolo V. liga A   Predmier – OFK Kotešová

·        10.09.2014 /streda/      o 16,00 hod. 1.kolo V. liga B   Bešeňová – Nižná

·        13.09.2014 /sobota/     o 15,30 hod. 7.kolo III. liga       Žarnovica – Námestovo

·        13.09.2014 /sobota/     o 12,00 hod. 7.kolo IV. liga S   Stráňavy – Belá Dulice

·        13.09.2014 /sobota/     o 15,30 hod. 7.kolo V. liga C   Bacúch – Šalková

·        18.09.2014 /štvrtok/     o 15,30 hod. 2.kolo V. liga A   Terchová – Predmier

·        20.09.2014 /sobota/     o 15,00 hod. 8.kolo V. liga C   Medzibrod – Pliešovce

·        27.09.2014 /sobota/     o 11,00 hod. 9.kolo III. liga Pohronie ZH/DŽ – Makov

·        08.10.2014 /streda/      o 14,30 hod. 1.kolo III. liga Brusno – Teplička n. Váhom

3.    Pripomíname FK III. ligy Fomat Martin, Lučenec a Pohronie ZH/DŽ B, že z dôvodu predohrávania 14.kola dňa 29.8.2014 /piatok/ sa 5.kolo odohrá kompletne dňa 31.8.2014 /nedeľa/. Výnimka pre FK Kremnička /NE,10,30/ ostáva v platnosti.

FK SsFZ postupujúce do 3.kola Slovnaft Cupu, ktoré sa má odohrať neplánovane 2. resp. 3. 9.2014 môžu po vzájomnej dohode klubov požiadať na SFZ – stk@futbalsfz.sk alebo podaním cez ISSF na ŠTK SFZ o zmenu odohratia 3.kola SC na 9. resp. 10.9.2014 ako bol pôvodne avizovaný termín, prípadne iný termín. 4.kolo SC je naplánované na 14.10.2014.

4.    Oneskorené začiatky stretnutí: Vrútky – Stráňavy /výstroj hráčov H/, Z. Poruba – K. Lieskovec /oneskorený príchod H/, Badín Podlavice – S. Ďarmoty /D opakovane ISSF/

5.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Upozorňujeme FK, že ukončením prázdninového obdobia bude KM schvaľovať zmeny stretnutí len riadne zdôvodnené. Žiadosti o zmeny bez uvedenia dôvodu v zmysle US č.7, bod 3d KM zamietne.

1.    KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga sk.Sever – 4.kolo (Tvrdošín – Čadca) z 23.8. na 24.9.2014 o 14,30 a 16,30. FK Tvrdošín uhradí 10€ v MZF.

b)    II.liga sk.Sever – 6.kolo (TvrdošínO.Jasenica) zo 6.9. na 5.9.2014 o 16,00 a 18,00.

c)    II.liga sk.Juh – 3.kolo (Krupina – Fiľakovo) zo 16.8. na 3.9.2014 o 14,00 a 16,00.

d)    III.liga sk.A – 3.kolo (Varín – Krásno n.Kys.) zo 16.8. na 17.9.2014 o 14,00 a 16,00.

e)    III.liga sk.C – 4.kolo (RevúcaČ.Balog) z 23.8. na 24.9.2014 (streda) o 13,30 a 15,30. FK Revúca uhradí 10€ v MZF.

f)     III.liga sk.C – 4.kolo (SliačH.Nemce) z 23.8. na 10.9.2014 o 15,00 a 17,00. FK Sliač uhradí 10€ v MZF.

g)    II. liga sk. Sever – 4. kolo (Žilina C – Or. Jasenica) hrá sa v Závodí.

