Spravodajca č. 15/2014-15                                                             3. 10. 2014

 

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    V zmysle čl. 100/e SP trestáme FK Belá Dulice hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 9.kola IV. ligy S Rosina – Belá Dulice a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Rosina 3 body a skóre 3:0. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ:

·        03.10.2014 /piatok/ o 15,30 hod. 7.kolo V. liga A Rajec – Štiavnik

·        03.10.2014 /piatok/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Mýtna – Sklabiná

·        04.10.2014 /sobota/ o 15,00 hod. 10.kolo V. liga D Tornaľa – Čebovce

·        08.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 1.kolo III. liga Brusno – Teplička n. Váhom

·        08.10.2014 /streda/ o 16,00 hod. 7.kolo III. liga Bytča – N. Baňa

·        15.10.2014 /streda/ o 14,30 hod. 15.kolo III. liga Lučenec – Rakytovce

·        15.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 8.kolo III. liga Brusno – Kalinovo  

·        15.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga A Rudiná – Skalité

·        22.10.2014 /streda/ o 14,00 hod. 7.kolo III. liga Pohronie – Teplička n. Váhom

·        24.10.2014 /piatok/ o 14,00 hod. 6.kolo IV. liga S O. Veselé – Stráža

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga C Bacúch – Sásová

·        25.10.2014 /sobota/ o 14,00 hod. 13.kolo V. liga B T. Štiavnička – O. Jasenica

·        25.10.2014 /sobota/ o 17,00 hod. 13.kolo V. liga C Šalková – Š. Bane   

3.    ŠTK nariaďuje odohrať MFS:

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga S Trstená – O. Veselé

·        08.10.2014 /streda/ o 15,45 hod. 7.kolo IV. liga S Z. Poruba – L. Štiavnica

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Jupie Badín A – Revúca

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Detva – Zvolen B

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Hriňová – Sl. Ďarmoty

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Málinec – Tisovec

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Vinica – Poltár

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo IV. liga J Fiľakovo – Podbrezová B

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga B Fomat B – Lipovec

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Medzibrod – Jupie Badín B

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Pliešovce – Hrochoť

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Č. Balog – Priechod

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga C Sl. Ľupča – Voznica

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D D. Strehová – Lesenice

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D V. Krtíš – Cinobaňa

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Olováry – Tornaľa

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Radzovce – Buzitka

·        08.10.2014 /streda/ o 15,00 hod. 7.kolo V. liga D Čebovce – Hnúšťa

4.    Prerokované námietky kapitánov družstiev: Rosina – Belá Dulice /H – odstupujeme KR/

5.    Oneskorené začiatky stretnutí: Jupie Badín B – Divín /odôvodnený oneskorený príchod H/, Staškov – Terchová /ISSF/

6.    Nedostatky v MFS: Rudiná /odstávka pitnej vody/

7.    Žiadame všetkých klubových ISSF manažérov, aby venovali maximálnu pozornosť vyplňovaniu nominácií v ISSF /hráči s rovnakým menom a priezviskom/ a R o dôkladnú kontrolu RP hráčov, aby tieto boli v súlade s nomináciami FK

8.    Rozhodca je povinný povoliť štart hráčovi, ktorý z dôvodu nedodania plastového RP z výroby alebo straty nemá RP, ale je overiteľný cez ISSF. FK predloží rozhodcovi doklad žiadosti o vyhotovenie RP a hráč doklad totožnosti. R stretnutia je povinný túto skutočnosť aj s dôvodom uviesť v zápise o stretnutí.

Upozorňujeme rozhodcov a FK, že v úvodných kolách súťaží môže dôjsť v súvislosti s FK, ktoré zanikli

zlúčením dvoch FK k situácii, keď hráči budú mať platný RP, budú overiteľní v systéme ISSF, ale

nebude možné ich nahrať do elektronického zápisu o stretnutí. V takomto prípade sú rozhodcovia

povinní umožniť a FK vykonať vypísanie Zápisu o stretnutí v tzv. papierovej podobe. Dôvodom je

prácne odstrániteľná chyba  v programe ISSF. Vypísanie Zápisu o stretnutí v papierovej podobe však nemôže byť dôvodom na oneskorený začiatok MFS.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Dôrazne upozorňujeme R, AR a FK na preštudovanie a následné plnenie RS 2014/2015 – čl. X. bodov. 2a,b,c ( štart hráča bez platného RP).

