Spravodajca č. 34/2014-15                                                             6. 3. 2015

 

Sekretariát k dnešnému dňu neobdŕžal Dohody so SFZ od R:

Polomský, Žiak M.

 

Sekretariát k dnešnému dňu neobdŕžal Dohody so SsFZ od R:

Auxt Juraj (ObFZ BB), Dibdiak, Gajdoš Jozef (ObFZ BB), Gajdošík, Kacz Michal (ObFZ ZH), Katrenčík, Kmetík, Krajči, Legíň Milan (OBfZ BB), Marček Tomáš (ObFZ BB), Mihálka, Olšiak, Oravec Ľubomír st. (ObFZ ZA), Podhorský, Rumanovský Martin (ObFZ BB), Spišák, Škurla Marcel (ObFZ ZV), Šottník Michal (ObFZ ZA), Šveda Stanislav (ObFZ DK), Vozár, Vrteľ, Závodský, Železňák Michal (ObFZ DK), Žiak M., Židek.

 

Športovo – technická komisie (predseda Jaroslav Jekkel)

1.    Uznesením č. 97, VV SsFZ schválil úpravu termínovej listiny III. ligy dospelých v jarnej časti 2014/2015 nasledovne:

·        29. kolo –  6. mája 2015 o 17,00 hod. /streda/

·        30. kolo – 27.mája 2015 o 17,30 hod. /streda/

2.    ŠTK schvaľuje zmeny termínov a UHČ v MFS:

·        21.03.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 14.kolo V. liga C Šalková – Repište

·        28.03.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo V. liga C Medzibrod – Priechod

·        28.03.2015 /sobota/ o 15,00 hod. 15.kolo V.l iga B T. Štiavnička – Diviaky

·        04.04.2015 /sobota/ o 17,00 hod. 16.kolo V. liga C Šalková – Medzibrod

·        04.04.2015 /sobota/ o 15,30 hod. 16.kolo V. liga D Sklabiná – V. Krtíš

·        18.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 18.kolo V. liga D Sklabiná – Olováry

·        25.04.2015 /sobota/ o 16,00 hod. 19.kolo V. liga A Strečno – Bánová

·        02.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 20.kolo V. liga D Sklabiná – Mýtna

·        16.05.2015 /sobota/ o 16,30 hod. 22.kolo V. liga A Strečno – Čierne

·        29.05.2015 /piatok/  o 17,30 hod. 18.kolo IV. liga S O. Veselé – Tvrdošín

3.    ŠTK schvaľuje zmenu HP:

·        22.03.2015 /nedeľa/ o 10,30 hod. 14. kolo IV. liga J Podbrezová B – Revúca /UT Podbrezová-Skalica/

4.    ŠTK schvaľuje zmeny UHČ v jarnej časti 2014/2015 pre FK Lesenice:

·        14. kolo Lesenice – V. Krtíš     22.03.2015 o 12,30 hod.

·        16. kolo Lesenice – Olováry     05.04.2015 o 13,00 hod.

·        18. kolo Lesenice – Mýtna       19.04.2015 o 13,30 hod.

·        20. kolo Lesenice – D. Strehová    03.05.2015 o 14,00 hod.

·        21. kolo Lesenice – Cinobaňa 10.05.2015 o 14,00 hod.

·        23. kolo Lesenice – Sklabiná    24.05.2015 o 14,30 hod.

·        25. kolo Lesenice – Tornaľa     07.06.2015 o 14,30 hod.

5.    Po splnení licenčných podmienok III. ligy a obhliadke futbalového štadióna Fomat Martin, schvaľujeme materiálno-technické vybavenie a hraciu plochu Mestského štadióna v Martine pre MFS dospelých a mládeže.

6.    Potvrdzovanie súpisiek družstiev pre jarnú časť 2014/2015 sa uskutoční v dňa 19.3.2015 (štvrtok) od 15,00 do 17,00 hod. na SsFZ. Upozorňujeme pri tejto príležitosti, že súpisku vyhotovujú len FK, ktoré majú zaradené v súťažiach dospelých viac ako jedno družstvo. Ostatné FK vyhotovujú zoznamy hráčov a tieto sú platné pre celý súťažný ročník a nie je potrebné ich predkladať na potvrdenie pred jarnou časťou súťaží.

7.    Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF požadované zmeny termínov a UHČ v jarnej časti 2014/2015 schválené ŠTK. Prípadné nezrovnalosti uvedte v našej e-mailovej schránke stk.ssfz@gmail.com, alebo kontaktujte /p.Turňa – 0911/813940/.

