Spravodajca č. 29/2014-15                                                             30. 1. 2015

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Uznesením č. 97, VV SsFZ schválil úpravu termínovej listiny III. ligy dospelých v jarnej časti 2014/2015 nasledovne:

·        29. kolo –  6. mája 2015 o 17,00 hod. /streda/

·        30. kolo – 27.mája 2015 o 17,30 hod. /streda/

2.    ŠTK schvaľuje zmeny UHČ v jarnej časti 2014/2015 pre FK Lesenice:

·        14. kolo Lesenice – V. Krtíš      22.03.2015 o 12,30 hod.

·        16. kolo Lesenice – Olováry     05.04.2015 o 13,00 hod.

·        18. kolo Lesenice – Mýtna        19.04.2015 o 13,30 hod.

·        20. kolo Lesenice – D. Strehová     03.05.2015 o 14,00 hod.

·        21. kolo Lesenice – Cinobaňa   10.05.2015 o 14,00 hod.

·        23. kolo Lesenice – Sklabiná    24.05.2015 o 14,30 hod.

·        25. kolo Lesenice – Tornaľa      07.06.2015 o 14,30 hod.

3.    Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2014/2015 sa uskutoční v dňa 19.3.2015 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

4.    Na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály je k dispozícii materiál SFZ – Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK k aplikácii zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

1.    Na web stránke SsFZ je v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály zverejnený „Program seminára SsFZ 6.-7.2.2015 Dudince“. V sekcii Komisia rozhodcov – úsek delegátov zväzu – Materiály sú zverejnené aktualizované „Pokyny pre delegátov zväzu“ a „Program ZS DZ“.

2.    Zimný seminár všetkých DZ pôsobiacich v rámci SsFZ sa uskutoční v Hoteli Pelikán v Lučenci v termíne 30. - 31. januára 2015. Poplatok pre účastníkov je 15 €.

3.    Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy JUH sa uskutoční v Hoteli Jantár v Dudinciach v termíne 6. - 7. februára 2015. Poplatok pre účastníkov je 17 €.

4.    Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy SEVER sa uskutoční na SOU Polytechnickej v Liptovskom Mikuláši v termíne 6. - 7. marca 2015. Poplatok pre účastníkov je 15 €.

Je nevyhnutné, aby sa R zúčastnili seminára v spoločenskom (oblek a kravata) a športovom (ATAK) oblečení a priniesli si plavky!

Poplatky pre účastníkov sú určené na uhradenie nákladov spojených s organizáciou zimných seminárov.

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedených akcií zúčastniť.

5.    Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT – 27. marec 2015,

b)   Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

c)    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

6.    Za účelom optimalizácie delegovania R v mládežníckych stretnutiach SsFZ, žiadame všetkých predsedov KR ObFZ o rozdelenie rozhodcov a klubov, pôsobiacich v súťažiach mládeže SsFZ do dvoch skupín podľa miesta pôsobenia (napr. ObFZ CA na CA východ kluby a R + CA západ kluby a R) 

a zaslať sekretárovi KR SsFZ p. Hrmovi do 10.2.2015.

7.    Doteraz aktualizované ospravedlnenia R pre JČ:  Pleva – SO do 13:00 podľa rozpisu v JČ, Vozár - SO celá JČ, Kelemen - SO celá JČ, Fábry – PD a SO celá JČ,  Botka PD celá JČ, Dibdiak PD a SO celá JČ, Badura – podľa rozpisu v JČ, Fáber SO do 12:00 celá JČ, Švec podľa rozpisu v JČ, Dobrocký PD celá JČ, Žubor PD celá JČ, Hraško – PD celá JČ, Slašťan PD celá JČ, Krahulec PD celá JČ, Kollár celá JČ, Frontová SO do 12:00 celá JČ, Stankovianska podľa rozpisu v JČ, Baka ZS a SO celá JČ, Močiliak PD celá JČ, Martvoň PD a SO celá JČ, Lepieš PD celá JČ., Šupej PD celá JČ, Čuboň T. celá JČ, Gajdošík predbežne do 31.3., Čičmanec 21.3., 28.3., Námešný celá JČ, Mászáros celá JČ, Ondruš PD celá JČ, Weiss celá JČ, Pšenák SO celá JČ, Hreus PD a SO celá JČ, Hucák 21.3., Pataki – zúčastní sa ZS v LM, Katreniak – zúčastní sa ZS v LM,

8.    Ospravedlnenie DZ :Veky 30. – 31.1.a pracovné dni, Macek 30.1. – 31.3., Hnilica PN až do oznámenia, Palacka PN až do oznámenia, Chovan do 30.6. Alakša 31.1.,

9.    Ukončenie činnosti DZ :Hurík, Koncz, Ševec, Vrteľ.

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

  1. V minulých dňoch obdržali ObFZ v pôsobnosti SsFZ, prostredníctvom ISSF, objednávkový formulár na zakúpenie vstupeniek na stretnutia reprezentácie :

       SR – Luxembursko (KME) – 27.3.2015 o 20,45

       SR – ČR (priateľský) – 31.3.2015 o 20,30

       Upozorňujeme, že po uplynutí lehoty uvedenej v ponuke, bude možné zabezpečiť vstupenky výhradne

       prostredníctvom Ticketportal-u.

             Podporme spoločne snahu našich hráčov v boji o postup na ME 2016 vo Francúzsku.