Dôrazne upozorňujeme R, že v prípade, ak hráč nepredloží RP z dôvodu uvedenom jedine v RS 2014/2015 – čl. X. bodov. 2a,b,c, je rozhodca povinný tohto hráča konfrontovať s preukazom totožnosti s fotografiou.

1.   KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov a nariaďuje odohrať MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 9.kolo (Belá – Žilina C) 9.10.2014 o 14,00 a 15,30 v opačnom poradí, ihrisko Strážov,

b)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 9.kolo (Čadca – Bánová) 16.10.2014 o 13,00 a 15,00,

c)    II.liga U15, U13 sk.Sever – 1.kolo (Čadca – Rajec) 8.10.2014 o 13,30 (U13) a 15,00 (U15),

d)    II.liga U15, U13 sk.Juh – 7.kolo (Nová Baňa – Pliešovce) z 8.10. na 13.10.2014 o 13,30 a 15,30,

e)    III.liga U15,U13 sk.A – 1.kolo (Turzovka – Turie) 8.10.2014 o 13,00 a 15,00,

f)     III.liga U15, U13 sk.A – 1.kolo (Oščadnica – KNM B) 8.10.2014 o 13,00 a 15,00,

g)    III.liga U15, U13 sk.A - 9.kolo (S.Bystrica – Zborov) 2.10.2014 o 13,00  a 15,00,

h)    III.liga U15, U13 sk.A – 9.kolo (Čadca B – Čierne) 9.10.2014 o 13,00 a 15,00,

i)      III.liga U15, U13 sk.C – 7.kolo (Brusno – Kalinovo) 8.10.2014 o 13,00 a 15,00  opačnom poradí, ihrisko Kalinovo,

j)      III.liga U15, U13 sk.A – 2.kolo (Radoľa – Varín) 15.10.2014 o 13,00 a 15,00.

DORAST

k)    II.liga U19, U17 – 7.kolo (Nová Baňa – Martin) z 1.10.2014 na 7.10.2014 o 13,00 a 15,30,

l)      II.liga U19, U17 – 13.kolo (Rakytovce – Martin) z 25.10. na 26.10.2014 o 10,00 a 12,00,

m)   III.liga dor.sk.Sever – 12.kolo (Teplička – Čierne) z 18.10. na 16.10.2014 o 15,00 v opačnom poradí, ihrisko Čierne,

n)    III. liga dor. Sk. Sever – 9. kolo (Stráňavy – L.Hrádok) 1.10.2014 o 14,00,

o)    IV.liga dor.sk.A – 9.kolo (Skalité – Strečno), 8.10.2014 o 15,00,  

p)    IV.liga dor.sk A – 9.kolo (Podvysoká – Varín)  17.10.2014 o 15,00,

q)    IV.liga dor.sk.C – 12.kolo (Selce – Kremnička) z 18.10.2014 na 16.10.2014 o 15,00,

r)     III.liga dor. Sk. Sever – 9. kolo ( Rosina - Krásno) 8.10.2014 o 15.00.

2.   KM kontumuje MFS:

a)      IV.liga dor.sk.C – 9.kolo (D.Niva – Medzibrod), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Dobrá Niva podľa SP.čl. 100/b,

b)     II.liga U17 – 9.kolo (K.N.MestoN.Baňa) priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK K.N.Mesto, podľa SP čl.100/b,

3.   KM ďalej oznamuje:

a)    Sťažnosť FK Bacúch z MFS III. ligy dorastu sk. Juh ( Detva - Bacúch) pokladáme za opodstatnenú (porušenie ustanovení RS), ponechávame v platnosti dosiahnutý výsledok a záležitosť FK Detva odstupujeme DK SsFZ, postup R odstupujeme KR Ss FZ,

b)    Odstupujeme DK SsFZ  záležitosť FK N. Baňa (nenastúpenie mužstva U 17 na MFS K.N.Mesto – N. Baňa ),

c)    Odstupujeme KR SsFZ prípad postupu rozhodcov pri kontrole RP hráčov zo stretnutí dorastu :

Jupie B. Bystrica – R. Sobota a R. Sobota – Rakytovce,

d)    Odstupujeme DK SsFZ prípad nesprávneho postupu FK R. Sobota pri štarte hráčov bez RP – Andreas Slanina (1300054) a Juraj Šofranko (1255919),

e)    MFS žiakov -  9. kolo ( Raková - Skalité) je v riešení komisie,

f)     Nedodržanie ÚHČ stretnutí :

Lučenec - Čadca  ( dorast ) – neskoré predloženie a problémy s RP zo strany FK  Čadca, 

Vrútky  – R. Sobota  ( dorast ) – problémy s internetom – organizácia stretnutia zo strany FK Vrútky.