8.    Na web stránke SsFZ v časti Komisie – ŠTK – Materiály je k dispozícii materiál SFZ – Metodické odporúčanie pre bezpečnostných manažérov FK k aplikácii zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov do praxe.

9.    V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok a následnej nespôsobilosti HP, povoľujeme FK v termíne do 30.4.2015 odohratie MFS dospelých aj na schválených náhradných HP pri splnení podmienok v zmysle RS 2014/2015.

 

Komisia mládeže(predseda Ján Majsniar)

1.    KM oznamuje, že jarná časť súťažného ročníka 2014/ začína nasledovne : dorast 21.3.2015 resp. 22.3.2015, žiaci 4.4.2015 resp. 5.4.2015,

2.    KM oznamuje, že žiadosti o výnimky z hracích dní, začiatkov a miest MFS pre jarnú časť prebiehajúceho súťažného ročníka, ktoré nie sú uvedené ako trvalé výnimky v Rozpise súťaží 2014/2015, môžu FK na stretnutia mládeže podávať prostredníctvom podaní v ISSF  do 11.marca 2015 (streda ). Po tomto termíne už nebudú schválené žiadne výnimky.

3.    KM pripomína, že trvalé výnimky uvedené v RS platia aj pre jarnú časť prebiehajúceho ročníka a nie je potrebné o ne žiadať.

4.    KM oznamuje, že žiadosti FK o výnimky z dní a začiatkov MFS mládeže na nedeľu v prípade, že nebudú predzápasom dospelých, resp. dorastu súťaží SsFZ, budú schválené z dôvodu obsadzovania rozhodcov nasledovne: žiaci –10,00, dorast – max. o 12,00

5.    KM schvaľuje zmeny hracích dní a časov  pre celú jarnú časť ročníka  14/15 nasledovne:

ŽIACI

a)    II. liga SEVER U15 a  U13 – Oravská Jasenica – domáce stretnutia NE predz. dospelých

b)    II. Liga SEVER U15 a U13 – Dolný Kubín – domáce stretnutia NE 10,00 a 12,00,

c)    III. liga U15,13 – Turzovka - domáce stretnutia v NE, ako predzápas dospelých,

d)    III. liga sk.A U15 a U13 – Turie – domáce stretnutia  NE 10,00 a 12,00 (14.kolo ešte v pôvodnom termíne), ihrisko TJ Višňové.

 

DORAST

e)    II.liga U19, U17 – Nová Baňa – domáce stretnutia SO 10,30 a 13,00,

f)     II.liga U19, U17 – Jupie Podlavice Badín – domáce stretnutia SO v ÚHČ,

g)    III.liga sk.Sever – Sučany – domáce stretnutia SO ÚHČ dospelých,

h)    III.liga sk.Sever – Oravská Jasenica – domáce stretnutia SO v ÚHČ,

i)     III.liga sk.Sever – Turzovka – domáce stretnutia SO v ÚHČ dospelých,

j)     IV.liga sk.B – Dolný Kubín – domáce stretnutia SO o 10,00,

k)    IV.liga sk.C – Pliešovce – domáce stretnutia  NE ako predzápas dospelých,

l)     IV.liga sk.C – Kremnička:

·       14.kolo 21.3.2015 o 10,00 UT Radvaň

·       18.kolo 18.4.2015 o 10,00 ihrisko Kremnička

·       21.kolo 10.5.2015 o 16,00, ihrisko Kremnička

·       25.kolo 7.6.2015 o 16,00, ihrisko Kremnička

m)   IV.liga sk.D – Málinec – domáce stretnutia SO ÚHČ dospelých.

 

6.    KM na základe predložených žiadostí schvaľuje zmeny termínov MFS nasledovne:

ŽIACI

a)    Nepredložené

DORAST

b)    II. liga U19 a U17 – 16.kolo (V.Krtíš – Vrútky) z 22.3. na 21.3.2015 o 10,00 a 12,00,

c)    II. liga U19 a U17 -  18.kolo (Jupie – Zvolen) z 5.4. na 2.4.2015 (štvrtok),

d)    III.liga dor.sk.Juh – 14.kolo (Poltár – T.Č.Balog) z 22.3. na 21.3.2015 o 14,00,

e)    III.liga dor.sk.Juh – 25.kolo (Poltár – Tornaľa) zo 7.6. na 6.6.2015 o 16,30,

f)     IV.liga dor.sk.A – 19.kolo (Strečno – Varín) z 26.4. na 25.4.2015 o 13,30,

g)    IV.liga dor.sk.A – 22.kolo (Strečno – Skalité) zo 17.5. na 16.5.2015 o 14,00.

