Spravodajca č. 19/2014-15                                                             31. 10. 2014

 

Výkonný výbor SsFZ (predseda Jozef Paršo)

VV SsFZ, na svojom zasadnutí 5.10.2014 v B. Bystrici, okrem iných schválil konanie pracovných porád vedenia SsFZ zo zástupcami funkcionárskeho aktívu jednotlivých súťaží, stretnutia sa uskutočnia:

V. liga skupiny A a B, IV. liga sk. SEVER – 3.11.2014 o 16,00 v Martine penzión Čierna pani. Penzión sa nachádza v širšom centre mesta, neďaleko železničnej stanice, na Kuzmányho ulici. Podrobnejšie na:

http://www.penzion-cierna-pani.sk/kontakt.xhtml.

V. liga skupiny C a D, IV. liga sk. JUH – 4.11.2014 o 16,00 v Detve v Hoteli Detva,

III. liga + tréneri III. ligy – 11.11.2014 (utorok) o 15,00  v penzióne Slniečko v Tajove pri B. Bystrici.

SsFZ sa prípravou týchto pracovných stretnutí vracia k dlhoročnej tradícii, ktorú považuje s odstupom času za najefektívnejší spôsob vzájomnej komunikácie, ktorá sa nedá nahradiť napr. predsezónnym aktívom s klubmi, ktorý slúži skôr na prípravu nového súťažného ročníka a nezabezpečuje priestor na vzájomné informovanie a komunikáciu. Program jednotlivých stretnutí bude sústredený do 2 bodov:

-       vystúpenia zástupcov SsFZ s aktuálnymi informáciami z diania v SFZ a SsFZ, krátkym hodnotením priebehu súťaží z pohľadu odborných komisií, prezentácia nových súčastí futbanetu (p. Letko  SFZ),

-       v panelovej diskusii sa  zástupcovia zúčastnených klubov vyjadria k aktuálnym témam a problémom s ktorými

       sa stretávajú vo svojej činnosti a k problémom jednotlivých súťaží.

 

Zástupcovia SsFZ si radi vypočujú od funkcionárov FK názor, prípadne návrhy na zlepšenie fungovania implementácie jednotlivých častí ISSF do praxe (elektronický zápis, matrika, mesačná zberná faktúra, podanie na komisiu a pod.), RS SsFZ, Disciplinárny poriadok SFZ (už novelizovaný) Registračný a prestupový poriadok, Súťažný poriadok (obidve normy sú v štádiu prípravy novelizácie).

Z organizačných dôvodov počítame s účasťou 2 zástupcov z jedného FK (s výnimkou III. ligy, kde pozývame aj trénerov jednotlivých družstiev), program jednotlivých stretnutí sa ukončí večerou. Zároveň upozorňujeme, že na uvedené stretnutia už nebudeme zasielať osobitnú pozvánku.   

 

Športovo-technická komisia (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Podľa čl. 70/1 a 100/b SP trestáme FK Brusno hernými dôsledkami – vyhlásením kontumácie v stretnutí 8.kola III. ligy Brusno - Kalinovo a priznávame podľa SP čl. 106/1 FK Kalinovo 3 body a skóre 0:3. Prípad odstupujeme DK SsFZ.

2.    ŠTK SsFZ schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v jesennej časti súťažného ročníka 2014/2015.

3.    Jarná časť súťažného ročníka 2014/2015 začína 21. resp. 22. marca 2015.

 

Komisia mládeže (predseda Ján Majsniar)

Žiadosti o trvalé výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS, ktoré nie sú uvedené, ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015 môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF do18.3.2015, Trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť súťažného ročníka 2014/2015 a nie je potrebné o ne žiadať.