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-261 DK upozorňuje funkcionárov FK, R a DZ, že s účinnosťou od 22.9.14 došlo k významnej novelizácii kap. XIV. a XX. Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 týkajúcej sa uvádzania disciplinárnych previnení v papierových a elektronických zápisoch o stretnutí a v správach DZ. DK žiada funkcionárov FK, R a DZ o dôsledné naštudovanie si zmien a o ich správnu aplikáciu v praxi. Z príslušných zmien je zrejmé, že všetky disciplinárne previnenia, okrem udelenia ČK, resp. ČK po 2.ŽK budú uvádzané vo formulári „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ a nie v zápisoch o stretnutí. Z uvedeného dôvodu musia DZ (v stretnutiach dospelých a II. ligy U 19), resp. R (v ostatných stretnutiach mládeže) mať na stretnutí k dispozícii uvedený formulár, do ktorého uvedú príslušné disciplinárne previnenie, ktoré následne dajú podpísať kompetentným osobám podľa ods. 10  kap. XX. RS a zašlú na SsFZ v termíne podľa ods. 21 kap. XIV. RS. DK zároveň dôrazne upozorňuje DZ na dôsledné plnenie nariadení pri vyplňovaní kolonky „Podnet PR“ správy DZ podľa ods. 15 kap. XX. RS a na vyplňovanie správy DZ okrem povinných údajov len zistenými nedostatkami a vyhodnotením úloh daných DZ KR SsFZ, resp. inými komisiami SsFZ.

D-312 Na návrh KM SsFZ Andreas Slanina 1300054 Rimavská Sobota DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-313 Na návrh KM SsFZ Juraj Šofránko 1295919 Rimavská Sobota DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-314 Na návrh KM SsFZ Jozef Petrus vedúci družstva FK Rimavská Sobota SD 6 SN od 2.10.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-315 Na návrh KM SsFZ Milan Petrovský vedúci družstva FK Rimavská Sobota SD 6 SN od 2.10.14, DP 53-1e a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-316 Na návrh KM SsFZ Gergeli Geri tréner FK Rimavská Sobota SD  DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-317 Na návrh KM SsFZ Adrián Bial 1260877 Rimavská Sobota DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-318 Na návrh KM SsFZ Zsolt Múčik 1298961 Rimavská Sobota DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-319 Na návrh KM SsFZ Jakub Čiešok 1298952 Rimavská Sobota DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-320 Na návrh KM SsFZ FK Rimavská Sobota  SD pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF), za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za štarty hráčov v stretnutiach SD bez platného RP.

D-321 Ján Steiniger 1260019 Turzovka 2 SN od 26.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-322 Michal Gottwald 1125329 Staškov 2 SN od 27.9.14, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-323 FK Veľký Krtíš dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-1a za neprístojnosť priaznivca v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Olováry-Veľký Krtíš.

D-324 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Miroslav Rosiar DZ (neuvedenie disciplinárneho previnenia v stretnutí V. ligy skupina D dospelí Olováry-Veľký Krtíš v zmysle kap. XX. RS 2014/2015 v Oznámení o nedostatkoch v stretnutí, vyhotovenie správy DZ v rozpore s nariadeniami a spôsob hodnotenia správania sa priaznivcov v stretnutí).

D-325 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Arnold Dányi R (uvedenie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí V. ligy skupina D dospelí Olováry-Veľký Krtíš v rozpore s kap. XX. RS 2014/2015).