 

7.    KM oznamuje stanoviská k písomným žiadostiam :

a)    III. liga sk. B U15 a U13 – Dlhá nad Oravou - domáce stretnutia v nedeľu, ako predzápas dospelých – v riešení,  z dôvodu obsadzovania R  čakáme na vyjadrenie OFZ DK,

b)    III. liga dorast sk. SEVER – 14.kolo (Turzovka – Staškov) z 22.3. na 15.4.2015 (streda) – neschválené, chýba súhlas FK Staškov,

c)    IV.liga dor.sk.C – 16.kolo (Kremnička – D. Niva) z 5.4. na 2.4.2015 (štvrtok) - neschválené, chýba súhlas FK D. Niva,

d)    IV.liga dor.sk.C – 20.kolo (Kremnička – S. Ľupča) z 3.5. na 30.4.2015(štvrtok) o 16,00. ihrisko Kremnička - neschválené, chýba súhlas FK S.Lupča,

e)    Všetky FK musia pri podávaní žiadostí o zmenu termínu stretnutia dodržiavať RS 2014/2015, čl. VI, bod 7 ( zásady pre schvaľovanie zmien hracích dní, začiatkov a miest MFS), pričom zápasy sa spravidla predohrávajú,

 

8.    Povinnosti FK týkajúce sa súpisiek :

·        FK, ktoré majú v danej kategórii len 1 družstvo /nemajú A,B,C /,  zabezpečia nahratie súpisky manažérom ISSF do systému v nasledujúcich termínoch : 20.3.2015 – družstvá dorastu, 3.4.2015 – družstvá žiakov. Potvrdenú súpisku tieto FK neodosielajú KM.

·        FK, ktoré majú v danej kategórii viac ako 1 družstvo (B, C), zabezpečia nahratie súpisiek do ISSF, vytlačia, potvrdia pečiatkou, podpismi, vytvoria sken súpisky a odošlú ho elektronicky ako prílohu v termíne do 18.3.2015 / dorast / a 1.4.2015 / žiaci / na adresu mladezssfz@gmail.com. Komisia následne na zasadnutí potvrdí súpisku a v skenovanej podobe elektronicky odošle potvrdenú danému FK tak, aby ju mal k dispozícii už na prvom MFS. KM akceptuje aj súpisky zaslané včas prostredníctvom Slovenskej pošty, resp. doručené osobne na zasadnutie komisie, pričom riziko absencie súpisky na 1. Stretnutí nesie FK. V prípade nesplnenia uvedených povinností zo strany FK, môžu byť voči predmetným FK uplatnené herné resp. disciplinárne postupy zo strany riadiacich komisií.

9.    Na stránke SsFZ – Komisie – Komisia mládeže – Materiály v dokumente Kontakty FK k 3.8.2014, si FK skontrolujú svoje kontakty na družstvá mládeže a v prípade potreby si môžu kontakty aktualizovať do 8.3.2015 kliknutím na nasledovný link : https://docs.google.com/forms/d/1ANsF8vQq5WkyPbdRs_U4fm6oVaMgqG6XPI5Ta88fW48/viewform   

10.  KM pripravuje v zmysle záverov zo stretnutia s FK skupín Sever a návrhov FK možnosť v kategórii U13 po dohode klubov odohrať v jarnej časti prebiehajúceho ročníka súbežne 2 stretnutia / súčasne na obidvoch ½ hracej plochy -  2x ( 7+1 ) v prípade dostatku hráčov. Pripomíname, že v prípade súhlasu zo strany FK je potrebné zabezpečiť 4 brány predpísaných rozmerov. Záujem, resp. odmietnutie o uvedenú aktivitu budú môcť FK vyjadriť prostredníctvom elektronického dotazníka zverejneného v US - KM v mesiaci  marec 2015

11.  KM oznamuje, že povinnosťou FK je mať platné lekárske prehliadky hráčov, platnosť ktorých bude KM priebežne kontrolovať.

 

Komisia rozhodcov (predseda Ján Tomčík)

  1. Zimný seminár rozhodcov IV. a V. ligy SEVER sa uskutoční na SOU Polytechnickej v Liptovskom Mikuláši v termíne 6. - 7. marca 2015. Poslednú možnosť zúčastniť sa ZS majú aj R, ktorí sa doteraz nezúčastnili svojich ZS: Adamec, Kapusta, Olšiak, Vachan, Žiak. Ďalej R, ktorí v predstihu nahlásili účasť na ZS v LM: Pataki, Katreniak, Žubor a taktiež R Janíček a Remeň, ktorí boli opätovne zaradení na NL SsFZ.  ZS sa môžu zúčastniť aj R, ktorí sú ospravedlnení na celú jarnú časť v prípade, že budú mať záujem rozhodovať v jesennej časti SR 2015/2016. Uvedení R sú vyznačení modrou farbou textu v bode 5. Absolvovanie ZS je totiž podmienkou zaradenia rozhodcu na NL SsFZ v tomto roku a uzatvorenia dohody so SsFZ pre rok 2015.