DORAST

h)    II.liga U19 a U17 – 9.kolo (V. Krtíš – Námestovo) z 28.9. na 24.9.2014 o 11,00 a 13,30.

i)      II.liga U19 a U17 – 14.kolo (Martin – Čadca) z 29.8. na 28.8.2014 o 15,00 a 17,30. FK Čadca uhradí 10€ v MZF.

j)      II.liga U19 a U17 – 3.kolo (Rakytovce – Pohronie) zo 16.8. na 15.10.2014 o 11,00 a 13,30.

k)    IV.liga sk.A – 4.kolo (K. Lieskovec – Rajec) z 24.8. na 27.8.2014 o 17,00. FK Rajec uhradí 10€ v MZF.

l)      III.liga sk.Juh – 7.kolo (Žarnovica – Tisovec) 13.9.2014 o 14,00 Hrá sa v opačnom poradí na ihrisku FK Tisovec.

m)   IV.liga sk.A – 4.kolo (KrasňanyS.Bystrica) z 24.8.2014 na 5.9.2014 o 16,00. FK Krasňany uhradia 10€ v MZF.

n)    IV.liga sk.C – 3.kolo( Pliešovce – Lovčica Trubín) zo 16.8. na 22.8.2014 o 16,30.

o)    IV.liga sk.C – 3.kolo (Selce – Bzovík) zo 16.8. na 27.8.2014 (streda) o 17,00.

p)    IV.liga sk.C – 4.kolo (S. Ľupča – Hliník) z 23.8. na 24.9.2014 (streda) o 14,30. FK S. Ľupča uhradí 10€ v MZF.

q)    IV.liga sk.C – 4.kolo (Kremnička – Kováčová) – 24.8.2014 o 13,30. Ihrisko Radvaň.

r)     IV.liga sk.D – 7.kolo (BušinceHalíč) z 13.9. na 14.9.201413,30.

s)    IV.liga sk A – 4. kolo ( Belá – Skalité) z 24.8. na 29.8.201414,00.

t)     III. liga sk. Sever – 7.kolo ( Istebné – Rosina) z 14.9. na 13.9.201413,00.

2.    KM neschvaľuje zmeny termínov MFS:

a)      II.liga U15, U13 sk.Sever – 4.kolo (Bytča – Rajec) z 23.8. na 17.9.2014 o 14,00 a 16,00. Chýba súhlas FK Bytča.

b)    III.liga U15 a U13 sk.A – 5.kolo (K.N.Mesto B – Raková) z 31.8. na 30.8.2014 o 10,00 a 12,00. Ihrisko Povina. Chýba súhlas FK Raková.

c)     III.liga U15, U13 sk.C – 8.kolo (H. Nemce – Brusno) 20.9.2014 o 10,00 a 12,00 na ihrisku v Brusne. Chýba súhlas FK Brusno.

d)    III.liga U15, U13 sk.C – 10.kolo (H. NemceS.Ľupča) 5.10.2014 o 10,30 a 12,30 na ihrisku v S. Ľupči. Chýba súhlas FK S. Ľupča.

e)     III.liga U15, U13 sk.C – 12.kolo (H. Nemce – Hriňová) 18.10.2014 o 10,00 a 12,00 na ihrisku v Hriňovej. Chýba súhlas FK Hriňová.

f)     III.liga dor.sk.Juh – 8.kolo (Bacúch – Fiľakovo) z 20.9. na 19.9.2014 o 15,30. Chýba súhlas FK Fiľakovo.

g)    III.liga dor. sk.Juh – 9.kolo (H.Nemce – Sliač) 27.9.2014 o 12,30 na ihrisku v Sliači. Chýba súhlas FK Sliač.

h)     III.liga dor. sk.Juh – 11.kolo (H.Nemce – Jesenské) 18.10.2014 na ihrisku v Jesenskom. Chýba súhlas FK Jesenské.

i)      III.liga dor. sk.Juh – 13.kolo (H.Nemce – Tornaľa) 25.10.2014 o 14,00 na ihrisku v Tornali. Chýba súhlas FK Tornaľa.

j)      IV.liga dor. sk.C – 6.kolo (Selce – Pliešovce) zo 6.9. na 5.9.2014 o 17,00. Chýba súhlas FK Pliešovce.

k)     IV.liga sk.C – 1.kolo (Pliešovce – S.Ľupča) z 23.9. na 16.9.2014 o 17,00.

3.   KM kontumuje:

a)    III.liga U15 sk.C – 3.kolo (Sliač – Kalinovo), priznávame 3 body a skóre 0:5 ponechávame v platnosti podľa SP čl.100/e.

b)    IV.liga dor.sk.B – 3.kolo (Rabča – O.Polhora), priznávame 3 body a skóre 4:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl.100/e.

