Spravodajca č. 14/2014-15                                                             26. 9. 20147

 

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 5.9.2014 v B. Bystrici, okrem iných:

I. Uložil:

na návrh KM SsFZ a na základe RS SsFZ 2014/2015, časť V. Podmienky pre štart družstiev v súťažiach, bod 5 a časť XXIII. Poplatky, bod 3  družstvám FK uhradiť poplatok za odhlásenie družstva zo súťaže:

-     FK Družstevník Látky U19 vo výške 100€

-     FK Slovenská Ľupča U13 vo výške     50€

Poplatok uhradia FK prostredníctvom MZF za mesiac september 2014.

II. Schválil:

a) zloženie odborných komisií SsFZ pre súťažný ročník 2014/2015:

ŠTK: J. Jekkel – M. Beháň, P. Súkeník, B. Motyčka, členovia TÚ – B. Braučok, J. Čunderlík, M. Lauer, Pe Turňa, Pa Turňa,

KM: J. Majsniar – J. Hlaváč, Ľ. Konečný, P. Vanko, M. Fungáč, členovia úseku ISSF – A. Jekkel, P. Širanec, R. Behančín, M. Majerová,

DK: M. Spišiak – Ľ. Hrmo, I. Tilesch, P. Baják, M. Budač, M. Kubinec, V. Kosec, S. Šimko, I. Janák, I. Sádovský,

KR: J. Tomčík  - V. Vais, A. Hrmo, M. Migaľová, Ľ. Perašín, M. Očenáš, I. Roštár, K. Poláček, M. Staník, M. Fajčík, členovia ÚDZ  - J. Forgon, Š. Pastorek, L. Kolibáč, P. Budač a S. Bomba, členka TÚ – M. Súkeníková,

TMK: V. Kováč – P. Frigmanský, J. Michalík, M. Král, J. Petrák, M. Nemec, L. Dányi,

R. Kollár, P. Štefaňák, T. Hvostík,

MaK: S. Špila – S. Baláž, J. Forgon,

OK: D. Čaban – L. Krnáč, J. Kliment, I. Chudý, J. Studený,

HK: P. Kuteľ – M. Skalák, M. Debnár,

KŽF: L. Németh - I. Bača, V. Vesel, P. Dubovec, D. Šipikal.

 

b) na návrh KR vyradenie rozhodcov: D. Martin, J. Mihálik, T. Paňko, J. Dvorský, T. Staník a M. Hubočan z nominačnej listiny R SsFZ.

Následne schválili členovia VV SsFZ hlasovaním per rollam (hlasovanie prostredníctvom internetu) v dňa 12. 9. 2014 spoločný návrh KR a DK SsFZ na zmeny v RS SsFZ 2014/2015. Zmeny sa dotýkajú najmä činnosti delegovaných osôb v súvislosti s MSF.

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Š. Bane hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 7.kola V. ligy C Lieskovec – Š. Bane a priznávame podľa SP čl. 106/2 FK Lieskovec 3 body a skóre 5:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        26.09.2014 /piatok/ o 16,00 hod. 7.kolo V. liga A Staškov – Terchová

·        27.09.2014 /sobota/ o 11,00 hod. 9.kolo III. liga Pohronie ZH/DŽ – Makov

·        27.09.2014 /sobota/ o 10,30 hod. 9.kolo V. liga B DemänováPalúdzka

·        27.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 9.kolo IV. liga J Hriňová – Podbrezová B

·        27.09.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 9.kolo V. liga D Olováry – V. Krtíš

·        28.09.2014 /nedeľa/ o 13,00 hod. 9.kolo V. liga C Bacúch – Repište

·        28.09.2014 /nedeľa/ o 12,30 hod. 9.kolo V. liga C Č. Balog – Š. Bane  

·        28.09.2014 /nedeľa/ o 15,00 hod. 9.kolo IV. liga J Detva – Poltár /ihr. Cinobaňa/

·        01.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo III. liga Žarnovica – Námestovo