D-326 Andrej Chomič 1263421 Lovčica-Trubín 1 SN od 29.9.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-327 Rastislav Heško 1301183 Lovčica-Trubín 4 SN od 29.9.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-328 Dávid Vozar 1309215 Bytča 4 SN od 29.9.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-329 Jakub Šuchančok 1258776 Bacúch 4 SN od 29.9.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-330 Patrik Mihalčík 1281315 Detva 1 SN od 29.9.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-331 Marek Ďurovec 1322640 Rajec 3 SN od 29.9.14, DP 47-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-332 Na návrh KR SsFZ Roman Husár 1157320 3 SN od 19.9.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-333 Milan Lučanský 1137526 Belá-Dulice DK hráčovi dňom 29.9.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a námietke v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Rosina-Belá-Dulice.

D-334 Maroš Magoč 1197366 Belá-Dulice DK hráčovi dňom 29.9.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. DO hráčovi bude udelené po predložení odborného stanoviska KR SsFZ k previneniu hráča a námietke v stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Rosina-Belá-Dulice.

D-335 Jaroslav Páleš 1155743 Belá-Dulice 5 SN od 29.9.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-336 Na návrh ŠTK SsFZ FK Belá-Dulice dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a za predčasné ukončenie stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Rosina-Belá-Dulice.

D-337 Matúš Levický 1155443 Tisovec 1 SN od 29.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-338 Adam Slovák 1197273 Revúca 1 SN od 29.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-339 Tomáš Kiš 1140808 Rajec 1 SN od 29.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-340 Lukáš Ďugel 1199671 Rudina 1 SN od 29.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-341 Richard Bačík 1218636 Priechod 1 SN od 29.9.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-342 Jakub Zelienka 1286679 Vrútky 2 SN od 29.9.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-343 Jaroslav Trhančík 1105163 Stráža 2 SP do 31.5.15, DP 46-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-344 František Lušňák 1209976 Skalité 3 SN od 29.9.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-345 Maroš Macho 1260790 Belá 2 SN od 29.9.14, DP 49-1a, uhradiť 10 € v MZF.

D-346 Marián Tóth 1136036 Dolná Strehová 4 SN od 29.9.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-347 František Kováč 1303444 Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 3 SN od 29.9.14, DP 47-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-348 Filip Tornary 1309080 Bánová 1 SN od 29.9.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-349 Na základe správy DZ Filip Remek 1260792 Belá DK na základe DP 38-1 a ods. 33 kap. XX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (sotenie do súpera v gólovej príležitosti v 90´ stretnutia V. ligy skupina A dospelí Skalité-Belá), uhradiť 10 € v MZF.

D-350 Na základe správy DZ Michal Papšo 1229036 Kotešová DK hráčovi dňom 29.9.14 pozastavuje výkon športovej činnosti do vyriešenia previnenia. Hráč v termíne do 7.10.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (kopnutie súpera v prerušenej hre v 83´ stretnutia V. ligy skupina A dospelí Kotešová-Raková).

D-351 DK odstupuje KR SsFZ disciplinárne previnenie (nesprávny a neúplný popis priestupku hráča v správe DZ zo stretnutia V. ligy skupina B dospelí Oravská Jasenica-Bešeňová) DZ Ladislav Hurík a žiada o predloženie návrhu DO podľa DP 63-1b. DZ podľa DP 43-2a dňom 6.10.14 predbežným opatrením pozastavuje výkon funkcie do vyriešenia previnenia.

D-352 Na základe správy DZ Milan Jendrišák 1149310 Priechod DK na základe DP 38-1 a ods. 33 kap. XX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK po napomenutí 2. ŽK v 66´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Voznica-Priechod), uhradiť 10 € v MZF.

D-353 Jakub Trnka 1258549 Krasňany 5 SN od 2.10.14, DP 37-3 a 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-354 FK Kremnička dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 58-2a za neprístojnosti priaznivca v stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Kremnička-Rakytovce.

D-355 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Ladislav Doboš DZ (nedostatočná kontrolná činnosť po stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Kremnička-Rakytovce – uvedenie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí a nerešpektovanie nariadení uvedených v novelizovanom RS 2014/2015).

D-356 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Rastislav Kuba DZ (uvedenie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí III. ligy skupina Stred dospelí Kremnička-Rakytovce v rozpore s kap. XX. RS 2014/2015).

D-357 Matej Kvašňovský 1262706 Staškov 3 SN od 29.9.14, DP 49-1a, uhradiť 5 € v MZF.

D-358 Na návrh KM SsFZ FK Detva pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF), DP 64-1a za porušenie nariadenia RS 2014/2015 v stretnutí lll. ligy  skupina Juh dorast Detva-Bacúch.