1.   KM kontumuje MFS:

a)   III.liga U15, U13 sk. C – 13.kolo (Kalinovo – Hontianske Nemce), priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech FK Kalinovo, podľa SP čl.100/b

b)   II.liga U15, U13 sk.Juh – 7.kolo (Radzovce – R.Sobota),  obojstranne 0:3 – 3:0 podľa SP čl.100/g, body nepridelené ani jednému družstvu,

c)    III.liga dor.sk.Sever – 13.kolo (Turzovka – Zákamenné), priznávame 3 body a skóre 0:3 v prospech FK Zákamenné podľa SP čl.100/i – neoprávnený štart hráča Marek Poláček (1260021) po 5.ŽK

d)   IV.liga dor.sk.B – 13.kolo (Ludrová – Kvačany), priznávame 3 body a skóre 0:3 podľa SP čl.100/i –  neoprávnený štart hráča Kristián Kučera (1262027) po 5.ŽK

2.  KM ďalej oznamuje:

e)   Berieme na vedomie písomné vyjadrenia FK Radzovce, FK R.Sobota a rozhodcu stretnutia P.  Budáča st, zo stretnutí  II.ligy U15, U13 sk.Juh – 7.kolo (Radzovce – R.Sobota), záležitosť FK Radzovce a R. Sobota odstupujeme ďalej na riešenie DK SsFZ, záležitosť rozhodcu stretnutia odstupujeme na riešenie KR SsFZ,  

f)     Námietku FK Akadémia Juventus Žilina B  z MFS  III.ligy U15, U13 sk.A 13.kolo (Raková – Akadémia Juventus B),odstupujeme, KR SsFZ,

g)   Námietku FK Podvysoká z MFS IV.ligy dor.sk.A – 12.kolo (Skalité – Podvysoká) považujeme za bezpredmetnú, hráč Dominik Čanecký (1261157) mal v čase stretnutia 3ŽK,

h)   Nariaďujeme odohrať MFS IV.liga dor.sk.B – 13.kolo (Z.Poruba – Liesek) 31.10.2014 o 14,00  / nespôsobilá  HP v pôvodnom termíne /,

i)     Nedodržanie ÚHČ stretnutí:

Hliník n. Hronom – D.Niva ( dorast) – nedostatočná príprava stretnutia zo strana US,

Podvysoká – Krasňany (dorast) – neskorý neospravedlnený príchod FK Krasňany,

K. Lieskovec – Strečno ( dorast) - nedostatočná príprava stretnutia zo strana US,

Lučenec – Bánová ( dorast ) – internetové pripojenie, príprava zo strany US,

 

Disciplinárna komisia (predseda Miroslav Spišiak)

D-535 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Ivan Ociepka 1121612 Oravské Veselé 5 SN od 13.10.14, DP 47-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-536 Na základe Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí Ján Úradník 1333472 Rajec 8 SN od 30.10.14, DP 50-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-537 FK Priechod dospelí pokuta 100 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnení, DP 58-1a, 58-3 a 48-1c za neprístojnosti priaznivcov a trénera v stretnutí V. ligy skupina C dospelí Štiavnické Bane-Priechod.

D-538 Richard Vaclík 1348614 Stráža 1 SN od 25.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-539 Juraj Šustek 1135076 Makov 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-540 Juraj Janec 1187851 Kysucké Nové Mesto 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-541 Matúš Mozol 1248873 Kysucké Nové Mesto 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-542 Jozef Žofaj 1331428 Oravská Jasenica 2 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-543 Ľubomír Lacko 1280885 Sučany 2 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-544 Erik Hudec 1300597 Halič 2 SN od 26.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-545 Peter Baliar 1299919 Radoľa 2 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-546 Pavol Bugan asistent trénera FK Stráža dospelí 4 SN od 25.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-547 Dominik Babečka 1260952 Oravské Veselé 4 SN od 27.10.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-548 Christián Slabécius 1280617 Brusno 5 SN od 27.10.14, DP 48-1c, uhradiť 5 € v MZF.

D-549 Stanislav Polák 1208921 Oravská Jasenica 3 SN od 27.10.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-550 Adam Engler 1269913 Bacúch 5 SN od 27.10.14, DP 49-1b, uhradiť 5 € v MZF.