·        01.10.2014 /streda/ o 15,30 hod. 7.kolo III. liga Kremnička – Rakytovce

·        01.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo III. liga Kalinovo – L. Hrádok

·        01.10.2014 /streda/ o 16,00 hod. 7.kolo V. liga D Jesenské – Hajnáčka

·        01.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Bacúch – Šalková

·        03.10.2014 /piatok/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga A Rajec – Štiavnik

·        03.10.2014 /piatok/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Mýtna – Sklabiná

·        04.10.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 10.kolo V. liga D Tornaľa – Čebovce

·        08.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 1.kolo III. liga Brusno – Teplička n. Váhom

·        08.10.2014 /streda/ o 16,00 hod. 7.kolo III. liga Bytča – N. Baňa

·        15.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 15.kolo III. liga Lučenec – Rakytovce

·        15.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 8.kolo III. liga Brusno – Kalinovo  

·        15.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga A Rudiná – Skalité

·        22.10.2014 /streda/ o 14,00 hod. 7.kolo III. liga Pohronie – Teplička n. Váhom

·        24.10.2014 /piatok/ o 14,00 hod. 6.kolo IV. liga S O. Veselé – Stráža

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Bacúch – Sásová

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga B T. Štiavnička – O. Jasenica 

3.    ŠTK nariaďuje odohrať MFS:

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga S Trstená – O. Veselé

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga S Z. Poruba – L. Štiavnica

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Jupie Badín A – Revúca

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Detva – Zvolen B

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Hriňová – Sl. Ďarmoty

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Málinec – Tisovec

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Vinica – Poltár

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Fiľakovo – Podbrezová B

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga B Fomat B – Lipovec

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Medzibrod – Jupie Badín B

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Pliešovce – Hrochoť

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Č. Balog – Priechod

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Sl. Ľupča – Voznica

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D D. Strehová – Lesenice

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D V. Krtíš – Cinobaňa

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Olováry – Tornaľa

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Radzovce – Buzitka

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Čebovce – Hnúšťa

4.    Prerokované námietky kapitánov družstiev: Tvrdošín – Stráža /H – odstupujeme KR/

5.    Nedostatky v MFS: Čadca /opakovane, odstupujeme DK/, Štiavnik /zabezpečiť zvýšený počet US na 10-12/ pri odchode delegovaných osôb, podľa nariadenia pri schvaľovaní ihriska.

6.    FK FOMAT Martin schvaľujeme odohratie MFS 13.kola III. ligy FomatRakytovce na Hlavnom štadióne v Martine. FK Fomat Martin do 15. marca 2015 predloží na ŠTK SsFZ aktuálnu - obnovenú pasportizáciu futbalového ihriska v zmysle licenčného systému III. ligy na schválenie. 

7.    Pre neplnenie licenčného systému a neodstránenie nedostatkov pri obhliadke futbalového ihriska u FK Čadca v stanovenom termíne, ŠTK SsFZ rozhodla o uzatvorení hlavnej HP pre stretnutia dospelých a mládeže v Čadci od 1.11.2014 nepodmienečne.

8.    Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby venovali maximálnu pozornosť vyplňovaniu nominácií v ISSF /hráči s rovnakým menom a priezviskom/ a R o dôkladnú kontrolu RP hráčov, aby tieto boli v súlade s nomináciami FK

9.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Dôrazne upozorňujeme R, AR a FK na preštudovanie a následné plnenie RS 2014/2015 – čl. X. bodov. 2a,b,c ( štart hráča bez platného RP).

Dôrazne upozorňujeme R, že v prípade, ak hráč nepredloží RP z dôvodu uvedenom jedine v RS 2014/2015 – čl. X. bodov. 2a,b,c, je rozhodca povinný tohto hráča konfrontovať s preukazom totožnosti s fotografiou.

