Spravodajca č. 28/2014-15                                                             23. 1. 2015

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Uznesením č. 97, VV SsFZ schválil úpravu termínovej listiny III. ligy dospelých v jarnej časti 2014/2015 nasledovne:

·        29. kolo –  6. mája 2015 o 17,00 hod. /streda/

·        30. kolo – 27.mája 2015 o 17,30 hod. /streda/

2.    ŠTK schvaľuje zmeny UHČ v jarnej časti 2014/2015 pre FK Lesenice:

·        14. kolo Lesenice – V. Krtíš     22.03.2015 o 12,30 hod.

·        16. kolo Lesenice – Olováry     05.04.2015 o 13,00 hod.

·        18. kolo Lesenice – Mýtna       19.04.2015 o 13,30 hod.

·        20. kolo Lesenice – D. Strehová    03.05.2015 o 14,00 hod.

·        21. kolo Lesenice – Cinobaňa 10.05.2015 o 14,00 hod.

·        23. kolo Lesenice – Sklabiná    24.05.2015 o 14,30 hod.

·        25. kolo Lesenice – Tornaľa     07.06.2015 o 14,30 hod.

3.    Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2014/2015 sa uskutoční v dňa 19.3.2015 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

4.    Na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály je k dispozícii materiál SFZ – Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK k aplikácii zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Na web stránke SsFZ sú v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnené nasledovné dokumenty: „Otázky a odpovede SsFZ“, „Program ZS III. Liga a PT“ a „Štatistika KR SsFZ jeseň 2014“. V sekcii Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu – Materiály sú zverejnené aktualizované „Pokyny pre delegátov zväzu“ a „Program ZS DZ“.

2.    Zimný seminár rozhodcov III. ligy a programu TALENT sa uskutoční v Hoteli Termál vo Vyhniach v termíne 23. - 25. januára 2015. Poplatok pre účastníkov je 45 €.

Je nevyhnutné, aby sa R zúčastnili seminára v spoločenskom oblečení (oblek a kravata), priniesli si vlastný počítač, športové oblečenie a plavky (viď. program ZS)!

3.    Zimný seminár všetkých DZ pôsobiacich v rámci SsFZ sa uskutoční v Hoteli Pelikán v Lučenci v termíne 30. - 31. januára 2015. Poplatok pre účastníkov je 15 €.

4.    Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy JUH sa uskutoční v Hoteli Jantár v Dudinciach v termíne 6. - 7. februára 2015. Poplatok pre účastníkov je 17 €.

5.    Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy SEVER sa uskutoční na SOU Polytechnickej v Liptovskom Mikuláši v termíne 6. - 7. marca 2015. Poplatok pre účastníkov je 15 €.

Poplatky pre účastníkov sú určené na uhradenie nákladov spojených s organizáciou zimných seminárov.

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

6.    Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT – 27. marec 2015,

b)   Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

c)    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

7.    Zmena e-mailu: Tomáš Krahulec – tom.krahulec@gmail.com

8.    Doteraz aktualizované ospravedlnenia R pre JČ:  Pleva – SO do 13:00 podľa rozpisu v JČ, Vozár - SO celá JČ, Kelemen - SO celá JČ, Fábry – PD a SO celá JČ,  Botka PD celá JČ, Dibdiak PD a SO celá JČ, Badura – podľa rozpisu v JČ, Fáber SO do 12:00 celá JČ, Švec podľa rozpisu v JČ, Dobrocký PD celá JČ, Žubor PD celá JČ, Hraško – PD celá JČ, Slašťan PD celá JČ, Krahulec PD celá JČ, Kollár celá JČ, Frontová SO do 12:00 celá JČ, Stankovianska podľa rozpisu v JČ, Baka ZS a SO celá JČ, Močiliak PD celá JČ, Martvoň PD a SO celá JČ, Lepieš PD celá JČ., Šupej PD celá JČ, Čuboň T. celá JČ, Gajdošík predbežne do 31.3., Čičmanec 21.3., 28.3., Námešný celá JČ, Mászáros celá JČ, Ondruš PD celá JČ,

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. V minulých dňoch obdržali ObFZ v pôsobnosti SsFZ, prostredníctvom ISSF, objednávkový formulár na zakúpenie vstupeniek na stretnutia reprezentácie :

       SR – Luxembursko (KME) – 27.3.2015 o 20,45

       SR – ČR (priateľský) – 31.3.2015 o 20,30

       Upozorňujeme, že po uplynutí lehoty uvedenej v ponuke, bude možné zabezpečiť vstupenky výhradne

       prostredníctvom Ticketportal-u.

             Podporme spoločne snahu našich hráčov v boji o postup na ME 2016 vo Francúzsku.