D-551 Matej Barta 1208873 Divín 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-552 Tomáš Hadaš 1173524 Divín 4 SN od 27.10.14, DP 49-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-553 Miroslav Sokol 1249171 Brusno 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-554 Ján Všelko 1243459 Štiavnik 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-555 Tomáš Stašík 1248965 Martin B 3 SN od 27.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-556 Jaroslav Šmiček 1210753 Kláštor pod Znievom 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-557 Martin Pindjak 1167238 Bobrov 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-558 Peter Švába 1139048 Bobrov 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-559 Peter Gajan 1251506 Tisovec 3 SN od 27.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-560 Róbert Haviar 1185932 Slovenská Ľupča 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-561 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Jakub Faber R (uvedenie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Zvolen B-Revúca).

D-562 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Dušan Zdechovan DZ (nedostatočná kontrolná činnosť po stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Zvolen B-Revúca – uvedenie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí a použitie neplatného Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí).

D-563 Vladimír Gallo vedúci družstva FK Revúca dospelí 4 SN od 27.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-564 Na základe správy DZ Erik Šinkovkin 1258513 Priechod DK na základe DP 38-1 a ods. 33 kap. XIX. RS 2014/2015 upúšťa od uloženia DO (ČK za podrazenie súpera v gólovej príležitosti v 82´ stretnutia V. ligy skupina C dospelí Priechod-Repište), uhradiť 10 € v MZF.

D-565 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Ľubomír Belko R (uvedenie disciplinárneho previnenia v zápise o stretnutí IV. ligy skupina Sever dospelí Rosina-Bytčica).

D-566 Jozef Stojka zdravotník FK Bytčica dospelí 5 SN od 27.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-567 Peter Šikyňa 1241237 Tvrdošín 4 SN + zmena podmienečného DO 1 stretnutie na nepodmienečný od 27.10.14, DP 47-1b, uhradiť 10 € v MZF.

D-568 Igor Lietava 1218909 Kováčová 5 SN od 27.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-569 Juraj Lipták 1163878 Fiľakovo 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-570 Marek Mušák 1206240 Oravské Veselé 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-571 Peter Vozár 1182563 Podlavice Badín B 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-572 Ján Lachký 1164741 Veľký Krtíš 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-573 Martin Strak 1307153 Zvolen 2 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-574 Michal Turošík 1320138 Selce 2 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 5 € v MZF.

D-575 Radoslav Janšto 1300724 Málinec 1 SN od 27.10.14, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-576 Lukáš Maslík 1249014 Čierne 1 SP do 30.6.15, DP 45-2a, uhradiť 10 € v MZF.

D-577 Marek Gondáš 1302619 Kriváň 1 SN od 27.10.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-578 Michal Kráľ 1260299 Kriváň 3 SN od 27.10.14, DP 45-2a, uhradiť 5 € v MZF.

D-579 Na návrh KR SsFZ Jozef Guži R 1 týždeň nepodmienečne od 30.10.14 do 5.11.14, DP 63-1b a 39-2, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 18.11.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-580 Na základe odborného stanoviska KR SsFZ Tomáš Šulaj 1180154 Málinec 1 SN od 27.10.14, DP 37-3, uhradiť 10 € v MZF.

D-581 Na návrh KR SsFZ FK Kysucký Lieskovec dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1b za nezaslanie DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Sever dospelí Kysucký Lieskovec-Oravské Veselé v stanovenom termíne.

D-582 DK žiada FK Fiľakovo dospelí v termíne do 3.11.14 o predloženie písomného vyjadrenia k podaniu FK Podlavice Badín ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Fiľakovo-Podlavice Badín.

D-583 DK žiada FK Podlavice Badín dospelí v termíne do 3.11.14 o predloženie písomného vyjadrenia obsahujúce doplnenie skutočností uvedených v podaní ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Fiľakovo-Podlavice Badín.