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 7.kolo (Radzovce – R. Sobota) 22.10.2014 o 13,00 a 15,00,

b)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 9.kolo (Pliešovce – Detva) 27.9.2014 o 9,00 a 11,00 (zmena ÚHČ),

c)    III.liga U15, U13 sk.A – 7.kolo (Varín – Čierne) 30.9.2014 o 14,00 a 16,00,

d)    III.liga U15, U13 sk.A – 7.kolo (Čadca B – Turzovka) 30.9.2014 14,00 a 16,00,

e)    III.liga U15, U13 sk.B – 9.kolo (Dlhá n.Oravou – Trstená) z 27.9. na 26.9.2014 o 13,00, a 15,00,

f)     III.liga U15, U13 sk.B – 8.kolo (Liesek – Zuberec) 1.10.2014 o 13,30 a 15,30,

g)    III..liga U15, U13 sk.B – 10.kolo ( Liesek – O.Lesná) 5.10.2014 o 9,00 a 11,00 (zmena ÚHČ),

h)    III.liga U15, U13 sk.C – 7.kolo (Kremnica – Tisovec) 1.10.2014 o 14,00 a 16,00,

i)      III.liga U15, U13 sk.C – 9.kolo (Hliník – Hriňová) z 27.9. na 7.10.2014 o 12,00 a 14,00.

DORAST

j)      II.liga U19, U17 – 15.kolo (Čadca – Námestovo) 2.10.2014 o 13,30 a 16,00,

k)    III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Fiľakovo – Poltár) 26.9.2014 o 16,00,

l)      III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Očová – Č.Balog) 1.10.2014 o 15,30,

m)   III.liga dor.sk.Juh – 10.kolo (Tornaľa – Braväcovo) 4.10.2014 o 12,00 (zmena ÚHČ),

n)    III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Detva – Braväcovo) 1.10.2014 o 16,00,

o)    IV.liga dor.sk B – 7.kolo (Trstená – O. Veselé)  9.10.2014 o 14,30,

p)    IV.liga dor.sk.A – 7.kolo (Strečno – Krasňany) 1.10.2014 o 15,30,

q)    IV.liga dor.sk.A – 7.kolo (Skalité – Zborov nad Bystricou) 1.10.2014 o 16,00,

r)     IV.liga dor.sk.B – 7.kolo (Lisková – Z. Poruba) 1.10.2014 o 16,00,

s)    IV.liga dor.sk B – 7.kolo (Likavka – Kvačany) 1.10.2014 o 15,00,

t)     IV.liga dor.sk.B – 13.kolo (Rabča – Černová) 26.10.2014 o 13,30 (zmena ÚHČ),

u)    IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (Medzibrod – Bzovík) 11.10.2014  o 12,00,

v)    IV.liga dor.sk.C – 3.kolo (Selce –Bzovík) 8.10.2014 o 16,00,

w)    IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (S. Ľupča – Kremnička) 1.10.2014 o 15,30,

x)    IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Málinec – Hajnáčka) 30.9.2014 o 16,30,

y)    IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Kokava – Tomášovce) 1.10.2014 o 16,00

z)     IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Kalinovo – Balog n.Ipľom) 9.10.2014 o 15,30,

aa)  IV.liga dor.sk.D – 7.kolo (Bušince – Halič) 25.10.2014 o 14,00,

bb) IV.liga dor.sk.D – 13.kolo (Bušince – Heľpa) z 25.10 na 26.10.2014 o 14,00.

2.   KM nschvaľuje zmeny termínov MFS:

a)    II.liga U19, U17 – 13.kolo (RakytovceMartin) z 25.10. na 26.10.2014 o 10,00 a 12,00,

b)    IV.liga dor.sk.D – 11.kolo (Bušince – Málinec) z 11.10. na 12.10.2014 o 14,30,

c)    III.liga dor.sk.Sever – 12.kolo (Teplička – Čierne) z 18.10. na 1.11.2014  o 14,00. Chýba súhlas FK Čierne a stretnutie musí byť odohraté do 25.10.2014. Žiadame FK  Teplička o riadne zdôvodnenie zmeny termínu.