D-359 Na návrh KM SsFZ FK Nová Baňa MD pokuta 50 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia podľa DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie II. ligy MD Kysucké Nové Mesto-Nová Baňa.

D-360 Martin Gavlák 1144109 Staškov prípadné DO bude uložené na základe odborného stanoviska KR SsFZ k podaniu FK Bánová ohľadom stretnutia V. ligy skupina A dospelí Staškov-Bánová.

D-361 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 29.9.14 na 1 MFS:

          Michal Bíreš 1180013 Kremnička, uhradiť 10 € v MZF.

          Radovan Kulík 1145662 Kremnička, uhradiť 10 € v MZF.

          Andrej Pipíška 1164351 Lučenec, uhradiť 10 € v MZF.

          Ondrej Škořík 1343621 Bytča, uhradiť 10 € v MZF.

          Ľubomír Mendel 1162865 Priechod, uhradiť 10 € v MZF.

          Tomáš Cibuľa 1234855 Čebovce, uhradiť 10 € v MZF.

          Dominik Gálik 1260331 Halič, uhradiť 5 € v MZF.

          Erik Urbáni 1299518 Revúca, uhradiť 5 € v MZF.

D-362 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 2.10.14 na 1 MFS:

          Juraj Siman 1089766 Námestovo, uhradiť 10 € v MZF.

D-363 Žiadosť o podmienečné upustenie od výkonu zvyšku DO-DP 41-1:

          Ján Jeťko 1127099 Kláštor pod Znievom zamieta sa, uhradiť 10  v MZF.

          Adrian Dávidík 1253002 disciplinárne previnenie bolo odstúpené na riešenie DK ObFZ Žilina.

          Jakub Kyseľ 1307208 Pliešovce zamieta sa pre porušenie DP 41-1, uhradiť 5 € v MZF.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.   

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

 1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: Predmier (Terchová - Predmier) - sťažnosť neopodstanená (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Krásno n. Kysucou (Bytča – Krásno n. Kysucou, 15.k.)námietka neopodstanená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Stráža (Tvrdošín - Stráža) - námietka neopodstanená, zároveň nespĺňa náležitosti kapitoly XVII, ods. 4 RS vo futbale 2014/2015 (uhradiť poplatok 10 € v MZF), Bacúch U19 (Detva - Bacúch) – v riešení, Bánová (Staškov - Bánová) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu, Belá - Dulice (Rosina – Belá - Dulice) - v riešení, KR zaujme stanovisko po podrobnej analýze videozáznamu.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

 1. Žiadame zaslať videozáznam z MFS dospelých: Rosina – Belá-Dulice, Staškov – Bánová, Sásová - Medzibrod do 7.10.2014 pod následkom uloženia pokuty 300 €.
 2. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
 3. Upozorňujeme FK o zasielanie nestrihaných a neprerušených videozáznamov s trvalým údajom prebiehajúceho času a nasnímaným zvukom tak, ako je uvedené v kapitole XVI Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15. V prípade opakovaných nedostatkov KR pristúpi k návrhu na disciplinárne riešenie!
 4. Dôrazne upozorňujeme R na správnosť popisu priestupkov v Zápise o stretnutí, z dôvodu opakovaných nedostatkov v tejto činnosti (kapitola XX, bod 13 a 14 Rozpisu súťaží 2014/2015):

Uvádzanie popisov priestupkov vylúčených hráčov:

- v popise priestupku heslovite uviesť dôvody vylúčenia hráča (nestačí uviesť HNS, surová

  hra, vzájomné napadnutie, urážka, zmarenie gólovej príležitosti a pod.),

- v popise priestupku pri priestupkoch podľa Pravidla 12 PF (sotenie, udretie, kopnutie,

  podrazenie, vrazenie a pod.) uviesť skutočnosť, keď bol priestupok vykonaný mimo súboja

  o loptu, bez úmyslu hrať s loptou a v prerušenej hre,

- v popise priestupku neuvádzať pojem „v neprerušenej hre“, resp. „v súboji o loptu“,

- k popisu priestupku pripájať pojem „surová hra“ iba v prípade, ak hráč pri zákroku vedome

  ubližoval alebo sa snažil ublížiť súperovi na zdraví.