D-584 DK žiada Miloš Hnilica DZ v termíne do 3.11.14 o predloženie písomného vyjadrenia k podaniu FK Podlavice Badín ohľadom stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Fiľakovo-Podlavice Badín.

D-585 Csaba Tóth tréner FK Fiľakovo dospelí 4 SN od 30.10.14, DP 48-1c, uhradiť 10 € v MZF.

D-586 Kornel Telek 1118293 Fiľakovo hráč v termíne do 4.11.14 zašle na DK písomné vyjadrenie ku svojmu previneniu (nepodpísanie Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Fiľakovo-Podlavice Badín.

D-587  Na návrh ŠTK SsFZ FK Brusno dospelí pokuta 50 € + 10 € (uhradiť v MZF), DP 59 za nenastúpenie družstva na stretnutie III. ligy skupina Stred dospelí Kalinovo-Brusno.

D-588 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Miloš Hnilica DZ (použitie neplatného Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Fiľakovo-Podlavice Badín).

D-589 DK odstupuje KR SsFZ na riešenie previnenie Jozef Libiak DZ (použitie neplatného Oznámenia o nedostatkoch v stretnutí IV. ligy skupina Juh dospelí Slovenské Ďarmoty-Tisovec a nepodpísanie oznámenia kapitánom príslušného družstva).

D-590 Na návrh KM SsFZ Ádám Bencsík 1300380 Radzovce DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-591 Na návrh KM SsFZ Vojtech Ruszó 1335911 Rimavská Sobota DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-592 Na návrh KM SsFZ Norbert Bencsík vedúci družstva FK Radzovce SŽ 9 mesiacov nepodmienečne od 30.10.14 do 29.7.15, DP 52-2a a 52-3a, uhradiť 5 € v MZF.

D-593 Na návrh KM  SsFZ Jozef Mihály tréner FK Radzovce SŽ 9 mesiacov nepodmienečne od 30.10.14 do 29.7.15, DP 52-2a a 52-3a, uhradiť 5 € v MZF.

D-594 Na návrh KM SsFZ Peter Izrael vedúci družstva FK Rimavská Sobota SŽ 7 mesiacov nepodmienečne od 30.10.14 do 29.5.15, DP 52-2d, 52-3c a 39-2, uhradiť 5 € v MZF.

D-595 Miroslav Kéry tréner FK Rimavská Sobota SŽ DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-596 Na návrh KM SsFZ FK Radzovce SŽ odobratie 6 bodov + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 32, 52-2a a 52-5 za narušenie regulárnosti súťaže manipuláciou s výsledkom neodohraného stretnutia II. ligy SŽ Radzovce-Rimavská Sobota.

D-597 Na návrh KM SsFZ FK Radzovce pokuta 200 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 52-6 za narušenie regulárnosti súťaže manipuláciou s výsledkom neodohraného stretnutia II. ligy SŽ Radzovce-Rimavská Sobota.

D-598 Na návrh KM SsFZ FK Rimavská Sobota SŽ odobratie 3 bodov + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 32, 52-2d a 52-5 za bezodkladné a dobrovoľné neoznámenie narušenia regulárnosti súťaže manipuláciou s výsledkom neodohraného stretnutia II. ligy SŽ  Radzovce-Rimavská Sobota KM SsFZ.

D-599 Na návrh KM SsFZ FK Rimavská Sobota pokuta 100 € + 5 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 52-6 za bezodkladné a dobrovoľné neoznámenie narušenia regulárnosti súťaže manipuláciou s výsledkom neodohraného stretnutia II. ligy SŽ Radzovce-Rimavská Sobota KM SsFZ.

D-600 Na návrh KR SsFZ Peter Budáč st. 9 mesiacov nepodmienečne od 30.10.14 do 29.7.15, DP 52-2a a 52-3a, uhradiť 10 € na účet SsFZ do 18.11.14 (doklad o úhrade do stanoveného termínu predložiť na sekretariát SsFZ).