3.   KM nariaďuje odohrať stretnutia:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 7.kolo (N. Baňa – Pliešovce) 8.10.2014 o 13,30 a 15,30,

DORAST

b)    II.liga U19, U17 – 7.kolo (N. Baňa – Martin) 1.10.2014 o 13,30 a 15,30,

c)    II.liga U19, U17 – 7.kolo (V. Krtíš – Podlavice) 1.10.2014 o 13,30  a 15,30,

d)    III.liga dor.sk.Juh – 7.kolo (Detva – Braväcovo) 1.10.2014 o 15,00,

e)    IV.liga dor.sk.C – 7.kolo (Pliešovce – Vígľaš) 1.10.2014 o 15,00,

4.   KM kontumuje MFS:

a)    II.liga U15 sk.Juh – 8.kolo (Krupina – Radzovce) priznávame 3 body a skóre  4:0 ponechávame v platnosti v prospech FK Krupina podľa SP čl.100/e,

b)    IV.liga dor.sk.A – 8.kolo (Chlebnice – Likavka) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Chlebnice podľa SP čl.100/b,

c)    IV.liga dor.sk.D – 8.kolo (Hajnáčka – Kalinovo) priznávame 3 body a skóre 5:0 ponechávame v platnosti podľa SP čl.100/e.

5.   KM ďalej oznamuje:

a)    Povoľujeme na základe žiadosti FK Turzovka odohratie MFS mládeže  27.9.2014 a 28.9.2014 v športovej hale v Korni, FK Turzovka zabezpečí informovanie súperov, R, AR o tejto skutočnosti v zmysle RS – bod VIII.

b)    Registračný preukaz hráča je majetkom hráča, v prípade prestupu, resp. hosťovania je materský FK povinný odovzdať RP najneskôr do 10 dní novému FK. Ak sa uvedené neudeje, FK, do ktorého hráč prestúpil musí uvedený stav riešiť a uvedený hráč nesmie nastupovať bez RP viac, ako v 1 stretnutí.

c)    Odstupujeme KR SsFZ prípad nesprávneho postupu rozhodcov pri kontrole RP hráčov:

 Kosturský, Nedbal, Košarnik, Dobrík, Kapusta, Náther.

d)    Odstupujeme DK SsFZ prípad nesprávneho postupu FK  Vrútky pri štarte hráča bez RP - Dávid Slivka (1284673).

e)    Predvolávame na zasadnutie KM dňa 02.10.2014 o 16.00 zástupcu FK Rimavská Sobota, ktorý je povinný predložiť registračný preukaz hráčov -  Andreas Slanina (1300054) a Juraj Šofranko (1255919), zároveň FK predloží písomné vyjadrenie FK R. Sobota opatrené podpisom a pečiatkou FK R. Sobota, odkedy a v ktorých stretnutiach uvedení hráči štartovali  bez RP, aj napriek tomu, že nemali RP a  boli overiteľní v ISSF.

f)     Upozorňujeme FK  Rabča, že žiadosti o zmenu termínu je nevyhnutné podávať výhradne formou ISSF.

g)    Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Vrútky - Martin  ( dorast ) – organizácia stretnutia FK  Vrútky,  

Bánová   – Bytča  ( dorast ) – neskoré predloženie RP FK Bánová,

Hnúšťa– Tornaľa ( žiaci) – neskorý príchod FK Tornaľa,

Lisková – Klin ( žiaci ) – neskorý príchod FK Klin.