 1. Upozorňujeme R na povinnosť:

a) uzatvorenia elektronického zápisu do 1 hodiny tak, ako je to uvedené v Rozpise súťaží vo futbale 2014/2015 (kapitola XIV, bod 3 Povinnosti rozhodcov a DZ po MFS, bod 4) – zápis nestačí „priebežne uložiť“!

b) vykonania dôkladnej kontroly platnosti a zhody registračných preukazov so Zápisom o stretnutí pred MFS (kapitola XIV, bod 2, písm. d) Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015). V prípade pochybení budú previnilci odstúpení DK SsFZ!

 1. Rozhodcovia sú povinní mať na stretnutiach mládeže k dispozícii tlačivo „Oznámenie o nedostatkoch v stretnutí“ (zverejnené v časti Komisie/Disciplinárna komisia/Materiály), ktoré je potrebné vyplniť a dať podpísať kompetentným osobám, v prípade disciplinárnych previnení okrem udelenia ČK, resp. ČK po 2. ŽK. Uvedené skutočnosti sa nevypĺňajú v zápisoch o stretnutí. (Rozpis súťaže vo futbale 2014/2015 kapitola XX.)
 2. Žiadame R a DZ o dôsledné naštudovanie novelizovaného Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015 a Zásad pre činnosť a hodnotenie rozhodcov a delegátov zväzu v rámci Stredoslovenského futbalového zväzu.
 3. Zároveň dôrazne upozorňujeme rozhodcov III. ligy na povinnosť zúčastňovať sa MFS v spoločenskom oblečení, pod následkom pozastavenia delegácie na MFS. Nedodržanie uvedenej povinnosti DPR popíše vo svojej správe.
 4. Upozornenie pre DZ:

Výsledok stretnutia SMS zasielať len v prípade, ak rozhodca do 1 hodiny po stretnutí neuzavrie Zápis R v ISSF, DZ je povinný v Správe DS uvádzať v časti F, iné zistenia, čas kedy rozhodca uzavrel Zápis R resp. dôvod, pre ktorý rozhodca neuzavrel Zápis R do 1 hod. po stretnutí.

Pri písaní Správy DS resp. Správy PR v ISSF, DZ je povinný odkontrolovať cez HISTÓRIU ŽIVOTNÉHO CYKLU ZÁPASU, či rozhodca vytvoril zápis  zo stretnutia a po stretnutí uzatvoril zápis zo stretnutia. Ak DZ zistí  nedostatky, poznamená ich v správe DS a kontaktujte R stretnutia a správcu ISSF p. Pavla Turňu.

V zmysle Pokynov pre DZ, dôsledne vyplňovať v Správe DS, časť H, vyhodnotenie FAIR – PLAY, z dôvodu správneho uzatvárania Správy DS.

Správnosť uloženia Správy PR a Správy DS odkontrolovať cez Históriu životného cyklu príslušnej Správy PR a DS.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú svoj prípadný nesúhlas s popisom priestupku vylúčeného

hráča.

V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R vylúčil hráča po napomenutí druhou ŽK, pričom niektorú z týchto ŽK udelil nesprávne.

       V správe DS v časti „Podnet PR“ uvádzajú prípady, keď R mal hráčovi udeliť ČK a tak neurobil, resp.  prípady, keď R hráčovi udelil ČK, pričom tak urobiť nemal.

 1. Ospravedlnenia R a DZ:  R: Hlinica 19.10.-26.10., Belán I. 18.10., Hradský M. – ukončenie činnosti, Kelemen 18.10.-25.10., Smoleň ukončenie PN k 29.9., Králik 18.10., Madera 1.11., 8.11.-9.11, 15.11.-16.11., Tutura 25.10., Polomský 17.-19.10., Hanesová ukončenie PN k 6.10., Blichárová ukončenie PN k 6.10., Rendla 25.10.-26.10., Dobrík 11.10.-12.10., Dovičák 25.10.-26.10., Mitúch 18.10.-31.10., Hucák 25.10.-26.10., Šimovič 25.10., Vrábeľ 26.10., Šupej 25.10.,
 2. Ospravedlnenie DZ : Hurík 15.10., Dolník 4-5.10., Truban 4.10., 11-12.10., 18.10., 25.10., Čunderlík 18 a 25.10., Doboš 19.10.,