4.   KM ďalej oznamuje:

a)    Povinnosť predložiť lekárske prehliadky družstiev na základe US 8 nesplnili: Námestovo, Rakytovce, Čadca, Zákamenné, Rosina, Očová, Detva, Braväcovo, Tornaľa, Rajec, Hnúšťa, Banská Štiavnica. Žiadame obratom predložiť v skenovej podobe najneskôr do 25.8.2014.

b)    Žiadame predložiť vzájomnú dohodu zástupcov III.ligy sk.B – 9.kolo (Dlhá – Trstená) z 28.9.

c)    Zástupcom III.ligy U15 a U13 sk.C, že FK Slovenská Ľupča bude hrať len s družstvom U15.

d)    Odstupujeme DK vyriešený prípad pokusu o neoprávnený štart hráča FK Varín Andreja Dávidíka 1253002.

e)    Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Zborov nad BystricouKrasňany (dorast) – neskorý príchod R Šlapka,

ChlebniceZávažná Poruba (dorast) – neskorý príchod hostí,

ŽarnovicaNová Baňa (žiaci) – neskoré predloženie RP hostí.

f)     Odstupujeme KR SsFZ  R Staníka na vyvodenie dôsledkov  za nedostavenie sa R na stretnutie žiakov Čadca – Raková.

g)    Žiadame FK Varín a FK Krásno nad Kysucou písomné vyjadrenie e-mailom k neodohratému stretnutiu zo dňa 16.8.2014.

h)    Upozorňujeme FK Kokava nad Rimavicou (dorast) na povinnosť informovať doporučeným listom súperov o zmene termínov stretnutí.

i)      Svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-24 DK opakovane žiada R, DZ, funkcionárov FK a ďalšie osoby zúčastnené na MFS o dôsledné naštudovanie a plnenie príslušných ustanovení Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 (RS je zverejnený na www.ssfz.sk sekcia „Rozpis súťaží“) týkajúcich sa oblastí súvisiacich s prácou DK (napr. kap. XIV. – XX. RS 2014/2015 a hlavne kolonka „Podnet PR“ správy DZ v zmysle kap. XX. ods. 15), vydaných v nadväznosti na príslušné ustanovenia DP SFZ a nariadenia orgánov SsFZ.

D-55 DK upozorňuje funkcionárov FK v rámci SsFZ, že disciplinárne previnenia v stretnutiach Slovenského pohára rieši DK SFZ, ktorá  poskytuje aj odborný výklad k vykonateľnosti ňou uložených DO.

D-84 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Radomír Trnovec 1187879 Tvrdošín 3 SN od 11.8.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-85 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (nesprávny popis priestupku hráča v elektronickom zápise o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Dolná Strehová-Olováry a správe DZ a nedostatočná kontrolná činnosť DZ po stretnutí) DZ Vojtech Koncz a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1b. DZ podľa DP 43-2a dňom 25.8.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-86 Jozef Privarčák 1071993 Čierne 4 SN od 11.8.14, DP 64-1a a 47-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-87 FK Čierne dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a a 64-4 za porušenie DP 37-13 hráčom a neprístojnosť asistenta trénera v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Rudina-Čierne.

D-88 Dušan Poláček 1232934 Priechod 2 SP do 30.4.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-89 Daniel Moravec 1292277 Čierne 2 SN od 18.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-90 Lukáš Golian 1331567 Kováčová 2 SN od 18.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-91 Marek Farský 1258574 Vavrečka 2 SN od 18.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-92 Jozef Revaj 1260932 Vavrečka 2 SN od 18.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-93 Radovan Kráľ 1277972 Detva 1 SP do 30.4.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-94 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Ivan Janči tréner FK Stráňavy dospelí 3 SN od 18.8.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-95 Július Legén 1230766 Hnúšťa 4 SN od 18.8.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF. 