h)    Svoje otázky, podnety a názory nepatriace do podaní v ISSF môžu FK adresovať na adresu KM SsFZ: mladezssfz@gmail.com.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-261 DK upozorňuje funkcionárov FK, R a DZ, že s účinnosťou od 22.9.14 došlo k významnej novelizácii kap. XIV. a XX. Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 týkajúcej sa uvádzania disciplinárnych previnení v papierových a elektronických zápisoch o stretnutí a v správach DZ. DK žiada funkcionárov FK, R a DZ o dôsledné naštudovanie si zmien a o ich správnu aplikáciu v praxi. Z príslušných zmien je zrejmé, že všetky disciplinárne previnenia, okrem udelenia ČK, resp. ČK po 2.ŽK budú uvádzané vo formulári „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ a nie v zápisoch o stretnutí. Z uvedeného dôvodu musia DZ (v stretnutiach dospelých a II. ligy U 19), resp. R (v ostatných stretnutiach mládeže) mať na stretnutí k dispozícii uvedený formulár, do ktorého uvedú príslušné disciplinárne previnenie, ktoré následne dajú podpísať kompetentným osobám podľa ods. 10  kap. XX. RS a zašlú na SsFZ v termíne podľa ods. 21 kap. XIV. RS. DK zároveň dôrazne upozorňuje DZ na dôsledné plnenie nariadení pri vyplňovaní kolonky „Podnet PR“ správy DZ podľa ods. 15 kap. XX. RS a na vyplňovanie správy DZ okrem povinných údajov len zistenými nedostatkami a vyhodnotením úloh daných DZ KR SsFZ, resp. inými komisiami SsFZ.

D-262 FK Bytča dospelí pokuta 150 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 50-1b a 50-4 za napadnutie hráča hostí po stretnutí III. ligy Stred dospelí Bytča-Krásno nad Kysucou.

D-263 FK Krásno nad Kysucou dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 48-4 za neprístojnosť hráča po stretnutí III. ligy Stred dospelí Bytča-Krásno nad Kysucou.

D-264 Tomáš Szabó 1207773 Jesenské 1 SP do 30.6.15,  DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-265 Michal Kohár 1262125 Dolný Kubín 2 SN od 22.9.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-266 Marko Horváth 1300803 Kokava nad Rimavicou 2 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-267 Juraj Jánošík 1218696 Terchová 2 SN od 19.9.14, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-268 Jozef Rybár 1176203 Terchová 4 SN od 19.9.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-269 Roman Husár 1157320 Predmier DK hráčovi dňom 19.9.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a podaniu FK Predmier k stretnutiu V. ligy skupina A dospelí Terchová-Predmier.

D-270 Martin Šimoník 1229624 Predmier 1 SN od 19.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-271 Jaroslav Ochodničan 1259496 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 22.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-272 Marek Kašuba 1298872 Kysucké Nové Mesto 2 SN od 22.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-273 Miroslav Skukálek 1300167 Podvysoká 2 SN od 22.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-274 Jakub Kyseľ 1307208 Pliešovce 4 SN od 19.9.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-275 Adrián Podmanický 1258629 Zborov nad Bystricou 4 SN od 22.9.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-276 FK Rosina dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za nerešpektovanie nariadenia DK uvedeného pod D-250 v stretnutí lV. ligy sever dospelí Černová-Rosina.

D-277 Lukáš Gallo 1155538 Terchová 1 SN od 19.9.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-278 Richard Bačík 1218636 Priechod DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO.

D-279 Lukáš Ladika 1198333 Hnúšťa 1 SN od 22.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-280 Pavel Pračko 1168645 Mýtna 1 SN od 22.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-281 Marek Herčut 1228984 Závažná Poruba 1 SN od 22.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-282 Miloš Kubala 1207246 Krásno nad Kysucou 4 SN od 22.9.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-283 Samuel Židek 1309846 Belá 5 SN od 22.9.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-284 Roderik Antolík 1265982 Nenince 8 SN od 22.9.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-285 František Kelemen zdravotník FK Vinica dospelí 4 SN od 22.9.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-286 Ján Kubizňa usporiadateľ FK Belá-Dulice dospelí 4 SN od 22.9.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-287 Pavol Ondrík 1171625 Štiavnické Bane 1 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-288 FK Vinica dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 48-1c, 48-3 a 64-1a za neprístojnosti členov realizačného tímu v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Revúca-Vinica.

D-289 FK Predmier dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-2a a 58-3 za neprístojnosť diváka v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Predmier-Staškov.