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1 .     MINI CHAMPIONS LIGA Slovensko 2014  - finálový turnaj chlapcov U 12 (2003) sa odohrá 7. – 8. októbra 2014 na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen za účasti 8 družstiev – ŠK Slovan Bratislava, FC Spartak Trnava, AS Trenčín, FC VION Zlaté Moravce, MŠK Žilina, FK Pohronie Žiar/Dolná Ždaňa, MFK Košice a 1.FC Tatran Prešov a finálový turnaj dievčat U 15 (2000) 8. októbra 2014 na miniihrisku v areáli MFK Lokomotíva Zvolen za účasti 6 družstiev – ŠK Slovan Bratislava, As trenčín, CVČ Radvanská BB-Selce, ŠKF VIX Žilina, Partizán Bardejov, FK Spišská Nová Ves.

2.        TMK SsFZ bude organizovať doškoľovací seminár pre trénerov UEFA B  a UEFA GRASSROOTS C licencie (slúži na predĺženie platnosti trénerskej licencie) tradične 17. novembra 2014. v Banskej Bystrici. Bližšie informácie  o organizácii, poplatku a spôsobe prihlásenia uvedieme v ÚS najneskôr do 15. 10.2014

3.             TMK SsFZ plánuje organizovať v rámci projektu vzdelávania trénerov na rok 2014:

1 školenie trénerov 3. triedy / UEFA B licencie (min. 20 poslucháčov) pre držiteľov trénerskej IV. triedy /C licencie (podmienka) v rozsahu 160 hodín (3 x po 3 dni všeobecná a špeciálna časť + 40 hod. TJ + vedenie zápasov vo vlastnom klube + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 250.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného). Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 10. októbra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

1  školenie trénerov 4. triedy / UEFA GRASSROOTS C licencie ( min. 20 poslucháčov) pre začínajúcich trénerov bez kvalifikácie v rozsahu 64 hodín ( 2 x 3 dni všeobecná + špeciálna časť + záverečná skúška). Náklady na školenie si hradia účastníci a budú do 150.- € ( mimo cestovného, ubytovania a stravného) Prihlášku na školenie posielajte ( všetci záujemcovia, vrátane už v minulosti prihlásených trénerov) do 10.októbra 2014 na priloženom tlačive prihlášky mailom na adresu peterstefanak@gmail.com, faxom na číslo 048 / 414 89 14 alebo poštou na adresu TMK SsFZ, Partizánska cesta 93, 974 01 Banská Bystrica.

Prihlášku na školenia nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia / materiály

Školenie trénerov UEFA B licencie začne 1 blokom v dňoch 15. - 17. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Jaroslav Šidlo, Mário Pečalka, Martin Labaška, Martin Auxt, Roman Toka, Michal Fabian, Róbert Henžel, Martin Poliačik, Matúš Štulajter, Zdenko Veselovský, Branislav Zeman, Róbert Chládek, Peter Drahoš, Peter Žabka, Jaroslav Mravec, Michal Košuda., Ján Beliančin, Viktor Buzák, Igor Šottník

Školenie trénerov UEFA GRASSROOTS C licencie začne 1 blokom v dňoch 29.- 30. novembra 2014 (pozvánky s pokynmi obdržia prihlásení tréneri  do 15. októbra 2014) – evidované prihlášky: Rudolf Riapoš, Vladimír Pilnik, Marek Ďuriš, Matej Šouc, Miroslav Bardis, Marián Ceniga, Marián Katreniak, Matej Badín, Lukáš Žužafka, Pavol Chromek, Pavol Strmenský, Marek Hlaváč, Ján Rerich, Matúš Moravčík, Peter Belko, Radoslav Antal, Peter Sedúch, Radovan Gardošík, Peter Gajdoš, Miroslav Tóth, Milan Lúčanský, Juraj Blahušiak, Rastislav Mikuláš, Pavol Grusmann, Tibor Sabo, Martin Vodička, Marián Žitňák, Ladislav Baranec, Ján Bujňák, Walter Poliak, Peter Kajan, Tibor Sabo, Ladislav Baranec, Ivan Trabalík, Peter Kajan, Lukáš Pšida.