Program seminára SsFZ 6.-7.3.2015 L. Mikuláš je zverejnený na web stránke SsFZ v sekcii Komisie – Komisia rozhodcov – Materiály.

Poplatok pre rozhodcov IV. a V.L. SEVER je 15 € a je určený na uhradenie nákladov, spojených s organizáciou zimného semináru.

Je nevyhnutné, aby sa R zúčastnili seminára v spoločenskom (oblek a kravata) a športovom (ATAK)

oblečení!

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej

akcie zúčastniť.

  1. Oznámenie pre DZ :

Náhradný seminár DZ sa uskutoční v dňoch 6. – 7. marca 2015 v Liptovskom Mikuláši, spolu s rozhodcami IV.  a V. ligy za žilinský región. Semináru sú povinný sa zúčastniť DZ : Hnilica, Hrčka, Chovan, MacekPalacka.

  1. Oznamujeme termíny akcií plánovaných na rok 2015:

a)    Jarné fyzické previerky rozhodcov 3. ligy a programu TALENT – 27. marec 2015,

b)   Opravné fyzické previerky 3. ligy a programu TALENT – 8. máj 2015,

c)    Letný seminár rozhodcov a delegátov SsFZ + Letné fyzické previerky rozhodcov (3.,4.,5. liga + lekárske potvrdenie)  – 19. júl 2015.

  1. Doteraz aktualizované ospravedlnenia R pre JČ:  Pleva – SO do 13:00 podľa rozpisu, Vozár - SO, Kelemen - SO, Fábry – PD a SO,  Botka PD, Dibdiak PD a SO, Badura – podľa rozpisu, Fáber SO do 12:00, Švec podľa rozpisu, Dobrocký PD, Žubor PD, Hraško – PD, Slašťan PD, Krahulec PD,         Kollár celá JČ, Frontová SO do 12:00, Stankovianska podľa rozpisu, Baka ZS a SO, Močiliak PD, Martvoň PD a SO, Lepieš PD, Šupej PD, Čuboň T. celá JČ, Gajdošík predbežne do 31.3., Čičmanec 21.3., 28.3., Námešný celá JČ, Mészáros celá JČ, Ondruš PD, Weiss celá JČ, Pšenák SO, Hreus PD a SO, Hucák 21.3., Pataki – ZS sa zúčastní v LM, Katreniak – ZS sa zúčastní v LM, Širanec PO,UT, STR , Pilšáková 14.3.-29.3.,14.9.-2.10., Žubor – ZS sa zúčastní v LM, Kelemen, Danyi a Šmidriak – z dôvodu služobných povinností v PZ sa ZS zúčastnia len 6.2.2015, Bátory M. PD, Kancko ZS a celá JČ, Juríčka 18.4., Rendla PD, SO do 12:00, 11.4.-12.4., Medveď 7.3., Mikloš 7.3., Laššák ZS a celá JČ, Spišák PD a SO, Botka 21.3., 28.3., Širanec 21.3., Turňa 25.4., Krahulec 29.3., Ploštica 20.3.-21.3., Bútora 15.3., Madera PD a 21.3., Hraško 14.3., Jodas 22.3. a 29.3. do 12:00, Vojtek 21.3., Chudý 21.3., Polomský 20.3.-21.3., Jodas 2.4., 11.4.od 15:30, 12.4. do 12:00, Markovič 28.3., Kalmár P.- NE celá JČ okrem 17.5., Perexta 7.3.- 22.3., Capek 22.3.,Kubačka ZS 6.3.-7.3., ostatné spresní, Budáč ml. 20.3.-21.3., Krajčí M. – PD a 4.4.,Ploštica 23.3.-2.4., Chmúrny PN do odvolania, Kolofík 21.3. a 25.4., Rogoň 21.3., Ondruš 20.3.-22.3., Duraj 8.3.-20.3., Belán O. 9.5.-10.5., Horák 21.3.-29.3., Kmetík celá JČ, Juríčka ZS 6.3.,
  2. Zmena adresy: Ján Ondruš oravisch@gmail.com
  3. Žiadame KR ObFZ o: 

a)  nahlásenie aktuálneho stavu príslušnosti R k FK pôsobiacich v súťažiach SsFZ k 31.3.2015 najneskôr    do 8.4.2015,

b)  nahlásenie R a DZ, ktorí sa zúčastnia predlicenčného semináru lic. “A“ najneskôr do 10.4.2015 spolu s ich kontaktnými údajmi (meno, priezvisko, bydlisko, telefonický a mailový kontakt). Počet je neobmedzený !