D-290 FK Staškov dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-1a a 58-3 za neprístojnosti divákov v stretnutí V. ligy skupina A dospelí Predmier-Staškov.

D-291 Jakub Kliment 1275684 Čierny Balog 1 SN od 22.9.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-292 Tomáš Auxt 1268985 Čierny Balog 1 SN od 22.9.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-293 Šimon Drigeľ 1295071 Istebné 2 SP do 31.5.15, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-294 Šimon Šnajder 1260349 Hontianske Nemce 6 SN od 22.9.14, DP 49-1b a 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-295 Patrik Barbierik 1289255 Liptovský Hrádok 2 SN od 25.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-296 Na návrh ŠTK SsFZ FK Štiavnické Bane dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 60 za svojvoľné opustenie hracej plochy stretnutí V. ligy skupina C dospelí Lieskovec-Štiavnické Bane.

D-297 Juraj Stalmašek asistent trénera FK Bánová SD 6 SN od 25.9.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-298 FK Bánová SD pokuta 150 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení, DP 48-1c, 48-4, 58-2a a 58-3 za neprístojnosti asistenta trénera a diváka v a po stretnutí II. ligy SD Bánová-Bytča.

D-299 Tomáš Duczman 1295916 Tornaľa 2 SN od 25.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-300 Vladimír Topor 1221103 Diviaky 6 SN od 25.9.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-301 Na návrh ŠTK SsFZ FK Čadca dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za nevyhotovenie videozáznamu zo stretnutia lll. ligy Stred dospelí Čadca-Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa jun. podľa nariadení RS 2014/2015.

D-302 Na návrh KM SsFZ Dávid Slivka 1284673 Vrútky DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-303 Na návrh KM SsFZ Vladimír Furo vedúci družstva FK Vrútky SD 6 SN od 25.9.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-304 Na návrh KM SsFZ Martin Gregor vedúci družstva FK Vrútky SD 6 SN od 25.9.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-305 Na návrh KM SsFZ Marek Šípka tréner FK Vrútky SD DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-306 Na návrh KM SsFZ Roman Doboš 1259356 Vrútky DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-307 Na návrh KM SsFZ FK Vrútky SD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za štart hráča v stretnutiach SD bez platného RP.

D-308 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie list ObFZ Kysúc zo dňa 22.9.14.

D-309 Na návrh KR SsFZ R Michal Botka 2 týždne nepodmienečne od 11.10.14 do 24.10.14, DP 63-1a za opakované oneskorené ospravedlnenie sa z MFS, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 13.10.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-310 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 22.9.14 na 1 MFS:

          Tomáš Tlelka 1182522 Čadca, uhradiť 10 € v MZF.

          Daniel Kuhút 1153988 Rakytovce, uhradiť 10 € v MZF.

          Milan Vajagič 1261356 Belá-Dulice, uhradiť 10 € v MZF.

          Pavel Mičuda 1229617 Hriňová, uhradiť 10 € v MZF.

          Štefan Čepela 1153997 Belá, uhradiť 10 € v MZF.

          Dávid Kúšik 1260374 Žarnovica, uhradiť 5 € v MZF.

D-311 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Juraj Zboja 1281733 Trstená zamieta sa pre porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

          Radoslav Kucharič 1270927 Bacúch na 1 SP do 31.5.15, uhradiť 5 € v MZF.

          Na návrh KR SsFZ Michal Botka R zamieta sa, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 13.10.14 (doklad o úhrade do

          stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

          Na návrh KR SsFZ Tomáš Perexta R zamieta sa, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 13.10.14 (doklad o úhrade do

          stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.   