D-96 Gergely Varga 1164956 Fiľakovo 2 SP do 30.4.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF

D-97 Peter Podhradský 1113486 Bytčica 1 SN od 18.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-98 Jakub Černák 1248967 Kláštor pod Znievom 1 SN od 18.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-99 Peter Ďuriš 1047300 Sásová DK hráčovi dňom 21.8.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia (porušenie DP 37-13 v stretnutiach V. ligy skupina C dospelí Sásová-Čierny Balog a Sásová-Voznica). Hráč v termíne do 26.8.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu.

D-100 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Ľubomír Chovanko 1239704 Kysucké Nové Mesto 1 SN od 18.8.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-101 DK žiada Slavomír Pšenica DZ v termíne do 26.8.14 o písomné vyjadrenie k nevyhodnoteniu námietky voči disciplinárnemu priestupku uvedenému v zápise o stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Vrútky-Stráňavy, v správe DZ.

D-102 DK žiada DZ Peter Budáč v termíne do 26.8.14 o písomné vyjadrenie k splneniu povinností uvedených v ods. 8 kap. XX. RS 2014/2015 (DZ na plnenie povinností upozornení aj v Spravodajcoch č. 6-8/2014-15) po stretnutí III. ligy Stred dospelí Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa jun.-Žarnovica.

D-103 DK žiada R Peter Vachan v termíne do 26.8.14 o písomné vyjadrenie k splneniu povinností uvedených v ods. 8 kap. XX. a ods. 3 písm. d) kap. XIV. RS 2014/2015 (R na plnenie povinností upozornení aj v Spravodajcoch č. 6-8/2014-15) po stretnutí III. ligy Stred dospelí Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa jun.-Žarnovica. Menovaný v termíne do 26.8.14 predložení na DK papierový zápis  z uvedeného stretnutia.

D-104 Martin Čička 1284870 Predmier 2 SN od 18.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-105 Dávid Stančík 1259475 Teplička nad Váhom 4 SN od 18.8.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-106 Patrik Kožák 1277760 Kysucký Lieskovec 2 SN od 18.8.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-107 Adam Hronček 1300326 Tomášovce 4 SN od 18.8.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-108 FK Žarnovica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-1b a 58-3 za použitie pyrotechniky priaznivcami družstva v stretnutí III. ligy Stred dospelí Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa jun. - Žarnovica.

D-109 DK žiada Július Kancko R v termíne do 26.8.14 o písomné vyjadrenie k splneniu nariadenia uvedeného pod D-15 (nepredložený doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-110 DK žiada Dušan Dibdiak R v termíne do 26.8.14 o písomné vyjadrenie k splneniu nariadenia uvedeného pod D-16 (nepredložený doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-111 DK žiada Kristián Meszáros R v termíne do 26.8.14 o písomné vyjadrenie k splneniu nariadenia uvedeného pod D-17 (nepredložený doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-112 Na návrh KM SsFZ Daniel Vrábeľ 1261686 Varín 4 SN od 21.8.14, DP 64-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-113 Na návrh KM SsFZ Ivan Šeliga vedúci družstva FK Varín dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 21.8.14 do 20.2.15, DP-64-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-114 Na návrh KM SsFZ Miroslav Čvečka asistent trénera FK Varín dorast 6 mesiacov nepodmienečne od 21.8.14 do 20.2.15, DP 64-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-115 Na návrh KM SsFZ FK Varín dorast pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP-64-1a a 64-4, za pokus o štart hráča na cudzí RP v stretnutí V. ligy skupina A dorast Radoľa-Varín.

D-116 Na návrh KM SsFZ Andrej Davidík 1253002 Varín DK odstupuje disciplinárne previnenie hráča na rokovanie DK ObFZ Žilina (pokus o neoprávnený štart hráča v stretnutí IV. ligy skupina A dorast Radoľa-Varín).

D-117 Na návrh KR SsFZ FK Lieskovec dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1b za nezaslanie DVD záznamu zo stretnutia V. ligy skupina C dospelí Lieskovec-Bacúch v stanovenom termíne.

D-118 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Roman Husár 1157320 Predmier zamieta sa, uhradiť 10 € v MZF.

          Peter Pobijak 1179663 Predmier na 2 SP do 30.4.15, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Melicher 1179999 Cinobaňa na 2 SP do 31.5.15, uhradiť 10 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.  