 

Komisia ženského futbalu ( koordinátor Peter Dubovec)

1) Kontrola zápisnice zo stretnutia Upozorňujeme zástupcov všetkých klubov žiačok, aby vedúci družstiev po stretnutí skontrolovali spolu s rozhodcom zápis o stretnutí, nakoľko sa nám opakovane vyskytujú chyby v ISSF systéme a je potom ťažké dopátrať sa a hlavne overiť si korektný výsledok a následne ho opraviť.

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Upozorňujeme funkcionárov FK, že matričné miesto na SsFZ bude v nasledujúcom období výrazne preferovať podania podané v elektronickej podobe prostredníctvom ISSF, na úkor podaní v klasickej „papierovej“ podobe. Zároveň vyzývame hráčov (rodičov hráčov) aby si v dostatočnom časovom predstihu vytvorili „hráčske konto“ a toto do 10 dní aktivovali a využívali tak možnosti elektronickej podateľne v ISSF pri realizácii transferov. Aktivovať konto je možné na ktoromkoľvek pracovisku ObFZ, resp. RFZ.  Upozorňujeme zároveň, že schvaľovanie registračných a matričných úkonov v čase mimo pracovnej doby tzv. „víkendové schvaľovanie“ bude podľa schváleného sadzobníka drahšie o 100%.

2. Upozorňujeme zároveň touto cestou funkcionárov FK (ISSF menežérov), že podľa Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov, čl. 5/3 je materský klub hráča povinný sa ku transferu podanému v el. podobe vyjadriť do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer. V prípade, že sa klub v uvedenej lehote k žiadosti o transfer nevyjadrí, matrika takýto transfer schváli (najskôr však 7 dní po súhlasnom stanovisku hráča).

3. Zároveň tiež upozorňujeme na skutočnosť, že žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ je možné podávať v zmysle Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ od 1.7. do 15.9. a od 1.1. do 15.3. Taktiež žiadosti o hosťovanie a ukončenie hosťovania v SFZ sa podávajú od 1.7. do 30.9. a od 1.1. do 31.3. kalendárneho roku.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme v súvislosti s plnením zmluvy so spoločnosťou EURO-VAT, spol.s.r.o.,  súčasťou ktorej bolo venovanie 15 ks futbalových lôpt značky DYNAMAX družstvám, ktoré zvíťazili v kategórii dospelých a dorastu v súťažiach SsFZ a jednotlivých ObFZ, na povinnosť inštalovať reklamný banner DYNAMAX v areáli futbalového ihriska, ako aj vyhotoviť 2 fotografie tohto reklamného bannera z dvoch rôznych uhlov. Chceme touto cestou upozorniť tieto klub, ak tak doteraz neurobili, zaslali uvedené fotografie (najneskôr však do 30.9.2014) na adresu: matejka@ssfz.sk. Upozorňujeme touto cestou sekretárov ObFZ, že táto povinnosť sa v zmysle príkaznej zmluvy dotýka aj klubov – víťazov súťaží ObFZ a žiadame ich touto cestou o aktívnu spoluprácu pri zabezpečovaní fotodokumentácie. K dnešnému dňu neevidujeme fotografie od: FK Stráža, Námestovo, Čierne, Zákamenné, Rudina, Oščadnica, Or. Lesná, Liesek, Babín, Hrboltová, Demänová, Cinobaňa, Kokava n/Rimavicou, Košťany, Belá – Dulice, M. Čepčín, R. Seč, Sirk, Dolný Badín, Budča, Lovča, St. Kremnička, Bzenica, Štiavnik, K. Poruba, Krasňany, Jabloňové, Fačkov a H. Hričov.

 

Upozornenie pre R stretnutia

V súvislosti s automatickou evidenciou činnosti delegovaných osôb v MFS prostredníctvom ISSF opakovane upozorňujeme, že v prípade, ak sa stretnutie z rôznych dôvodov neodohrá, rozhodca stretnutia bezpodmienečne oznámi, prostredníctvom podania na ekonomickú komisiu základné informácie - najmä skutočnosť či sa do miesta stretnutia dostavili - nedostavili delegované osoby (úhrada paušálnych nákladov).

 

  Delegovanie na finálový turnaj MCHL Slovensko 2014, miniihrisko -  areál MFK Lokomotíva vo  Zvolene:

  7.10.2014 (utorok) od 10,30 Šimko, Túma,

  8.10.2014 (streda) od 8,30 Šimko, Túma, Urda.