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Sásová (Sásová - Repište) – námietka neopodstanená, nakoľko nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Predmier (Terchová - Predmier) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Krásno n. Kysucou (Bytča – Krásno n. Kysucou, 15.k.)v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Terchová – Predmier, Bytča – Krásno n. Kysucou do 30.9.2014 pod následkom uloženia pokuty 300 €.
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 3. Upozorňujeme FK o zasielanie nestrihaných a neprerušených videozáznamov s trvalým údajom prebiehajúceho času a nasnímaným zvukom tak, ako je uvedené v kapitole XVI Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15. V prípade opakovaných nedostatkov KR pristúpi k návrhu na disciplinárne riešenie!
 4. Žiadame KR ObFZ o nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 30.9.2014 na SsFZ alebo na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com najneskôr do 1.10.2014.
 5. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX, bod 13 a 14 Rozpisu súťaží 2014/2015):

Uvádzanie popisov priestupkov vylúčených hráčov:

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová

  hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,

  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja

  o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome

  ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

 1. Upozorňujeme R na povinnosť:

a) uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží vo futbale 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!

b) vykonania dôkladnej kontroly platnosti a zhody registračných preukazov so Zápisom o stretnutí pred MFS (kapitola XIV, bod 2, písm. d) Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015). V prípade pochybení budú previnilci odstúpení DK SsFZ!

 1. Rozhodcovia sú povinní mať na stretnutiach mládeže k dispozícii tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ (zverejnené v časti Komisie/Disciplinárna komisia/Materiály), ktoré je potrebné vyplniť a dať podpísať kompetentným osobám, v prípade disciplinárnych previnení okrem udelenia ČK, resp. ČK po 2. ŽK. Uvedené skutočnosti sa nevypĺňajú v zápisoch o stretnutí. (Rozpis súťaže vo futbale 2014/2015 kapitola XX.)
 2. Žiadame R a DZ o dôsledné naštudovanie novelizovaného Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 a Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu.
 3. Zároveň dôrazne upozorňujeme rozhodcov III. ligy na povinnosť zúčastňovať sa MFS v spoločenskom oblečení, pod následkom pozastavenia delegácie na MFS. Nedodržanie uvedenej povinnosti DPR popíše vo svojej správe.
 4. Upozornenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

Pri písaní Správy DS resp. Správy PR v ISSF, DZ je povinný odkontrolovať cez HISTÓRIU ŽIVOTNÉHO CYKLU ZÁPASU, či rozhodca vytvoril zápis  zo stretnutia a po stretnutí uzatvoril zápis zo stretnutia. Ak DZ zistí  nedostatky, poznamená ich v správe DS a kontaktujte R stretnutia a správcu ISSF p. Pavla Turňu.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H, vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú svoj prípadný nesúhlas s popisom priestupku vylúčeného

hráča.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R vylúčil hráča po napomenutí druhou ŽK, pričom niektorú z týchto ŽK udelil nesprávne.

       V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R mal hráčovi udeliť ČK a tak neurobil, resp.  prípady, keď R hráčovi udelil ČK, pričom tak urobiť nemal.

 1. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Dobrocký 5.10. a prac.dni dokonca jes.časti, Ondruš 11.10.-12.10., 18.10.-19.10., 1.11.-2.11. a 8.11.-9.11., Čičmanec 22.10., Koleno 3.10., Závodský prac.dni zrušené, Čuboň J. 18.10. a 25.10., Bátory M. 11.10.-12.10., Rogoňospr.do konca jesennej časti – zrušené, Truban 11.10., Katreniak 4.10., Ďuriník ukončenie PN k 1.10., Budinec 18.10., Hraško 12.10., Hradský R. 18.10.-19.10., Urda 11.10., Zemko 11.10., Rohoň 18.10., 25.10.-26.10. a 1.11., Botka 5.10. – postúpené DK, 11.10.-12.10. do 13:00, 18.10.-19.10.a 25.10., Považan 9.10.-17.10. a prac.dni od 29.9., Vojtek 18.10.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1 .     MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014  - turnaj SFZ pre chlapcov U 12 (ročník 2003) . Víťazmi krajských finálových turnajov MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014 sa stali za BB kraj chlapci FK POHRONIE Žiar nad Hronom / Dolná Ždaňa a za ZA kraj chlapci MŠK ŽILINA.  Víťazi krajských kôl postupujú na celoslovenský finálový turnaj MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014, ktorý sa bude konať vo Zvolene v dňoch 07. – 08. októbra 2014.