D-601 Na návrh KM SsFZ Marek Poláček 1260021 Turzovka 4 SN od 30.10.14, DP 53-1b a 53-2b, uhradiť 5 € v MZF.

D-602  Na návrh KM SsFZ Anton Slíš vedúci družstva FK Turzovka dorast 6 SN od 30.10.14, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-603  Na návrh KM SsFZ Filip Slíž 1260022 Turzovka DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-604 Na návrh KM SsFZ Rastislav Bakajsa tréner FK Turzovka dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-605 Na návrh KM SsFZ Kristian Kučera 1262027 Ludrová 4 SN od 30.10.14, DP 53-1b a 53-2b, uhradiť 5 € v MZF.

D-606 Na návrh KM SsFZ Igor Drozd vedúci družstva FK Ludrová dorast 6 SN od 30.10.14, DP 53-1b a 53-3b, uhradiť 5 € v MZF.

D-607 Na návrh KM SsFZ Martin Urban 1279372 Ludrová DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-608 Na návrh KM SsFZ Ľubomír Pasch tréner FK Ludrová dorast DK na základe DP 38-1 upúšťa od uloženia DO, uhradiť 5 € v MZF.

D-609 Na základe DP 17-13, DK prerušuje tresty udelené na časové obdobie nasledovne od 19.3.15:

          Ján Šmidriak R do 25.3.15.

          Jozef Guži R do 25.3.15.

           Marian Kostelný HU Predmier do 3.4.15.

          Róbert Močiliak R do 8.4.15.

          Vladimír Ďurana DZ do 15.4.15.

          Pavel Iskra 1133513 Buzitka do 2.7.15.

           Ivan Šeliga vedúci družstva Varín do 10.7.15.

           Miroslav Čvečka asistent trénera Varín do 10.7.15.

          Juraj Drexler vedúci družstva Rosina do 4.8.15.

          Jaroslav Kais asistent trénera Rosina do 4.8.15.

D-610 Na návrh KR SsFZ FK Detva dospelí pokuta 300 € + 10 € (uhradiť v MZF) za prerokovanie previnenia, DP 64-1a, za nevyhotovenie DVD záznamu zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Detva-Málinec podľa ustanovení RS 2014/2015.

 

D-611 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 27.10.14 na 1 MFS:

          Peter Belko 1153192 Brusno, uhradiť 10 € v MZF.

          Jakub Tóth 1219560 Kremnička, uhradiť 10 € v MZF.

          Vladimír Perexta 1196475 Stráža, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Janči 120 8564 Stráňavy, uhradiť 10 € v MZF.

          Martin Minarčík 1155209 Kysucký Lieskovec, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Čonka 1164971 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

          Michal Škalák 1211737 Poltár, uhradiť 10 € v MZF.

          Marcel Tyčiak 1058969 Tisovec, uhradiť 10 € v MZF.

          Tibor Časnocha 1154974 Čierne, uhradiť 10 € v MZF.

          František Lušňák 1209976 Skalité, uhradiť 10 € v MZF.

          Marek Janák 1155097 Lipovec, uhradiť 10 € v MZF.

          Daniel Kúdelka 1088758 Lipovec, uhradiť 10 € v MZF.

          Matúš Jendreas 1165157 Bobrov, uhradiť 10 € v MZF.

          Stanislav Jačmeník 1096663 Buzitka, uhradiť 10 € v MZF.

          Milan Farkaš 1216836 Jesenské, uhradiť 10 € v MZF.

          Róbert Foľko 1171573 Hnúšťa, uhradiť 10 € v MZF.

          Štefan Holmík 1260930 Vavrečka, uhradiť 5 € v MZF.

          Miroslav Kučerík 1292917 Zborov nad Bystricou, uhradiť 5 € v MZF.

          Tomáš Nemec 1295495 Hnúšťa, uhradiť 5 € v MZF.

          Andrej Martinčo 1301885 Rosina, uhradiť 5 € v MZF.