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Bacúch (Lieskovec - Bacúch) – námietka čiastočne opodstatnená, Tvrdošín (Belá-Dulice - Tvrdošín) – námietka neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Kysucké Nové Mesto (Tvrdošín – Kysucké Nové Mesto) - sťažnosť neopodstatnená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Stráňavy (Vrútky - Stráňavy) – námietku postupujeme DK SsFZ.

Z dôvodu nezaslania videozáznamu v lehote do 48 hod. postupujeme DK SsFZ klub FK Lieskovec (Lieskovec – Bacúch).

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Žiadame FK Belá-Dulice o zaslanie nestrihaného a neprerušeného videozáznamu (Belá-Dulice - Tvrdošín) do 26.8.2014 pod následkom uloženia pokuty 300 €!
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15.
 3. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX, bod 14 Rozpisu súťaží 2014/2015):

Uvádzanie ŽK a ČK R v rubrike „osobné tresty“ zápisu

- spôsob uvádzania ŽK a ČK v zápisoch stanovuje KR, pričom DK dôrazne upozorňuje R na

  správnosť a čitateľnosť uvádzaných údajov na origináloch, kópiách a fotokópiách zápisov,

- popis vylúčenia hráča – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko, číslo RP a popis priestupku,

- popis vylúčenia hráča po napomenutí druhou ŽK – minúta, ČK, číslo, meno a priezvisko,

  číslo RP (ČK po 2.ŽK), čiže bez uvedenia priestupkov, za ktoré hráč bol napomenutý,

- popis napomenutia hráča – minúta, ŽK, číslo, meno a priezvisko,

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová

  hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,

  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja

  o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome

  ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

 1. Náhradné FP rozhodcov sa uskutočnia dňa 12.9.2014 (piatok) na futbalovom štadióne Štiavničky v B. Bystrici s časom prezentácie od 16:00 hod., zúčastnia sa: Bednárik, Belán I., Blichárová, Cimprich, Čičmanec, Čuboň T., Danyi, Debnár, Diabelko, Dibdiak, Dobrík, Dodok, Farský, Forgáč, Gonda, Grenčík, Hanesová, Horák, Hreus, Hrtús, Chmúrny, Jačmeník, Ježík, Kancko, Kapusta, Katrenčík, Kmetík, Košárnik, Kratochvíľa, Králik, Kuba, Kuteľ, Labuda, Ligas, Ľupták, Martinka, Martvoň, Melicher, Mihálka, Mikloš, Mitúch, Nagy, Olšiak, Ploštica, Polomský, Remeň, Rogoň, Rojík, Šimovič, Šlapka, Štrba Ma., Švec, Uhorskai, Urda, Vozár, Vrtich, Weiss M., Žubor. 
 2. Upozorňujeme R na povinnosť uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!
 3. Žiadame o sledovanie web stránky SsFZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov, materiály, kde je zverejnená pracovná verzia dokumentu „Zásady pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov SsFZ Banská Bystrica“, ktorá nadobudne platnosť až po schválení VV SsFZ,
 4. Informujeme DZ, že na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnená tabuľka účastníkov programu TALENT, aktuálna pre jesennú časť súťažného ročníka 2014/15.
 5. Oznámenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H,

vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

 1. Ukončenie činnosti: Tomáš Staník - KR ďakuje za doterajšiu činnosť.
 2. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Vachan 12.9.-13.10., Čičmanec 20.9., Dobrocký soboty do 12:00, Králik 7.9. a 13.9.-14.9., Hanuska prac. dni od 22.9., Lepieš 7.9. do 12:00 a 13.9.-14.9., Kučera 13.9.-14.9., Wojčík 20.9., Belán I. 1.9., 13.9.-15.9., Kuba 6.9.-7.9., Staník – ukončenie činnosti, Mitúch 7.9.-11.9., Pšenák 24.8. PN prilož., Grenčík 29.8. a 1.9. – zrušené, Bednárik 23.8.-24.8., 30.8.-31.8.- prac.potvrd., 6.9.-7.9. a 14.9., Forgáč 14.9., Belko 12.9.-15.9., Krajník – 30.8.-31.8. zrušené, Mihálka 13.9., Hraško 6.9.-7.9., DZ: Budáč M. 13.8.,13.9.,20.9., Badura 27.8.-31.8., Veky 30.8.,Vorel 29.8.-10.9., Ševec 13.9.-14.9., Macek PN od 16.8., Repa 23.8.-3.9., Truban 20.9.a 27.9., Franek 30.8.,20.9,27.9.,18.10.a25.10.