2.        TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B  a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) tradične 17. novembra 2014. v Banskej Bystrici. Bližšie informácie  o organizácii, poplatku a spôsobe prihlásenia uvedieme v ÚS najneskôr do 15. 10.2014

3.             TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 30. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 30. septembra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

Školenie trénerov UEFA B licencie začne 1 blokom v dňoch 15. - 17. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Jaroslav Šidlo, Mário Pečalka, Martin Labaška, Martin Auxt, Roman Toka, Michal Fabian, Róbert Henžel, Martin Poliačik, Matúš Štulajter, Zdenko Veselovský, Branislav Zeman, Róbert Chládek, Peter Drahoš, Peter Žabka, Jaroslav Mravec, Michal Košuda., Ján Beliančin

Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie začne 1 blokom v dňoch 29.- 30. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Rudolf Riapoš, Vladimír Pilnik, Marek Ďuriš, Matej Šouc, Miroslav Bardis, Marián Ceniga, Marián Katreniak, Matej Badín, Lukáš Žužafka, Pavol Chromek, Pavol Strmenský, Marek Hlaváč, Ján Rerich, Matúš Moravčík, Peter Belko, Radoslav Antal, Peter Sedúch, Radovan Gardošík, Peter Gajdoš, Miroslav Tóth, Milan Lúčanský, Juraj Blahušiak, Rastislav Mikuláš, Pavol Grusmann, Tibor Sabo, Martin Vodička, Marián Žitňák, Ladislav Baranec, Ján Bujňák, Walter Poliak, Peter Kajan, Tibor Sabo, Ladislav Baranec, Ivan Trabalík.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1) Zmena termínu 28.9.2014 v treťom kole regionálnej lige žiačok Stred skupiny B:

Po vzájomnej dohode klubov sa termín zápasov 28.9.2014 /nedeľa/ 3.turnaj regionálnej ligy žiačok skupina B, Usporiadateľ: Žiar nad Hronom /voľno Liptovský Mikuláš/ presúva o týždeň neskôr na nový termín 5.10.2014 /nedeľa/. Hrací čas ostáva nezmenený!

2) Zmena termínu 12.10.2014 vo štvrtom kole regionálnej lige žiačok Stred skupiny B:

Po vzájomnej dohode klubov sa termín zápasov 12.10.2014 /nedeľa/ 4.turnaj regionálnej ligy žiačok skupina B, Usporiadateľ: Ružomberok /voľno Žiar nad Hronom/ presúva na nový termín 9.11.2014 /nedeľa/. Hrací čas ostáva nezmenený!

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

2. Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 7 dní po súhlasnom stanovisku hráča).

3. Zároveň tiež upozorňujeme na skutočnosť, že žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ je možné podávať v zmysle Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ od 1.7. do 15.9. a od 1.1. do 15.3. Taktiež žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania v SFZ sa podávajú od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roku.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme v súvislosti s plnením zmluvy so spoločnosťou EURO-VAT, spol.s.r.o.,  súčasťou ktorej bolo venovanie 15 ks futbalových lôpt značky DYNAMAX družstvám, ktoré zvíťazili v kategórii dospelých a dorastu v súťažiach SsFZ a jednotlivých ObFZ, na povinnosť inštalovať reklamný banner DYNAMAX v areáli futbalového ihriska, ako aj vyhotoviť 2 fotografie tohto reklamného bannera z dvoch rôznych uhlov. Chceme touto cestou upozorniť tieto klub, ak tak doteraz neurobili, zaslali uvedené fotografie (najneskôr však do 30.9.2014) na adresu: matejka@ssfz.sk.

2.    Sekretariát SsFZ odoslal na účty jednotlivých ObFZ v pôsobnosti SsFZ príspevok na organizácii medzioblastných turnajov žiakov za rok 2013 v jednotnej výške 150 €.

   3.   Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční v B. Bystrici  v piatok 3.10.2014 o 13,30 hod.