D-612 Pozastavenie výkonu športovej činnosti za 5 ŽK od 29.10.14 na 1 MFS:

          Dominik Vrbovský 1303960 Rakytovce, uhradiť 5 € v MZF.

D-613 DK žiada o predloženie DVD záznamu v termíne do 3.11.14: 

           zo stretnutia IV. ligy skupina Juh dospelí Fiľakovo - Podlavice Badín.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať podľa ustanovení Tretej časti Tretej hlavy DP.     

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Prerokované boli nasledovné námietky, resp. sťažnosti FK: O. Veselé (K. Lieskovec – O. Veselé) – sťažnosť nepreukázateľná – postupujeme DK SsFZ, Málinec (Detva - Málinec) – námietka nepreukázateľná, nakoľko chýba videozáznam – postupujeme DK SsFZ.

Voči R a DZ, ktorí v predmetných stretnutiach postupovali nesprávne boli zo strany KR vyvodené opatrenia v zmysle Zásad pre činnosť R a DZ SsFZ. Odporúčame FK aby si robili videozáznamy aj z mládežníckych stretnutí, nakoľko v prípade absencie videa nie je možné sťažnosť objektívne posúdiť.

  1. Upozorňujeme zodpovedných funkcionárov klubov, že KR nebude akceptovať neoficiálne sťažnosti (listy, podnety, námietky a pod.) na výkon rozhodcov, pokiaľ nebudú spĺňať náležitosti v zmysle článkov XVII a XVIII Rozpisu súťaží vo futbale 2014/2015.
  2. Upozorňujeme FK o zasielanie nestrihaných a neprerušených videozáznamov s trvalým údajom prebiehajúceho času a nasnímaným zvukom tak, ako je uvedené v kapitole XVI Rozpisu súťaží SsFZ 2014/15. V prípade opakovaných nedostatkov KR pristúpi k návrhu na disciplinárne riešenie!
  3. V dňoch 14. – 16. novembra sa vo Vysokých Tatrách uskutoční spoločný celoslovenský seminár rozhodcov projektu TALENT, pozvánky boli poslané emailom.
  4. Zimný seminár rozhodcov III. ligy a programu TALENT sa uskutoční v termíne 23. – 25. januára 2015 vo Vyhniach. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.
  5. Zmeny DL:

Žilina – T. Teplice (SFZ, ženy, 8.k., 1.11., AR2 Širanec za Perextu)

Selce – Žilina (SFZ, ženy, 9.k., 8.11., AR2 Jekkel za Adamca)

Žilina – Bardejov (SFZ, ženy 2.k., 5.11. o 12:00-14:00, R Wojčík, AR1,2, Juríček, Behančín- nová)

K. Lieskovec – Lučenec (SFZ, ženy, 10.k., hrá sa 1.11. už o 13:00)

 

Trénersko-metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

  1. Doškoľovací a rekvalifikačný seminár trénerov SsFZ sa uskutoční 17. novembra 2014 (pondelok - štátny sviatok) v Banskej Bystrici v budove Filozofickej fakulty UMB, Tajovského 40, v miestnosti č.313, 3. poschodie od 09.00 hod. (prezencia účastníkov od 08.00). Účastnícky poplatok (15.- € ) je potrebné uhradiť bankovým prevodom alebo cez internetbanking na číslo účtu: 0050192944, kód banky: 0900, variabilný symbol: 700 ,správa pre príjmatela: Vaše meno a priezvisko. Podmienkou na predĺženie licencie je okrem účasti na seminári aj odovzdanie plánu týždenného mikrocyklu s konspektmi minimálne 3 tréningových jednotiek ( tlačivá pre plán TMC a konspekt TJ nájdete na stránke www.ssfz.sk – aktuality (úvodná stránka). Záväznú prihlášku na seminár (nájdete tamtiež) je potrebné poslať mailom na adresu peterstefanak@gmail.com do 10. novembra 2014.
  2. TMK SsFZ  v spolupráci s Vv SsFZ pozýva  trénerov III. ligy  - stred na pracovnú poradu, ktorá sa uskutoční 11.11.2014 (utorok) o 15.00 hod. v penzióne Slniečko v Tajove pri Banskej Bystrici (ako súčasť pracovnej porady vedenia SsFZ s funkcionármi FK III. ligy). Žiadame trénerov družstiev 3.ligy, aby najneskôr na poradu priniesli vyplnený anketový lístok  do ankety 11-ka roka SsFZ za rok 2014.
  3. Technický úsek SFZ v spolupráci s BFZ oznamuje, že v rámci podpory rozvoja ženského futbalu v oblasti vzdelávania trénerov v mesiaci december plánuje zorganizovať špeciálne školenie trénerov II. kvalifikačného stupňa UEFA B licencie pre reprezentantky SR vo futbale. Podmienkou je min. 20 reprezentačných štartov za "A" reprezentáciu žien, podanie prihlášky a zaplatenie zvýhodneného poplatku (orientačná cena 70 euro). Ide o skrátený kurz (2 x 3 dni + skúšky), ktorý bude organizovaný v Bratislave. V prípade záujmu píšte na: education@futbalsfz.sk, kde obratom dostanete podrobné informácie o kurze