Uvedené zasielajte na sekretariát SsFZ alebo na e-mailovú adresu: andrejhrmo@gmail.com

7. Ospravedlnenie DZ : Borcovan 22.3., Kubinec  21.3., Jánošík 11.4., 25-26.4., Konečný 2-6.4., Badura 21.3.,   

    Repa 21-22.3., Tomčík 21-22.3., M.Budač 21.3., 28-29.3.,

 

Matričná komisia (predseda Stanislav Špila)

1. Oznamujeme funkcionárom futbalových klubov, že VV SFZ schválil na svojom zasadnutí 10.2.2015 nový Registračný a prestupový poriadok SFZ, ktorého účinnosť stanovil od 15.6.2015. Z uvedeného dôvodu do tohto termínu (do letného prestupového obdobia) ostáva v platnosti doterajšie znenie Registračného poriadku SFZ, Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, Prestupového poriadku pre profesionálnych futbalistov SFZ, ktorých znenie v prípade potreby nájdete na stránke SFZ v časti Legislatíva – Predpisy SFZ – poriadky, alebo na stránke SsFZ v časti PRAVIDLÁ A NORMY.

Nový Registračný a prestupový poriadok SFZ (účinný od 15.6.2015) nájdete na stránke SFZ – Legislatíva Predpisy SFZporiadky. Pri tejto príležitosti upozorňujeme funkcionárov FK, že na stránke SFZ (futbalsfz) majú možnosť položiť akúkoľvek otázku týkajúcu sa tohto dokumentu, alebo sa len zoznámiť s vysvetľujúcimi odpoveďami odborníkov z právneho oddelenia a Matriky SFZ.

2. Upozorňujeme touto cestou zodpovedných funkcionárov FK (ISSF manažér), že podľa článku 5/3, platného Prestupového poriadku pre neprofesionálnych futbalistov SFZ, je povinný sa k elektronicky podanému transferu (materský klub) vyjadriť v lehote do 7 dní. V prípade, že sa do 7 dní od doručenia žiadosti o transfer materský klub nevyjadrí, matrika takúto žiadosť schváli.

3. Žiadosti o transfer v SFZ je možné podávať do 30.6. a žiadosti o prestup hráča zo zahraničia do SFZ do 15.3..

 

Trénersko – metodická komisia (predseda Vojtech Kováč)

1.     TMK SsFZ pozýva na záverečné skúšky školenia trénerov UEFA B licencie v utorok 10. marca 2015 o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partánska cesta 93, Banská Bystrica) nasledovných poslucháčov: Marián Adam, Martin Auxt, Ján Beliančin, Dušan Binder, Viktor Buzák, Peter Drahoš, Michal Fabián, Róbert Henžel, Róbert Chládek, Bartolomej Majerník, Gabriel Majoroš, Jaroslav Mravec, Mário Pečalka, Martin Poliačik, Juraj Obuch, Jaroslav Šidlo, Igor Šottník, Matúš Štulajter, Roman Toka, Peter Krištín, Erik Petrák, Nichal Purdek.

2.     TMK SsFZ oznamuje, že náhradné termíny záverečných skúšok školení trénerov UEFA B a UEFA GRASSROOTS C licencie budú v utorok 07. apríla 2015  a v utorok 05.mája 2015 vždy o 11.00 hod. v Banskej Bystrici ( budova SsFZ, Partánska cesta 93, Banská Bystrica).

 

Správy zo sekretariátu (ved. sekretár Ladislav Matejka)

1. Sekretariát SsFZ odstupuje na disciplinárne riešenie (zasadnutie DK) futbalové kluby, ktoré  neuhradili mesačné zberné faktúry z uplynulého obdobia, na základe ktorých majú v ISSF status neplatič. Jedná sa o FK: Čadca, K. Lieskovec, Krásno nad Kysucou a Sásová. Upozorňujeme FK Sásová, že list adresovaný VV SsFZ (najbližšie zasadnutie 13.3.2015) nemá vo veci neuhradenej MZF za mesiac november 2014 odkladný účinok.