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1 .       TMK SsFZ pozýva nasledovných trénerov na špecializovaný seminár trénerov SsFZ – kategória prípravky, ktorý sa bude konať v Bobrovci pri Liptovskom Mikuláši dňa 23. augusta 2014: Peter Kohút, Peter Maruniak, Matúš Štulajter, Peter Dubovec, Róbert Kulla, Peter Zúbka, Peter Tóth, Peter Koreň, Peter Paulovič, Ján Tršo, Miroslav Beran, Peter Nociar, Valdimír Bubelíny,Pavol Demenčík, Ľuboš Chovan, Ján Papaj, Ladislav Bernáth, Juraj Imre, Marián Berky, Kamil Nosian, Martin Lovás, Michal Kašuda. Zraz všetkých prihlásených trénerov bude v sobotu 23. augusta 2014 o 09.30 hod. v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec. Súčasťou seminára sú aj praktické ukážky tréningového procesu – priniesť so sebou športové oblečenie a obuv. Ukončenie seminára je plánované na sobotu 23. augusta do 20.00 hod.

2.        V rámci Grassroots programu SFZ organizuje ÚM SFZ celoslovenský turnaj mladších žiakov "MINI CHAMPIONS Liga Slovensko 2014" pre chlapcov narodených po 1.1.2003. V závislosti od počtu prihlásených prebehnú základné kolá ( rozdelenie podľa územnej príslušnosti), krajské kolá ( BB kraj, ZA kraj) a celoslovenské finále vo Zvolene 30.09 - 01.10 2014, ktorého sa zúčastnia za SsFZ víťazi krajských kôl.. Záväzné prihlášky (aj kluby so štatútom ÚTM) posielajte do 20.augusta 2014 mailom na adresu peterstefanak@gmail.com. Informácie o organizácii turnaja p. Štefaňák, tel. 0902 937 058. Prihláška a propozície turnaja sú na web stránke SsFZ – hlavná stránka.

3.        TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 09. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1.    Komisia ženského futbalu upravuje rozpis vo vyžrebovaní regionálnej ligy žiačok stred skupina B, 3 turnaj 28.9. 2014 usporiadateľ: Žiar nad Hronom /voľno LM/ o 14:05. Nebude sa hrať mylne uvedený zápas Podbrezová – Liptovský Mikuláš(pôvodne), odohrá sa zápas Podbrezová – Selce.

2.    Všetky kluby musia zapísať sezónnu súpisku žiačok do ISSF systému najneskôr do 31.8.2014. Pre bližšie informácie ma kontaktujte na tel. čísle 0918 90 44 12.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 7 dní po súhlasnom stanovisku hráča).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Najbližšie zasadnutie VV SsFZ  sa uskutoční 5.9.2014 v B. Bystrici.

2.    Tradičné medaile pre kolektívy štartujúce v súťažiach riadených SsFZ U-13, budú z technických dôvodov k dispozícii na SsFZ až 26.8.2014. Následne budú distribuované na jednotlivé ObFZ, kde si  budú mať možnosť  ich prevziať, po telefonickom dohovore, zástupcovia jednotlivých družstiev.

3.    Žiadame zaslať na sekretariát SsFZ, najneskôr do 26.8.2014, videozáznam z MFS dospelých:  Belá–DuliceTvrdošín.

 

 

Zmena DL 3: 

Belá – Juventus A (žiaci 3.k., , hrá sa až 3.9. o 14:00-16:00, R ObFZ ZA)

Rakytovce – L. Štiavnica (SP, 2.k., hrá sa opačne v L. Štiavnici – pôvod. del.) 

Čadca – Z. Poruba (SP, 2.k., hrá a opačne v Z. Porube – pôvod del.)