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1.    Upozorňujeme v súvislosti s plnením zmluvy so spoločnosťou EURO-VAT, spol. s.r.o.,  súčasťou ktorej bolo venovanie 15 ks futbalových lôpt značky DYNAMAX družstvám, ktoré zvíťazili v kategórii dospelých a dorastu v súťažiach SsFZ a jednotlivých ObFZ, na povinnosť inštalovať reklamný banner DYNAMAX v areáli futbalového ihriska, ako aj vyhotoviť 2 fotografie tohto reklamného bannera z dvoch rôznych uhlov. Chceme touto cestou upozorniť tieto klub, ak tak doteraz neurobili, zaslali uvedené fotografie (čo najskôr) na adresu: matejka@ssfz.sk. Upozorňujeme touto cestou sekretárov ObFZ, že táto povinnosť sa v zmysle príkaznej zmluvy dotýka aj klubov – víťazov súťaží ObFZ a žiadame ich touto cestou o aktívnu spoluprácu pri zabezpečovaní fotodokumentácie. K dnešnému dňu neevidujeme fotografie od: FK  Námestovo, Oščadnica, Košťany, M. Čepčín, Budča, Jabloňové a H. Hričov.

2.     Najbližšie zasadnutie VV SsFZ sa uskutoční 7.11.2014 o 13,30 v B. Bystrici.

3.     Tradičné koncoročné stretnutie vedenia SsFZ s funkcionárskym aktívom (komisie, úseky) sa uskutoční vo štvrtok 6.11.2014 o 16,30 hod. v reštaurácii U Vinca v B. Bystrici – Kremničke. Zraz účastníkov je z technických dôvodov na sekretariáte SsFZ najneskôr do 16,00 hod.

 

Upozornenie pre R stretnutia

V súvislosti s automatickou evidenciou činnosti delegovaných osôb v MFS prostredníctvom ISSF opakovane upozorňujeme, že v prípade, ak sa stretnutie z rôznych dôvodov neodohrá, rozhodca stretnutia bezpodmienečne oznámi, prostredníctvom podania na ekonomickú komisiu základné informácie - najmä skutočnosť či sa do miesta stretnutia dostavili - nedostavili delegované osoby (úhrada paušálnych nákladov).

     

Zmeny DL:

Žilina – T. Teplice (SFZ, ženy, 8.k., 1.11., AR2 Širanec za Perextu)

Selce – Žilina (SFZ, ženy, 9.k., 8.11., AR2 Jekkel za Adamca)

Žilina – Bardejov (SFZ, ženy 2.k., 5.11. o 12:00-14:00, R Wojčík, AR1,2, Juríček, Behančín- nová)

K. Lieskovec – Lučenec (SFZ, ženy, 10.k., hrá sa 1.11. už o 13:00)